Ordförande har ordet har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!"

Transkript

1

2 Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker inte uppfyller alla Ungdmsstyrelsen krav för att få det bidrag vi inte klarar ss utan. Så nu står rganisatinen öppen för barn ch ungdmar i åldern 7-32 år med en reumatisk sjukdm. Ett annat beslut sm tgs på Riksstämman är att Unga Reumatiker ska starta två nätverk, ett för killar ch ett för Unga Reumatikers reginer ch arbetsgrupper. Dessutm finns nu även Unga Reumatiker på Facebk, där gruppen stadigt växer. På Facebk finns inbjudningar till våra läger ch annan infrmatin från Unga Reumatiker. Någt sm vi i Unga Reumatiker har prtesterat mt under året är regeringens förslag m att slpa aktivitetsersättningen. Detta kunde ha drabbat många medlemmar hs Unga Reumatiker mycket negativt. Så vi är nöjda med att regeringen tg tillbaka sitt förslag. Unga Reumatiker har under året anrdnat ett seglarläger ch ett relatinsläger, båda mycket uppskattade ch ppulära. Lite mer m dessa läger hittar du här i verksamhetsberättelsen. Under 2009 har dessutm den reginala verksamheten inm Unga Reumatiker sakta men säkert stärkts. Under hösten har planen m att starta regin Väst framkmmit, sm kmmer att innefatta Älvsbrg, Skarabrg, Halland, Götebrg, Bhuslän ch Värmlands län. Bildandet av regin Väst kmmer att ske under nästkmmande verksamhetsår ch ge många fler av våra medlemmar tillträde till lkal verksamhet. För att spegla förändringarna inm rganisatinen har 2009 års verksamhetsberättelse fått sig ett rejält uppsving. Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, förtrendevalda ch kanslipersnal för det verksamhetsår sm varit. Tack för ert engagemang ch er tid, det är ni sm utgör Unga Reumatiker! Carline Liljegren Ordförande

3 Seglarläger 2009 Grötö 26 juli 2 augusti Relatinsläger 2009 Bmmersvik ktber Seglarlägret ägde rum på Sveriges framsida, Götebrgs skärgård. Segling, bad, krabbfiske, disc, pyssel ch Liseberg std på schemat. Nästan alla deltagare hamnade i samma hus, vilket skapade en bra sammanhållning på lägret. Unga Reumatikerdeltagarna fick bra kntakt med seglarklubbens medlemmar. Trts förkylningar ch ett dramatiskt besök av en ambulanshelikpter var medlemmarna på gtt humör ch nöjda med vistelsen. Relatinslägret på Bmmersvik blev en lyckad helg, där deltagarna fick möta både kända ch kända ansikten. Helgens föreläsningar var väl anpassade till deltagarnas intressen ch innehöll efterfrågade diskussinsämnen. Under lördagen diskuterades mycket m självkänsla ch självförtrende. Barnmrskan Janna Tingström pratade m graviditet ch hur man numera ser på frågan m att skaffa barn eller inte. På lördagskvällen anrdnades en vernissage med ertikprylar från husmusen.nu, vilket kändes lite annrlunda, men sm blev uppskattat ch framkallade en del skratt. På söndagsförmiddagen pratade Calle Nrdberg m livet sm pappa med reumatiska besvär, samt m två av hans tre barn sm har reumatism. Att diskutera livet ch höra m våra liv är både viktigt ch ger ss nya sätt att se på vår egen ch andras situatin.

4 Familjeläger 2009 Mättinge 4 6 september Reginal verksamhet2009 Följande reginstyrelser ch arbetsgrupper har varit verksamma under 2009: REGIONSTYRELSER Unga Reumatiker i Jönköpings ch Östergötlands län Unga Reumatiker i Älvsbrg/ Skarabrg Unga Reumatiker i Stckhlm/Gtland Unga Reumatiker i Regin Nrr LOKALA ARBETSGRUPPER Unga Reumatiker Mälardalen Unga Reumatiker Skåne Unga Reumatiker Värmland Unga Reumatiker Götebrg/ Bhus län STÖD TILL REGIONER OCH ARBETSGRUPPER Liksm förra året valde Reumatikerförbundet att arrangera ett familjeläger i samarbete med Unga Reumatiker. Lägret hölls på Mättinge kursgård utanför Trsa i Södermanland, en mycket trevlig ch handikappanpassad anläggning. I ch med att hela familjer får möjlighet att kmma på dessa läger finns det större möjligheter att nå ut till anhöriga, t.ex. syskn ch föräldrar till barn med reumatisk sjukdm. Riksrganisatinen Unga Reumatiker ansöker varje år m medel ur överskttet från Svenska Spel AB, sm administreras av Ungdmsstyrelsen. Dessa pengar är bland annat örnmärkta för lkal verksamhet. Unga Reumatikers reginstyrelser ch arbetsgrupper har möjlighet att söka bidrag för sina aktiviteter från dessa pengar. Under 2009 utdelades krnr till den lkala verksamheten. Regin Nrr erhöll bidrag för två dagsaktiviteter med bad, samt till sitt årsmöte. Regin Nrr har höga reskstnader för sina medlemmar sm får fara långa sträckr för att kunna träffas.

5 Unga Reumatiker i Stckhlm/ Gtland fick bidrag för lika dagsaktiviteter så sm ridning, kajakpaddling ch ftbll samt upptryckning av infrmatinsmaterial. Reginträff 2009 Sånga Säby Kurs & Knferens 17 maj Unga Reumatiker i Älvsbrg/ Skarabrg erhöll bidrag till en träningsresa till Plen. Unga Reumatiker i Jönköping ch Östergötlands län beviljades bidrag för en jubileumsresa till Finland, samt en helgresa till Stckhlm. Riksstyrelsen anrdnade den årliga reginträffen ch en kassörsutbildning för de medlemmar sm är aktiva inm reginstyrelser ch arbetsgrupper. Genm en intressant föreläsning m hur man via Internets lika kanaler kan nå ut till sina medlemmar, lärde vi ss bl.a. m Facebk, bilddagbken samt m Twitter. Både reginer ch arbetsgrupper, ch även riksstyrelsen, tg till sig infrmatinen ch har börjat använda Internetkanaler på flera sätt för att nå sina medlemmar. Dagen frtsatte med gruppdiskussiner m hur Unga Reumatiker skall utvecklas ch växa sm rganisatin. Diskussinerna var väldigt givande ch gav knkreta förslag, så sm att behvet av att använda Internet för att förmedla infrmatin är strt. Detta tg riksstyrelsen till sig genm att utöka hemsidan till en privat del för medlemmar där infrmatin m fnder etc. kmmer att finnas tillgängligt. Alla reginer ch arbetsgrupper hade dessutm tagit med sig infrmatin ch prducerade saker sm visades upp under en liten minimässa, där alla fick berätta m sin verksamhet. Mässan gav många nya kreativa idéer ch förslag till trevliga aktiviteter samt sätt att förmedla infrmatin på.

6 Kassörsutbildning 2009 Hökarängen 4 6 september Infrmatin 2009 Den första helgen i september anrdnades en liten kurs för dem sm ansvarar för eknmin ute i våra reginer ch arbetsgrupper. Kursen hölls på riksstyrelsens kansli i Hökarängen, Stckhlm, ch det km ni deltagare. Alla reginstyrelser var representerade, ch det låga antalet deltagare gjrde att det fanns möjlighet att diskutera specifika frågr sm rörde den egna reginen. Helgen inleddes med en grundläggande genmgång av eknmisk redvisning ch bkföring. Det var en tuff inledning men alla hängde med. På lördag eftermiddag fick vi besök av en föreläsare från SpeedLedger, sm berättade m e-bkföring. E-bkföring är ett internetbaserat bkföringsprgram sm man kan använda sig av m man använder sig av en internetbank. Prgrammet är enkelt att använda för den sm inte är så van vid att sköta bkföring. Två av reginerna visade intresse för att börja med e-bkföring, ch riksstyrelsen började redan i våras. Lördagen avslutades med en genmgång av Ungdmsstyrelsen ch möjligheten att söka bidrag från Svenska Spels översktt. På lördag kväll åkte alla in till en restaurang i centrala Stckhlm för att avnjuta en härlig middag. Men det blev sm vanligt prblem med att få mat enligt allas önskemål, trts att man lvat att tillhanda mat sm alla kan äta. Under söndagen gick vi igenm lika möjligheter att finansiera sin verksamhet. Strt fkus lades på att söka bidrag från lika fnder ch stiftelser. Deltagarna fick tips m vad det finns för fnder att söka bidrag från, samt möjlighet att få hjälp att skriva ansökningar för sin regins räkning. Barnbken Under året har Unga Reumatiker frtsatt att marknadsföra barnbken Jag vill hppa, leka, springa av Thmas Bergman års beslut m sklpaket har frtsatt även detta år ch erbjudandet har bland annat delats ut till deltagare på Unga Reumatikers aktiviteter ch den finns att beställa på hemsidan. Brev till nya medlemmar Alla nya medlemmar hälsas välkmna till rganisatinen med ett brev. Brevet innehåller infrmatin m rganisatinen ch var deras närmaste regin eller arbetsgrupp finns. Med brevet bifgas även en brschyr m reumatiska sjukdmar. Material för marknadsföring Under 2009 har Unga Reumatiker tagit fram en ny prfilprdukt, en knapp med Unga Reumatiker-tryck på. Knappen finns tillsammans med övriga prfilprdukter till försäljning på Unga Reumatikers webshp på hemsidan. Unga Reumatikers nyhetsbrev Unga Reumatikers e-prtbaserade nyhetsbrev når 173 prenumeranter ch har kmmit ut tre gånger under året. Nyhetsbrevet innehåller infrmatin m Unga Reumatikers verksamhet.

7 Hemsidan Hemsidan är en viktig länk mellan Riksrganisatinen Unga Reumatiker ch den enskilde medlemmen. Även studenter använder hemsidan för att få infrmatin m reumatiska sjukdmar till lika typer av arbeten. Hemsidan uppdateras frtlöpande för att innehålla aktuell infrmatin. Nytt för i år är att vi har skapat en inlggning, där våra medlemmar kan lgga in ch få lite "exklusiv" infrmatin. Bland annat finns där förslag på fnder sm medlemmarna kan söka, men även infrmatin sm underlättar det reginala arbetet. Facebk Under året har Unga Reumatiker fått en egen grupp på Facebk. En öppen grupp sm alla är välkmna att gå med i, ch sm tillhandahåller infrmatin m rganisatinen Unga Reumatiker. Gruppen hade i nvember strax under 300 medlemmar ch antalet ökar dagligen. Bilddagbken Under 2009 så skaffade Unga Reumatiker en användare på bilddagbken.se, för att medlemmarna ska få tillgång till bilder från våra aktiviteter. Bilderna är begränsade så att bara vänner till Unga Reumatikeranvändaren kan se dem, ch att kända persner inte kan se dem. Unga Reumatiker-användaren har nu 13 vänner ch försöker hela tiden hitta nya persner sm har bilddagbken. Det är endast riksstyrelsen sm kan lägga upp bilder från aktiviteterna. Nätverk På årets riksstämma beslutades att Unga Reumatiker skall satsa på ett nätverk för alla våra medlemmar. Där är vår förhppning att alla våra medlemmar skall skaffa sig en egen prfil på sidan ch genm denna kmmunicera ut till andra medlemmar. Genm att välja vilken frm av infrmatin sm var ch en vill lägga ut kan infrmatinen bestå av allt från ålder till diagns. Många medlemmar är i behv av att träffa andra med liknande diagnser ch prblematik. T.ex. kan det vara skönt att maila lite med någn sm genmgått en höftperatin innan man själv gör det.s.v. Varje regin kmmer dessutm få en sida där de kan lägga upp infrmatin m vad sm händer i reginen samt sådant sm redan skett. Vi hppas att de delarna av Sverige där det inte finns någn direkt aktivitet på så sätt skall bli mer aktiva ch att det skall leda till aktiviteter i dessa reginer. Allt är ännu bara på planeringsstadiet, men förhppningen är att arbetet skall kmma igång rdentligt under Reumatikertidningen Även år 2009 har ledaren skrivits av såväl rdförande sm 1:e samt 2:e vice rdförande. Under året har vi inriktat ss på persnreprtage, där unga persner med reumatism har fått berätta m sin vardag utifrån ett inspirerande ch hppfullt perspektiv. Vi har liksm tidigare år rapprterat från våra läger med såväl text sm ftn, samt skrivit m vår medverkan vid Almedalsveckan. Även år 2009 har ledaren skrivits av såväl rdförande sm 1:e samt 2:e vice rdförande. Under året har vi inriktat ss på persnreprtage, där unga persner med reumatism har fått berätta m sin vardag utifrån ett inspirerande ch hppfullt perspektiv. Vi har liksm tidigare år rapprterat från våra läger med såväl text sm ftn, samt skrivit m vår medverkan vid Almedalsveckan.

8 Reumatikertidningen kmmer nästa år att genmgå ett riktigt ansiktslyft ch göras m såväl inuti sm utanpå. Den största förändringen är att tidningen ska prduceras av ett utmstående företag, A4, i nära samarbete med Reumatikerförbundet. Unga Reumatiker har fått vara delaktiga i förändringsprcessen, ch vi har under hösten 2009 medverkat på flera möten m tidningen tillsammans med Reumatikerförbundet. Det ska bli spännande att se resultatet! Unga Reumatiker kmmer även frtsättningsvis ha ett par egna sidr i varje nummer sm vi själva förfgar över. Reumatikerförbundets förbundsstämma På Reumatikerförbundets stämma i Arnsbrg, Bålsta den maj skickades två representanter varav en hade rösträtt. Under stämman diskuterades intresseplitik, diagnsfrågr, rganisatins- ch medlemsfrågr, kmmunikatinsfrågr samt verksamhetsinriktningen för kmmande år. Under stämman skrevs ett pressmeddelande för att uppmärksamma frågr rörande de 30 % sm behandlas med bilgiska läkemedel men inte är hjälpta av dem. Unga Reumatiker infrmerade stämman m de medlemmar i åldrarna sm p.g.a. ålderssänkningen nu endast blir medlemmar i Reumatikerförbundet. Överflyttningsprjektet I ch med att Riksstämman fattat beslut m att Unga Reumatikers medlemsålder från ch med 2010 är 7-32 år har Unga Reumatiker ch Reumatikerförbundet startat upp ett överflyttningsprjekt. Prjektet påbörjas under 2009, men kmmer att frtgå även under Syftet är att erbjuda de av våra medlemmar sm blir utslängda en väg in i Reumatikerförbundet samt verktyg för att påverka Reumatikerförbundets lkala verksamhet. Syftet för Reumatikerförbundet är att säkra tillväxten i rganisatinen. Prjektet kmmer till en början att drivas i strstäderna; Stckhlm, Götebrg ch Malmö. Under 2010 hålls startmöten där representanter från Reumatikerförbundets kansli, Unga Reumatikers Riksstyrelse samt Reumatikerförbundets föreningar i de tre städerna deltar. Tanken är att samla medlemmar i åldern till en helgkurs tillsammans med Reumatikerförbundets föreningar för att se m det går att starta upp verksamhet för den aktuella åldersgruppen. Kursen kmmer att hållas utifrån Reumatikerförbundets utbildningsmaterial En ffensivare rganisatin.

9 Intresseplitik 2009 Brist på brådska utredning av aktivitetsersättning Om man är mellan 19 ch 29 år ch har en sjukdm eller funktinsnedsättning sm gör att man inte kan arbeta heltid på minst ett år kan man ha rätt till aktivitetsersättning, likaså m man behöver längre tid att avsluta sin grundskleutbildning. Många unga reumatiker är berende av aktivitetsersättningen för att kunna försörja sig, ch vi var många sm reagerade starkt när regeringen i slutet av år 2008 km med sitt betänkande Brist på brådska, en utredning sm föreslg att aktivitetsersättningen skulle slpas. Vi tg del av betänkandet i sin helhet ch fann att det hade många brister. Man hade nästan helt hade förbisett den grupp sm många unga med reumatism tillhör. Tillsammans med Reumatikerförbundet utfrmade vi ett remissvar där vi framförde våra synpunkter, ch vi gick även ut i media. Det framkm senare att regeringen hade fått in ett strt antal negativa remissvar varav många var mycket kritiska, ch förslaget att slpa aktivitetsersättningen lades på is. Vi kan med str lättnad knstatera att aktivitetsersättningen frtfarande finns kvar utan några förändringar! Internatinellt arbete 2009 Under året har Unga Reumatiker deltagit på tre internatinella aktiviteter. Först ut var AAA (Alliance Against Arthritis), en knferens sm anrdnas årligen av rganisatinen PARE (den eurpeiska patientrganisatinen för reumatiker). Där presenterades Charter fr Wrk sm har tagits fram i ett försök att dels lyfta reumatikers rättigheter på den eurpeiska arbetsmarknaden ch dels visa på psitiva effekter av att anställa persner med funktinsnedsättning. Diskussinerna kring Charter fr Wrk frtsatte sedan på PAREs höstknferens. Även på den deltg Unga Reumatiker. Under smmaren besökte vi även vår systerrganisatin i Nrge för att utbyta tips, råd ch erfarenheter. Temat på det nrska ungdmslägret var relatiner ch kärlek, vilket även var ett aktuellt tema här hemma i Sverige under året. Likheterna mellan rganisatinerna var dck långt mycket större än valet av tema på årets läger. Almedalsveckan För andra året i rad medverkade Unga Reumatiker på Almedalsveckan på Gtland. I år hade Reumatikerförbundet ett seminarium med titeln Se mitt friska jag tillsammans med Vårdförbundet. Unga Reumatiker deltg genm att dela ut flygblad ch gå på seminarium. Bemanning med plus: Bemanning med plus heter prjektet sm är till för persner med reumatiska sjukdmar eller mag- ch tarmsjukdmar sm söker arbete ch är inskrivna på arbetsförmedlingen. Genm en CV-bank kan Bemanning med plus slussa arbetssökande vidare till de bemanningsföretag sm samarbetar i prjektet. Tanken med prjektet är ckså att kunna hjälpa människr sm söker arbete med en helhetslösning från arbetssökande till anställning. I prjektet har Unga Reumatiker en representant.

10 Fnder 2009 Unga Reumatikerfnden pg , bg : Unga Reumatikerfnden är Unga Reumatikers egen frskningsfnd ch avkastningen går till frskning sm rör barn ch ungdmar med reumatisk sjukdm. Frskningsprjekten sm beviljas medel väljs ut i samarbete med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Under 2009 har Unga Reumatiker försökt att hitta ett seriöst prjekt sm är inriktat på frskning m ögn ch barn med reumatism. Detta har varit svårt, då det finns väldigt lite frskning inm detta mråde. Riksstyrelsen har dck i slutet av året funnit ett lämpligt prjekt, men utdelning sker först Riksstyrelsen har beslutat att krnr ska tilldelas detta prjekt. Därtill har man beslutat att utdela krnr till frskning m autimmuna matallergier hs barn ch ungdmar med reumatisk sjukdm. För detta ändamål kmmer riksstyrelsen att under 2010 försöka hitta ett lämpligt prjekt. Stiftelsen Maria Ivarsdtters fnd för ungdmar: Från Stiftelsen Maria Ivarsdtters fnd för ungdmar, ges stipendier till studier för ungdmar i åldern år. Under 2009 har bidrag beviljats till tre medlemmar på ttalt krnr. Stiftelsen Thycea Lindströms fnd: Thycea Lindströms fnd finns för att hjälpa barn med reumatism i åldern 0-18 år, främst i Blekinge. Under 2009 har bidrag utbetalats till en medlem på krnr. Stiftelsen Dris Lundstedts fnd: Dris Lundstedts fnd finns för att hjälpa barn med reumatism i åldern 0-18 år. Utdelning gjrdes under året till ett vecklångt seglarläger för ungdmar. Stiftelsen Lars Jhan Jhanssns minnesfnd: Lars Jhan Jhanssns minnesfnd finns ger bidrag till sjukvårdspersnal sm vill utbilda sig eller vidareutbilda sig inm barnreumatism tilldelades en stipendiat krnr till en kurs m handrehabilitering ch rtstillverkning inm RA. Unga Reumatikerfndens sald är per den 31 december 2009, krnr Barn får ckså reumatism Stöd Unga Reumatiker fnden Plusgir: Tel:

11 Riksstämma 2009 Sånga Säby Kurs & Knferens 16 maj En prpsitin sm tgs emt med större glädje var förslaget med möjlighet till dispens från den fastställda reginindelningen. Tanken bakm förslaget är att underlätta för nystartande av reginstyrelser genm att tillåta mindre gegrafiska mråden. Flera av dagens arbetsgrupper ser i ch med detta en möjlighet att mbilda sig till reginer ch därmed få större självbestämmande. I ett försök att hitta nya vägar för aktivitet ch gemenskap föreslg Riksstyrelsen en uppbyggnad av lika nätverk. Efter livliga diskussiner beslutades att starta med ett reginnätverk ch ett killnätverk. Övriga förslag behandlade en stadgerevisin, översikt av valberedningens riktlinjer, möjligheten till en internatinell kntaktpersn, påverkansarbete gentemt Ungdmsstyrelsens bidragsregler samt antalet revisrer i reginstyrelserna. Riksrganisatinen Unga Reumatiker är en aktiv ch levande rganisatin. Det visade sig inte minst på Riksstämman, sm hölls den maj För första gången på länge fanns det fler kandidater än valbara platser till Riksstyrelsen. Dessutm fanns det sju prpsitiner samt sju inkmna mtiner. Det var upplagt för en spännande helg med intensiva diskussiner. Unga Reumatiker får sin enskilt största andel av sina intäkter i frm av bidrag från Ungdmsstyrelsen. Ett av kraven för att få dessa bidrag är att 60 % av rganisatinens medlemmar måste vara i åldern 7-25 år. I flera års tid har Unga Reumatiker fått dispens från detta krav, men det är nu inte längre möjligt. För att kunna uppfylla Ungdmsstyrelsens krav, såg sig därför Riksstyrelsen tvungen att föreslå en förändring av medlemsåldern till 7-32 år (tidigare 7-35). Riksstämman beslutade enhälligt att ställa sig bakm riksstyrelsens förslag, men många mbud förklarade att det var med tungt hjärta. Nyvalda Riksstyrelsen

12 Förtrendevalda I styrelsen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har före Riksstämman 2009 följande ingått: Närvar Ordinarie: Carline Liljegren Vårby Ordförande,VU 100 % Linda Jhnssn Lund 1:e Vice Ordf, VU 100 % Madelene Haijlen Götebrg 2:e Vice Ordf, VU 100 % Carline Eiman Götebrg Ledamt 67 % Heidi Kapraali Haparanda Ledamt 0 % Anna Ageberg Malmö Ledamt 100 % Kristin Erikssn Katrinehlm Ledamt 67 % Suppleanter: Peter Wallin Lund 67 % Amelie Nilssn Kalmar 33 % I styrelsen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har efter Riksstämman 2009 följande ingått: Närvar Ordinarie: Carline Liljegren Vårby Ordförande, AU 100 % Linda Jhnssn Lund 1:e Vice Ordf, AU 100 % Kristin Erikssn Katrinehlm 2:e Vice Ordf, AU 100 % Peter Wallin Lund Ledamt 67 % Frida Edberg Brås Ledamt 100 % Annika Lundbrg Stckhlm Ledamt 100 % Mathias Palm Smk Vårgårda Ledamt 67 % Ersättare: Rbin Alsin Farsta 67 % Nils Bülw Östersund 100 % Jhanna Ekstedt Västerås 100 % Valberedningen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har före Riksstämman 2009 bestått av: Christffer Wahlquist Anna-Lena Jhanssn Sammankallande Frida Edberg Jhanna Ekstedt Ersättare Valberedningen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har efter Riksstämman 2009 bestått av: Carline Eiman Christffer Wahlquist Anna-Lena Jhanssn Sammankallande Rasmus Möller Ersättare Nina Söderström Ersättare Revisrer före ch efter riksstämman: Mariette Lepldsn auktriserad revisr Sara Winberg föreningsrevisr Micke Perssn föreningsrevisrersättare Adjungerad representant från Reumatikerförbundets styrelse: David Magnussn Representatin före riksstämman 2009 Förbundsstyrelse Carline Eiman Ordinarie Erika Almström Ersättare, Representatin efter riksstämman 2009 Förbundsstyrelse Carline Liljegren Ordinarie Annika Lundbrg Ersättare

13 SAMMANTRÄDEN MED RIKSSTYRELSEN OCH AU Under verksamhetsåret har Riksstyrelsen hållit sex rdinarie prtkllförda sammanträden. Arbetsutsktt (AU) har hållit fem rdinarie prtkllförda sammanträden. SAMMANTRÄDEN MED VALBEREDNINGEN Valberedningen för mandatperiden närvarade under 2009 vid ett riksstyrelsemöte med två persner. Utöver det hade man MSN-möten kring vilka man skulle föreslå till lika förtrendeuppdrag i Unga Reumatiker för mandatperiden Valberedningen för mandatperiden närvarade under 2009 vid ett riksstyrelsemöte med tre persner. Utöver det hade man ett fysiskt möte i samband med riksstämman samt ett MSN-möte vid vilka man diskuterade hur man skulle lägga upp sitt arbete under mandatperiden. PERSONAL Åsa Petterssn Kansliassistent, : 100 % : 75 % Anna Karin Hultman Kansliassistent, ch : 75 % ch : Föräldraledig MEDLEMSANTAL Unga Reumatikers medlemsantal per var persner. Eknmi Riksrganisatinen Unga Reumatiker får genm ett samarbetsavtal med Reumatikerförbundet årligen ett bidrag på krnr för sin verksamhet. Under 2009 erhöll Unga Reumatiker statsbidrag av tre lika slag från Ungdmsstyrelsen, särskilt bidrag, bidrag för resurskrävande verksamhet samt bidrag ur överskttet från Svenska Spel AB. I särskilt bidrag fick Unga Reumatiker krnr ch för resurskrävande verksamhet erhölls krnr. Överskttet från Svenska Spel är medel örnmärkta för lkal verksamhet, infrmatin ch utbildning. Under 2009 utgick för dessa ändamål krnr. Riksrganisatinen Unga Reumatiker fick för sin verksamhet 2009 ckså externa bidrag till ett sammanlagt värde av krnr från följande stiftelser ch fnder; Stiftelsen Sunnerdahls handikappfnd Byggnadsstiftelsen S:t Erik Nrrbacka-Eugeniastiftelsen Åhlén-stiftelsen Mats Klebergs stiftelse Stiftelsen Lars Hiertas minne Stiftelsen Sven Jerrings fnd Lindhés Advkatbyrå Kempe-Carlgrenska fnden Stiftelsen Dris Lundstedts fnd

14 Histrik I maj 1972 tillsatte RMR (Riksförbundet mt Reumatism) en utredning, med uppgift att undersöka vårdbehvet för reumatiskt sjuka barn. Den utsedda gruppen leddes av prfessr Gunnar Edström ch i gruppen ingick reumatlger ch barnläkare. I samband med detta framfördes önskemål från föräldrahåll m bildandet av en föräldraförening. I mars 1973 bildades RMRs barnreumatikergrupp. Till en början bestd gruppen av föräldrar sm var bsatta i Stckhlmsmrådet. Den viktigaste uppgiften var att försöka samla så många föräldrar sm möjligt, dels för att kartlägga prblemen, dels sm påtryckargrupp sm kunnigt ch kraftfullt kunde göra plitiker ch andra medvetna m barnreumatikers situatin talet präglades ckså av den rganisatriska utvecklingen av barnch ungdms-verksamheten. Det utsågs BURG-mbud ch infrmatörer i läns- ch lkalföreningar ch en rad kurser anrdnades för dem. På RMRs kngress 1987 blev BURG en intressegrupp inm RMR istället för en rådgivande grupp. Förbundsstyrelsen tillsatte för första gången en rdförande ch de riktlinjer sm funnits under åren antgs i december. Statens Ungdmsråd gdkände BURG sm ungdmsrganisatin Det innebar statliga bidrag ch samtidigt stra krav på lkal rganisatin ch mötesverksamhet. I samband med RMRs kngress 1991 ändrades namnet BURG till Unga Reumatiker. Unga Reumatiker hade många lkala styrelser sm bedrev verksamhet på egen hand. Föräldrarna blev inte längre dminerande, utan ungdmarna själva fick större inflytande i rganisatinen inrättades Barnfnden. Från den skulle pengar användas till åtgärder sm på lika sätt kunde bidra till att förbättra situatinen för barn ch föräldrar. RMRs radihjälpskampanj 1974 ägnades till största delen åt barnreumatikerna. Kampanjen fick strt genmslag i massmedia ch blev en str framgång i arbetet att göra människr medvetna m att ckså barn kan drabbas av reumatism. Efter ett beslut av RMRs kngress 1976 utökades Barnreumatikergruppen sm arbetade under namnet BURG (Barn- ch Ungdms Reumatiker Gruppen) med representanter från lika delar av landet km den första ungdmsrepresentanten med i gruppen ch snart var fler ungdmar engagerade i verksamheten. I mars 1994 hölls den första riksknferensen i Unga Reumatikers histria med mbud från hela landet. Det var första gången sm ledningsgruppen för Unga Reumatiker valdes av medlemmarna. Knferensen fastställde ckså nya riktlinjer för hur Unga Reumatiker skulle fungera. Unga Reumatiker hade nu under nästan 20 år varit en arbetsgrupp under RMR, men sm under åren blivit mer ch mer självständiga. Statens förändrade bidragsregler har ckså påverkat utvecklingen ch 1993 tillsatte Unga Reumatiker en utredning för att utröna m rganisatinen skulle bli självständig. Många aktiva var tveksamma men till slut beslutades att bilda en egen riksrganisatin. Skälet var helt ch hållet eknmiskt. Sm egen riksrganisatin skulle Unga Reumatiker få behålla statsbidraget. Utan statsbidrag skulle möjligheterna att kunna erbjuda kurs ch lägerverksamhet samt infrmatinsmaterial minskat betydligt.

15 Den 4 december 1994 bildades en interimistisk styrelse för den självständiga riksrganisatinen Unga Reumatiker. Första riksstämman sm egen rganisatin hölls den maj 1995 på Rsenön utanför Stckhlm, på denna stämma fastställdes Unga Reumatikers stadgar. I ktber 1995 beslutade Reumatikerförbundets kngress kngressen att ändra namnet RMR till Reumatikerförbundet ch Unga Reumatiker sm intressegrupp inm Reumatikerförbundets upplöstes. På riksstämman i april 1997 utsågs Helena Svantessn till hedersmedlem med mtiveringen att hn under sitt långa yrkesverksamma liv varit en utmärkt föregångare inm den svenska barnreumatlgin sedan 60 talet. I januari 1999 flyttade Unga Reumatiker till eget kansli i Farsta ch vid riksstämman i maj ändrades villkren för Unga Reumatikers medlemskap till att mfatta barn ch ungdm i åldern 0 till ch med 30 år. Även föräldrar till medlemmar yngre än 18 år skulle beredas medlemskap. Tidigare var rganisatinen öppen för alla startades Unga Reumatikerfnden, en frskningsfnd där avkastningen går avkrtat till frskning m reumatiska sjukdmar hs barn ch ungdmar. På riksstämman 2001 beslut att medlemskap i Unga Reumatiker skall mfatta ungdmar i åldern 7 35 år. Detta på grund av bestämmelserna gällande åldersregler ch ålderkvtering för statligt stöd till ungdmsrganisatinerna. 60 % av medlemmarna skulle vara mellan 7 25 år för att riksrganisatinen skulle få frtsätta erhålla statliga bidrag. Efter att i många år haft en styrelse i varje län ändrades ckså reginindelningen. Unga Reumatiker skall bestå av minst sex reginer, medlemsantalet skulle vara ungefär lika i de nybildade reginerna samt att i varje ny regin skulle en fungerande styrelse ingå. De nya reginerna beslutades 2001 se ut enligt följande: Jämtland, Västernrrland, Västerbtten, Nrrbtten Östergötland, Jönköping Stckhlm, Gtland Blekinge, Krnberg, Kalmar Skåne, Halland Älvsbrg, Skarabrg Götebrg, Bhuslän Uppland, Västmanland, Södermanland Värmland, Örebr Gävlebrg, Dalarna 2004 fyllde Unga Reumatiker 10 år sm självständig rganisatin. Ett 60- tal Unga Reumatiker i åldern 7 35 år samlades den 8 11 juli 2004 på Bsön för att fira detta. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2005 beslutades att rganisatinen ska arbeta efter lika temaår. Tanken med temaår är att det ska ena rganisatinen så att man arbetar mt samma mål. Följande temaår har Unga Reumatiker haft: 2005: Medlemmen i centrum 2006: Plitiken i centrum 2007: Demkrati i centrum 2008: I rörelse 2006 blev Unga Reumatiker medlemmar i FRII, Frivilligrganisatinernas Insamlingsråd, sm är en intresserganisatin för rganisatiner sm bedriver insamling med så kallat 90-knt. FRII verkar för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete ch insamling, samt mtverka seriösa rganisatiner. Unga Reumatiker har valt att stå bakm den kvalitetskd sm FRII antg vid sitt årsmöte Denna kvalitetskd syftar till att öka

16 transparensen ch öppenheten inm rganisatinerna ch därigenm stärka förtrendet för de rganisatiner sm tillämpar kden. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2007, beslutades att ledamöterna i riksstyrelsen måste vara över 18 år ch inte får ha några betalningsanmärkningar. Detta till en följd av de regler sm SFI, Stiftelsen för Insamlingskntrll, har satt upp för de ideella föreningar, stiftelser ch trssamfund sm har gdkänts sm 90-kntinnehavare. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2009, beslutades m en sänkning av den övre åldersgränsen för medlemskap till 32 år. Detta blev nödvändigt för att uppfylla Ungdmsstyrelsens krav på att 60 % av medlemmarna ska vara i åldern 7-25 år. Riksstämman 2009 beslutade även att ge möjlighet till dispens från reginindelningen, för att underlätta uppstartandet av nya reginstyrelser. Årsbkslut 2009 Styrelsen föreslår att förra årets balanserade resultat på krnr samt årets förlust på krnr, tillsammans krnr balanseras i ny räkning. Carline Liljegren Linda Jhnssn Ordförande 1:e Vice Ordförande Kristin Erikssn Peter Wallin 2:e Vice Ordförande Ledamt Frida Edberg Annika Lundbrg Ledamt Ledamt Rbin Alsin Tjg ersättare

17

18

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 2014-03-30

Förbundsmötesprotokoll 2014-03-30 Mötesprtkll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte Bsöns Idrttsflkhögskla, Stckhlm Förbundsmötesprtkll 1 Nminering av eventuella ytterligare styrelsekandidater utöver de valberedningen föreslagit Två

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete

Studiecirkelmaterial. NPF och arbete Studiecirkelmaterial NPF ch arbete Om Riksförbundet Attentin ch prjektet Vägar till jbb Riksförbundet Attentin är en intresserganisatin för persner med neurpsykiatriska funktinsnedsättningar (NPF) såsm

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Här följer en redgörelse över CISV Stckhlms verksamhet periden 2014-09-01--2015-08-31. Inledning CISV är en demkratiskt, ideell, partiplitiskt ch religiöst bunden ungdmsrganisatin

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Att ge till ideella organisationer

Att ge till ideella organisationer Att ge till ideella rganisatiner En diskussin m givarens intressentrelatin med Djurens Rätt Martin Dahl & Axel Hult Ämne: Företagseknmi C Ventilerad HT 2012 Handledare: Virpi Havila Företagseknmiska Institutinen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Beslut och protokoll från Ungdomens kyrkodagar 2015. Foto: Linda Leskinen

Beslut och protokoll från Ungdomens kyrkodagar 2015. Foto: Linda Leskinen BeslutchprtkllfrånUngdmenskyrkdagar2015 Ft: Linda Leskinen SammandragavUK:sbeslut2015 Initiativ till diskussin: Unisex eller inte? Ärendet ändrades av utskttet till en mtin. UK:s beslut: UK uppmanar församlingarna

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 1-2 juni 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagr Götebrg 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin Stegen Sandra Dauksz Anna-Karin Stenssn Henric

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Prtkll Västra Götalandsreginen Kmmunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara ch Vara. Plats ch tid Beslutande SF Västra Skarabrg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Claes-Göran

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer