Paragrafer Närvarande ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter"

Transkript

1 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15 Paragrafer Närvarande ledamöter Terje Gunnarson vice ordförande Per-Åke Pettersson kassör 43 - Christer Daweu sekreterare Kristina Strömvall Ola Janfjäll Birgitta Wiberg Einar Karlsson Svenska Bostäder Stig Hägerstrand Stockholmshem Sven-Åke Åsberg Privata Icke närvarande ledamöter Håkan Norrgård Ingabritt Billström Rita Lundin Jan-Erik Nilsson Lena Bodin Ulla Lundström ordförande vice sekreterare Familjebostäder Övriga närvarande Anders Loosme Hyresgästföreningen Södermalm Tid för justering Christer Daweu sekreterare Terje Gunnarson vice ordförande

2 Johanneshov Sid 2 av 6 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO 36. Sammanträdet öppnas Terje Gunnarson öppnade sammanträdet kl 18, Dagordning Förelåg förslag till dagordning (Bilaga 1). Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning. 38. Närvaro Närvarande ledamöter framgår av upprättad närvaroförteckning. Det konstaterades att styrelsen är beslutför. Det antecknades att Rita Lundin, Inga-Britt Billström, Håkan Norrgård, Ulla Lundström, Per-Åke Pettersson och Jan-Erik Nilsson har anmält förhinder. PROTOKOLL, SKRIVELSER, RAPPORTER 39. Föreningsstyrelsens protokoll Anmäldes föreningsstyrelsens protokoll per den 11 februari 2004 Föreningsstyrelsen beslöt lägga protokollet till handlingarna 40. Inkommande och utgående post Anmäldes förteckning över ingående och utgående post (Bilaga 2). Föreningsstyrelsen beslöt att lägga förteckningen till handlingarna

3 Johanneshov Sid 3 av Andra protokoll Protokoll fört vid möte med distriktsdelegationen Stockholmshem den 27 januari 2004 (Bilaga 3), Protokoll fört vid möte med Fältprojektet, ökat boinflytande på Skarpnäcksfältet den 26 februari 2004 (Bilaga 4) Föreningsstyrelsen beslöt att lägga protokollen till handlingarna 42. Rapporter Rapport från verksamhetsområde Medlemsservice (Bilaga 5) Rapport från verksamhetsområde Handikappsfrågor (Bilaga 5) Föreningsstyrelsen beslöt att lägga rapporterna till handlingarna 43. Ekonomi Per-Åke P har fått bokslutet från Regionkontoret och haft genomgång med föreningens revisorer. Det konstaterades att det föreligger avstämningsdifferenser mellan dagbok (grundbok) och resultaträkning. Eftersom Regionkontoret inte lämnat ut huvudboken kan differenserna inte härledas. Revisorerna tar kontakt med Regionkontoret för att försöka reda ut problemen 44. Medlemsstatistik Förelåg medlemsstatistik per den 29 februari 2004 (Bilaga 11), Antal medlemmar Antal tillkommande medlemmar +205 Antal annullerade medlemmar -295 Antal medlemmar Nettominskning för perioden -90

4 Johanneshov Sid 4 av Medlemsstatistik forts Föreningsstyrelsen beslöt att lägga medlemsstatistiken till handlingarna 45. Årsmöte och styrelsekonferens Terje G informerade om det aktuella läget inför årsmöte och styrelsekonferens. Bl a att lokal, mat, bussar och underhållning är ordnade. Vad gäller styrelsekonferensen är hotell, rum och mat ordnat. Arbetsfördelning: Bussvärdar Einar K, Per-Åke P, Birgitta W och Bo Wilhelmsson Avprickning Ola J, Christer D och Elisabeth Daweu Ankomst Kristina S, Stig H och Sven-Åke Å Övriga ledamöter hjälper också till BESLUTSÄRENDEN 46. Tecknande av serviceavtal med Huvudstadens kontorsteknik gällande kopieringsmaskiner Förelåg förslag om att arbetsutskottet får i uppdrag teckna avtal angående kopieringsmaskiner. Föreningsstyrelsen beslöt att uppdra åt arbetsutskottet att teckna, under förutsättning att det är fördelaktigt, serviceavtal av kopieringsmaskiner. 47. Bolagsvisa delegationer m m Förelåg förslag att styrelsen skall lämna förslag till årsmötet angående bolagsvisa delegationer inom föreningsområdet och att i förhandlingsrådet skall en ledamot från varje LH och Husombud

5 Johanneshov Sid 5 av Bolagsvisa delegationer m m forts Föreningsstyrelsen beslöt att till årsmötet lämna förslag om Bolagsvisa delegationer inom föreningsområdet, ledamöter i förhandlingsrådet och att förhandlingsrådet får uppdraget att utse husombud. INFORMATION M M 48. Information m m Terje G och Christer D informerade om att de har deltagit som mötespresidium på årsmötena Norrmalm och Kungsholmen. Anders L informerade om den motion angående hyressättningen som innerstadsföreningarna gemensamt lämnat in. Hgf Södermalm har uppmärksammat att remisser från Stadsbyggnadskontoret har fastnat på Regionkontoret. Sven-Åke Å har blivit kontaktad av LH-ordförande och husombud om samarbetssvårigheter med ombudsmän i samband med de privata hyresförhandlingarna. Bland annat har ett husombud ombetts att inte deltaga i förhandlingarna då hon ansågs utbränd. En fastighet i Vantör har felaktigt klassats som Inre Ytterstad i stället för Yttre Ytterstad. Vid påpekande menade ombudsmannen att ombudsmannen äger frågan och bestämmer detta. Ett husombud (även styrelseledamot i föreningens styrelse) har blivit ombedd att inte lägga sig i förhandlingarna. Birgitta W informerade om att samarbete med ABF Stockholm har kärvat. Kristina S har börjat bilda arbetsgrupper i handikappsfrågor den första i Vantör. Ola J informerade att datoranläggningen i Farsta och Dunder krånglar. Stig H informerade om arbetet i förhandlingsverksamheten Stockholmshem. Einar K informerade om arbetet i förhandlingsverksamheten Svenska Bostäder. Jan-Åke Andersson, förhandlingsledare i Svenska Bostäder har slutat. Styrelsen inger ett tackbrev till Regionkontoret för vidare befordran.

6 Johanneshov Sid 6 av 6 NÄSTA SAMMANTRÄDE, AVSLUT 49 Nästa styrelsesammanträde Nästa sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost skall hållas söndagen den 28 mars 2004 kl 10,00 Blommenhof Hotell, Nyköping 50 Avslut Terje Gunnarson avslutade sammanträdet kl 21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30 Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

1 av 5 2010-07-08 19:22

1 av 5 2010-07-08 19:22 1 av 5 2010-07-08 19:22 Protokoll 3 2009 Sammanträdesdatum och plats: 2009-09-04, 18.30, telefonmöte. Närvarande: Freddy Kjellström, Carina Adolfsson, Göran Johansson, Mats Henningsson, Owe Karlsson, Gunnar

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Rådet för funktionshinder Tidpunkt: Tisdag 22 april 2014 kl. 15:00 16:30 Lokal: Stora Konferense,, Justerat: 25 /4 2014 Ewa Samuelsson Ordförande Magnus

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer