Plats: Sunne Tid: Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed"

Transkript

1 Protokoll från styrelsmöte Plats: Sunne Tid: Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Johan Eklund, Staffan Persson, Christer Hansson, Lennart Sandelin, Helena Törling, Mikke Sandberg, Marita Myrberg, Pernilla Stengård, Linda Nilsson och Herman Bergström Huvudskyddsombudet i Västra Svealand Kalle Hast 3) Justerare Staffan 4) Föregående protokoll Läggs till handlingarna 5) Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs 6) Mötesordförande Johan Eklund 7) Mötessekreterare Pernilla Stengård 8) Arbetsmiljö Det har gått ut information till medlemmarna om Arbetsmiljö 8 maj. Marita informerar om att Arbetsmiljö gruppen har haft möte den 7 maj i Falun, med uppdraget att göra en plan

2 för hur vi ska jobba med arbetsmiljö. Gruppen har sammanfattat hur vi ska jobba med, att fokus för ST ska vara arbeta med de lokala skyddskommittéerna. Att vi ska jobba med att varje deltagare i skyddskommitté ska veta sin roll, även vad ST roll är lokalt i skyddskommittén. Arbetsmiljögruppen önskar 2 timmar av tiden på utbildningskonferensen i höst för förtroendevalda. Tanken är då att gå igenom lagen och vad som står i vårt samverkansavtal. Kalle förtydligar att enligt lag ska arbetsmiljöproblem lyftas till Arbetsmiljöverket om man inte kan lösa det lokalt. Det lyfts även att vi måste fortsätta jobba med att få MO chefen att fokusera och jobba med arbetsmiljö. Förslag från Arbetsmiljögruppen: att fokus i åt blir att jobba med ST ansvar i skyddskommittéerna. Diskussion om MBU, vad den visat på och hur man jobbar med den på kontoret, vilka riktlinjer får medarbetarna när de ska jobba med MBU. Viktigt att frågor från kontoren som man inte får svar på lokalt lyfts så dom kommer med på MO samverkan i juni. - Att vårt fokus i år blir att jobba med ST ansvar i skyddskommittéerna - Att 2 timmar av utbildningskonferensen i höst används till utbildning i arbetsmiljölagen & skyddskommittéer 9) Sommarsemester, jour Vi går igenom filen med semester och konstaterar att det är någon på plats varje vecka under sommaren så jour finns. Vi går igenom vad som ska göras vid jour. Se dokument Rutiner vid semesterjour som ligger i mappen Västra Svealand Medlemsmapp och förtroendevalda, där ligger också filen med semester/jour schemat Semesterjour. 10) Grupper/ansvarområden a) Arbetsutskott Arbetsutskottet har inte hunnit göra en planering än. b) Medlemsvård Johan informerar om ST medlemsvärvnings kampanja som är nu i maj och juni, information om detta har gått ut till alla medlemmar.

3 Helena informerar om att hon och Lennart varit och träffat Karlstad styrelsen, det var ett bra möte med bra diskussioner. Det man fick med sig var att ute på kontoren finns det en upplevelse om att man saknar kompetens för medlemsvård/rekrytering. Även att man upplever att man inte vet fullt ut hur samverkan ska gå till osv. Diskussion om hur vi ökar engagemang för fackliga frågor ute på kontoren. På vissa kontor har angagemanget minskat under några år nu, i första hand har detta hänt på de större kontoren. Medlemsvårdsgruppen får jobba vidare med detta. c) Studier Inga förläsningar eller stegutbildningar innan sommaren, det kommer till hösten. d) Jämställdhet Arbetsgruppen har inget att rapporter. Kalle lyfter att frågor om sjukskrivning och kön är något som ST bör belysa gentemot arbetsgivaren. Diskussion om jämställdhetslagen och vad vi kan göra. Diskussion om att ha en dialog i höst med klubbar/kommittéer om jämställdhet. e) Mångfald Marita tar upp att vi behöver jobba lokalt med denna fråga, få personer med olika bakgrund att engagera sig fackligt. f) Omfattning av kontaktmannaskapet Vi har fördelat kontaktmannaskapet men vi har inte pratat om vad kontaktmannaskapet ska innebära. Staffan har några förslag. Att man inför varje styrelsemöte har en kontakt med sin klubb/kommitté, att vi har kontakt med vår klubb/kommitté inför UTF osv. Att ge information ut till klubben/kommitteen som komplement till mail. Diskussion om att behoven ser olika ut för klubbar och kommittéer i vårt område. - Att kontaktmannaskapet innebär: Kontakt före styrelsemöte, återkoppling efter. Kontakt inför UTF och återkoppling efter. Ge information och vara stöd/resurs när behov finns ute i klubbar/kommittéer.

4 11) Planering Framåt a) Projektgenomförande Konserer har genomförts i Örebro, Falun och Ludvika, responsen har varit bra. Planering av förläsningen ut på kontoren, förslag är att Johan gör ett schema där vi bokar in datum för när vår kontakt klubbar kommittéer kan ta emot oss för en förläsning, förslaget är att vi ska försöka klara av dom här föreläsningarna under september och oktober Att Johan gör ett schema där vi bokar in datum för när vår kontakt klubbar kommittéer kan ta emot oss för en förläsning, att vi ska försöka klara av dom här föreläsningarna under september och oktober b) Arb. grupp KOALA 24 timmar till Marihamn 924 kr per person, 4h konferens, det borde gå att få till fler konferens timmar. 36 H till Riga eller Tallinn, då behöver vi åka redan 28/8 vid lunch och är hemma igen fredag kväll, kostnad 1633 kr per person i två mans hytt, 6 timmar konferens - Att det blir 24 h kryssning till Mariehamn 29-30/8, två mans hytt. Johan får i uppdrag att kolla så att möjlighet finna att få ut fler konferens timmar på kryssningen. c) Styrelsemöte 29/8 måste flyttas till nytt datum Telefon möte 20 augusti kl 9:00-13:00 istället för mötet 29/8 12) MO-samverkan Staffan informerar från förra MO samverkan. Mikke, Staffan och Marita går på nästa MO samverkan 4 juni.

5 13) Fackligt förtjänsttecken Vi kan inte komma på att det inte finns någon som är aktuell hos oss. Eventuellt kan det finnas en, Helena kollar upp det. 14) Utvärdering UTF, intro nya förtroendevalda samt telefonmötena. Grundkurs eller fortsättning inkl. geografi? Behöver få med förtroendevalda från hela området, vi har haft svårt att få förtroendevalda från Värmland att komma. Vi behöver även fundera på vilka ämnen vi ska ha på UTF och på vilken nivå. Förslag att vi gör en inventering på utbildningskonferensen 29-30/8 och vad vill dom ha för ämne. Förslag är även att man skulle kunna göra två olika nivåer på varje ämne så får förstroendevalda välja vilken nivå de vill gå på. - Att inventering av önskade ämnen på UTF görs på utbildnings konferensen 29-30/8. - Att vi genomför UTF på två nivåer om behov finns så förtroendevalda kan välja utifrån förkunskaper. - Att kontaktperson tar kontakt med Klubb/kommitté och ger information om UTF i november. UTF i november blir i Örebro pga. vinter väglag 15) Ekonomi Christer ger en kort beskrivning av nuläget. 16) Årets ledare ST Vi kan inte komma på någon i vårt område som är aktuell för detta 17) Rapport från nätverken Staffan ger information från FNOS nätverksträff som han varit på. Han upplever att nätverksträffar är bra då man få veta hur det går till på andra ställen. Under maj månad ska sektionsordförande inom nätverket göra en sammanställning över vad dom gör/arbetsbeskrivning.

6 Johan och Lennart informerar från MITT nätverket, där diskuterade man en del kring RALS. Upplevelse att man håller nere ingångslönen. Diskussion om hur MO samverkan fungerar på dom olika områdena. Nästa möte 5 september i Örebro, vi är värdar. 18) Ombud ombudsmötet nov Då Johan och Staffan åker som ersättare för avdelningsstyrelsen, har vi möjlighet att skicka två nya ombud. - Att som ombud till ombudsmötet i november åker Christer Hansson, Marita Myrberg, Ann Kristin Kallesgården, Lennart Sandelin, Pernilla Stengård, som ersättare: 1 Helena Törning 2 Linda Nilsson 3 Jonas Hed 4 Thomas Klasér 5 Herman Bergström 6 Staffan Persson och 7 Johan Eklund. 19) Övriga frågor RALS Mikke får mandat att svara på det mail som kommit angående vilka frågor som ska skicka uppåt angående RALS Facklig tid som ersätts centralt av arbetsgivaren Diskussion förs från arbetsgivarens sida att minska omfattningen på den fackliga tid som man centralt ekonomiskt ersätter kontor med. Det handlar om förtroendevalda med uppdrag inom sektion/avdelning alltså inte lokal fackligt. Detta kan innebära att det blir en mindre tilldelning till vår sektion. Det fackliga arbetet styrs inte av den ersättningen utan av förtroendemannalagen. 20) Mötesordförande nästa möte Marita väljs till mötesordförande i Falun 17 juni 21) Frågor till nästa möte

7 - MO samverkan, fortsatt diskussion från idag. - Jouren och mailen 22) Bestämma light-varianten av protokollet Justerar tillsammans med sekreterare ser över om light protokoll behövs 23) Reflektion Vi går laget runt 24) Avslutning

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt. Gjord av: Gustav Säfwenb erg, Hanna Kar lber g, Erik Lagerber g Mötesprotokoll Styrelsemöte, I-sektionen Tid: Tisdag den 28 augusti 212 klockan 12. Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Marcus Witting,,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer