MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET"

Transkript

1 Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, MORA TFN: FAX: INFO@JERNTORGET.SE SUPPORT: SUPPORT@JERNTORGET.SE

2 Manual till skyltsystemet Sida 1 av 17 Innehåll Introduktion till Skyltsystemet... 2 Navigera i skyltsystemet... 3 Startsidan... 3 Mina färdiga skyltar... 3 Mina Produktsamlingar... 4 Skyltgenereringsstatus... 4 Delade produktsamlingar... 5 Skapa skyltar... 5 Söka produkter... 6 Valda produkter... 7 Mallar... 8 Arbeta med produktsamlingar... 9 Namnet... 9 Skyltningsdatum... 9 Mallar Lägg till produkter Ta bort produkter Förhandsgranska och redigera produkter Spara och stäng produktsamlingen Delade produktsamlingar Använd en delad produktsamling Dela ut en produktsamling Avsluta delningen Radera en produktsamling Skapa skyltar och hantera Mina färdiga skyltar Skriv ut en produktsamling Snabbskapa skyltar till en mall Skapa skyltar steg-för-steg från början Radera en skylt... 17

3 Manual till skyltsystemet Sida 2 av 17 Introduktion till Skyltsystemet Skyltsystemet skapar skyltar utifrån ett urval av produkter som läggs till i en Produktsamling. Skyltsystemet hämtar produktens information från en produktdatabas. Produktdatabasen har tre typer av information om en produkt. Den första grundläggande är artikelinformationen, till exempel artikelnummer, ean-kod och benämningar. Den andra är priser och som också en butik i kedjan kan uppdatera med sina lokala priser. Den tredje är produktinformation, till exempel texter, bilder och egenskaper, och priser. En användare kan sedan redigera sin produktsamling med att lägga in egna texter, bilder och priser på en produkt. Dessa ändringar sparas i produktsamlingen. Hur skyltarna ser ut beror på skyltmallens utseende. En skyltmall är en mall i Adobe InDesign C1. I mallen så är skylten grafisk layout angiven och vilka fält som bilder, texter och priser ska ligga i. Du skapar skyltar genom att generera skylt utifrån en produktsamling eller via att Snabbskylta till en skyltmall. Det skapas då en skylt med angivna produkt och mall, samt det innehåll du har angett (antingen från produktdatabasen eller med dina redigeringar). Har du angett flera mallar i en produktsamling så skapas en fil med skyltar för varje mall. En användare har tillgång till de produktdatabaser och skyltmallar som användaren har behörighet till. Vilka det är styrs av användarens organisations tillhörighet. Skyltarna genereras sedan utifrån skyltmall och produktinformation och användarna kan få dem som antingen PDF-filer eller InDesign-filer (för annonsunderlag). Skyltsystemet är en så kallad molnet-tjänst. Det vill säga användarna surfar endast till skyltsystemets webbsida (oftast en sida på intranätet) och behöver inte göra någon lokal installation på sin klient. Produktsamlingar och skyltjobb lagras per organisation. En användare kan skapa en produktsamling och en annan kan skriva ut dem.

4 Manual till skyltsystemet Sida 3 av 17 Navigera i skyltsystemet Skyltsystemet består av två huvudvyer Startsidan och Skapa skyltar. På Startsidan hittar du dina produktsamlingar och skyltar och i Skapa skyltar arbetar du med produktsamlingen och skapar skyltar. Startsidan Startsidan för Skyltsystemet består av fyra vyer: Mina färdiga skyltar Mina produktsamlingar Skyltgenereringsstatus Delade produktsamlingar. När du startar Skyltsystemet kommer du till Startsidan och vyn Mina produktsamlingar. Mina färdiga skyltar Mina färdiga skyltar är ett bibliotek för skyltar för din organisation. Listan anger namnet på skylten, när och vem som skapat den. Skyltnamnet består av två delar; första delen är produktsamlingen namn och andra delen är skyltmallen, och de avgränsas med ett _. Färdiga skyltar-listan listar 20 stycken skyltar i varje visning. Vill du bläddra bland visningarna så har du en lista på tillgängliga visningar längst ner i listan. Klicka på respektive visningsnummer så växlar visningen. Du öppnar en skylt genom att klicka på Skyltnamnet. Skylten öppnas då i din PDF-läsare. Du raderar en skylt genom att klicka på bakom skyltnamnet: och svarar Ok på bekräftelsefrågan. Figur 1: Vyn Mina färdiga skyltar

5 Manual till skyltsystemet Sida 4 av 17 Mina Produktsamlingar Mina produktsamlingar är ett bibliotek med de produktsamlingar som din organisation har skapat. Listan anger namnet på samlingen, när och vem som ändrat samlingen. Produktsamlingslistan listar 20 stycken samlingar i varje visning. Vill du bläddra bland visningarna så har du en lista på tillgängliga visningar längst ner i listan. Klicka på respektive visning nummer så växlar visningen. Du öppnar en produktsamling för att skapa skyltar eller redigera genom att klickar på namnet. Du raderar en samling genom att klicka på bekräftelsefrågan. bakom samlingens namn och svarar Ok på Figur 2: Vyn Mina produktsamlingar Skyltgenereringsstatus Denna vy visar Utskriftstatusen för dina skyltgenereringar på skyltsystemets servrar. Statusen visas för de genererar du gjort under aktuell inloggning. Figur 3: Vyn Skyltgenereringsstatus

6 Manual till skyltsystemet Sida 5 av 17 Delade produktsamlingar En organisation kan dela ut en Produktsamling till alla organisationer som ligger under den. Till exempel en kedja kan dela ut en samling till alla butiker i en kedja. Du öppnar en utdelad Produktsamlingen genom att klicka på samlingens namn. Samlingen du öppnar är en kopia på den utdelade samlingen. Det vill säga du ändringar inte den utdelade samlingen utan skapar dig en ny samling som är en kopia på den utdelade. Du delar ut en Produktsamling genom att öppna samlingen och klicka i Skapa skyltvisningen och avslutar utdelningen genom öppna samlingen och klicka. Figur 4: Vyn Delade produktsamlingar I vyn Delade produktsamlingar listas de produktsamlingar som du har delat ut eller som delats ut till dig. Skapa skyltar När du trycker på skyltar. eller öppnar en produktsamling så öppnas visningen Skapa Skapa skyltar har tre kolumner 1. Söka produkter med sökkriterier, filtreringar och sökresultatlistning. 2. Valda produkter med funktioner för en produktsamling och produktlistningen för samlingen. 3. Mallar med skyltmallslista, funktioner för mallarna och förhandsgranskning.

7 Manual till skyltsystemet Sida 6 av 17 Figur 5: Sidan Skapa skyltar Söka produkter Söka produkter kolumnen ligger till vänster på sidan Skapa skyltar. Söka produkter har tre funktioner: 1. Sökkriterium för sökningen. 2. Filtrering av sökresultatet. 3. Sökresultat. Sökkriterier Du kan ange flera sökkriterier i din sökning. De kriterier som kan anges är Art.nr Artikelnummer som normalt sett är butikens eller kedjans eget. Lev.art.nr Leverantörens artikelnummer eller beställningsnummer. Ean Artikelns EAN-kod. Kan blippas in med en streckkodsläsare. Namn Produktens benämning eller namn. Leverantör Leverantörens namn. Gruppnamn En artikel kan vara märkt med olika grupper och här kan du söka på dem. Ett exempel på grupp är varugruppen. Filtrering Du kan filtrera sökningen via Kedja En organisation kan ha tillgång till fler produktdatabaser och kan här välja vilken de vill göra sin sökning i.

8 Manual till skyltsystemet Sida 7 av 17 Kampanjgrupp Kedjan eller butiken kan ha märkt produkter med en kampanj och de kan man filtrera sökresultatet utifrån. Det vill säga om du väljer en kampanj under kampanjgrupp så visas bara produkter märkta med kampanjen i sökresultatet. Listan sorteras utifrån startdatum och den senaste kampanjen ligger överst. Visa Anger hur många produkter som ska hämtas i sökresultatet. Standard är de 25 mest relevanta sökträffarna. 100, 1000 och obegränsat antal är övriga alternativ. Sökresultat Sökresultatet visas i rutan Hitta produkter. Den information om produkten som visas är Artikelnummer Namn Leverantör Pris Bildikon för visning om produkten har bild i produktdatabasen. Sökresultatet sorteras utifrån artikelnumret. Valda produkter I mitten av vyn Skapa skylt har du Valda produkter där produktsamlingens funktioner och produktlistning visas. Figur 6: Valda produkter och dess funktioner.

9 Manual till skyltsystemet Sida 8 av 17 Ny produktsamling Skapar ny produktsamling. Spara, Stänga och producera skylt Sparar din produktsamling. Sparar och stänger din produktsamling. Stänger din produktsamling. Dela ut produktsamling Sparar och stänger produktsamlingen och genererar av skyltar. Delar ut produktsamlingen till underliggande organisationer. Markera och radera produkter - Stoppar delningen av produktsamlingen. Markerar alla produkter i Valda produkter-listan. Raderar alla markerade produkter från Valda produkter-listan. Publiceringsdatum Datum - Ange från och med när skyltarna ska börja gälla. Mallar Mallar är den högra kolumnen på sidan Skapa skyltar. Här kan du Välja mall Sätta denna mall Snabbskapa skyltar av denna mall Förhandsgranska mall Redigera produkter direkt i mallen. Du väljer mall genom att klicka på flervalsrutan Välj mall. Vald mall förhandsvisas. Byta mall på en produkt gör du genom att välja mall och markerar produkter under Valda produkter (kryssa i rutan för önskad produkt)

10 Manual till skyltsystemet Sida 9 av 17 och klicka på. Du kan redigera direkt i skylten genom att markera en produkt under Valda produkter. Klicka in dig på önskad post du vill redigera i förhandsgranskningen och skriver direkt i skylten. Fält som saknar innehåll markeras med tre stycken punkter i mallen. Funktionen skapar en skyltgenerering med vald mall för alla produkter i Produktsamlingen. Skyltgenereringen ändrar inte mallinställningarna för samlingen. Ett smidigt sätt att skapa hyllkantsetiketter för en kampanj eller avdelning. Arbeta med produktsamlingar Tanken med en produktsamling är att du till din organisation skapar färdiga produktsamlingar för en avdelning och för kampanj. I samlingen anger ni vilka produkter som ska ingå, gör eventuella lokala ändringar och lägger till locktexter, samt anger vilka mallar som respektive produkt ska skyltas med. En skapad produktsamling kan sedan återanvändas och snabba upp omskyltningen i butiken. Produktsamlingar skapas och redigeras i vyn Skapa skylt. Klicka på knappen på Startsidan för att skapa en ny produktsamling eller klicka på en befintlig produktsamling för att redigera den. Namnet Det första du gör på en ny produktsamling är att döpa den. Syftet med namnet är att ni snabbt och enklare ska hitta den. Du namnger din samling genom att skriva in namnet i fältet Namn under Valda produkter. Standardnamnet är [Namnge dina Valda produkter]. Figur 7: Funktioner och inställningar för en produktsamling Skyltningsdatum En produktsamling kan ställas in att hämta produktinformation gällande ett visst datum. Produktdatabasen som förser Skyltsystemet med information har funktioner för att sätta start- och stopptider på texter och priser. Håller du på att skapa en samling för en kampanj som startar ett visst datum anger du kampanjen startdatum i fältet Datum under Valda produkter. Produktsamlingens produkter kommer nu att få texter och priser som är aktiverade att gälla detta datum.

11 Manual till skyltsystemet Sida 10 av 17 Mallar En av inställningarna på en produkt i samlingen är mall. Innan du lägger till en produkt väljer du vilken mall du önskar att produkten ska skyltas med. Välj mall i fältet Välj Mall under Mallar. Senast valda mall är aktiv och vill du att nästa produkt ska ha samma mall så behöver du inte välja mall igen. Aktiv mall förhandsgranskas och namnet står ovanför förhandsgranskningen. Vilken mall som hör till vilken produkt ser du i produktlistningen under Valda produkter eller genom att markera produkten för visning i förhandsgranskningen. Vill du byta mall på en eller flera produkter markerar du önskade produkter genom att kryssa för produkter under Valda produkter listan. Du kan också välja alla produkter genom att klicka på. Välj önskad mall och klicka på. Alla markerade produkter får nu angiven mall. Figur 8: En produkt i Produktlistningen under Valda produkter. Figur 9: Funktioner under Mallar. Figur 10: Välj skyltmallslistan

12 Manual till skyltsystemet Sida 11 av 17 Lägg till produkter De produkter som tillhör produktsamlingen visas i produktlistan under Valda produkter. Figur 11: Produktsamling med Produktlista. Du lägger till produkter genom att söka under Sök produkter. Du kan söka med hjälp av sökkriterierna Art.nr. Lev.art.nr Namn Leverantör Gruppnamn eller filtreringsalternativen Kampanjgrupp Visa Om du inte kan hela artikelnumret så kan du ange sökkriterium och filtreringsalternativ för att hitta önskad produkt. Finns det flera alternativ listas sökresultaten under Hitta produkter. Du lägger till en produkt till Valda produkter genom att trycka på Figur 12: Söka produkter med sökresultatlistning produktens produkter. och du kan lägga till alla produkter i sökresultatet med funktionen Välj alla Saknas en produkt i produktdatabasen kan du själv skapa en till produktsamlingen via funktionen Tom produkt. En tom produkt skapas genom du genom att trycka på knappen tomma produkten läggs nu till under Valda produkter och du kan antingen redigera den i redigeringsläge eller skriva direkt i skylten.. Den

13 Manual till skyltsystemet Sida 12 av 17 Ta bort produkter Du tar bort en produkt ur produktsamlingen genom att markera produkten under Valda produkter genom att kryssa för den. Du kan kryssa för alla produkter genom att klicka på. För att radera alla valda produkter trycker du borttagningen. och trycker ok för att bekräfta Förhandsgranska och redigera produkter Du förhandsgranskar en produkt i Valda produkter genom att klicka på den i produktlistan. Förhandsgranskningen visas under Mallar. Redigering av en produkts innehåll kan göras direkt i skylten eller via redigeringsläget. Figur 13: Skriv direkt i skylten. För att skriva i skylten klickar du på den text eller pris du vill redigera i förhandsgranskningen. Textfält i skylten som inte har någon befintlig text markeras med tre stycken punkter. Redigeringsläget aktiveras genom länken Redigera i produktlistningen. Du sparar dina ändringar genom att trycka på Spara-knappen längst ner i redigeringsläget och stänger utan att spara genom att klicka Stäng högst upp. Spara och stäng produktsamlingen Det finns fyra funktioner för att spar och stänga en produktsamling. Figur 14: Redigeringsläge 1. - Sparar dina ändringar i produktsamlingen Sparar dina ändringar och stänger produktsamlingen Stänger produktsamlingen utan att spara eventuella ändringar Genererar skyltar, sparar och stänger produktsamlingen.

14 Manual till skyltsystemet Sida 13 av 17 Delade produktsamlingar Om du delar ut en produktsamling så kan organisationer under dig öppna en kopia av samlingen. Enkelt och snabbt sätt för en kedja att förbereda och underlätta skyltningen i butik genom att sprida ett kampanjsortiment med alla inställningar och mallar valda till sina butiker eller att en kedja i kedjan kan skapa samlingar till sina filialer. Använd en delad produktsamling Delade produktsamlingar hittar ni under visningen Delade produktsamlingar på Startsidan. 1. Klicka på Delade produktsamlingar på Startsidan. 2. Klicka på den samling du vill öppna. 3. En kopia på den utdelade samlingen öppnas nu i Skapa skylt visningen. Figur 15: Delade produktsamlingar När du öppnar en Delad produktsamling så öppnar du en kopia av samling och eventuella ändringar i samlingen sparas i en ny samling. Dela ut en produktsamling Du delar ut en produktsamling via Skapa skyltar-visningen. 1. Öppna aktuell produktsamling från Mina produktsamlingar. 2. Klicka på under Valda produkter avdelningen. 3. Din produktsamling är nu utdelad. Avsluta delningen För att avsluta en delning så måste du öppna aktuell produktsamling och avsluta den i Skapa skyltarvisningen. 1. Öppna aktuell produktsamling från Mina produktsamlingar. 2. Klicka på under Valda produkter avdelningen. 3. Delningen för denna produktsamling är nu avslutad.

15 Manual till skyltsystemet Sida 14 av 17 Radera en produktsamling 1. Öppna Mina produktsamlingar. 2. Klicka på bakom samlingens namn. 3. Svara OK på frågan Vill radera denna samling? 4. Samlingen är nu raderad. Skapa skyltar och hantera Mina färdiga skyltar Skriv ut en produktsamling 1. Gå till Mina produktsamlingar eller Delade produkter. 2. Öppna önskad produktsamling. 3. Tryck på knappen. 4. Skapa skylt stängs och Mina färdiga skyltar öppnas. Dina färdiga skylt listas här när det är klar. (Fönstret uppdateras regelbundet för att ladda in nya skyltar i visningen.) Snabbskapa skyltar till en mall Du kan med hjälp av funktionen Snabbskapa skyltar till en mall skapa t ex hyllkantsetiketter, blipplista eller produktblad för en produktsamling. Detta kan vara smidigt för att byta blipplistan i kassan för en produktgrupp eller ändra hyllkantsetiketterna. Så här gör du: 1. Öppna en befintlig Produktsamling eller gör en ny samling via Skapa skylt-knappen. 2. Skapa skylt öppnas. 3. Välj önskad mall under Välj mall. 4. Klicka på under Mallar. 5. Mina Färdiga skyltar öppnas och din skylt läggs till när generering är klar. 6. Klicka på skylten för att öppna den i ditt PDF-program. 7. Skriv ut skylten från ditt PDF-program.

16 Manual till skyltsystemet Sida 15 av 17 Skapa skyltar steg-för-steg från början Här kommer en steg-för-steg instruktion hur du skapar en skylt från början. 1. Starta Skyltsystemet och klicka på för att skapa ny produktsamling och skyltar. Har du en befintlig produktsamling du vill jobba vidare med öppnar du den under Mina produktsamlingar eller Delade produktsamlingar. 2. Skapa skyltar öppnas. 3. Namnge din produktsamling. Skriv in namnet i fältet Namn. 4. Ange startdatum. Dagens datum är angivet som standard. 5. Välj Skyltmall under Välj mall. Senaste använda mallen är som standard vald.

17 Manual till skyltsystemet Sida 16 av Lägg till produkter med hjälp av Sök produkter. a. Sök produkter med hjälp av sökkriterierna i. Art.nr. ii. Lev.art.nr iii. Namn iv. Leverantör v. Gruppnamn b. Ändra eventuella filtreringsalternativ i. Kampanjgrupp ii. Visa c. Klicka på för att lägga till produkten under Valda produkter. 7. Redigera dina produkter. a. Markera produkten och klicka in dig i det fält under förhandsgranskningen som du vill redigera och skriv direkt i skylten. Fält som inte har innehåll är markerade med i skyltmallen. b. Klicka på Redigera för produkten och gör dina ändringar i produktens snabbredigering. 8. Upprepa steg 5 och 7 tills du lagt till och redigerat alla produkter. 9. Klicka på för att generera skyltarna. Produktsamlingen sparas och skyltsystemet genererar skyltar enligt dina inställningar.

18 Manual till skyltsystemet Sida 17 av Visningen Mina Färdiga skyltar öppnas och din skylt kommer upp listningen när den är klar. 11. Klicka på din skylt och den öppnas i ditt PDF-program. 12. Skriv ut din skylt från PDF-programmet. Radera en skylt 1. Öppna Mina färdiga skyltar. 2. Klicka på bakom skyltens namn. 3. Svara OK på frågan Vill radera denna skylt? 4. Skylten är nu raderad.

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 22 Version: 125 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2011-01-17 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

ADMINISTRERA AUTODELIVERY

ADMINISTRERA AUTODELIVERY Sida 1 av 6 Version: 2 (EL) ADMINISTRERA AUTODELIVERY En Autoleverans består av en aktivitet med start- och stopptid. I aktiviteten lägger man sedan in produkter som ska ingå i aktiviteten, och det är

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Kataloger... 3 Nyheter... 3 Sök artikel... 4 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Inloggning Adressen till

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Om tjänsten Inloggning Skapa konto Glömt användarnamn Startsida Kategorier/menyer Varumärken...

Om tjänsten Inloggning Skapa konto Glömt användarnamn Startsida Kategorier/menyer Varumärken... MANUAL Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Inloggning... 3 Skapa konto... 3 Glömt användarnamn... 4 Startsida... 4 Kategorier/menyer... 4 Varumärken... 4 Mitt sortiment... 4 Lägga till produkter... 5

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Dokumentet: Författare Sidnummer/Total

Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Dokumentet: Författare Sidnummer/Total Instruktioner för MOMENTUM ONLINE Innehåll Inloggning 2 Sök artikel... 3 Senaste artikel... 5 Order... 5 Orderfråga... 9 Inställning... 10 Hjälp... 10 Hem... 10 Dokumentet: G:\Verksamhetssupport\0 Hur

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27)

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27) KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 03) Version.4 (03 7) Björn Orheim Nordic, Po Första utgåva 03 Innehållsförteckning Introduktion KLARAs nya gränssnitt 3 KLARAs menyval... 3 Produktregister...

Läs mer

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25

Manual. Komma igång med Menigo webbshop. Version 3.4 2013-09-25 Manual Komma igång med Menigo webbshop Version 3.4 2013-09-25 Innehållsförteckning: Logga in Startsida Handla via sortimentslista via snabborder Menigos kampanjer Favoritlistor handla via favoritlistor

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01

Manual. Kom igång med Menigo Leverantörsorder. Version 1.4 2015-06-01 Manual Kom igång med Menigo Leverantörsorder Version 1.4 2015-06-01 Innehållsförteckning: Hur får jag tillgång till Leverantörsorder på webben? Viktig information! Logga in Startsida Välj leveransdatum

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Snabbguide till de nya funktionerna

Snabbguide till de nya funktionerna Snabbguide till de nya funktionerna INNEHÅLL Vad är nytt i PhysioTools... 2 Sidan Övningar... 2 Starta PhysioTools... 2 Webbadress till er installation av PhysioTools... 2 Gör ett träningsprogram... 2

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

GRATIS FÖR PRENUMERANTER

GRATIS FÖR PRENUMERANTER GRATIS FÖR PRENUMERANTER Exempel : Exempel : Bygg en egen Journalist Mathias Alsted Lund Flinck Som prenumerant på PC-tidningen får du din egenwebbplats helt gratis. Här kan du läsa mer om hur du får ut

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

Manual TMG isave. Version 1.1

Manual TMG isave. Version 1.1 Manual TMG isave Version 1.1 Innehållsförteckning Sida 2 1. Inledning 1.1 Om TMG isave 1.2 Inloggningsuppgifter 1.3 Mallar/Produkter/Leveranstider 1.4 Kontaktuppgifter/Support 2. Gränssnitt 2.1 Moduler/Funktioner

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer