Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1

2 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer finns inte. Vi utser dock, i likhet med andra föreningar inom Stockholms kommun representanter i olika förhandlingsdelegationer. Vi har dock ambitionen att fördjupa demokratin och närhet en till de boende i förhandlingsfrågor. Därmed har Hyresgästföreningen i Syd-Ost visavi allmännyttan skapat föreningsdelegationer. Positiva erfarenheter finns när det gäller föreningsdelegationer visavi Stockholmshem. Där diskuteras bland annat samråd, boinflytande och centrala och lokala förhandlingar. Det som upplevs som mest positivt är att LH representanterna skapar kontaktnät med andra LH inom bolaget. Syd-Oststyrelsen har under året genomfört utbildning för föreningsdelegationerna och privata förhandlingsrådet vid tre sammankomster och avslutat med veckoslutskurs. Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas årsmöten inom det privata området samt husombud. Förhandlingsrådet och dess arbetsutskott har haft ett flertal sammanträden under året, där även våra husombud deltagit. Inriktningen av verksamheten har varit översyn av höga hyror med ett antal prioriterade fastighetsägare. Ett antal fastigheter har besiktigats av förhandlingsrådets AU. Årets hyresförhandlingar blev långdragna, anledning till detta är att Fasighetsägarna och Hyresgästföreningen inte kom överens om ett ramavtal vilket innebar att förhandlingarna strandade. Det innebär att våra förhandlare har genomfört långdragna förhandlingar med lokala fastighetsägare vilket lett till att våra medlemmar fått sin hyreshöjning med retroaktivt påslag. I arbetsutskottet, tillsammans med förhandlare har Jörgen Johansson och Per-Åke Pettersson arbetat. Övriga ledamöter som ingått i förhandlingsrådet är Peggy Jönsson, Jan Nygårds, Veronica Thim, Bert Lund, Barbro Nylander, Elsie Berg, Janåke Skoog, Susanne Stenholm Wiberg, Annacarin Wallin, Gunvor (Lillan) Wallén Solveig Hedblom, Peter Frisell, Lennart Persson, Rafael Ospino, Lars-Åke Johansson, Bernth Atteskär och Mikael Blind. Förhandlingssamordning Denna uppgift innebär att samordna förhandlingsarbetet inom det geografiska området som Omfattar HGF Syd-Ost. För förhandlingsaktiva boende i de tre stora allmännyttiga bolagen finns möjlighet att bilda Föreningsdelegationer, ett för varje bolag. Förhandlingsaktiva boende hos Stockholmshem har sedan många år tagit tillvara på denna möjlighet. Förhandlingsaktiva inom Familjebostäder och SV Bostäder har i år påbörjat ett sådant arbete. Gällande förhandlingsarbetet mot privata värdar finns existerande förhandlingsråd Målsättningen med samordningsarbetet har varit att underåret sammankalla ovanstående delegationer för att diskutera det totala förhandlingsarbetet inom vårt geografiska område. I år har ett par sådana sammanträden ägt rum i syfte att få igång föreningsdelegationerna i Svenska Bostäder och Familjebostäder. Tanken har varit att med föreningsdelegationen i Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 2

3 Stockholmshem som ett exempel och få igång liknade aktiviteter efter deras förutsättningar då de har olika ekonomiska pottsystem. Förhandlingsdelegationen visavi Stockholmshem AB. Denna delegation har som sin främsta uppgift att ta ställning till hyresavtalen. Varje LH inom Stockholmshem AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Delegaterna för Hyresgästföreningen Syd-Ost tillhörande LH i Stockholmshem AB har under året varit. Per Anders Waern, Susanne Andersson, Kristina Strömvall, Eva Magnusson, Hervor Holm, Marianne Zetterlund, Carina Jonsson, Christos Tsoukatis, Johan Hultberg, Eva Kock. Förhandlingsledare har varit Sara Kristensson, ordförande för delegationen har varit Reijo Krogell Rinkeby, sekreterare har varit Peder Stenberg och ledamot Hervor Holm ifrån HGF Syd-Ost. Föreningsdelegationen visavi Stockholmshem AB. Nio protokollförda sammanträden har genom först, det har även inför dessa möten hållits AU. Delegaterna har diskuterat förhandlingsarbetet, lokala samråd, äskande av Stockholmspotten och arbetet i bolagsdelegationen. I denna församling knyts ett närmare samband mellan våra medlemmar och förhandlingsarbetet. Delegater i denna föreningsdelegation har varit: LH Ordinarie Ersättare LH Byälvan Monica Skoog Christos Tsoukatos LH Spindeln Kristina Strömvall Jadwiga Ruohonen LH Vävstolen Hervor Holm Gunnar Andersson LH Ervallakroken Susanne Andersson LH Kanslisten Pehr A Waern Jasmine Miljkovik Paunovice LH Veckodagsområdet Laila Andersson Eva Magnusson LH Skyfallet Johan Hultberg Christina Rålamb Arnoldson LH Ekebergabacken Thomas Ekblom Ann-Britt Ekblom LH Ullungen Marianne Zetterlund Föreningsdelegationen Familjebostäder Föreningsdelegationen har under året bestått av Kristina Tell, Lena M Olofsson, Rita Lundin, Christina Parra, Marit Ekroth Porcel, Ca rita Mandelin, Stig Hägerstrand, Anita Dahlberg, Laila Zetterlund, Sven Löfberg och Katarina Kalavainen, med följande personer som ersättare: Lantero Salas, Ralph Isaksson, Roland Bjurström, Christina Lindholm, Marina Sundström. Förhandlingsdelegationen Familjebostäder Förhandlingsdelegationen har under året bestått av Annie Bärnevåg, Philip Wahren, Ulla Lundström, Kristina Tell, Peter Almqvist, Lena M Olofsson, Torbjörn Byström, Rita Lundin, Sven Löfberg, Gun Wahlberg, Marit Ekroth Porcel, Carita Mandelin, Stig Hägerstrand, Anita Dahlberg och Katarina Kalavainen. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 3

4 Ett informationsmöte med Stockholmshem för planering av delegationens fortsatta arbete har genomförts. Delegationen har inte haft någon möjlighet att ha flera möten under 2012 men ska nya tag under Förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder Syd-Ostföreningens delegater till den stora förhandlingsdelegationen som på hyresgästernas uppdrag förhandlar hyresvillkoren med Svenska Bostäder, valdes på årsmötet 17 mars 2012: Ingegerd Schmiedlau, Agneta Haskel, Lars Larsson, Reine Myers, Susanne Grubb och Björn Permats. Tillsammans med övriga delegater från Svenska Bostäders bostadsbestånd i Stockholm, sammanlagt ca 30 stycken, har vi under året fattat beslut om den årliga hyresjusteringen (som gäller hela bostadsbeståndet), men också om nybyggnadshyror, ombyggnadshyror och andra hyresvillkor. Stora förhandlingsdelegationen har under året haft åtta ordinarie möten, och utöver det deltagit i en uppstartskonferens och ett antal förhandlingsutbildningspass både i Regionkontorets regi och i Syd-Oststyrelsens regi. Delegaterna har även under året deltagit i två föreningsdelegationsmöten, arrangerade av Syd- Ostföreningen och med syfte att bl.a. diskutera en samordning av de olika förhandlingsdelegationernas arbete. Diskussioner och ställningstaganden under stora delegationens möten har varit både livfulla och insiktsfulla, och vägledande för lilla delegationens förhandlingar. Syd-Ostföreningen har under 2012, liksom under 2011, varit representerad i lilla delegationen. Engagera flera I arbetsgruppen Engagera flera har Peggy Jönsson (sammankallande), Sophie Kürt- Landwehr, Rosie Björling och Gunnar Thorell ingått under Arbetsgruppen har under året koncentrerat sig på att ta fram informationsmaterial för att visa allt fantastiskt som görs lokalt samt vad hyresgästföreningen Syd-Ost är. Som en del i detta så handlade ett av arbetspassen på höstens LH-konferens allt fantastiskt arbete som görs hos de lokala hyresgästföreningarna inom Syd-Ost. Vi tror på att sprida goda idéer och ge inspiration via Hyresgästföreningens Syd-Ost hemsida och broschyrer så är det ett första steg i att engagera flera. Arbetsgruppen har även arbetat mot försäljningen av allmännyttan till IKANO. Bl.a. deltog föreningen i en demonstration utanför Stockholms stadshus. Lokalt aktiva var också med i en paneldebatt och utfrågning i Rågsved om utförsäljningarna av allmännyttan i Stockholms stad. Styrelseledamoten och lokalt aktiva Sophie Kürt-Landwehr i samband med demonstration utanför stadhuset i april Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 4

5 Medlemsaktiviteter Vi har varit med och haft ett informationsbord på en torgdag i Kärrtorp under juni samt på en mycket snöig men välbesökt julmarknad i Bagarmossen i december. Rita, PA och Eva serverade korv. Bostadspolitik Presentation av Bostadspolitiska gruppen Katarina Kalavainen, sammankallande, Stig Hägerstrand, Gunnar Thorell, Peggy Jönsson, Lars Larsson, Lennart Persson samt Britt Anstrell Bostadspolitiskt arbete under HGF Syd-Ost har till främsta uppgift att påverka lokala politiker. Påverkans arbete mot politiker i kommunen sker i samarbete med alla Hyresgästföreningar i Region Stockholm och påverkans arbete mot riksdagspolitiker sker i samarbete med alla föreningar i landet via HGF riksförbundet. Tre Stadsdelsnämndsområden. Inom vårt föreningsområde finns tre stadsdelsnämndsområden (SDO): Farsta, Enskede-Årsta- Vantör, och Skarpnäck. Var och en av dessa är lika stora som normala svenska kommuner. Det är politiker i dessa stadsdelsnämndsområden vi valt att påverka. De frågor som HGF Syd-Ost främst koncentrerat sig på är: Att försvara allmännyttan mot ombildningar till bostadsrätter Att driva på nybyggnation för att minska bostadskön för unga vuxna Att verka för ett gott boende till rimliga kostnader för alla. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 5

6 Bostadspolitiskt nätverk Under 2012 har vi haft två möten dit vi bjudit in de som svarat positivt på enkäten från 2011 (Enkät till medlemmar om intresset av att påverka bostadspolitiskt personer) Det var ett fåtal medlemmar som kom på dessa möten och vi har därefter på andra sätt försökt bilda ett bostadspolitiskt nätverk för att bjuda in oss till samtal med politiker. Arbetsgruppen har utöver dessa två möten haft åtta möten under året. Bussresa i Syd-Ost Vi bjöd in all de som anmält intresse av bostadspolitiskt arbete till en bussresa med guide. Vi ordnade en bostadspolitisk resa genom 1900-talet i Syd-Osts område med Pontus Dahlstrand som guide. Vi avslutade med lunch i Rågsveds Folkets hus. 16 personer deltog. Hemsida och information Under året har föreningens hemsida uppdaterats kontinuerligt. Ett projekt har startats med att få en hemsida som är lätt att uppdatera och funktionell. Med texter, kalender och material som ska vara ett redskap för styrelsen, arbetsgrupper men främst ett stöd för den lokala verksamheten. En enkät har gjorts och åtgärdsplan har sammanställts. Viss avvaktan inträffade då Hyresgästföreningen centralt under hösten 2012 lanserade ett nytt intranät, Bosse, som vänder sig till alla förtroendevalda och anställda. Vi ville invänta tills vi visste närmre vad som var med i det nya intranätet så att det inte blev dubbelarbete och då vi kunde se vart vi inom Syd-Ost skulle lägga skulle lägga vårt krut på. Under hösten så ingick även Hyresgästföreningen Syd-Ost i ett pilotprojekt med region Stockholm om att erbjuda alla föreningar en hemsida under samma adress sthlmshyresgast.se med egen adress sthlmshyresgast.se/sydost/ Utvärdering pågår av det projektet. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 6

7 Under året har vi startat en Facebooksida: som uppdateras kontinuerligt med artiklar, aktiviteter etc. Bildning Aktiva i gruppen som arbetar med bildning är PA Waern och Lars Larsson. Utbildningarna under året genomförts i enlighet med utbildningsplanen. Antalet deltagare på Syd-Osts kurser framgår av nedanstående tabell. Utbildningsstatistik för HGF Syd-Osts kurser 2012 Form Kurs Datum P G Å U Kursplats Kväll MIO att verka för ombildning LH Spindeln Dag Data grundkurs Syd-Ost Exp Kväll Data steg 2, office Syd-Ost Exp Kväll Data steg 3 internet och E-post Syd-Ost Exp Kväll Data steg 4 Excel Syd-Ost Exp Kväll BLA för kassörer Syd-Ost Exp 2 Dagar Grundkurs ARVID Syd-Ost Exp Kväll Förhandlingskurs del Regionkontoret Kväll Förhandlingskurs del Inställd Regionkontoret Internat Förhandlingskurs del 3 o Langers Hotell Dag Data grundkurs Syd-Ost Exp Kväll Data Powerpoint Syd-Ost Exp Kväll Den Juridiska Processen Regionkontoret Dag Glasfusing LH G:a Bagis Dag Glasfusing LH G:a Bagis Kväll Att skriva motioner Inställd Syd-Ost Exp Kväll BLA för kassörer Syd-Ost Exp Kväll Bokföring kassörer grundkurs Regionkontoret Summa P = Planerat antal deltagare G = Antal som genomgått kursen Å = Lämnat återbud U = Uteblivit utan angivande av orsak Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Föreningens geografiska område området omfattar församlingarna Enskede, Årsta, Vantör, Skarpnäck samt Farsta. I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde fanns 70 lokala hyresgästföreningar som är aktiva och 30 vilande eller nedlagda. Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut. Dessutom ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering. Styrelsen har också tillsynsansvar av de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 7

8 Medlemsantal Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december medlemmar. Syd-Ost medlemsantal är fördelat på medlemmar som bor i allmännyttigt ägda hyresrätter och medlemmar som bor i prat ägda hyresrätter. Sammantaget ger det en organisationsgrad på 39,3 %, Sammanställning LH-områden 2012 Totalt har hyresgästföreningen Syd-Ost, som omfattar stadsdelarna inom Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsområden, 161 områden. Årsmötet Hyresgästföreningen Syd-Osts årsmöte hölls på Bagarmossens Folkets Hus lördagen den 17:e mars medlemmar samt ett ej räknat antal gäster deltog på mötet. Budgetmötet Hyresgästföreningen Syd-Ost höll en kombinerad LH- och budgetkonferens på Blommenhof under hösten Ett stort antal förtroendevalda deltog på konferensen. Deltagarna arbetade både gruppvis och i plena samt seminarieform. Regionfullmäktige På årsmötet valdes följande att representera föreningen på regionfullmäktige: Stig Hägerstrand, Susanne Andersson, Ola Janfjäll, Rita Lundin, Peggy Jönsson, Agneta Haskel, Sven Löfberg, Katarina Kalavainen, Eva Kock, Lars Larsson, Jörgen Johansson, Roger Johansson, PA Waern, Hervor Holm, Gunnar Thorell, Johan Hultberg. Årsmötet utsåg vidare följande som ersättare på regionfullmäktige: 1. Kristina Strömvall, 2. Rose-Marie Björling, 3. Sophie Kürt-Landwehr, 4. Anders Djärv, 5. Ulla Lundström, 6. Annie Bärnevåg, 7. Lennart Persson 8. Christina Lindholm, med ovan angiven ordningsföljd Valberedning Valberedning under året har varit Marianne Atteskär, Per-Åke Pettersson, Lillan Wallén och Gunnar Andersson. Service och föreningsexpeditionen. Föreningsexpeditionen på Pepparvägen 9B i Hökarängen har haft öppet onsdagar klockan till 19.00, med undantag för jul och sommaruppehåll. Telefonnummer Alla är välkomna in och vi bjuder på kaffe och kaka när det är öppet samt kan hjälpa till med såväl kopiering, även i färg samt att skriva ut och scanna in till våra internet anslutna datorer m m. Bemanningen av expeditionen har i första hand utgjorts av styrelsens ledamöter, men även andra förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Syd-Ost har varit med och bemannat Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 8

9 expeditionen på ett förtjänstfullt sätt. Det har inneburit att expeditionen har kunnat hållas öppen på alla de tillfällen vi planerat för. Hyresgästföreningen Syd-Ost har många och väl fungerande servicestationer tillgängliga för föreningens lokala hyresgästföreningar och Husombud. Servicestationerna är tänkta att fungera som samlingspunkter och möteslokaler för förtroendevalda och för medlemmar och boende i området. Servicestationernas bemanning utgörs av förtroendevalda i de lokala hyresgästföreningarna i respektive område. Gruppen som har hand om servicestationerna är Sven Löfberg, sammankallande, Lars Larsson, Rose-Marie Björling och Jörgen Johansson Gruppen har haft träffats och diskuterat uppfölning av tidigare arbete, samt planera inför framtiden, bl.a. att köpa in stationära datorer utan bara bärbara. LH Marö:s servicestation har besökts och servats. LH-stöd LH-stödgruppen har varit de lokala hyresgästföreningarna i Syd-Ost behjälpliga på olika sätt. Bl.a. har man varit med på möten, hjälpt till vid problem samt varit allmänt stödjande i deras arbete. LH-stödgruppen samverkar med de anställda på regionkontoret i Globen med olika stöd till de lokala föreningarna. Under verksamhetsåret har styrelsens ledamöter på olika sätt stöttat de lokala föreningarna och förtroendevalda i föreningsområdet. Under året har stora delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder sålts till privata fastighetsägare och ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter har fortsatt men med något lägre intensitet. Försäljningarna och ombildningarna har ställt stora krav på lokalt förtroendevalda och föreningsstyrelsen när det gällt stöd till hyresgästerna i berörda områden. Styrelsens bedömning är att stödet har fungerat väl men att det givetvis går att utveckla det ytterligare Gruppen och styrelsen har medverkat och/eller besökt många av de lokala föreningarnas årsmöten. Kassören har också varit många lokala föreningar behjälplig med ekonomin inför årsmötena. Gruppen har haft 3 st möten under året samt träffar med verksamhetsutvecklarna på regionkontoret. Susanne från LH-stöd har deltagit på AU-möten. Slutord Förhandlingar Våra medlemmar förväntar sig att Hyresgästföreningen ska förhandla fram rimliga hyror. Allmännyttan i Stockholm har i år valt att bli medlemmar i Fastighetsägarförbundet. Detta är ett tecken på att dessa bolag alltmer överger sitt allmännyttiga ändamål och antar samma målsättning som de privata företagen. Hyreshöjningarna blev generellt högre än konsumentprisindex, men förhandlingsresultatet får dock med de givna förutsättningarna betraktas som godtagbara. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 9

10 För att bli starkare måste vi inom föreningen se till att fler blir aktiva inom förhandlingsarbetet. Det är av stor vikt att de Lokala Hyresgästföreningarna (LH) utser representanter till respektive förhandlingsdelegationer. Bostadspolitik Mycket av vårt boende styrs av bostadspolitik. T.ex. är allmännyttans ändrade inriktning ett resultat av ändrade ägardirektiv från den politiska majoriteten. Även bristen på nybyggnation, utförsäljning och ombildning av allmännyttan är resultat av beslut i stadshuset. Vi har inom vårt föreningsområde tre stora stadsdelsnämnder som är stora som kommuner. Dessa stadsdelsnämnder styrs av politiker, de är dessa personer som vi i första hand bör påverka så att de ändrar bostadspolitiken. Tyvärr har vi haft svårt att engagera tillräckligt många förtroendevalda i detta arbete, trots att vi via e-post enkäter försökt locka bostadspolitiskt intresserade personer. Vi är övertygande om att det finns många som skulle kunna engagera sig i denna fråga, men vi har ännu inte lyckats nå dessa personer. LH-arbete En av våra viktiga arbetsuppgifter är att stödja LH-arbetet. Vid årets LH-konferens uppvisades ett omfattande arbetet som utförs ute i våra bostadsområden av många LH. Tyvärr så är detta föga känt. En stor arbetsuppgift för styrelsen har varit att stötta LH, när de har genomfört sina årsmöten. Engagera flera Antal förtroende valda i vår förening är många, jämfört med andra folkrörelser. Mätt i andel av medlemmar är de förtroendevalda dock inte så många, och tyvärr så är trenden att de förtroende valda blir allt färre. En nackdel blir då att de som är engagerade får en allt större arbetsbörda. Vi har speciellt svårt att nå människor som är intresserade av förhandlingar och bostadspolitik. Vår erfarenhet är att vi inte når dessa människor vi våra LH-årsmöten, vi får försöka att nå dessa människor på något annat sätt. Lyckas vi inte att få fler förtroendevalda, är det risk för att Hyresgästföreningen förvandlas till ett försäkringsbolag i stället för en folkrörelse. Styrelsearbetet Många av styrelsemedlemmarna har varit mycket engagerade utanför det direkta styrelsearbetet. Som exempel kan nämna att flera av styrelsens medlemmar varit invalda i alla små förhandlingsdelegationerna (de som genomför själv förhandlingarna). Ännu fler av styrelsemedlemmarna har ingått i de stora förhandlingsdelegationerna. Andra har på sin egen hemmaplan arbetet hårt mot utförsäljning och ombildning av allmännyttan. Detta har naturligtvis verkat menligt på den tid som ledamöterna har haft för själva styrelsearbetet. Totalt sett för Hyresgästföreningen har dock denna tidsanvändning varit positiv. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 10

11 Till slut Vår förhoppning är att vi alla ska hjälpas åt att stärka Hyresgästföreningen så att vi kan stärka vårt inflytande i bostadsfrågor. För att nå detta mål måste vi vara många som jobbar för denna målsättning. Vi slutar med att tacka alla, oavsett uppgift, som jobbar hårt under året för att stärka hyresgästernas ställning. Stig Hägerstrand Jörgen Johansson Rita Lundin Gunnar Thorell Agneta Haskel Ola Janfjäll PA Waern Susanne Andersson Lars Larsson Roger Johansson Terje Gunnarsson Peggy Jönsson Hervor Holm Sven Löfberg Eva Kock Katarina Kalavainen Johan Hultberg Sophie Kürt-Landwehr Rose-Marie Björling Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 11

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8 Nr 4 December 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 God Jul Suspension av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN

Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Nr 1 MARS 2013 INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Vy från Slussen. Lika suddig som Stockholmsmodellen. Och

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN

Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Nr 4 DECEMBER 2013 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 44 foto: ari eskelinen Blir

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet

Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket är till för alla administratörer vid Umeå universitet.

Läs mer

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008

Röda Korset. Eskilstuna Torshällakretsen. Verksamhetsberättelse 2008 Röda Korset Eskilstuna Torshällakretsen Verksamhetsberättelse 2008 Varje barn skall dagligen ha kontakt med minst en vuxen som hon/han kan vända sig till i förtroende Eskilstuna Kommuns mål (2000-2003)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 RFSL Eskilstunas årsmöte, Alfeltsgatan 9, Eskilstuna, 2009-02-26 Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 1 2. Cafékvällar... 2 a) Onsdagscafé... 2 b) Torsdagscafé...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer