Handbok för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte"

Transkript

1 PROGRAM FÖR UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE Handbk för rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet

2 Innehåll Inledning3 Skydd av ungdm...3 Skydd av persnlig infrmatin...3 Ungdmsläger ch ungdmsutbyte...4 Histrik...4 Definitin av prgram...4 Plicy för ungdmsläger ch ungdmsprgram...4 Grunder för ett typiskt prgram...5 Prgrammets längd...5 Prgrammets deltagare...5 Utbytesdeltagare...5 Värdfamilj...5 Värd (multipeldistrikt, distrikt eller klubb)...5 Spnsr (multipeldistrikt, distrikt eller klubb)...5 Ordförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte...5 Krdinatrer...5 Tips vid start av nytt prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte...5 Ansvarsmråden för rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte (prgramrdförande)...6 Uppgifter sm kväver prgramrdförandens gdkännande...6 Lins Clubs Internatinals förväntningar på prgramrdförande...6 Hur man nmineras...6 Hur man skickar in prgraminfrmatin för gdkännande...6 Förväntningar avseende kmmunikatin...7 Marknadsför ert prgram...7 Rekrytering ch intervju av ungdm...7 Rekrytering...7 Intervju med ungdm...7 Rekrytering ch intervju av värdfamilj...8 Rekrytering...8 Intervju med värdfamilj Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 1

3 Infrmatinsmöte för utbytesdeltagare ch värdfamiljer...10 Infrmatin för utbytesdeltagare...10 Infrmatinsmöte för värdfamilj...10 Försäkring...11 Finansiellt ansvar...11 Researrangemang för utbytesdeltagare...11 Tidig hemresa, förlängd vistelse, persnliga önskemål eller anmälda besökare...12 Knflikt med värdfamilj eller avlägsnande från prgram...12 Olyckr/sjukdm eller nödfall...12 Organisera ett internatinellt läger...13 Syften...13 Kriterier för gdkännande...13 Planering...13 Tp-10 utmärkelse till rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte...14 Bilaga A: Plicy för ungdmsläger ch ungdmsprgram...15 Bilaga B: Exempel på pressmeddelande...16 Bilaga C: Ansökningsmall för deltagare...17 Bilaga D: Exempel på intervjufrågr för utbytesdeltagare...18 Bilaga E: Ansökningsmall för värdfamilj...19 Bilaga F: Exempel på intervjufrågr för värdfamilj...20 Bilaga G: Nmineringsfrmulär för tpp-10 utmärkelse Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 2

4 Intrduktin Gratulerar till rllen sm rdförande för Lins prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte! Prgrammet är en berikande upplevelse för multipeldistriktet, ditt distrikt, din klubb ch utbytesdeltagaren. Denna handbk kmmer hjälpa dig förstå din rll ch ditt ansvar sm prgramrdförande. Om ditt multipeldistrikt, distrikt eller din klubb genmför prgrammet för första gången eller startar upp prgrammet igen efter ett långt uppehåll kmmer denna handbk hjälpa dig med vilka regler ch förväntningar sm gäller för att prgramupplevelsen ska bli så bra sm möjligt för alla invlverade. Skydd av ungdm Alla sm deltar i prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte måste sträva efter att skapa ch upprätthålla en trygg miljö för alla ungdmar sm deltar. Fastställ prcedurer för att rapprtera ch hantera incidenter sm till exempel anklagelser gällande övergrepp eller trakasserier. Du har rätt att förbjuda frivilliga sm har erkänt, dömts eller på annat sätt varit invlverade i fysiska, sexuella eller känslmässiga övergrepp eller trakasserier i samband med arbete med ungdmar. Vuxna sm har anklagats för fysiska, sexuella eller känslmässiga övergrepp eller trakasserier bör avlägsnas från prgrammet. Detta inkluderar anklagelser sm har framförts under ett pågående prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Sammanställ infrmatin m krishantering vid en eventuell nödsituatin, sm till exempel en naturkatastrf eller plitiska rligheter. Det rekmmenderas att prgrammets rdförande följer alla lkala lagar ch regler gällande skydd av ungdm. Skydd av persnlig infrmatin Det rekmmenderas att: Ett gdkännande från förälder/målsman inhämtas närhelst persnlig infrmatin m en minderårig samlas in. När den persnliga infrmatinen har används ch syftet med infrmatinen har uppfyllts skall den persnliga infrmatinen förstöras/tas brt för att förhindra tillåtet användande. Gdkännande Du bör säkerställa att det finns bestämmelser för hur länge persnlig infrmatin m deltagare (ungdmar ch vuxna) ska behållas efter prgrammet har avslutats. Detta kmmer minska eventuella klagmål vid ett senare datum. Alla ansökningsfrmulär ska på ett klart ch tydligt sätt förklara hur den persnliga infrmatinen kan kmma att användas. Sm rdförande ansvarar du för att följa lkala lagar m skydd av persnlig infrmatin samt skydda den infrmatin du erhåller i denna rll. Det rekmmenderas att ett skriftligt gdkännande inhämtas från deltagaren, eller besökarens föräldrar/målsman (m minderårig), innan bilder ch vider av besökaren publiceras i sciala medier Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 3

5 Ungdmsläger ch ungdmsutbyte Histrik Ungdmsutbytesprgrammet gdkändes av Lins Clubs Internatinals styrelse år 1961, efter ett framgångsrikt utbyte mellan Lins i USA ch Japan. Prgrammet för ungdmsläger gdkändes några år senare, Båda prgrammen etablerades med målet att främja Lins första syfte att skapa ch upprätthålla en anda av samförstånd mellan jrdens flk. Definitin av prgram Ungdmsläger ch ungdmsutbyte mfattar inte turism, akademiska studier eller anställning. Istället uppmuntras ungdmarna att använda denna möjlighet till att dela med sig av sin egen kultur samtidigt sm de upplever en annan. Prgrammet består av två stra delar: Internatinella utbyten ch internatinella läger. Plicy för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Du måste följa reglerna i Lins Clubs Internatinals plicy för ungdmsläger ch ungdmsutbyte (se bilaga A: Plicy för ungdmsläger ch ungdmsutbyte). Se till att du har kpir av plicyn ch handbken för ungdmsläger ch ungdmsutbyte att överlämna till dem sm efterfrågar eller behöver den. Dessa resurser kmmer hjälpa dig svara på deltagarnas frågr. Det är ditt ansvar att säkerställa att varje ungdmsläger ch ungdmsutbyte följer plicyn Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 4

6 Grunder för ett typiskt prgram Prgrammets längd Utbytesdelen ch internatinella läger genmförs vanligtvis under smmarmånaderna, men kan genmföras när sm helst under året. Ett utbyte pågår vanligtvis 2-6 veckr. Internatinella läger pågår vanligtvis i 1-2 veckr. Deltagare i prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Utbytesdeltagare Ungdmarnas ålder kan variera från år. Detta åldersintervall beslutas av respektive prgram. Åldersintervallet kan vara lägre eller högre än det rekmmenderade intervallet van. Värdfamilj Ptentiella värdfamiljer hittas vanligtvis genm vänner, linkamrater, lekamrater, befintliga värdfamiljer eller på hemrten. Värdfamiljen måste inte vara le- eller linmedlemmar. Familjer vars barn har deltagit prgrammet är bra ptentiella värdar. Multipeldistrikt, distrikt eller klubbar sm står värd Multipeldistrikt, distrikt eller klubbar sm står värd är de sm välkmnar inkmmande ungdmar från ett annat land. De kan stå värd för ett internatinellt läger. De hjälper till att rekrytera ch intervjua värdfamiljer. De inkluderar ungdmen i klubbaktiviteter sm till exempel möten ch serviceprjekt. Multipeldistrikt, distrikt eller klubbar sm spnsrar Multipeldistrikt, distrikt eller klubbar sm spnsrar är de sm hjälper en ungdm att besöka ett annat land. De rekryterar ch intervjuar ungdmen. De krdinerar, planerar ch ser till att deras deltagande i prgrammet blir framgångsrikt. Prgrammets rdförande Rllen sm rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte kan se lite lika ut, men i allmänhet leder rdföranden alla deltagare ch all lgistik kring prgrammet. Vissa rdförande sammanställer en prgramkmmitté med en vice rdförande, sekreterare, kassör ch andra lämpliga pster. Vissa prgram väljer att dela upp uppgifterna inm kmmittén så att några tar värdansvar ch några spnsransvar. Krdinatrer I vissa fall drivs prgrammet av en grupp krdinerande medlemmar, till exempel en prgramkmmitté sm leds av prgrammets rdförande. Tips m att starta ett nytt prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Bekanta dig med prgrammets plicy ch handböcker. Ta reda på prgrammets histrik i ditt multipeldistrikt, distrikt eller din klubb. Ntera framgångar ch misslyckanden för att vara bättre förberedd på hur du kmmer att genmföra ditt prgram. Genmför lämpliga infrmatinsmöten m värdskap ch att vara spnsr. Föreslagen tidsram för att anrdna ett framgångsrikt prgram är sex till åtta månader Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 5

7 Ansvarsmråden för rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte (prgramrdförande) Uppgifter sm måste gdkännas av prgramrdförande Val av utbytesdeltagare Kmmunikatin med prgramrdförande i värdlandet Researrangemang för utresande ungdm Hjälpa ungdmar att införskaffa resehandlingar I vissa fall betyder det att tillhandahålla ett inbjudningsbrev sm hjälper deltagaren att erhålla visum. Hjälpa ungdmen med infrmatin Val av inkmmande ungdm Kmmunikatin ch samarbete med spnsrande prgramrdförande Researrangemang för inkmmande ungdm Researrangemang när ungdmen har anlänt Välja ch förbereda värdfamilj Genmföra ett infrmatinsmöten för utbytesungdmar ch värdfamiljer Kmmunicera med lägerpersnal ch ledare Lins Clubs Internatinals förväntningar på prgramrdförande Lins Clubs Internatinal förväntar sig att rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte årligen nmineras av sin respektive distriktguvernör via MyLCI. Prgramrdförande i multipeldistrikt måste nmineras av sin respektive guvernörsrådsrdförande. Denna nminering är viktig. Om du inte meddelar Lins Clubs Internatinal m din pst kmmer du inte att mtta kmmunikatin m prgrammet eller de resurser sm finns på Lins Clubs Internatinals webbplats, du kmmer heller inte kunna nmineras till tpp 10-utmärkelsen för rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Detta kan kmma att påverka din framgång sm prgramrdförande. Följ stegen nedan för att skicka in infrmatin m ert ungdmsläger ch ungdmsutbyte till den internatinella matrikeln: 1. Besök infrmatinssidan för rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte 2. Klicka på knappen Frmulär för infrmatin 3. Ange infrmatin 4. Klicka på skicka Infrmatinen har gdkänts när den visas i den internatinella matrikeln. Listan uppdateras var sjunde arbetsdag. Ntera, endast ett infrmatinsfrmulär bör skickas in per år. Vänta med att fylla i frmuläret tills dess att du har all infrmatin m prgrammet. Det hjälper ss att undvika administrativa förseningar. För att kmma till den internatinella matrikeln besöker du webbsidan för ungdmsläger ch ungdmsutbyten ch klickar på länken till matrikeln högst upp på sidan. Om rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte i ett multipeldistrikt skickar in infrmatin på vägnar av individuella distrikt bör inte distriktens prgramrdförande inte skicka in ett separat frmulär Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 6

8 Förväntningar avseende kmmunikatin Regelbunden kmmunikatin mellan alla deltagare i prgrammet är mycket viktigt. Utan gd kmmunikatin kan prgrammet bli mindre framgångsrikt. Prgrammets rdförande ansvarar för den inledande kmmunikatinen mellan värdar ch spnsrande multipeldistrikt, distrikt eller klubbar. Spnsrande multipeldistrikt, distrikt eller klubb kmmer underlätta kmmunikatinen mellan dig ch ungdmen. Ungdmen kmmer att samarbeta med dig ch prgramrdföranden i värdlandet gällande lgistik, aktiviteter ch förväntningar. Du kmmer att vara värdfamiljens kntaktpersn gällande: Val av ungdm Frågr gällande prgrammets regler ch bestämmelser Övriga ärenden under deras värdskap Marknadsför prgrammet Skapa marknadsföringsmaterial sm kan sättas upp på lkala gymnasiesklr ch andra samlingsställen. Språkklasser kan vara en bra plats att marknadsföra prgrammet. Kntakta lkala lin- ch leklubbar ch distrikt. Ta med en ungdm sm nyligen har deltagit i prgrammet ch sm kan berätta m prgrammets fördelar för medlemmarna. Skicka ett pressmeddelande till lkala media Se bilaga B: Exempel på pressmeddelande Pressmeddelanden kan hjälpa till att säkra spnsrer till ett internatinellt läger. Om ert prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte väljer att gå denna väg ska ni se till att ha tillräckligt med tid för att hitta en spnsr. Skriv ett servicemeddelanden för lkala TV- ch radistatiner. Sciala medier (Facebk, Twitter, Instagram etc.) är ett utmärkt sätt att marknadsföra ert prgram. Använd hashtaggen #LinsYuthExchange när ni marknadsför ert prgram i sciala medier. Rekrytering ch intervju av ungdm Rekrytering, intervju ch placering av ungdm görs i samarbete med spnsrande multipeldistrikt, distrikt eller klubb. Att rekrytera Ptentiella deltagare hittas vanligtvis genm familj, vänner, andra linmedlemmar eller lemedlemmar eller bende på rten. Deltagaren behöver inte vara en le- eller linmedlem. Deltagarens föräldrar behöver inte vara le- eller linmedlemmar. Ålder (ålderskraven varierar från prgram till prgram). Kvalificerade deltagare bör ha ett intresse av andra kulturer. Deltagaren bör ha ett gtt rykte. Alla ptentiella deltagare måste fylla i ett ansökningsfrmulär. Se bilaga C: Ansökningsmall för deltagare Bilagan är endast en mall. Ansökningsfrmuläret kan anpassas till det lkala prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. När ansökan har granskats bör deltagaren intervjuas. Det rekmmenderas att ha en väntelista för deltagare, vid behv. Du kmmer att tillhandahålla det slutgiltiga gdkännandet av deltagarens ansökan Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 7

9 Intervju av ungdm Du ansvarar för att hjälpa till i intervjuprcessen av en ptentiell ungdm. Intervjun inkluderar, men är inte begränsad till, infrmatin så sm: Ålder: Varje deltagare måste vara i rätt ålder för det specifika prgram de ansöker till. Sklutbildning: Deltagarens betyg (eller meriter) samt specialstudier bör övervägas i intervjuprcessen. Deltagaren bör vara intresserad av att utveckla sina kunskaper genm internatinella erfarenheter. Språkkunskaper: Deltagaren måste ha grundläggande kmmunikatinsfärdigheter i det fficiella prgramspråket. Attityd: Deltagare skall visa att de är mgna ch öppna för nya idéer samt intresserade av att lära sig hur man lever i andra länder. Hälsa: Lins Clubs Internatinal uppmuntrar ungdmar med funktinshinder att ansöka m att delta i ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Alla rimliga insatser kmmer att vidtas för att ta emt ungdmar med funktinshinder. Funktinshindrade kandidater kan vara kvalificerade att delta i prgram, förutsatt att de uppfyller de bestämmelser sm fastställts för respektive prgram. Du bör känna till m deltagaren har särskilda medicinska tillstånd, allergier mt mat, mediciner, pllen, damm, päls etc., är i behv av regelbundna mediciner eller har specifika religiösa seder vad gäller hygien eller diet. Det är viktigt att deltagarens religiösa behv kmmuniceras till alla krdinerande parter. Speciella färdigheter: En del läger kan kräva att deltagarna har speciella musikaliska eller atletiska färdigheter. Referenser: Deltagare bör inlämna minst två referenser. Detta krävs inte av alla prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Eknmiskt stöd: I de fall eknmiskt stöd tillhandahålls bör det ges till deltagare sm annars inte har möjlighet att delta. Tidigare deltagare: En deltagare sm inte tidigare deltagit i Lins prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte bör ges förtur. Kunskap m prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte: Deltagaren ch dennes föräldrar bör vara förtrgna med utbytesprgrammet, dess syfte ch målsättningar. Deltagarens mtiv: Deltagaren bör vara intresserad av att förbättra den internatinella förståelsen ch ha en önskan m att lära sig mer m hur andra människr lever. Gdkännande av förälder/målsman: Deltagarens föräldrar måste skriftligen bekräfta att de samtycker till plicyn för prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Deltagarens föräldrar/målsman måste vara medvetna m att de bär det yttersta finansiella ansvaret för eventuella utgifter i samband med lycksfall, sjukdm eller tillbud samt förutsedda utgifter sm inte är täckta av försäkring. Se bilaga D: Exempel på intervjufrågr Särskilda intressen bör uppges under intervjun. Välj inte deltagare enbart i syfte att fylla en kvt. Du ansvarar för att krdinera ch placera deltagaren hs värdfamiljen. Intervjuprcessen är en utmärkt möjlighet att invlvera lemedlemmar. Rekrytering ch intervju av värdfamilj Rekrytering, intervju ch placering av värdfamilj görs i samarbete med det multipeldistrikt, distrikt eller klubb sm står värd. Att rekrytera Ptentiella värdfamiljer hittas vanligtvis genm vänner, linkamrater, lekamrater, befintliga värdfamiljer eller på hemrten Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 8

10 Värdfamiljen måste inte vara le- eller linmedlemmar. Familjer vars barn har deltagit i Lins utbytesprgram är bra ptentiella värdar. Kvalificerade familjer bör vara intresserade av andra kulturer ch samtal med ungdmen. Värdfamiljen bör ha ett gtt rykte ch tillräckligt med plats för att välkmna en ungdm till sitt hem. Alla värdfamiljer måste fylla i ett ansökningsfrmulär. Se bilaga E: Mall för ansökningsfrmulär för värdfamilj Bilagan är endast en mall. Ansökningsfrmuläret kan anpassas till det lkala prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. När ansökan har granskats bör värdfamiljen intervjuas. Värdfamiljen måste gdkännas av både dig ch värdklubben innan de kan välkmna en ungdm. Ett gdkännande från ungdmens spnsrklubb till fördel, men det är inget krav. Det rekmmenderas att ha en väntelista för värdfamiljer, vid behv. Du kmmer att tillhandahålla det slutgiltiga gdkännandet av värdfamiljens ansökan. Intervju med värdfamilj Ptentiella värdfamiljer måste genmgå en intervju. Intervjun inkluderar, men är inte begränsad till, infrmatin så sm: Ålder: Familjen bör ha erfarenhet av ungdmar i ungefär samma ålder sm besökaren. Det är till fördel m värdfamiljen har barn i samma ålder sm besökaren, även m det inte är ett krav. Karaktär: Värdfamiljen bör vara förstående, intresserad av andra kulturer, öppensinnad, tlerant ch kunna kmmunicera med ungdmen på ett bra sätt. Språkkunskaper: Det är till hjälp m en eller fler familjemedlemmar talar ungdmens språk ch/ eller engelska (de flesta prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte föredrar engelska), detta är i vissa fall nödvändigt. Ungdmen kan vara begränsad till endast några få fraser på värdspråket sm krävs av prgrammet. Därför är det viktigt att känna till m värdfamiljen har möjlighet att stå värd för en ungdm med begränsade språkkunskaper. Kunskap m prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte ch bestämmelser: Värdfamiljer bör vara bekanta med prgrammet ch/eller att stå värd för ungdmar. Detta garanterar ett mer framgångsrikt utbyte. Om en icke-linfamilj övervägs bör den känna till linrörelsens syften ch målsättningar, inklusive utbytesprgrammet bestämmelser. Levnadsförhållanden: Värdfamiljen bör ha möjlighet att ta emt en besökare utan att detta skapar eknmiska uppffringar. Familjens preferenser: Ta reda på familjens preferenser vad gäller ungdmens natinalitet, språk, religin, kön ch ålder. Religiösa behv: Vissa familjer kan ha särskilda restriktiner eller seder sm de följer. Det är viktigt att kmmunicera dessa detaljer till alla krdinerande parter inm prgrammet. Tillgänglighet: Det är viktigt att värdfamiljens vardag tillåter dem att spendera kvalitetstid med ungdmen. Om deltagaren kmmer att lämnas ensam under arbets/skltid är det viktigt att värdfamiljen har en plan för deltagaren så att han/hn inte lämnas ensam. Planer kan till exempel vara aktiviteter med en annan värdfamilj, andra lin/leklubbar eller serviceprjekt. Speciella intressen eller hbbys bör uppges under intervjun så att utbytet blir så bra sm möjligt. Välj inte en värdfamilj enbart i syfte att fylla en kvt. Det kan vara till hjälp att skapa en checklista eller en lista med frågr att använda under intervjuprcessen. Se bilaga F: Exempel på intervjufrågr för värdfamilj 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 9

11 Infrmatinsmöte för ungdmar ch värdfamiljer Infrmatin för ungdm Genmför ett rligt ch engagerande infrmatinsmöte för ungdmen. Infrmatinsmötet är ett sätt för dig att få ungdmen att se framemt den kmmande upplevelsen. Infrmatinsmötet kan inkludera, men är inte begränsat till, följande ämnen: Regler ch bestämmelser för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Innan, under ch efter utbytet Förväntningar på ungdmen Packning - vad ch hur Planer vid förseningar eller förlrat bagage Hemlängtan Resehandlingar Pass Visum Vaccinatiner Tullregler Inbjudningsbrev eller resegdkännande för minderårig Kulturella förberedelser Mat, religin ch kultur i värdlandet Tackgåvr till prgramrdföranden i värdlandet ch värdfamiljen Presentatin av land När ungdmen befinner sig i värdlandet kan han/hn tillfrågas att hålla en presentatin m sitt hemland för värdklubben ch/eller vid ett internatinellt läger. Det rekmmenderas att de förbereder denna presentatin innan de anländer. Rlig infrmatin att inkludera kan till exempel vara: Plitiska ledare, natinella hjältar eller kändisar inm underhållning eller idrtt Huvudstad, större städer Skla, hemstad eller hemrt Deras dagliga liv Kulturell mat från deras land Vad man gör i deras mråde när man har rligt Religiner, utbildningssystem ch natinella högtider Steretyper m deras land sm inte stämmer Rller för alla deltagare i prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte (värdfamilj, värdklubb, spnsrklubb, krdinatrer ch prgramrdförande) Kmmunicera med prgrammets deltagare Träffa tidigare deltagare Infrmatinsmöte för värdfamilj Genmför ett rligt ch engagerande infrmatinsmöte för värdfamiljer. Detta möte genmförs tillsammans med multipeldistriktet, distriktet eller klubben sm står värd. Infrmatinsmöten är fta persnliga möten, möten tillsammans med erfarna värdfamiljer, eller elektrniska via ett webbseminarium. Infrmatinsmötet kan inkludera, men är inte begränsat till, följande ämnen: Värdfamiljens rll Regler ch föreskrifter för värdfamiljer Förväntningar på värdfamiljer Förklara ch förbereda inför kulturella skillnader Träffa tidigare värdfamiljer för att ta del av deras upplevelse 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 10

12 Försäkring Prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte ch alla deltagare täcks av Lins Clubs Internatinals allmänna ansvarsförsäkring. Vilket betyder att Lins allmänna ansvarsförsäkring kan kmma att användas vid lyckr eller nödfall, m en prgramrdförande eller prgramdeltagare skulle anses vara juridiskt ansvarig för skadr. Det är klubbens prgramrdförandens ch spnsrklubbens ansvar att bekräfta att deltagaren har tillräcklig försäkring att täcka alla förutsedda händelser, inklusive hemresa, lycka, sjukvård, persnliga ägdelar samt ansvar under resa ch vistelse. Detta är viktigt att kntrllera innan ungdmen reser. Du, värdklubben, spnsrklubben ch värdfamiljen bör kntrllera m det finns behv vår av ytterligare försäkringar baserat på planerade aktiviteter. Det kan vara av intresse för ungdmen att kntrllera att deras reseförsäkring inkluderar hemtransprt vid nödfall. Oavsett m ytterligare försäkring krävs måste ungdmen tillhandahålla all specifik försäkringsinfrmatin till dig, värdklubben, spnsrklubben ch krdinatrer (i förekmmande fall), till exempel telefnnummer ch kntaktinfrmatin till lkala försäkringskntr. Er klubb kanske vill överväga att varje deltagare, eller förälder/målsman m deltagaren är minderårig, undertecknar en överenskmmelse m ansvarsfrihet. Detta bör då vara en del av ansökan för deltagare. Om ert multipeldistrikt, distrikts- eller klubb står värd för ett internatinellt läger bör er klubb kntrllera m ni behöver teckna en separat försäkring för själva lägret, de medlemmar sm är invlverade eller värdfamiljen, berende på lägrets aktiviteter. Kstnaderna för sådan försäkring kan eventuellt inkluderas i lägeravgiften. Finansiellt ansvar Om det multipeldistrikt, distrikt eller den klubb sm står värd måste lägga ut pengar för en deltagare i samband med förutsedda händelser skall, du, deltagarens föräldrar eller målsman ch spnsrande multipeldistrikt, distrikt ch klubbar medelbart infrmeras ch kmma överens m hur dessa kstnader skall betalas. Du bör hjälpa till att fastställa det specifika finansiella ansvaret för det multipeldistrikt, distrikt eller den klubb sm står värd för utbyten ch internatinella läger (m tillämpligt). I många fall väljer multipeldistriktet, distriktet eller klubbar sm står värd att ta ut en lägeravgift för att täcka verksamhetskstnader. Lägeravgifterna fastställs av prgramrdförande för respektive prgram. Du måste hjälpa till att samrdna det eknmiska ansvaret för multipeldistrikt, distriktet eller klubbar sm står värd när det gäller internatinella läger. Researrangemang för utbytesungdm Du kmmer ansvara för ungdmens slutliga researrangemang. Oundvikliga ändringar i sista minuten bör medelbart meddelas till alla parter. Researrangemang inkluderar arrangemang för de ungdmar du skickar utmlands samt de ungdmar sm ditt multipeldistrikt, distrikt eller klubb har för avsikt att ta emt. Tidig hemresa, förlängd vistelse, persnliga önskemål ch anmälda besökare En tidig hemresa, förlängd vistelse för persnliga resr, eller att lämna prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte för att besöka vänner eller släktingar, tillåts inte utan ett skriftligt gdkännande, minst en månad i förväg, från följande parter: dig, föräldrar/målsman till deltagaren, spnsrklubben, spnsrande prgramrdförande, lägeransvarig (m tillämpligt), värdklubben ch värdfamiljen (m tillämpligt) Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 11

13 Knflikt med värdfamilj eller avlägsnande från prgrammet Eventuella knflikter mellan värdfamiljen ch deltagaren bör hanteras på ett taktfullt sätt. Du ch tjänstemän i multipeldistriktet, distriktet eller klubben sm står värd bör vara red att flytta deltagaren till en annan kvalificerad värdfamilj. I extrema situatiner kan det bli nödvändigt att sända hem ungdmen på egen bekstnad. I sällsynta fall måste ungdmen flyttas från sin värdfamilj på grund av svårigheter att kmma över kulturchck eller tidsmställning. Värdfamiljen kmmer att kntakta dig m detta skulle bli ett prblem. Olyckr/sjukdm eller nödfall Om en ungdm blir sjuk eller råkar ut för en lyckshändelse måste spnsrande prgramrdförande, lägeransvariga (m händelsen inträffar vid ett läger), krdinatrer (m tillämpligt) ch/eller tjänstemännen i multipeldistriktet, distriktet eller klubben sm står värd medelbart agera. Om situatinen är allvarlig bör man medelbart försöka nå föräldrarna eller målsman för att upplysa m läkarens diagns ch rekmmenderad behandling. Alla ansökningsfrmulär måste inkludera ett skriftligt intyg från föräldrar/målsman, vilket ger tillstånd till medicinsk eller kirurgisk behandling, m sådan skulle bli nödvändig ch föräldrarna är anträffbara. Du ansvarar för att kntakta ch infrmera ungdmens föräldrar vid lycksfall. Organisera ett internatinellt läger Mål Att samla ungdmar från hela världen. Att möjliggöra utbyte av idéer ch kulturella åsikter bland ungdmar. Att främja internatinell förståelse, gdwill, fred på jrden ch mänsklig förståelse. Att uppmuntra ungdmar att visa respekt för lika kulturer. Kriterier för gdkännande För att Lins Clubs Internatinal ska gdkänna din infrmatinen m ert internatinella läger måste den uppfylla följande kriterier: Använda namnet "Lins" i den fficiella titeln. Pågå i minst en vecka. Inkludera ungdmar från lika länder. Erbjuda ett prgram sm överensstämmer med van angivna mål för internatinella läger. Planera ert internatinella läger Km ihåg att det krävs hårt arbete ch samarbete från många lika individer för att planera ett internatinellt läger. Multipeldistrikt, distrikt eller klubbar kan stå värd för ett internatinellt läger. Områden sm du bör överväga vid planeringen kan vara: Transprt Mat/måltider Eknmi Prgram Bende 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 12

14 Värdfamiljer Budget för internatinellt läger Till exempel hur mycket pengar ni behöver samla in samt en handlingsplan Plicy ch mål för läger Försäkring för läger Hälsa ch säkerhet för deltagare ch lägerledare Prcedurer för hur man hanterar juridiska situatiner Enkäter för lägerpersnal, invlverade Lins ch Les samt deltagare, för att tillhandahålla återkppling vid utbildningar ch infrmatin för lägerledare Det rekmmenderas att en kmmitté för lägerledare bildas, vilken kan delegera uppgifter. Var nga med att inkludera lika befattningar samt arbetsbeskrivningar, till exempel lägerchef. Det är viktigt att lägret inrapprteras till Lins Internatinal. Internatinella läger kan ha teman. Inkludera rliga aktiviteter sm: Besök till histriska, statliga eller kulturella byggnader Besök till den lkala lin/leklubben Planera en serviceaktivitet med den lkala lin/leklubben Samtal m fred ch förståelse Presentatiner av länder Tp-10 utmärkelse till rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Tp-10 utmärkelse till rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte är en utmärkelse sm tilldelas de ti bästa rdförandena varje verksamhetsår. Utmärkelsen delas ut enligt beslut av den internatinella styrelsen. Kriterierna för tp-10 utmärkelsen är följande: Ett nmineringsfrmulär ska skickas via e-pst till Lins Clubs Internatinal senast den 15 augusti. Den internatinella styrelsens kmmitté för serviceaktiviteter kmmer att rösta på nminerade vid styrelsemötet i ktber. Tidningsartiklar, ftgrafier ch annat belysande material kan bifgas nmineringen. Om möjligt bör alla nmineringar skickas in på engelska. Om nmineringen gäller en rdförande i multipeldistrikt måste nmineringen skickas in av guvernörsrådsrdförande. Om nmineringen gäller en rdförande i distrikt måste nmineringen skickas in av distriktsguvernören. Endast en nminering per distrikt ch år tillåts. Multipeldistrikt med 2-14 distrikt kan nminera en medlem per år. Multipeldistrikt med 15 distrikt eller fler kan nminera två medlemmar per år. Utmärkelsen bör överlämnas till respektive vinnare vid lämpligt tillfälle av den högst uppsatta ch för tillfället tillgängliga linmedlemmen. Se bilaga G: Nmineringsfrmulär för tpp-10 utmärkelse Följande infrmatin bör inkluderas i nmineringsrapprten: Antal ungdmar sm ni varit värd för Antal ungdmar sm har spnsrats Antal länder representerade Antal värdfamiljer Antal klubbar invlverade i prgrammet för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Antal deltagande linklubbar 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 13

15 Bilaga A: Plicy för ungdmsläger ch ungdmsutbyte Allmän plicy Plicy För Ungdmsläger Och Ungdmsutbyte a. När de anses vara lämpligt skall kntaktkmmittéer skapas för att krdinera lika aspekter av ungdmsläger ch ungdmsutbyte på distrikts- ch multipeldistriksnivåerna. Medlemmarna i distriktskmmittén skall tillsättas av distriktsguvernören ch i multipeldistriktskmmittén av guvernörsrådet. I multipeldistriktets ungdmsläger- ch ungdmsutbyteskmmitté kan deldistriktens rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte ingå. b. I distrikt ch multipeldistrikt där ungdmsläger ch ungdmsutbytesprgram går över i nästa verksamhetsår kan rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte/kmmittén erhålla tillstånd från den nya distriktsguvernören, eller guvernörsrådet i förekmmande fall, att övervaka slutförandet av utbyten ch läger sm arrangerats före den 30 juni. c. För att intyga att distriktets undmsläger- ch ungdmsutbytesprgram följer de av den internatinella styrelsen fastställd plicy, standard ch regler sm beskrivs nedan, skall distriktsguvernören senast den 30 september varje år fylla i ch skicka in frmuläret Årlig rapprt för distriktets ungdmsläger ch ungdmsbyte. På samma sätt ska guvernörsrådsrdföranden fylla i frmuläret Årlig rapprt för multipeldistriktets ungdmsläger ch ungdmsutbyte, för alla ungdmsläger ch utbyten sm anrdnas på multipeldistriktsnivån. d. Certifierade ungdmsläger ch utbytesprgram ch certifierade multipeldistriktsrdförande ch distriktsrdförande för prgrammet skall publiceras på rganisatinens webbplats, i den fficiella katalgen för ungdmsläger ch utbyten. Plicy för Ungdmsläger a. Syfte ch målsättningar (1) Ungdmslägerprgrammet gdkändes år 1974 för att främja Lins Clubs Internatinals första syfte: "Att skapa ch upprätthålla en anda av samförstånd mellan jrdens flk." (2) Prgrammet har följande syfte: (a) Att ge ungdmar från lika länder tillfälle att träffas. (b) Att underlätta utbyte av idéer ch synpunkter ch infrmatin m traditiner ch kulturer. (c) Att främja internatinell förståelse ch gdwill ch att arbeta för världsfred. (d) Att utveckla ledarfärdigheter. (e) Att verka för att unga människr respekterar andras tänkesätt. (f) Att erbjuda aktiviteter sm främjar sund fysisk ch intellektuell utveckling. (3) Lins ungdmsläger skall inte genmföras i turistsyfte. Samtliga deltagande skall handla utan tanke på persnlig vinning. (4) För att få använda beteckningen "Lins Clubs Internatinal Yuth Camp" måste ett läger: (a) använda namnet "Lins" i sitt fficiella namn i enlighet med bestämmelserna fastställda av den internatinella styrelsen. (b) vara minst en vecka. 1 S idan 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 14

16 Bilaga B: Exempel på pressmeddelande (Namn på linklubb) söker värdfamilj till ungdmsutbyte (Namn på linklubb) söker värdfamiljer i (namn på rt) sm kan öppna upp sitt hem ch dela med sig av sin kultur mellan (infga datum), för en utbytesbesökare sm deltar i Lins prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Lins prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte samlar ungdmar från lika delar av världen för att främja Lins Clubs Internatinals uppgift, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jrdens flk. (Namn på prgrammets rdförande) har för närvarande (antal inkmmande utbytesbesökare) inkmmande utbytesbesökare sm söker värdfamiljer inför denna säsng. Värdfamiljen behöver inte vara medlemmar i Lins. Det är heller inget krav att ha barn eller ungdmar bende i hemmet. Värdfamiljer ansvarar för utbytesbesökarens mat ch husrum. Besökaren har egna fickpengar ch ytterligare aktiviteter är upp till er. Om ni är intresserad av att bli en värdfamilj ber vi att ni kntaktar: (Prgramrdförande) via telefn (telefnnummer) eller (e-pst) eller besök (webbplats för ungdmsläger ch ungdmsutbyte, m tillämpligt) Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 15

17 Bilaga C: Ansökningsmall för deltagare Detta frmulär är avsett att fyllas i av ptentiella deltagare. Det är rdföranden för ungdmsläger ch ungdmsutbyte sm ansvarar för att upprätthålla register över deltagare i prgrammet samt gdkännanden av föräldrar/vårdnadshavare, i enlighet med lkala lagar ch regler. Ifyllda frmulär ska arkiveras av rdföranden ch inte skickas till det internatinella huvudkntret. Vänligen bifga: Sökandens passft eller bild från ID-krt Ft av sökandens familj I. ATT FYLLAS I AV SÖKANDEN A. PERSONLIG INFORMATION LIONS UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE ANSÖKAN FÖR DELTAGARE Sökandens intrduktinsbrev till värdfamiljen Namn Födelsedatum Kön Adress Pstnummer Ort Land Telefn bstad E-pst Hur kmmer detta utbyte att finansieras? Var specifik. Br du: på landsbygden i en liten stad i en str stad Har du rest utmlands tidigare? Ja Nej Har du deltagit i ungdmsläger/ungdmsutbyte? Ja Nej När? Vilket är ditt första språk? Vilken skla går du i? Talar du andra språk? Vilken typ av utbildning? Är du medlem i en leklubb? Ja Nej Röker du? Ja Nej Ange mständigheter, allergier ch åsikter du har sm kan begränsa ditt deltagande i fysiska aktiviteter: B. DESTINATION SOM FÖREDRAS Första Andra Tredje Landsbygd Liten stad Str stad Valfritt Föredrar följande datum för utbyte: Från till C. SAMTYCKE TILL PROGRAMMETS VILLKOR Jag samtycker till att följa plicy för Lins prgram m ungdmsläger ch ungdmsutbyte. Jag är införstådd med att ej gdkända resr eller frånvar under prgrammet är förbjudet. Mitt deltagande är inte för turism, frmell utbildning eller anställning. Jag kmmer inte att framföra någt mtrfrdn under min vistelse i värdlandet. Om jag bryter mt prgrammets plicy, vilket avgörs av Lins tjänstemän, kmmer min vistelse att avbrytas medelbart ch jag måste betala merkstnaderna. Jag är införstådd med att mitt deltagande i prgrammet kan kmma att filmas eller ftgraferas vid lika möten, prjekt ch evenemang. Jag är även införstådd med att min persnliga infrmatin kmmer att tillhandahållas spnsrande klubb, värdklubben ch prgrammets rdförande, i syfte att driva prgrammet. Jag samtycker till att den infrmatin jag har tillhandahållit på detta frmulär kan delas på det sätt sm har beskrivits van. Namnteckning Datum YCE-1401 SW 09/ Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 16

18 Bilaga D: Förslag på intervjufrågr* till ptentiell deltagare 1. Vad hppas du uppnå med ditt deltagande i prgram för ungdmsläger ch ungdmsutbyte? 2. Hur skulle du beskriva din hemkultur ch ditt land? 3. Hur kmmer denna mångkulturella upplevelse bidra till din persnliga utveckling? a. Och din prfessinella utveckling? 4. Hur kmmer du att finansiera din resa? 5. Vilka är dina intressen? 6. Har du varit utmlands tidigare? När? Var? Hur länge? Varför? 7. Vilka språk talar du? På vilken nivå? *Observera att frågrna endast är förslag. Dessa frågr kan anpassas till ert specifika prgram Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 17

19 Bilaga E: Mall för ansökningsfrmulär för värdfamilj Detta frmulär är avsett att fyllas i av ptentiella värdfamiljer. Det är Lins värdklubb sm ansvarar för att upprätthålla register över värdfamiljer, detta av säkerhetsskäl. Ifyllda frmulär bör arkiveras av Lins värdklubb. Frmulär ska inte skickas till det internatinella huvudkntret. I. INFORMATION OM VÄRDFAMILJ Namn på föräldrar/vårdnadshavare LIONS UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE ANSÖKAN FÖR VÄRDFAMILJ Vänligen bifga: Ett aktuellt ft Ett intrduktinsbrev sm beskriver familjens hem ch liv. Adress Pstnummer Ort Land Telefn bstad E-pst Förälder/vårdnadshavare 1 yrke Förälder/vårdnadshavare 2 yrke Förälder/vårdnadshavare 1 telefn arbete Förälder/vårdnadshavare 2 telefn arbete Natinalitet: Förälder/vårdnadshavare 1 Är förälder/vårdnadshavare 1 medlem i Lins? Ja Nej Klubbnamn Distrikt Förälder/vårdnadshavare 2 Är förälder/vårdnadshavare 2 medlem i Lins? Ja Nej Klubbnamn Distrikt Namn, ålder ch kön på barn sm br hemma Språk sm talas i hemmet Familjens religin Familjens intressen ch hbby Bstaden är belägen i en str stad på landsbygden i liten stad annat Antal persner sm br i staden Nrmal temperatur Husdjur i hemmet Finns det rökare i hemmet? Ja Nej Tidigare erfarenhet sm värdfamilj (ge detaljer) II. VÄRDFAMILJENS ÖNSKEMÅL Vi skulle föredra: En kvinna En man Antingen eller Rökare Ej rökare Ålder Natinalitet ch/eller andra önskemål Fyll i vid begäran m specifik ungdm: Namn Adress Pstnummer Ort Land Spnsrande linklubb Perid vi kan vara värd Tidigaste ankmstdatum Senaste avresedatum Flygplats sm föredras för ankmst/avresa Vi bekräftar att förälder/vårdnadshavare kmmer att finnas i hemmet under besökarens vistelse. I förhållande till ungdmen ch andra invlverade värdfamiljer är vi införstådda med att vi måste släppa kntakten med ungdmen när han eller hn besöker andra värdfamiljer. YCE-1402 SW 09/ Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 18

20 Bilaga F: Exempel på intervjufrågr för värdfamilj* 1. Var hörde ni talas m denna möjlighet? 2. Vad gör att ni är intresserade av att stå värd för en utbytesbesökare? 3. Hur ser ert intresse ut för lika kulturer? a. Har ni rest till ett annat land, persnligen eller i ert arbete? i. Vilka länder? b. Talar din familj eller någn i din familj ett annat språk? i. Vilket/vilka språk? 4. Har du varit värd för en utbytesungdm tidigare? 5. Kmmer ungdmen att ha lämpligt bende, med en egen säng ch tillräckligt med utrymme för att känna sig bekväm, samt säkra transprter till aktiviteter under sin vistelse? 6. Hur planerar ni att hjälpa ungdmen att anpassa sig till tidsmställning ch eventuell kulturchck? 7. Hur kmmer ni hjälpa ungdmen att anpassa sig till ert vardagliga familjeliv? a. Kmmer ni att tilldela dem dagliga eller veckvisa sysslr? Vad skulle de vara? 8. Vilken typ av kulturaktiviteter planerar ni att göra med besökaren? a. Planerar ni att genmföra aktiviteter tillsammans med den lkala lin- eller leklubben? b. Vilken typ av serviceprjekt skulle besökaren kunna delta i? 9. Hur planerar ni att hantera svåra situatiner, sm kan kmma kräva rapprtering till mig eller värdklubben? *Observera att frågrna endast är förslag. Dessa frågr kan anpassas till ert specifika prgram Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 19

21 Bilaga G: Nmineringsfrmulär för tpp-10 utmärkelse UTMÄRKELSE TILL TOPP TIO UNGDOMSLÄGER- OCH UNGDOMSUTBYTESORDFÖRANDE NOMINERINGSFORMULÄR Ordförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte sm har utfört enastående insatser kan nmineras till Tpp tiutmärkelsen. Företräde ges till de rdförande sm har använt innvativa sätt att inkludera hjälpinsatser, ungdmars ledarskap ch/eller invlverat andra av LCI:s ungdmsprgram eller LCI:s glbala frågr i sina prgram. Nmineringar ska vara ss tillhanda senast den 15 augusti det verksamhetsår sm följer medelbart efter den nminerade ämbetsår. Mttagare av utmärkelsen utses vid den internatinella styrelsens möte i ktber/nvember. Varje guvernörsrådsrdförande kan nminera en kandidat från multipeldistriktet. Distriktsguvernör i enkeldistrikt (ej del av ett multipeldistrikt) kan nminera en kandidat från enkeldistriktet. Ett multipeldistrikt med mer än 15 distrikt kan nminera två kandidater varje år. Kandidaterna måste ha inrapprterats fficiellt sm distriktets eller multipeldistriktets rdförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte till det internatinella huvudkntret för att kvalificera. Vinnarna kmmer att erhålla ett särskilt vinnarpaket ch uppmärksammas på Lins Clubs Internatinals webbplats avseende denna prestigefulla utmärkelse. Nminerad Medlemsnummer Ordförande för ungdmsläger ch ungdmsutbyte: Enkeldistrikt Multipeldistrikt Linklubbens namn Linklubbens nummer E-pst Namn på läger sm rdföranden har ansvarat för A. (MOTTAGNA) DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE 1. Hur många ungdmar tgs emt ttalt vid distriktets/multipeldistriktets läger ch utbyten? 2. Hur många länder representerades bland dessa ungdmar? 3. Hur många värdfamiljer deltg? 4. Hur många linklubbar deltg i planering ch genmförande? B. (UTRESANDE) DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE 1. Hur många ungdmar spnsrades ttalt av distriktet/multipeldistriktet att delta vid läger ch utbyten i andra länder? 2. Till hur många länder skickades ungdmar? 3. Hur många linklubbar spnsrade ungdmar? C. Vänligen markera alla delar sm inkluderades i distriktets/multipeldistriktets ungdmsläger ch ungdmsutbyte: Lkala kulturutflykter, kulturella upptäckter eller turistaktiviteter Lektiner i ledarskap Aktiviteter för att stärka team Mtivatinstalare Knkreta hjälpprjekt Le lägerpersnal Övriga leaktiviteter (Beskriv) YCE-110.SW 05/18 Fyll i båda sidrna av detta frmulär 2019 Lins Clubs Internatinal // Skapad i samarbete med Lins sm deltar i prgrammet 20

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Integritetspolicy Bokförlaget Nona

Integritetspolicy Bokförlaget Nona Integritetsplicy Bkförlaget Nna 1. Inledning På Bkförlaget Nna AB (Bkförlaget Nna) värnar vi m din persnliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförrdningen i kraft vilket innebär att dina rättigheter

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lins Clubs Internatinal GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURSHANDBOK Välkmmen till Lins Clubs Internatinals glbala medlemsteam (GMT). Din pst i GMT är mycket viktig för linklubbarnas framgångar ch vitalitet i ditt

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Rockpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet online.

Rockpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet online. Sekretessplicy Rckpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet nline. Det är därför sm ROCKWOOL har regler, Binding Crprate Rules (BCRs), för dataskydd sm ska följas av alla blag sm

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017 1 (10) Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning 14 16 nvember 2017 Denna enkät är en del av utvärderingen av Telö 17. Enkäten delas ut till samtliga deltagare i seminarieövningen 14 16 nvember

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Plicy för persnuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Antagen av styrelsen för Brf Näsbyallé 2018-10-08 Inledning ch syfte Syftet med denna plicy är att säkerställa att Brf Näsbyallé hanterar persnuppgifter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY Antagen av styrelsen i Nrd Fndkmmissin AB 1 1 PERSONUPPGI FTS ANSVAR 1.1 Denna integritetsplicy förklarar hur Nrd Fndkmmissin AB ( Blaget ), rganisatinsnummer 556832-1342,

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll 2016/2017 GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA Innehåll Intrduktin Vad är en förening? Varför ska man starta en förening? Hur gör man? Struktur Vad kan man göra för att få medlemmar? Att utveckla din förening

Läs mer

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska Integritetsplicy Senast uppdaterad i maj 2018 Vårt sekretessåtagande Vi ska se till att dina persnuppgifter lagras säkert ch knfidentiellt inte sälja dina uppgifter till tredje part ge dig sätt att när

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRE UTRESA Finansiering Bende Försäkringsskydd Försäkring vid egen praktikplats Om du behöver sjukvård Vaccinatiner

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar

Kunskapsmål Produktionskoordinator Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Charltte Gimfalk Kurs: Målstyrd Spetskmpetens Kunskapsmål Prduktinskrdinatr Baserat på Skillsets befattningsbeskrivningar Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. Bryta ned lika typer av manus ch få

Läs mer

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTANSVARIG. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIV 1701 PROJEKTANSVARIG. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt

Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt Svenska Klätterförbundets stadgar 1 Kap 1 Ändamål Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samrdna ch i övrigt administrera klättring ch högfjällsprt i Sverige. Strategisk

Läs mer

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL?

ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? ATT SKRIVA CV OCH ANSÖKNINGSBREV INTERVJU HUR KAN DET GÅ TILL? Katarina Henrikssn Samrdnare Enheten för externa relatiner katarina.henrikssn@umu.se ANSÖKNINGSHANDLINGAR CV Persnligt brev (ansökan) FÖR

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1.

Policy för personuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet Version 1. Plicy för persnuppgiftshantering 2018 Antagen av styrelsen för PRO i Tullinge vid styrelsemötet 180605. Versin 1. Inledning ch syfte t med denna plicy är att säkerställa att PRO Tullinge hanterar persnuppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Allmänna villkor Atlas konferens. Allmänna villkor för bidrag

Allmänna villkor Atlas konferens. Allmänna villkor för bidrag Allmänna villkr för bidrag Atlas knferens 2018 1 Allmänna villkr för bidrag inm Atlas knferens 2018 Vid tillämpning av de allmänna villkren definierar vi följande begrepp enligt nedan: Huvudman kmmuner,

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Sida 1 av 11. Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utbytesstudier. Arbetsterapeutprogrammet

Sida 1 av 11. Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utbytesstudier. Arbetsterapeutprogrammet Sida 1 av 11 Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utbytesstudier Arbetsterapeutprgrammet Sida 2 av 11 VEM GÖR VAD? Syftet med dkumentet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de lika persnerna inblandade

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA?

VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? VAD SKA SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNING INNEHÅLLA? EN DEFINITION AV HIVPREVENTION I VÄSTRA GÖTALAND www.hivpreventin.vgregin.se Ingång Vi vet att sklan är den enskilt viktigaste arenan för förebyggande

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB www.pwc.se Revisinsrapprt Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olssn, Cert. kmmunal revisr Erika Brlin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning... 2 1.3. Rekmmendatiner...

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

FAQ Utbytesstudier kandidatnivå genom Företagsekonomiska institutionen HT16

FAQ Utbytesstudier kandidatnivå genom Företagsekonomiska institutionen HT16 FAQ Utbytesstudier kandidatnivå genm Företagseknmiska institutinen HT16 Vem kan söka utlandsstudier? För att få söka utbytesstudier krävs att du läst minst: 60 hp, varav minst 30hp från Uppsala Universitet

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag inom Atlas praktik 2019, omgång 1

Allmänna villkor för bidrag inom Atlas praktik 2019, omgång 1 Allmänna villkr för bidrag inm Atlas praktik 2019, mgång 1 Vid tillämpning av de allmänna villkren definierar vi följande begrepp enligt nedan: Huvudman kmmuner, landsting, staten eller enskilda kan vara

Läs mer

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Lillhedens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Förvaltning för livslångt lärande 2(8) 1. Vår visin: På vår förskla ska alla barn känna sig trygga ch

Läs mer

Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av justerare Olivia Schönfeldt. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Uppföljning -

Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av justerare Olivia Schönfeldt. 3 Godkännande av dagordningen. 4 Uppföljning - Datum: 2018-03-05 Mötesfrm: Styrelsemöte Plats: Nbvh Styrelserum Sekreterare: Angelica Wickström Närvarande: Olivia Schönfeldt, Andreas Berglund, Angelica Wickström, Emma Wiberg, Isabella Lckner. På distans:

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmina kmmun ch både nya ch befintliga kunder. Utgångspunkten för vår plicy är gällande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmina kmmun ch både nya ch befintliga kunder. Utgångspunkten för vår plicy är gällande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling - Enhet 3 Oktber 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3.

Läs mer

Allmänna villkor Atlas praktik. Allmänna villkor för bidrag

Allmänna villkor Atlas praktik. Allmänna villkor för bidrag Allmänna villkr för bidrag Atlas praktik 2018 Allmänna villkr för bidrag inm Atlas praktik 2018 Vid tillämpning av de allmänna villkren definierar vi följande begrepp enligt nedan: Huvudman - kmmuner,

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Rutin. Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21

Rutin. Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21 Rutin Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21 Sammanfattning Lagstiftningens krav ch Högsklan Västs ansvar samt ärendehantering för medarbetare ch studenter Ansvarig för rutinen: HR-avdelningen Beslutad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Detta är det skönaste landskapet på jorden, ingen borde behöva dö härifrån

Detta är det skönaste landskapet på jorden, ingen borde behöva dö härifrån Detta är det skönaste landskapet på jrden, ingen brde behöva dö härifrån Mervärde Nrsjö är en långsiktigt hållbar finansiell mdell för utveckling. Genm 50/50 principen där 50 % av insamlade medel går till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

131 sidor. Den nya integritetslagen trädde i kraft i kraft den 25.5.

131 sidor. Den nya integritetslagen trädde i kraft i kraft den 25.5. 131 sidr Den nya integritetslagen trädde i kraft i kraft den 25.5. 1- Medlemmar I Finlands Jägarförbund Svenska Österbttens distrikt, till kännedm Några större förändringar i vårt medlemsregister kmmer

Läs mer

Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019

Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019 Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019 (Diarienummer 1/2019) Syftet med arbetslivsutvecklingspengar är att främja prjekt sm kmmunsektrns ch kyrkans arbetsgivare genmför för att utveckla

Läs mer

Uppdaterad information om integritetspolicy

Uppdaterad information om integritetspolicy www.fiedlerlundgren.se Uppdaterad infrmatin m integritetsplicy Integritetsplicy Vi värnar m din ch våra webbplatsbesökares integritet. Vänligen läs igenm detta dkument nga eftersm den innehåller vår Integritetsplicy

Läs mer