Huvudfönstret för GroupWise

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huvudfönstret för GroupWise"

Transkript

1 Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg, Konton, Fönster och Hjälp. Du kan t.ex. klicka på Arkiv-> Nytt -> välj Post NAVIGERINGSFÄLTET visas nedanför huvudmenyn. I navigeringsfältet kommer du lätt åt de mappar du använder mest. Som standard finns mapparna Hem, Brevlåda, Skickade försändelser och Kontakter med i navigeringsfältet. Du kan lägga till objekt i navigeringsfältet. Klicka på i vänstra hörnet och välj Anpassa navigeringsfältet. Längst till höger finns knappar för: Visa eller dölj mapplista, Visa eller dölj snabbgranskning och Visa eller dölj huvudmeny. VERKTYGSFÄLT Med hjälp av verktygsfältet kan du snabbt utföra de vanligaste arbetsuppgifterna i, som att öppna adressboken, skicka meddelanden och söka efter försändelser. Använd listrutan Visa i verktygsfältet om du vill ändra visningen av försändelselistan. Använd verktygsfältet när du snabbt vill välja funktioner och alternativ i. Verktygsfältet är sammanhangskänsligt och ändras beroende på vilken vy du befinner dig i. Varje verktygsfält innehåller de alternativ som du behöver i det sammanhanget. Alla verktygsfält kan anpassas. Du kan lägga till och ta bort knappar, ändra ordning på knapparna och placera avgränsare mellan knapparna. Anpassa ett verktygsfält genom att Högerklicka i verktygsfältet -> klicka på Anpassa verktygsfält - > Klicka på fliken Visa. Ange hur du vill att verktygsfältet ska visas. Om du vill ta bort eller visa listrutan med visningsinställningar markerar respektive avmarkerar du kryssrutan Visa listruta med visningsinställningar. Eller om du vill visa Ulla-Maija Barsk 1 (6)

2 de knappar som är mest användbara för den markerade försändelsen markerar du Visa verktygsfält för objektkontext. Eller om du vill visa de knappar som är mest användbara för den markerade mappen markerar du Visa verktygsfält för mappkontext. Högerklicka i verktygsfältet -> klicka på Anpassa verktygsfält -> Klicka på fliken Anpassa. Du kan lägga till en knapp genom att klicka på en kategori i listan Kategorier -> tryck på en knapp i rutan Knappar- > Lägg till knapp. Kategorierna motsvarar menyerna i huvudfönstret. Knapparna i rutan Knappar motsvarar funktionerna på menyerna. Knapparna för kategorin Arkiv är till exempel åtgärder på Arkiv-menyn (öppna fönster, skriva ut, spara och så vidare). Om du vill ta bort en knapp drar du bort den från verktygsfältet. Ändra ordning på knapparna i verktygsfältet genom att dra dem dit du vill ha dem. Om du vill ha mer utrymme mellan knappar drar du den ena knappen bort från den andra. Eller vill du ta bort utrymme mellan knapparna drar du en knapp mot en annan. Klicka på OK. Vid knappen Ansluten i verktygsfältet kan du ändra visning av mapplistan och fylla på fullmaktslistan för brevlåda och kalender. Klicka på Ansluten -> Fullmakt -> Bläddra från adressboken (kalendermappen skall vara markerad). Bläddra från adressväljaren och välj namnet på personen du är fullmaktsinnehavare för. Då öppnas hans eller hennes brevlåda och namnet visas högst upp i mapplista för Ansluten fullmakt i verktygsfältet. Använd genom att klicka på Ansluten -> välj fullmaktsnamn. Om användaren inte ännu har gett dig fullmaktsbehörighet i hans eller hennes behörighetslista läggs namnet till i fullmaktslistan, men användarens brevlåda öppnas inte. Om du tar bort en användare från fullmaktslistan innebär inte att fullmakten upphör att gälla. Den användare vars brevlåda du kan öppna måste ändra din behörighet i sin behörighetslista. När du vill gå tillbaka till din brevlåda klickar du på Ansluten -> ditt namn. Innan du kan fungera som fullmaktsinnehavare (hantera en annan persons brevlåda eller kalender) för någon måste den personen ge dig fullmakt i behörighetslistan i Alternativ genom att Klicka på Verktyg i huvudmenyn -> Alternativ -> Säkerhet -> fliken Fullmaktsbehörighet. Du kan ha flera brevlådor öppna samtidigt genom att öppna ett nytt huvudfönster för varje brevlåda Fönster -> Nytt huvudfönster. Du kan skilja mellan brevlådorna genom att kontrollera brevlådeägarens namn, som visas som etikett för rotmappen i varje brevlåda. Om du har rätt fullmaktsbehörighet kan du visa kalender för flera användare eller resurser sida vid sida: Markera Kalender mapp -> klicka på flera användare. MAPPLISTAN I mapplistan till vänster i huvudfönstret kan du ordna dina försändelser. Du kan skapa nya mappar för lagring av försändelserna. Ta fram mapplistan genom att klicka på Visa (i huvudmenyn) -> kryssa för mapplista. Du kan använda mappar för att lagra och ordna försändelser i. Du kan t ex gruppera alla försändelser, som hör ihop. Allmän information om mappar Alla mappar i huvudfönstret är undermappar till din användarmapp. I användarmappen finns Brevlådan, Skickade försändelser, Kalendern, Mappskåpet, Kontakter, Checklista, Dokument, Arbete pågår och Papperskorgen. Klicka på + och - för att utöka respektive dölja mappar. Bredvid alla mappar (utom delade mappar) visas antalet olästa försändelser inom hakparenteser. Bredvid mappen Skickade försändelser anger siffran inom hakparentes hur många försändelser som väntar på att skickas i cacheläge eller fjärrläge. När man använder onlineläget är man ansluten till postkontoret på nätverket. I cacheläget sparas en kopia av nätverksbrevlådan, inklusive alla meddelanden och övrig information, på din Ulla-Maija Barsk 2 (6)

3 lokala hårddisk. Fjärranslutet läge används normalt av användare som är på resande fot. På samma sätt som i läget cachelagring sparas en kopia av nätverksbrevlådan, eller den del av brevlådan som du anger, på din lokala hårddisk. Du kan hämta och skicka meddelanden regelbundet med den typ av anslutning som du anger: modem, nätverk eller TCP/IP. Du kan ordna försändelser i mapparna genom att flytta eller länka dem. När du flyttar en försändelse till en mapp tas den bort från en plats och placeras på en annan. När du länkar en försändelse till en mapp fortsätter den att finnas i den ursprungliga mappen och visas dessutom i den nya. När du ändrar en länkad försändelse ändras den också i de andra mapparna. Om en försändelse är kopplad till flera mappar och du tar bort originalförsändelsen, finns kopiorna kvar i de övriga mapparna. Du kan definiera olika egenskaper för alla mappar i din brevlåda. Du kan exempelvis sortera försändelserna efter datum i en mapp och efter företag i en annan. Mappen Brevlåda I brevlådan visas alla försändelser som du har tagit emot, med undantag för schemalagda försändelser (bokningar, uppgifter och anteckningar) som du har godkänt eller avslagit. De godkända, schemalagda försändelserna flyttas till kalendern. Mappen Skickade försändelser I mappen Skickade försändelser visas alla skickade försändelser från brevlådan och kalendern. Försändelsemappen har följande egenskaper: Det går inte att ta bort en systemmapp. Alla skickade försändelser finns i den här mappen om de inte flyttas till en annan mapp än brevlådan eller kalendern. Om en skickad försändelse flyttas till en annan mapp visas den inte längre i mappen Skickade försändelser Du kan skicka om, schemalägga på nytt och återkalla skickade försändelser i den här mappen. Mappen Kalender Kalendervyn i mapplistan innehåller flera kalendervyalternativ: en dag, vecka, månad och år. Med fleranvändaralternativ kan du hämta andra personers och resursers kalender till din kalendervy förutsatt att du har tillåtelse att läsa dessa kalendrar. Med Redigera -> lägg till kalenderflik kan du lägga till egna kalendervyalternativ i verktygsfältet. Med Redigera > Kalendrar > Nytt Kalender kan du skapa och färgsätta flera namngivna kalendrar under din kalendermapp. Du kan via urvalsökning ta fram ett speciellt urval av försändelser i kalendern och urvalet gäller för alla listor, bokningar, anteckningar och uppgifter, i en kalendervy. Dubbelklicka på urvalsikonen och välj urval t ex en tillsatt kategori, som du har använt för att kategorisera dina försändelser eller fyll i ett eller flera av följande fält. När du har aktiverat ett urval ändrar urvalsikonen utseende (färg). Från Om du vill visa försändelser från en specifik person skriver du ett namn i fältet Från. Klicka på bläddra om du vill välja ett namn från en lista. Till, kopia Om du vill visa försändelser till en specifik person skriver du ett namn i fältet Till, kopia. Klicka på bläddra om du vill välja ett namn från en lista. Ärende Om du vill visa försändelser som innehåller specifik text i ärendet skriver du texten i fältet Ärende. Texten du skriver är inte skiftlägeskänslig. Meddelande Om du vill visa försändelser som innehåller specifik text i meddelandet skriver du texten i fältet Meddelande. Texten du skriver är inte skiftlägeskänslig. Kategori Om du vill visa försändelser som har tilldelats en kategori klicka på Kategorier -> väljer ett kategorinamn. Ulla-Maija Barsk 3 (6)

4 Om du vill ange annan information för urvalet klickar du på Avancerat urval. Du kan dölja mapplistan genom att klicka på Visa (i huvudmenyn) -> Mapplista då syns kalendern bättre i huvudfönstret. Mappen Kontakter Mappen Kontakter motsvarar som standard adressboken Favoritadresser i adressboken. Alla ändringar som du gör i mappen Kontakter görs även i adressboken Favoritadresser. I den här mappen kan du visa, skapa och ändra kontakter, resurser, organisationer och grupper genom att klicka på Ny kontakt, Ny resurs, Ny grupp eller Nytt företag i verktygsfältet. Dina fullmaktsinnehavare ser aldrig mappen Kontakter. Om du skapar ett urval i mappen Kontakter visas fälten Visningsnamn, E-postadress, Efternamn, Företag, Avdelning och Kategori i dialogrutan Urval. Filtrera ut de önskade kontakterna genom att skriva eller välja information i ett eller flera fält. Tips: Klicka på Adressbok i verktygsfältet för att arbeta med adressboken. Mappen Checklista Använd mappen Checklista när du vill skapa en uppgiftslista. Du kan flytta alla poster (meddelanden, telefonmeddelanden, anteckningar, uppgifter och bokningar) till den här mappen och sortera dem i valfri ordning. Varje post är markerad med en kryssruta så att du kan bocka av dem i takt med att du utför dem. Om du vill att en annan mapp ska fungera på samma sätt som mappen Checklista, klickar du på mappen, klickar på listrutan Visa i verktygsfältet och väljer Checklista. Mappen innehåller sedan ett checklisteområde överst i mappen dit du kan dra försändelser. Egenskaper för checklistamapp: Det går inte att ta bort en systemmapp. Den här mappen innehåller följande försändelser: Försändelser som du har flyttat till den här mappen. Försändelser som du har skapat i den här mappen. Försändelser i andra mappar som du har markerat med Visa i checklistan. Försändelser som ingår i en checklista som du har skapat i en annan mapp Alla typer av försändelser kan finnas i den här mappen. När du vill markera en uppgift som slutförd klickar du i kryssrutan bredvid uppgiften i uppgiftslistan. Om du vill ange ett förfallodatum, öppnar du försändelsen, klickar på fliken Checklista och anger ett datum. Om du vill ange en försändelses prioritet, drar du uppgiften till en annan plats i checklistan. Försändelser i en checklista visas inte i uppgiftslistan i kalendern. Om en försändelse i en checklista förfaller i dag är kryssrutan i checklistan grön. Om en försändelse i en checklista har förfallit är kryssrutan röd. Mappskåp Mappskåpet innehåller alla dina egna mappar. Du kan sortera om mappar och skapa undermappar genom att klicka på Redigera och välja Mappar. Du kan även skapa mappar via Arkiv -> Nytt -> välj mapp. (Välj alternativet personlig mapp) Delade mappar En delad mapp fungerar precis som alla andra mappar i mappskåpet, förutom att andra användare har tillgång till den. Du kan skapa delade mappar och dela befintliga egna mappar i mappskåpet. Du anger vem du vill dela mappen med och vilka rättigheter varje användare ska tilldelas. Sedan kan andra användare anslå meddelanden i den delade mappen, lägga befintliga försändelser i den och skapa diskussioner. Du kan inte dela systemmappar, det vill säga Ulla-Maija Barsk 4 (6)

5 mapparna Mappskåp, Papperskorg och Arbete pågår. Personer som har behörighet till den delade mappen får inte automatiskt behörighet att redigera ett dokument du placerar i mappen. Innan de kan redigera dokumentet måste du ge dem redigeringsbehörighet på fliken Dokumentdelning. Mappen Dokument Dina dokumentreferenser ordnas i mappen Dokument så att det alltid är lätt att hitta dem. Alla dokumentreferenser som du skapar eller öppnar läggs till i mappen Dokument. Du kan också ange att alla dokumentreferenser som du läser eller importerar ska läggas till. Du kan dessutom ange att ingen av dessa åtgärder ska lägga till någon dokumentreferens i mappen Dokument. Mappen Dokument kan bara innehålla dokumentreferenser. Om någon annan typ av försändelse flyttas till den här mappen av en -klient tas försändelsen bort. Mappen Dokument innehåller som standard de 20 senaste dokumentreferenserna. Du kan ändra detta antal till ett tal mellan 0 och När maximalt antal har uppnåtts tas den äldsta dokumentreferensen bort. Du kan också ta bort dokumentreferenser manuellt från mappen Dokument. Dokumentreferenser är referenser till de verkliga dokumenten i ett dokumentbibliotek. Systemadministratören bestämmer vilka bibliotek du har tillgång till. Mappen Dokument innehåller två sökmappar. Mappen Författat innehåller dokumentreferenser till alla dokument som du är författare till. Mappen Standardbibliotek innehåller dokumentreferenser till alla dokument som du har tillgång till i standardbiblioteket. Du kan ändra eller ta bort mapparna Författat och Standardbibliotek. Du kan också skapa andra sökmappar till dokument efter dina egna behov. Du kan exempelvis skapa en sökmapp för ett visst bibliotek, ett visst ärende, en viss författare eller en viss dokumenttyp. Mappen Arbete pågår Mappen Arbete pågår är en mapp där du kan spara meddelanden som du har påbörjat men tänker slutföra vid ett senare tillfälle. Öppna och skriv ett meddelande. Välj därefter Arkiv-> Spara utkast Mappen Skräppost Alla e-postförsändelser från adresser och Internet-domäner som hanteras som skräppost i Skräpposthantering placeras i mappen för skräppost. Den här mappen skapas inte i mapplistan om inte ett alternativ för skräppost aktiveras. När ett alternativ för skräppost har aktiverats går det inte att radera den här mappen. Det går dock att byta namn på mappen eller flytta den till en annan plats i mapplistan. Om du vill ta bort försändelser från mappen för skräppost högerklickar du på mappen, klickar på Töm skräppostmappen och sedan ja. Mer information finns under hjälpen. Papperskorgen Alla borttagna meddelanden, bokningar, uppgifter, dokument och anteckningar lagras i papperskorgen. Försändelser i papperskorgen kan visas, öppnas och åter placeras i brevlådan ända tills du tömmer papperskorgen. (När du tömmer papperskorgen raderas försändelserna från systemet.) Du kan tömma hela papperskorgen eller endast markerade försändelser. Försändelser i papperskorgen raderas efter det antal dagar som har angivits under fliken Radera i Verktyg -> Alternativ för arbetsinställningar eller när du tömmer papperskorgen manuellt. Systemadministratören kan ange att papperskorgen ska tömmas regelbundet och automatiskt. Ulla-Maija Barsk 5 (6)

6 I PANELERNA ges en överblick över den mest använda informationen. Du kan lägga till ytterligare paneler från en lista med fördefinierade paneler, men du kan också skapa nya paneler som visar den information du vill. Vyn Hem är indelad i kolumner som i sin tur innehåller paneler. En panel är en anpassad informationsvy i. I vyn Hem visas till exempel som standard en panel med olästa meddelanden, kalender och checklista. I panelen med olästa meddelanden visas en lista över försändelser som du inte har läst och i panelen Checklista visas försändelser som finns i mappen Checklista. Klicka på ditt namn Hem i mapplistan. Du kan skapa paneler för olika typer av information, allt ifrån olästa försändelser till en översiktskalender. Det finns en fördefinierad lista över paneler (checklista, kalender, olästa försändelser, senaste aktivitet och översiktskalender) men du kan även skapa egna paneler. Använd listrutan Visa i verktygsfältet -> Välj Paneler. Du kan redigera och ta bort (stäng) paneler från en vy genom att klicka på i högra hörnet på panelen (ändra panelinställningar). Ulla-Maija Barsk 6 (6)

2006-02-24 Datautbildning

2006-02-24 Datautbildning Logga in Klicka på icon på skrivbordet. Ange därefter ditt lösenord. För att komma åt mailsystemet hemifrån skriv skola.haparanda.se på adressfältet klicka sedan på insidan. Insidan är öppen för alla i

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS HTML 3 TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kommer du enkelt åt din e-post och din kalender i alla webbläsare som stöder HTML

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 FÖR WINDOWS 16-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 FÖR WINDOWS 16-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 FÖR WINDOWS 16-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Sida 1 av 14 Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Nu när vi går över från FC till Outlook kan det vara viktigt att alla vet vad som förväntas av var och en i användningen

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION ANVÄNDARGUIDE FÖR WINDOWS 32-BIT TM Friskrivningsklausul Novell, Inc. ger ingen garanti av något slag för innehållet i denna handbok, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte

Läs mer

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Outlook. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Outlook Outlook är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter. Det är viktigt att du förstår grunderna i programmet så att du kan använda

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson

Workshop om Outlook. Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Workshop om Outlook Outlook klient och Outlook Web App 2014-01-28 Christina Bodén och Eva Eriksson Två vägar in till eposten Outlook Web App - epost.varmdo.se Används på webben Upplevs av många som enklare

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning, planering och dokumenthantering.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

GroupWise 18 Användarhandbok för WebAccess Mobile. Oktober 2018

GroupWise 18 Användarhandbok för WebAccess Mobile. Oktober 2018 GroupWise 18 Användarhandbok för WebAccess Mobile Oktober 2018 Juridisk information Copyright 1993-2018 Micro Focus eller ett av dess närstående bolag. De enda garantierna för produkter och tjänster från

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

Kalender. Snabbstartsguide. Schemalägga ett Lync-möte Ordna ett personligt möte eller hoppa över resan och träffas online med Lync 2013.

Kalender. Snabbstartsguide. Schemalägga ett Lync-möte Ordna ett personligt möte eller hoppa över resan och träffas online med Lync 2013. Kalender Snabbstartsguide Schemalägga ett Lync-möte Ordna ett personligt möte eller hoppa över resan och träffas online med Lync 2013. Växla vy Använd den kalendervy som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Grundstrukturen för s FirstClass En ny elev på har förutom FirstClass grundfunktionsikoner (Brevlåda, Kalender, Kontakter etc.) bara tre konferenser på sitt FirstClass-skrivbord.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle)

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle) UTBILDNINGSMATERIAL 1(15) Handläggare, titel, telefon Terri Henkul, Utbildningsansvarig 011-151791 Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle) Skriven för FirstClass version 9.126 Postadress

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Svara. Bifoga. Signatur. Organisera

Svara. Bifoga. Signatur. Organisera Skicka Svara Bifoga Organisera Signatur Kontakter Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll ALLMÄNT... 1 Använda Outlook webbprogram när du reser... 1 Öppna Outlook

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Så här funkar Föreningsliv

Så här funkar Föreningsliv Så här funkar Föreningsliv Logga in Logga in på den adress du fått skickat till dig via mail. Använd det lösenord och användarnamn som du tilldelats. Kom alltid ihåg att logga ut när du skrivit färdigt,

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

1 Introduktion av Novell 11. 2 Om denna bok, läsarna & författarna 13

1 Introduktion av Novell 11. 2 Om denna bok, läsarna & författarna 13 Innehållsförteckning 1 Introduktion av Novell 11 2 Om denna bok, läsarna & författarna 13 3 GroupWise ett seriöst affärsverktyg 17 1. En allmän brevlåda bevakad av ett arbetslag 18 2. Automatisk registrering

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Introduktion till Gmail

Introduktion till Gmail Introduktion till Gmail Innehållsförteckning Logga in till Gmail (webbläsare)... 2 Översikt Gmail... 2 Läsa e-post... 3 Svara på och vidarebefordra e-post... 3 Skicka e-post... 4 Bifoga bilagor med e-post...

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Hantering av email systemet Zimbra

Hantering av email systemet Zimbra Innehållsförteckning Hantering av email systemet Zimbra 1.Utseende...2 2.Hantering...3 2.1.Spam till Skräp(Junk)...3 2.2.Sätta automatiskt mailsvar...4 2.3.Uppgifter (Tasks)...4 2.4.Ärenden...5 2.5.Etiketter...5

Läs mer

Lathund. Outlook. Version Beta 2010

Lathund. Outlook. Version Beta 2010 Lathund Outlook Version Beta 2010 Innehåll 1.1.1 Aktivera eller inaktivera Outlook idag... 2 1.1.2 Gör Outlook idag till din startsida... 2 1.1.3 Anpassa Outlook idag... 3 2 Kalender... 4 2.1.1 Några inställningar

Läs mer

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan.

Snabbstartsguide. Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i meddelandelistan. Snabbstartsguide Microsoft Outlook 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Gör Outlook personligt Anpassa Outlook.

Läs mer

Diskussionsforum i Fronter

Diskussionsforum i Fronter Diskussionsforum i Fronter guide för användning av Forum i Fronter Vers 2.0 Inledning I Fronter finns det fem olika diskussionsverktyg. Fronter har gett dem den gemensamma beteckningen Forum, och du hittar

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer