Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45. Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg"

Transkript

1 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr Onsdagen 17 juni 2015 Tid 09:30-15:45 Plats: Försäkringskassan, BFK City, Göteborg Närvarande: Frånvarande: Annika Rydbäck, SF Borås Johan Almén, SF Skövde Barbro Thannlund, BFK Gårda Johan Hejenstedt, BFK Gårda Anita Löfgren, SF Skövde Jonas Bengtsson, SF Göteborg Nord/ Bohusgatan Sara Nilsson, BFK City Caroline Ask, SF Göteborg Syd/Bohusgatan Kristina Andersson, SF Göteborg Syd/ Gamlestan (ers) Marita Brimstad, KC Lidköping Marita Lantto, SF Göteborg Syd/Gamlestan Daniel Källström, SF Göteborg Syd/Centrum 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg under punkten 17 nytillkomna frågor: 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 och Val av justerare Barbro Thannlund valdes till justerare. 4 Föregående protokoll 5 & 6 Protokoll nr 5 o lästes igenom. Protokollen lades till handlingarna. 5 protokollsuppföljning Protokoll nr Team/Lean En diskussion kring om hur team/lean arbetas med på de olika kontoren förs. Diskussionen mynnar ut i att beslut Genomgång

2 2 fattas att omtag kring team/lean ska göras och att arbetsgruppen går igen det gamla arbetsmaterial som finns och ser över vad som kan användas och vad som måste ändras. Protokoll nr Ifa Se punkt 14. AO-året, grupp utsedd men har ännu inte haft något möte Protokoll nr Mentorsgruppen, Barbro, Marita B och Johan H. Arbetet ska tas upp efter sommarsemestern 2015 Protokoll nr Hemsidan, vi avvaktar fortfarande på den nya hemsidan från ST. Digital ao-pärm, ej aktuellt att arbeta vidare med AO konferensen november 2015 Studiegruppen har tillsammans med Anita jobbat med AO konferensen Protokoll nr Inga anmärkningar 6 Studier Jonas berättar att de försöker att bjuda in Siv Norlin och Annika Strandhäll till AO konferensen i höst. Information Diskussion om studieansvariga ska ingå i ett arbetsutskott fördes. Samtal fördes kring vilka olika organisationer bör bjudas in på en AO konferens, arbetsgivare, st och omvärld (exempel politiker). Studiegruppen jobbar vidare med höstens AO konferens och AO dag.

3 3 7 Spelregler Styrelse har gemensamt gått igenom gemensamma spelregler. Till nästa möte ska Annika presentera ett justerat dokument över våra spelregler. Diskussion Vi diskuterade bland annat mailkonversation och områdesrapporter Ska man svara alla eller ska man bara svara till den som skickade mailet. Önskar att vända på tanken svara bara. Frågan bordläggs till nästkommande styrelsemöte där vi åter igen tar upp frågan gällande mail och hur vi ska förhålla oss till mailkorrespondens, för att se hur vi ska kunna följa upp mailkorr. Bra/dåligt. Områdesrapporter ska få en egen mapp i styrelsemappen. 8 Au sammansättning Sammanfattning: Diskussion kring AU och AU s roll och arbetsuppgifter. Uppdraget som au har är i huvudsak att planera styrelsemöten. Är det så att någon annan arbetsgrupp behöver stöd/dialog kallar de in au. Au består utav Johan och Annika. AU förläggs ute på de olika kontoren i vårt distrikt. Finns det någon styrelseledamot på det kontoret som man förlagt AU bjuds denne in på au i ett utbildningssyfte. AU kommer under tidig höst att förläggas på de studieansvarigas kontor för att stötta upp då de är nya i sina roller som studieansvariga och ska planera en ao-dag och ao-konferens. Information /beslut 9 Inför lönerevision Lönedelegationen justerades, fastställdes och beslutades. Ett lyncmöte planeras i början av augusti. Inför detta lyncmöte ska man ha läst samtliga dokument som ligger i en mapp under styrelsemöte/lyncmöte augusti.

4 4 9 Ekonomi Daniel Kjällström: Styrelsen beslutade att ersätta Daniel för resa tur och retur Skövde för att ordna med bankärende gällande styrelsens ekonomi i egenskap som kassör samt ersättning för lönebortfall. Anita Löfgren: Styrelsen beslutade att betala för en, av Anita, felbokad resa Skövde / Göteborg tur och retur den 16 juni 2015 Inköp: Informationsansvariga, Kristina och Sara har önskemål om att få köpa in ett dataprogram för att skapa tidningen VäSTnytt. Det tar mycket lång tid att arbeta med Word. Informationsansvariga tar kontakt med IT avdelningen. Kostnadsförslag tas fram av olika dataprogram. infoansvariga tar kontakt med IT och om det inte finns har de mandat att köpa ett program på omkring kronor under sommaren. Johan Ahlmén: Styrelsen beslutade att ersätta Johan med ett arvode på kronor för hans arbete som kassör. 10 Semesterlista Johan H ska komplettera semesterlistan med telefonnummer till styrelseledamöterna. Genomgång / Kristina ansvarar för att skicka ut semesterlistan till samtliga arbetsplatsombud. 11 Vår organisation Styrelsen diskuterade hur vi ser styrelsens som organisation. : Samtliga styrelseledamöter läser igenom arbetsmaterialet som arbetsgruppen som jobbat med Vår organisation inför nästa styrelsemöte i augusti. Diskussion/ Diskussion och genomgång på nästa ao-dag 14 september. Remissrunda till samtliga ao, revisorer och valberedning inför repskap i november 2015.

5 5 12 Genomgång av uppdrag Bordläggs till nästa styrelsemöte. Diskussion 13 Medlemsrörlighet Johan H, meddelar att inga medlemar har gått ur ST på grund av att de är missnöjda utan har gåt ti pension. Uppdaterin g/beslut : redovisning av urträden kommer att redovisas kvartalsvis. Nästa rapport kommer att presenteras på styrelsemötet i oktober. 14 Ifa Barbro informerar om att en nystart kommer att ske från september Rapport Nästa styrelsemöte har IFA gruppen tittat över de gamla dokument som finns gällande IFAs arbete för att göra eventuella revideringar. 15 Information/ hemsidan VäSTnytt: VäSTnytt kommer inte publiceras på grund av tekniska skäl. Nytt dataprogram kommer att inskaffas för att underlätta själva jobbet att redigera tidningen. Nästa nummer av VäSTnytt kommer att publiceras i augusti. Hemsidan: Inget nytt. Information / 16 Rapporter -AU - Denna rapport godkändes. Pensionärsföreningar tre stycken som får kronor varje år. Inför nästa år ska dessa pensionärsföreningar skicka in en medlemslista för att stämma av om de har några ST medlemmar kvar. - Områdesrapporter gicks igenom - Övriga rapporter: mentorskap, alla nya ao har fått en uppstart 17 Nytillkomna frågor 17.1 Bemanningsföretag - bordlägges till lyncmötet i augusti APT? bordlägges till nästa styrelsemöte i augusti 17.3 Delegation av komplicerade medlemsärenden frågan skickas vidare till avdelningen.

6 Hur får vi ut vår ambitionsnivå på våra arbetsplatsombud. bordlägges 17.5 Teamtelefon bordlägges 18 Avslut Ordförande Annika Rydbäck tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.... Annika Rydbäck Ordförande... Sara Nilsson Sekreterare... Barbro Thannlund Justerare

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer