Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204."

Transkript

1 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson och Gunilla Nordberg. 23. Mötets öppnande Siv Bringetun hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 24. Mötets ordförande Till ordförande för mötet utses Siv Bringetun. 25. Mötets sekreterare Till sekreterare för mötet utses Åsa Vidman. 26. Protokolljusterare Som protokolljusterare utses Susanne Rydén. 27. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: Budget Kamera Äldrecentrum 28. Uppföljning av föregående protokoll Följande punkter från föregående protokoll diskuterades: 16. Personer som inte betalat prenumerationsavgift har fått påminnelse. Dock är inte något brev skickat till dem som inte betalat medlemsavgift, inte heller till pensionärsmedlemmar som fått betala för hög avgift. Sigbritt vet vilka personer det gäller, men inte hur länge de betalat för hög avgift. Sigbritt författar ett brev till pensionärsmedlemmarna om den rätta avgiften. 17. Anna har varit i kontakt med Johan Palmcrantz, och fått information om att vi endast har muntligt avtal med honom. 19. Den bärbara datorn finns numera hos Sigbritt. 29. Planering av styrelsemöte 7 mars

2 Inför årsmötet bör styrelsen träffas för förberedelser. Revisorerna kan ansluta mot slutet av dagen och eventuellt kan valberedningen träffa styrelsen tidigare. Sigbritt vill gärna samordna hotellbokningar för att slippa flera faktureringskostnader. Styrelsen träffas kl den 7/3 för förberedelser inför årsmötet. Siv hämtar passerkort till SKTF-huset och kontrollerar också vilken ingång vi bör använda samt möjlighet att använda skrivare/kopiator. De som ska bo på hotell meddelar Sigbritt som gör gemensam bokning. Var och en gör utlägg för resor och lämnar biljetter och kvitton till Sigbritt för att få ersättning. 30. Ekonomisk redovisning I dagsläge verkar det som att FSO går minus med kr. Senaste fakturan från revisorn kommer att betalas under 2009 för att inte belasta föregående år. En del oklarheter angående föreningens fonder finns, bl a togs medel från fonderna år 2006, men det är otydligt vilket ändamålet var. Skatt är inte dragen för utbetalningar Årsmötet Synpunkter har framkommit om att det i kallelsen i Social Omsorg inte är tydligt med tider för när föreläsningen slutar och årsmötet börjar. Gun-Britt Trydegårds föreläsning är mellan kl Efter en paus på ca 15 minuter börjar årsmötet som beräknas vara avslutat till kl Siv meddelar tiderna till dem som undrat, Anna ombesörjer att tiderna tydliggörs på hemsidan. Anna ombesörjer att den färdiga föredragningslistan publiceras på hemsidan. Frukt, bulle och kaffe blir förtäring under årsmötet. I stadgarna finns angivet vilka ärende som ska förekomma på årsmötet. Förutom ärenden som ska tas upp enligt FSO:s nuvarande stadgar, kommer även punkten Fastställande av föredragningslista att tas med. Dessutom beslutades på det extra årsmötet den 29/11 att frågan om stadgeändringar om minskning av antalet styrelseledamöter från 8-10 till 5-7 skulle behandlas på ordinarie årsmöte. Sigbritt gör ekonomisk redogörelse. Siv gör information från styrelsen. Åsa har påbörjat interimsstyrelsens verksamhetsberättelse. I det sammanhanget är det osäkert hur många kretsar som är aktiva. Eftersom interimsstyrelsen endast kan skriva under för tiden från 29/11, borde avgående styrelse lämna verksamhetsberättelse från tiden innan dess.

3 Anna undersöker vilka kretsar som är aktiva och meddelar Åsa. Siv efterfrågar verksamhetsberättelse från tidigare styrelse. Frågan om verksamhetsplan diskuteras. Det är osäkert hur mycket som är uppfyllt från föregående årsmöte. Eftersom budget bör följa verksamhetsplanen bör sådan finnas. Siv gör ett utkast till verksamhetsplan. Sigbritt gör förslag till budget. Frågan om avgifter samt om arvoden och reglementen diskuteras. För något år sedan höjdes arvoden, och frågan är om summan borde minskas igen med anledning av den försämrade ekonomin. Vi föreslår oförändrade medlemsavgifter. Sigbritt gör förslag på arvoden och skickar på mail. Det har kommit en del motioner till årsmötet. För att bereda ärendet kan det vara lämpligt att en arbetsgrupp utarbetar styrelsens förslag till beslut. Susanne och Anna utarbetar utkast till förslag till beslut utifrån inkomna motioner. År 2010 är det 90 år sedan FSO startade. 90-årsjubileet bör firas, och därför håller vi nere kostnaderna år Från gamla tidningar kan vi få material om föreningens start. Det fungerar inte tillfredsställande med medlemsregistret bl a för pensionärsmedlemmar och för personer som inte är anslutna till SKTF. Diskussioner förs om möjligheten att FSO för medlemsregister i egen regi. På årsmötet bör vi redovisa medlemsantal och hur medlemsregistret fungerar. 32. Pensionärslistan/tidningen FSO skickar inte ut tidningar, och VTT skickar inte heller om de inte får en lista. SKTF har inte skickat lista till VTT. Sigbritt kontrollerar uppgifterna och meddelar VTT. 33. Möte med SKTF Anna och Siv ska träffa Yvonne Ahlström angående avtalet med SKTF. Likaså behöver vi få klargjort om arkivering av protokoll m.m. Ekonomiska handlingar arkiveras av auktoriserad revisor, men helst bör allt finnas på ett ställe. Eventuellt ska de också försöka träffa någon på SKF-tidningen.

4 34. Verksamhetsidé/Handlingsplan Enligt punkt 31 ovan skriver Siv utkast till verksamhetsplan. Kommande års styrelsearbete diskuteras. Vad styrelsen vill arbeta med under 2009 är hemsidan och medlemsregistret. 35. Tidningen/VTT och produktionsplan Tidningen utkommer med 5 nr/år. Antalet tryckta nummer har minskats för att sänka föreningen utgifter. Sigbritt och Siv arbetar för att få ett nytt avtal med lägre kostnad. 36. Hemsidan På hemsidan finns bl a verksamhetsidé/handlingsplan Den adress till föreningen som finns på hemsidan är inaktuell. Anna ombesörjer att den gamla verksamhetsidén/handlingsplanen tas bort från hemsidan och att adressen ändras. Bilden på tidningen är inte från det senaste numret, vilket beror på att Johan Palmcrantz inte har fått den från VTT. Frågan är om vi ska skicka tidningen till Palmcrantz eller om vi kan få VTT att göra det. Anna har fått klart från Palmcrantz att det är möjligt för kretsarna att deras egna sidor länkas till FSO:s hemsida. Då kan medlemmarna få aktuell information från kretsarna också. 37. Budget Sigbritt arbetar med revisorn för att få olika objektnummer för t.ex. styrelsen, hemsida, överföring av medel till kretsarna, marknadsföring o dyl, samt ett objektnummer per person. Sigbritt skickar förslag. 38. Kamera Föreningens kamera finns hos Eva Högberg. 39. Äldrecentrum FSO har fått ett erbjudande om att få 4 nr/år av Äldrecentrum för en kostnad av 10:00 kr per medlem.

5 Siv kontaktar chefredaktören och efterfrågar mer information. 40. Nästa möte Nästa möte blir ett telefonmöte den 23/2 kl Vid protokollet Justeras Åsa Vidman Sekreterare Susanne Rydén

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer