Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag."

Transkript

1 INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen i vår förening Tveka aldrig att fråga om du funderar över något. Du kan kontakta ordföranden eller valberedningen om du har frågor kring ditt uppdrag. I samband med att styrelsen träffas för sin första arbetshelg går hålls en kort introduktion och genomgång av föreningen och styrelsens arbete såsom stadgar, verksamhetsplan, arbetsordning, reseräkning och annat viktigt. Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. I föreningslivet och vid möten används ofta många ord som inte förekommer i andra sammanhang. Är det något ord du inte förstår hittar du säkert det i dokumentet Ordlista för förenings- och mötesteknik. Vill du fördjupa dig mer om föreningsarbete rekommenderas boken Ideella föreningar som är skriven av Björn Sundén och Jan Lindblad. Boken ges ut av Björn Lundén Information AB. FSO har ett antal exemplar och kan köpa in fler för behov. Det är en mycket omfattande och matnyttig bok om arbete i föreningar. De dokument som du kommer att få med den här introduktionen är: Stadgar Verksamhetsplan Budget Reglemente Styrelsens arbetsordning Ordlisa för förenings- och mötesteknik Reseräkningsblankett Skatteverkets blankett för reseräkning/traktamente Introduktionen innehåller följande delar: Föreningen Styrdokument 1 ( 5)

2 Styrelsearbetet Föreningen Syfte FSO är en yrkesförening för tjänstemän inom social omsorg, dvs. äldreomsorg, funktionshinder och socialpsykiatri. FSO är en förening med anor ända till 1920 då den grundades. Under åren har föreningen bytt namn flera gånger. FSO har ca medlemmar med många olika yrken. FSO grundar sin verksamhet på stadgarna. Organisation FSO är precis som så många andra föreningar uppbyggda på följande sätt: Årsmötet Styrelsen Ev. kommittéer och arbetsgrupper Revisorerna Valberedningen Stipendiefonden Hemsidan Årsmötet FSO:s högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år i mars elle april. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna att delta. Betalande medlemmar har rätt att rösta på årsmötet. Årsmötet väljer styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet beslutar även om medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och ansvarsfrihet för styrelsen. Motioner Medlem i föreningen kan lämna förslag eller idéer på hur föreningen kan utvecklas i en motion till årsmötet. Styrelsen informerar om när motionen senast ska vara inlämnad. När motionen skickas in på angiven e-postadress lämnar styrelsen ett svar över motionen. På årsmötet lägger styrelsen att motionen ska bifallas (godkännas) eller avslås (inte godkännas). Styrelsen Styrelsen utses av årsmötet, dvs. medlemmarna som deltar på föreningens årsmöte. Styrelsen består av 6-9 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Övriga uppdrag såsom kassör, sekreterare, webbadministratörer och andra ansvarsområden utses inom styrelse. Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och årsmötet. Styrelsen har även till uppgift att förbereda årsmötet. Kommittéer eller arbetsgrupper Styrelsen kan tillsätta kommittéer och arbetsgrupper för att bereda frågor och/eller företräda föreningen. 2 ( 5)

3 Revisorerna Revisorerna väljs av av årsmötet och har till uppdrag att granska styrelsens arbete, att styrelsen arbetar enligt lagar, regler, stadgar och verksamhetsplan samt sköter räkenskaperna. Till årsmötet presenterar revisorerna en revisionsberättelse där föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Om förslaget inte är att bevilja ansvarsfrihet, vilket är en skarp skrivelse, brukar det vara fråga om oegentligheter kring ekonomin. Fråga om ansvarsfrihet avser inte enskild ledamot utan hela styrelsen. Valberedningen Valberedningen utses av årsmötet och har till uppgift att till årsmötet lämna förslag på styrelse och revisorer. Valberedningen följer styrelsens arbete under året och har kontakt med medlemmar för att hitta eventuella kandidater till styrelse och revisorer. Valberedningen brukar skriva brev ett par gånger om året som riktar sig till medlemmarna där de frågar efter personer som kan tänka sig uppdrag. Stipendiefonden FSO har en stipendiefond. Styrelsen för stipendiefonden utses av årsmötet och brukar vara samma som FSO:s styrelse. Medlem i föreningen kan ansöka om pengar från stipendiefonden för studieresor, fortbildning, seminarier eller liknande. Stipendiefonden har egna medel och av dessa kan användas per år. Som motprestation för de som fått stipendium ska skriva något på hemsidan. Hemsidan Sedan några år är FSO är organisation som utgår från hemsidan. Tidigare fanns ett antal geografiskt indelade kretsar med egna årsmöten och styrelser. Ett årsmötet beslutade att lägga ner kretsarna då många av dem inte var aktiva. Styrdokument Stadgarna Föreningens arbete grundar sig i stadgarna som tar upp: - Syftet med föreningen - Vilka som kan vara medlemmar - Hur föreningens organisation se ut - Vad som ska tas upp på årsmötet - Hur styrelsen ska arbete - Vilka som ska vara firmatecknare - Räkenskaper - Valberedningen - Hemsida - Motioner - Upplösning av föreningen - Ändring av stadgar Stadgarna kan endast ändras av årsmötet. Styrelsen ska följa stadgarna. Med jämna mellanrum sker förändringar av stadgar när det finns behov. Verksamhetsplan 3 ( 5)

4 Verksamhetsplanen som styrelsen lägger förslag på och årsmötet beslutar om, anger vilka frågor som styrelsen ska arbeta med under verksamhetsåret. Budget Styrelsen lägger förslag till budget för kommande verksamhetsår på årsmötet. Budgeten anger hur pengarna i föreningen ska användas. Reglemente om reseersättning och arvoden Föreningen har ett reglemente som handlar om vilka resersättningar och arvoden som ska betalas ut. Varje förtroendevald har ett årsarvode som betalas ut halvårsvis. Dessutom har förtroendevalda rätt till arvode på 100 kronor i timman för möten. FSO står för alla resor till och från möten samt övernattning. Kassören går alltid igenom med varje ny styrelse hur du fyller i blanketten för reseräkning. Policy Årsmötet kan besluta om andra typer av styrdokument som t.ex. policy och planer. Styrelsens arbetsordning Varje ny styrelse fastställer efter årsmötet en intern arbetsordning för hur de ska arbeta. Varje nyvald styrelse går igenom arbetsordningen där olika uppdrag står med som ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterae och webbadministratör. Konstituerande styrelsemöte Varje ny styrelse ska så snart som möjligt efter årsmötet konstituera sig, dvs. utse firmatecknare, kassör, sekreterare och andra uppdrag. Styrelsearbetet Gemensamt ansvar. Se även styrelsens arbetsordning. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för arbetet. En styrelseledamot förväntas delta i möten, vara aktiv och engagerad, ta på sig uppgifter och följa de beslut som styrelsen fattar. Styrelsearbete handlar om teamarbete, att arbeta tillsammans utifrån uppdrag och gemensamma mål. Ordföranden ansvarar för samordningen av arbetet, att kalla till styrelsemöten och vara firmatecknare. Vice ordföranden är att ersätta ordföranden vid frånvaro. Avgår ordföranden under mandatperioden blir vice ordförande ersättare till dess nyval görs. Antingen sker nyvalet på ordinarie årsmöte eller på extra årsmöte. Kassören sköter om ekonomin. I FSO har vi en firma som sköter själva bokföringen, men kassören attesterar och godkänner alla fakturor, arvoden och reseräkningar. Sekreteraren för protokoll på styrelsemötena. Vice sekreterare ersätter sekreterare vid frånvaro. 4 ( 5)

5 Webbadministratörerna sköter om uppdatering av hemsida och läser mejlen. Styrelsen har möten ca 1 gång i månaden. De flesta möten är på telefon. Vi har 3-4 möten när vi träffas på riktigt i Stockholm. Vi brukar då ses från lördag till söndag. 5 ( 5)

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer