Ordförande har ordet har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!"

Transkript

1

2 Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker inte uppfyller alla Ungdmsstyrelsen krav för att få det bidrag vi inte klarar ss utan. Så nu står rganisatinen öppen för barn ch ungdmar i åldern 7-32 år med en reumatisk sjukdm. Ett annat beslut sm tgs på Riksstämman är att Unga Reumatiker ska starta två nätverk, ett för killar ch ett för Unga Reumatikers reginer ch arbetsgrupper. Dessutm finns nu även Unga Reumatiker på Facebk, där gruppen stadigt växer. På Facebk finns inbjudningar till våra läger ch annan infrmatin från Unga Reumatiker. Någt sm vi i Unga Reumatiker har prtesterat mt under året är regeringens förslag m att slpa aktivitetsersättningen. Detta kunde ha drabbat många medlemmar hs Unga Reumatiker mycket negativt. Så vi är nöjda med att regeringen tg tillbaka sitt förslag. Unga Reumatiker har under året anrdnat ett seglarläger ch ett relatinsläger, båda mycket uppskattade ch ppulära. Lite mer m dessa läger hittar du här i verksamhetsberättelsen. Under 2009 har dessutm den reginala verksamheten inm Unga Reumatiker sakta men säkert stärkts. Under hösten har planen m att starta regin Väst framkmmit, sm kmmer att innefatta Älvsbrg, Skarabrg, Halland, Götebrg, Bhuslän ch Värmlands län. Bildandet av regin Väst kmmer att ske under nästkmmande verksamhetsår ch ge många fler av våra medlemmar tillträde till lkal verksamhet. För att spegla förändringarna inm rganisatinen har 2009 års verksamhetsberättelse fått sig ett rejält uppsving. Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, förtrendevalda ch kanslipersnal för det verksamhetsår sm varit. Tack för ert engagemang ch er tid, det är ni sm utgör Unga Reumatiker! Carline Liljegren Ordförande

3 Seglarläger 2009 Grötö 26 juli 2 augusti Relatinsläger 2009 Bmmersvik ktber Seglarlägret ägde rum på Sveriges framsida, Götebrgs skärgård. Segling, bad, krabbfiske, disc, pyssel ch Liseberg std på schemat. Nästan alla deltagare hamnade i samma hus, vilket skapade en bra sammanhållning på lägret. Unga Reumatikerdeltagarna fick bra kntakt med seglarklubbens medlemmar. Trts förkylningar ch ett dramatiskt besök av en ambulanshelikpter var medlemmarna på gtt humör ch nöjda med vistelsen. Relatinslägret på Bmmersvik blev en lyckad helg, där deltagarna fick möta både kända ch kända ansikten. Helgens föreläsningar var väl anpassade till deltagarnas intressen ch innehöll efterfrågade diskussinsämnen. Under lördagen diskuterades mycket m självkänsla ch självförtrende. Barnmrskan Janna Tingström pratade m graviditet ch hur man numera ser på frågan m att skaffa barn eller inte. På lördagskvällen anrdnades en vernissage med ertikprylar från husmusen.nu, vilket kändes lite annrlunda, men sm blev uppskattat ch framkallade en del skratt. På söndagsförmiddagen pratade Calle Nrdberg m livet sm pappa med reumatiska besvär, samt m två av hans tre barn sm har reumatism. Att diskutera livet ch höra m våra liv är både viktigt ch ger ss nya sätt att se på vår egen ch andras situatin.

4 Familjeläger 2009 Mättinge 4 6 september Reginal verksamhet2009 Följande reginstyrelser ch arbetsgrupper har varit verksamma under 2009: REGIONSTYRELSER Unga Reumatiker i Jönköpings ch Östergötlands län Unga Reumatiker i Älvsbrg/ Skarabrg Unga Reumatiker i Stckhlm/Gtland Unga Reumatiker i Regin Nrr LOKALA ARBETSGRUPPER Unga Reumatiker Mälardalen Unga Reumatiker Skåne Unga Reumatiker Värmland Unga Reumatiker Götebrg/ Bhus län STÖD TILL REGIONER OCH ARBETSGRUPPER Liksm förra året valde Reumatikerförbundet att arrangera ett familjeläger i samarbete med Unga Reumatiker. Lägret hölls på Mättinge kursgård utanför Trsa i Södermanland, en mycket trevlig ch handikappanpassad anläggning. I ch med att hela familjer får möjlighet att kmma på dessa läger finns det större möjligheter att nå ut till anhöriga, t.ex. syskn ch föräldrar till barn med reumatisk sjukdm. Riksrganisatinen Unga Reumatiker ansöker varje år m medel ur överskttet från Svenska Spel AB, sm administreras av Ungdmsstyrelsen. Dessa pengar är bland annat örnmärkta för lkal verksamhet. Unga Reumatikers reginstyrelser ch arbetsgrupper har möjlighet att söka bidrag för sina aktiviteter från dessa pengar. Under 2009 utdelades krnr till den lkala verksamheten. Regin Nrr erhöll bidrag för två dagsaktiviteter med bad, samt till sitt årsmöte. Regin Nrr har höga reskstnader för sina medlemmar sm får fara långa sträckr för att kunna träffas.

5 Unga Reumatiker i Stckhlm/ Gtland fick bidrag för lika dagsaktiviteter så sm ridning, kajakpaddling ch ftbll samt upptryckning av infrmatinsmaterial. Reginträff 2009 Sånga Säby Kurs & Knferens 17 maj Unga Reumatiker i Älvsbrg/ Skarabrg erhöll bidrag till en träningsresa till Plen. Unga Reumatiker i Jönköping ch Östergötlands län beviljades bidrag för en jubileumsresa till Finland, samt en helgresa till Stckhlm. Riksstyrelsen anrdnade den årliga reginträffen ch en kassörsutbildning för de medlemmar sm är aktiva inm reginstyrelser ch arbetsgrupper. Genm en intressant föreläsning m hur man via Internets lika kanaler kan nå ut till sina medlemmar, lärde vi ss bl.a. m Facebk, bilddagbken samt m Twitter. Både reginer ch arbetsgrupper, ch även riksstyrelsen, tg till sig infrmatinen ch har börjat använda Internetkanaler på flera sätt för att nå sina medlemmar. Dagen frtsatte med gruppdiskussiner m hur Unga Reumatiker skall utvecklas ch växa sm rganisatin. Diskussinerna var väldigt givande ch gav knkreta förslag, så sm att behvet av att använda Internet för att förmedla infrmatin är strt. Detta tg riksstyrelsen till sig genm att utöka hemsidan till en privat del för medlemmar där infrmatin m fnder etc. kmmer att finnas tillgängligt. Alla reginer ch arbetsgrupper hade dessutm tagit med sig infrmatin ch prducerade saker sm visades upp under en liten minimässa, där alla fick berätta m sin verksamhet. Mässan gav många nya kreativa idéer ch förslag till trevliga aktiviteter samt sätt att förmedla infrmatin på.

6 Kassörsutbildning 2009 Hökarängen 4 6 september Infrmatin 2009 Den första helgen i september anrdnades en liten kurs för dem sm ansvarar för eknmin ute i våra reginer ch arbetsgrupper. Kursen hölls på riksstyrelsens kansli i Hökarängen, Stckhlm, ch det km ni deltagare. Alla reginstyrelser var representerade, ch det låga antalet deltagare gjrde att det fanns möjlighet att diskutera specifika frågr sm rörde den egna reginen. Helgen inleddes med en grundläggande genmgång av eknmisk redvisning ch bkföring. Det var en tuff inledning men alla hängde med. På lördag eftermiddag fick vi besök av en föreläsare från SpeedLedger, sm berättade m e-bkföring. E-bkföring är ett internetbaserat bkföringsprgram sm man kan använda sig av m man använder sig av en internetbank. Prgrammet är enkelt att använda för den sm inte är så van vid att sköta bkföring. Två av reginerna visade intresse för att börja med e-bkföring, ch riksstyrelsen började redan i våras. Lördagen avslutades med en genmgång av Ungdmsstyrelsen ch möjligheten att söka bidrag från Svenska Spels översktt. På lördag kväll åkte alla in till en restaurang i centrala Stckhlm för att avnjuta en härlig middag. Men det blev sm vanligt prblem med att få mat enligt allas önskemål, trts att man lvat att tillhanda mat sm alla kan äta. Under söndagen gick vi igenm lika möjligheter att finansiera sin verksamhet. Strt fkus lades på att söka bidrag från lika fnder ch stiftelser. Deltagarna fick tips m vad det finns för fnder att söka bidrag från, samt möjlighet att få hjälp att skriva ansökningar för sin regins räkning. Barnbken Under året har Unga Reumatiker frtsatt att marknadsföra barnbken Jag vill hppa, leka, springa av Thmas Bergman års beslut m sklpaket har frtsatt även detta år ch erbjudandet har bland annat delats ut till deltagare på Unga Reumatikers aktiviteter ch den finns att beställa på hemsidan. Brev till nya medlemmar Alla nya medlemmar hälsas välkmna till rganisatinen med ett brev. Brevet innehåller infrmatin m rganisatinen ch var deras närmaste regin eller arbetsgrupp finns. Med brevet bifgas även en brschyr m reumatiska sjukdmar. Material för marknadsföring Under 2009 har Unga Reumatiker tagit fram en ny prfilprdukt, en knapp med Unga Reumatiker-tryck på. Knappen finns tillsammans med övriga prfilprdukter till försäljning på Unga Reumatikers webshp på hemsidan. Unga Reumatikers nyhetsbrev Unga Reumatikers e-prtbaserade nyhetsbrev når 173 prenumeranter ch har kmmit ut tre gånger under året. Nyhetsbrevet innehåller infrmatin m Unga Reumatikers verksamhet.

7 Hemsidan Hemsidan är en viktig länk mellan Riksrganisatinen Unga Reumatiker ch den enskilde medlemmen. Även studenter använder hemsidan för att få infrmatin m reumatiska sjukdmar till lika typer av arbeten. Hemsidan uppdateras frtlöpande för att innehålla aktuell infrmatin. Nytt för i år är att vi har skapat en inlggning, där våra medlemmar kan lgga in ch få lite "exklusiv" infrmatin. Bland annat finns där förslag på fnder sm medlemmarna kan söka, men även infrmatin sm underlättar det reginala arbetet. Facebk Under året har Unga Reumatiker fått en egen grupp på Facebk. En öppen grupp sm alla är välkmna att gå med i, ch sm tillhandahåller infrmatin m rganisatinen Unga Reumatiker. Gruppen hade i nvember strax under 300 medlemmar ch antalet ökar dagligen. Bilddagbken Under 2009 så skaffade Unga Reumatiker en användare på bilddagbken.se, för att medlemmarna ska få tillgång till bilder från våra aktiviteter. Bilderna är begränsade så att bara vänner till Unga Reumatikeranvändaren kan se dem, ch att kända persner inte kan se dem. Unga Reumatiker-användaren har nu 13 vänner ch försöker hela tiden hitta nya persner sm har bilddagbken. Det är endast riksstyrelsen sm kan lägga upp bilder från aktiviteterna. Nätverk På årets riksstämma beslutades att Unga Reumatiker skall satsa på ett nätverk för alla våra medlemmar. Där är vår förhppning att alla våra medlemmar skall skaffa sig en egen prfil på sidan ch genm denna kmmunicera ut till andra medlemmar. Genm att välja vilken frm av infrmatin sm var ch en vill lägga ut kan infrmatinen bestå av allt från ålder till diagns. Många medlemmar är i behv av att träffa andra med liknande diagnser ch prblematik. T.ex. kan det vara skönt att maila lite med någn sm genmgått en höftperatin innan man själv gör det.s.v. Varje regin kmmer dessutm få en sida där de kan lägga upp infrmatin m vad sm händer i reginen samt sådant sm redan skett. Vi hppas att de delarna av Sverige där det inte finns någn direkt aktivitet på så sätt skall bli mer aktiva ch att det skall leda till aktiviteter i dessa reginer. Allt är ännu bara på planeringsstadiet, men förhppningen är att arbetet skall kmma igång rdentligt under Reumatikertidningen Även år 2009 har ledaren skrivits av såväl rdförande sm 1:e samt 2:e vice rdförande. Under året har vi inriktat ss på persnreprtage, där unga persner med reumatism har fått berätta m sin vardag utifrån ett inspirerande ch hppfullt perspektiv. Vi har liksm tidigare år rapprterat från våra läger med såväl text sm ftn, samt skrivit m vår medverkan vid Almedalsveckan. Även år 2009 har ledaren skrivits av såväl rdförande sm 1:e samt 2:e vice rdförande. Under året har vi inriktat ss på persnreprtage, där unga persner med reumatism har fått berätta m sin vardag utifrån ett inspirerande ch hppfullt perspektiv. Vi har liksm tidigare år rapprterat från våra läger med såväl text sm ftn, samt skrivit m vår medverkan vid Almedalsveckan.

8 Reumatikertidningen kmmer nästa år att genmgå ett riktigt ansiktslyft ch göras m såväl inuti sm utanpå. Den största förändringen är att tidningen ska prduceras av ett utmstående företag, A4, i nära samarbete med Reumatikerförbundet. Unga Reumatiker har fått vara delaktiga i förändringsprcessen, ch vi har under hösten 2009 medverkat på flera möten m tidningen tillsammans med Reumatikerförbundet. Det ska bli spännande att se resultatet! Unga Reumatiker kmmer även frtsättningsvis ha ett par egna sidr i varje nummer sm vi själva förfgar över. Reumatikerförbundets förbundsstämma På Reumatikerförbundets stämma i Arnsbrg, Bålsta den maj skickades två representanter varav en hade rösträtt. Under stämman diskuterades intresseplitik, diagnsfrågr, rganisatins- ch medlemsfrågr, kmmunikatinsfrågr samt verksamhetsinriktningen för kmmande år. Under stämman skrevs ett pressmeddelande för att uppmärksamma frågr rörande de 30 % sm behandlas med bilgiska läkemedel men inte är hjälpta av dem. Unga Reumatiker infrmerade stämman m de medlemmar i åldrarna sm p.g.a. ålderssänkningen nu endast blir medlemmar i Reumatikerförbundet. Överflyttningsprjektet I ch med att Riksstämman fattat beslut m att Unga Reumatikers medlemsålder från ch med 2010 är 7-32 år har Unga Reumatiker ch Reumatikerförbundet startat upp ett överflyttningsprjekt. Prjektet påbörjas under 2009, men kmmer att frtgå även under Syftet är att erbjuda de av våra medlemmar sm blir utslängda en väg in i Reumatikerförbundet samt verktyg för att påverka Reumatikerförbundets lkala verksamhet. Syftet för Reumatikerförbundet är att säkra tillväxten i rganisatinen. Prjektet kmmer till en början att drivas i strstäderna; Stckhlm, Götebrg ch Malmö. Under 2010 hålls startmöten där representanter från Reumatikerförbundets kansli, Unga Reumatikers Riksstyrelse samt Reumatikerförbundets föreningar i de tre städerna deltar. Tanken är att samla medlemmar i åldern till en helgkurs tillsammans med Reumatikerförbundets föreningar för att se m det går att starta upp verksamhet för den aktuella åldersgruppen. Kursen kmmer att hållas utifrån Reumatikerförbundets utbildningsmaterial En ffensivare rganisatin.

9 Intresseplitik 2009 Brist på brådska utredning av aktivitetsersättning Om man är mellan 19 ch 29 år ch har en sjukdm eller funktinsnedsättning sm gör att man inte kan arbeta heltid på minst ett år kan man ha rätt till aktivitetsersättning, likaså m man behöver längre tid att avsluta sin grundskleutbildning. Många unga reumatiker är berende av aktivitetsersättningen för att kunna försörja sig, ch vi var många sm reagerade starkt när regeringen i slutet av år 2008 km med sitt betänkande Brist på brådska, en utredning sm föreslg att aktivitetsersättningen skulle slpas. Vi tg del av betänkandet i sin helhet ch fann att det hade många brister. Man hade nästan helt hade förbisett den grupp sm många unga med reumatism tillhör. Tillsammans med Reumatikerförbundet utfrmade vi ett remissvar där vi framförde våra synpunkter, ch vi gick även ut i media. Det framkm senare att regeringen hade fått in ett strt antal negativa remissvar varav många var mycket kritiska, ch förslaget att slpa aktivitetsersättningen lades på is. Vi kan med str lättnad knstatera att aktivitetsersättningen frtfarande finns kvar utan några förändringar! Internatinellt arbete 2009 Under året har Unga Reumatiker deltagit på tre internatinella aktiviteter. Först ut var AAA (Alliance Against Arthritis), en knferens sm anrdnas årligen av rganisatinen PARE (den eurpeiska patientrganisatinen för reumatiker). Där presenterades Charter fr Wrk sm har tagits fram i ett försök att dels lyfta reumatikers rättigheter på den eurpeiska arbetsmarknaden ch dels visa på psitiva effekter av att anställa persner med funktinsnedsättning. Diskussinerna kring Charter fr Wrk frtsatte sedan på PAREs höstknferens. Även på den deltg Unga Reumatiker. Under smmaren besökte vi även vår systerrganisatin i Nrge för att utbyta tips, råd ch erfarenheter. Temat på det nrska ungdmslägret var relatiner ch kärlek, vilket även var ett aktuellt tema här hemma i Sverige under året. Likheterna mellan rganisatinerna var dck långt mycket större än valet av tema på årets läger. Almedalsveckan För andra året i rad medverkade Unga Reumatiker på Almedalsveckan på Gtland. I år hade Reumatikerförbundet ett seminarium med titeln Se mitt friska jag tillsammans med Vårdförbundet. Unga Reumatiker deltg genm att dela ut flygblad ch gå på seminarium. Bemanning med plus: Bemanning med plus heter prjektet sm är till för persner med reumatiska sjukdmar eller mag- ch tarmsjukdmar sm söker arbete ch är inskrivna på arbetsförmedlingen. Genm en CV-bank kan Bemanning med plus slussa arbetssökande vidare till de bemanningsföretag sm samarbetar i prjektet. Tanken med prjektet är ckså att kunna hjälpa människr sm söker arbete med en helhetslösning från arbetssökande till anställning. I prjektet har Unga Reumatiker en representant.

10 Fnder 2009 Unga Reumatikerfnden pg , bg : Unga Reumatikerfnden är Unga Reumatikers egen frskningsfnd ch avkastningen går till frskning sm rör barn ch ungdmar med reumatisk sjukdm. Frskningsprjekten sm beviljas medel väljs ut i samarbete med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Under 2009 har Unga Reumatiker försökt att hitta ett seriöst prjekt sm är inriktat på frskning m ögn ch barn med reumatism. Detta har varit svårt, då det finns väldigt lite frskning inm detta mråde. Riksstyrelsen har dck i slutet av året funnit ett lämpligt prjekt, men utdelning sker först Riksstyrelsen har beslutat att krnr ska tilldelas detta prjekt. Därtill har man beslutat att utdela krnr till frskning m autimmuna matallergier hs barn ch ungdmar med reumatisk sjukdm. För detta ändamål kmmer riksstyrelsen att under 2010 försöka hitta ett lämpligt prjekt. Stiftelsen Maria Ivarsdtters fnd för ungdmar: Från Stiftelsen Maria Ivarsdtters fnd för ungdmar, ges stipendier till studier för ungdmar i åldern år. Under 2009 har bidrag beviljats till tre medlemmar på ttalt krnr. Stiftelsen Thycea Lindströms fnd: Thycea Lindströms fnd finns för att hjälpa barn med reumatism i åldern 0-18 år, främst i Blekinge. Under 2009 har bidrag utbetalats till en medlem på krnr. Stiftelsen Dris Lundstedts fnd: Dris Lundstedts fnd finns för att hjälpa barn med reumatism i åldern 0-18 år. Utdelning gjrdes under året till ett vecklångt seglarläger för ungdmar. Stiftelsen Lars Jhan Jhanssns minnesfnd: Lars Jhan Jhanssns minnesfnd finns ger bidrag till sjukvårdspersnal sm vill utbilda sig eller vidareutbilda sig inm barnreumatism tilldelades en stipendiat krnr till en kurs m handrehabilitering ch rtstillverkning inm RA. Unga Reumatikerfndens sald är per den 31 december 2009, krnr Barn får ckså reumatism Stöd Unga Reumatiker fnden Plusgir: Tel:

11 Riksstämma 2009 Sånga Säby Kurs & Knferens 16 maj En prpsitin sm tgs emt med större glädje var förslaget med möjlighet till dispens från den fastställda reginindelningen. Tanken bakm förslaget är att underlätta för nystartande av reginstyrelser genm att tillåta mindre gegrafiska mråden. Flera av dagens arbetsgrupper ser i ch med detta en möjlighet att mbilda sig till reginer ch därmed få större självbestämmande. I ett försök att hitta nya vägar för aktivitet ch gemenskap föreslg Riksstyrelsen en uppbyggnad av lika nätverk. Efter livliga diskussiner beslutades att starta med ett reginnätverk ch ett killnätverk. Övriga förslag behandlade en stadgerevisin, översikt av valberedningens riktlinjer, möjligheten till en internatinell kntaktpersn, påverkansarbete gentemt Ungdmsstyrelsens bidragsregler samt antalet revisrer i reginstyrelserna. Riksrganisatinen Unga Reumatiker är en aktiv ch levande rganisatin. Det visade sig inte minst på Riksstämman, sm hölls den maj För första gången på länge fanns det fler kandidater än valbara platser till Riksstyrelsen. Dessutm fanns det sju prpsitiner samt sju inkmna mtiner. Det var upplagt för en spännande helg med intensiva diskussiner. Unga Reumatiker får sin enskilt största andel av sina intäkter i frm av bidrag från Ungdmsstyrelsen. Ett av kraven för att få dessa bidrag är att 60 % av rganisatinens medlemmar måste vara i åldern 7-25 år. I flera års tid har Unga Reumatiker fått dispens från detta krav, men det är nu inte längre möjligt. För att kunna uppfylla Ungdmsstyrelsens krav, såg sig därför Riksstyrelsen tvungen att föreslå en förändring av medlemsåldern till 7-32 år (tidigare 7-35). Riksstämman beslutade enhälligt att ställa sig bakm riksstyrelsens förslag, men många mbud förklarade att det var med tungt hjärta. Nyvalda Riksstyrelsen

12 Förtrendevalda I styrelsen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har före Riksstämman 2009 följande ingått: Närvar Ordinarie: Carline Liljegren Vårby Ordförande,VU 100 % Linda Jhnssn Lund 1:e Vice Ordf, VU 100 % Madelene Haijlen Götebrg 2:e Vice Ordf, VU 100 % Carline Eiman Götebrg Ledamt 67 % Heidi Kapraali Haparanda Ledamt 0 % Anna Ageberg Malmö Ledamt 100 % Kristin Erikssn Katrinehlm Ledamt 67 % Suppleanter: Peter Wallin Lund 67 % Amelie Nilssn Kalmar 33 % I styrelsen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har efter Riksstämman 2009 följande ingått: Närvar Ordinarie: Carline Liljegren Vårby Ordförande, AU 100 % Linda Jhnssn Lund 1:e Vice Ordf, AU 100 % Kristin Erikssn Katrinehlm 2:e Vice Ordf, AU 100 % Peter Wallin Lund Ledamt 67 % Frida Edberg Brås Ledamt 100 % Annika Lundbrg Stckhlm Ledamt 100 % Mathias Palm Smk Vårgårda Ledamt 67 % Ersättare: Rbin Alsin Farsta 67 % Nils Bülw Östersund 100 % Jhanna Ekstedt Västerås 100 % Valberedningen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har före Riksstämman 2009 bestått av: Christffer Wahlquist Anna-Lena Jhanssn Sammankallande Frida Edberg Jhanna Ekstedt Ersättare Valberedningen för Riksrganisatinen Unga Reumatiker har efter Riksstämman 2009 bestått av: Carline Eiman Christffer Wahlquist Anna-Lena Jhanssn Sammankallande Rasmus Möller Ersättare Nina Söderström Ersättare Revisrer före ch efter riksstämman: Mariette Lepldsn auktriserad revisr Sara Winberg föreningsrevisr Micke Perssn föreningsrevisrersättare Adjungerad representant från Reumatikerförbundets styrelse: David Magnussn Representatin före riksstämman 2009 Förbundsstyrelse Carline Eiman Ordinarie Erika Almström Ersättare, Representatin efter riksstämman 2009 Förbundsstyrelse Carline Liljegren Ordinarie Annika Lundbrg Ersättare

13 SAMMANTRÄDEN MED RIKSSTYRELSEN OCH AU Under verksamhetsåret har Riksstyrelsen hållit sex rdinarie prtkllförda sammanträden. Arbetsutsktt (AU) har hållit fem rdinarie prtkllförda sammanträden. SAMMANTRÄDEN MED VALBEREDNINGEN Valberedningen för mandatperiden närvarade under 2009 vid ett riksstyrelsemöte med två persner. Utöver det hade man MSN-möten kring vilka man skulle föreslå till lika förtrendeuppdrag i Unga Reumatiker för mandatperiden Valberedningen för mandatperiden närvarade under 2009 vid ett riksstyrelsemöte med tre persner. Utöver det hade man ett fysiskt möte i samband med riksstämman samt ett MSN-möte vid vilka man diskuterade hur man skulle lägga upp sitt arbete under mandatperiden. PERSONAL Åsa Petterssn Kansliassistent, : 100 % : 75 % Anna Karin Hultman Kansliassistent, ch : 75 % ch : Föräldraledig MEDLEMSANTAL Unga Reumatikers medlemsantal per var persner. Eknmi Riksrganisatinen Unga Reumatiker får genm ett samarbetsavtal med Reumatikerförbundet årligen ett bidrag på krnr för sin verksamhet. Under 2009 erhöll Unga Reumatiker statsbidrag av tre lika slag från Ungdmsstyrelsen, särskilt bidrag, bidrag för resurskrävande verksamhet samt bidrag ur överskttet från Svenska Spel AB. I särskilt bidrag fick Unga Reumatiker krnr ch för resurskrävande verksamhet erhölls krnr. Överskttet från Svenska Spel är medel örnmärkta för lkal verksamhet, infrmatin ch utbildning. Under 2009 utgick för dessa ändamål krnr. Riksrganisatinen Unga Reumatiker fick för sin verksamhet 2009 ckså externa bidrag till ett sammanlagt värde av krnr från följande stiftelser ch fnder; Stiftelsen Sunnerdahls handikappfnd Byggnadsstiftelsen S:t Erik Nrrbacka-Eugeniastiftelsen Åhlén-stiftelsen Mats Klebergs stiftelse Stiftelsen Lars Hiertas minne Stiftelsen Sven Jerrings fnd Lindhés Advkatbyrå Kempe-Carlgrenska fnden Stiftelsen Dris Lundstedts fnd

14 Histrik I maj 1972 tillsatte RMR (Riksförbundet mt Reumatism) en utredning, med uppgift att undersöka vårdbehvet för reumatiskt sjuka barn. Den utsedda gruppen leddes av prfessr Gunnar Edström ch i gruppen ingick reumatlger ch barnläkare. I samband med detta framfördes önskemål från föräldrahåll m bildandet av en föräldraförening. I mars 1973 bildades RMRs barnreumatikergrupp. Till en början bestd gruppen av föräldrar sm var bsatta i Stckhlmsmrådet. Den viktigaste uppgiften var att försöka samla så många föräldrar sm möjligt, dels för att kartlägga prblemen, dels sm påtryckargrupp sm kunnigt ch kraftfullt kunde göra plitiker ch andra medvetna m barnreumatikers situatin talet präglades ckså av den rganisatriska utvecklingen av barnch ungdms-verksamheten. Det utsågs BURG-mbud ch infrmatörer i läns- ch lkalföreningar ch en rad kurser anrdnades för dem. På RMRs kngress 1987 blev BURG en intressegrupp inm RMR istället för en rådgivande grupp. Förbundsstyrelsen tillsatte för första gången en rdförande ch de riktlinjer sm funnits under åren antgs i december. Statens Ungdmsråd gdkände BURG sm ungdmsrganisatin Det innebar statliga bidrag ch samtidigt stra krav på lkal rganisatin ch mötesverksamhet. I samband med RMRs kngress 1991 ändrades namnet BURG till Unga Reumatiker. Unga Reumatiker hade många lkala styrelser sm bedrev verksamhet på egen hand. Föräldrarna blev inte längre dminerande, utan ungdmarna själva fick större inflytande i rganisatinen inrättades Barnfnden. Från den skulle pengar användas till åtgärder sm på lika sätt kunde bidra till att förbättra situatinen för barn ch föräldrar. RMRs radihjälpskampanj 1974 ägnades till största delen åt barnreumatikerna. Kampanjen fick strt genmslag i massmedia ch blev en str framgång i arbetet att göra människr medvetna m att ckså barn kan drabbas av reumatism. Efter ett beslut av RMRs kngress 1976 utökades Barnreumatikergruppen sm arbetade under namnet BURG (Barn- ch Ungdms Reumatiker Gruppen) med representanter från lika delar av landet km den första ungdmsrepresentanten med i gruppen ch snart var fler ungdmar engagerade i verksamheten. I mars 1994 hölls den första riksknferensen i Unga Reumatikers histria med mbud från hela landet. Det var första gången sm ledningsgruppen för Unga Reumatiker valdes av medlemmarna. Knferensen fastställde ckså nya riktlinjer för hur Unga Reumatiker skulle fungera. Unga Reumatiker hade nu under nästan 20 år varit en arbetsgrupp under RMR, men sm under åren blivit mer ch mer självständiga. Statens förändrade bidragsregler har ckså påverkat utvecklingen ch 1993 tillsatte Unga Reumatiker en utredning för att utröna m rganisatinen skulle bli självständig. Många aktiva var tveksamma men till slut beslutades att bilda en egen riksrganisatin. Skälet var helt ch hållet eknmiskt. Sm egen riksrganisatin skulle Unga Reumatiker få behålla statsbidraget. Utan statsbidrag skulle möjligheterna att kunna erbjuda kurs ch lägerverksamhet samt infrmatinsmaterial minskat betydligt.

15 Den 4 december 1994 bildades en interimistisk styrelse för den självständiga riksrganisatinen Unga Reumatiker. Första riksstämman sm egen rganisatin hölls den maj 1995 på Rsenön utanför Stckhlm, på denna stämma fastställdes Unga Reumatikers stadgar. I ktber 1995 beslutade Reumatikerförbundets kngress kngressen att ändra namnet RMR till Reumatikerförbundet ch Unga Reumatiker sm intressegrupp inm Reumatikerförbundets upplöstes. På riksstämman i april 1997 utsågs Helena Svantessn till hedersmedlem med mtiveringen att hn under sitt långa yrkesverksamma liv varit en utmärkt föregångare inm den svenska barnreumatlgin sedan 60 talet. I januari 1999 flyttade Unga Reumatiker till eget kansli i Farsta ch vid riksstämman i maj ändrades villkren för Unga Reumatikers medlemskap till att mfatta barn ch ungdm i åldern 0 till ch med 30 år. Även föräldrar till medlemmar yngre än 18 år skulle beredas medlemskap. Tidigare var rganisatinen öppen för alla startades Unga Reumatikerfnden, en frskningsfnd där avkastningen går avkrtat till frskning m reumatiska sjukdmar hs barn ch ungdmar. På riksstämman 2001 beslut att medlemskap i Unga Reumatiker skall mfatta ungdmar i åldern 7 35 år. Detta på grund av bestämmelserna gällande åldersregler ch ålderkvtering för statligt stöd till ungdmsrganisatinerna. 60 % av medlemmarna skulle vara mellan 7 25 år för att riksrganisatinen skulle få frtsätta erhålla statliga bidrag. Efter att i många år haft en styrelse i varje län ändrades ckså reginindelningen. Unga Reumatiker skall bestå av minst sex reginer, medlemsantalet skulle vara ungefär lika i de nybildade reginerna samt att i varje ny regin skulle en fungerande styrelse ingå. De nya reginerna beslutades 2001 se ut enligt följande: Jämtland, Västernrrland, Västerbtten, Nrrbtten Östergötland, Jönköping Stckhlm, Gtland Blekinge, Krnberg, Kalmar Skåne, Halland Älvsbrg, Skarabrg Götebrg, Bhuslän Uppland, Västmanland, Södermanland Värmland, Örebr Gävlebrg, Dalarna 2004 fyllde Unga Reumatiker 10 år sm självständig rganisatin. Ett 60- tal Unga Reumatiker i åldern 7 35 år samlades den 8 11 juli 2004 på Bsön för att fira detta. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2005 beslutades att rganisatinen ska arbeta efter lika temaår. Tanken med temaår är att det ska ena rganisatinen så att man arbetar mt samma mål. Följande temaår har Unga Reumatiker haft: 2005: Medlemmen i centrum 2006: Plitiken i centrum 2007: Demkrati i centrum 2008: I rörelse 2006 blev Unga Reumatiker medlemmar i FRII, Frivilligrganisatinernas Insamlingsråd, sm är en intresserganisatin för rganisatiner sm bedriver insamling med så kallat 90-knt. FRII verkar för ett gynnsamt klimat för frivilligarbete ch insamling, samt mtverka seriösa rganisatiner. Unga Reumatiker har valt att stå bakm den kvalitetskd sm FRII antg vid sitt årsmöte Denna kvalitetskd syftar till att öka

16 transparensen ch öppenheten inm rganisatinerna ch därigenm stärka förtrendet för de rganisatiner sm tillämpar kden. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2007, beslutades att ledamöterna i riksstyrelsen måste vara över 18 år ch inte får ha några betalningsanmärkningar. Detta till en följd av de regler sm SFI, Stiftelsen för Insamlingskntrll, har satt upp för de ideella föreningar, stiftelser ch trssamfund sm har gdkänts sm 90-kntinnehavare. Vid Unga Reumatikers riksstämma 2009, beslutades m en sänkning av den övre åldersgränsen för medlemskap till 32 år. Detta blev nödvändigt för att uppfylla Ungdmsstyrelsens krav på att 60 % av medlemmarna ska vara i åldern 7-25 år. Riksstämman 2009 beslutade även att ge möjlighet till dispens från reginindelningen, för att underlätta uppstartandet av nya reginstyrelser. Årsbkslut 2009 Styrelsen föreslår att förra årets balanserade resultat på krnr samt årets förlust på krnr, tillsammans krnr balanseras i ny räkning. Carline Liljegren Linda Jhnssn Ordförande 1:e Vice Ordförande Kristin Erikssn Peter Wallin 2:e Vice Ordförande Ledamt Frida Edberg Annika Lundbrg Ledamt Ledamt Rbin Alsin Tjg ersättare

17

18

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Svensk Förening för Klinisk Immunlgi ch Transfusinsmedicin Uppgift ch rganisatin 1 Svensk förening för klinisk immunlgi ch transfusinsmedicin är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för klinisk

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 2014-03-30

Förbundsmötesprotokoll 2014-03-30 Mötesprtkll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte Bsöns Idrttsflkhögskla, Stckhlm Förbundsmötesprtkll 1 Nminering av eventuella ytterligare styrelsekandidater utöver de valberedningen föreslagit Två

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007

VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Nrrbttens Innebandyförbund VERKSAMHETSPLAN för 2006 / 2007 Organisatin Målsättningar Uppgifter Nrrbttens Innebandyförbund ORGANISATION 2006/2007 Organisatin 060617-070600 Nrrbttens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes:

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes: Mötesprtkll SABOs rådgivande energigrupp Tid: 2012-03-01 kl 9:30-15:30 Plats: SABO Närvarande: Förhindrade: Inledning: Kenneth Ahlström, Kpparstaden Carina Herbertssn, Växjöhem Ulla Jansn, MKB Bertil Lundström,

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1415-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1415-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde #4 14/15 Datum: 2015-03-24 Tid: 18:15 23:00 Plats: Sal B, Kistagången 16 FÖREDRAGNINGSLISTA 1415-KF-04 STOCKHOLM 2015-03-10 * = bilaga finns 1 Frmalia Föredragande 1.1 Mötets

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

19 november. Sociala medier som marknadsföringskanal Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån Varmt välkmmen till Utbildningsdygn 2015: föreläsningar, inspiratin, samtal, wrkshps ch tillfälle att träffa kllegr från fyra län under ett dygn i Uppsala! Tid: 19-20 nvember Plats: Vasasalen, Uppsala

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017

Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan ch budget 217 Inledning SULF:s Dktrandförening (SDF) är en sektin inm Sveriges universitetslärare ch frskare (SULF), sm har till uppdrag att bevaka sektinsrelaterade frågr. Enligt SDF:s

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5

JSK Årsmötesprotokoll 2014 Sida 1 av 5 PROTOKOLL Fört vid Japansk Spetsklubb rdinarie årsmöte. Strängnäs söndagen den 5 april 2014. 1. Mötet öppnas Kim Jakbssn öppnar mötet ch hälsar alla välkmna. 2. Justering av röstlängden. Röstländen justeras

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer