Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27"

Transkript

1 Styrelseprotokoll nr Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot Ann Garö ombudsman 31, 30 Maria Yngvesson ombudsman 31, 30 Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet 21 Föredragningslista fastställs Föredragningslista fastställs. 22 Val av justerare och sekreterare Nordenhammar väljs att justera mötets protokoll. 23 Genomgång av föregående protokoll. Protokoll nr 1/2013 läggs till handlingarna

2 24 Rapporter a) Vård värd samverkan Ringdahl rapporterar, bland annat planerar PRO en konferens tillsammans med Demensförbundet. b) Äldretandvård Styrelsen diskuterar nätverk för tandhygienister som arbetar med äldrefrågor. Ringdahl uppdras att arbeta vidare med frågan. c) Policy och kunskapsdokument Nordenhammar rapporterar från det fortsatta arbetet med revidering av policy- och kunskapsdokument. d) Svenskt Forum för Vårdkvalitet Nyblom rapporterar från Svenskt Forum för Vårdkvalitet, SFVs workshop och årsmöte e) Nystart odontologisk forskning Nyblom rapporterar från möte Nystart odontologisk forskning. Workshop planeras till f) Barntandvårdsdagarna Barntandvårdsdagar arrangeras i Skövde Styrelsen beslutar att Magnusson deltar och representerar STHF. g) STHFs stipendium till professor Sture Nymans minne Styrelsen beslutar att 2013 tilldela stipendiet till Jessica Skoogh Ericsson, Institutionen för Odontologi, Göteborg för projektet Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna h) Almedalsveckan Styrelsen diskuterar STHFs deltagande under Almedalsveckan i) Tobacco Endgame / Tandvård mot Tobak Styrelsen beslutar att STHF stödjer projektet Tobacco Endgame i Sverige. Styrelsen beslutar att Erika Berglund deltar vid Tobaksgruppens möte j) Munhälsodagen Nordenhammar deltar vid uppstartsmöte inför Munhälsdagen hos Tandläkarförbundet

3 25 Rapport departement och riksdag Inget att rapportera 26 Rapport myndigheter Socialstyrelsen Jägestrand rapporterar från möte Socialstyrelsen angående NPS, Nationella Planeringsstödet Universitetskanslerämbetet Nyblom och Jägestrand rapporterar från möte Universitetskanslerämbetet Remiss STHF har lämnat remissvar på remiss från TLV, Tandvård och Läkemedelsverket. Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1)om statligt tandvårdsstöd till den 1 september Remissvaret finns publicerat på 27 Lokalföreningar/Sveriges Tandhygienistföretagare/Nätverk Lokalföreningar Magnusson informerar att en Facebookgrupp för lokalföreningar har skapats. Jägestrand ska delta vid följande årsmöten, Stockholm och Uppsala Ringdahl informerar från kontakt med Halland samt Göteborg. Nordenhammar informerar från kontakt med Örebro. Ann Garö kommer att delta vid årsmöte Västernorrland och Maria Yngvesson vid årsmöte i Blekinge Sveriges TandhygienistFöretagare Styrelsen för Sveriges TandhygienistFöretagare var inbjudna. Frågor som diskuterades var samverkan med STHFs styrelse, rekrytering, sektionens utveckling och verksamhet.

4 28 Utbildningsfrågor Nyblom rapporterar från möte Karolinska Institutet angående entreprenörskap i tandvården. 29 Budget Jägestrand informerar om kontakter med bokföringsbyrå och revisor. Utbetalning av verksamhetsbidrag till lokalföreningarna kommer att ske under mars. Jägestrand representerar STHF vid avtackning av SRATs ombudsman Ingvar Eriksson. Budgetarbete inför kongressen 2014 kommer att påbörjas under hösten. Jägestrand har möte bokat med Ewa Nyström Rekrytering Styrelsen diskuterar planering av rekryteringsbesök vid Tandhygiensitutbildningarna. Ann Garö har besökt Tandhygienistutbildningen Umeå och träffat studenter vid 4:e och 6:e terminen. Ann Garö ska besöka Tandhygienistutbildningen Stockholm Till de tandhygienister som deltar vid TandhygienistDagarna och inte är medlemmar i STHF kommer rekryteringsinsats att göras i form av ett utskick veckan innan konferensen. Malmquist och Nordenhammar ansvarar för formulering av text samt utskick via MCI. Odontologisk Inspirationsdag, Din dag, Vår framtid - äger rum i Umeå Styrelsen beslutar att delta under förutsättningar att det praktiskt går att genomföra. Jägestrand ansvarar för deltagande och bemanning. Odontologiska föreningen, Karolinska Institutet anordnar introduktionsdagar vid höstterminstart för nyantagna studenter. Styrelsen beslutar att sponsra med helsidesannons i informationspärm samt bidra med lämpliga give-aways till produktpåse.

5 31 Aktuella förhandlingsfrågor Ann Garö informerar att fortsättningskurs för förhandlare är inplanerad till och kommer att äga rum i Vaxholm. Styrelsen diskuterar tillsammans med Ann Garö och Maria Yngvesson angående rutiner och kontakter vid löneförhandling samt tandhygienistens löner och löneutveckling. Ombudsmännen uppdras att se över hur arbetet kan förbättras och eventuellt skapa en arbetsgrupp. 32 Privat sektor/offentlig sektor Nyblom och Jägestrand rapporterar från möte med Tjänstetandläkarnas ordförande Kenth Nilsson, Frågor som bland annat diskuterades var, NPS, Strålsäkerhetsmyndigheten, Blekningsdirektiv och Tandvårdsreformen. STHF har inbjudits till Privattandläkarna att delta vid en föreläsning och till Privattandläkardagen Styrelsen beslutar att Nyblom deltar vid båda arrangemangen. 33 Saco/SRAT Styrelsen har tagit del av SRATs styrelseprotokoll. SRAT lanserade ny hemsida Internationellt arbete Nyblom informerar; Förberedelser pågår inför IFDHs internationella symposium i Sydafrika Blekningsdirektiv, olika kontakter har tagits mot myndigheter i Sverige och tandhygienistföreningar i Europa. Gemensamma insatser görs för att nå fram inom EU. Nyblom har inbjudits att delta vid CECDO-möte i Edinburgh Styrelsen beslutar att Nyblom deltar.

6 35 THUSAB Jägestrand och Nordenhammar informerar från Thusabs styrelsemöte Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Jägestrand informerar angående kassörsseminarium Ewa Nyström har tillfrågats och tackat ja till uppdraget som föreläsare. Nordenhammar informerar om det löpande arbetet inför TandhygienistDagarna Nordenhammar informerar om möjlighet att delta vid Stockholms Hälsovecka 3-9 juni. En eventmässan som är till för alla som är intresserade av en sund och aktiv livsstil och som äger rum i Stockholm Centrals stora hall. Styrelsens ställer sig positiv till förslaget att delta som utställare under två dagar. Nordenhammar ansvarar för planering av deltagandet. Samtliga kostnader i samband med mässdeltagande belastar THUSAB. 36 TandhygienistTidningen/MarknadsRåd Nordenhammar informerar om innehållet i TandhygienistTidningen nr 2. MarknadsRådet nästa möte äger rum Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda 38 Avslutning Nyblom avslutar styrelsemötet. Vid protokollet Justering Anna Magnusson Yvonne Nyblom Lillemor Nordenhammar

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-03-20 3/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sid nr 24 Sammanträdets öppnande och justering... 2 25 Godkännande av dagordning... 2 26 Föregående

Läs mer

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 (1) Plats och tid: Skype, kl. 18.29 21.21. Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA Hugo DÜRR (ordinarie ledamot; vice ordförande) Sigrun FAGERFJÄLL (ordinarie ledamot; vice ordförande)

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna.

Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna. NYHETSBREV 4/ 2014 Utgivet: 2014 06 10 Detta nyhetsbrev riktar sig till Prostatacancerförbundets 26 patientföreningar. Sprid det gärna till medlemmarna. Ordförandekonferensen 23-24 april på väg till Finland

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret 2014 1. Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer