Styrelsens arbetsordning. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27"

Transkript

1 Styrelsens arbetsordning Reviderad Sida 1 av 5

2 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet samt vara representerad, synas och samarbeta i olika konstellationer. Detta ska ske med hjälp av styrelse samt enskilda medlemmar. Syftet med dokumentet för styrelsens arbete är att utgå från FSO:s stadgar och intentioner. Årsmötet är högsta beslutande organ. Styrelsen förbereder och planerar inför årsmötet, där också styrelseledamöterna redovisar verksamhetsarbetet. Ordförande väljs på årsmötet. Kallelse ska utgå en månad innan utlyst årsmöte via hemsidan och nyhetsbrev. Medlemmarna sänder in sina motioner till FSO:s styrelse under verksamhetsåret dock senast 1 månad före årsmötet. Motionerna bereds av styrelsen och två veckor innan årsmötet publiceras styrelsens yttrande och förslag till beslut på hemsidan. Styrelsen ger årsmötet förslag om motionen skall antas eller avslås. Därefter tar årsmötet beslut. Revision: FSO:s styrelse har till uppgift att se till att revisionerna får underlag i form av protokoll, verifikationer och andra handlingar för sitt revisionsarbete. Revisorerna avger för varje räkenskapsår en undertecknad revisionsberättelse till årsmötet. Styrelsens uppgift FSO:s styrelse som väljs på årsmötet arbetar efter stadgar, verksamhetsplan och beslut som tagits av årsmötet. Omedelbart efter årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Där utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör, webbadministratörer och firmatecknare för 1 år. Styrelsen utser efter behov olika arbetsgrupper. Mötesordning FSO:s förtroendevalda arbetar mellan årsmötena genom beslutssammanträden, planerings- och arbetsmöten. Kallelse med dagordning skickas två veckor innan utlyst styrelsemöte, om inte styrelsen beslutar annat. Ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare förbereder styrelsemötena. I styrelsearbetet ska ordförande fungera som samordnare där bl.a. arbetsuppgifter delegeras och följs upp. Enskild ledamot har möjlighet att reservera sig från ansvar för ett visst beslut genom att i anslutning till beslutet inlämna en skriftlig reservation till protokollet. Sida 2 av 5

3 Styrelsen träffas efter en fastställd tidsplan. Ordförande Föreningens ordförande ansvarar för övergripande och samordnande uppgifter när det gäller FSO:s löpande verksamhet. I styrelsearbetet ska ordförande fungera som ledare, där bl.a. arbetsuppgifter delegeras och följs upp. Ordförande har huvudansvaret för att föreningsarbetet bedrivs i överensstämmelse med stadgar och följer de beslut som kan ha fattats av årsmötet. Ordförande ska tillse att de beslut styrelsen har fattat blir verkställda, representera föreningens mål, idéer och program gentemot samhället och andra organisationer, samt inåt mot medlemmarna (delegeras även till övriga styrelseledamöter). Ordförande har ansvar för: att kallelse och dagordning utgår två veckor eller annan tid som styrelsen beslutat före utlyst styrelsemöte och en månad innan årsmötet tillämpningen av fastställda attestregler i reglementet och den ekonomiska uppföljningen, att fungera som en av föreningens firmatecknare (behörig undertecknare för föreningen) föreningens arkivering, det som är av historiskt intresse, ex: protokoll, vissa skrivelser. Ordförande har attesträtt för föreningens ekonomi. Vice ordförande Den som är utsedd till vice ordförande har en given uppgift, att ersätta ordförande när han/hon inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Om ordförande avgår under mandatperioden, blir vice ordförande ersättare tills nyval gjorts. Kassör Kassören har ansvar för: att förvalta föreningens ekonomiska tillgångar, som finns på bank, postgiro, kontant m.m. den ekonomiska bokföringen och redovisningen i samarbete med revisionsbyrån samt att rapportera till styrelsen vid varje sammanträde om hur ekonomin utvecklas. att kontrollera (innan attest) och betala fakturor, reseräkningar, arvoden samt skatt. att balansräkning, vinst- och förlusträkning upprättas vid bokföringsårets slut. Sida 3 av 5

4 att sända in handlingar och kassaböcker till revisionsbyrån, (efter 10 år kan verifikationer avvecklas enligt Bokföringslagen) att utforma reglementen som fastställs av styrelsen, samt ansvara för information och att dessa efterlevs. att fungera som en av föreningens firmatecknare. Valda revisorer ska från revisionsbyrån så snart som möjligt, få tillgång till ekonomiska handlingar, protokoll m.m. inför årsmötet. Indrivningar av fordringar och medlemsavgifter ska göras snabbt och effektivt enligt god föreningssed. Vice kassör Den som är utsedd till vice kassör har en given uppgift, att ersätta kassören när han/hon inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Om kassören avgår under mandatperioden, blir vice kassör ersättare tills nyval gjorts. Sekreterare Sekreteraren ansvarar för: att protokollen skall vara skrivna så det framgår på vilka grunder besluten är fattade. att protokollen är det dokument som säger vad som är beslutat och som den verkställande har att stödja sig på när han/hon ska se till att det som beslutats blir fullföljt, ex: ordförande, kassör, revisor. att styrelseprotokoll skrivs och blir justerade, samt utsända till samtliga styrelseledamöter, valberedning och revisorer, två veckor innan nästkommande utlysta styrelsesammanträde. att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse, som ska finnas tillgängligt på hemsidan två veckor före utlyst årsmöte. Sekreteraren ska vara behjälplig vid upprättande av skrivelser, brev, etc. Vice sekreterare Den som är utsedd till vice sekreterare har en given uppgift, att ersätta sekreteraren när han/hon inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Om sekreteraren avgår under mandatperioden, blir vice sekreterare ersättare tills nyval har gjorts. Protokolljustering En protokolljusterare utses under mötet att jämte ordföranden och sekreteraren läsa igenom protokollet och på så sätt kontrollera att protokollet rätt återspeglar det som förekommit på mötet. Sida 4 av 5

5 Metoden att justera protokoll genom särskilt utsedda justerare motiveras främst av att ett beslut inte kan verkställas förrän protokollet justerats. Om en protokolljusterare inte kan godta utformningen av en viss paragraf i protokollet förs en markering vid justeringen, t ex... Justeras: Anna Andersson, men med anmärkningen att 15 ska ha följande lydelse... Webbadministratör Föreningens webbadministratörer ansvarar för: i samråd med ordförande för innehållet på hemsidan för publicering av artiklar, nyheter, information m.m. på uppdrag av styrelsen. administrering av användarkonton. att uppdatera löpande underhåll. övervakning av diskussionsforum. kontakt med webbhotell och webbdesigner. bevakning av och svara på e-post. Sida 5 av 5

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer