SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013"

Transkript

1 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell och Marie Mattsson Förhinder: Jan-Lennart Andersson, Bo Stenbeck, Susanne Ahlén, Linda Aronsson och Anne-Marie Olsen 12 Mötet öppnas Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. Ersättarna Agneta Gilstig Forshell och Marie Mattsson blir vid detta möte ordinarie ledamöter. 13 Fastställande av dagordning Mötet beslutar att godkänna dagordningen efter ett par smärre justeringar. 14 Val av två justerare och sekreterare för mötet Till justerare väljs Marie Mattsson och Agneta Gilstig Forshell och till sekreterare väljs Per Ola Andersson. 15 Godkännande av föregående protokoll Mötet godkänner föregående protokoll och lägger detta till handlingarna. 16 Ekonomi Zaaima redogör för utfall och resultatprognos. Medlemsintäkter blir mindre då vi har tappat ett antal medlemmar, inte bara i Södertälje. Diskussion uppkommer om olika orsaker till medlemstappet dock enas mötet om att detta inte är en radikal nedgång. Ungefär samma tendens finns hos andra föreningar, exempelvis hos SKK. Agneta undrar hur vi skulle kunna hjälpa avdelningarna för att få fler medlemmar. Inkomster

2 från utställningar och hundtestet är tillfredsställande medan inkomster från sök och spår för närvarande är lite tunt. Kostnaderna är just nu inom ramarna och vi har fortfarande plusresultat gentemot budget. Diskussion uppkommer angående lån och ekonomisk hjälp till Södertäljeavdelningen. Mötet enas om att CS tar rätt beslut att hjälpa Södertäljeavdelningen i en svår ekonomisk situation. Zaima återkommer vid 18 p. g om avtal beträffande återbetalning av lån. Mötet godkänner därmed den ekonomiska rapporten. 17 Mål och handlingsplan samt Åtgärdslista Då Jan-Lennart ej är närvarande beslutas att ta upp detta ärende vid mötet den 16 juni. 18 I förväg anmälda frågor a) Årsplanering Vi bör redan nu planera för b) Svar på inkommen skrivelse Ordförande har svarat. c) Arkivering (Vem är ansvarig) Susanne har en del material hemma då vi ska utrymma den hyrda lokalen i Enköping. Vi har ett arkiv i Uppsala. Hittills har Jan-Lennart och Kjell ansvarat för detta. Mötet beslutar att styrelsen undersöker läget och hör med Jan-Lennart om han kan ha ansvaret kvar eller om vi ska söka någon annan person. d) Redaktör Våra Hundar Åse Rönnblom Gustavsson åtar sig uppgiften att stå kvar som redaktör. e) Verksamhetsplanering 2014 Mötet enas om betydelsen av tidig planering för att slippa onödiga krockar med interna arrangemang och även övriga konkurrerande arrangemang. Diskussion uppkommer angående anordnande av ordförande- och/eller representantskapsmöte. Det finns fördelar med att så många som möjligt av våra medlemmar kan delta, men mötet måste under alla omständigheter planeras bättre än senast. Tommy föreslår att vi har ordförande- och representantskapsmöte samtidigt och att dessa förläggs till den 25 augusti. Beslutas att vi funderar på saken till nästa möte den 16 juni. f) Arvodering till instruktörer vid hundägarutbildning Diskussion uppkommer om vilka som skall kunna få arvode för sina tjänster. Då en tidigare tillsatt grupp, Kjell Ryman, Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, kom fram till att vi inom SHK inte har ekonomiska

3 resurser att ge våra medlemmar arvoden för olika tjänster inom SHK och CS beslut enligt förslaget, så är den frågan löst. Då vi ibland måste anlita utomstående experter kommer frågan i ett annat läge. Där har inte gruppen kommit med något förslag ännu, men sedan tidigare finns tydligen något beslut som skall reglera detta. Diskussion uppkommer också angående SHK:s vara eller icke vara registrerad arbetsgivare. Zaima ges i uppdrag att kontrollera hos Arbetsförmedlingen hur det egentligen är med detta. g) Förslag om återbetalning av Södertäljeavdelningens lån Zaima redovisar ett, i skrift tidigare utsänt, förslag till avtalslydelse för denna återbetalning. Lånet är på kr + ränta. På fråga från Marie, informerar Zaima att det tidigare lånet på kr skall betalas tillbaka senare. Södertäljeavdelningen har kommit igång ganska bra nu och kan sannolikt betala sina skulder. Mötet anser att avtalet ser bra ut och beslutar godkänna detsamma. h) Annons Eniro Zaima informerar om problemet med oklarheter kring annonsföretaget Eniros faktura till oss. Enligt Jan-Lennart har avtalet sagts upp i rätt ordning. Zaima har varit i kontakt med Eniro och gjort en överenskommelse som innebär en minskning av summan, kr + moms. Mötet beslutar att vi inte ska delta i Eniros annonser och att säga upp avtalet på rätt sätt. i) Punkterna f och i kommer att åter diskuteras vid mötet den 16 juni. 19 Rapport från avdelningar och kommittéer Per Ola redovisar sin undersökning angående alternativa utställningsplatser i stället för Borlänge Totohall. I Rättvik finns möjlighet att få hyra en hall för 400 kr/tim. Den behöver bokas före hösten för att få tillgång till den i februari I Smedjebacken finns möjlighet att hyra en hall för 240 kr/tim. Den bör bokas senast innan augusti för att få tillgång till den i februari Frågan har kommit upp om vi ska föra in de stambokförda hundarna i nästa utgivning av Våra Hundar. Mötet är positivt till detta och anser att vi ska höra med redaktören och givetvis med hundägarna innan beslut tas. Marie informerar från Högsjö att verksamheten beskriver en viss tröghet just nu. Styrelsen där kommer dock att satsa allt för en förbättring.

4 Agneta informerar från Södertälje att verksamheten är i full gång och alla känner en trivsel nu. Tommy informerar från Torshälla där det är fullt i alla kurser och allt ser bra ut. Tommy redovisar två AU-beslut; den 7/4 beslut om tittarbehörighet för Kristina Eriksson och den 7/4 om ändrad utställningsdag för Högsjö till den 10 augusti. 20 Övriga frågor Hemsidan behöver bli aktuell och vi behöver någon ansvarig som hjälper, alternativt tar över efter Kjell Ryman. Marie påpekar att vår logga är svår att få bra kvalitet på vid förstoring. Tommy ges i uppdrag att kolla detta. Marie ges i uppdrag att söka efter en lämplig person som kan och vill ta hand om vår hemsida. Agneta undrar om vi kan få någon statistik från Marianne Groth angående medlemsutvecklingen inom SHK. Zaima ges i uppdrag att kolla med Marianne Groth. 21 Nästa möte Nästa CS-möte blir i Torshälla söndagen den 16 juni kl Avslutning Ordförande Tommy tackar för visat intresse och bra diskussioner och avslutar därmed mötet. Sekreterare Ordförande Per Ola Andersson Justeras Tommy Holmertz Justeras Marie Mattson Agneta Gilstig Forshell

5

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnar mötet. 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet noterade läget hos

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå.

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2010-05-19 Kl. 18.00-21.50 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå. Deltagare: Erik Persson, Leif Hedman,, Louise Tetting, Lars

Läs mer