Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats Stake, remissansvarig Gullwie Berggren, bildningsansvarig Lena Blomberg, ledamot Sayyed Nabavi, ledamot Karin Spångberg, ledamot Privatvärd/ Bostadsrättsförening Privatvärd Primula Familjebostäder Arbetsbostadsfonden Stockholmshem Stockholmshem Arbetsutskott Britt-Marie Karlsson Gullwie Berggren, Elaine Adlertz, ers. Karin Spångberg Lena Blomberg Niclas Bergquist Leif Kollbrink Valberedning: Styrelsen Revisorer Ingrid Kollbrink Nina Hallgren Förhandlingsdelegerade Privata beståndets förhandlingsdelegation gentemot Stockholm stad Harriette Sonderwal Harry Wågström Bengt Grahn (ers.) AB Stockholmshems förhandlingsdelegation Gisela Eriksson Claes Ljungmark Lennart Andersson Christer Lundenius AB Svenska Bostäders förhandlingsdelegation Lennart Navall

2 AB Familjebostäders förhandlingsdelegation Krister Sandberg Gunnel Myrenäs Arbetarebostadsfonden Mats Stake Rose-Marie Roth AB s förhandlingsdelegation Terese Lindhult Elaine Adlertz Inga-Lill Gustavsson Kathy Larsson Karin Spångberg, utsedd av Bromma-Ekerö styrelse Mats Stake, utsedd av Bromma-Ekerö styrelse Ersättare Christina Almlöf Marcus Erfass Föreningens representant Gullwie Berggren Regionfullmäktige ombud Harriette Sonderwal Britt-Marie Karlsson Niclas Bergquist Bengt Grahn Mats Stake Karin Spångberg Ersättare Elaine Adlertz Harry Wågström Leif Kollbrink

3 Föreningsexpedition Expeditionsadress är Bergslagsvägen 14 ingång på baksidan. Föreningen hyr denna lokal av AB Stockholmshem. Någon regelbunden expeditionstid har inte funnits men lokalen har varit tillgänglig för LH och medlemmar efter kontakt med föreningsstyrelsen. Lokalen är utrustad med kopieringsmaskin och färgskrivare kopplad till datorn. Regionkontoret, HGF region Stockholm, finns på Arenavägen 55 i Globen. Där finns Boutvecklingsenheten till föreningens och lokala hyresgästföreningarnas hjälp genom verksamhetsutvecklare Marcelo Rubio och Maria Rohammar och handläggare Kerstin Krebs. Enskild medlem kan få stöd och hjälp från rådgivningen, tel Medlemsutveckling Antal medlemmar var och var det medlemmar. Det fanns 19 mer eller mindre aktiva LH. De privata medlemmarna har registrerat 26 husombud (HO) Förhandlingsverksamheten Region Stockholm gick inför hyresförhandlingarna 2013 gällande 2014 års hyror ut med en rekommendation att sluta avtal som inte ger någon hyreshöjning. Lagstiftningen säger att de Allmännyttiga bolagen inte längre ska vara hyresledande och att de ska arbeta utifrån affärsmässiga principer Allmännyttans bolag i Stockholms stad Den vägda genomsnittsliga hyreshöjningen för 2014 års hyresförhandlingar av de allmännyttiga företagen förhandlats klart blev 1,5 %. Privata fastighetsägare Precis som föregående år så ligger höjningen för det privata beståndet i linje med det allmännyttiga beståndet på orten. Ekerös förhandlingsdelegation har slutit ett avtal för 2014 på 1,65 %, från feb. Förhandlingsrådet Förhandlingsrådet har bestått av ett AU med Harriette Sonderwal, sammankallande och ledamöter Harry Wågström, Niclas Bergquist, dessutom Britt-Marie Karlsson, Mats Stake, Bengt Grahn, Ingmarie Mattson och Rose-Marie Rooth. Förhandlingsrådet har bestått av 7 husombud. Förhandlingsrådet har under året haft 4 protokollförda sammanträden samt genomgått en utbildning för Förhandlingsråd ledd av förhandlingsledare Kent Åneby. Till förhandlingsrådet har samtliga 26 valda husombud inbjudits till träffar i samband med förhandlingsrådets sammanträden. Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är baserad på medel som står i proportion till antalet medlemmar inom verksamhetsområdet för närvarande 35 kronor per medlem. Under 2014 förbrukade vi inte hela vår budget varav ett överskott förs över till verksamhet för 2015.

4 Föreningens verksamhet Styrelsens arbete Föreningsstyrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten och arbetsutskottet har sammanträtt 7 gånger. Mötesdag har i regel varit torsdagar. Styrelsen har genomfört en planeringskonferens på Såstaholm konferens för att diskutera och planera den kommande verksamheten. Till konferensen var även Ann-Margarethe Livh (v) inbjuden att tala om bostadspolitik. Föreningsstyrelsen har under året arbetat med endast ordinarie ledamöter. Mötesverksamhet Föreningen har kallat samtliga lokala hyresgästföreningars kassörer till en träff inför föreningens 4 revisionskvällar varav en var förlagd till Ekerö. Ombildning till bostadsrätter har under året fortsatt men inte i lika stor omfattning som tidigare. Efter valet i september upphörde möjligheten att ombilda allmännyttan. Övriga verksamhetsområden Föreningens ordförande Britt-Marie Karlsson har förutom att leda föreningens arbete deltagit i träffar och utbildningar ordnade av region Stockholm. Niclas Bergquist, föreningens kassör har varit ansvarig för vår budget och uppföljning av denna genom kontakt med ekonomienheten vid regionen. Styrelsen har varit ansvarig för lokalen och bland annat ansvarat för den årliga storstädningen. Ledamöterna i föreningsstyrelsen har, i den mån LH har varit i behov av hjälp, försökt tillmötesgå detta vid bland annat bostads- och årsmöten samt vid informationsmöten om ombildningar till bostadsrätt. Ett flertal styrelseledamöter har deltagit i av regionen ordnade utbildningar, konferenser och seminarium. De styrelseledamöter som inte har haft egna ansvarsområden har varit styrelsen behjälplig på ett föredömligt sätt. Bostadspolitisk verksamhet Ombildning till bostadsrätt har under året fortsatt vid ett flertal fastigheter inom vårt föreningsområde vilket gjort att vi ordnat lokala informationsmöten bland annat för att stödja de hyresgäster som inte vill ombilda och aktivt framfört HGF:s synpunkter på ombildningar och att bevara hyresrätten. Vi har arrangerat ett bostadspolitiskt torgmöte inför valet i Blackeberg centrum. Regionens P-O Brogren har varit ett stort stöd vid flertalet av dessa möten. Familjebostäder har sålt ut fastigheter i Blackeberg till bostadsbolaget Willhem. Representation Harriette Sonderwal har under året varit ledamot av hyresnämnden samt har också Ingått i regionens valberedning. Kathy Larsson och Christina Almlöf har varit ledamöter av lilla förhandlingsdelegationen gentemot. Styrelsens slutord Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 efter bästa förmåga försökt att stötta den lokala verksamheten och delta i deras arbete om boinflytande och deltagit i ett flertal möten i de LH där ombildningsivern har rasat. Ombildningarna till bostadsrätter har medfört att medlemsantalet i Hyresgästföreningen har minskat något.

5 Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss och önskar den nyvalda styrelsen ett nytt och givande verksamhetsår. Bromma/Ekerö Britt-Marie Karlsson Niclas Bergquist Elaine Adlertz Gullwie Berggren Karin Spångberg Lena Blomberg Mats Stake Leif Kollbrink Sayyed Nabavi