Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal kl Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson, Ingrid Johansson, Lill-Marie Öhman, Susanne Rydén och Ove Lindroth. Frånvarande Yvonne Stangvik. 130 Mötets öppnande Ordförande Jim-Alex Minorsson Hirschi hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. 131 Val av justerare Som protokolljusterare väljs Palle Storm. 132 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med, med följande tillägg till övriga frågor. 145 c) Konferenser 145 d) Stödmaterial för yrkeslivet 145 e) Arkivering 133 Uppföljning av föregående mötesprotokoll Protokoll Godkändes, och lades till handlingarna.

2 134 Rapporter a) Valberedningen Vi har träffat valberedningen på lördagen, både i grupp och enskilt. b) Ekonomi På kontot för löpande utgifter finns det: kr, i fonderna kr och på Plusgirot kr. c) Möte med revisorer och bokföringsbyrå Bosse har träffat vår revisor och bokföringsbyrån. Det har gjorts en ny kontoplan för att underlätta för både bokföring och bokslut. Du som färdas kommunalt i Stockholm, tänk på att skaffa ett Accesskort som endast använder för resor som bekostas av föreningen. d) Medlemsregister Medlemsregistren och utskicken via vårt register arbetas det hårt med. Vi jämför Visions register med vårt eget. Vi har hittat nya problem som ska lösas. Mycket arbete, i flera steg. Vår första prio är att vända trenden med medlemstapp, och då måste registren vara tipp topp. 135 Text på profilmaterial Enligt förslag från Ove. 136 Profilmaterial Vi beställer logoband, touchpennor, block och tygkassar. Antal och pris enligt offerten. 137 Beslut om informationsmaterial a) Broschyr Trycks upp i 1000 exemplar enligt offert. Firman får ordna bilder. b) Välkomstbrev Några få ändringar kvar, klart till nästa möte. c) Dokumentmall Klar och förevisad. Godkännes och klar att börja användas. 138 Utveckling av hemsidan Förslag att undersöka med LAN Konsult (vår webbfirma) om de kan åstadkomma de förändringar vi önskar, enligt förslaget på utskicket. Bosse tar kontakten med LAN Konsult.

3 139 Årsmöte 2014 a) Anmälan Vi sänder ut en påminnelse inom de närmaste dagarna. b) Vem gör vad? Checklistan Gicks igenom under gårdagen, fördelning av uppdragen är klar. c) Verksamhetsberättelse Ove ansvarar. d) Ekonomisk berättelse e) Verksamhetsplan Jim-Alex ansvarar. f) Buget, medlemsavgift g) Reglementet h) Stadgeförslaget Jim-Alex ansvarar. i) Arvoden föreläsare Ersättning utgår enligt faktura för tre timmars förberedelsetid, samt för föreläsningen. För den som begär det. 140 Plan för marknadsföring och medlemsrekrytering Gicks igenom under gårdagen, återstår att fördela uppdragen. Godkännes och läggs ut på hemsidan 141 Plan/strategi för opinionsbildning och påverkan Klar. Godkännes och läggs ut på hemsidan. 142 Nätverk Kontaktpersoner för nätverken är: Handläggarnätverk: Ingrid. Studentnätverk: Lill-Marie. Seniornätverk: Susanne. Chefsnätverk: Jim-Alex. Siv Bringetun och Gunilla Arneström bjuds in till nästa arbetshelg angående seniornätverket. Resten av frågorna och planeringen av nätverk bordlägges tills det mötet. 143 Årets FSO:are Det finns två nomineringar, vi avvaktar och ser om det kommer in fler förslag.

4 144 Medlemskommunikation a) E-postbevakning Januari Ingrid, februari Anette och mars Lill-Marie. Sedan rullar uppdraget på med att läsa av inkommande mail var tredje månad. b) Hemsidan Det behövs att läggas till fler flikar för att det ska bli lättare att hitta på hemsidan. Bland annat om årsmötet 2014, nätverk och styrdokument. Hur är det med statistiken på antal besökare??? Bosse tar kontakt med LAN Konsult. c) Facebook och Twitter Vi borde vara aktivare på Facebook och Twitter. Blänkare om årsmötet på Facebook. d) Nyhetsbrev Påminnelse om årsmötet går ut i de närmaste dagarna. 145 Övriga frågor a) Kompetensbanken Påminner dig i styrelsen som ej fyllt i den att göra det snarast. b) Kick-off efter årsmötet Det finns behov av att de nya och gamla i styrelsen ges föruttsättningar att byta erfarenheter och att lära känna varandra. Ett sätt kan vara att variera plats för det första styrelsemötet/arbetshelgen. Förslaget är på ett för föreningen billigt sätt kunna träffas på ett internat. c) Konferenser Alla i styrelsen tittar på vilka konferenser under året där vi kan representera och marknadsföra FSO. Redovisas på nästa möte och på arbetshelgen i februari. d) Stödmaterial för dig i yrkeslivet Tips och idéer för dig som är yrkesverksam. Det kan bli något för nätverken att utveckla, och sedan läggas ut på hemsidan. Till exempel kann det handla om, rekrytering, arbetsmiljöansvar, introduktion/utbildning, lagstiftning, osv. Förslaget är en tipsbank som Du som medlem kan gå in och titta på och plocka idéer ifrån. e) Arkivering Läggs som en punkt på dagordningen till nästa arbetshelg. 146 Nästa möte och möteskalender Nästa möte 3/2, telefonmöte, OBS! Ny tid Möteskalender: 15-16/2, arbetshelg 26/2, telefonmöte, OBS! Reservtid 15-16/3, årsmöte

5 147 Mötets avslutande Ordförande Jim-Alex förklarar mötet avslutat samt tackar för ett par dagar med många och långa givande diskussioner. Vid protokollet Justeras Mötesordförande Ove Lindroth Palle Storm Jim-Alex Minorsson Hirschi

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer