SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box Nr 10 / Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 februari 2003 kl 18,30 21,30 Paragrafer 1-23 Närvarande ledamöter Håkan Norrgård ordförande Terje Gunnarson (från punkt 6) vice ordförande Per-Åke Pettersson kassör Kristina Strömvall Birgitta Wiberg Ola Janfjäll Rita Lundin Birgitta Lagerström Stig Hägerstrand Stockholmshem Bengt Bodén adjungerad till styrelsen Övriga närvarande Anders Loosme Hyresgästföreningen Södermalm Henry Nilsson Hyresgästföreningen Södermalm (från punkt 6) Förhinder hade anmälts av följande Elisabeth Bäck vice sekreterare Christer Daweu sekreterare Robert Pettersson Ulla-Britt Lindberg Privata området Henrik Persson Svenska Bostäder Jan-Erik Nilsson Familjebostäder ÖPPNANDE, DAGORDNING, JUSTERING 1 Sammanträdet öppnas Håkan Norrgård öppnade sammanträdet kl 18,30 och påpekade att sekreteraren inte kan närvara vid mötet. Till sekreterare för mötet valdes Bengt Bodén. 2 Godkännande av dagordning Styrelsen fastställde dagordningen.

2 3 Föregående protokoll Godkändes och lades till handlingarna. INKOMMANDE POST 4 Från Vägverket, inbjudan till arbetsgrupp angående sammanbindning norra-södra regionen. Inbjudan går vidare till förhandlingsdelegationerna. Intresse anmäls till Peter Palmelund vägverket före 28 februari Brev från regionen ang. kallelsen till Hyresgästföreningen Syd-Ost:s årsmöte Regionen anser att inte Syd-Ost har kommit i tid med begäran om att få in kallelsen i Vi Hyresgäster trots att den inlämnades dagen före sista inlämningsdagen. Vi var inte ensamma med att råka ut för samma sak. Frågan om vem som ska bekosta det fördyrade utskicket till medlemmarna är inte löst. Antalet mandat från Syd-Ost i fullmäktige är fastställt till samma som föregående år, dvs.15 ordinarie och 8 ersättare. 6 Årsmöte för Folkets Hus i Årsta. Inbjudan av för ombud till årsmötet vid Årsta Folkets Husförening har inkommit. Detta sker i föreningens lokaler den 31 mars. Vi har ett antal andelar från f.d. Enskedeavdelningen i denna förening Ingen anmälde sitt intresse för deltagande vid mötet. UTGÅENDE POST 7 Från ABF Stockholm/Syd inbjudan till start av studiecirklar i boendefrågor, ämnet "Du som vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst" Två grupper är redan planerade: I Sköndal på tisdagar med start den 4 mars kl I Gubbängen på onsdagar med början den 5 mars kl Anmälan till någon av dessa cirklar ska vara inlämnad senast de 26 februari

3 RAPPORTER FRÅN VERKSAMHETSOMRÅDEN M FL 8 Ordföranden Håkan Norrgård lämnade rapport om: - Hanteringen av material från LH-årsmötena som ska gå till vår expedition och därifrån översändas till "Verksamhet och stöd" i stan. - Hanteringen av pengar inom Stockholmshem för utveckling av LH:na inom stadsdelen Skarpnäck. - Ordförandekonferens för föreningarna inom regionen kommer att bli den 8-9 mars. 9 Förhandlingsområde Stockholmshem Stig Hägerstrand informerade om att möte med förhandlingsdelegationen hållits den 22 januari På detta utsågs arbetsgrupp för anordnande av seminarium i hyressättning. I gruppen ingår Sussanne Anderson, Inga-Britt Billström, Stig Hägerstrand, Åsa Jiverud, Kristina Strömvall och Bengt Bodén. 10 Förhandlingsområde Familjebostäder Jan-Erik Nilsson var inte närvarande men Håkan informerade att ombyggnadsavtalet är uppsagt då Familjebostäder vill separera badrumsombyggnader från avtalet, vilket Hyresgästföreningen motsätter sig i stora delar Träff kommer att ske för alla ordf. i Syd-Ost den 18 mars (40 LH:n) 11 Förhandlingsområde Stadsholmen. Håkan påpekade att vi nu har en fastighet tillhörande Stadsholmen inom vårt föreningsområde. Den är belägen vid Hammarby backe och detta gör att vi nu bör delta även i Stadsholmens förhandlingsdelegation. 12 Verksamhetsområde Ombildning Birgitta Lagerström informerade om att ombildningen på Bäckastigsvägen väntar på besked om hembud. En arbetsgrupp ledd av Bertil Krakenberger har bildats för stöd till kvarboende hyresgäster vid ombildningarna. 13 Verksamhetsområde Service och stöd till lokala hyresgästföreningar, husombud och medlemmar Servicestationen i Dalen har flyttat in i ny lokal och vill ha bidrag till färg för att fräscha upp lokalen. Styrelsens beslut: P-Å undersöker snarast kostnaden och anskaffning av färg till lokalen.

4 Terje och Ola Janfjäll ska ha möte med LH:na i Farsta Strand pga. brev som de sänt till regionkontoret. Servicestationen i Kolarens LH-lokaler har installerat ADSL i samband med att frågan om ev. installation i servicestationerna. Detta visade sig dock bli för dyrt. Kolaren gjorde installationen direkt när det kom på tal innan de ekonomiska konsekvenserna varit utredda. Nu vill man att Syd-Ost står för kostnaden. Ärendet ska undersökas till nästa möte. 14 Verksamhetsområde Information genom IT Ola Janfjäll efterlyste material till hemsidan. Protokoll och annan information från bl.a. förhandlingsdelegationerna saknas. 15 Verksamhetsområde Bildning Birgitta Wiberg informerade om att hon planerat en träff med ABF. 16 Verksamhetsområde Stadgebunden verksamhet Terje Gunnarson informerade om att LH Bolmersvägen (SH) är stängd. LH:n på Lingvägen är stängd och kassan hämtats men lokalen är öppen. En del inventarier har flyttats till den nyöppnade LH:n Lantarbetaren (FB). Problem med LH Russinet och LH Stövaren/Vallhunden. Planeringen inför LHs årsmöten pågår. Videgården i Dalen har årsmöte 20/2 och behöver hjälp. Den 27/2 har LH G:a Bagarmossen årsmöte vilket Bengt åtog sig att gå på. Det har visat sig att regionskontoret har stora svårigheter att kunna komma ut till LH-årsmöten i den utsträckning som man begär hjälp.. Syd-Ost:s årsmöte: Mötet kommer att hållas i samma lokaler som förra året, Enskede konferens i Gubbängen. Man ska även i år använda abonnerade bussar från olika platser inom föreningsområdet. Det kommer någon från förbundet som kan tala om hyressättning, vilken det blir är inte klart. En särskild inbjudan till mötet kommer att sändas till en boende i Hammarbyhöjden, som varit medlem i 60 år. Han har en besvärlig värd och kommer att hyllas med blommor. Den nya styrelsen kommer att direkt efter mötet resa till Nyköping för konstituering och information om hur arbetet inom styrelsen sker. Styrelsemedlemmarna påmindes om att verksamhetsberättelse från resp. område ska vara inlämnade senast den 25 februari. Varje område på max en halv sida. De medel som kommer från LH:n som lagts ned sitter på ett särskilt konto i föreningen. Vi får endast använda dessa medel i det område de kommer ifrån.

5 Styrelsen beslutade: Överföring från dessa medel som kommer från SH kommer att ske till LH inom Stockholmshem som inte fått ut sina pengar från bolaget. De kan även användas till nystartade LH:n som saknar medel. Vi har fått många förfrågningar om lån av LH-lokaler från andra föreningar. Dessa har från expeditionen i stan utlovats att få låna lokaler inom vårt verksamhetsområde, och få hämta inventarier från nedlagda LH:n. Styrelsen beslutar: Terje talar med berörd person och informerar om vilka regler som gäller. Vi ska i fortsättningen inte behöva få dessa telefonpåringningar när man sitter på vår expedition. 17 Verksamhetsområde Ekonomi Ekonomisk rapport för t.o.m. 12 februari 2003 utdelades och gicks igenom. 18 Verksamhetsområde Expeditionen ÖVRIGA ÄRENDEN 19 Stockholmsutskottet Städning av expeditionen har nu gjorts av Terje. Inga-Britt Billström från LH Flygvärdinnan ställer nu upp på expeditionen i mycket hög grad. Både kopiatorn och tryckmaskinen har blivit lagade och genomgångna. Papperskostnaderna mellan expeditionen och servicestationerna ska i fortsättningen fördelas enligt en fastställd procentsats. Stockholmsutskottets arbete med koppling till förhandlingsarbetet är inte riktigt klart. Det "lilla utskottet", som utses av det stora, ska även ha 2 representanter från regionstyrelsen. Vi har från Syd-Ost fått gehör för våra frågor och ska i fortsättningen ingå i utskottet. 20 El-avtalen Henry Gustafzons skrivelse, som togs upp vid föregående styrelsemöte, ang. samordnat el-avtal inom bostadsområden har nu uppmärksammats i regeringen. Man diskuterar om ev. lagförslag mot dessa avtal, då de frångår nuvarande lag om att varje hushåll själva ska kunna bestämma vilken el-leverantör man vill ha. Diskussionen kommer att fortsätta om hur det kommer att kunna utnyttjas i framtiden.

6 21 Hyreskostnaderna Med anledning av de höga produktionskostnaderna rekommenderas att man beaktas dem redan i projekteringsstadiet vid nyproduktion. Till Familjebostäders stora förhandlingsdelegations möte den 27 februari har de övriga stora förhandlingsdelegationerna inbjudits att närvarar under information av Pär Svanberg från förbundet. Ämnet är tre-partsbrevet från Hyresgästföreningen Förbundet, SABO och Fastighetsägarna till regeringen om ändring i hyreslagen och bruksvärdesreglerna. NÄSTA SAMMANTRÄDE, AVSLUT 22 Nästa styrelsesammanträde Nästa sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost skall hållas onsdagen den 12 mars 2003 kl (samling sker kl 18.00) 23 Avslut Håkan Norrgård avslutade sammanträdet kl 21.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (5) Dag 2008-02-29 Tid kl 09.30-13.00 Plats styrelserummet, plan 9B Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer