Blodsockersänkande läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blodsockersänkande läkemedel"

Transkript

1 Blodsockersänkande läkemedel Luleå Marianne Gjörup

2 Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella behov, vilka kan förändras med tiden Påverkar: Insulinkänslighet Glukos Lipider Blodtryck

3 Insuliner I NPH-insulin (Humulin NPH, Insulatard, Insuman basal ) Tvåfasinsulin(HumalogMix25, HumalogMix50, InsumanComb25, Novomix30 ) Snabbverkande humaninsulin (Actrapid, Humulin Regular, Insuman Rapid ) Snabbverkande insulinanaloger (Apidra, Humalog, Novorapid )

4 Insuliner II Långverkande analoger Insulin glargin (Lantus )* Insulin detemir (Levemir )* Insulin degludec (Tresiba )* *Ingår i läkemedelsförmånen vid behandling av typ 2 diabetes endast där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet pga upprepade hypoglykemier

5 Kostnader insulin NPH-insulin ~ 8 kr/50e Tvåfasinsulin ~ 10 kr/50e Lantus, Levemir ~ 18 kr/50e Tresiba ~ 27 kr/50e

6 Metformin Förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes Kontraindikationer Njursvikt, GFR <60?, <40?, leversvikt, akut alkoholintoxikation, alkoholism Akuta tillstånd som kan innebära dehydrering eller vävnadshypoxi Kostnad ~ 1kr/dag OBS! Omprövning av indikation och dos och information till patienten!!!

7 Sulfonylurea Glimepirid (minst hypoglykemier) Glipizid Glibenklamid Kostnad 0,5-1kr/dag Flack dos-responskurva Hypoglykemirisk

8 Glinider Repaglinid/Novonorm enda med läkemedelsförmån Flerdos (tas till huvudmåltider). Oberoende av njurfunktion 1-3 kr/dag Ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

9 Alfaglukosidashämmare Akarbos, Glucobay Inte särskilt potent, mycket biverkningar ff.a.gastrointestinala. Viss viktnedgång 3-6 kr/dag (Bra till gastric-bypass opererade pt med hypoglykemiproblem) Glucobay ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

10 Tiazolidindioner Pioglitazon, Actos Ökad insulinkänslighet Kontraindicerat vid hjärtsvikt, leversvikt, blåscancer. Viktuppgång, ödem, luftvägsinfektioner, frakturer? 1 kr/dag

11 Men är de nya läkemedlen något vi kan använda? Inkretiner? SGLT2-hämmare? Insulin Degludec?

12 Glukagonlik peptid 1 (GLP-1) I Inkretin hormon som frisätts från tunntarmen vid måltid; GLP-1 Stimulerar insulinfrisättning, hämmar glukagonsekretion, förlångsammar ventrikeltömning och ger mättnadskänsla. Aptitnedsättning via CNS effekt Ger sänkning av blodsocker och HbA1c utan risk för hypoglykemi

13 GLP-1 II Försöksdjur Beta-celltillväxt Hämmar programmerad celldöd (apoptos) Endotelfunktion Hjärtfunktion Pankreatit? Pancreascancer och dysplasier?

14 GLP-1-baserad terapi GLP-1-analoger DPP-4-hämning

15 GLP-1-analoger Aktiverar GLP-1 receptorn Subcutana injektioner Sänker HbA1c 10 mmol/mol (1 % -enhet) Viktnedgång Hälften mår illa, många får kräkningar eller diarre Pancreatit. Pancreasmalignitet???

16 GLP-1-analoger Exenatid (Byetta, Bydureon ) Liraglutid (Victoza ) Kostnad kr/dag Godkända för kombination med övriga LM men ingår i läkemedelsförmånerna enbart för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

17 DPP4-hämmare Hämmar enzymet DPP4 som bryter ner GLP-1 Sänker HbA1c 7 mmol/mol (0,7%), vilket är sämre än andra alternativ. Signifikant sämre än metformin Kan användas vid nedsatt njurfunktion Viktneutralt, mindre viktökning än SU och glitazoner men mer än metformin Ringa ökad risk för illamående eller kräkningar men däremot för ÖLI, UVI och huvudvärk. Pankreatit?

18 DPP4-hämmare Sitagliptin, Januvia Saxagliptin, Onglyza Vildagliptin, Galvus Linagliptin, Trajenta Kostnad c:a 12 kr/dag Godkända för kombination med övriga LM men ingår i läkemedelsförmånerna enbart för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga.

19 Glukos-kotransportör 2 (SGLT2) Vid högt blodglukos utsöndras glukos i urin SGLT2 reaborberar glukos från urin till blod Hämmning av SGLTS2 ger mindre reabsorption av glukos i proximala tubuli ökad glukosuri

20 SGLT-2 Dapagliflozin Forxiga Kanagliflozin Invokana Kan ej användas vid nedsatt njurfunktion Ger ökade urinmängder Ökad risk för UVI, svampinfektioner ~15 kr/dag Ingår i förmånssystemet endast som tillägg till behandling med metformin, men kan kombineras eller användas som monoterapi.

21 Evidensen var mycket svag eller bristfällig för slutsatser om något läkemedel var mer effektivt för att förebygga tidig död, hjärtkärlsjukdom eller diabeteskomplikationer.. Men metformin har bättre effekt än SU-preparat Deltagarna i alla studier var yngre och friskare än vanliga typ 2-diabetiker och få studier var längre än två år

22 Hba1c Alla sänker ungefär 10 mmol/mol i monoterapi Metformin bättre än DPP4-hämmare Alla kombinationer sänker ungefär 20mmol/mol Metformin+GLP-agonist sänker mer än metformin+dpp4-hämmare

23 Kroppsvikt Metform sänker vikten jämfört med glitazoner och SU SU och glinider ökar vikten lika mycket SU ger mindre viktuppgång än glitazoner GLP-agonister minskar vikten jämfört med SU Störst viktnedgång uppnås med metformin+glp-analog

24 Hypoglykemi SU ökar risken påtagligt mer än metformin, glitazoner och inkretiner DPP4-hämmare samma risk som för metformin Metformin kombinerat med NPH till natten ger mindre hypoglykemi än metformin+mixinsulin

25 Andra biverkningar Glitazoner ökar risken för hjärtsvikt med 70% jämfört med SU Glitazoner ökar risken för frakturer jämfört med SU eller metformin Magtarmbiverkning är vanligare med metformin än med SU eller glitazoner

26 Strategi I Reflektera över ambitionsnivå Börja med livsstil (om inte mycket högt glukos/hba1c) Utvärdera tidigt Lägg till metformin.(om kontraindikation överväg SU, insulin eller glinider). Därefter lägg till NPHinsulin till natten, glimepirid eller repaglinid Vid snabb viktuppgång högt BMI överväg liraglutid tillsammans med metformin. Samråd gärna med diabetolog

27 Strategi II -Insulinbehandling Om NPH-insulin till natten otillräckligt kan tvåfasinsulin eller måltidsinsulin användas. Vid problem med upprepade nattliga hypoglykemier kan insulin Detemir eller insulin Glargin ges. I undantagsfall långverkande insulinanaloger om inte problem med upprepade nattliga hypoglykemier. Ssk gäller detta insulin Degludec

28 Strategi III I sista hand överväg Akarbos eller Pioglitazon som tillägg eller monoterapi Dapagliflozin/ Kanagliflozin som tillägg

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

Typ 1-diabetes och graviditet

Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Docent Ulla Ekblad har anlitats som expert. Skriften grundar sig på den tidigare guiden Ska du skaffa barn, också den utgiven av Diabetesförbundet.

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

För dig med typ 1 & 2-diabetes. Mat, dryck & motion. Några råd till dig som är diabetiker

För dig med typ 1 & 2-diabetes. Mat, dryck & motion. Några råd till dig som är diabetiker För dig med typ 1 & 2-diabetes Mat, dryck & motion Några råd till dig som är diabetiker För dig med typ 1 & 2-diabetes Undvika fett, äta på Medelhavsvis, minska kolhydratintaget eller låta GI styra inköpslistan?

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

FoU både storsäljare, nya läkemedel och idétorka nummer 4/2011 årgång 14

FoU både storsäljare, nya läkemedel och idétorka nummer 4/2011 årgång 14 LIF en given partner till sjuk - vården Sex förslag för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige Branschstudie 2011 FoU både storsäljare, nya läkemedel och idétorka nummer 4/2011 årgång 14 tidningen

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv

Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Behandling av diabetes i ett hundraårigt perspektiv Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Februari 2013 Katarina Steen Carlsson Christian Berne Pierre Johansen Gustav Lanne Ulf-G Gerdtham

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer