Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle)"

Transkript

1 UTBILDNINGSMATERIAL 1(15) Handläggare, titel, telefon Terri Henkul, Utbildningsansvarig Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (Gull-Olle) Skriven för FirstClass version Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun S:t Persgatan it-enheten@norrkoping.se Internet Norrköping

2 UTBILDNINGSMATERIAL 2(15) Innehåll 1. Inledning Moderatorns ansvar och uppgifter Administration av struktur och innehåll Hantering av användare och behörigheter Ansvar för innehållet inklusive rensningsrutiner Kontaktperson mellan användare och systemförvaltning Vara ett lokalt stöd för konferensens användare Att bygga upp konferensen Var bygger jag? Att lägga upp en struktur Skapa innehållet Konferens eller mapp Kalendrar Kontaktdatabas FirstClass-dokument Se till att användarna inte sabbar innehållet Se till att användarna kommer åt innehållet Moderatorns verktyg för behörigheter Behörigheter för allt i konferensen Snygga till det lite Ändra bakgrunden Ändra ikoners utseende Delad vy i en konferens Annan stil och storlek på ikonerna i en konferens Övrigt Bilagor...13

3 UTBILDNINGSMATERIAL 3(15) 1. Inledning I NK Kommunikation (Gull-Olle) finns möjligheten att skapa elektroniska mötesplatser (konferenser) för olika grupper av användare. Det kan vara en intressegrupp som till exempel konstklubben med medlemmar i olika funktioner på olika enheter eller skolor, eller det kan vara alla eller delar av användare inom en enhet eller skola. Gemensamt för alla dessa konferenser är att det skall finnas en moderator, en utpekad ansvarig person för konferensen. 2. Moderatorns ansvar och uppgifter Som moderator ansvarar du för konferensen: Administration av struktur och innehåll Hantering av användare och behörigheter Ansvar för innehållet, inklusive rensningsrutiner Kontaktperson mellan användare och systemförvaltning Vara ett lokalt användarstöd för konferensens användare Som moderator förutsätter vi också att du aktivt hjälper till att sprida kunskap om och inspirera till användning av NK Kommunikation. All administration av den egna konferensen hanteras i en särskild konferens som du fått tillgång till som moderator. Den ligger på ditt skrivbord i NK Kommunikation och heter just Moderatorkonferens. Bild 1: Ikonen Moderatorkonferens

4 UTBILDNINGSMATERIAL 4(15) 2.1 Administration av struktur och innehåll Moderatorn ansvarar för att bygga konferensen, och underhålla dess struktur. Detta görs i den så kallade byggarmappen (se Bild 2), som ligger i moderatorkonferensen. Bild 2: Ikonen Byggarmapp I byggarmappen finns sedan din konferens, bland andra konferenser med moderatorer. Du har endast behörighet att öppna din egen konferens. Fortsättningsvis kommer vi att använda UtbildningsKonferens som exempel, men alla konferenser utgår från samma modell. Mer om hur du bygger din konferens kommer nedan, men innan du kan göra detta måste strukturen inrättas och en behörighetsgrupp för dina användare skapas. Detta görs av oss inom systemförvaltningen när anmälan om en gemensam konferens görs. 2.2 Hantering av användare och behörigheter Som moderator ansvarar du också för vilka användare som har tillgång till din konferens och vad de kan göra i konferensen genom att fastställa behörigheter på olika sätt. Behörigheter styrs på två sätt, antingen genom att användaren tillhör en grupp med viss behörighet, eller att användaren personligen tilldelas en viss behörighet. Vi eftersträvar att så långt det är möjligt styra behörigheter genom att tilldela användaren medlemskap i en grupp. När gruppen för din konferens skapas enligt ovan, så styr detta alltså att de som du senare gör till medlemmar i gruppen kommer att kunna se och komma åt din konferens. 2.3 Ansvar för innehållet inklusive rensningsrutiner Du har också ett ansvar för att innehållet i din konferens är aktuellt, följer kommunens policy och riktlinjer samt svensk lagstiftning. Tänk på de särskilda regler som gäller för PUL, om du planerar att i konferensen ha namn och adressinformation.

5 UTBILDNINGSMATERIAL 5(15) I ansvaret för innehåll ingår också att rensa och städa undan inaktuellt material, samt i det avseendet följa NK Kommunikations dokumentarkiveringsplan. 2.4 Kontaktperson mellan användare och systemförvaltning Användarna av din konferens skall vända sig till dig med frågor kring konferensen och innehållet, likaväl som vi kommer att vända oss till dig med systemförändringar eller andra beslut som påverkar din konferens. 2.5 Vara ett lokalt stöd för konferensens användare Dina användare skall också vända sig till dig i första hand avseende support kring din konferens och funktionerna kring denna. 3. Att bygga upp konferensen 3.1 Var bygger jag? Du öppnar din konferens i byggarmappen precis som vanligt genom att dubbelklicka på den. I konferensen hittar du två ikoner. Den ena är den konferens som dina kollegor kommer att se på sitt skrivbord (NK Kommunikations skrivbord, inte skrivbordet i Windows). Den andra ikonen är det verktyg du använder för att ge dem behörigheter till konferensen och ta bort behörigheter till konferensen (egentligen för att lägga till dem i gruppen). Övrig yta på denna nivå kan du använda hur du vill men förslagsvis är det här du bygger upp och strukturerar det du ska ha i konferensen innan du lägger upp det där för beskådning av konferensens deltagare. I exemplet i Bild 3 har vi delat upp konferensen (via menyn Visa/Dela/Dela horisontellt) i två delar där vi har originalkonferensen och verktyget i den övre delen medan vi använder den nedre delen till att bygga upp och experimentera med innehållet innan vi lägger ut det.

6 UTBILDNINGSMATERIAL 6(15) Bild 3: Exempel på konferens 3.2 Att lägga upp en struktur Vad man ska ha för struktur på sin konferens är det bara man själv (och antagligen i samarbete med dem som ska använda konferensen) som kan bestämma. Strukturen kan vara allt från en enkel konferens där ni vill dela information om möten, utbildningar eller liknande, till en avancerad struktur med bokningsbara mötesrum, kallelser till kontorsmöten, underkonferenser för avdelningar, gemensamma sändlistor, diskussionsforum mm. Ett bra tips om man ska ha avancerade strukturer är att först skissa strukturen på papper innan man sätter igång med själva byggandet. Som bilaga sist i denna handbok hittar du ett exempel på en väldigt enkel skiss med några exempel på vad man kan använda en gemensam konferens till. 3.3 Skapa innehållet Enklaste sättet att skapa ett nytt objekt (konferens, mapp, kontaktdatabas eller kalender) är att högerklicka på ytan där man vill skapa objektet. Man blir då tyvärr begränsad eftersom kalender inte går att skapa på detta sätt. Går man istället in under Arkiv/Nytt så kan man därifrån skapa alla de ovan nämnda. Medan man håller på att skapa innehåll och bygga upp strukturen kan det vara lämpligt att användarna inte ser innehållet. Enklast är att man bygger

7 UTBILDNINGSMATERIAL 7(15) upp allt utanför den gemensamma konferens som delas ut till användarna, för att flytta in det däri när man är nöjd med resultatet. Det finns som tidigare nämnt, fyra olika slags objekt man kan skapa i sin konferens. Dessa är kalender, mapp, kontaktdatabas (adressbok) och konferens (jodå, man har konferenser i konferenserna) Konferens eller mapp En konferens till skillnad mot en mapp, kan man skicka e-post till medan en mapp bara är en dum behållare. En konferens kan man sätta behörigheter på, det kan man inte på mappar, utan de får behörighet utifrån det objekt de ligger i. En konferens lämpar sig att skapa andra objekt i, det gör inte alltid mappen Kalendrar I moderatorstyrda konferenser kan man ha gemensamma kalendrar. Man kan exempelvis lägga in alla kontorsmöten, vårens och höstens kickoff, planeringsdagar mm i en kalender, boka ett konferensrum i en annan kalender, boka bilen i en tredje kalender osv. (Vi tillhandahåller även kurser för kalenderfunktionen för vanliga användare, alltså även icke-moderatorer.) Kontaktdatabas Man kan i den gemensamma konferensen ha en kontaktdatabas i vilken man skapar sändlistor som alla behöriga kan använda. För att kunna använda sändlistorna genom att skriva en sändlistas namn som mottagare i ett mejl, måste användaren skicka ett alias av kontaktdatabasen till sitt skrivbord och sedan dra in det i sin egen adressbok FirstClass-dokument FirstClass-dokument, till skillnad mot t.ex. word-dokument, behöver du inte spara på datorn mellan varje redigering, för att sedan ladda upp till den gemensamma konferensen efter varje redigering. Detta gör att FirstClassdokument lämpar sig väldigt bra då ni behöver dokument som kommer att öppnas, redigeras och stängas många gånger av många personer, t.ex. anmälnings-/deltagarlistor för personalens olika aktiviteter. FirstClass-dokument skapar du enklast genom att högerklicka på tom yta där du vill ha dokumentet och välja Nytt dokument ur listan som då visar sig. Du får då upp en dialogruta med olika dokumentmallar att välja från. Dubbelklicka på den du vill ha.

8 UTBILDNINGSMATERIAL 8(15) Mallarna i övre delen av dialogrutan har olika bakgrunder medan de i nedre delen av dialogrutan (i skrivande stund endast två sådana mallar) även har visst fördefinierat innehåll som du kan ändra. (Har ni idéer om ytterligare mallar som även andra kan få användning av, säg till så tittar vi på möjligheten.) 3.4 Se till att användarna inte sabbar innehållet Som moderator av en konferens i NK Kommunikation är det din skyldighet att se till att användarna av den konferensen inte kan råka radera den eller underliggande objekt i den, av misstag. Därför är det väldigt viktigt att du alltid låser konferenserna och allt därunder. Varje objekt som du lägger ut i konferensen ska låsas. Så länge det inte är låst finns det stor risk att det blir raderat. Det är du som moderator som ansvarar för att alla objekt i din konferens blir låsta och därmed inte kan raderas. Lägger du ut ett objekt i konferensen och inte låser det och det blir raderat, då finns det inget att göra för att få tillbaka det. Du låser ett objekt genom att högerklicka på ikonen och välja Egenskaper i listan som kommer upp. I fönstret som kommer upp bockar du i rutan Låst och klickar på OK. Nu kan inte den kalendern, kontaktdatabasen, konferensen eller mappen raderas av de som kan se den och dess innehåll. Du kan se om ett objekt är låst eller inte genom att icke-låsta objekt har understrykning under sitt namn (gäller ej mapp och dokument). I Bild 4 ser du att kalendern för Stora konferensrummet är låst medan konferensen Våra logotyper och kalendern för Lilla konferensrummet inte är låsta. Vi ska alltså INTE ha understrykningar på objekt som ligger tillgängliga för användarna. Bild 4: Exempel på låsta och icke låsta objekt 3.5 Se till att användarna kommer åt innehållet Moderatorns verktyg för behörigheter I Bild 3 kan du se en ikon som ser ut som ett hänglås, den heter Lägg till/ta bort Terezas Users. Du har i din konferens en sådan motsvarande ikon. Den kan se ut som en guldnyckel, som en röd stämpel eller annat, men den heter alltid Lägg till/ta bort Users. Den är ditt verktyg för att ge användarna behörighet till din konferens. När du dubbelklickar på den får du upp ett

9 UTBILDNINGSMATERIAL 9(15) fönster som heter ListaGrupper (se Bild 5). Det kan ta några sekunder för hela listan att fyllas i om man har många deltagare i sin grupp. Du kan redan i denna ruta välja att ta bort en eller flera deltagares behörigheter från din konferens genom att bocka i rutan framför deras namn och sedan klicka på knappen Ta bort markerad. Listan är sorterad på efternamn. När du ska lägga till deltagare till din konferens klickar du på knappen Lägg till ny och fönstret Sök i Bild 5 visar sig då. I rutan sökord fyller du i namnet på den du vill ge behörighet till konferensen och trycker Enter, alternativt klickar på knappe Sök. Alla de som matchar sökmönstret radas då upp nedanför, och du kan bocka i rutan framför den/de personer som du vill ge behörighet till konferensen och klicka på Lägg till markerade. Vad som egentligen händer i bakgrunden när du lägger till någon är att användaren läggs till i en grupp. Denna grupp har behörighet till din konferens och får automatiskt din konferens upplagd på sitt skrivbord i NK Kommunikation. Gruppen heter oftast din konferens namn och tillägget Users. Du blir vid utbildningen informerad om namnet på din grupp. Bild 5: ListaGrupper och Lägga till deltagare i gruppen Ett tips till dig som ska lägga till många deltagare till gruppen: Eftersom fönstret ListaGrupper uppdateras varje gång man klickar på Lägg till Markerade i fönstret Sök så kan det bli väldigt segt när man lägger till många deltagare. Gör då så att när du har fått upp fönstret Sök så stänger du fönstret ListaGrupper där bakom och har bara kvar Sök. Du kan nu lägga till många användare i rad utan att datorn blir seg för det Behörigheter för allt i konferensen Då din konferens skapas får din grupp automatiskt behörighet för den. Men alla objekt du lägger i konferensen får inte det per automatik. Så på varje objekt man skapar och vill att kollegorna ska kunna använda sig av, måste

10 UTBILDNINGSMATERIAL 10(15) man sätta behörigheter. Detta gör man enklast genom att högerklicka på ikonen och där välja Behörigheter. I fönstret som kommer upp hittar man längst ner två rutor som heter Vem och Åtkomst. Överst i Vem-listan skriver man sitt eget namn och sätter fulla behörigheter till sig. Tänk på att fulla behörigheter även innebär att så som fönstret ser ut när du stänger det, så kommer det att se ut för övriga användare när de öppnar det. Vill du ta bort denna behörighet för dig själv, bocka ur alternativet Spara egenskaper för fönster och visning. Därunder skriver man namnet på gruppen som ska ha tillgång till objektet, alltså sin grupp och ger dem lämpliga behörigheter. Nedan ser du vad som kan vara lämpligt för de olika objekten. Behörigheter för konferenser På konferenser sätter man i de flesta fallen behörigheten Deltagare eller Infohämtare på gruppen. Infohämtare kan läsa allt som finns i konferensen men inte mejla in till den, medan Deltagare även kan mejla in till konferensen. I Bild 6 ser du exempel på hur detta ser ut. Bild 6: Exempel på behörigheter för en konferens Behörigheter för kalendrar Behörigheterna för kalendrar ser lite annorlunda ut än de för konferenser. Lämplig behörighet för att kunna göra bokningar i en gemensam kalender är att man utgår från den fördefinierade behörigheten Boka+detaljer och lägger till Skapa objekt, Redigera objekt och Öppna objekt så att det blir enligt Bild 7. Åtkomsten kommer då automatisk att ändras till Annan. Denna behörighet innebär att man kan boka in egna händelser, ändra dem och ta bort dem. Man kan även se alla andra inbokade händelser men man kan inte ändra eller ta bort någon annans händelser.

11 UTBILDNINGSMATERIAL 11(15) Bild 7: Behörigheter för att kunna boka i en kalender Behörigheter för kontaktdatabaser Behörighet att sätta på deltagare i en gemensam kontaktdatabas är lämpligtvis den fördefinierade behörigheten Öppna objekt eller för de som även ska kunna lägga in fler sändlistor sätter man behörigheten Skapare. De som endast har möjlighet att Öppna objekt kan bara använda sig av sändlistorna. Övriga behörigheter Du avslutar alltid alla behörighetsformulär med att längst ner skriva in gruppen All Users och ge dem behörighet Obehörig eller Ingen åtkomst. Man kan även sätta behörigheter på enstaka personer, om man exempelvis vill att någon av kollegorna ska ha fler eller färre behörigheter än övriga i gruppen. Viktigt är då att man sätter den personen högre upp än personens grupp, i Vem-listan. När en användare öppnar objektet läser systemet nämligen behörighetslistan uppifrån och ner, och när den hittar en person/grupp som matchar med personen som öppnat objektet så ger den de behörigheterna till personen, oavsett om personen finns längre ner i listan, alternativt finns med i en grupp som är längre ner i listan. 3.6 Snygga till det lite Man kanske inte tycker att innehållet är speciellt intressant eller lockande att titta på. Det man kan göra då är exempelvis någon av ändringarna i kommande avsnitt. Viktigt att tänka på om du gör någon av nedanstående ändringar är att du måste se till att ändringen slår igenom fullt ut även hos övriga användare av konferensen. Gör så här: Högerklicka på konferensen/ikonen du gjort ändringen i och välj behörigheter. I rutan som visar sig, strax under bocken för Publicera inte ser du rubriken Vy, Meddelandeinställningar mm (se Bild 8), klicka på den lilla trekanten till vänster om rubriktexten så expanderar dialogrutan. Klicka nu i bocken för Använd vy från server så är det helt säkert att de ändringar du gör slår igenom även hos övriga användare.

12 UTBILDNINGSMATERIAL 12(15) Bild 8: Använd vy från server Ändra bakgrunden 1. Välj/skapa/ladda ner den bild du vill ha som bakgrund och se till att den är i formatet *.png eller *.jpg. 2. Öppna konferensen du ska ha den i och gå in under menyn Samarbeta/Regler. 3. Dra och släpp bilden du vill ha in i reglerna, stäng rutan. 4. Högerklicka på den bakgrund du vill ha bilden på och välj Ändra utseendeegenskaper och fliken Bakgrund. 5. Bocka i Använd bakgrundsbild och i listan väljer du din bild, klicka på OK. Detta ändrar tyvärr inte bakgrundsbilden sedd via webb-inloggning, endast via klientinloggning. Väljer du däremot en bakgrund som ursprungligen finns i listan utan att ha gjort stegen 1-3 ovan, då syns bakgrunden även via webb-inloggning Ändra ikoners utseende 1. Högerklicka på den ikon du vill ändra utseende på och välj egenskaper. 2. Klicka på bilden längst upp till vänster, du har nu en lång lista av bilder du kan välja bland. Håller du nere Ctrl samtidigt som du klickar så har du ännu fler bilder att välja bland. Klicka på den bild du vill ska vara ikonens utseende Delad vy i en konferens Under menyn Visa när du befinner dig i en konferens, hittar du ett alternativ som heter Dela. Du kan där välja att dela fönstret horisontellt, vertikalt eller

13 UTBILDNINGSMATERIAL 13(15) inte alls. Detta gör att du fönstret delas i två fält, så att du exempelvis kan ha stora ikoner i övre fönsterhalvan men lista i nedre. Ikonerna kan sedan dras från den ena till den andra halvan av fönstret Annan stil och storlek på ikonerna i en konferens Under menyn visa hittar du även fyra olika alternativ för hur de olika objekten i din konferens visas. De är Visa som ikon, Visa som skalade ikoner, Visa som lista och Visa som indexkort. För att försäkra dig om att det är rätt halva av fönstret som du ändrar ikonutseende i, markera en av ikonerna i den fönsterhalvan du vill ändra i, och välj sedan ett av alternativen som omnämns ovan. Alternativet Visa som skalade ikoner innebär att du kan ändra storlek på ikonerna. Detta gör du genom att högerklicka på tom bakgrund i den fönsterhalva du vill göra ändringen i och där väljer du alternativet Ändra utseendeegenskaper. Under fliken Ikoner i dialogrutan som då visar sig, har du ett reglage som du kan dra i för att ändra storleken på ikonerna. Alternativet Visa som indexkort används nästan enbart för kontaktdatabaser (adressbok). Alternativet Visa som lista gör att du även kan anpassa vilka kolumner som ska synas, genom att högerklicka på en kolumnrubrik och där bocka i eller bocka ur de kolumner du vill ska synas eller döljas Övrigt Under Egenskaper för utseende finns även fler alternativ. Under flik Ikoner däri, kan du låsa ikonpositionerna så att användarna inte kan flytta på dem hur som helst i konferensen. I samma flik kan du även t.ex. bocka i att ikonerna ska öppnas med enkelklick, vilket ger en cool swoosh-effekt (ej fack-uttryck) då ikonen öppnas. Under fliken Uppvisa kan du ändra typsnitt och storlek på texten i konferensen/fönsterhalvan och en massa annat. Var inte rädd för att experimentera med inställningarna. Om man skulle få oönskade effekter går det alltid att återställa allt till standard igen, genom att klicka på knappen Standard. 4. Bilagor I exemplet i Bild 9 är det en enhet med två avdelningar, som har skissat på sin konferens innan de byggt upp den. Enheten ska ha en adressbok med gemensamma sändlistor, en konferens där de har sina kalendrar för bokning av sina två konferensrum och bilen samt en konferens i vilken de lägger upp

14 UTBILDNINGSMATERIAL 14(15) FirstClass-dokument där de anställda kan skriva upp sig om de ska delta vid årets julbord, vårens kick-off mm. Enheten är mitt uppe i en flytt och det är mycket som ska styras med runt flytten så de har för tillfället även en konferens i vilken all information om flytten ligger. Alla de olika projekt som de anställda deltar i, samlar man information om och diskuterar om i en egen konferens vid namn Pågående projekt, den ska i sin tur ha underkonferenser för varje projekt har de tänkt. Konferenserna Avd 1 och Avd 2 är till för diskussioner och information som bara gäller respektive avdelning, medan man i grundkonferensen diskuterar och skickar in information som gäller hela enheten. För att kunna hålla ordning och reda i konferensen har moderatorn även lagt upp en mapp med ikon av en papperskorg dit hon flyttar all inaktuell information. Konferensen förbättringsförslag är en idé från chefen, för att fånga upp önskemål och förslag från personalen angående arbetsmiljö, trivsel, saker att göra vid gemensamma aktiviteter mm.

15 UTBILDNINGSMATERIAL 15(15) Bild 9: Exempel på struktur

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (EDU)

Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (EDU) UTBILDNINGSMATERIAL 1(15) Handläggare, titel, telefon Terri Henkul, utbildningsansvarig 011-151791 Instruktionsbok för moderatorer i NK Kommunikation (EDU) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Grundstrukturen för s FirstClass En ny elev på har förutom FirstClass grundfunktionsikoner (Brevlåda, Kalender, Kontakter etc.) bara tre konferenser på sitt FirstClass-skrivbord.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010

Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 UTBILDNINGSKATALOG NK 1(13) Utbildningskatalog för NK Kommunikation 2009-2010 Innehåll Allmänna villkor för utbildning inom NK Kommunikation...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt

Läs mer

Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter. (FirstClass MobileSync)

Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter. (FirstClass MobileSync) KONFIG. IPHONE 1(12) Version C Handläggare, titel, telefon Systemförvaltningen, NK Kommunikation Konfigurera och installera iphone för ActiveSync och synkronisering av kalender och kontakter (FirstClass

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar.

Tomas Green. First Class. 1. Inställningar. För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. First Class 1. Inställningar För att lägga till en signatur i ett mail gör du så här: 1) Gå till menyn Redigera och välj Inställningar. 1 2) Välj fliken Meddelandehantering och därunder fliken Initialt

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW DEN HÄR INSTRUKTIONEN BEHANDLAR; Att skapa en nyhet - använda en logga i nyheten - använda en pdf-fil i nyheten ATT SKAPA EN NYHET 1. Logga in i OEW 2. Om du ska använda en logga eller en pdf-fil i nyheten

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Beställning av behörighet till projekt

Beställning av behörighet till projekt Fastighetsavdelning INSTRUKTION 1(6) 2007-04-03 Beställning av behörighet till projekt För att få åtkomst till eller avanmäla dig från ett projekt på Locums projektplats i advantum måste du logga in i

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan

Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Sida 1 av 14 Outlook - Lägstanivå för användning av Outlook på Hedda Wisingskolan Nu när vi går över från FC till Outlook kan det vara viktigt att alla vet vad som förväntas av var och en i användningen

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Innehåll OUTLOOK DELA KALENDER

Innehåll OUTLOOK DELA KALENDER 2017-11-01 OUTLOOK DELA KALENDER Innehåll Outlook PC... 2 Öppna delad kalender... 2 Dela kalender... 3 Ändra behörighet... 4 Outlook webapp... 5 Öppna delad kalender... 5 Dela kalender... 5 Ändra behörighet...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

1

1 www.itpedagogeek.se 1 Innehåll INNAN DU KÖR IGÅNG... 3 DET HÄR ÄR KLASSANTECKNINGSBOKEN... 3 ATT SPARA I ONENOTE... 3 MENYERNA... 3 ANTECKNINGSBOK FÖR KLASSEN... 4 STRUKTUR... 4 BYGG UPP DIN KLASSANTECKNINGSBOK...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008

Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 UTBILDNINGSKATALOG 1(13) 2007-10-01 Utbildningskatalog NKe-post 2007-2008 Allmänna villkor för utbildning inom e-posten...2...2 Anmälan...2 Pris...2 Kurslokal...2 Kursledare...2 Kursöversikt NKe-post 2007/2008...3

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! )

Din Pednet-adress är. Ditt Användarnamn är. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Din Pednet-adress är Ditt Användarnamn är.. Ditt lösenordord är.. ( detta ändrar du ju!! ) Har du inte PedNet hemma? Gå in på www.pedc.se - Där kan du tanka ner programmet! Så börjar vi med att klicka

Läs mer

Outlook kalenderfunktioner

Outlook kalenderfunktioner Outlook kalenderfunktioner Denna guide innehåller instruktioner för kalenderfunktioner i Outlook 2010/2013. Innehåll Outlook kalenderfunktioner... 1 Kalenderbehörigheter... 2 Dela din kalender/skapa en

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer