Allt fler hyr pensionärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt fler hyr pensionärer"

Transkript

1 Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler hyr pensionärer Folke Rahm driver företaget Hyr en pensionär i Bollnäs. Bingo för både den som utför jobbet, den som får det gjort och för samhället. Sidan 4 EXPERTEN SVARAR Hur berörs jag av budgetproppen? Bankjurist Lars Bjering förklarar. Sidan 9 OMVÄRLD & ANALYS Här finns tillväxten Det är läge att satsa på just dessa tillväxtbolagen. Läs månadsrapporten för november. Sidan 10 Därför tuffar Sverige vidare Trots att den svenska börsen har gått starkt i år finns det sektorer som har ännu mer att ge. Men allt är inte rosenrött. Sidan 5 Projektet Unga Jobb Vägen ut i arbetslivet! Swedbank och sparbankerna har tillsammans med företagskunder vaskat fram praktikplatser åt ungdomar. Ulrika Tamm skaffade sig en fast tjänst efter praktiken. Sidan 6 Etik i fokus på Fondtorget Studier visar att avkastningen bland etiska fonder varken är sämre eller bättre än andra sparalternativ. Sidan 7 TREND Donera mera För Bill Gates och Michael J Fox är det en naturlig sak. Donationer. Nu sker även en attitydförändring i Sverige. Sidan 8 1

2 Valutakriget som påverkar oss alla Valutakriget har lett till att den amerikanska dollarn blivit svagare, även mot kronan. Men om USD sjunker kraftigt gör svenska investerare klokt i att se över de placeringar som påverkas av den amerikanska dollarn. Det anser Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson. Taktikspelet inför G20-mötet i Seoul den 11 november är i full gång. Denna gång ligger fokus på växelkurser. USA och Japan anser att andra länder, framför allt Kina men även Taiwan och Sydkorea, håller sina valutor på artificiellt låga nivåer. En undervärderad valuta innebär att landets exportsektor gynnas samtidigt som importen blir dyrare. Även det omvända gäller om valutan är övervärderad, USA:s export blir dyrare vilket hämmar landets ekonomiska tillväxt. Det är den viktigaste anledningen till att USA trycker på för att den kinesiska yuanen ska stärkas. Den senaste tiden har kronan stärkts mot både euron och dollarn. Enligt Cecilia Hermansson talar mycket för att den trenden håller i sig. För svenska företag innebär den utvecklingen att de får det tuffare på exportmarknaden. Råvarupriser stiger också som en följd av en svagare dollar. Men även svenska sparare i amerikanska värdepapper påverkas. Om dollarn försvagas ytterligare minskar avkastningen i svenska kronor, säger Cecilia Hermansson. Säljer sin egen valuta Ett land kan försvaga sin valuta på många olika sätt. Till exempel genom att sälja sin egen valuta och köpa utländsk. Det har Kina gjort med följd att landet har en enorm valutareserv, en reserv som bland annat används för att köpa amerikanska statsobligationer för. Dessutom kan länder sänka styrräntor, införa kapitalkontroller och arbeta med så kallade kvantitativa lättnader. Alla säger att de vill undvika volatilitet och ha en stabil växelkurs. Men det är ett spel för gallerierna. De interventioner som främst asiatiska länder har satt in syftar främst till att försvaga det egna landets valuta för att skydda exporten, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. USA:s kvantitativa lättnader som i första hand ska pressa ned ränteläget och höja inflationsförväntningarna men som även försvagar dollarn har satt igång en våg av valutainterventioner världen över, säger Cecilia Hermansson. Framför allt är det Kinas enorma överskott och USA:s stora underskott i utrikeshandeln som skapat spänningar. En vanlig uppfattning är att den kinesiska valutan, yuan, är undervärderad med 20 procent mot den amerikanska dollarn. Det är helt klart att Kina drar benen efter sig och håller yuanen på en konstgjort låg nivå. Att övergå till en tillväxt som mer drivs av inhemsk efterfrågan vore bra men kan behöva ta lite tid. Kina skulle utan större problem kunna låta valutan appreciera med 5 till 6 procent per år mot den amerikanska dollarn, säger Cecilia Hermansson. USA och Japan anser att andra länder, framför allt Kina men även Taiwan och Sydkorea, håller sina valutor på alltför låga nivåer. Det inte hållbart att alla länder vill försvaga sina valutor. Parterna måste hitta en lösning under G20-mötet i Seoul i november, säger bankens chefekonom Cecilia Hermansson. Forts på nästa sida 2

3 I USA råder bitvis hätska tongångar mot Kina. Ekonomipristagaren Paul Krugman sa nyligen i en tv-intervju att: They re stealing our jobs. Han syftade på att Kinas nedpressade valuta leder till att arbetstillfällen går förlorade i amerikansk exportindustri. Men det är inte så enkelt, för Kina konkurrerar också med lägre löner och en annan produktinriktning, säger Cecilia Hermansson. Cecilia Hermansson anser att Kina måste ändra sin tillväxtmodell så att den inhemska efterfrågan får ökad betydelse för landets ekonomiska tillväxt. Men även USA måste ta hand om sina strukturella problem. Idag ligger alltför stort fokus på finans, fastigheter och konsumtion. I stället måste export och investeringar få ett större utrymme. USA med stora underskott i bytesbalansen skulle behöva en svagare dollar, samtidigt som Kina med stora överskott mycket väl kan hantera en något starkare yuan, säger Cecilia Hermansson. Henrik Norberg Så påverkas du av valutakriget Den starka kronan påverkar många exportbolags vinster negativt. En anledning är att bolagens vinster blir lägre eftersom bolagen får färre kronor för varje dollar som växlas över. Dessutom leder en stark krona till att svensk export blir dyrare utomlands och därmed försämras landets konkurrenssituation med lägre bolagsvinster som följd. Dessutom kan en stark krona på sikt leda till färre arbetstillfällen. Eftersom vinster styr aktiekurserna kan en starkare krona bidra till sämre börsutveckling. En svagare dollar brukar leda till att priset på råvaror stiger. Det gynnar svenska råvarubolag, till exempel gruvbolag. Även privatperson som spekulerar i råvaror drar nytta av en svagare dollar. Sparare som har placerat på den amerikanska börsen påverkas på samma sätt som exportindustrin. Sparandet blir mindre värt när det räknas om från dollar till svenska kronor. 3

4 Allt fler köper hjälp av pensionärer Allt fler svenskar får hjälp av pensionärer, det kan handla om allt från trädgårdsarbeten och snickerier till städning och bokföring. Ett företag i denna växande bransch är Hyr en Pensionär i Gävleborg AB i Bollnäs. Företaget startade 2007, och har i dag filialer även i Uppsala län och i Dalarna. Det är en väldig rusning. Enda problemet är att det kan vara svårt att få tag på tillräckligt med folk ibland, säger Folke Rahm, 69-årig vd, som nu har ett drygt 50-tal personer på lönelistan. Att företaget får många kunder beror enligt Folke Rahm på att det finns en uppfattningen om att äldre är både självgående, plikttrogna och erfarna. Hyr en Pensionär i Gävleborg utför allt från trädgårdsarbeten och snickerier till städning och bokföring. Ofta med, men ibland utan rot- eller rut-avdrag. Folke Rahm säger att han inte var nervös inför valet, trots att oppositionen ville avskaffa rut-avdragen. Avdragen är bra, men vi startade innan de fanns och står inte och faller med dem. Alla tjänar på fenomenet Folke berättar att många av hans kunder är småhusägare med låga boendekostnader, och änkor med låg pension. I stället för att flytta till dyra lägenheter kan de tack vare att de köper hjälp med allt från snöskottning till takreparationer bo kvar där de trivs. Även för sina medarbetare menar han att Hyr en Pensionär gör stor samhällsnytta. Tack vare att de jobbar håller de sig friska och slipper belasta landstingen. Och de pengar de tjänar använder de direkt, vilket skapar jobb i sin tur. När man är gammal vill man inte spara, man vill ha roligt. Alla i företaget är därför inte alltid tillgängliga, många använder sina extra slantar till att resa utomlands några gånger per år. Folke Rahm arbetade tidigare i byggbranschen, tidvis som egenföretagare, och han har liksom sina medarbetare jobbat i hela sitt liv. Vi har aldrig velat mata fåglar eller sitta i några gungstolar. Men de som börjat längta efter pension redan i årsåldern vill knappast jobba hos oss, konstaterar han. Folke Rahm och Ulf Lindblom driver företaget Hyr en Pensionär i Bollnäs. Foto: Peter Nordahl. Anders Wikberg Rut- och rotavdragens abc Du har rätt till skattereduktion för husarbeten i hus du äger, helt eller delvis, för maximalt kr per person och år. Förkortningarna rut och rot står för Rengöring Underhåll Tvätt respektive Reparation Ombyggnad Tillbyggnad. Sedan 1 juli 2009 tillämpas fakturametoden, vilken innebär att du får ditt avdrag på 50 procent redan på fakturan från den som utfört tjänsten. Denne ersätts senare av Skatteverket. Avdraget gäller enbart för arbetskostnader, inte för material och resor. Men det får användas även till fritidshus (även utanför Sverige, men inom EU). Som husarbete räknas bland annat snöskottning, barnpassning, gräsklippning, läxhjälp, tvätt, städning, mossbekämpning, altanrengörning och gardinuppsättning. Däremot räknas bland annat inte passning av djur, trädbeskärning, dagishämtning, hemkörning av mat, stubbfräsning eller omvårdnad/sjukvård som husarbeten. 4

5 Stockholmsbörsen har gått starkt i år, betydligt bättre än aktiemarknaderna i USA och Europa. Det finns utrymme för fler uppgångar Den svenska börsen tillhör årets vinnare. Men trots börsuppgången har Stockholmsbörsen mer att ge. Och det finns sektorer som spås en bättre utveckling än andra. Stockholmsbörsen har gått starkt i år, betydligt bättre än aktiemarknaderna i USA och Europa. En viktig förklaring till uppgången är att Stockholmsbörsen har många bolag som ligger tidigt i konjunkturcykeln, till exempel verkstadsbolag. Bolagens aktiekurser stiger tidigt inför en förväntad konjunkturuppgång, men faller också snabbt när sämre tider stundar. I spåren av finanskrisen pressades börsen ned till låga nivåer. Mätt som p/e-tal var börsen värderad under 10. Normalt pendlar börsen mellan 14 och 16. Årets börsuppgång innebär att Stockholmsbörsen är rimligt värderad, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg på Swedbank. Den svenska kronan har stärkts mot bland annat den amerikanska dollarn och euron. Generellt är en starkare krona dåliga nyheter för de exportberoende svenska börsbolagen eftersom exporten blir dyrare. Men för bank- och fastighetsaktier spelar en starkare krona inte någon större roll. Bankaktier är fortfarande lågt värderade och vi tror att de har mer att ge. Men fastighetsaktierna har gått starkt och där bedömer vi inte att det finns utrymme för några större kursuppgångar, säger Thomas Jellvik och fortsätter: Vi tror även på råvarubolag som till exempel Boliden och Lundin Mining. De är lågt värderade, och samtidigt som den amerikanska dollarn faller i värde så stiger råvarupriserna. Men allt är inte rosenrött. Enligt Thomas Jellvik kan svag konsumtionstillväxt i USA sprida sig som ringar på vattnet och även pressa Stockholmsbörsen. Dessutom kan det pågående valutakriget mellan främst USA och Kina orsaka turbulens. Men Thomas Jellvik anser att de positiva faktorerna överväger. Jag tror att 2011 blir ett skapligt börsår eftersom dagens värdering av börsen inte fullt ut återspeglar förväntningar om högkonjunktur och lönsamhet, säger Thomas Jellvik. Jag tror att 2011 blir ett skapligt börsår, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg på Swedbank. Henrik Norberg 5

6 Satsningen som ska vara en väg ut i arbetslivet Sedan starten i januari i år har projektet Unga Jobb tagit fram praktikplatser. Målet med Swedbanks och Sparbankernas jobbsatsning är att ge ungdomar chans till sin första jobberfarenhet så att de lättare kan komma in på arbetsmarknaden. Och om du är företagare, så öppnar detta flera möjligheter. Projektets grundtanke är att mobilisera det lokala näringslivet att erbjuda ungdomar praktikplatser. De flesta möjligheterna till praktik fås genom bankens lokala företagskunder runt om i landet. På Swedbanks egna kontor har 100 praktikanter fått viktig arbetslivserfarenhet och ökat sina chanser till varaktig anställning. Bankerna fungerar som motorer lokalt och regionalt. Det tas många spontana initiativ för att försöka få fram praktikplatser åt ungdomarna, säger projektledare Patricia Kempff. Vi driver en aktuell och angelägen fråga som är enkel att ta till sig. De allra flesta är intresserade och vill hjälpa till. Från bankens sida handlar det om ett samhällsengagemang som grundlades för snart 200 år sedan, säger hon. Navet mellan ungdomar och näringslivet Enligt Patricia Kempff fungerar Sparbankerna och Swedbank som ett nav mellan näringsliv, kommun, arbetsförmedling och ungdomarna. I dagsläget är 140 bankkontor involverade och fler kommer till hela tiden. Unga Jobb är ett slags win-win-projekt som ger såväl kort- som långsiktiga vinster. På kort sikt skapas många nya praktikplatser som ger meningsfull sysselsättning åt ungdomar. Projektet bidrar också till ökad tillväxt i samhället. Sist men inte minst bygger de medverkande bankerna långsiktiga relationer som de kommer att tjäna pengar på i framtiden. Förhoppningen är att Unga Jobb ska övergå från projekt till att bli en del av Swedbanks ordinarie verksamhet. Swedbanks vd Michael Wolf tycker att arbetet med ungdomspraktikplatser är mycket viktigt: I dag kommer våra ungdomar sent ut i arbetslivet och det påverkar den långsiktiga tillväxten. En bank av vår storlek måste vara en del av samhällsdebatten för att medverka till lösningar på aktuella problem. Näringslivet kan och behöver ta sitt ansvar för att ge fler unga chansen att skaffa sig erfarenhet och kunskap från arbetslivet. Vi vill vara drivande i den satsningen, säger Swedbanks vd Michael Wolf. Ulrika Tamm (nederst) har fått fast anställning på Swedbanks huvudkontor efter praktiktjänsten via Unga Jobb-satsningen. Patricia Kempff (ovan) är projektledare för bankens satsning. Foto: Björn Leijon Stefan Hällberg Så funkar Unga Jobb i praktiken Kvalificerad praktik i 90 dagar för ungdomar mellan 18 och 24 år. Ingen arbetsgivarkostnad. Praktikanten är försäkrad via Arbetsförmedlingen. Ersättning via Försäkringskassan till praktikanten. Vill ditt företag ta emot en praktikant via Unga Jobb? Eller känner du någon ung person som skulle vilja ha en kvalificerad praktikplats? Kontakta Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb på Swedbank. Kontaktinfo: Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb på Swedbank. Telefon: E-post: 6

7 Etik i fokus på Fondtorget Bland höstens nyheter på Swedbanks Fondtorg finns bland annat fyra etiska indexfonder. Avkastningen i etiska fonder är helt jämförbar med andra alternativ, säger Mikael Bjärkedal, diskretionär förvaltare på Swedbank Investment Center. Intresset för att spara med inriktning på etik och miljö växer. Öhmans etiska indexfonder som knutits till Fondtorget kommer att fylla ett viktigt tomrum. Vill du inte välja en aktivt förvaltad fond men ändå ha en etisk profil på ditt sparande är de etiska indexfonderna en möjlighet. Den diskretionära förvaltningen håller på att utveckla en fondplacerartjänst som kommer att ligga i till exempel fond- eller kapitalförsäkringen. Inom fondplacerartjänsterna kommer man att använda indexfonder för att få en billig och effektiv exponering mot en aktiemarknad. Så dessa nya fonder kan utgöra viktiga pusselbitar för framtida fondplacerartjänster med etisk inriktning. Ger inte sämre avkastning Mikael Bjärkedal menar att många kanske av okunskap väljer bort ett etiskt sparande. Etik- och miljösparande har varit på tapeten en längre tid men många tvekar eftersom det finns en uppfattning om att den här typen av fonder eller portföljer innebär att en del av avkastningen offras. Den bilden bekräftas inte av vetenskapliga studier. Dessa alternativ avkastar varken bättre eller sämre. Det är i stället valet av förvaltare som avgör hur väl placeringen lyckas, säger Mikael Bjärkedal. Nytt på Fondtorget från oktober är också de två hedgefonderna Salus Alpha Directional Markets och Salus Alpha Multi Style som kompletterar Blackrock European Diversified Eq Absolute Return Fund och HSBC GIF Global Macro som knöts till Fondtorget den 15 september. Tror på alternativa placeringar Mikael Bjärkedal spår att fokus på alternativa placeringar, och mer specifikt hedgefonder, kommer att öka. Med tanke på hur marknaden förväntas utvecklas framöver tror jag att hedgefonder som inte rör sig med aktie- eller räntemarknaden kommer att bli en viktig del i portföljallokeringen. Vi ser också ett byte inom hedgefonderna från breda fonder med många olika strategier mot hedgefonder som är mer specialiserade på en eller några inriktningar som bättre kompletterar den övriga placeringsportföljen. Mikael Gianuzzi Det är valet av förvaltare som avgör hur väl placeringen lyckas. Etiska alternativ avkastar varken bättre eller sämre, säger Mikael Bjärkedal på Investment Center. Senast anslutna Sedan den 1 oktober har Fondtorget utökats med tio nya fonder och fondbolag: l Salus Alpha Directional Markets l Salus Alpha Multi Style l Sparbanken Aktiefond Sverige l Sparbanken Bas l Sparbanken Global l Sparbanken Tillväxt l Öhman Etisk Index Europa l Öhman Etisk Index Pacific l Öhman Etisk Index Sverige l Öhman Etisk Index USA Den 15 september tillkom två nya fonder på Fondtorget: l BlackRock European Diversified Eq Absolute Return Fund l HSBC GIF Global Macro 7

8 Nytt förslag som ska uppmuntra donationer i Sverige Bill Gates gör det och Michael J Fox gör det. I USA förväntas den som har tjänat riktigt mycket pengar bli filantrop. Där är donationer till samhällsnyttiga ändamål en del av kulturen. Även i Sverige kan en attitydändring vara på gång. På regeringens bord ligger nu ett förslag om Skatteincitament för gåvor. Vi ser en gradvis förskjutning att vi närmar oss det anglosaxiska samhällskontraktet och att filantropi har kommit mer i ropet bland de förmögna i Sverige. Särskilt inom näringslivet är man känslig för trender, speciellt från USA där vi märkt en markant uppgång i donationsverksamhet de senaste åren. I USA är filantropi förknippad med stor social prestige. Det har vi inte riktigt sett i Sverige ännu. Det säger Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi, innehavare av Leif Lundahls donationsprofessur i internationellt företagande och redaktör för boken Sista fracken inga fickor har. I regeringens höstbudget kallas Skatteincitament för gåvor för en reformambition för mandatperioden. Enligt förslaget ligger gränsen för att gåvor ska ge skattereduktion på 200 kronor per gåva och kronor per år. Ge tillbaka till samhället I USA har donationskulturen en lång historia som kan sägas startade med en av förra sekelskiftets stora stålmagnater Andrew Carnegie och hans skrift The gospel of Wealth Rikedomens evangelium. Den bärande idén var att det är de förmögnas förbaskade skyldighet att ge tillbaka stora delar av sin förmögenhet till det samhälle som bidragit till att skapa rikedomen, helst alltihop. Ett av de mest berömda citaten från skriften lyder Den som dör rik, dör vanhedrad. I samma anda instiftade Alfred Nobel nobelpriset som delades ut för första gången 1901 till dem som gjort mänskligheten störst nytta. Genom priset drog han många släktingar vid näsan genom att den största delen av hans stora förmögenhet donerades till en fond. Alfred Nobels tes var att stora förmögenheter som ärvs blir till olycka genom att de underblåser lättjan och bidrar till människosläktets försoffning. Percys image tvättats Bristen på moderna filantropiska föredömen kan vara en förklaring till att de svenska donatorerna fortfarande är få. Ett klart lysande undantag är förre ABB-chefen Percy Barnevik som fått mycket uppmärksamhet för sitt projekt hand-in-hand som bland annat bygger på mikrolån till indiska byar. Det har nog bidragit till en annan syn på honom jämfört med när han fick sin pension. Donationen har förändrat hans image, säger Pontus Braunerhjelm. I USA är universitet och högskolor ofta mottagare av donationer men också idrottsklubbar och kyrkor. Enligt den utredning som ligger till grund för förslaget om skatteincitament för gåvor uppgick gåvor och donationer till svenska universitet och högskolor till nära 5 miljarder kronor Den akademiska världen har blivit duktigare på att hitta externa pengar och anlitar till exempel fundraisers vilket inte förekom tidigare. Det är ett tecken på att synen på både givar- och mottagarrollen håller på att ändras, säger Pontus Braunerhjelm. Bill Gates utnämns till hedersdoktor på Karolinska Institutet efter stora donationer. Synen på både givar- och mottagarrollen håller på att ändras, säger professor Pontus Braunerhjelm. Mikael Gianuzzi 8

9 Investeringssparkontot kan göra dig till en vinnare Regeringens budget hösten 2010 innebar 13 miljarder kronor till åtgärder och reformer. Pensionärerna får lägre skatt, studenterna höjda bidrag och andrahandsuthyrning blir skattebefriat i högre grad. De stora reformerna lyste med sin frånvaro. För dig som Private Banking-kund är det ändrade skatteregler på det finansiella området, regler som väntas träda i kraft först om drygt ett år, den 1 januari 2012, som är de viktigaste. Det nya investeringssparkontot samt de nya harmoniserade EU-reglerna för investeringsfonder gör att det är andelsägarna och inte fondbolagen som betalar skatt och det är nyheter som påverkar, säger Lars Bjering, bankjurist på Varbergs Sparbank. Syftet med investeringsparkontot är att stimulera hushållens sparande genom att erbjuda ett schablonbeskattat sparalternativ. En skillnad mellan investeringssparkontot och kapitalförsäkring är att investeringssparkontot kommer att medföra att den som sparar i aktier och fonder äger sina innehav direkt. Detta direktägande gör det möjligt att använda rösträtten aktivt på bolagsstämman. Det blir inte heller möjligt att, om innehavet är stort, gömma sig bakom kapitalförsäkringen där det bolag som utfärdat försäkringen, stod som ägare, säger Lars Bjering. Lars Bjering, bankjurist på Varbergs Sparbank. Schablonbeskattade sparformer En annan fördel är att fler investeringsinstrument kan komma att ingå i investeringssparkontot, men i vilken grad, till exempel om derivat kommer att tillåtas är ännu oklart. En viktig utgångspunkt för regeringens förslag är att investeringssparkonto och kapitalförsäkring kommer att vara skatteneutrala. Därför finns det ingen brådskande anledning att röra de befintliga försäkringarna. Snarare kan det vara en god anledning att fundera på att skaffa en kapitalförsäkring redan i dag istället för att vänta på investeringssparkontot. Tala med din rådgivare om hur du kan använda de schablonbeskattade sparformerna, tipsar Lars Bjering. 9

10 Private Banking Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Modellportföljen tar bort undervikten i aktier i november. Under månaden har vi sett ett förbättrat marknadsklimat och kortare indikatorer har blivit positiva. Detta tillsammans med svag likviditet och avsaknad av konjunkturstöd gör att vi ökar aktievikten till neutral. 1SPEVLUSFLPNNFOEBUJPOFS Läs mer på sid 5 t Aktieplaceringar t Swedbank Robur Sverigefond t Storebrand Delphi Europa t #/1 1BSJCBT &RVJUZ (SPXUI 64" t Swedbank Robur Japanfond t Swedbank Robur Indexfond Asien t +1.PSHBO &NFSHJOH.BSLFUT Ränteplaceringar t Framtidskonto Max t 41"9 #3*O5 Alternativa placeringar t +1.PSHBO *ODPNF 0QQPSUVOJUZ Räntor 50 % Aktier 50 % Sverige 13 % (-5 %) Europa 11 % (+2 %) USA 9 % (0 %) Asien 9 % (0 %) Tillväxtmarknader 8 % (+3 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella problem i många västländer. De större centralbankerna håller därför sina styrräntor låga eller vidtar andra åtgärder som till exempel köp av statsobligationer för att öka likviditeten. Det internationella samarbetsklimatet har fått sig en törn den senaste månaden med olika initiativ och uttalanden rörande växelkurser och kapitalflöden. USA t UFSIÇNUOJOHFO GPSUTÇUUFS NFO PTÇLFSIFUFS moot LWBS t #PTUBETG STÇMKOJOHFO LBS JHFO Europa och Sverige t 1PTJUJWB FLPOPNJTLB OZIFUFS J &VSPQB t4ubsl FLPOPNJ H S BUU 3JLTCBOLFO I KFS SÇOUBO Japan t $FOUSBMCBOLFO BOOPOTFSBS L Q BW TUBUTPCMJHBUJPOFS Tillväxtmarknader Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Som väntat höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter till en procent vid det penningpolitiska mötet i oktober. Riksbanken flaggar för ytterligare räntehöjningar framöver, men signalerar nu en mer dämpad ökningstakt. Swedbank räknar med att Riksbanken höjer i december och sannolikt även i februari för att sedan dra ner på höjningstakten under Ränteprognoser Sverige Reporänta 2 år 10 år Stibor 3 mån Stibor 6 mån ,00 1,39 2,86 1,54 1,64 3 mån 1,25 2,10 2,90 1,70 1,80 6 mån 1,50 2,30 3,00 1,80 1,90 12 mån 1,75 2,70 3,20 2,30 2,50 3 mån 2,87 4,01 4,58 4,89 6 mån 2,97 4,21 4,68 4,99 12 mån 3,47 4,61 4,98 5,19 Boränteprognos 3 månader 2 år 5 år 10 år ,71 3,30 4,28 4,85 Kronförstärkningen har tagit en paus trots att svensk ekonomi utvecklas starkare än väntat, räntan har höjts och statsfinanserna är mycket starka. EUR/SEK tycks åter ha fastnat i intervallet 9,10-9,45. Vår prognos för kronan mot euron är 9,15 på tre månaders sikt. Valutaprognoser USD/SEK EUR/SEK /0, 4&, (#1 4&, +1: 4&, $)' 4&, ,63 9,27 1,14 10,65 8,23 6,75 3 mån 6,54 9,15 1,14 10,40 7,87 6 mån 6,67 9,00 1,15 10,59 7,84 12 mån 6,92 9,00 1,15 11,25 7,29 6,88 6,67 6,67 t,jobt TUZSSÇOUB IBS I KUT Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 1 10

11 Analys - Trender & Makroekonomi Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella problem i många västländer. De större centralbankerna håller därför sina styrräntor låga eller vidtar andra åtgärder som till exempel köp av statsobligationer för att öka likviditeten. Det internationella samarbetsklimatet har fått sig en törn den senaste månaden med olika initiativ och uttalanden rörande växelkurser och kapitalflöden. USA avtagit under tredje kvartalet, men att investeringarna ändå fortsätter att öka. Läget på arbetsmarknaden är däremot fortfarande svagt. Finanspolitiken är stram på lokal nivå och sysselsättningen i offentlig sektor faller. Den genomsnittliga arbetsveckan i den privata sektorn har emellertid ökat rejält det senaste året och förr eller senare måste behovet av arbetskraft mötas med nyanställningar. Det finns många osäkerhetsfaktorer. En sådan är huruvida de tillfälliga skattelättnader som Bush införde kommer att förlängas när de snart löper ut. Republikaner och demokrater är inte överens om vad som ska göras, men utan beslut kommer skatterna att höjas automatiskt med en rejäl åtstramning av efterfrågan som följd. Efter valet i början av november blir det en provisorisk sammansättning i kongres- kan därför bestå fram till årsskiftet. De senaste siffrorna över bostadsförsäljningen visar att den inte ser lika svag ut längre. Försäljningen måste dock återhämta sig ytterligare för att det med större säkerhet ska gå att tala om en underliggande stabilisering på bostadsmarknaden efter sommarens stora fall. Det har även kommit rapporter om att det inte har gått rätt till när banker övertagit säkerheter för bolån och att människor kan ha vräkts på felaktiga grunder. Vissa banker har stoppat denna process tillsvidare och åklagare ska utreda frågan. Europa och Sverige Tyskland. Flera indikatorer, bland annat företagsförtroende och bilförsäljning, pekar på en god ekonomisk återhämtning i euroområdets största land. Samtidigt har länderna i södra Europa inte varit riktigt så svaga som många hade förväntat sig. Den starkare euron är dock en ny motvind för hela valutablocket som kan ge negativa effekter på konjunkturen. Statsfinanserna forsätter att vara i fokus och vi har sett viss negativ utveckling; och landets skatteintäkter fortsätter att ligga under förväntan. med oppositionen om budgeten för Irland måste vidta ytterligare åtgärder för att nå målet om ett minskat budgetun- Finansministrarna i euroområdet har beslutat om nya regler för budgetsyndare. Det är inte bara budgetunderskotten som granskas och som länderna varnas för, statsskulden får inte heller bli för stor. Böter väntar för länder som inte åtgärdar problemen. Tillväxten i Storbritannien var starkare än väntat tredje kvartalet och byggandet överraskade positivt. Regeringens stora åtstramningar kommande år dämpar dock tillväxten framöver. Inflationen är för hög men den brittiska centralbanken Bank of England ser risker med tillväxten och håller räntan låg. Eventuellt följer man den amerikanska centralbankens exempel och köper statsobligationer. Sverige Riksbanken har höjt styrräntan till en procent och kommer att höja räntan ytterligare. Svensk ekonomi är stark, även om en viss dämpning nu är att vänta. Exporten ökar inte lika snabbt som det starka första halvåret, men detta är normalt givet raset under krisen och den påföljande snabba uppgången. Företagen är fortfarande optimistiska och hushållens förtroende är högt. Inflationen steg till 1,4 procent i september och inflationstakten lär hålla sig ungefär på den nivån de närmaste månaderna. arbetslösheten och utlåningen till hushåll är för hög. Även om prisutvecklingen på bostäder i större städer kan dämpas väntas inget ras på grund av låga räntor, tidigare skattesänkningar och lågt byggande de sista 20 åren. En gradvis förbättring på arbetsmarknaden är att vänta. Japan Japan är ett av få länder som har visat svagare ekonomiska siffror den sista tiden jämfört med i somras. Bland annat har den starka yenen och slutet på ett rabattprogram till bilköp dämpat tillväxten. Den japanska centralbanken Bank of Japan har därför annonserat nya stimulansåtgärder, bland annat i rätt riktning men programmet är ganska begränsat. Det är dock sannolikt att programmet utökas de kommande månaderna. Tillväxtmarknader Den senaste tidens statistik bekräftar att Kinas tillväxt tagit ny är emellertid oroad av spekulativa tendenser på bostadsmarknaden och höjde därför styrräntan i oktober. Finanspolitiken kommer dock att hålla uppe tillväxten. Förväntningar om kommande stimulans från den amerikanska centralbanken har ökat kapitalinflödena till länder som har hög tillväxt och där räntorna väntas stiga. Länder med undervärderade valutor kan få än större inflöden. Länder som till exempel Brasilien har uttryckt sitt missnöje med de stora flödena och dess effekt på en redan stark växelkurs. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 11

Månadsrapport november 2010

Månadsrapport november 2010 Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsrapport september 2010

Månadsrapport september 2010 Månadsrapport september 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2010

Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapport augusti 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2010

Månadsrapport juli 2010 Månadsrapport juli 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport januari 2011

Månadsrapport januari 2011 Månadsrapport januari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadsrapport juni 2010

Månadsrapport juni 2010 Månadsrapport juni 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport april 2012

Månadsrapport april 2012 Månadsrapport april 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt produktförslag.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 Månadsrapport september 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport november 2012

Månadsrapport november 2012 Månadsrapport november 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Månadsrapport februari 2011

Månadsrapport februari 2011 Månadsrapport februari 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport maj 2012

Månadsrapport maj 2012 Månadsrapport maj 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

Månadsrapport juni 2012

Månadsrapport juni 2012 Månadsrapport juni 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Månadsrapport mars 2009

Månadsrapport mars 2009 09-03-02 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport mars 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer