Allt fler hyr pensionärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt fler hyr pensionärer"

Transkript

1 Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler hyr pensionärer Folke Rahm driver företaget Hyr en pensionär i Bollnäs. Bingo för både den som utför jobbet, den som får det gjort och för samhället. Sidan 4 EXPERTEN SVARAR Hur berörs jag av budgetproppen? Bankjurist Lars Bjering förklarar. Sidan 9 OMVÄRLD & ANALYS Här finns tillväxten Det är läge att satsa på just dessa tillväxtbolagen. Läs månadsrapporten för november. Sidan 10 Därför tuffar Sverige vidare Trots att den svenska börsen har gått starkt i år finns det sektorer som har ännu mer att ge. Men allt är inte rosenrött. Sidan 5 Projektet Unga Jobb Vägen ut i arbetslivet! Swedbank och sparbankerna har tillsammans med företagskunder vaskat fram praktikplatser åt ungdomar. Ulrika Tamm skaffade sig en fast tjänst efter praktiken. Sidan 6 Etik i fokus på Fondtorget Studier visar att avkastningen bland etiska fonder varken är sämre eller bättre än andra sparalternativ. Sidan 7 TREND Donera mera För Bill Gates och Michael J Fox är det en naturlig sak. Donationer. Nu sker även en attitydförändring i Sverige. Sidan 8 1

2 Valutakriget som påverkar oss alla Valutakriget har lett till att den amerikanska dollarn blivit svagare, även mot kronan. Men om USD sjunker kraftigt gör svenska investerare klokt i att se över de placeringar som påverkas av den amerikanska dollarn. Det anser Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson. Taktikspelet inför G20-mötet i Seoul den 11 november är i full gång. Denna gång ligger fokus på växelkurser. USA och Japan anser att andra länder, framför allt Kina men även Taiwan och Sydkorea, håller sina valutor på artificiellt låga nivåer. En undervärderad valuta innebär att landets exportsektor gynnas samtidigt som importen blir dyrare. Även det omvända gäller om valutan är övervärderad, USA:s export blir dyrare vilket hämmar landets ekonomiska tillväxt. Det är den viktigaste anledningen till att USA trycker på för att den kinesiska yuanen ska stärkas. Den senaste tiden har kronan stärkts mot både euron och dollarn. Enligt Cecilia Hermansson talar mycket för att den trenden håller i sig. För svenska företag innebär den utvecklingen att de får det tuffare på exportmarknaden. Råvarupriser stiger också som en följd av en svagare dollar. Men även svenska sparare i amerikanska värdepapper påverkas. Om dollarn försvagas ytterligare minskar avkastningen i svenska kronor, säger Cecilia Hermansson. Säljer sin egen valuta Ett land kan försvaga sin valuta på många olika sätt. Till exempel genom att sälja sin egen valuta och köpa utländsk. Det har Kina gjort med följd att landet har en enorm valutareserv, en reserv som bland annat används för att köpa amerikanska statsobligationer för. Dessutom kan länder sänka styrräntor, införa kapitalkontroller och arbeta med så kallade kvantitativa lättnader. Alla säger att de vill undvika volatilitet och ha en stabil växelkurs. Men det är ett spel för gallerierna. De interventioner som främst asiatiska länder har satt in syftar främst till att försvaga det egna landets valuta för att skydda exporten, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank. USA:s kvantitativa lättnader som i första hand ska pressa ned ränteläget och höja inflationsförväntningarna men som även försvagar dollarn har satt igång en våg av valutainterventioner världen över, säger Cecilia Hermansson. Framför allt är det Kinas enorma överskott och USA:s stora underskott i utrikeshandeln som skapat spänningar. En vanlig uppfattning är att den kinesiska valutan, yuan, är undervärderad med 20 procent mot den amerikanska dollarn. Det är helt klart att Kina drar benen efter sig och håller yuanen på en konstgjort låg nivå. Att övergå till en tillväxt som mer drivs av inhemsk efterfrågan vore bra men kan behöva ta lite tid. Kina skulle utan större problem kunna låta valutan appreciera med 5 till 6 procent per år mot den amerikanska dollarn, säger Cecilia Hermansson. USA och Japan anser att andra länder, framför allt Kina men även Taiwan och Sydkorea, håller sina valutor på alltför låga nivåer. Det inte hållbart att alla länder vill försvaga sina valutor. Parterna måste hitta en lösning under G20-mötet i Seoul i november, säger bankens chefekonom Cecilia Hermansson. Forts på nästa sida 2

3 I USA råder bitvis hätska tongångar mot Kina. Ekonomipristagaren Paul Krugman sa nyligen i en tv-intervju att: They re stealing our jobs. Han syftade på att Kinas nedpressade valuta leder till att arbetstillfällen går förlorade i amerikansk exportindustri. Men det är inte så enkelt, för Kina konkurrerar också med lägre löner och en annan produktinriktning, säger Cecilia Hermansson. Cecilia Hermansson anser att Kina måste ändra sin tillväxtmodell så att den inhemska efterfrågan får ökad betydelse för landets ekonomiska tillväxt. Men även USA måste ta hand om sina strukturella problem. Idag ligger alltför stort fokus på finans, fastigheter och konsumtion. I stället måste export och investeringar få ett större utrymme. USA med stora underskott i bytesbalansen skulle behöva en svagare dollar, samtidigt som Kina med stora överskott mycket väl kan hantera en något starkare yuan, säger Cecilia Hermansson. Henrik Norberg Så påverkas du av valutakriget Den starka kronan påverkar många exportbolags vinster negativt. En anledning är att bolagens vinster blir lägre eftersom bolagen får färre kronor för varje dollar som växlas över. Dessutom leder en stark krona till att svensk export blir dyrare utomlands och därmed försämras landets konkurrenssituation med lägre bolagsvinster som följd. Dessutom kan en stark krona på sikt leda till färre arbetstillfällen. Eftersom vinster styr aktiekurserna kan en starkare krona bidra till sämre börsutveckling. En svagare dollar brukar leda till att priset på råvaror stiger. Det gynnar svenska råvarubolag, till exempel gruvbolag. Även privatperson som spekulerar i råvaror drar nytta av en svagare dollar. Sparare som har placerat på den amerikanska börsen påverkas på samma sätt som exportindustrin. Sparandet blir mindre värt när det räknas om från dollar till svenska kronor. 3

4 Allt fler köper hjälp av pensionärer Allt fler svenskar får hjälp av pensionärer, det kan handla om allt från trädgårdsarbeten och snickerier till städning och bokföring. Ett företag i denna växande bransch är Hyr en Pensionär i Gävleborg AB i Bollnäs. Företaget startade 2007, och har i dag filialer även i Uppsala län och i Dalarna. Det är en väldig rusning. Enda problemet är att det kan vara svårt att få tag på tillräckligt med folk ibland, säger Folke Rahm, 69-årig vd, som nu har ett drygt 50-tal personer på lönelistan. Att företaget får många kunder beror enligt Folke Rahm på att det finns en uppfattningen om att äldre är både självgående, plikttrogna och erfarna. Hyr en Pensionär i Gävleborg utför allt från trädgårdsarbeten och snickerier till städning och bokföring. Ofta med, men ibland utan rot- eller rut-avdrag. Folke Rahm säger att han inte var nervös inför valet, trots att oppositionen ville avskaffa rut-avdragen. Avdragen är bra, men vi startade innan de fanns och står inte och faller med dem. Alla tjänar på fenomenet Folke berättar att många av hans kunder är småhusägare med låga boendekostnader, och änkor med låg pension. I stället för att flytta till dyra lägenheter kan de tack vare att de köper hjälp med allt från snöskottning till takreparationer bo kvar där de trivs. Även för sina medarbetare menar han att Hyr en Pensionär gör stor samhällsnytta. Tack vare att de jobbar håller de sig friska och slipper belasta landstingen. Och de pengar de tjänar använder de direkt, vilket skapar jobb i sin tur. När man är gammal vill man inte spara, man vill ha roligt. Alla i företaget är därför inte alltid tillgängliga, många använder sina extra slantar till att resa utomlands några gånger per år. Folke Rahm arbetade tidigare i byggbranschen, tidvis som egenföretagare, och han har liksom sina medarbetare jobbat i hela sitt liv. Vi har aldrig velat mata fåglar eller sitta i några gungstolar. Men de som börjat längta efter pension redan i årsåldern vill knappast jobba hos oss, konstaterar han. Folke Rahm och Ulf Lindblom driver företaget Hyr en Pensionär i Bollnäs. Foto: Peter Nordahl. Anders Wikberg Rut- och rotavdragens abc Du har rätt till skattereduktion för husarbeten i hus du äger, helt eller delvis, för maximalt kr per person och år. Förkortningarna rut och rot står för Rengöring Underhåll Tvätt respektive Reparation Ombyggnad Tillbyggnad. Sedan 1 juli 2009 tillämpas fakturametoden, vilken innebär att du får ditt avdrag på 50 procent redan på fakturan från den som utfört tjänsten. Denne ersätts senare av Skatteverket. Avdraget gäller enbart för arbetskostnader, inte för material och resor. Men det får användas även till fritidshus (även utanför Sverige, men inom EU). Som husarbete räknas bland annat snöskottning, barnpassning, gräsklippning, läxhjälp, tvätt, städning, mossbekämpning, altanrengörning och gardinuppsättning. Däremot räknas bland annat inte passning av djur, trädbeskärning, dagishämtning, hemkörning av mat, stubbfräsning eller omvårdnad/sjukvård som husarbeten. 4

5 Stockholmsbörsen har gått starkt i år, betydligt bättre än aktiemarknaderna i USA och Europa. Det finns utrymme för fler uppgångar Den svenska börsen tillhör årets vinnare. Men trots börsuppgången har Stockholmsbörsen mer att ge. Och det finns sektorer som spås en bättre utveckling än andra. Stockholmsbörsen har gått starkt i år, betydligt bättre än aktiemarknaderna i USA och Europa. En viktig förklaring till uppgången är att Stockholmsbörsen har många bolag som ligger tidigt i konjunkturcykeln, till exempel verkstadsbolag. Bolagens aktiekurser stiger tidigt inför en förväntad konjunkturuppgång, men faller också snabbt när sämre tider stundar. I spåren av finanskrisen pressades börsen ned till låga nivåer. Mätt som p/e-tal var börsen värderad under 10. Normalt pendlar börsen mellan 14 och 16. Årets börsuppgång innebär att Stockholmsbörsen är rimligt värderad, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg på Swedbank. Den svenska kronan har stärkts mot bland annat den amerikanska dollarn och euron. Generellt är en starkare krona dåliga nyheter för de exportberoende svenska börsbolagen eftersom exporten blir dyrare. Men för bank- och fastighetsaktier spelar en starkare krona inte någon större roll. Bankaktier är fortfarande lågt värderade och vi tror att de har mer att ge. Men fastighetsaktierna har gått starkt och där bedömer vi inte att det finns utrymme för några större kursuppgångar, säger Thomas Jellvik och fortsätter: Vi tror även på råvarubolag som till exempel Boliden och Lundin Mining. De är lågt värderade, och samtidigt som den amerikanska dollarn faller i värde så stiger råvarupriserna. Men allt är inte rosenrött. Enligt Thomas Jellvik kan svag konsumtionstillväxt i USA sprida sig som ringar på vattnet och även pressa Stockholmsbörsen. Dessutom kan det pågående valutakriget mellan främst USA och Kina orsaka turbulens. Men Thomas Jellvik anser att de positiva faktorerna överväger. Jag tror att 2011 blir ett skapligt börsår eftersom dagens värdering av börsen inte fullt ut återspeglar förväntningar om högkonjunktur och lönsamhet, säger Thomas Jellvik. Jag tror att 2011 blir ett skapligt börsår, säger Thomas Jellvik, aktiestrateg på Swedbank. Henrik Norberg 5

6 Satsningen som ska vara en väg ut i arbetslivet Sedan starten i januari i år har projektet Unga Jobb tagit fram praktikplatser. Målet med Swedbanks och Sparbankernas jobbsatsning är att ge ungdomar chans till sin första jobberfarenhet så att de lättare kan komma in på arbetsmarknaden. Och om du är företagare, så öppnar detta flera möjligheter. Projektets grundtanke är att mobilisera det lokala näringslivet att erbjuda ungdomar praktikplatser. De flesta möjligheterna till praktik fås genom bankens lokala företagskunder runt om i landet. På Swedbanks egna kontor har 100 praktikanter fått viktig arbetslivserfarenhet och ökat sina chanser till varaktig anställning. Bankerna fungerar som motorer lokalt och regionalt. Det tas många spontana initiativ för att försöka få fram praktikplatser åt ungdomarna, säger projektledare Patricia Kempff. Vi driver en aktuell och angelägen fråga som är enkel att ta till sig. De allra flesta är intresserade och vill hjälpa till. Från bankens sida handlar det om ett samhällsengagemang som grundlades för snart 200 år sedan, säger hon. Navet mellan ungdomar och näringslivet Enligt Patricia Kempff fungerar Sparbankerna och Swedbank som ett nav mellan näringsliv, kommun, arbetsförmedling och ungdomarna. I dagsläget är 140 bankkontor involverade och fler kommer till hela tiden. Unga Jobb är ett slags win-win-projekt som ger såväl kort- som långsiktiga vinster. På kort sikt skapas många nya praktikplatser som ger meningsfull sysselsättning åt ungdomar. Projektet bidrar också till ökad tillväxt i samhället. Sist men inte minst bygger de medverkande bankerna långsiktiga relationer som de kommer att tjäna pengar på i framtiden. Förhoppningen är att Unga Jobb ska övergå från projekt till att bli en del av Swedbanks ordinarie verksamhet. Swedbanks vd Michael Wolf tycker att arbetet med ungdomspraktikplatser är mycket viktigt: I dag kommer våra ungdomar sent ut i arbetslivet och det påverkar den långsiktiga tillväxten. En bank av vår storlek måste vara en del av samhällsdebatten för att medverka till lösningar på aktuella problem. Näringslivet kan och behöver ta sitt ansvar för att ge fler unga chansen att skaffa sig erfarenhet och kunskap från arbetslivet. Vi vill vara drivande i den satsningen, säger Swedbanks vd Michael Wolf. Ulrika Tamm (nederst) har fått fast anställning på Swedbanks huvudkontor efter praktiktjänsten via Unga Jobb-satsningen. Patricia Kempff (ovan) är projektledare för bankens satsning. Foto: Björn Leijon Stefan Hällberg Så funkar Unga Jobb i praktiken Kvalificerad praktik i 90 dagar för ungdomar mellan 18 och 24 år. Ingen arbetsgivarkostnad. Praktikanten är försäkrad via Arbetsförmedlingen. Ersättning via Försäkringskassan till praktikanten. Vill ditt företag ta emot en praktikant via Unga Jobb? Eller känner du någon ung person som skulle vilja ha en kvalificerad praktikplats? Kontakta Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb på Swedbank. Kontaktinfo: Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb på Swedbank. Telefon: E-post: 6

7 Etik i fokus på Fondtorget Bland höstens nyheter på Swedbanks Fondtorg finns bland annat fyra etiska indexfonder. Avkastningen i etiska fonder är helt jämförbar med andra alternativ, säger Mikael Bjärkedal, diskretionär förvaltare på Swedbank Investment Center. Intresset för att spara med inriktning på etik och miljö växer. Öhmans etiska indexfonder som knutits till Fondtorget kommer att fylla ett viktigt tomrum. Vill du inte välja en aktivt förvaltad fond men ändå ha en etisk profil på ditt sparande är de etiska indexfonderna en möjlighet. Den diskretionära förvaltningen håller på att utveckla en fondplacerartjänst som kommer att ligga i till exempel fond- eller kapitalförsäkringen. Inom fondplacerartjänsterna kommer man att använda indexfonder för att få en billig och effektiv exponering mot en aktiemarknad. Så dessa nya fonder kan utgöra viktiga pusselbitar för framtida fondplacerartjänster med etisk inriktning. Ger inte sämre avkastning Mikael Bjärkedal menar att många kanske av okunskap väljer bort ett etiskt sparande. Etik- och miljösparande har varit på tapeten en längre tid men många tvekar eftersom det finns en uppfattning om att den här typen av fonder eller portföljer innebär att en del av avkastningen offras. Den bilden bekräftas inte av vetenskapliga studier. Dessa alternativ avkastar varken bättre eller sämre. Det är i stället valet av förvaltare som avgör hur väl placeringen lyckas, säger Mikael Bjärkedal. Nytt på Fondtorget från oktober är också de två hedgefonderna Salus Alpha Directional Markets och Salus Alpha Multi Style som kompletterar Blackrock European Diversified Eq Absolute Return Fund och HSBC GIF Global Macro som knöts till Fondtorget den 15 september. Tror på alternativa placeringar Mikael Bjärkedal spår att fokus på alternativa placeringar, och mer specifikt hedgefonder, kommer att öka. Med tanke på hur marknaden förväntas utvecklas framöver tror jag att hedgefonder som inte rör sig med aktie- eller räntemarknaden kommer att bli en viktig del i portföljallokeringen. Vi ser också ett byte inom hedgefonderna från breda fonder med många olika strategier mot hedgefonder som är mer specialiserade på en eller några inriktningar som bättre kompletterar den övriga placeringsportföljen. Mikael Gianuzzi Det är valet av förvaltare som avgör hur väl placeringen lyckas. Etiska alternativ avkastar varken bättre eller sämre, säger Mikael Bjärkedal på Investment Center. Senast anslutna Sedan den 1 oktober har Fondtorget utökats med tio nya fonder och fondbolag: l Salus Alpha Directional Markets l Salus Alpha Multi Style l Sparbanken Aktiefond Sverige l Sparbanken Bas l Sparbanken Global l Sparbanken Tillväxt l Öhman Etisk Index Europa l Öhman Etisk Index Pacific l Öhman Etisk Index Sverige l Öhman Etisk Index USA Den 15 september tillkom två nya fonder på Fondtorget: l BlackRock European Diversified Eq Absolute Return Fund l HSBC GIF Global Macro 7

8 Nytt förslag som ska uppmuntra donationer i Sverige Bill Gates gör det och Michael J Fox gör det. I USA förväntas den som har tjänat riktigt mycket pengar bli filantrop. Där är donationer till samhällsnyttiga ändamål en del av kulturen. Även i Sverige kan en attitydändring vara på gång. På regeringens bord ligger nu ett förslag om Skatteincitament för gåvor. Vi ser en gradvis förskjutning att vi närmar oss det anglosaxiska samhällskontraktet och att filantropi har kommit mer i ropet bland de förmögna i Sverige. Särskilt inom näringslivet är man känslig för trender, speciellt från USA där vi märkt en markant uppgång i donationsverksamhet de senaste åren. I USA är filantropi förknippad med stor social prestige. Det har vi inte riktigt sett i Sverige ännu. Det säger Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi, innehavare av Leif Lundahls donationsprofessur i internationellt företagande och redaktör för boken Sista fracken inga fickor har. I regeringens höstbudget kallas Skatteincitament för gåvor för en reformambition för mandatperioden. Enligt förslaget ligger gränsen för att gåvor ska ge skattereduktion på 200 kronor per gåva och kronor per år. Ge tillbaka till samhället I USA har donationskulturen en lång historia som kan sägas startade med en av förra sekelskiftets stora stålmagnater Andrew Carnegie och hans skrift The gospel of Wealth Rikedomens evangelium. Den bärande idén var att det är de förmögnas förbaskade skyldighet att ge tillbaka stora delar av sin förmögenhet till det samhälle som bidragit till att skapa rikedomen, helst alltihop. Ett av de mest berömda citaten från skriften lyder Den som dör rik, dör vanhedrad. I samma anda instiftade Alfred Nobel nobelpriset som delades ut för första gången 1901 till dem som gjort mänskligheten störst nytta. Genom priset drog han många släktingar vid näsan genom att den största delen av hans stora förmögenhet donerades till en fond. Alfred Nobels tes var att stora förmögenheter som ärvs blir till olycka genom att de underblåser lättjan och bidrar till människosläktets försoffning. Percys image tvättats Bristen på moderna filantropiska föredömen kan vara en förklaring till att de svenska donatorerna fortfarande är få. Ett klart lysande undantag är förre ABB-chefen Percy Barnevik som fått mycket uppmärksamhet för sitt projekt hand-in-hand som bland annat bygger på mikrolån till indiska byar. Det har nog bidragit till en annan syn på honom jämfört med när han fick sin pension. Donationen har förändrat hans image, säger Pontus Braunerhjelm. I USA är universitet och högskolor ofta mottagare av donationer men också idrottsklubbar och kyrkor. Enligt den utredning som ligger till grund för förslaget om skatteincitament för gåvor uppgick gåvor och donationer till svenska universitet och högskolor till nära 5 miljarder kronor Den akademiska världen har blivit duktigare på att hitta externa pengar och anlitar till exempel fundraisers vilket inte förekom tidigare. Det är ett tecken på att synen på både givar- och mottagarrollen håller på att ändras, säger Pontus Braunerhjelm. Bill Gates utnämns till hedersdoktor på Karolinska Institutet efter stora donationer. Synen på både givar- och mottagarrollen håller på att ändras, säger professor Pontus Braunerhjelm. Mikael Gianuzzi 8

9 Investeringssparkontot kan göra dig till en vinnare Regeringens budget hösten 2010 innebar 13 miljarder kronor till åtgärder och reformer. Pensionärerna får lägre skatt, studenterna höjda bidrag och andrahandsuthyrning blir skattebefriat i högre grad. De stora reformerna lyste med sin frånvaro. För dig som Private Banking-kund är det ändrade skatteregler på det finansiella området, regler som väntas träda i kraft först om drygt ett år, den 1 januari 2012, som är de viktigaste. Det nya investeringssparkontot samt de nya harmoniserade EU-reglerna för investeringsfonder gör att det är andelsägarna och inte fondbolagen som betalar skatt och det är nyheter som påverkar, säger Lars Bjering, bankjurist på Varbergs Sparbank. Syftet med investeringsparkontot är att stimulera hushållens sparande genom att erbjuda ett schablonbeskattat sparalternativ. En skillnad mellan investeringssparkontot och kapitalförsäkring är att investeringssparkontot kommer att medföra att den som sparar i aktier och fonder äger sina innehav direkt. Detta direktägande gör det möjligt att använda rösträtten aktivt på bolagsstämman. Det blir inte heller möjligt att, om innehavet är stort, gömma sig bakom kapitalförsäkringen där det bolag som utfärdat försäkringen, stod som ägare, säger Lars Bjering. Lars Bjering, bankjurist på Varbergs Sparbank. Schablonbeskattade sparformer En annan fördel är att fler investeringsinstrument kan komma att ingå i investeringssparkontot, men i vilken grad, till exempel om derivat kommer att tillåtas är ännu oklart. En viktig utgångspunkt för regeringens förslag är att investeringssparkonto och kapitalförsäkring kommer att vara skatteneutrala. Därför finns det ingen brådskande anledning att röra de befintliga försäkringarna. Snarare kan det vara en god anledning att fundera på att skaffa en kapitalförsäkring redan i dag istället för att vänta på investeringssparkontot. Tala med din rådgivare om hur du kan använda de schablonbeskattade sparformerna, tipsar Lars Bjering. 9

10 Private Banking Månadsrapport november 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en kundportfölj som riktar sig till den som är aktiv i sina placeringar. Portföljen ger förslag på fördelning mellan aktier och räntor samt fördelning mellan regioner. Fördelning aktier & räntor i regioner Läs mer på sid 3 Modellportföljen tar bort undervikten i aktier i november. Under månaden har vi sett ett förbättrat marknadsklimat och kortare indikatorer har blivit positiva. Detta tillsammans med svag likviditet och avsaknad av konjunkturstöd gör att vi ökar aktievikten till neutral. 1SPEVLUSFLPNNFOEBUJPOFS Läs mer på sid 5 t Aktieplaceringar t Swedbank Robur Sverigefond t Storebrand Delphi Europa t #/1 1BSJCBT &RVJUZ (SPXUI 64" t Swedbank Robur Japanfond t Swedbank Robur Indexfond Asien t +1.PSHBO &NFSHJOH.BSLFUT Ränteplaceringar t Framtidskonto Max t 41"9 #3*O5 Alternativa placeringar t +1.PSHBO *ODPNF 0QQPSUVOJUZ Räntor 50 % Aktier 50 % Sverige 13 % (-5 %) Europa 11 % (+2 %) USA 9 % (0 %) Asien 9 % (0 %) Tillväxtmarknader 8 % (+3 %) Trender & makroekonomi Läs mer på sid 2 Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella problem i många västländer. De större centralbankerna håller därför sina styrräntor låga eller vidtar andra åtgärder som till exempel köp av statsobligationer för att öka likviditeten. Det internationella samarbetsklimatet har fått sig en törn den senaste månaden med olika initiativ och uttalanden rörande växelkurser och kapitalflöden. USA t UFSIÇNUOJOHFO GPSUTÇUUFS NFO PTÇLFSIFUFS moot LWBS t #PTUBETG STÇMKOJOHFO LBS JHFO Europa och Sverige t 1PTJUJWB FLPOPNJTLB OZIFUFS J &VSPQB t4ubsl FLPOPNJ H S BUU 3JLTCBOLFO I KFS SÇOUBO Japan t $FOUSBMCBOLFO BOOPOTFSBS L Q BW TUBUTPCMJHBUJPOFS Tillväxtmarknader Ränte- och valutautveckling Läs mer på sid 4 Som väntat höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter till en procent vid det penningpolitiska mötet i oktober. Riksbanken flaggar för ytterligare räntehöjningar framöver, men signalerar nu en mer dämpad ökningstakt. Swedbank räknar med att Riksbanken höjer i december och sannolikt även i februari för att sedan dra ner på höjningstakten under Ränteprognoser Sverige Reporänta 2 år 10 år Stibor 3 mån Stibor 6 mån ,00 1,39 2,86 1,54 1,64 3 mån 1,25 2,10 2,90 1,70 1,80 6 mån 1,50 2,30 3,00 1,80 1,90 12 mån 1,75 2,70 3,20 2,30 2,50 3 mån 2,87 4,01 4,58 4,89 6 mån 2,97 4,21 4,68 4,99 12 mån 3,47 4,61 4,98 5,19 Boränteprognos 3 månader 2 år 5 år 10 år ,71 3,30 4,28 4,85 Kronförstärkningen har tagit en paus trots att svensk ekonomi utvecklas starkare än väntat, räntan har höjts och statsfinanserna är mycket starka. EUR/SEK tycks åter ha fastnat i intervallet 9,10-9,45. Vår prognos för kronan mot euron är 9,15 på tre månaders sikt. Valutaprognoser USD/SEK EUR/SEK /0, 4&, (#1 4&, +1: 4&, $)' 4&, ,63 9,27 1,14 10,65 8,23 6,75 3 mån 6,54 9,15 1,14 10,40 7,87 6 mån 6,67 9,00 1,15 10,59 7,84 12 mån 6,92 9,00 1,15 11,25 7,29 6,88 6,67 6,67 t,jobt TUZSSÇOUB IBS I KUT Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 1 10

11 Analys - Trender & Makroekonomi Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella problem i många västländer. De större centralbankerna håller därför sina styrräntor låga eller vidtar andra åtgärder som till exempel köp av statsobligationer för att öka likviditeten. Det internationella samarbetsklimatet har fått sig en törn den senaste månaden med olika initiativ och uttalanden rörande växelkurser och kapitalflöden. USA avtagit under tredje kvartalet, men att investeringarna ändå fortsätter att öka. Läget på arbetsmarknaden är däremot fortfarande svagt. Finanspolitiken är stram på lokal nivå och sysselsättningen i offentlig sektor faller. Den genomsnittliga arbetsveckan i den privata sektorn har emellertid ökat rejält det senaste året och förr eller senare måste behovet av arbetskraft mötas med nyanställningar. Det finns många osäkerhetsfaktorer. En sådan är huruvida de tillfälliga skattelättnader som Bush införde kommer att förlängas när de snart löper ut. Republikaner och demokrater är inte överens om vad som ska göras, men utan beslut kommer skatterna att höjas automatiskt med en rejäl åtstramning av efterfrågan som följd. Efter valet i början av november blir det en provisorisk sammansättning i kongres- kan därför bestå fram till årsskiftet. De senaste siffrorna över bostadsförsäljningen visar att den inte ser lika svag ut längre. Försäljningen måste dock återhämta sig ytterligare för att det med större säkerhet ska gå att tala om en underliggande stabilisering på bostadsmarknaden efter sommarens stora fall. Det har även kommit rapporter om att det inte har gått rätt till när banker övertagit säkerheter för bolån och att människor kan ha vräkts på felaktiga grunder. Vissa banker har stoppat denna process tillsvidare och åklagare ska utreda frågan. Europa och Sverige Tyskland. Flera indikatorer, bland annat företagsförtroende och bilförsäljning, pekar på en god ekonomisk återhämtning i euroområdets största land. Samtidigt har länderna i södra Europa inte varit riktigt så svaga som många hade förväntat sig. Den starkare euron är dock en ny motvind för hela valutablocket som kan ge negativa effekter på konjunkturen. Statsfinanserna forsätter att vara i fokus och vi har sett viss negativ utveckling; och landets skatteintäkter fortsätter att ligga under förväntan. med oppositionen om budgeten för Irland måste vidta ytterligare åtgärder för att nå målet om ett minskat budgetun- Finansministrarna i euroområdet har beslutat om nya regler för budgetsyndare. Det är inte bara budgetunderskotten som granskas och som länderna varnas för, statsskulden får inte heller bli för stor. Böter väntar för länder som inte åtgärdar problemen. Tillväxten i Storbritannien var starkare än väntat tredje kvartalet och byggandet överraskade positivt. Regeringens stora åtstramningar kommande år dämpar dock tillväxten framöver. Inflationen är för hög men den brittiska centralbanken Bank of England ser risker med tillväxten och håller räntan låg. Eventuellt följer man den amerikanska centralbankens exempel och köper statsobligationer. Sverige Riksbanken har höjt styrräntan till en procent och kommer att höja räntan ytterligare. Svensk ekonomi är stark, även om en viss dämpning nu är att vänta. Exporten ökar inte lika snabbt som det starka första halvåret, men detta är normalt givet raset under krisen och den påföljande snabba uppgången. Företagen är fortfarande optimistiska och hushållens förtroende är högt. Inflationen steg till 1,4 procent i september och inflationstakten lär hålla sig ungefär på den nivån de närmaste månaderna. arbetslösheten och utlåningen till hushåll är för hög. Även om prisutvecklingen på bostäder i större städer kan dämpas väntas inget ras på grund av låga räntor, tidigare skattesänkningar och lågt byggande de sista 20 åren. En gradvis förbättring på arbetsmarknaden är att vänta. Japan Japan är ett av få länder som har visat svagare ekonomiska siffror den sista tiden jämfört med i somras. Bland annat har den starka yenen och slutet på ett rabattprogram till bilköp dämpat tillväxten. Den japanska centralbanken Bank of Japan har därför annonserat nya stimulansåtgärder, bland annat i rätt riktning men programmet är ganska begränsat. Det är dock sannolikt att programmet utökas de kommande månaderna. Tillväxtmarknader Den senaste tidens statistik bekräftar att Kinas tillväxt tagit ny är emellertid oroad av spekulativa tendenser på bostadsmarknaden och höjde därför styrräntan i oktober. Finanspolitiken kommer dock att hålla uppe tillväxten. Förväntningar om kommande stimulans från den amerikanska centralbanken har ökat kapitalinflödena till länder som har hög tillväxt och där räntorna väntas stiga. Länder med undervärderade valutor kan få än större inflöden. Länder som till exempel Brasilien har uttryckt sitt missnöje med de stora flödena och dess effekt på en redan stark växelkurs. Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. 2 11

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Så gick det för Sverige under krisåret

Så gick det för Sverige under krisåret Så gick det för Sverige under krisåret Det är fortfarande en grå morgon för svensk ekonomi. Efter att krisen var ett faktum i slutet av 2008 låg ett av de tyngsta åren någonsin framför oss. Nu är krisen

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer