KFUK-KFUMs scoutförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 6. Mötesformalia a) Val av sekreterare att välja Ulf Klingnäs till sekreterare. 7. Godkännande av dagordningen att godkänna dagordningen enligt förslag 8. Kommunikation a) Utskick gällande Förbundsmötet Styrelsen konstaterar att vi snarast måste skicka ut en kommunikation gällande Förbundsmötet. Gustaf har skrivit ett förslag till kommunikation som styrelsen diskuterade och gjorde vissa mindre justeringar i. Styrelsen konstaterade vidare att vi skall kommunicera att samverkansavtalet skrivits på tillsammans med Scouterna under Förbundsmötet. att bägge kommunikationer skall distribueras samtidigt. att uppdra åt Richard att skriva en kommunikation om samverksansavtalet. att uppdra åt Richard att skicka den föreslagna kommunikationerna till Sanna för vidare distribution till kårerna. b) Utskick gällande samverkansavtalet Styrelsen konstaterar att vi inom en snar framtid bör kommunicera innehållet i samverkansavtalet, främst ur perspektivet vad det innebär för kårerna. Det är sedan tidigare bestämt att vi skall författa en sådan kommunikation tillsammans med Scouterna. Att uppdra åt Gustaf och Hanna att initialt kontakta Erik Sillén för att börja planerna med att ta fram en gemensam kommunikation gällande samverkansavtalet. Sida 1 (5)

2 c) Mallar, mail och intranät Ulf har varit i kontakt med Johan Manner som kommer att skapa mailkonton åt styrelsen. Dessa konton ger också tillgång till scoutförbundets intranät. På intranät finns alla dokument och presentationsmallar. 9. Personal och kansli a) Kansli Styrelsen konstaterar att det finns ett beslut från tidigare styrelse att flytta vårt förbundskansli till KFUM Central, tillsammans med KFUM Sverige och övriga specialförbund. Den flytten är planerad till måndag den 23 april. Gustaf har varit i kontakt med Sanna på kansliet som låter meddela att de är beredda att genomföra flytten på måndag. Dock finns inget påskrivet avtal med KFUM Sverige gällande kansli ännu. att uppdra åt Gustaf att snarast, helst innan måndag, teckna avtal gällande kansli med KFUM Sveriges GS Patrik Schröder. att uppdra åt Richard att kontakta Sanna och be henne författa en kommunikation till scoutförbundets medlemmar om flytten. b) Personal Gustaf har haft en initial diskussion med Anna Magnusson om att eventuellt använda KFUM Sveriges GS Patrik Schröder som arbetsledning för vår personal. Detta med anledning av att vår egen GS har sagt upp sig, med sista arbetsdag 13 maj. att uppdra åt Gustaf att fortsätta diskussionerna med Anna och Patrik för att till nästa styrelsemöte kunna presentera ett förslag till avtal gällande arbetsledning. att uppdra åt Gustaf och Ulf att föra en nära dialog med personalen för att säkerställa att styrelsen är väl medveten om deras behov och arbetssituation. att uppdra åt Hanna att föra en diskussion med Scouterna gällande migrering från Regina till Scoutnet. 10. Ekonomi a) Kassaförvaltare att utse Richard Trum till kassaförvaltare i scoutförbundet. att Richard skall kontakta förra kassaförvaltaren för att få information om såväl uppdraget som allmänna rutiner kring t ex resebokningar. b) Bokföring och budget Styrelsen konstaterar att det finns ett behov av att se över scoutförbundets ekonomirutiner, bokföring, budgetering samt prognostisering. att Jörgen skall se över scoutförbundets ekonomirutiner, bokföring och budgetering och inkomma med förslag till förbättringar till ett kommande styrelsemöte. Sida 2 (5)

3 att ge Richard i uppdrag att planera och genomföra ett möte med verksamhetsrevisor Gunnar Lindblom i syfte att få goda tips och råd kring ekonomirutiner, bokföring, budgetering samt prognostisering. att uppdra åt Ulf att skicka så mycket information som möjligt om ekonomi från intranätet till Jörgen och Richard. c) Alma Styrelsen konstaterar att vi snarast måste lösa produktion, distribution och försäljning av 2013 års almanacka. Styrelsen är väl medveten om almanackans betydelse inte bara för scoutförbundet utan även för de enskilda kårerna, och ur det perspektivet är det av hög prioritet att få till en lösning snarast. att uppdra åt Richard att skyndsamt ta kontakt med ScOUT för att om möjligt få till ett avtal gällande Alma Extra förbundsmöte a) Form Styrelsen diskuterade möjligheten att inte ha ett fysiskt möte för extra förbundsmötet, men enades ganska snart om att det ur ett demokratiskt perspektiv inte är ett alternativ. Styrelsen diskuterade även hur vi kan underlätta för kårerna att inte få en allt för ansträngd ekonomi då detta blir det tredje årsmötet i scoutförbundet i år. Styrelsen diskuterade bland annat att bara hålla årsmöte en lördag mellan och för att undvika kostnader för kost och logi för kårerna. Styrelsen diskuterade vidare att kombinera förbundsmötet med en visionsdialog på söndagen. att det extra årsmötet skall hållas som ett ordinarie fysiskt möte. b) Tid och plats Styrelsen diskuterade möjliga geografiska platser och lokaler för förbundsmötet, samt möjlighet att samköra det med något annat arrangemang. att uppdra åt Ulf att ta fram ett beslutsunderlag till nästa styrelsemöte gällande lämplig tid och plats för extra Förbundsmöte. c) Kontakt med valberedning att uppdra åt Carin att ta en första kontakt med valberedningen för att säkerställa att de är införstådda med deras delvis förändrade uppdrag. Sida 3 (5)

4 12. Konstituering a) Presidiet att utse Gustaf Haag, Hanna Nilsson och Richard Trum till presidiet i scoutförbundet. 13. Övrigt a) Pågående initiativ tillsammans med Scouterna och KFUM Sverige Styrelsen konstaterar att vi behöver få en tydlig bild av vilka pågående initiativ eller samarbeten vi har med såväl Scouterna som KFUM Sverige. Detta för att säkerställa att vi inte försummar eventuellt överenskomna åtaganden. att uppdra åt Gustaf och Hanna fortsätta de ingångna diskussionerna med såväl Scouterna som KFUM Sverige. b) FM et Styrelsen konstaterade att vi gärna skulle vilja ta del av FM protokollet så snart som möjligt. Även i vetskapen om att det är det ojusterade protokollet. att uppdra åt Ulf att kontakta förbundsmötessekreterare för att få en kopia på protokollet. c) Försäljning av scoutförbundets fastigheter Styrelsen konstaterar att vi har två stycken fastigheter, Storvallen och Sjöbo lägergård. Storvallen har legat ute på försäljning sedan en tid tillbaka och ordinarie förbundsmöte 2012 beslutade att uppdra åt styrelsen även sälja Sjöbo lägergård. Styrelsen har fått ett brev från en intresserad köpare av Sjöbo lägergård. Även på Storvallen finns en intresserad köpare. att uppdra åt Jörgen att vara scoutstyrelsens kontaktperson gentemot presumtiva köpare. att uppdra åt Gustaf att när han ändå pratar med Jenny Hermansson få alla uppgifter kring Storvallens försäljning. d) Getting Together Styrelsen konstaterar att vi behöver få en tydlig bild av våra åtaganden i projektet Getting Together, ett EU finansierat projekt. att uppdra åt Carin att till nästa styrelsemöte presentera en sammanfattning av projektet Getting Together och våra åtaganden i projektet. Sida 4 (5)

5 14. Kommande datum Styrelsen gick igenom den lista över kommande möten och andra arrangemang vi behöver ha koll på. att uppdra åt Gustaf att kontakta kansliet för att avboka våra bokningar på KFUM Central respektive Fridhemsplans vandrarhem april samt KFUM Uppsalas lägergård den maj. att uppdra åt Gustaf att meddela NSF att vi har för avsikt att deltaga på deras extra Förbundsmöte. att uppdra åt Gustaf att kolla med Jenny eller Anna vad det finns för planer inför YMCA Europé General Assembly i maj. Att uppdra åt Gustaf att återkoppla till Scouterna att vi har för avsikt att skicka två representanter till Scouternas verksamhetsplaneringsmöte den 26 maj. 15. Nästa möte Styrelsen har för avsikt att ha ett fysiskt möte den 5-6 maj i Lund. att uppdra åt Richard att ordna logi och möteslokaler. 16. Mötets avslutande Gustaf tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Ulf Klingnäs Sekreterare Gustaf Haag Mötesordförande Sida 5 (5)

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Carin Stegen Richard Trum Hanna Nilsson, inte närvarande vid 23. c, e, f, h, i, j, l. Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr.

Resultatet för perioden 1 januari 30 juni 2012 beräknas i dagsläget till 306 tkr. Ekonomisk halvårsrapport för 2012 KFUK-KFUMs scoutförbund I nedanstående rapport presenteras kortsiktigt det ekonomiska läget för KFUK-KFUMs scoutförbund under det första halvåret 2012. Styrelsen vill

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, -8 juni 2014 Sammanträdesplats Antal bilagor Lund 4 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Sandra Dauksz Erika Wernbro Albin Askman

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Johan Manner Erika Wernbro Förhinder Albin Askman Junhede Närvarande utan rösträtt Emil Nilsson 1. Mötesformalia a) Mötets

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling...

Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... Inledning... 4 Mervärde, hållbarutveckling & ledarfokus 2011 års verksamhet har börjat!... 4 Medlemmar och utveckling... 6 Utveckling & inspiration... 6 Medlemsutveckling... 6 Rekryteringskampanjer...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer