Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter"

Transkript

1 Medicinska behandlingsalternativ vid ökad metabol risk för psykospatienter Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Stockholm Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober 2008

2 Övervikt/bukfetma Dyslipidemi: Höga TG Lågt HDL-kol Höga apo B Insulin resistens: Hyperinsulinemi Hyperglykemi Typ 2 diabetes Midjemått: Män>94 cm Kvinnor>80 cm Inflammation: Lätt förhöjda nivåer av CRP och cytokiner Lågt adiponektin Hemostas: Höga PAI-1 Ökad fibrinogenkonc. Arterioskleros

3 Utveckling av typ 2 diabetes och komplikationer Komplikationer NGT IGT Typ 2 diabetes

4 Diabetes, en kärlsjukdom Makroangiopati kardiovaskulär sjd cerebrovaskular sjd perifer arteriell sjd Mikroangiopati retinopati -blindhet neuropati - kron fotsår nefropati - dialys

5 Strikt glukoskontroll minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer Retinopati Effekter av förbättrat blodsocker: a * Kraftigt minskad progress av rp * Tre år innan skillnad i rp * Inget tröskelvärde DCCT, N Engl J Med 1993; 329:977-86

6 Diabetesutveckling vid psykossjukdom Antipsykosmedel Psykossjukdom, schizofreni Ökad frekvens diabetes Riskfaktorer för typ 2 diabetes: ärftlighet, fysisk inaktivitet, fel kost, sämre socialt nätverk, rökning alkohol, missbruk, stress, övervikt

7 Atypiska psykosläkemedel färre akuta extrapyramidala biverkningar, men.. * Viktuppgång 90% ökar i vikt * Bukfetma * Insulinresistens * Nedsatt glukostolerans * Typ 2 diabetes * Hyperprolaktinemi

8 När kost och motion inte räcker..? 1) Antiobesitasmedel Orlistat Xenical 2) Ökad insulinkänslighet: Biguanider Metformin (Glucophag ) TZDs Pioglitazon (Actos ), Rosiglitazon (Avandia ) Ökad insulinsekretion: Sulfonylurea Meglitinider GLP-1 DPP-4 hämm Inhibering av α-glukosidas: Glibenklamid (Daonil ), Glimepirid (Amaryl ) Nateglinid, Repaglinid Exenatid (Byetta ) Sitagliptin (Januvia ), Vildagliptin (Galvus ) Acarbos (Glucobay ) 3) Insulin: snabb lispro (Humalog ), aspart (Novo Rapid, glulisin (Apidra ) långverk glargin (Lantus), detemir (Levemir)

9 Vinster vid måttlig (< 10 %) viktminskning Förbättrar glykemisk kontroll, blodtryck, blodlipider Additiv effekt av motion Svaret i förbättrad glykemisk- och blodtryckskontroll kommer oftast tidigt (minus 2-4 kg) Viktminskning reducerar behovet av antihypertensiv behandling Viktminskning ökar HDL-kolesterol och sänker TG OBS, att sibutramin (Reductil ) och rimonabant (ACOMPLIA ) är kontraindicerade vid psykisk sjukdom

10 Metformin (Glucophage ) Minskad glukosprod via levern Ökad insulinkänslighet Mindre viktuppgång,bra vid övervikt/fetma Ej hypoglykemi Väl beprövat Ej vid njurinsuff Ej vid leverinsuff Gastrointestinala biverkningar Börja med liten dos, 500 mg 1x1 HbA1c sjunker 1-2%

11 Kontraindikation: tarmsjd, njurinsuff (GRF < 25 ml/min) HbA1c sjunker 0.5-1% Akarbos (Glucobay ) Alfa-glukosidashämmare, med effekt i tarmen Hämmar nedbrytningen av kolhydrat till glukos Ger förlångsammat glukosupptag från tarmen Mindre risk för hypoglykemi Gastrointestinala biverkningar: flatulens Tablett 3 ggr/dagl, börja med liten dos till måltid, Upptitrera långsamt, maxdos efter några veckor månader. Tillägg till kostbehandling, i monoterapi eller i kombination med metformin, insulin, sulfonureider.

12 Glitazoner Pioglitazon (Actos ), Rosiglitazon (Avandia ) modulerar aktiviteten hos olika transkriptionsfaktorer i cellkärnan genuttryck Gynnsamma effekter på insulinkänslighet, blodtryck, lipider, koagulation, ateroskleros Viktuppgång, risk för hjärtsvikt, makulaödem Frakturer? HbA1c sjunker 1-2%

13 Glukagon-lik peptid-1 (GLP-1) (exenatid, Byetta ) Ökar insulinproduktionen Minskar glukagonproduktionen Förlångsammar ventrikeltömningen Mättnadskänsla Minskad leverförfettning Viktnedgång Ges som 1-2 inj/dygn Gastrointestinala biverkningar Allvarliga pankreatiter? Tilläggsbehandling vid tablettsvikt (metformin/sulfonylurea/glitazoner)

14 DPP- 4 hämmare (sitagliptin, vildagliptin) Ökar insulinfrisättningen Minskar glukagonproduktionen Förlångsammad ventrikeltömning Data avseende ospecifika effekter och långtidsuppföljning saknas, immunosuppressivt? ischemisk hjärtsjukdom? GI biverkningar, risk för coloncanser?? Administreras som tablett HbA1c sjunker ca 0.65% Tilläggsbehandling (metformin/sulfonylurea/glitazoner)

15 Behandlingsförslag patienter med antipsykotisk medicinering GLP-1 agonister?? DPP-4 hämmare?? Sulfonylurea/insulin orlistat Metformin/akarbos Modifierad antipsykosbehandling? Information Kost Utbildning Motion viktuppgång viktneutral

16 Rekommendationer a) Screening för metabola riskfaktorer Anamnes: Status: Lab. prover: diabetes, CVD, hypertoni, hereditet för diabetes; graviditetsdiabetes; kost och motion, alkohol, tobak? vikt, längd, midjemått, blodtryck Fasteplasmaglukos (FPG), HbA1c, lipider Vid förhöjda värden gör oral glukosbelastning, om: * tidigare nedsatt glukostolerans, gränsvärde, diabeteshereditet * BMI>27 eller midjemått>88 cm (kv), >102 cm (män) * uttalad fysisk inaktivitet * hypertoni (>140/90 mm Hg) Adamson et al. Schizofreni, antipsykosbehandling och typ 2 diabetes- en empirisk översikt, 2007 ISBN

17 Rekommendationer (forts) b) Uppföljning efter 3 och 6 månader: vikt, midjemått, blodtryck, FPG, lipider c) Uppföljning årligen: enl screening a. d) Råd om kost och motion e) Remiss till primärvård/diabetesmott: vid diabetes eller prediabetes; eller riskfaktorer för CVD, diabetes Adamson et al. Schizofreni, antipsykosbehandling och typ 2 diabetes- en empirisk översikt, 2007 ISBN

18 Rekommendationer (forts) Patient utan diabetes, med antipsykotisk behandling: Enligt screening punkt a. Patient med diabetes och som har eller ska börja med antipsykotisk behandling: Remiss till primärvård för uppföljning av metabol kontroll Adamson et al. Schizofreni, antipsykosbehandling och typ 2 diabetes- en empirisk översikt, 2007 ISBN

19 Rekommendationer (forts) Målsättning: FPG <5.6 mmol/l Postprandiellt <8 mmol/l HbA1c 5-6% Midjemått män<94 cm kvinnor<80 cm

20 Diabeteskomplikationerna kan minskas genom.. Information, utbildning Kost & motion Rökstopp Blodsockerkontroll, nära-normal Förbättrad lipidprofil Blodtryckssänkning Modifierad antipsykotisk behandling? Helhetssyn Ökat tvärvetenskapligt samarbete Gun Jörneskog, överläkare DS AB, 10 oktober 2008

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes

24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes 24. Diabetes mellitus typ 2-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm Kåre Birkeland,

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes

23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes 23. Diabetes mellitus typ 1-diabetes Författare Claes-Göran Östenson, professor, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Kåre Birkeland, professor,

Läs mer

Utredning och behandling av primär hypertoni

Utredning och behandling av primär hypertoni medicinens abc läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se ABC om Utredning och behandling av primär hypertoni ISAK LINDSTEDT, B Sc, specialist - läkare, Hjortens vårdcentral, Trollhättan

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Typ 1-diabetes och graviditet

Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Docent Ulla Ekblad har anlitats som expert. Skriften grundar sig på den tidigare guiden Ska du skaffa barn, också den utgiven av Diabetesförbundet.

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie

Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga fotsår hos vuxna personer med diabetes mellitus En litteraturstudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Höstterminen 2012 Utbildning som preventiv åtgärd för att förebygga

Läs mer