Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL"

Transkript

1 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet öppnas. Stig öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Han betonade vikten av att alla följde de rutiner vi tidigare bestämt (bla. att sända in rapporterna i tid) för att kunna effektivisera styrelsearbetet. &2. Dagordning. Beslut. Styrelsen beslöt att följa den fasta dagordning vi tidigare bestämt. &3. Närvarande ledamöter. Ola Janfjäll Kar-Erik Hammerin Susanne Andersson Jörgen Johansson Lämnat återbud, ledamöter. Pehr A Waern Lennart Persson Terje Gunnarsson Icke lämnat återbud, ledamöter. Roger Johansson Lämnat återbud, personal. Marianne Atteskär Thomas Henriksson Det konstaterades att styrelsen är beslutför. Stig utsågs som sekreterare. Jörgen och Stig valdes till justerare.

2 2 &4. Föreningens protokoll. Protokoll från styrelse mötet utlagt på vår hemsida. Beslut. Fel tidpunkt angivet i huvudet, justeras till nästa styrelsemöte. Sista paragrafen felnumrerad.. RAPPORTER, BESLUTSÄRENDEN. 5 Ansvarsområde: Ordförande 14/5 Möte kommande aktiva medlemmar Enskede/Årsta. Se bilaga O1 18/5 Möte kommande aktiva medlemmar Vantör Se bilaga O2 27/5 Möte kommande aktiva medlemmar Farsta Se bilaga O3 E-post adresser framtagna, e-enkät utsänd.(birgitta på kontoret) 13/5möte, referensgrupp (ordföringar i regionen) hyressättning 16/5 Torgmöte Farsta Torg. Se bilaga O4 Utsänd information Farsta Föreningsråd se bilaga O5 Slutrapport från e-post-enkäten. Hur använder vi materialet.? Uppstartsmöte hösten för styrelsen. Hyresgästernas ekonomi- genomgång Utdelning guldnål Fortsatt användning av rapport mallarna. Diskussion om borttagande av självkostnad och hyrestak i förslaget från HGF/SABO Hyresgästernas ekonomi- nedbrytning på stadsdelsnämndsnivå Uppgörande av ansvar för LH+HO Program för HGF Sydost Geografisk uppdelning av verksamheten - utveckling av den bostadspolitiska gruppen Stig fick i uppdrag att göra en skrivelse till stadsbyggnadskontoret angående en föreslagen nybyggnation i Farsta Strand. Skrivelsen ska gå ut på att man föreslår en lämpligare plats för nybyggnationen. Ovanstående diskussioner hänskjuts till höstens uppstartsmöte den 15.e augusti. Genomförda och planerade aktiviteter godkändes. Stig (tillsammans med Marianne fick i uppdrag att planera för mötet den 15/8. 6 Ansvarsområde: Ekonomi Ola Janfjäll

3 3 Inga beslut kunde tas, eftersom ingen dagbok var utsänd. 7 Ansvarsområde: Information Pehr A Waern (ej närvarande) I 8 Ansvarsområde: Bostadspolitik 8/6 Bostadspolitiks grupp- möte: 8/11 Bostadspolitiks grupp- möte: Bilaga B1- kallelse + dagordning till möte Minnesanteckningar från möte 8/6 Kontakt kommunal fack + ny aktiv medlem. Kontakt PRO Påminna Roger, kontakt Skarpnäcks SDN, överfört till Stig Kontakta ordförande Ensked/Årtsa/Vantör- borgliga alliansen Utveckla bostadspolitiks grupp till geografisk grupp Ovanstående diskussionsförslag överförs till konferensen 15/8. Ovanstående avklarade och planerade aktiviteter godkändes 9 Ansvarsområde: Förhandlingssammanordning för föreningsdelegationerna Karl-Erik Hammerin Sänt ut kallelse och dagordning till möte 11/6 Möte 11/6 för alla förhandlingsdelegater (inklusive husombud) inom HGF Sydost Förslag till diskussion: Ovanstående avklarade och planerade aktiviteter godkändes 10 Ansvarsområde: Föreningsdelegationen visavi Stockholmshem

4 4 28/5 Möte. Bilaga SF1- protokoll från mötet Uppgörande av listor aktiva/ ej aktiva LH Bilaga SF2 Kommande mötet: AU:13/8,3/9,8/10,5/11,3/12 Delegationen: 27/8;24/9;29/10;26/11,17/12 Aktivera ej aktiva LH: Förslag till diskussion: Ovanstående avklarade och planerade aktiviteter godkändes 11 Ansvarsområde: Föreningsdelegation visavi Familjebostäder Ola Janfjäll Sammankalla ett möte i höst. Försöka intressera delegater från Familjebostäder vid mötet den 11/6 Ovanstående planerade aktiviteter godkändes. 12 Ansvarsområde: Föreningsdelegation visavi Svenska Bostäder Karl- Erik Hammerin Möte genomfört Se bilaga SB1, protokoll från mötet Sammankalla ett möte i höst. Utse sammankallande till denna föreningsdelegation. Oklart om Lennart och Karl Erik stannar kvar. Försöka genomföra ett informationsmöte för de medlemmar (boende??) som bor i Svenska Bostäder och som berörs av det kommande ägarbytet till Familjebostäder. Terje har lovat att hålla i detta möte, men har på grund av sjukdom inte kunnat lämna något datum. Godkänna avklarade och genomförda aktiviteter. 13 Ansvarsområde: Förhandlingsråd, privata förhandlingar Jörgen Johansson Jörgen har deltagit i ett möte i ett höghus i Högdalen. Värden hade begärt en hyreshöjning på 10,5%. Från kontoret deltog Lambrini

5 5 Theodossiou Kontakta Lambrini Theodossiou för att kolla upp vad som har hänt i ovanstående ärende. Sammankalla AU i förhandlingsrådet. Ringa Birgitta Wiberg (medlem i AU) Godkänna avklarade och genomförda aktiviteter. 14 Ansvarsområde: Expeditionen Susanne Andersson Hämtat material på Globen Inhandla vägghyllor för material att sättas upp i kapprummet på väggen. Boka in fler att hjälpa till med städning av lokalen i augusti inför öppning i höst Susanne lämnar ett förslag på prisnivå för hyllor på nästa styrelsemöte. På konferensen den 15/8 bestämmer vi städdag. Lokalen en stängs i morgon inför sommaren. Öppnas igen den 19:e augusti. Avklarade och planerade aktiviteter godkändes. 15 Ansvarsområde: Servicestationer Roger Johansson (Ej närvarande) Ola rapporterade att LH Arkö fått bredband och ny dator. Ola ser till att Telia borrar för ledning i LH i Dalen för att bredband ska kunna installeras. Pa rapporterade via telefon innan mötet att flera modem inkommit för installation på olika servicestationer. Fråga Roger om han ämnar ta ansvar för detta område.. 16 Ansvarsområde: Hemsida Pehr A Waern (Ej närvarande)

6 6 Be Pa kolla upp så att rapporterna till AU vidarekopplas till AU-medlemmarna, samt att Karl-Erik får en dator inkopplad. 17 Ansvarsområde: Bildning Pehr A Waern (Ej närvarande) 18 Ansvarsområde: Akut LH-stöd Pehr A Waern (Ej närvarande) och Terje Gunnarsson (Ej närvarande) PA rapporterade innan mötet via telefon Utsänt kallelse till nedanstående årsmöten. Genomföra kommande årsmöte för vilande LH: LH Kryddan tisdagen den 16/6 LH G:a Bagarmossen den 17/6 (bostadsmöte+ årsmöte) Avklarade och planerade aktiviteter godkändes. 19 Ansvarsområde: Stadgebunden verksamhet Terje Gunnarsson (Ej närvarande) Be Terje återkomma med förslag på datum inför höstens LHkonferans. 20 Ansvarsområde: Omvärlden Terje Gunnarsson (Ej närvarande)

7 7. 21 Ansvarsområde: Övrigt Alla Jörgen rapporterade från oroliga hyresgäster i sitt bostadsområede efter ombildning till bostadsrätter. De nya ägarna hade hotat med hyrehöjningar och bristande underhållsåtgärder Jörgen tänker kontakta jurister på kontoret om trackaseringarna fortsätter.. &22. Nästa styrelsemöte. Se nästa paragraf. &23. Avslut. Stig avslutade mötet kl Därefter intog styrelsen en sommarmiddag på närliggande restaurang, för att avsluta vårens aktiviteter. Kommande mötesdagar, normalt 2:a tisdagen varje kalendermånad; 15 augusti (lördag, upp-start- konferans),8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari samt 9 mars. Mötena startar normalt med fika, själva mötet startar kl Justeras: Jörgen Johansson

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer