Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1

2 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer finns inte. Vi utser dock, i likhet med andra föreningar inom Stockholms kommun representanter i olika förhandlingsdelegationer. Vi har dock ambitionen att fördjupa demokratin och närhet en till de boende i förhandlingsfrågor. Därmed har Hyresgästföreningen i Syd-Ost visavi allmännyttan skapat föreningsdelegationer. Positiva erfarenheter finns när det gäller föreningsdelegationer visavi Stockholmshem. Där diskuteras bland annat samråd, boinflytande och centrala och lokala förhandlingar. Det som upplevs som mest positivt är att LH representanterna skapar kontaktnät med andra LH inom bolaget. Syd-Oststyrelsen har under året genomfört utbildning för föreningsdelegationerna och privata förhandlingsrådet vid tre sammankomster och avslutat med veckoslutskurs. Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas årsmöten inom det privata området samt husombud. Förhandlingsrådet och dess arbetsutskott har haft ett flertal sammanträden under året, där även våra husombud deltagit. Inriktningen av verksamheten har varit översyn av höga hyror med ett antal prioriterade fastighetsägare. Ett antal fastigheter har besiktigats av förhandlingsrådets AU. Årets hyresförhandlingar blev långdragna, anledning till detta är att Fasighetsägarna och Hyresgästföreningen inte kom överens om ett ramavtal vilket innebar att förhandlingarna strandade. Det innebär att våra förhandlare har genomfört långdragna förhandlingar med lokala fastighetsägare vilket lett till att våra medlemmar fått sin hyreshöjning med retroaktivt påslag. I arbetsutskottet, tillsammans med förhandlare har Jörgen Johansson och Per-Åke Pettersson arbetat. Övriga ledamöter som ingått i förhandlingsrådet är Peggy Jönsson, Jan Nygårds, Veronica Thim, Bert Lund, Barbro Nylander, Elsie Berg, Janåke Skoog, Susanne Stenholm Wiberg, Annacarin Wallin, Gunvor (Lillan) Wallén Solveig Hedblom, Peter Frisell, Lennart Persson, Rafael Ospino, Lars-Åke Johansson, Bernth Atteskär och Mikael Blind. Förhandlingssamordning Denna uppgift innebär att samordna förhandlingsarbetet inom det geografiska området som Omfattar HGF Syd-Ost. För förhandlingsaktiva boende i de tre stora allmännyttiga bolagen finns möjlighet att bilda Föreningsdelegationer, ett för varje bolag. Förhandlingsaktiva boende hos Stockholmshem har sedan många år tagit tillvara på denna möjlighet. Förhandlingsaktiva inom Familjebostäder och SV Bostäder har i år påbörjat ett sådant arbete. Gällande förhandlingsarbetet mot privata värdar finns existerande förhandlingsråd Målsättningen med samordningsarbetet har varit att underåret sammankalla ovanstående delegationer för att diskutera det totala förhandlingsarbetet inom vårt geografiska område. I år har ett par sådana sammanträden ägt rum i syfte att få igång föreningsdelegationerna i Svenska Bostäder och Familjebostäder. Tanken har varit att med föreningsdelegationen i Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 2

3 Stockholmshem som ett exempel och få igång liknade aktiviteter efter deras förutsättningar då de har olika ekonomiska pottsystem. Förhandlingsdelegationen visavi Stockholmshem AB. Denna delegation har som sin främsta uppgift att ta ställning till hyresavtalen. Varje LH inom Stockholmshem AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Delegaterna för Hyresgästföreningen Syd-Ost tillhörande LH i Stockholmshem AB har under året varit. Per Anders Waern, Susanne Andersson, Kristina Strömvall, Eva Magnusson, Hervor Holm, Marianne Zetterlund, Carina Jonsson, Christos Tsoukatis, Johan Hultberg, Eva Kock. Förhandlingsledare har varit Sara Kristensson, ordförande för delegationen har varit Reijo Krogell Rinkeby, sekreterare har varit Peder Stenberg och ledamot Hervor Holm ifrån HGF Syd-Ost. Föreningsdelegationen visavi Stockholmshem AB. Nio protokollförda sammanträden har genom först, det har även inför dessa möten hållits AU. Delegaterna har diskuterat förhandlingsarbetet, lokala samråd, äskande av Stockholmspotten och arbetet i bolagsdelegationen. I denna församling knyts ett närmare samband mellan våra medlemmar och förhandlingsarbetet. Delegater i denna föreningsdelegation har varit: LH Ordinarie Ersättare LH Byälvan Monica Skoog Christos Tsoukatos LH Spindeln Kristina Strömvall Jadwiga Ruohonen LH Vävstolen Hervor Holm Gunnar Andersson LH Ervallakroken Susanne Andersson LH Kanslisten Pehr A Waern Jasmine Miljkovik Paunovice LH Veckodagsområdet Laila Andersson Eva Magnusson LH Skyfallet Johan Hultberg Christina Rålamb Arnoldson LH Ekebergabacken Thomas Ekblom Ann-Britt Ekblom LH Ullungen Marianne Zetterlund Föreningsdelegationen Familjebostäder Föreningsdelegationen har under året bestått av Kristina Tell, Lena M Olofsson, Rita Lundin, Christina Parra, Marit Ekroth Porcel, Ca rita Mandelin, Stig Hägerstrand, Anita Dahlberg, Laila Zetterlund, Sven Löfberg och Katarina Kalavainen, med följande personer som ersättare: Lantero Salas, Ralph Isaksson, Roland Bjurström, Christina Lindholm, Marina Sundström. Förhandlingsdelegationen Familjebostäder Förhandlingsdelegationen har under året bestått av Annie Bärnevåg, Philip Wahren, Ulla Lundström, Kristina Tell, Peter Almqvist, Lena M Olofsson, Torbjörn Byström, Rita Lundin, Sven Löfberg, Gun Wahlberg, Marit Ekroth Porcel, Carita Mandelin, Stig Hägerstrand, Anita Dahlberg och Katarina Kalavainen. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 3

4 Ett informationsmöte med Stockholmshem för planering av delegationens fortsatta arbete har genomförts. Delegationen har inte haft någon möjlighet att ha flera möten under 2012 men ska nya tag under Förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder Syd-Ostföreningens delegater till den stora förhandlingsdelegationen som på hyresgästernas uppdrag förhandlar hyresvillkoren med Svenska Bostäder, valdes på årsmötet 17 mars 2012: Ingegerd Schmiedlau, Agneta Haskel, Lars Larsson, Reine Myers, Susanne Grubb och Björn Permats. Tillsammans med övriga delegater från Svenska Bostäders bostadsbestånd i Stockholm, sammanlagt ca 30 stycken, har vi under året fattat beslut om den årliga hyresjusteringen (som gäller hela bostadsbeståndet), men också om nybyggnadshyror, ombyggnadshyror och andra hyresvillkor. Stora förhandlingsdelegationen har under året haft åtta ordinarie möten, och utöver det deltagit i en uppstartskonferens och ett antal förhandlingsutbildningspass både i Regionkontorets regi och i Syd-Oststyrelsens regi. Delegaterna har även under året deltagit i två föreningsdelegationsmöten, arrangerade av Syd- Ostföreningen och med syfte att bl.a. diskutera en samordning av de olika förhandlingsdelegationernas arbete. Diskussioner och ställningstaganden under stora delegationens möten har varit både livfulla och insiktsfulla, och vägledande för lilla delegationens förhandlingar. Syd-Ostföreningen har under 2012, liksom under 2011, varit representerad i lilla delegationen. Engagera flera I arbetsgruppen Engagera flera har Peggy Jönsson (sammankallande), Sophie Kürt- Landwehr, Rosie Björling och Gunnar Thorell ingått under Arbetsgruppen har under året koncentrerat sig på att ta fram informationsmaterial för att visa allt fantastiskt som görs lokalt samt vad hyresgästföreningen Syd-Ost är. Som en del i detta så handlade ett av arbetspassen på höstens LH-konferens allt fantastiskt arbete som görs hos de lokala hyresgästföreningarna inom Syd-Ost. Vi tror på att sprida goda idéer och ge inspiration via Hyresgästföreningens Syd-Ost hemsida och broschyrer så är det ett första steg i att engagera flera. Arbetsgruppen har även arbetat mot försäljningen av allmännyttan till IKANO. Bl.a. deltog föreningen i en demonstration utanför Stockholms stadshus. Lokalt aktiva var också med i en paneldebatt och utfrågning i Rågsved om utförsäljningarna av allmännyttan i Stockholms stad. Styrelseledamoten och lokalt aktiva Sophie Kürt-Landwehr i samband med demonstration utanför stadhuset i april Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 4

5 Medlemsaktiviteter Vi har varit med och haft ett informationsbord på en torgdag i Kärrtorp under juni samt på en mycket snöig men välbesökt julmarknad i Bagarmossen i december. Rita, PA och Eva serverade korv. Bostadspolitik Presentation av Bostadspolitiska gruppen Katarina Kalavainen, sammankallande, Stig Hägerstrand, Gunnar Thorell, Peggy Jönsson, Lars Larsson, Lennart Persson samt Britt Anstrell Bostadspolitiskt arbete under HGF Syd-Ost har till främsta uppgift att påverka lokala politiker. Påverkans arbete mot politiker i kommunen sker i samarbete med alla Hyresgästföreningar i Region Stockholm och påverkans arbete mot riksdagspolitiker sker i samarbete med alla föreningar i landet via HGF riksförbundet. Tre Stadsdelsnämndsområden. Inom vårt föreningsområde finns tre stadsdelsnämndsområden (SDO): Farsta, Enskede-Årsta- Vantör, och Skarpnäck. Var och en av dessa är lika stora som normala svenska kommuner. Det är politiker i dessa stadsdelsnämndsområden vi valt att påverka. De frågor som HGF Syd-Ost främst koncentrerat sig på är: Att försvara allmännyttan mot ombildningar till bostadsrätter Att driva på nybyggnation för att minska bostadskön för unga vuxna Att verka för ett gott boende till rimliga kostnader för alla. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 5

6 Bostadspolitiskt nätverk Under 2012 har vi haft två möten dit vi bjudit in de som svarat positivt på enkäten från 2011 (Enkät till medlemmar om intresset av att påverka bostadspolitiskt personer) Det var ett fåtal medlemmar som kom på dessa möten och vi har därefter på andra sätt försökt bilda ett bostadspolitiskt nätverk för att bjuda in oss till samtal med politiker. Arbetsgruppen har utöver dessa två möten haft åtta möten under året. Bussresa i Syd-Ost Vi bjöd in all de som anmält intresse av bostadspolitiskt arbete till en bussresa med guide. Vi ordnade en bostadspolitisk resa genom 1900-talet i Syd-Osts område med Pontus Dahlstrand som guide. Vi avslutade med lunch i Rågsveds Folkets hus. 16 personer deltog. Hemsida och information Under året har föreningens hemsida uppdaterats kontinuerligt. Ett projekt har startats med att få en hemsida som är lätt att uppdatera och funktionell. Med texter, kalender och material som ska vara ett redskap för styrelsen, arbetsgrupper men främst ett stöd för den lokala verksamheten. En enkät har gjorts och åtgärdsplan har sammanställts. Viss avvaktan inträffade då Hyresgästföreningen centralt under hösten 2012 lanserade ett nytt intranät, Bosse, som vänder sig till alla förtroendevalda och anställda. Vi ville invänta tills vi visste närmre vad som var med i det nya intranätet så att det inte blev dubbelarbete och då vi kunde se vart vi inom Syd-Ost skulle lägga skulle lägga vårt krut på. Under hösten så ingick även Hyresgästföreningen Syd-Ost i ett pilotprojekt med region Stockholm om att erbjuda alla föreningar en hemsida under samma adress sthlmshyresgast.se med egen adress sthlmshyresgast.se/sydost/ Utvärdering pågår av det projektet. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 6

7 Under året har vi startat en Facebooksida: som uppdateras kontinuerligt med artiklar, aktiviteter etc. Bildning Aktiva i gruppen som arbetar med bildning är PA Waern och Lars Larsson. Utbildningarna under året genomförts i enlighet med utbildningsplanen. Antalet deltagare på Syd-Osts kurser framgår av nedanstående tabell. Utbildningsstatistik för HGF Syd-Osts kurser 2012 Form Kurs Datum P G Å U Kursplats Kväll MIO att verka för ombildning LH Spindeln Dag Data grundkurs Syd-Ost Exp Kväll Data steg 2, office Syd-Ost Exp Kväll Data steg 3 internet och E-post Syd-Ost Exp Kväll Data steg 4 Excel Syd-Ost Exp Kväll BLA för kassörer Syd-Ost Exp 2 Dagar Grundkurs ARVID Syd-Ost Exp Kväll Förhandlingskurs del Regionkontoret Kväll Förhandlingskurs del Inställd Regionkontoret Internat Förhandlingskurs del 3 o Langers Hotell Dag Data grundkurs Syd-Ost Exp Kväll Data Powerpoint Syd-Ost Exp Kväll Den Juridiska Processen Regionkontoret Dag Glasfusing LH G:a Bagis Dag Glasfusing LH G:a Bagis Kväll Att skriva motioner Inställd Syd-Ost Exp Kväll BLA för kassörer Syd-Ost Exp Kväll Bokföring kassörer grundkurs Regionkontoret Summa P = Planerat antal deltagare G = Antal som genomgått kursen Å = Lämnat återbud U = Uteblivit utan angivande av orsak Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Föreningens geografiska område området omfattar församlingarna Enskede, Årsta, Vantör, Skarpnäck samt Farsta. I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde fanns 70 lokala hyresgästföreningar som är aktiva och 30 vilande eller nedlagda. Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut. Dessutom ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering. Styrelsen har också tillsynsansvar av de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 7

8 Medlemsantal Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december medlemmar. Syd-Ost medlemsantal är fördelat på medlemmar som bor i allmännyttigt ägda hyresrätter och medlemmar som bor i prat ägda hyresrätter. Sammantaget ger det en organisationsgrad på 39,3 %, Sammanställning LH-områden 2012 Totalt har hyresgästföreningen Syd-Ost, som omfattar stadsdelarna inom Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsområden, 161 områden. Årsmötet Hyresgästföreningen Syd-Osts årsmöte hölls på Bagarmossens Folkets Hus lördagen den 17:e mars medlemmar samt ett ej räknat antal gäster deltog på mötet. Budgetmötet Hyresgästföreningen Syd-Ost höll en kombinerad LH- och budgetkonferens på Blommenhof under hösten Ett stort antal förtroendevalda deltog på konferensen. Deltagarna arbetade både gruppvis och i plena samt seminarieform. Regionfullmäktige På årsmötet valdes följande att representera föreningen på regionfullmäktige: Stig Hägerstrand, Susanne Andersson, Ola Janfjäll, Rita Lundin, Peggy Jönsson, Agneta Haskel, Sven Löfberg, Katarina Kalavainen, Eva Kock, Lars Larsson, Jörgen Johansson, Roger Johansson, PA Waern, Hervor Holm, Gunnar Thorell, Johan Hultberg. Årsmötet utsåg vidare följande som ersättare på regionfullmäktige: 1. Kristina Strömvall, 2. Rose-Marie Björling, 3. Sophie Kürt-Landwehr, 4. Anders Djärv, 5. Ulla Lundström, 6. Annie Bärnevåg, 7. Lennart Persson 8. Christina Lindholm, med ovan angiven ordningsföljd Valberedning Valberedning under året har varit Marianne Atteskär, Per-Åke Pettersson, Lillan Wallén och Gunnar Andersson. Service och föreningsexpeditionen. Föreningsexpeditionen på Pepparvägen 9B i Hökarängen har haft öppet onsdagar klockan till 19.00, med undantag för jul och sommaruppehåll. Telefonnummer Alla är välkomna in och vi bjuder på kaffe och kaka när det är öppet samt kan hjälpa till med såväl kopiering, även i färg samt att skriva ut och scanna in till våra internet anslutna datorer m m. Bemanningen av expeditionen har i första hand utgjorts av styrelsens ledamöter, men även andra förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Syd-Ost har varit med och bemannat Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 8

9 expeditionen på ett förtjänstfullt sätt. Det har inneburit att expeditionen har kunnat hållas öppen på alla de tillfällen vi planerat för. Hyresgästföreningen Syd-Ost har många och väl fungerande servicestationer tillgängliga för föreningens lokala hyresgästföreningar och Husombud. Servicestationerna är tänkta att fungera som samlingspunkter och möteslokaler för förtroendevalda och för medlemmar och boende i området. Servicestationernas bemanning utgörs av förtroendevalda i de lokala hyresgästföreningarna i respektive område. Gruppen som har hand om servicestationerna är Sven Löfberg, sammankallande, Lars Larsson, Rose-Marie Björling och Jörgen Johansson Gruppen har haft träffats och diskuterat uppfölning av tidigare arbete, samt planera inför framtiden, bl.a. att köpa in stationära datorer utan bara bärbara. LH Marö:s servicestation har besökts och servats. LH-stöd LH-stödgruppen har varit de lokala hyresgästföreningarna i Syd-Ost behjälpliga på olika sätt. Bl.a. har man varit med på möten, hjälpt till vid problem samt varit allmänt stödjande i deras arbete. LH-stödgruppen samverkar med de anställda på regionkontoret i Globen med olika stöd till de lokala föreningarna. Under verksamhetsåret har styrelsens ledamöter på olika sätt stöttat de lokala föreningarna och förtroendevalda i föreningsområdet. Under året har stora delar av det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder sålts till privata fastighetsägare och ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter har fortsatt men med något lägre intensitet. Försäljningarna och ombildningarna har ställt stora krav på lokalt förtroendevalda och föreningsstyrelsen när det gällt stöd till hyresgästerna i berörda områden. Styrelsens bedömning är att stödet har fungerat väl men att det givetvis går att utveckla det ytterligare Gruppen och styrelsen har medverkat och/eller besökt många av de lokala föreningarnas årsmöten. Kassören har också varit många lokala föreningar behjälplig med ekonomin inför årsmötena. Gruppen har haft 3 st möten under året samt träffar med verksamhetsutvecklarna på regionkontoret. Susanne från LH-stöd har deltagit på AU-möten. Slutord Förhandlingar Våra medlemmar förväntar sig att Hyresgästföreningen ska förhandla fram rimliga hyror. Allmännyttan i Stockholm har i år valt att bli medlemmar i Fastighetsägarförbundet. Detta är ett tecken på att dessa bolag alltmer överger sitt allmännyttiga ändamål och antar samma målsättning som de privata företagen. Hyreshöjningarna blev generellt högre än konsumentprisindex, men förhandlingsresultatet får dock med de givna förutsättningarna betraktas som godtagbara. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 9

10 För att bli starkare måste vi inom föreningen se till att fler blir aktiva inom förhandlingsarbetet. Det är av stor vikt att de Lokala Hyresgästföreningarna (LH) utser representanter till respektive förhandlingsdelegationer. Bostadspolitik Mycket av vårt boende styrs av bostadspolitik. T.ex. är allmännyttans ändrade inriktning ett resultat av ändrade ägardirektiv från den politiska majoriteten. Även bristen på nybyggnation, utförsäljning och ombildning av allmännyttan är resultat av beslut i stadshuset. Vi har inom vårt föreningsområde tre stora stadsdelsnämnder som är stora som kommuner. Dessa stadsdelsnämnder styrs av politiker, de är dessa personer som vi i första hand bör påverka så att de ändrar bostadspolitiken. Tyvärr har vi haft svårt att engagera tillräckligt många förtroendevalda i detta arbete, trots att vi via e-post enkäter försökt locka bostadspolitiskt intresserade personer. Vi är övertygande om att det finns många som skulle kunna engagera sig i denna fråga, men vi har ännu inte lyckats nå dessa personer. LH-arbete En av våra viktiga arbetsuppgifter är att stödja LH-arbetet. Vid årets LH-konferens uppvisades ett omfattande arbetet som utförs ute i våra bostadsområden av många LH. Tyvärr så är detta föga känt. En stor arbetsuppgift för styrelsen har varit att stötta LH, när de har genomfört sina årsmöten. Engagera flera Antal förtroende valda i vår förening är många, jämfört med andra folkrörelser. Mätt i andel av medlemmar är de förtroendevalda dock inte så många, och tyvärr så är trenden att de förtroende valda blir allt färre. En nackdel blir då att de som är engagerade får en allt större arbetsbörda. Vi har speciellt svårt att nå människor som är intresserade av förhandlingar och bostadspolitik. Vår erfarenhet är att vi inte når dessa människor vi våra LH-årsmöten, vi får försöka att nå dessa människor på något annat sätt. Lyckas vi inte att få fler förtroendevalda, är det risk för att Hyresgästföreningen förvandlas till ett försäkringsbolag i stället för en folkrörelse. Styrelsearbetet Många av styrelsemedlemmarna har varit mycket engagerade utanför det direkta styrelsearbetet. Som exempel kan nämna att flera av styrelsens medlemmar varit invalda i alla små förhandlingsdelegationerna (de som genomför själv förhandlingarna). Ännu fler av styrelsemedlemmarna har ingått i de stora förhandlingsdelegationerna. Andra har på sin egen hemmaplan arbetet hårt mot utförsäljning och ombildning av allmännyttan. Detta har naturligtvis verkat menligt på den tid som ledamöterna har haft för själva styrelsearbetet. Totalt sett för Hyresgästföreningen har dock denna tidsanvändning varit positiv. Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 10

11 Till slut Vår förhoppning är att vi alla ska hjälpas åt att stärka Hyresgästföreningen så att vi kan stärka vårt inflytande i bostadsfrågor. För att nå detta mål måste vi vara många som jobbar för denna målsättning. Vi slutar med att tacka alla, oavsett uppgift, som jobbar hårt under året för att stärka hyresgästernas ställning. Stig Hägerstrand Jörgen Johansson Rita Lundin Gunnar Thorell Agneta Haskel Ola Janfjäll PA Waern Susanne Andersson Lars Larsson Roger Johansson Terje Gunnarsson Peggy Jönsson Hervor Holm Sven Löfberg Eva Kock Katarina Kalavainen Johan Hultberg Sophie Kürt-Landwehr Rose-Marie Björling Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 11

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

Rita Lundin Ordförande

Rita Lundin Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydost:s Expedition, Högdalen. Tisdagen den 13 januari 2009 mellan klockan 19:00 och 21:00 Närvarande ledamöter; Rita Lundin, vice ordförande Ola Janfjäll,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2010 Styrelsens ledamöter Christer Lundenius, ordförande Bo Dahlberg, kassör, t o m april Niclas Bergquist,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Bildningsprogram för 2003

Bildningsprogram för 2003 Syd-Ost Bildningsprogram för 2003 2 st. Arvid ( grundutbildning ) Datum:, internat Kurs1 12-13 april eller Kurs 2 18 19 oktober Plats: Blommenhof hotell i Nyköping Plats: Externat Boplatsen Sista anmälningsdag:

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Inledning Vision Övergripande mål

Inledning Vision Övergripande mål 1 Inledning På årets kongress var organisationen och dess arbetssätt det som upptog den mesta tiden. Det togs en hel del inriktningsbeslut som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Bildningsprogram 2014. Team Syd. Huddinge, Skärholmen Brännkyrka-Hägersten Södertälje/Nykvarn Botkyrka-Salem Nacka-Värmdö Tyresö

Bildningsprogram 2014. Team Syd. Huddinge, Skärholmen Brännkyrka-Hägersten Södertälje/Nykvarn Botkyrka-Salem Nacka-Värmdö Tyresö Bildningsprogram 2014 Team Syd Huddinge, Skärholmen Brännkyrka-Hägersten Södertälje/Nykvarn Botkyrka-Salem Nacka-Värmdö Tyresö Vi hoppas att du kan hitta något som känns bra för din utveckling och ditt

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer