Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge"

Transkript

1 Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

2 Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94 kg (BMI 33) Framgångsrikt kost, motion och viktnedgång till 86 kg (BMI: 30) HbA1c länge mmol/mol Behandling: Metformin 500 mg 1+1+2

3 Eva - 77 år Akutellt: Senaste året börjat stiga i p-glukos trots fortsatt kost, motion HbA1c stigit till 79 mmol/mol Vad gör vi nu?

4 Verkningsmekanismer för diabetesläkemedel Metformin Förbättrad insulinkänslighet, minskad glukosproduktion från levern Magbiverkningar, laktatacidos Sulfonylurea (Mindiab, Amaryl ) Ökning av insulinsekretionen Hypoglykemi, viktuppgång Metiglinider (Novonorm ) Ökning av insulinsekretionen Hypoglykemi, viktuppgång αglukosidashämmare (Glucobay ) Långsam glukosabsorption från tarmen Magbiverkningar SGLT2 hämmare (Forxiga ) Ökar urinutsöndring av glukos Urogenitala infektioner Glitazoner (Actos ) Förbättring av insulinkänslighet Ödem, viktuppgång, frakturer Insulin Exogent tillfört insulin Hypoglykemi, viktuppgång Inkretinbehandling DPP4 hämmare (Januvia ) GLP-1 agonist (Victoza )

5 INSULINSORTER Basinsulin Medellångverkande Humulin NPH, Insulatard, Insuman Basal Långverkande Lantus, Levemir Måltidsinsulin Humalog, Novorapid, Apidra Mixinsulin Humalog Mix 25/50, Novomix 30

6 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin

7 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c?

8 Rekommenderade målvärden vid Typ 2-diabetes HbA1c IFCC (Mono-S) Fastande/ Före måltid Postprandiellt (2h efter måltid) SoS 2010 <52 mmol/mol SFD mmol/l 8.0 mmol/l Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk. Frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå. Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt-kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1cvärden i eller nära normalområdet. SoS = Socialstyrelsen, SFD = Svensk Förening för Diabetologi

9 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA1c mål Beräknad levnad Syfte HbA1c > 5 år Minskad sjd-risk HbA1c mmol/mol < 5 år Symptomfrihet HbA1c mmol/mol

10 Plasma glukos (mmol/l) HbA1c ger ett medelvärde, men fångar inte stora glukossvängningar HbA 1c = 70 mmol/mol HbA 1c FPG PPG SEDBT00499a

11 BLODSOCKERKURVA!

12 Identifiera din patient Glukosprofil 1 Glukosprofil 2 Normalkurva Normalkurva Glukosprofil 3 Normalkurva

13 Glukosprofil 1 Glukosprofil 1 Normalkurva En dygnsprofil med postprandiella stegringar och med en obetydlig stegring av fasteplasmaglukos tyder på att patienten har en sviktande betacellsfunktion, dvs relativ insulinbrist.

14 Glukosprofil 2 Glukosprofil 2 Normalkurva En dygnsprofil med högt fastevärde och måttliga postprandiella stegringar tyder på en hög grad av insulinresistens, oftast är detta patienter med övervikt och bukfetma.

15 Glukosprofil 3 Glukosprofil 3 Normalkurva En dygnsprofil med högt fastevärde och höga postprandiella stegringar tyder på att patienten är insulinresistent och har en uttalad insulinbrist. Typiska kännetecken för patienten är vanligtvis ett BMI >35, FPG >15 mmol/l och HbA 1c > 80 mmol/l.

16 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos

17 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos Glukosproduktion lever (övervikt)

18 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Glukosproduktion lever (övervikt) Post-prandiellt Glukos Betacellssvikt (normalvikt) Insulinresistens muskulatur (övervikt)

19 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 Faste-Glukos Glukosproduktion lever (övervikt) Post-prandiellt Glukos Betacellssvikt (normalvikt) Insulinresistens muskulatur (övervikt) VIKTNEDGÅNG KOST (kolhydrater ) MOTION

20 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos Läkemedel? Läkemedel?

21 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos 1:a hand Insulin NPH till natten

22 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos 1:a hand Insulin NPH till natten Sulfonylurea Insulin till måltid

23 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 mmol/mol Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos 1:a hand Insulin NPH till natten Sulfonylurea Insulin till måltid 2:a hand 1. Biverkningar 2. Otillräcklig effekt

24 Diagnos typ 2-diabetes Livsstilsförändring + metformin HbA 1c > 52 Faste-Glukos Post-prandiellt Glukos 1:a hand Insulin NPH till natten Sulfonylurea Insulin till måltid 2:a hand Glitazon (metforminbiv) GLP-1 agonist (fetma) DPP4-inhibitor Lantus/Levemir/Tresiba SGLT2-inh (hypoglykemi av SU, njursvikt) (hypoglykemi av NPH)

25 Eva - 77 år Faste Efter fruk Före lunch Efter lunch Före mid Efter mid Kostgenomgång visar bra kost med 3 huvudmål per dygn. Behandling?

26 Eva - 77 år Målvärden Eva dag 1 Eva dag 2

27 Eva - 77 år Behandling? 1. Motion, Kost, Metformin 2. Medellångverkande NPH insulin eller SU?

28 Eva - 77 år Vi valde start av 1-dos NPH-insulin t.n.

29 Hur starta insulinbehandling? Endogen insulinproduktion? Grad av insulinresistens? Övervikt? Tumregel: Starta med NPH-insulin lika många E som faste p-glukos Mät faste p-glukos och titrera upp

30 Starta med NPH- insulin - Starta med 10 E Titrera var tredje dag baserat på genomsnittligt fasteglukos. Dag 1 Dag 4 Dag 7 Dag 10 Dag 13 Dag E x1 tn Baseras på FPG till man når målvärdet FPG Över E E Dosjustering +6 E 4-6 Ingen justering Under 4-2 E Bra att tänka på: - Ev lite mindre startdos för en liten person och lite mer för en överviktig. - Vid byte från annat NPH insulin använd samma dos. Ref: 1. Hirsch IB et al. Clin Diab 2005; 23: 78-86

31 Eva - 77 år Behandling: Vi börjar med NPH-insulin 10 E t.n. (Under 2 månader upptitrering till 28E t.n) Oförändrad dos Metformin (OBS njurfunktion!)

32 Maria - 70 år Bakgrund: Typ 2-diabetes sedan 7 år tillbaka Längd: 170 cm, Vikt: 72 kg Tidigare lungfrisk Akt lm: Metformin 850 mg 1x3 Amaryl 1 mg x1 Aktuellt: Sökte igår akut pga andnöd, torrhosta Trött, matt febrig

33 Maria - 70 år Aktuellt forts: Inlagd med diagnosen: Pneumoni Dropp p.g.a. dåligt mat och vätskeintag Labvärden: P- Glukos: 11( fastevärde) Hb: 110, Lpk: 16 Na: 134 Krea: 115 Temp: 38.4 Sköterskan ber dig skriva in hennes diabetsläkemedel Någon ändring? Mål för p-glukos?

34 Maria - 70 år Mål för p-glukos: Långsiktigt: HbA1c? Kortsiktigt : p-glukos? Viktigt med god metabol kontroll: Sepsis, infektion Akut hjärtinfarkt Stroke (första 1-4 dygnen)

35 Lactacidos av metformin Lactacidos är en allvarlig biverkan med relativt hög mortalitet Uppträder framför vid njursvikt hög ålder leversjukdom dehydrering överdrivet alkoholintag Läkemedelsverket

36 Metformin (varning och försiktighet) metformin är kontraindicerat redan vid lätt sänkt njurfunktion vid behandlingsstart kontrollera i första hand GFR och följ njurfunktionen försiktighet vid samtidig behandling med ACE-hämmare och NSAID behandlingen bör avbrytas inför röntgenundersökningar med intravaskulärt tillfört kontrastmedel Läkemedelsverket

37 Läkemedel GFR > 60 GFR GFR < 45 Halverad Metformin Normal dos dos Utsättning

38 Maria - 70 år Sulfonururea: Stimulerar pancreas att bilda mer insulin Långverkande (upp till 24 timmar) Slår ut feed-backmekanismen vid hypoglykemi Risk för livshotande hypoglykemi Farligt vid dåligt matintag Håll ner dosen (ge ej på kvällen)

39 Maria - 70 år Insulinbehandling under vårdtillfället: 1-dos NPH-insulin? 2-dos Mixinsulin? 4-dos, basalbolus? Vilka doser?

40 Maria - 70 år Behandling: Om högt p-glukos > 10 över dygnet Börja med medellångverkande NPH-insulin 1-2 dos Förslag: NPH-insulin E Ge INTE bara snabbinsulin v.b. Vid hemgång: Oftast kan insulin sättas ut igen

41 Britta - 75 år Bakgrund: Kostbehandlad diabetes Hypertoni Nydiagnostiserad polymyalgia reumatika Längd: 168 cm, Vikt: 77 kg Tidigare lungfrisk Akt lm: Lab värden: Insatt på Prednisolon 40 mg x1 P-glukos kl.18.00: 24 mmol/l Behandling för diabetes?

42 Schematisk bild: Maxkoncentration Prednisolon 10 mg och effekt på blodsockernivåer 100% Prednisolon Blodsocker 50% Figure based on data from:clore et al, Endocr Pract. 2009;15, SPC, Prednisolon 10 mg,

43 Diabetes och kortisonbehandling - Patienter som behandlas med kortison har ofta bra morgonvärden - För att kontrollera om kortisonet ger upphov till en kliniskt relevant blodsockerstegring- mät p-glukos på eftermiddagen (före middag)! Behandlings förslag: NPH-insulin på morgonen Var bered att sänka insulindosen när kortisondosen sänks Ev tillägg av peroral behandling vid långtidsbehandling

44 Asta - 80 år Bakgrund: Känd typ 2-diabetes sedan 23 år tillbaka Mäter p-glukos och äter minsta möjliga pga höga sockervärden Längd: 164 cm, Vikt: 58 kg (vid diabetes debut 80 kg) Aktuellt: Remiss till mottagningen p.g.a. viktnedgång med frågeställning om malignitet. Alla prover bra förutom p-glukos: 12 mmol/l (fasta) HbA1c : 80 mmol/mol, kreatinin 93 µmol/l Akt lm: Metformin 500 mg x3 Glibenklamid 3,5 mg x2

45 Glomulär filtrationshastighet GFR GFR (glomerular filtration rate) = mängden vätska som filtreras genom glomerulus från plasma per tidsenhet S-kreatinin används för att beskriva endogen GFR, men underskattar lindrig njursvikt En noggrannare uppskattning av GFR baserad på S-kreatinin kan göras med en beräkningsformel på S-krea (µmol/l) Män Kvinnor S-kreatinin beror på: muskelmassa ålder och kön kost hydreringsgrad tubulär sekretion laboratoriefel GFR (ml/min/1,73 m 2 ) Finnish national treatment guidelines, Diabetic Nephropathy, Duodecim society 2007;123:

46 Asta - 80 år Bakgrund: Känd typ 2-diabetes sedan 23 år tillbaka Mäter p-glukos och äter minsta möjliga pga höga sockervärden Längd: 164 cm, Vikt: 58 kg (vid diabetes debut 80 kg) Aktuellt: Remiss till mottagningen p.g.a. viktnedgång med frågeställning om malignitet. Alla prover bra förutom p-glukos: 12 mmol/l (fasta) HbA1c : 80 mmol/mol, kreatinin 93 µmol/l, GFR 38 Akt lm: Metformin 500 mg x3 Glibenklamid 3,5 mg x2

47 Asta - 80 år Diabetes typ 2 sedan 23 år tillbaka Ej överviktig Viktnedgång Högt HbA1c Nedsatt njurfunktion Behandling Metformin och SU Åtgärd?

48 Begränsningar i behandlingen av diabetes när njurfunktionen försämras Metformin DPP-4- hämmare* GLP-1- agonist SU Glinid Glitazon α-glukosidashämmare Insulin Gliflozin Risk eller indikation vid nedsatt njurfunktion Allvarlig risk för laktatacidos Kontraindicerat vid egfr <60 ml/min/1,73m 2 (<45 ml/min/1,73m 2 vid stabil njurfunktion) Dosreduktion Använd med försiktighet; Njur- använd inte monitorering exenatid/ (ej linagliptin) liraglutid vid allvarlig njursvikt (GFR < 30) eller ESRD Ökad risk för hypoglykemi Dosjustering Njurmonitorering Ökad risk för hypoglykemi Ingen dosjustering, men ökad risk för vätskeretention, hjärtsvikt, viktuppgång och benfrakturer Kontraindicerat vid allvarligt nedsatt njurfunktion Ökad risk för hypoglykemi Förändring i farmakodynamiken av insulin Ej vid GFR < 60 pga nedsatt effekt Dosjustering * För närvarande marknadsförda DPP-4-hämmare med undantag för linagliptin 1. Rodbard HW, et al. Endocr Pract. 2009; 15: National Kidney Foundation. Am J Kidney Dis 2007; 49 (suppl 2): S1 S Onglyza (saxagliptin) [förskrivningsinformation]. Princeton, NJ; Bristol-Myers Squibb Victoza (liraglutid) [förskrivningsinformation]. Princeton, NJ: Novo Nordisk; Byetta (exenatid) injektion [förskrivningsinformation]. San Diego, CA; Amylin Pharmaceuticals, Inc; 2009.

49 Asta - 80 år Mat och insulin! Ät mer! P-glukosprofil? Sätt ut Glibenklamid och Metformin! Starta med NPH-insulin 12 E t.n. titrera upp snabbt Kommer sannolikt att behöva även måltidsinsulin På sikt sannolikt basalbolus eller 3-dos Mixinsulin SEDBT00499a

50 Bertil - 71 år Aktuellt: Inkommer i ambulans p.g.a. hypoglykemi Bakgrund: Typ 2-diabetes sedan 52 års ålder Pensionerad lastbilschaufför Änkeman sedan 2 år tillbaka Senaste halvåret svängande p-glukosvärden Barnen berättar att han verkar allt mer personlighetsförändrad och glömsk

51 Bertil - 71 år Behandling: Metformin 850 mg x 3 NPH-insulin 22 E t.n. Direktverkande måltidsinsulin ca E P-glukos varierar mellan 2 och 24 Två gånger vaknat kallsvettig liggande på golvet utan att veta vad som har hänt Plötsligt mycket svängande p-glukos Vad har hänt?

52 Bertil - 71 år Kontrollista för varierande plasmaglukos: 1. Kontrollera att patientens mätare visar rätt värde 2. Kontrollera injektionsteknik och injektionsställe 3. Har patienten lipohypertrofier? 4. Blandar patienten sitt NPH-insulin? 5. Glömmer han sitt insulin ibland (demens?) 6. Gå igenom måltidsordning, hoppar över måltider? Deprimerad? 7. Kontrollera graden av fysisk akivitet 8. Stress under del av dagen?

53 Bertil - 71 år 9. När på dygnet högt respektive lågt? - I detta fall ofta högt på kvällen, lågt på natten 10. Hypoglykemi med rekylfenomen? 11. Anpassa insulindoser. Byt insulinregim? 2-dos medellångverkande 12. Fråga efter alkoholintag Ofta höga värden i anslutning till alkoholintag Alkoholens nedbrytning hämmar leverns glukosproduktion, glukosnivån sjunker så länge alkoholen finns kvar i blodet Vid alkoholintag finns stor risk för nattliga hypoglykemier. Sänk insulidosen på kvällen

54 Hyperglykemi vid diabetes mellitus typ 2 1. Behandla fasteglukos (mål < 7 mmol/l) Viktnedgång a.metformin b. + Insulin NPH till natten 2. Behandla postprandiellt glukos (mål 8-10 mmol/l) Kost Motion c. Sulphonylurea eller Måltidsinsulin (normalvikt) d. DPP4-hämmare (hypoglykemi, njursvikt) GLP1-agonist (fetma) e. SGLT2 hämmare

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Blodsockersänkande läkemedel

Blodsockersänkande läkemedel Blodsockersänkande läkemedel Luleå 141203 Marianne Gjörup Livsstilsförändring Livsstilsförändring: basen för all diabetesbehandling Råd om livsstilsförändringar bör utgå från patientens situation och speciella

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset.

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Diabetes typ 2 Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset. Kontaktperson Överläkare Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. jarl.hellman@akademiska.se

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod

Rekommenderade läkemedel och terapiråd i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod REKlistan 2012 Rekommenderade läkemedel och i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Ytterligare REKlistor kan beställas via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se eller på telefon

Läs mer

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod

REKlistan. Rekommenderade läkemedel, terapiråd och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen. www.vgregion.se/vardgivarstod EKlistan ekommenderade läkemedel, och upphandlade läkemedel i Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/vardgivarstod Förord EKlistan är den femte upplagan av ett regionalt samlat dokument för rekommenderade

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Typ 1-diabetes och graviditet

Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Typ 1-diabetes och graviditet Docent Ulla Ekblad har anlitats som expert. Skriften grundar sig på den tidigare guiden Ska du skaffa barn, också den utgiven av Diabetesförbundet.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Distriktsläkaren Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-01-20

Arbetsmaterial 2013-01-20 Arbetsmaterial 2013-01-20 Vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt eller fetma i Södra Sjukvårdsregionen Fastställt den 2006-12-01 Reviderat 2013-01-31 Nästa revision jan 2016 Barnöverviktsenheten

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer