Förslag till dagordning fastställs enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till dagordning fastställs enligt följande:"

Transkript

1 STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 26 maj 2015 Tid: :15 Plats: Paviljongen Öster I Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson Jeanette Nilsson vice ordförande sekreterare kassör ledamot Sven-Axel Månsson ersättare 1 Anmält Lina Persson ersättare 2 förhinder: Conny Obrell adjungerad 14 Mötets öppnande Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna, tackar Marko för undfägnaden och öppnar mötet. 15 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning fastställs enligt följande: 1

2 14 Mötet öppnas 15 Fastställande av dagordning 16 Föregående mötesprotokoll Ekonomisk rapport 18 Rapporter och information a) Nya hemsidan b) Skrivelse till Lunds kommun Lars Brobeck och träff 7 maj c) Årsmöte hos Gläntan 17 maj d) Städning på koloniområdena e) S:t Hans 19 Ordningsregler bifogas 20 Ordförandemötet 17 juni (ev. på Öster 1) a) motion från S:t Månslyckan 21 Representation a) inbjudan från Öster 1 till 110-års jubileum 14 juni kl b) inbjudan från Västra Sommarstadens koloniförening till 75-års jubileum 15 augusti 22 Övriga frågor 23 Nästa sammanträde 24 Mötet avslutas 16 Föregående mötesprotokoll Ordföranden Conny Olsson informerar om att protokollet är justerat och iordninggjort, men har inte lagts in på hemsidan, då det innehåller personuppgifter. Förslag finns att ta bort personuppgifter, för att göra denna handling, liksom efterföljande styrelseprotokoll, tillgängliga på hemsidan. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 2

3 17 Ekonomisk rapport Muntlig upplysning av kassören Lars-Erik Nilsson att föreningens tillgångar belöper sig på mellan kronor (bank). Föreningen Solhällan har betalt två gånger, vilket ska rättas till. Skulden till förre ordföranden Lars Trägen ska regleras, liksom till tidigare hemsidesansvarig Felix Ekman. Styrelsen godkänner denna redovisning. 18 Rapporter och information a) nya hemsidan Ordföranden rapporterar att nya hemsidan börjar fungera med bland annat länkar till Lunds kommuns hemsida och nyttiga adresser avseende kolonirörelser. På gamla hemsidan ges hänvisning till nya adressen, samt att dessa sidor kommer att avslutas. Protokoll från konstituerande möte och detta möte kommer efter avpersonifieringen att finnas tillgängligt. b) skrivelse till Lunds kommun Lars Brobeck och träff 7 maj Ordföranden gör en kort summering av såväl skrivelsen som mötet. L Brobeck som biträds av Malgorzata Khalaf och två ytterligare befattningshavare, säger att förvaltningen inte fått LKC:s förslag till nya ordningsregler och därmed inte anser sig kunna prata om ämnet idag. Janine Österman, projektanställd till midsommar, redogör i korthet för sitt projekt Urban odling. Det finns en kö för odlingslotter samtidigt som många odlingslotter är lediga. Anledningen till detta uppges vara att folk bara vill ha lotter inom vissa områden. I den allmänna diskussionen förs fram ett antal angelägna ämnen. Mötet har emellertid karaktären av att man tar pulsen på varandra och diskussionen avslutas med läget på Gläntan och båten. Inget beslut tas annat än att parterna ska mötas igen till hösten, då man ska förhandla om nya ordningsregler. c) årsmöte hos Gläntan 17 maj LKC:s ordförande, som inbjudits av den lokala styrelsen, tjänstgör som mötesordförande och mötet avlöper lugnt och stilla till närvarandes belåtenhet. Föreningens styrelse omväljs i sin helhet 3

4 . d) städning på koloniområden Närvarande ledamöter redogör i korthet för de rutiner avseende gemensam städning, som finns på de områden de representerar. Vissa koloniområden har en del frivilliga personer, som gärna städar och reparerar, målar m.m. och flera använder sig av möjligheten att delegera städuppgifter till förhindrade kolonister att utföras inom viss tid. Öster 1 städar 2 gånger årligen och deltagande kolonister belönas med återbetalning till viss del av medlemsavgiften. Även Öster 2 städar 2 gånger om året och nämner att det alltid är samma kolonister som deltar. Solhällan har 5-6 städdagar årligen. Även Västra Sommarstaden kallar till städning 2 gånger per år. Vidare har man en del personer (pensionärer) som mot viss betalning tillhandahåller tjänster (städ, toa, gräs etc). Föreningen betalar arbetsgivaravgifter för dessa. Viktorias kolonister städar gemensamt vår och höst samt 1-2 gånger på sommaren. Städdagen avslutas med social samvaro och förtäring av något slag. e) S:t Hans En kolonist på detta område ställer brev till parkförvaltningen och beklagar sig för att gruset på S:t Hans koloniområde är alldeles för grovt och därför gör området oframkomligt, inte bara för handikappade. I meddelandet tas även upp gångplattor inom koloniområdena. L Brobeck väljer att hänvisa kolonisten till LKC. Styrelsen är något undrande över detta ämne och frågar sig vad som kan göras. Ledamöterna är eniga om att man måste ta reda på vem som beställt stenarna och att det i första hand är en sak för koloniområdets styrelse. Förslag läggs att uppdra åt ordföranden att tillskriva kolonisten och försöka utröna vems ansvar det kan vara. Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 19 Ordningsregler Förslaget har av LKC sänts på nytt till Park- och naturförvaltningen, som svarat att förslaget ska prövas av kommunens jurister och att man hör av sig till LKC när juridiken sagt sitt. Därmed måste ärendet vila så länge. Dock bör ämnet beredas redan på ordförandemötet och synpunkter inhämtas angående viktningen av argumenten samt den fortsatta strategin inför höstens kommande förhandling med kommunen. 4

5 20 Ordförandemötet 17 juni Diskussion om datum eftersom det är knappt om tid och om det ska senareläggas. Alla är överens om att mötet är viktigt och bör avhållas som planerat. Styrelsen beslutar att sekreteraren skyndsamt ska maila ordföranden ett förslag till kallelse. a) Motion från S:t Månslyckan Det konstateras att motionen är ställd till koloniföreningens årsmöte och inte LKC. Innehållet om att förbättra framkomligheten på koloniområdet är dessutom föreningens prioritet. Emellertid finns det anledning att anta scenariot är likartad i de flesta koloniområdena. Kommunen har utsett det minsta koloniområdet, Örjan, att bli försöksområde för handikappanpassning. Förslag att ärendet ska tas upp på kommande ordförandemöte, för att se om och i så fall hur vi kan gå vidare med det. Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 21 Representation a) inbjudan från Öster 1 till 110-års jubileum den 14 juni klockan Kassören informerar om att ändrat beslut om representation tagits av förra styrelsen. Därmed gäller att jubilerande koloniområden enbart uppvaktas vid jämnt 10-tal år och att beloppet blir 500 kronor oberoende av antal år föreningen fyller. Styrelsen beslutar att kassören med benäget stöd av sekreteraren som LKC:s representanter överlämnar välönskningar och 500 kronor till föreningen. b) inbjudan från Västra Sommarstaden till 75-års jubileum Eftersom föreningen inte uppfyller kvalifikationskraven (jämför 21 a) utsänds inga officiella representanter från LKC till föreningens jubileum. 5

6 22 Övriga frågor Uppdras åt kassören att bevaka de olika koloniföreningarnas födelseår. 23 Nästa styrelsemöte Datum kommer att meddelas på ordförandemötet. 24 Mötets avslutande Ordföranden Conny Olsson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Emmy B Lindskog Sekreterare Conny Olsson ordförande 6

V: a Sommarstadens koloniområde, kärnstugan

V: a Sommarstadens koloniområde, kärnstugan STYRELSEN PROTOKOLL Styrelsemöte Datum: 11 augusti 2015 Tid: 18.00 19:15 Plats: V: a Sommarstadens koloniområde, kärnstugan Närvarande: Conny Olsson ordförande Marko Dimovski Emmy Lindskog Lars-Erik Nilsson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 58-70 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer