Diabetes hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik. Informationsläkare Läkemedelsenheten. Mobila äldreakuten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik. Informationsläkare Läkemedelsenheten. Mobila äldreakuten"

Transkript

1 Diabetes hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Mobila äldreakuten

2 Landstingets ledningskontor

3 Nationella riktlinjer för diabetesvård Landstingets ledningskontor

4 Typer av rekommendationer Rekommendation Beskrivning Rangordning 1 10 FoU Åtgärder som hälso- och sjukvården bör eller kan erbjuda. De rangordnade åtgärderna redovisas enligt prioriteringsskalan 1 10, där åtgärder med prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst. Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra rutinmässigt, och endast inom ramen för forskning och utveckling. Socialstyrelsen vill med rekommendationerna stödja hälso- och sjukvården att noggrant utvärdera nya åtgärder innan de börjar användas. Icke-göra Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra alls. Socialstyrelsen vill med rekommendationerna stödja hälsooch sjukvården att sluta använda ineffektiva metoder

5 Centrala rekommendationer områden Att förebygga typ 2-diabetes. Att förebygga diabeteskomplikationer. Allvarliga fotproblem. Att följa och kontrollera blodglukosnivån. Patientutbildning

6 Vårdprogram Uppsala län (2011) Riktad screening rekommenderas vid Högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och bukfetma Hjärtkärl-sjukdom Fotsår Cortison-beh (tabl) - ta em-värde! Läkemedelsenheten

7 Övr symtom => obs! Trötthet (oförklarad) Viktnedgång / matleda / illamående ökad törst Nydeb inkontinens / stora urinmängder Konfusion, demens, depression Torr hud och slemhinnor Genital klåda Recidiv infektioner (UVI, svamp mm) Fotsår, fotsvamp Läkemedelsenheten

8 Att förebygga diabeteskomplikationer Intensivbehandling för att sänka HbA 1c Hälso- och sjukvården bör erbjuda intensivbehandling till personer med typ 1-diabetes för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, försämrad livskvalitet eller annat som skulle kunna tänkas påverka patienten negativt erbjuda intensivbehandling till personer med nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom

9 Intensivbehandling för att sänka HbA1c* Hälso- och sjukvården kan erbjuda intensivbehandling till personer med typ 2-diabetes med längre varaktighet eller med känd hjärt-kärlsjukdom för att nå bästa möjliga blodglukosnivå med hänsyn till risken för hypoglykemi, kraftig viktuppgång och försämrad livskvalitet samt förväntad återstående livslängd och annan sjukdom ( ). Motivering: Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för gynnsam effekt är svagare vid lång varaktighet eller känd hjärt-kärlsjukdom, jämfört med vid nydebuterad typ 2-diabetes utan känd hjärt-kärlsjukdom. För gruppen MSÄ kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

10 Landstingets ledningskontor

11 Individuell vårdplan Typ av diabetes och andra sjukdomar Anpassad läkemedelsbehandling Mål för blodsockerläge (kontroller, HbA1c) Mål för blodtrycksbehandling Riskbedömning för fotsår Ögonkontroller Nutrition Landstingets ledningskontor

12 Landstingets ledningskontor

13 Landstingets ledningskontor

14 Att förebygga diabeteskomplikationer Ögonbottenundersökning Hälso- och sjukvården bör erbjuda ögonbotten-fotografering vart tredje år vid typ 2-diabetes utan ögonbottensjukdom

15 Neuropatisk smärta Kronisk diabetesneuropati Hos 16 % av diabetiker Bara 12,5 % av dessa har berättat om besvären för sin doktor 39,3 % av de som fått diagnos har ej fått beh Landstingets ledningskontor

16 Man ska vara rädd om fötter Nedsatt känsel vid diabetes Risk för sår Förlångsammad sårläkning pga sämre cirkulation Viktigt att regelbundet kontrollera och vårda fötterna pat själv / anhörig / vårdpersonal Fotvårdsspecialist Årliga kontroller hos diabetessköterska / läkare (prio 2) Landstingets ledningskontor

17 Fokus på fötter Inspektera och undersök fötterna 1-2 ggr/år Obs på ödem, behåring, färg, temp, torrhet, sprickor, förhårdnader, felställningar, rodnader / tryckmärken / sår Palpera fotpulsar Undersök känsel med monofilament och stämgaffel Läkemedelsenheten

18 Landstingets ledningskontor

19 För pat själv / personalen Titta rgb på fötter o skor så att de passar! Rena torra fötter med rena strumpor, helst utan sömmar Smörj torr hud Om ödem; linda eller använd stödstrumpa Läkemedelsenheten

20 Allvarliga fotproblem Multidisciplinärt fotteam Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam med specialistvård, primärvård och hemsjukvård i samverkan till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter

21 Landstingets ledningskontor

22 Förändringar i munnen Slemhinnorna blir tunnare och salivfunktionen minskar. Detta innebär att man lättare får infektioner i tandköttet, slemhinnan i munnen och att risken för karies i tänderna ökar. Ta råd av din tandläkare eller tandhygienist hur du bäst skyddar dina tänder. Många av de läkemedel som äldre får utskrivna ger muntorrhet. Diskutera med din läkare! Landstingets ledningskontor

23 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Munhälsa Hälso- och sjukvården bör hänvisa personer med diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående tandlossningssjukdom till tandvården för ställningstagande till förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit

24 Att förebygga diabeteskomplikationer Årlig undersökning av albumin i urinen Hälso- och sjukvården bör erbjuda årlig undersökning av förekomsten av albumin i urinen hos personer med diabetes

25 Njurfunktionen halveras från 40 till 80 års ålder aktuellt värde? Förändringar i njurarna - betydelse för lm-beh => Minskad utsöndring av ex vissa diabetes-lm, hjärt-lm, magsårs-lm, antibiotika, NSAID Måste tas hänsyn till! - Anpassa dosen Landstingets ledningskontor

26 Landstingets ledningskontor

27 Läkemedel vid typ 2 diabetes Preparat Produktnamn (substansnamn) Metformin SU Glinider Glitazoner Glukosidas hämmare DPP-4 hämmare GLP-1 receptoragonister Glucopahge, Metformin (metformin) Amaryl, Glimepirid (glimepirid) Mindiab (glipizid) Danoil, Glibenklamid, (glibenklamid) Novonorm (repaglinid) Starlix(nateglinid) Actos (pioglitazon) Glucobay (akarbos) Januvia (sitagliptin) Galvus (vildagliptin) Onglyza (saxagliptin) Trajenta (linagliptin) Byetta (exentatid) Victoza (liraglutid) SEDBT00444

28 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2- diabetes metformin som monoterapi om det inte finns intolerans eller kontraindikationer. Motivering: Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har visad effekt på dödlighet och komplikationer samt HbA1c Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

29 Motverkar insulinresistensen Förebygger hjärtkärlsjukdom Hypoglykemier ovanligt Landstingets ledningskontor Metformin Ger ej viktökning men magbiverkningar kan medföra minskat födointag Ej lämpligt: svår hjärtsvikt / njursvikt, leversvikt, alkoholism och dåligt AT Minska dosen vid GFR<60ml/min (krea 130 mmol/l), sätt ut vid GFR < 45 Sätt ut före röntgen med kontrast risk för njurarna Vid akut sjukdom (infektion, hjärtinfarkt, gastroenterit) gör uppehåll pga risk för laktatacidos

30 Landstingets ledningskontor

31 Landstingets ledningskontor

32 Läkemedelsenheten SU-preparat Insulinfrisättare kräver fungerande pancreas, därför effekt enbart 5-15 år Med tiden stigande blodsocker och viktnedgång => byt till insulin Stor försiktighet ju äldre och sjukare patient, kräver kontroll av njur- och leverprover Risk för långdragna och svåra hypoglykemier Sätt ut vid magsjuka och bristande födointag!

33 Landstingets ledningskontor

34 Nedanstående läkemedelsgrupper innebär ökad risk vid intorkning och ska därför särskilt beaktas. Lm-grupp Exempel på preparat Följ upp, ev läkarkontakt Metformin Metformin, Mindiab Blodsocker ACE-hämmare Enalapril, Ramipril Blodtryck ARB Losartan, Cozaar, Blodtryck NSAID Iprén, Diklofenak, Smärta Orudis, Pronaxen Diuretika Furix, Impugan, Ödem, hjärtsvikt Spironolakton Läkemedelsenheten

35 Riktlinjer kommun-landsting (ViS) Indikation Patient som riskerar intorkning på grund av hastigt insjuknande med kräkningar, diarréer, feber eller som på grund av annan akut sjukdom inte kan äta eller dricka. Åtgärd Efter bedömning av sjuksköterska görs uppehåll med perorala läkemedel tills kontakt skett med ansvarig läkare, dock senast inom ett dygn. Ordinarie läkare ska informeras nästkommande vardag. Ordinarie läkare avgör när det är lämpligt att läkemedel återinsätts. Vid insulinbehandling ska initialt kontakt tas med läkare direkt! Läkemedelsenheten

36 Läkemedel vid typ 2 diabetes- insuliner Preparat Produktnamn Direktverkande insulinanaloger Humalog, Apidra, NovoRapid Kortverkande humaninsulin Humulin -Regular, Actrapid NPH-insulin Långverkande insulinanaloger Humulin NPH, Insuman -Basal, Insulatard Lantus, Levemir Mixinsuliner 25/75, 30/70 Humalog Mix25, NovoMix -30 Mixinsulin 50/50 Humalog Mix50 SEDBT00444

37 Landstingets ledningskontor

38 Att följa och kontrollera blodglukosnivån Insulinbehandling vid typ 2-diabetes Hälso- och sjukvården bör erbjuda NPH-insulin, kombinationsinsulin eller måltidsinsulin (med eller utan NPH-insulin) till personer med typ 2-diabetes och otillräcklig glukoskontroll av peroral behandling och utan problem med nattlig hypoglykemi. erbjuda insulin detemir eller insulin glargin till personer med typ 2-diabetes, om behandling med NPH-insulin ger upprepade nattliga hypoglykemier

39 Insulin till äldre pat Vid otillräcklig metabolisk kontroll kan man istället inleda insulinbehandling, med förslagvis endos mixinsulin. Endos mixinsulin fungerar ofta mycket bättre än endos långverkande insulinanalog på morgonen, då patienterna får mer insulin dagtid när de äter och mindre till natten. Vid hypoglykemi, sänk dosen istället för att byta till insulinanalog (Lantus) Landstingets ledningskontor

40 Landstingets ledningskontor

41 Att tänka på Mät ALLTID blodsocker på diabetiker som inte mår bra! Hypoglykemi är farligt! Måste åtgärdas akut! Övervaka ev på sjukhus Minska / sätt ut beh. I senare skede analysera orsaken! Läkemedelsenheten

42 Landstingets ledningskontor

43 Landstingets ledningskontor

44 Landstingets ledningskontor

45 Landstingets ledningskontor

46 Behandling av hypoglykemi - ej vaken pat 0,5 1 mg glukagon inj sc på lårets framsida eller intramuskulärt (kan utföras av ej tränad sjukvårdspersonal / anhörig) Glukos (300 mg/ml) iv ml eller mer tills P-glukos normaliserats eller patienten vaknat Läkemedelsenheten

47 Landstingets ledningskontor

48 Landstingets ledningskontor

49 Landstingets ledningskontor

50 Landstingets ledningskontor

51 Landstingets ledningskontor

52 Hyperglykemi Enstaka / accidentellt upptäckt värde åtgärd kan oftast vänta till nästa dag Undvik direktverkande insulin och insulin vb vid tillfälligt höga blodsockervärden hos opåverkad pat. Annars risk för snabb sänkning / svåra svängningar. Om ständigt högt sockerläge bör doserna ses över. Landstingets ledningskontor

53 Landstingets ledningskontor

54 Landstingets ledningskontor

55 Landstingets ledningskontor

56 Landstingets ledningskontor

57 Landstingets ledningskontor

58 Landstingets ledningskontor

59 Landstingets ledningskontor

60 Samsjuklighet Var 3:e diabetespat har dessutom 3 el flera andra kroniska sjukdomar Demens (både Alzheimer och vaskulär) är 2 ggr så vanligt bland diabetiker => tilltagande svårigheter att hantera sin sjukdom och sina läkemedel Landstingets ledningskontor

61 Landstingets ledningskontor

62 Landstingets ledningskontor

63 Riktlinjer kommun-landsting - finns i kvalitetshandboken ViS, eller på lul.se/lakemedel 1. Medicinsk vårdplanering 2. Ansvarsfördelning 3. Ordination av injektionsbehandling 4. Kontroll av P-glukos 5. Signeringslista för injektionsbehandling, lm-listor 6. Uppdatering av vårdplanen (ssk-ansvar) Läkemedelsenheten

64 Medicinsk vårdplanering Namn på ansvarig läkare Kost och nutrition Ev restriktioner Injektionsställe Injektionsteknik (stickskydd) Tidpunkt för injektion Specifikt tillvägagångssätt (ex före/efter måltid) Ordinerat kontrollintervall av P-glukos, uppföljning Läkemedelsenheten

65 Insulinordination Stående dos ska skrivas på ordinationsunderlaget på följande sätt - med angivande av exakt dos och styrka TF = till frukost TL = till lunch TM = till middag TN = till natten Andra tidpunkter kan utifrån läkarens bedömning undantagsvis gälla. Vid behov. ska skrivas på ordinationsunderlaget på ett enhetligt sätt. Injektion av GLP1-analog (inkretin) Exakt dos ska anges på ordinationsunderlaget (preparat Byetta, Victoza egentligen tarmhormon) Läkemedelsenheten

66 Glad vår!

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man?

Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Läkemedelsbehandling vid T2DM Hur väljer man? Hans-Erik Johansson 2015-05-21 Centrala rekommendationer 140618 Centrala rekommendationer Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård

Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård 1 (12) Gapanalys och kartläggning av preliminära riktlinjer för diabetesvård Gapanalysen och kartläggningen riktar in sig på: Rekommendationer (gapanalys) Indikatorer Behov av stöd till implementering

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Centrala rekommendationer Screening, prevention och levnadsvanor Screening för diabetes vid ökad risk för typ 2-diabetes genomföra opportunistisk screening

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper

Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg. revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper Förslag till Lokalt vårdprogram för diabetes Kronoberg revidering 2008, utgivet av Diabetesråd Kronoberg och utarbetat av lokala arbetsgrupper 1 Sammanfattning, Lokalt vårdprogram för diabetes... 4 Uppdrag

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014

Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Vårdprogram diabetes Diabetesrådet Region Östergötland Hösten 2014 Inneha llsfo rteckning Diagnos och utredning...3 Olika typer av diabetes... 3 Typ 1-diabetes... 3 Typ 2-diabetes... 3 Graviditetsdiabetes...

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna

Diabetesläkemedel. Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Diabetesläkemedel Regional kunskapsdatabas för Läkemedelskommittérna Förord DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes i följande landsting: Uppsala, Sörmland,

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

2002 2000 1997 2004 1995 2008

2002 2000 1997 2004 1995 2008 1997 2000 2002 2004 1995 2008 Diabetes 2008-2009 Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg Vårdprogrammet är utarbetat av Referensgruppen för diabetesvård i Skaraborg Bo Rylander, ordf. Distriktsläkare/FoU-chef

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Typ 2-diabetes. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Typ 2-diabetes Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 februari 2015 Gäller: t.o.m. 29 februari 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka

Diabetes mellitus 1. Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Ändrad 2015-03-04, s 587 och s 613. 587 1 Christian Berne, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, Uppsala Tomas Fritz, Sickla Hälsocenter, Nacka Inledning Randomiserade studier

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14)

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) 2010-04-14 DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (SOSF 1997:14) Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter Delegering är alltid personlig Beslut om delegering kan gälla för

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer