Protokoll från konstituerande styrelsemöte den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02"

Transkript

1 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra A väljs till protokolljusterare. 2 Föregående mötets protokoll Marie föredrar föregående mötets protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 3 Godkännande av Dagordning Dagordningen godkänns. 4 Medlemsantal och Ekonomi Nuvarande medlemsantal och föreningens saldo redovisas i bilaga och arkiveras med orginalprotokollet. 5 Arbetsfördelning i styrelsen Ordförande: Ordförande Vice ordförande: 1:e Vice ordförande 2:e Postmottagare: Postmottagare Sekreterare: Ulrika Borre Sekreterare Kassör: Kassör Studieorganisatör: Arbetsmiljöansvarig: Arbetsmiljöansvariga Jämställdhetsansvarig: Jämställdhetsansvarig Rekryteringsgrupp: Rekryteringsgrupp

2 ST s personalföreträdare Ordinarie: Representanter i i styrelsen: Ersättare: Chalmers styrelse Repr i styrgruppen för Chalmers Trygghetsfond: Chalmers Trygghetsfond Friskvårdsansvarig: Kaija Matikainen Friskvårdsansvarig Ledamöter i AJK: AJK Registeransvarig: Registeransvarig Lönegrupp: Lönegrupp Annonskontakt: Annonskontakter Expeditionsansvarig: Expeditionsansvarig Webbgrupp: (sammankallande) Webbgrupp Arbetsuppgifter inom ansvarsområdena: Sekreterare: Skriva protokoll, se till att originalen arkiveras. Kallelse till styrelsemöten skickas ut av Marie W. När protokollen är klara och justerade skicka ut dem till styrelsemedlemmar och till webb-ansvarig. Kassör: De vanliga uppgifterna. Marie signerar kvitton. Utlägg signeras både av Marie och Annika. Annika sätter in utläggen på uppgivet konto. Studieorganisatör: Lägger upp de kurser och aktiviteter på webben som är relevanta för våra medlemmar och som kommer från ST, Sensus, mm. Är med och anordnar kurser tillsammans med andra styrelsemedlemmar. Arbetsmiljöansvarig: Tillfråga alla arbetsplatsombud om de vill fortsätta (uppdraget är på 3 år). Medverka i beredningsmöten och möten med alla arbetsplatsombud inför AJK möten. Sitta med som representant i AJK. Skapa ett kontaktnät med arbetsmiljöombuden som tillhör ST på Chalmers. Ingå i beställargruppen för företagshälsovård. Jämställdhetsansvarig: Delta i AJK möten. Delta i träffar med jämställdhetsombuden och rapportera till styrelsen. Rekryteringsgrupp: Vara synliga för arbetsplatsombuden och stötta dem. Samordna och bjuda in till AO-luncher. Bjuda in nya AO till en del av ett styrelsemöte för information om vilka uppgifter en AO har, mm. Arbetsuppgifter Sekreteraruppgifter Kassöruppgifter Studieorganisatörsupp. Arbetsmiljöuppgifter Jämställdhetsupp Rekryteringsgrupp

3 ST s personal företrädare: Firmaansvariga och företrädare för alla anställda på Chalmers. Medverka i förmöten och eftermöten med alla fackliga representanter och tillsammans med Styrelsens ordförande. Expeditionsansvarig: Tömma posten, fylla på våra förråd. Webbgruppen: Sköta det tekniska och utseendet på hemsidan. Fräscha upp hemsidan och se till att rätt saker ligger där. Personal företrädare Exp ansvarig Webbgruppen 6 Firmatecknare Till firmatecknare välj, och. 7 Till AO på institution Energi och miljö utnämns Ulf Stenman. Susanne Grill, Arkitektur och, Bygg- och miljöteknik Eva Axelsson, Data- och informationsteknik Marie-Louise Wennerhag, Kemi- och bioteknik Lotta Fernström, Matematiska vetenskaper Dick Olofsson, Material- och tillverkningsteknik Catharina Forssén och, Mikroteknologi och nanovetenskap Mona Kanderhag, Produkt och produktionsutveckling Willgodt Bokhede, Radio- och rymdvetenskap, Signaler och system Marita Ahlkvist, Sjöfart och marin teknik Birgitta Engrell och Anneli Hildenborg, Teknikens ekonomi och organistation Ulla Lindberg-Thieme och Allan Sognell, Tillämpad mekanik Ulrika Borre, Administration och service, Biblioteket, ITS, Serviceavdelningen Lasse Urholm, Teknisk Fysik Utseende av AO Utseende av samverkansrepresentanter 8 Datum för styrelsemöten 2009/ /5 kl /6 kl kvällsaktivitet 8/9 kl /10 kl /11 kl /12 kl 14/17 + kvällsaktivitet 12/1 kl /2 kl /3 kl 14 17

4 18/3 Årsmöte Frukosttorsdagar udda veckor med början den 23/4 AO-lunch den 12/5 kl AO-konferens 15 16/10 Torsdagsmorgnar AO-lunch AO-konferens 9 Kommande konferenser och kurer Regionkonferens på Novotel den 21/4, Sandra A och Sandra M går. Nätverksträff den 14 oktober 10 Rapporter Marie: På AJK mötet togs bl a upp en redovisning av sjukstatistiken på AJK Chalmer Det pågår en utredning på biblioteket som Birgitta Carlsson Utredning på bilioteket ansvarar för. Den ska vara klar i vår. Varit på seminariet Goda exemplet Seminarium Haft möte med de externa ledamöterna i Chalmers styrelse. Chalmers styrelse På Nätverksträffen som var nyligen diskuterades bl a ST s och Nätverksträff TCO s forsknings politik. Sandra A: Varit på lokal samverkan på Signaler och system. Lokal samverkan Har ett förslag på att vi ska ta ett foto på alla i styrelsen och göra en Foto på styrelsen plansch så att vi syns. Anders frågar om det går att ordna. Ulrika: Varit på lokal samverkan. Internannonseringen fungerar inte riktigt Internannonsering bra på AoS då tjänster tillsätts fast de borde annonseras. Anders: Dator till ST s expedition är beställd. Ny dator Ingvar: På lokal samverkan har förskjuten arbetstid diskuterats. Dorota ska Förskjuten arbetstid på göra ett förslag som skickas till de fackliga ordförandena. ITS Haluxa intervjuerna är klara och ska sammanställas och Haluxa intervjuerna presenteras i lokal samverkan. Sedan ska man hitta lösningar efter vad som kommit fram. Annika: Ett ärende om att förordna en person som är timanställd Förordna en ytterligare ett år har hamnat på Annikas bord. Då tjänsten inte ska timanställd utlysas. Sandra M: Lokala samverkansmötena på institutionen flyter på bra och följer Lokal samverkan ledningsgruppsmötena. Peter: Har haft möte med Haluxa där det diskuterades om mer nytänkande i mötena med och om företagshälsovården. Primärvården kommer att finnas i samma hus som Haluxa. Det ska arbetas på mer förebyggande vård och mindre rehabilitering. Haluxa 11 Ulrika ska i samband med protokollen göra en Pågående ärende lista så att hela styrelsen ser vad som är på gång med olika uppdrag, möten, mm. 12 Avsluta mötet

5 Marie tackar för visat intresse och avslutar mötet. Dag som ovan Sekreterare Justerare Ordförande Ulrika Borre

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer