Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23"

Transkript

1 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson. Frånvarande: Marie Ohlson och Inger Karlsson. 1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Katarina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Då sekreteraren var frånvarande beslutades att Gun Eriksson för protokoll. 2 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Anna Tingstedt Carlfors. 3 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutade att fastställa framlagd dagordning. 4 Godkännande av föregående protokoll Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll. 5 Inkomna skrivelser Nyhetsbrev från huvudstyrelsen om att protokoll ska läggas på sektionens hemsida. Brev från klubbstyrelsens utbildningsansvarig beträffande certifiering av jaktinstruktörer. 6 Utgående skrivelser Styrelsen har skrivit brev till medlem med anledning av skada på hund i samband med sektionskamp Kassören har erhållit svar via mail, i vilket de berörd tackade för sektionens agerande. Styrelsen har ännu inte fått något svar från Västmanlandssektionen i ärendet. 7 Rapport från ordförande Inget att rapportera. 8 Rapport från sekreterare Närvarande inte. 9 Rapport från kassör Kassören hade tillskickat styrelsen resultat- och balansräkning per samt tillhörande förklaringar. Styrelsen konstaterade att ekonomin är mycket god. Styrelsen beslutade att återbetala det av Golden retrieverklubben erhållna medlemsbidraget på kr, vilket sektionen mottagit från Golden retrieverklubben, i Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 1

2 enlighet med tidigare beslut av Golden retrieverklubbens årsmöte. Medlemsbidraget baserades på sektionens medlemsantal vid årsskiftet 2008/2009. Sektionsstyrelsen anser att medlemsbidraget till sektionerna är en mycket viktig grundplåt för klubbens sektioner. Då vår sektion i dagsläget har en väldigt god ekonomi, vilket vi av årets ekonomiska rapport på fullmäktige informerats om inte är fallet för klubbstyrelsen, vill sektionsstyrelsen i år på detta sätt bidra till att förbättra klubbstyrelsens ekonomi i rådande ekonomiska läge. Vår förhoppning är att klubbstyrelsen under året ska komma tillrätta med orsakerna till det sviktande ekonomiska läget och därmed fortsättningsvis kunna bibehålla det kvalitativa arbete som styrelsen utför. Styrelsen uppdrog åt ordföranden att tillskriva klubbstyrelsen. Vidare konstaterades att protokollförda beslut ska fattas av styrelsen inför köp av inventarier (varaktighet mer än 5 år). Inventarielista ska föras som även anger var inventarier förvaras. Denna lista förvaras av sektionens kassör. Noterades att styrelsen via e-post har godkänt jaktansvariges inköp av 25 st dummies. 10 Rapport från sekreterare/informationsansvarig Närvarade inte. Styrelsen konstaterade att manusstopp till Golden Nytt är den 28 april. Styrelsen beslutade att följande annonser ska införas i Golden Nytt: Goldendag, Open Show och Workingtest. Till sektionsspalten ska följande med: Lista aktuella utbildningsaktiviteter till hösten, såsom Ringsekreterarkurs samt Exteriör II. Styrelsen beslutade att de ansvariga för sina områden tänker igenom och mailar Katarina Swahn, som sammanställer och kontaktar Golden Nytt. 11 Rapport från utbildningsansvarig Utbildningsansvarig meddelade att många aktiviteter pågår. Slyngelkurs pågår 6 st var anmälda, 4 st är kvar som slutför kursen. Viltspårskurs. Första kurstillfället är till helgen, 5 st anmälda. Valpkurs, 1 st anmäld Trim- och handlerkurs. Fulltecknad. Utbildningsansvarig meddelade vidare att intresset för kurser från medlemmarna är lågt. Det ekonomiska läget påverkar även sektionens aktiviteter. Utbildningsansvarig har kontakt med labrador- och flatklubben för ev. samkörning av kurser. Uppkom förslag på ny kurs: Rallylydnad. Styrelsen beslutade att försöka får till prova på Rallylydnad i samband med Goldendagen och att till hösten följa upp med en grundkurs i rallylydnad. 12 Rapport från utställningsansvarig Utställningsansvarig meddelade att 100 st hundar anmälda till Open Show den 9 maj. Det brukar vara ca st hundar. Konstaterades att det är antal anmälda valpar som minskat. Styrelsen beslutade att ändra klassindelningen från valpklassindelning till Open Showindelning pga det låga valpantalet. Det är viktigt att detta meddelas i PM:et. Domarna är kontaktade. Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 2

3 Meddelades att det kommer att närvara en domaraspirant. Nr 6/2009 Noterades att styrelsen har tagit underhandsbeslut via mail att betala för 2 x 2 nätter på hotell för domarna. 13 Rapport från jaktansvarig Jaktansvarig meddelade att inbjudan till Sektionskampen har gått ut till berörda sektioner, med angivet krav på minimum tre sektioners deltagande för att Sektionskampen ska arrangeras. Vid anmälningstiden slut var två lag anmälda. Styrelsen beslutade att ställa in Sektionskampen pga. att för få lag har anmält sig. Styrelsen uppdrog till Annika Sahl- Kadar att meddelar aktuella sektioner, lag samt funktionärer. Vidare meddelades att två officiella jaktprov genomförs den maj. Hittills är sju golden, sex flattar och en labrador anmälda. Planeringen inför Workingtestet den 3 oktober löper på. Styrelsen ombads boka in denna dag då det behövs funktionärer. 14 Rapport från mentalitets- och funktionsansvarig Gun Eriksson redogjorde för ansträngningarna att få till stånd MH-beskrivning till hösten. Fick tips från styrelsen att kolla med Upplandssektionen, Tollarklubben, SBK-Bro Bålsta mm. Konstaterades att det råder stor brist på figuranter inom Golden retrieverklubben. Gun Eriksson meddelade vidare att ingen ansträngning gjorts för att få till stånd någon funktionsbeskrivning då hon först vill komma igång med MH-beskrivning. 15 Rapport från webansvarig Meddelades att Anna Tingstedt Carlfors och Katarina Swahn ska lära sig att uppdatera hemsidan. Cissi Mårtenson kommer att instruera. Konstaterades att sektionens styrelseprotokoll ska ligga på hemsidan. 16 Golden Retrieverklubbens sektionsdagar 2009 Lotta Vig redogjorde från teamworkseminariet. De deltagande från styrelsen listade punkter som togs upp på sektionsdagarna. 17 Golden retrieverklubbens Fullmäktige 2009 Ordföranden meddelade att rapport från fullmäktige skickats ut till styrelsen samt lagts ut på sektionens hemsida. Det framgick av mötet att beslut redan var taget, vid SSRK:s fullmäktige 2008, om ett medlemskap. Fullmäktige konstaterade att denna information inte kommunicerats tillräckligt tydligt till sektionerna! 18 Övriga frågor Effektivare årsmöte 2010 Styrelsen diskuterade hur vi ska göra med fullmäktigeförberedelserna inför nästa år och sektionens årsmöte? Styrelsen beslutade att förslag på hur nästa årsmöte kan effektiviseras ska diskuteras på nästkommande styrelsemöte. Medlemsvärvning Styrelsen diskuterade hur vi ska få nya medlemmar i Golden retrieverklubben samt minska medlemstappet: Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 3

4 Framtagning av kort info-blad om sektionen och dess aktiviteter Nr 6/2009 Via uppfödarna (ansåg styrelsen viktigast). Styrelsen uppdrog åt Katarina att kontakta SKK för uppfödarlistor inom Stockholms län o Kort info-blad om vilka aktiviteter sektionen har att lämnas ut via uppfödarna. o Tävling bland uppfödarna att rekrytera nya medlemmar (att mätas i % av uppfödda valpar) Via medlemslistorna o Vilka medlemmar har sektionen? o Nyhetsbrev till alla medlemmar som lämnat mailadress Överex av Golden Nytt att lägga på veterinärkliniker. Styrelsen uppdrog åt Annika att kontakta Anita Olsson för överex av Golden Nytt Annonser i hundtidningar Ta fram argument och beskrivningar varför ska man vara medlem 19 Bevakningslista/pågående uppdrag Styrelsen beslutade att som första punkt vid nästa styrelsemöte ta upp frågan Hur får vi nya medlemmar och hur får vi medlemmar att stanna i klubben? Styrelsen beslutade att utlysa en tävling för sektionens medlemmar om förslag på ny logga för det nya sektionsnamnet. Styrelsen beslutade vidare att ett pris värt kr kommer att utdelas till ev. förslag på logga som leder till beslut om ny logga för sektionen. 20 Nästa möte Styrelsen beslutade att flytta nästa sammanträde till den 8 juni, hos Annika. Styrelsen beslutade vidare att flytta sammanträdet i augusti till den 30 augusti, hos Inger. 21 Mötet avslutades Katarina tackade de närvarande och avslutade mötet. Justeras: Katarina Swahn Anna Tingstedt Carlfors Gun Eriksson Ordförande Justerare Vid protokollet Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 4

5 Bilaga 1 (vilken inte läggs ut på hemsidan) 6 Skrivelse till Sara Runesdotter och hennes dotter Vanja. Golden retrieverklubben Stockholm/Gotland 5

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2008 04 08 12.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Kerstin Nilsson, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan

Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan Ystad Brukshundklubb 2012-12-30 Skogvaktarevägen 49 271 60 Ystad www.ystadbrukshundklubb.se Protokoll fört vid medlemsmöte för Ystads Brukshundsklubb 4/12 kl 19 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer