Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande Ola Janfjäll, ekonomiansvarig Gunnar Thorell, v. sekreterare Terje Gunnarsson Hervor Holm Roger Johansson P.A. Waern, sekreterare Agneta Haskel Jörgen Johansson Marianne Atteskär Susanne Andersson Gunnel Nyman Gräff Anmält förhinder: Lennart Persson Einar Petander Tid för justering Gunnar Thorell Sekreterare Stig Hägerstrand Ordförande

2 Sid 2 av 8 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Stig Hägerstrand öppnade sammanträdet kl Två ljus var tända, ett för Maude Roslund, revisor och kassör-utbildare som gått bort. Ett ljus också för Karl-Erik Hammerin, (delegationsordförande m.m. ) som dog av hjärtproblem i januari (minnestund 24/2 KL 11 ). Föreningen skickar blommor och uppmärksammar detta också på årsmötet. Diskuterades om någon kan närvara vid minnesstunden för Karl-Erik - på vilket sätt (med föreningsflagga med sorgflor..) Ordföranden delade också ut en blomma till Marianne Atteskär som ska sluta efter att ha arbetat i tio år för Sydost (hållt ordning på ca 70 LH:n), och nu var närvarande på sitt sista styrelsemöte (men kanske kan tänkas återkomma på annat sätt, senare). Marianne tackade och berättade att hon till att börja med ville ta hand om sin hälsa, kanske ta upp silversmide, läsa engelska. 2. Närvaro Närvarande ledamöter och gäster, framgår av upprättad närvaroförteckning. Det konstaterades vidare att styrelsen är beslutför. Stig Hägerstrand och Gunnar Thorell justerar dagens protokoll. 3. Dagordning Dagordningen godkändes. 4. Årsmötet Verksamhetsberättelsen. Stig informerade att PA har fått in underlag när det gäller bostadspolitiken, boendedialogerna och om föreningsdelegationen Stockholmshem. Marianne har lämnat statistik när det gäller ombildningarna i bostadsföretagen och medlemsstatistik. Statistik för LH:na (vilande-aktiva), samt statistik för förtroendevalda (481 personer 2010) och statistik över studierna. Jörgen har koll på dialogen med Privaten och Farstastrand. Ola har material för dialogen och angående servicestationerna. Julmiddagen som vi hade för alla distriktsdelegationerna bör nämnas,.susanne kan skriva om nya lokalen. Terje skriver om LH-konferensen (Cecilias material). Kan vi säga något om fadderverksamheten? Kanske i allmänna ordalag, att vi har börjat med den. Stig lägger också till några avslutande ord i VB. Stig: la fram ett förslag: att vi bör ha ett aktivt årsmöte där deltagarna får jobba runt frågan om vad de vill åstadkomma, hur de vill bli verksamma. Olika stationer med innehåll av aktuella

3 Sid 3 av 8 frågor, ny lagstiftning. Terje: En bra idé / jag kan ta hand om det. Marianne: sa att det är viktigt att komma ihåg att numera är 50% av medlemskåren boende inom privaten/brf. Alla medlemmar ska ha en personlig kallelse till årsmötet, ska vi i den också ta med en anmälningsplikt? Svar Ja, men bara för dem som önskar få mat. Marianne: Det är viktigt att underlaget för kallelsen kommer in i god tid till Cecilia så hon hinner med tänk på att det kommer att skickas med B-post, det blir ju billigare men tar säkert 3 4 dagar. Ola (i samband med årsmötets lunch) : vi har överskott på (?) Terje: Vi bör ha en annons om årsmötet i Mitt i Söderort. Marianne Har skänkt en träväska för att användas till årsmötet: Där finns röstkort, stadgar, silvernålar, ljus och tanken är att styrelsen skall lägga i det övriga materialet som skall finnas med på årsmötet. Stig undrar hur ska e-postadresserna samlas in vid kallelsen? PA har lovat fixa ett litet program som gör det möjligt att registrera sin e-postadress via hemsidan. Terje de kan skrivas in på en wordfil. Fråga: Har någon haft kontakt med valberedningen. Hervor: ja, men Kristina har inte fått in några nomineringar. Vem ska vara ordförande för årsmötet? Någon politiker? Kanske en moderat den här gången? eller (enligt Terje) Gustav Fridolin MP? (kollar med honom). 5 Tidigare protokoll Förelåg. Samtliga protokoll från 2010 är nu underskrivna. Susanne: det skulle enligt PA finnas en pärm med underskrivna protokoll, men ingen kunde hitta den. I vart fall är allt nu underskrivet. 6 Ekonomin Ola. Budgetredovisningen (bifogas) kommer att finnas utlagd på årsmötet. I det exemplar som finns på detta möte ryms ett par felaktigheter det ska t.ex. vara 560:- mer under Finansform 1. På Finansform 5 har vi fått in mer än beräknat (för serviceavgifter). Kostnad för telefon-internet har varit ganska hög på grund av flytt och ändringar. Stig: fråga: hur mycket ska Sydost betala till LH Vävstolen för att använda den här lokalen (Pepparvägen 9)? Svar (Ola) LH har sagt sig vilja ha 9000:- per år, allt inkluderat. Terje och andra: det verkar lågt räknat om det också innefattar kaffe, läsk, mackor etc. Och hur ska det betalas? Terje: kanske enklast om vi t.ex. tar hand om LH:s el-kostnad + telefonkostnad (om de inte belöper sig till mer än :- per år). Då slipper man fakturering. Ta reda på hur stora dessa kostnader är, och återkom!

4 Sid 4 av 8 Ola gör en muntlig redovisning av ekonomin på årsmötet samt ser till att bokslut och revisionsrapporten finns upptryckt till årsmötesdeltagarna. 7 Rapport från ordförande: Förhandlingar med allmännyttan, ledningsmöte. Ny konsult (?) Ordförandekonferens på Globen torsd 17 feb KL 18.00, för föreningarna i Stockholm. Vem kan gå / Gunnar T. går, (har inte gjort det förr) lyssnar av innehållet 8 LH-stöd. Skarpnäck? Kan någon vara med på årsmötet för LH Huvudskär den 24/2, där pågår tydligen ombildningsförsök? Kontaktperson för LH är Lisbet Wall Gunnar T. tar detta. Marianne: Då har alla LH:n som hitintills begärt fått hjälp med sina årsmöten Marianne: Björkhagen 1 och Björkhagen 2 vill slå ihop sig går det att magasinera möbler i lokalen på Skebokvarnsvägen. Viktigt isåfall att det upprättas en inventarieförteckning så att andra LH:n kan dra nytta av grejerna. (PA tror för övrigt att de kan ha haft för bråttom när det gäller idén om sammanslagning.) LH Kilen har sänt in en skriftlig fråga: kan Sydost ordna så att LH:na i Farsta kan samnytta lokaler och annat? Det bör undersökas, ev. ordna möte ett möte med närliggande LH. Stig ska till LH Utös årsmöte han tar upp frågan med dom då, sen tar han kontakt med LH Kilen. Marianne: Det har varit konflikter och missförstånd i Bordssaltet, Hökarängen. Eftersom de inte haft protokoll eller hållt årsmöte blev föreningen vilande. Rita och Birgitta Bergholm har försökt att förklarat för Robert Lindberg (upprörd) hur det har gått till och varför men det har inte lyckats. Den 17 februari hålls möte för medlemmarna på LH Hauptvägen/Preschtvägen och LH Bordssaltet, där man kommer att ta upp frågan om en sammanslagening av dessa LH. Vill inte medlemmarna det så har ju Bordssaltet alla möjligheter att bilda en egen ny LH för sitt område. Så vi får avvakta och se vad medlemmarna beslutar på mötet den 17:de. 9 LH-stöd. Enskede-Årsta-Vantör. 10 LH-stöd. Farsta. 11 LH-stöd akut. Stig: Boendeinflytandeavtalet gäller vid ombildning i Stockholmshem man har kvar lokalen och samrådet helt enligt köpeavtalet, där det står att alla ingående avtal fortsättningsvis

5 Sid 5 av 8 gäller.. Fråga: Gäller samma sak Svenska Bostäder och Familjebostäder? Vi måste ta reda på det! Problemet är att det blir så pass få hyresgäster kvar d.v.s. svårt att bilda styrelse. 12 Bostadspolitik. Stig tog upp att nyvalda politiker i Farsta bör så snart som möjligt ställas inför frågan: Sätter ni igång att bygga nu? Stig vill skapa ett bostadspolitiskt nätverk genom de aktuella e- postadresser som kan samlas in. När det gällde de bostadspolitiska mötena som vi genomför under 2010 så verkade Politikerna tyckta om dessa men medlemmarnasskara glesnade. Vi får fundera på varför. 13 Bildning. Vi måste ha en bildningsplan för Sydost. Finns inte nu. Det finn en för regionen. Det är det första vi måste ta tag i med den nya styrelsen och utse en person som ansvarar för utbildningsinsatserna som vi tänker ha. 14 Datacom. Vi håller på att stoppa in en server i lokalen för att kunna klara av kurser. Vi har också upprättat ett trådlöst nätverk här (Hökarängen). 15 Servicestationer. Ola: när det gäller Rågsvedslokalen har vi tagit datorerna eftersom vi tänker ha datakurserna här (bara skärmarna är kvar i Rågsved). Bredbandet är kvar. Telefonerna har plockats med. Terje: Varför har inte styrelsen blivit informerad? Jag har ju varit ombedd att planera och starta verksamhet för lokalen. Vi måste kommunicera i såna här angelägenheter!! Vidare: Ola informerade om att kopiatorerna på LH:na börjar bli dåliga. Den firma vi har serviceavtal med nu verkar inte klara av att reparera dem. Vi ska byta firma. Men vi måste ändå ta ställning till om vi inte ska köpa in nya kopiatorer/skrivare/scanner (allt-i-ett) för ca :- med 3 års garanti. Att leasa dem blir mkt dyrare. Vi har 10 stationer. Terje: tyckte det var bäst att en firma gör hela rasket, dvs med installationer och allt samma märke på alla, så att det också blir samma toner! Så enkelt som möjligt för framtida service! Marianne: ansåg att det behövdes göra ett underlag för styrelsen så att vi kan ta ställning och fatta ett beslut i frågan. Terje: tillade att Ola skulle begära att få en offert från ett lämpligt företag! 16 Expen. Det har varit full fart på verksamheten. Det hela har funkat bra. Hervor har städat. Ordinarie revisorer har varit här (inga ersättare). Det blev i stort sett köbildning med LH:na. Ersättarna är ju valda just för om det blir för stor arbetsbörda. Terje: Stig kan kanske prata med Lars-Åke Henriksson (om att använda ersättarna).

6 Sid 6 av 8 17 Föreningsdelegation. Stockholmshem. Hervor: Informerade om det välbesökta möte som de hade nyligen. Arbetet löper på som vanligt. 18 Föreningsdelegation Familjebostäder. Inget möte. 19 Föreningsdelegation Svenska Bostäder. Inget möte. 20 Förhandlingsråd. Jörgen: Informerade om att han var ute med Lambrini ( förhandlande ombudsman för Farsta och Vantör på privat sidan )i Ikanos bestånd i Högdalen och besiktade lägenheter. Ikano kräver 7% hyreshöjning. Konstaterade att Ikano gjort fel i den skriftliga kommunikationen med LH. De hade skickat rekommenderat brev angående stambyte men sen har de inte kallat till något informationsmöte. Folk skrev på brevet på grund av att de kände sig trängda. Ikano knackade sen dörr hos de som inte skrivit på. Vid diskussion om saken erkänner de att de så att säga gjort det hela baklänges Det är ett ungt gäng som jobbar på Ikano. Jörgen känner att det har blivit en orolig början! risk för att de gör samma sak igen på kommande ombyggnader i deras bestånd (om vi inte markerar)? Marianne: tog upp att det finns ju ett ganska nytt boinflytandeavtal (sen 2 år tillbaka) med Ikano som de i detta fall inte verkar följt. De avtalet har skickats ut till de i styrelsen som haft med privata förhandlingar att göra samt till ordförande dessutom har de LH som funnits som aktiva när avtalet blev klart också fått en kopia på avtalet. Vad som är viktigt nu är att ta reda på hur ser det ut inom den närmsta framtiden, har Ikano upprättat någon plan för fortsättningen? Jörgen nej ingenting är spikat, ingenting är bokat. Terje till Jörgen: Lambrini bör göra en inventering när det gäller återstoden av områdets behov ( fler i Högdal, Askersundsgatan, Hagsätra Torg..) 21 Sammanhållande föreningsdelegation. Inget möte bestämt. 22 Presumtiva förtroendevalda. Inget på punkten för dagen.

7 Sid 7 av 8 23 Miljön. Agneta Haskel: Videgården är såld (BRF) bara 4 gårdar är kvar. Ombildare kommer in i styrelserna. Miljömöte med olika delar av Stockholm, olika intresseområden tas upp t.ex. avfall. Inbjudan ska göras till alla LH-föreningars styrelser angående konferens om avfallshantering. Miljömöten sker var tredje månad. De som leder dem verkar överhopade med olika uppgifter, men trevliga personer. I det stora hela, intressant. 24 Kompletteringsval. Inget. 25 Rapporter från dialogmötena. Dessa ligger tillfälligt nere, kommer igång senare. Projektanställda (?) 26 Övriga beslutsärenden. Regionens LH-pott Vi ger ett generellt bifaller till de LH som ansöker för stadgebunden verksamhet inom det privata beståndet men när det gäller allmännyttan begär vi speciella skäl för att bifalla, tex om det är väldigt få lgh i området.. de övriga LH i AN ska söka hos sitt bolag, och generellt kommer vi att avslå deras ansökningar. Mariannes lämnade en sammanställning beträffande LH-potten Biläggs protokollet): De vi skulle ta ställning till i dag var ansökan från LH 1107 Kastanjegården och LH 3818 Trycklåset. Beslutet blev; bevilja Trycklåsets ansökan samt att avslå Kastanjegårdens med motiveringen att de har hyresgästmedel från Svenska Bostäder och dessutom uppvisar ett saldo den 31 dec 2010 på lite drygt kr. LH Arkö Terje: När det gäller Veikko R:s begäran i LH Arkö om ersättning på 1500:- (som han saknat kvitto för) kan det troligen lösas genom utbetalning av ett arvode för utfört arbete på LHlokalen. Gunnar tar kontakt med Marianne så hjälper hon till att fylla i de papper som behövs. 27 Remisser. Lennart har gjort klar en remiss för SB ang. Duggregnet i Björkhagen byggande av ett åttiotal lägenheter. I stort sett har han godtagit förslaget från SB (med några tillägg och påpekanden).

8 Sid 8 av 8 28 Omvärlden. Terje: förhandlingarna rullar på. Det har förekommit skärmytslingar angående begreppet affärsmässighet som ju kan tolkas på 2 ganska olika sätt (dels som korrekt, enligt regler, dels som vinstgivande. Frågan har gällt hur pass nitiskt man ska tolka begreppet vinstgivande. Ska man som i förekommande fall kräva att varje enhet (lägenhet) ska vara vinstgivande. Dessutom har det varit kommentarer i tidningen om Reinfelts utspel när det gällt hyresrätterna i innerstan. 29 Hemmafronten. 30 Korrespondens. 31 Stadgebunden verksamhet. (se tidigare) 32 Nomineringar. Jan Åke Skoog till ordinarie ledamot, Lars-Åke Henriksson som ordinarie revisor, Björn Ericsson som revisorsuppleant, Rita Lundin till valberedningen,om hon själv vill. Stig återkommer när jag fått tag på henne. Vi har redan tidigare nominerat Terje som ordförande 33 Ny fråga till nästa möte? Ingen 34 Nästa möte: 15/ Mötet avslutades med ordförandens tack till alla deltagarna! Sekreterare: Gunnar Thorell Ordförande: Stig Hägerstrand

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ombildning, nej tack. Kontaktlista för Lokala Hyresgästföreningen Vadaren. Specialnummer av Vadarnytt om ombildning eller snarare inte

Ombildning, nej tack. Kontaktlista för Lokala Hyresgästföreningen Vadaren. Specialnummer av Vadarnytt om ombildning eller snarare inte Ombildning, nej tack Vi är i en tid där mångas tankar kretsar kring vårt boende. Hur vi bor är en mycket viktig del av vårt liv och påverkar på olika sätt hur vi mår och trivs. I praktiskt hänseende är

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer