Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1

2 Förhandlingsarbete Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas årsmöten inom det privata området, samt husombud. Förhandlingsrådet och dess arbetsutskott har haft ett flertal sammanträden under året, där även våra husombud deltagit. Inriktningen av verksamheten har varit översyn av höga hyror med ett antal prioriterade fastighetsägare. Ett antal fastigheter har besiktigats av förhandlingsrådet. Vid samtliga samankomster med Förhandlingsrådet har utbildning genomförts. Årets hyresförhandlingar blev långdragna, anledning till detta var att Fastighetsägarna strandade förhandlingarna mot det 0-Bud som Privata delegationen framfört. Med anledning av detta fick Allmännyttan företräde. Årets förhandlingar avslutades i Mars. I arbetsutskottet, tillsammans med förhandlare har Jörgen Johansson och Per-Åke Pettersson arbetat. Övriga ledamöter som ingått i förhandlingsrådet är: Peter Frisell, Bengt S Hellberg, Tatsonas Eustathios, Jan Nygårds, Peggy Jönsson, Elsie Berg, Ola Janfjäll, Lennart Persson, Solweig Forsgren, Bernt Lundh, Åsa Westerlund-Karlsson, Lillan Wallén, Rafael Ospino, Bo Wall, Janåke Skoog, Börje Permats. Förhandlingsdelegationen Stockholmshem AB Denna delegation har som sin främsta uppgift att ta ställning till hyresavtalen. Varje LH inom Stockholmshem AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Även i år har det varit tuffa förhandlingar när lilla delegationen har förhandlat med Fastighetägarna inte Stockholmshem. Det drog ut på tiderna även i år. Vart ingen höjning förrän april månad. Delegaterna för Hyresgästföreningen Sydost tillhörande LH i Stockholmshem AB har under året varit. LH Ledamot LH 2304 Kanslisten Perh Anders Waern LH 2302 Skyfallet/Nederbörden Johan Hultberg LH 4306 Veckodagsområdet Eva Magnusson LH 4307 Vävstolen Hervor Holm LH 1303 Ullungen Marianne Zetherlund LH 1302 Valla Torg Marianne Zetherlund LH 4301 Ekebergabacken Carina Jonsson LH 4305 Russinet Roger Hasselgren LH 2303 G:a Bagarmossen Olle Wallberg LH 3304 Ervallakroken Susanne Andersson LH 4312 Spindeln Jadwiga Ruohonen LH 2306 Byälvan Monica Skoog LH 2320 Flygfältet Linda Colliander Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 2

3 Förhandlingsledare har varit Lisa Lundgren och från hösten Björn Raemklang ordförande för delegationen har varit Inga Allard Hägersten. Föreningsdelegationen Stockholmshem AB Föreningsdelegationen Stockholmshem avger följande berättelse för Berättelsen omfattar perioden 5 mars till 4 december Under denna tid har delegationen haft 7 protokollförda sammanträden. Inför dessa har Arbetsutskottet vanligtvis träffats och förberett mötet. Föreningsdelegationen Stockholmshem har under året bestått av: 2300 Ingela Lundgren, 2302 Siri Blackman, 2303 Åsa Jarra, 2304 Karl Roger Johansson och P A Waern, 2306 Monica Skoog, 2320 Linda Colliander och Birgitta Johansson, 3304 Susanne Andersson, 4301 Ann- Britt Ekblom och Thomas Ekblom, 4305 Roger Hasselgren, 4306 Eva Magnusson, 4307 Gunnar Andersson och Harry Bergström, 4312 Jadwiga Ruohonen och Martina Vallentin. Arbetsutskott: Ordförande Monica Skoog Vice ordförande Karl Roger Johansson Sekreterare Harry Bergström Vice sekreterare Gunnar Andersson Verksamhet Föreningsdelegationen har i huvudsak sysslat med information från Förhandlingsdelegationen, Sydoststyrelsen och de enskilda LH:na. Vid sammankomsten 4 december beslutade föreningsdelegationen att låta verksamheten vila i avvaktan på vidare beslut av Hyresgästföreningen Sydost, dess styrelse och årsmöte Förhandlingsdelegationen Familjebostäder Varje LH inom Familjebostäder AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Syd-Osts förhandlingsdelegation är en del av Stora delegationen i Familjebostäder AB som består av representanter från alla LH i Familjebostäders hela bestånd i Stockholms Stad. Familjebostäders stora delegation har i uppdrag att förhandla om hyror och villkor i bolaget. De ska även utse en liten delegation som sitter i direkta förhandlingar med Familjebostäder och för 2014 valdes Katarina Kalavainen till ordförande. Till förhandlingsdelegationen Familjebostäder för ett år valdes LH LH 1202 Sandfjärden LH 1203 Plantskolan LH 2200 Galgbacken LH 3201 Sturebo LH 3202 Bjule LH :an LH 4203 Getfoten LH 4216 Myran LH 4401 Bjurö Ledamot Annie Bärnevåg Maria Carneström Ulla Lundström Kristina Tell Viveka Thalén Rita Lundin Gun Wahlberg Lena Eklund Marit Ekroth de Porcél Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 3

4 LH 4402 Brunskogsbacken LH 4403 Sjöfågeln LH 4406 Ingarö LH 4407 Kaggen LH 4411 Sunneplan LH 4412 Hägervägen/Torögatan LH 4415 Pepparvägen Carita Mandelin Carina Dalgärd Stig Berlin Katarina Kalavainen Rita Lundin Per Ahlén Kristina Strömvall Under året valdes även Jenni Gumpfer för LH och Sven-Rune Löf för LH 4416 Ullerudsbacken in i förhandlingsdelegationen Föreningsdelegationen Familjebostäder På årsmötet valdes till föreningsdelegation Familjebostäder för ett år: LH Ordinarie Ersättare LH 1202 Sandfjärden Rita Lundin Vakant LH 2200 Galgbacken Ulla Lundström Vakant LH 3201 Sturebo Kristina Tell Vakant LH 3202 Bjule Viveka Thalén Vakant LH :an Rita Lundin Vakant LH 4203 Getfoten Gun Wahlberg Hans Markusson LH 4216 Myran Lena Eklund Vakant LH 4403 Sjöfågeln Astrid Jacobsson Vakant LH 4412 Hägervägen/Torögatan Leif Hörlin Vakant LH 4415 Pepparvägen Kristina Strömvall Vakant Förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder Varje LH inom Svenska Bostäder har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Syd-Osts förhandlingsdelegation är en del av Stora delegationen i Svenska Bostäder som består av representanter från alla LH i Svenska Bostäders hela bestånd i Stockholms Stad. Svenska Bostäders stora delegation har i uppdrag att förhandla om hyror och villkor i bolaget. De ska även utse en liten delegation som sitter i direkta förhandlingar med Svenska Bostäder. På årsmötet valdes till förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder för ett år: LH Ledamot LH 1102 Hasselgården Ingegerd Schmiedlau (valdes in under året) LH 1120 Åstorpsringen Mikael Karlsson LH 2103 Blixten Maria Sedemark LH 2104 Björkhagen 2 Ulf Eriksson LH 2105 Arkö Lars Larsson LH 2106 Fyren Börje Hård LH 2108 Huvudskäret Eva Eriksson Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 4

5 Föreningsdelegationen Svenska Bostäder På årsmötet valdes till föreningsdelegationen för Svenska Bostäder för ett år: LH Ordinarie Ersättare LH 2105 Arkö Lars Larsson Marie-Louise Folkman LH 2106 Fyren Reine Meyer- Strömberg Vakant LH 2108 Huvudskäret Eva Eriksson Lisbeth Wall Bostadspolitik Hyresgästföreningen Syd-Ost påverkansarbete sker främst mot lokala politiker inom vårt föreningsområdes tre stadsdelsnämndsområden (SDN): Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, och Skarpnäck. Var och en av dessa är lika stora som normala svenska kommuner. Flera stora programområden för nybyggnation pågår inom vårt föreningsområde och i valrörelsen var politikerna eniga att vi i Stockholm vi behöver bygga många fler bostäder och takten ska öka. En stor del förväntas byggas i söderförort. Förbundets bostadspolitiska satsning Bostadslyftet som startade 2013 med en metod att ta fram ett bostadspolitiskt program för varje föreningsområde fortsatte. Tillsammans med övriga nio föreningar i Stockholms kommun togs fram ett förslag till gemensamt program övergripande för Stockholms stad. Våra prioriterade frågor var: Att försvara allmännyttan mot ombildningar till bostadsrätter Att driva på nybyggnation för att minska bostadskön för unga vuxna Att verka för ett gott boende till rimliga kostnader för alla. Genom förbundets hemsida flerhem.se gavs möjlighet att skriva direkt till våra politiker på kommunnivå och utöva kampanj förbyggande under hashtaggen #flerhem via facebook, twitter och Instagram. I samband med Festival för 17! så Nytorps gärde den 6 september genomfördes en instagramkampanj som med hamnade på flerhem.nu Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 5

6 På LH-konferensen i oktober fortsatte vi arbetet att börja göra det bostadspolitiska arbetet lokalt och lokalt förankrat. Och prövade på att skriva lokala bostadspolitiska program. Det kommer fortsätta under Den nya politiska majoriteten i Stockholms stadshus Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministisk initiativ tog beslut att stoppa nya ombildningar av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter. En uppgift som tagit mycket kraft från föreningen att stödja hyresgäster lokalt i bostadsområdena för hyresrättens bevarande. Ett av våra främsta krav i valrörelsen har hörsammats. Under maj, juni och i augusti hölls ett antal öppna hus på föreningens expedition och flera från styrelsen medverkade på möten i bostadsområden med fokus att ge en mer rättvis bild vad ombildning innebär som mot ombildningskonsulters marknadsföring. För att få ett starkt genomslag för de frågor som är viktiga för hyresgäster behövs ett ständigt bostadspolitiskt arbete och valrörelse 2018 börjar nu. Hemsida och information Under året har föreningens hemsida hgfsydost.se och Syd-Ost sida på Facebook facebook.com/hyresgastforeningensydost uppdaterats kontinuerligt. Hyresgästföreningen Syd-Ost finns även nu på Instagram: instagram.com/hgf.sydost/ Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 6

7 Bildning Ansvarig som arbetar med bildning är PA Waern. Utbildningarna under året genomförts i enlighet med utbildningsplanen. Antalet deltagare på Sydosts kurser framgår av nedanstående tabell. Utbildningsstatistik för HGF Sydosts kurser 2013 Kurs Datum P G Å U BLA för kassörer Sydost Data del 3 Sydost (redigera bilder) Data steg 2 Sydost (Word) Datakurs grund Sydost Fotokurs Ta en bra bild Del Fotokurs Ta en bra bild Del Hemsideutbildning Steg Hemsideutbildning Steg HGF:s Historia Kurs i Glasfusing Del Kurs i Glasfusing Del RoS Sydost kväll RoS Sydost kväll SUMMA: P = Planerat antal deltagare G = Antal som genomgått kursen Å = Lämnat återbud U = Uteblivit utan angivande av orsak Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Föreningens geografiska område; området omfattar församlingarna Enskede, Årsta, Vantör, Skarpnäck samt Farsta. I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde fanns cirka 63 aktiva lokala hyresgästföreningar som är aktiva. Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut. Dessutom ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering. Styrelsen har också tillsynsansvar av de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 7

8 Medlemsantal Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december medlemmar. Syd-Ost medlemsantal är fördelat på 9822 medlemmar som bor i allmännyttigt ägda hyresrätter och 8842 medlemmar som bor i privatägda hyresrätter. Sammanställning LH-områden 2014 Totalt har hyresgästföreningen Syd-Ost, som omfattar stadsdelarna inom Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsområden, 161 områden (med det menas aktiva områden, nedlagda/vilande samt även helt nya). Årsmötet Årsmöte 2014 hade 71 röstberättigade samt ett ej antal räknade övriga gäster. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gånga året och valde styrelse. Förhandlingarna som avlöpte i ett gott klimat ajournerades för intagande av en lunchbuffé. Årsmötets ordförande vad Veronica Ekström från Vänsterpartiet. Deltagarna fick information om aktuell bostadspolitik av Terje Gunnarson. PO Brogren informerade om läget gällande ombildningsförsök i länet och framförallt hur det såg ut i Syd-Ost föreningsområde. Budgetmötet Regionfullmäktige På årsmötet valdes följande att representera föreningen på regionfullmäktige Ordinarie: Hervor Holm, Ola Janfjäll, Jörgen Johansson, Lars Larsson, Janåke Skoog, Rita Lundin, Kristina Strömvall, Christina Lindholm, Terje Gunnarson, Annie Bärnevåg, Peter Frisell, Johan Hultberg, Pehr Anders Waern, Katarina Kalavainen, Peggy Jönsson, Karl Roger Johansson samt Sophie Kürt-Lanwehr. Ersättare: Per-Åke Pettersson, Anders Djerf, Ingegerd, Schmiedlau, Harry Bergström, Lisbeth Wall, Lars Holmström, Bo Wilhelmson samt Ulla Lundström. Valberedning Valberedningen 2014 har bestått av Gunnar Andersson, Sven Löfberg, Annie Bärnevåg, Åsa Jarra, Rose-Marie Björling samt sammankallande Per-Åke Pettersson. Annie Bärnevåg valde att avgå i början av valberedningens arbete. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 8

9 Service och föreningsexpeditionen Föreningsexpeditionen på Önskehemsgatan 40 i Högdalen har haft öppet januari-oktober 2014 på onsdagar mellan klockan till Från och med oktober har expeditionen ändrat öppettider till klockan 12:00-19:00 som beslöts på LH konferensen. Med undantag för sommar och jul-uppehåll. Telefonnummer till expeditionen: Alla är välkomna in och vi bjuder på kaffe och kaka, samt kan hjälpa till med kopiering, även i färg, samt att skriva ut och scanna in till våra internetanslutna datorer mm. Dock har besöksantalet minskat under året troligvis pga. flytt och renovering. Bemanningen av expeditionen har i första hand utgjorts av styrelsens ledamöter, men även andra förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Syd-Ost har varit med och bemannat expeditionen på ett förtjänstfullt sätt. Det har inneburit att expeditionen har kunnat hållas öppen enligt plan. Hyresgästföreningen Syd-Ost har många och väl fungerande servicestationer tillgängliga för föreningens lokala Hyresgästföreningar och Husombud. Servicestationerna är tänkta att fungera som samlingspunkter och mötesplatser för förtroendevalda, medlemmar och boende i området. Servicestationernas bemanning utgörs av förtroendevalda i de lokala Hyresgästföreningarna i respektive område. Servicestationen i Hökarrängen har startats upp under året. Karl Roger Johansson har varit ansvarig för expediton och servicestationerna, med hjälp och stöd i funktionen av andra styrelsemedlemmar. De servicestationer som är aktiva i vårt område är: Bagarmossen, Farsta Strand, Kärrtorp, Hökarängen och Årsta, samt Syd-Ost:s expedition. En del av våra servicestationer har besöksdatorer. Karl Roger kommer att fortsätta se över servicestationerna, med teknikunderhåll samt materialöversyn. LH-stöd / Lokalt arbete Nytt för i år är att alla i styrelsen blivit kontaktpersoner till de aktiva Lokala Hyresgästföreningarna. Varje LH har fått reda på vem i styrelsen som är deras kontaktperson. Bl.a. har man varit med på möten, hjälpt till vid problem samt varit allmänt stödjande i deras arbete. Styrelsen samverkar med de anställda på regionkontoret i Globen med olika stöd till de lokala föreningarna. Rita Lundin har tillsammans med Janåke Skoog och verksamhetsutvecklare Birgitta Bergholm Sjöblom, regelbundet haft möten. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 9

10 Under verksamhetsåret har styrelsens ledamöter på olika sätt stöttat de lokala föreningarna och förtroendevalda i föreningsområdet. Det har varit en del ombildningar under året av hyresrätter till bostadsrätter. Styrelsens bedömning är att stödet har fungerat väl men att det givetvis går att utveckla det ytterligare. Styrelsen har medverkat och/eller besökt många av de lokala föreningarnas årsmöten. Kassören har också varit många lokala föreningar behjälplig med ekonomin inför årsmötena. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 10

11 Slutord Förhandlingar Våra medlemmar förväntar sig att Hyresgästföreningen ska förhandla fram rimliga hyror. Något som komplicerats av att Allmännyttan i Stockholm valt att bli medlemmar i Fastighetsägarförbundet. Delegationerna får ständigt vänta på ramavtalet och varandra vilket gjort att förhandlingsperioderna blivit längre, vilket är besvärligt för våra medlemmar. För att bli starkare och orka med de allt besvärligare förhandlingsomgångarna måste vi bli fler aktiva inom förhandlingsarbetet. Det är av stor vikt att utser fler representanter och husombud till respektive förhandlingsdelegationer. Bostadspolitik Mycket av vårt boende styrs av bostadspolitik. T.ex. är allmännyttans ändrade inriktning ett resultat av ändrade ägardirektiv från den politiska majoriteten. Även bristen på nybyggnation, utförsäljning och ombildning av allmännyttan är resultat av beslut i stadshuset. Vi har inom vårt föreningsområde tre stora stadsdelsnämnder som är stora som kommuner. Dessa stadsdelsnämnder styrs av politiker, de är dessa personer som vi i första hand bör påverka så att de ändrar bostadspolitiken. För att åstadkomma detta har styrelsen påbörjat ett arbete med en anpassning av vår organisation till rådande förhållanden för att öka vår flexibilitet i vårt inflytande. LH-stöd och Lokalt arbete En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra LH i deras utveckling av aktiviteter i deras bostadsområden. Tyvärr så är detta föga känt av andra än de boende i deras egna kvarter. Därför har styrelsen under detta år samlat de förtroendevalda i olika gemensamma träffar där vi fått möjlighet att byta erfarenheter och förnuft om just det lokala arbetet. En annan stor arbetsuppgift inom detta område är har styrelsen varit att stötta LH, med deras årsmöten. Engagera flera Antal förtroende valda i vår förening är många, jämfört med andra folkrörelser. Genom ombildningarna de senaste åren och all oro och alla uppslitande konflikter i detta, har gjort att en hel del eldsjälar tappat sin glöd för det lokala arbetet. För att bryta den trenden har vi även här påbörjat en genomlysning för att underlätta så att fler medlemmar blir aktiva och deltagande. Vår erfarenhet är att vi behöver hitta nya arenor för att få flera engagerade i vårt arbete för trivsel, trygghet och gemenskap i de goda kvarteren. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 11

12 Styrelsearbetet Många av styrelsemedlemmarna har varit mycket engagerade utanför det direkta styrelsearbetet. Flera av styrelsens medlemmar varit invalda på olika centrala funktioner som styrelser och förbundsstämman m.m. samt i de små förhandlingsdelegationerna (de som förhandlar). Ännu fler av styrelsemedlemmarna har ingått i de stora förhandlingsdelegationerna. Andra har på sin egen hemmaplan arbetet hårt mot utförsäljning och ombildning av allmännyttan. Dessutom har många varit aktiva direkt eller indirekt under detta Supervalår. Allt detta har naturligtvis verkat menligt på den tid som ledamöterna har haft för själva styrelsearbetet. Totalt sett för våra medlemmar har dock denna tidsanvändning varit positiv. Till slut Vill vi tacka alla, oavsett uppgift, som jobbar hårt under året för att stärka hyresgästernas ställning! Styrelsen 2014 har bestått av: Janåke Skoog Hervor Holm Karl Roger Johansson Lars Larsson Peggy Jönsson Peter Frisell Christina Lindholm Jörgen Johansson Katarina Kalavainen Ola Janfjäll Pehr Anders Waern Rita Lundin Under 2014 har följande slutat: Terje Gunnarson Johan Hultberg Sophie Kürt-Landweher Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 12

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Rita Lundin Ordförande

Rita Lundin Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydost:s Expedition, Högdalen. Tisdagen den 13 januari 2009 mellan klockan 19:00 och 21:00 Närvarande ledamöter; Rita Lundin, vice ordförande Ola Janfjäll,

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret: Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014. Södermalmsklubben Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg,

Läs mer

Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012

Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012 Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012 Närvarande: Anders Griph, Hans Jonasson, Uno Werner, Frank Hofmann, Ingrid Ludwig, Monika Hofmann, Karl Drakenberg, Svante Fjellström, Ulf Zakrisson,

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013

Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Årsmöte i Växjö 28-29 maj 2013 Avfall Sveriges årsmöte 2013 Nils Posse Kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun Anna Tenje Tekniska nämndens ordförande Avfall Sveriges årsmöte 2013 Peter Danielsson Ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR 2009-10-26 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande

Läs mer