Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1

2 Förhandlingsarbete Privata Förhandlingsrådet Ledamöter i förhandlingsrådet hämtas från de lokala Hyresgästföreningarnas årsmöten inom det privata området, samt husombud. Förhandlingsrådet och dess arbetsutskott har haft ett flertal sammanträden under året, där även våra husombud deltagit. Inriktningen av verksamheten har varit översyn av höga hyror med ett antal prioriterade fastighetsägare. Ett antal fastigheter har besiktigats av förhandlingsrådet. Vid samtliga samankomster med Förhandlingsrådet har utbildning genomförts. Årets hyresförhandlingar blev långdragna, anledning till detta var att Fastighetsägarna strandade förhandlingarna mot det 0-Bud som Privata delegationen framfört. Med anledning av detta fick Allmännyttan företräde. Årets förhandlingar avslutades i Mars. I arbetsutskottet, tillsammans med förhandlare har Jörgen Johansson och Per-Åke Pettersson arbetat. Övriga ledamöter som ingått i förhandlingsrådet är: Peter Frisell, Bengt S Hellberg, Tatsonas Eustathios, Jan Nygårds, Peggy Jönsson, Elsie Berg, Ola Janfjäll, Lennart Persson, Solweig Forsgren, Bernt Lundh, Åsa Westerlund-Karlsson, Lillan Wallén, Rafael Ospino, Bo Wall, Janåke Skoog, Börje Permats. Förhandlingsdelegationen Stockholmshem AB Denna delegation har som sin främsta uppgift att ta ställning till hyresavtalen. Varje LH inom Stockholmshem AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Även i år har det varit tuffa förhandlingar när lilla delegationen har förhandlat med Fastighetägarna inte Stockholmshem. Det drog ut på tiderna även i år. Vart ingen höjning förrän april månad. Delegaterna för Hyresgästföreningen Sydost tillhörande LH i Stockholmshem AB har under året varit. LH Ledamot LH 2304 Kanslisten Perh Anders Waern LH 2302 Skyfallet/Nederbörden Johan Hultberg LH 4306 Veckodagsområdet Eva Magnusson LH 4307 Vävstolen Hervor Holm LH 1303 Ullungen Marianne Zetherlund LH 1302 Valla Torg Marianne Zetherlund LH 4301 Ekebergabacken Carina Jonsson LH 4305 Russinet Roger Hasselgren LH 2303 G:a Bagarmossen Olle Wallberg LH 3304 Ervallakroken Susanne Andersson LH 4312 Spindeln Jadwiga Ruohonen LH 2306 Byälvan Monica Skoog LH 2320 Flygfältet Linda Colliander Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 2

3 Förhandlingsledare har varit Lisa Lundgren och från hösten Björn Raemklang ordförande för delegationen har varit Inga Allard Hägersten. Föreningsdelegationen Stockholmshem AB Föreningsdelegationen Stockholmshem avger följande berättelse för Berättelsen omfattar perioden 5 mars till 4 december Under denna tid har delegationen haft 7 protokollförda sammanträden. Inför dessa har Arbetsutskottet vanligtvis träffats och förberett mötet. Föreningsdelegationen Stockholmshem har under året bestått av: 2300 Ingela Lundgren, 2302 Siri Blackman, 2303 Åsa Jarra, 2304 Karl Roger Johansson och P A Waern, 2306 Monica Skoog, 2320 Linda Colliander och Birgitta Johansson, 3304 Susanne Andersson, 4301 Ann- Britt Ekblom och Thomas Ekblom, 4305 Roger Hasselgren, 4306 Eva Magnusson, 4307 Gunnar Andersson och Harry Bergström, 4312 Jadwiga Ruohonen och Martina Vallentin. Arbetsutskott: Ordförande Monica Skoog Vice ordförande Karl Roger Johansson Sekreterare Harry Bergström Vice sekreterare Gunnar Andersson Verksamhet Föreningsdelegationen har i huvudsak sysslat med information från Förhandlingsdelegationen, Sydoststyrelsen och de enskilda LH:na. Vid sammankomsten 4 december beslutade föreningsdelegationen att låta verksamheten vila i avvaktan på vidare beslut av Hyresgästföreningen Sydost, dess styrelse och årsmöte Förhandlingsdelegationen Familjebostäder Varje LH inom Familjebostäder AB har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Syd-Osts förhandlingsdelegation är en del av Stora delegationen i Familjebostäder AB som består av representanter från alla LH i Familjebostäders hela bestånd i Stockholms Stad. Familjebostäders stora delegation har i uppdrag att förhandla om hyror och villkor i bolaget. De ska även utse en liten delegation som sitter i direkta förhandlingar med Familjebostäder och för 2014 valdes Katarina Kalavainen till ordförande. Till förhandlingsdelegationen Familjebostäder för ett år valdes LH LH 1202 Sandfjärden LH 1203 Plantskolan LH 2200 Galgbacken LH 3201 Sturebo LH 3202 Bjule LH :an LH 4203 Getfoten LH 4216 Myran LH 4401 Bjurö Ledamot Annie Bärnevåg Maria Carneström Ulla Lundström Kristina Tell Viveka Thalén Rita Lundin Gun Wahlberg Lena Eklund Marit Ekroth de Porcél Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 3

4 LH 4402 Brunskogsbacken LH 4403 Sjöfågeln LH 4406 Ingarö LH 4407 Kaggen LH 4411 Sunneplan LH 4412 Hägervägen/Torögatan LH 4415 Pepparvägen Carita Mandelin Carina Dalgärd Stig Berlin Katarina Kalavainen Rita Lundin Per Ahlén Kristina Strömvall Under året valdes även Jenni Gumpfer för LH och Sven-Rune Löf för LH 4416 Ullerudsbacken in i förhandlingsdelegationen Föreningsdelegationen Familjebostäder På årsmötet valdes till föreningsdelegation Familjebostäder för ett år: LH Ordinarie Ersättare LH 1202 Sandfjärden Rita Lundin Vakant LH 2200 Galgbacken Ulla Lundström Vakant LH 3201 Sturebo Kristina Tell Vakant LH 3202 Bjule Viveka Thalén Vakant LH :an Rita Lundin Vakant LH 4203 Getfoten Gun Wahlberg Hans Markusson LH 4216 Myran Lena Eklund Vakant LH 4403 Sjöfågeln Astrid Jacobsson Vakant LH 4412 Hägervägen/Torögatan Leif Hörlin Vakant LH 4415 Pepparvägen Kristina Strömvall Vakant Förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder Varje LH inom Svenska Bostäder har rätt att nominera en delegat till denna delegation. Syd-Osts förhandlingsdelegation är en del av Stora delegationen i Svenska Bostäder som består av representanter från alla LH i Svenska Bostäders hela bestånd i Stockholms Stad. Svenska Bostäders stora delegation har i uppdrag att förhandla om hyror och villkor i bolaget. De ska även utse en liten delegation som sitter i direkta förhandlingar med Svenska Bostäder. På årsmötet valdes till förhandlingsdelegationen för Svenska Bostäder för ett år: LH Ledamot LH 1102 Hasselgården Ingegerd Schmiedlau (valdes in under året) LH 1120 Åstorpsringen Mikael Karlsson LH 2103 Blixten Maria Sedemark LH 2104 Björkhagen 2 Ulf Eriksson LH 2105 Arkö Lars Larsson LH 2106 Fyren Börje Hård LH 2108 Huvudskäret Eva Eriksson Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 4

5 Föreningsdelegationen Svenska Bostäder På årsmötet valdes till föreningsdelegationen för Svenska Bostäder för ett år: LH Ordinarie Ersättare LH 2105 Arkö Lars Larsson Marie-Louise Folkman LH 2106 Fyren Reine Meyer- Strömberg Vakant LH 2108 Huvudskäret Eva Eriksson Lisbeth Wall Bostadspolitik Hyresgästföreningen Syd-Ost påverkansarbete sker främst mot lokala politiker inom vårt föreningsområdes tre stadsdelsnämndsområden (SDN): Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, och Skarpnäck. Var och en av dessa är lika stora som normala svenska kommuner. Flera stora programområden för nybyggnation pågår inom vårt föreningsområde och i valrörelsen var politikerna eniga att vi i Stockholm vi behöver bygga många fler bostäder och takten ska öka. En stor del förväntas byggas i söderförort. Förbundets bostadspolitiska satsning Bostadslyftet som startade 2013 med en metod att ta fram ett bostadspolitiskt program för varje föreningsområde fortsatte. Tillsammans med övriga nio föreningar i Stockholms kommun togs fram ett förslag till gemensamt program övergripande för Stockholms stad. Våra prioriterade frågor var: Att försvara allmännyttan mot ombildningar till bostadsrätter Att driva på nybyggnation för att minska bostadskön för unga vuxna Att verka för ett gott boende till rimliga kostnader för alla. Genom förbundets hemsida flerhem.se gavs möjlighet att skriva direkt till våra politiker på kommunnivå och utöva kampanj förbyggande under hashtaggen #flerhem via facebook, twitter och Instagram. I samband med Festival för 17! så Nytorps gärde den 6 september genomfördes en instagramkampanj som med hamnade på flerhem.nu Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 5

6 På LH-konferensen i oktober fortsatte vi arbetet att börja göra det bostadspolitiska arbetet lokalt och lokalt förankrat. Och prövade på att skriva lokala bostadspolitiska program. Det kommer fortsätta under Den nya politiska majoriteten i Stockholms stadshus Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministisk initiativ tog beslut att stoppa nya ombildningar av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter. En uppgift som tagit mycket kraft från föreningen att stödja hyresgäster lokalt i bostadsområdena för hyresrättens bevarande. Ett av våra främsta krav i valrörelsen har hörsammats. Under maj, juni och i augusti hölls ett antal öppna hus på föreningens expedition och flera från styrelsen medverkade på möten i bostadsområden med fokus att ge en mer rättvis bild vad ombildning innebär som mot ombildningskonsulters marknadsföring. För att få ett starkt genomslag för de frågor som är viktiga för hyresgäster behövs ett ständigt bostadspolitiskt arbete och valrörelse 2018 börjar nu. Hemsida och information Under året har föreningens hemsida hgfsydost.se och Syd-Ost sida på Facebook facebook.com/hyresgastforeningensydost uppdaterats kontinuerligt. Hyresgästföreningen Syd-Ost finns även nu på Instagram: instagram.com/hgf.sydost/ Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 6

7 Bildning Ansvarig som arbetar med bildning är PA Waern. Utbildningarna under året genomförts i enlighet med utbildningsplanen. Antalet deltagare på Sydosts kurser framgår av nedanstående tabell. Utbildningsstatistik för HGF Sydosts kurser 2013 Kurs Datum P G Å U BLA för kassörer Sydost Data del 3 Sydost (redigera bilder) Data steg 2 Sydost (Word) Datakurs grund Sydost Fotokurs Ta en bra bild Del Fotokurs Ta en bra bild Del Hemsideutbildning Steg Hemsideutbildning Steg HGF:s Historia Kurs i Glasfusing Del Kurs i Glasfusing Del RoS Sydost kväll RoS Sydost kväll SUMMA: P = Planerat antal deltagare G = Antal som genomgått kursen Å = Lämnat återbud U = Uteblivit utan angivande av orsak Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Föreningens geografiska område; området omfattar församlingarna Enskede, Årsta, Vantör, Skarpnäck samt Farsta. I Hyresgästföreningen Syd-Osts verksamhetsområde fanns cirka 63 aktiva lokala hyresgästföreningar som är aktiva. Styrelsen leder föreningsverksamheten samt verkställer de av årsmötet fattade beslut. Dessutom ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och verksamhetsplanering. Styrelsen har också tillsynsansvar av de lokala hyresgästföreningarnas verksamhet och ekonomi. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 7

8 Medlemsantal Hyresgästföreningen Syd-Ost hade den 31 december medlemmar. Syd-Ost medlemsantal är fördelat på 9822 medlemmar som bor i allmännyttigt ägda hyresrätter och 8842 medlemmar som bor i privatägda hyresrätter. Sammanställning LH-områden 2014 Totalt har hyresgästföreningen Syd-Ost, som omfattar stadsdelarna inom Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsområden, 161 områden (med det menas aktiva områden, nedlagda/vilande samt även helt nya). Årsmötet Årsmöte 2014 hade 71 röstberättigade samt ett ej antal räknade övriga gäster. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för det gånga året och valde styrelse. Förhandlingarna som avlöpte i ett gott klimat ajournerades för intagande av en lunchbuffé. Årsmötets ordförande vad Veronica Ekström från Vänsterpartiet. Deltagarna fick information om aktuell bostadspolitik av Terje Gunnarson. PO Brogren informerade om läget gällande ombildningsförsök i länet och framförallt hur det såg ut i Syd-Ost föreningsområde. Budgetmötet Regionfullmäktige På årsmötet valdes följande att representera föreningen på regionfullmäktige Ordinarie: Hervor Holm, Ola Janfjäll, Jörgen Johansson, Lars Larsson, Janåke Skoog, Rita Lundin, Kristina Strömvall, Christina Lindholm, Terje Gunnarson, Annie Bärnevåg, Peter Frisell, Johan Hultberg, Pehr Anders Waern, Katarina Kalavainen, Peggy Jönsson, Karl Roger Johansson samt Sophie Kürt-Lanwehr. Ersättare: Per-Åke Pettersson, Anders Djerf, Ingegerd, Schmiedlau, Harry Bergström, Lisbeth Wall, Lars Holmström, Bo Wilhelmson samt Ulla Lundström. Valberedning Valberedningen 2014 har bestått av Gunnar Andersson, Sven Löfberg, Annie Bärnevåg, Åsa Jarra, Rose-Marie Björling samt sammankallande Per-Åke Pettersson. Annie Bärnevåg valde att avgå i början av valberedningens arbete. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 8

9 Service och föreningsexpeditionen Föreningsexpeditionen på Önskehemsgatan 40 i Högdalen har haft öppet januari-oktober 2014 på onsdagar mellan klockan till Från och med oktober har expeditionen ändrat öppettider till klockan 12:00-19:00 som beslöts på LH konferensen. Med undantag för sommar och jul-uppehåll. Telefonnummer till expeditionen: Alla är välkomna in och vi bjuder på kaffe och kaka, samt kan hjälpa till med kopiering, även i färg, samt att skriva ut och scanna in till våra internetanslutna datorer mm. Dock har besöksantalet minskat under året troligvis pga. flytt och renovering. Bemanningen av expeditionen har i första hand utgjorts av styrelsens ledamöter, men även andra förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Syd-Ost har varit med och bemannat expeditionen på ett förtjänstfullt sätt. Det har inneburit att expeditionen har kunnat hållas öppen enligt plan. Hyresgästföreningen Syd-Ost har många och väl fungerande servicestationer tillgängliga för föreningens lokala Hyresgästföreningar och Husombud. Servicestationerna är tänkta att fungera som samlingspunkter och mötesplatser för förtroendevalda, medlemmar och boende i området. Servicestationernas bemanning utgörs av förtroendevalda i de lokala Hyresgästföreningarna i respektive område. Servicestationen i Hökarrängen har startats upp under året. Karl Roger Johansson har varit ansvarig för expediton och servicestationerna, med hjälp och stöd i funktionen av andra styrelsemedlemmar. De servicestationer som är aktiva i vårt område är: Bagarmossen, Farsta Strand, Kärrtorp, Hökarängen och Årsta, samt Syd-Ost:s expedition. En del av våra servicestationer har besöksdatorer. Karl Roger kommer att fortsätta se över servicestationerna, med teknikunderhåll samt materialöversyn. LH-stöd / Lokalt arbete Nytt för i år är att alla i styrelsen blivit kontaktpersoner till de aktiva Lokala Hyresgästföreningarna. Varje LH har fått reda på vem i styrelsen som är deras kontaktperson. Bl.a. har man varit med på möten, hjälpt till vid problem samt varit allmänt stödjande i deras arbete. Styrelsen samverkar med de anställda på regionkontoret i Globen med olika stöd till de lokala föreningarna. Rita Lundin har tillsammans med Janåke Skoog och verksamhetsutvecklare Birgitta Bergholm Sjöblom, regelbundet haft möten. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 9

10 Under verksamhetsåret har styrelsens ledamöter på olika sätt stöttat de lokala föreningarna och förtroendevalda i föreningsområdet. Det har varit en del ombildningar under året av hyresrätter till bostadsrätter. Styrelsens bedömning är att stödet har fungerat väl men att det givetvis går att utveckla det ytterligare. Styrelsen har medverkat och/eller besökt många av de lokala föreningarnas årsmöten. Kassören har också varit många lokala föreningar behjälplig med ekonomin inför årsmötena. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 10

11 Slutord Förhandlingar Våra medlemmar förväntar sig att Hyresgästföreningen ska förhandla fram rimliga hyror. Något som komplicerats av att Allmännyttan i Stockholm valt att bli medlemmar i Fastighetsägarförbundet. Delegationerna får ständigt vänta på ramavtalet och varandra vilket gjort att förhandlingsperioderna blivit längre, vilket är besvärligt för våra medlemmar. För att bli starkare och orka med de allt besvärligare förhandlingsomgångarna måste vi bli fler aktiva inom förhandlingsarbetet. Det är av stor vikt att utser fler representanter och husombud till respektive förhandlingsdelegationer. Bostadspolitik Mycket av vårt boende styrs av bostadspolitik. T.ex. är allmännyttans ändrade inriktning ett resultat av ändrade ägardirektiv från den politiska majoriteten. Även bristen på nybyggnation, utförsäljning och ombildning av allmännyttan är resultat av beslut i stadshuset. Vi har inom vårt föreningsområde tre stora stadsdelsnämnder som är stora som kommuner. Dessa stadsdelsnämnder styrs av politiker, de är dessa personer som vi i första hand bör påverka så att de ändrar bostadspolitiken. För att åstadkomma detta har styrelsen påbörjat ett arbete med en anpassning av vår organisation till rådande förhållanden för att öka vår flexibilitet i vårt inflytande. LH-stöd och Lokalt arbete En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra LH i deras utveckling av aktiviteter i deras bostadsområden. Tyvärr så är detta föga känt av andra än de boende i deras egna kvarter. Därför har styrelsen under detta år samlat de förtroendevalda i olika gemensamma träffar där vi fått möjlighet att byta erfarenheter och förnuft om just det lokala arbetet. En annan stor arbetsuppgift inom detta område är har styrelsen varit att stötta LH, med deras årsmöten. Engagera flera Antal förtroende valda i vår förening är många, jämfört med andra folkrörelser. Genom ombildningarna de senaste åren och all oro och alla uppslitande konflikter i detta, har gjort att en hel del eldsjälar tappat sin glöd för det lokala arbetet. För att bryta den trenden har vi även här påbörjat en genomlysning för att underlätta så att fler medlemmar blir aktiva och deltagande. Vår erfarenhet är att vi behöver hitta nya arenor för att få flera engagerade i vårt arbete för trivsel, trygghet och gemenskap i de goda kvarteren. Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 11

12 Styrelsearbetet Många av styrelsemedlemmarna har varit mycket engagerade utanför det direkta styrelsearbetet. Flera av styrelsens medlemmar varit invalda på olika centrala funktioner som styrelser och förbundsstämman m.m. samt i de små förhandlingsdelegationerna (de som förhandlar). Ännu fler av styrelsemedlemmarna har ingått i de stora förhandlingsdelegationerna. Andra har på sin egen hemmaplan arbetet hårt mot utförsäljning och ombildning av allmännyttan. Dessutom har många varit aktiva direkt eller indirekt under detta Supervalår. Allt detta har naturligtvis verkat menligt på den tid som ledamöterna har haft för själva styrelsearbetet. Totalt sett för våra medlemmar har dock denna tidsanvändning varit positiv. Till slut Vill vi tacka alla, oavsett uppgift, som jobbar hårt under året för att stärka hyresgästernas ställning! Styrelsen 2014 har bestått av: Janåke Skoog Hervor Holm Karl Roger Johansson Lars Larsson Peggy Jönsson Peter Frisell Christina Lindholm Jörgen Johansson Katarina Kalavainen Ola Janfjäll Pehr Anders Waern Rita Lundin Under 2014 har följande slutat: Terje Gunnarson Johan Hultberg Sophie Kürt-Landweher Verksamhetsberättelse 2014 Hyresgästföreningen Syd-Ost 12

Verksamhetsbera ttelse 2015

Verksamhetsbera ttelse 2015 Verksamhetsbera ttelse 2015 Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en Hyresgästförening inom HGF Region Stockholm. Föreningens geografiska område omfattar församlingarna Enskede, Årsta,

Läs mer

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2013

Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2013 Syd-Ost Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Hyresgästföreningen Syd-Ost 1 Förhandlingsarbete Någon egen delegation som är verksam inom HGF Syd-Ost och kan ta egna beslut gällande hyresnivåer

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-02-18 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-02-18 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Terje Gunnarsson, vice ordförande Leif Swärdh, ersättande ledamot Katarina Kalavainen, sekreterare

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1 Hyresgästföreningen Sydost Styrelseprotokoll nr 3 Sammanträde på HGF Sydosts expedition, Högdalen Tisdagen den 9:e juni kl 16.30-19.00 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL &1. Sammanträdet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

Hervor Holm, ledamot Sven Löfberg, ledamot Marie-Louise Folkman, ledamot Birgitta Bergholm Sjöblom, verksamhetsutvecklare (skriver protokoll)

Hervor Holm, ledamot Sven Löfberg, ledamot Marie-Louise Folkman, ledamot Birgitta Bergholm Sjöblom, verksamhetsutvecklare (skriver protokoll) Sida 1 av 6 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör P.A. Waern, ledamot Katarina Kalavainen ledamot Jörgen Johansson, ledamot Peter Almqvist, ledamot Rita

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-08-24 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats: Enskede Värdshus Tid 2014-08-24 kl 10:00-16:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Rita Lundin, ledamot Karl-Roger Johansson, ledamot Hervor Holm, ledamot

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2015-01-20 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2015-01-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-01-21 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Jörgen Johansson, ordförande Terje Gunnarsson, vice ordförande Sven Löfberg, ledamot Rosie Björling, ersättande

Läs mer

Rita Lundin Ordförande

Rita Lundin Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydost:s Expedition, Högdalen. Tisdagen den 13 januari 2009 mellan klockan 19:00 och 21:00 Närvarande ledamöter; Rita Lundin, vice ordförande Ola Janfjäll,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

3. Dagordning Ingen dagordning utskickad, vi skriver en dagordning på stortavla

3. Dagordning Ingen dagordning utskickad, vi skriver en dagordning på stortavla 124 54 Bandhagen Sida 1 av 7 Plats:, Bandhagen Tid 2014-04-08 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Sophie Kürth-Landwehr, ledamot

Läs mer

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter

Paragrafer 36-50. Närvarande ledamöter 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen torsdagen den 11 mars 2004 kl 18,30 21,15

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Expeditionen,, Högdalen Tid 2014-11-18 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Ola Janfjäll, kassör Katarina Kalavainen (vid pennan), ledamot Rita

Läs mer

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar.

2. Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Beslut Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning med kompletteringar. Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 22 mars 2008 kl 10,10-11,25 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 14 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Styrelsens ledamöter, ordförande Karin Spångberg, vice ordförande, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, remissansvarig Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder

Närvarande ledamöter. ansvarig förhandlingsverksamhet Svenska Bostäder. ansvarig förhandlingsverksamhet Familjebostäder 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Kastanjegården måndagen den 11 juni 2007 kl 17,00 18,30 Paragrafer 44-56 Närvarande ledamöter

Läs mer

Stig Hägerstrand Ordförande

Stig Hägerstrand Ordförande Sid 1 av 10 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 8 Juni 2010 mellan klockan 18:25 och 20:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande Jörgen Johansson, vice ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.

Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21. Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 8 Oktober 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 122-135 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost kl

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost kl Mötesmaterial 20161018 Dagordning styrelsemöte Syd-Ost Protokoll september Stadgarna 1. Mötet öppnas 2. Närvaro (anges närvaro/återbud/frånvaro) Sven och Annie ej närvarande 3. Dagordningen godkänns Med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Hyresgästföreningen Sydost Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Sydost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Det geografiska området omfattar

Läs mer

Birgitta Wiberg Ordförande

Birgitta Wiberg Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost lokal på Skebokvarnsvägen 322, Högdalen. Tisdagen den 13 maj 2008 kl 18:40-21:50 Närvarande ledamöter; Birgitta Wiberg, ordförande Ola

Läs mer

Leif Falkenstedt Ordförande

Leif Falkenstedt Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 5 November 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 136 150 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00.

Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00. 2006-11-11 Nr 1 / 2006 Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i föreningslokalen, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 januari 2006 kl 18,30-20,00 Paragrafer 1-13 Närvarande ledamöter Håkan Norrgård

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-09-15 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-09-15 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00 Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-09-15 kl 18:30-21:30 Närvarande ledamöter: Frånvaro: Janåke Skoog Rita Lundin (anmält) Karl-Roger Johansson, Katarina Kalavainen (anmält) Ola Janfjäll,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Hyresgästföreningen Sydost Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Sydost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Det geografiska området omfattar

Läs mer

Protokoll föreningsdelegation Stockholmshem 2009 08-27 Svartågatan 19 kl 18.00 kaffe till 18.30 mötet Började 19.00-21,15.

Protokoll föreningsdelegation Stockholmshem 2009 08-27 Svartågatan 19 kl 18.00 kaffe till 18.30 mötet Började 19.00-21,15. Bilaga 1 Protokoll föreningsdelegation Stockholmshem 2009 08-27 Svartågatan 19 kl 18.00 kaffe till 18.30 mötet Började 19.00-21,15. Deltagare på mötet Stig Hägerstrand. PA WAERN. Gunnar Andersson Björn

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Osts årsmöte på Globe Hotel lördagen den 19 mars 2005 klockan 0900-12,00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Osts årsmöte på Globe Hotel lördagen den 19 mars 2005 klockan 0900-12,00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Osts årsmöte på Globe Hotel lördagen den 19 mars 2005 klockan 0900-12,00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1. Mötets öppnande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov 2003-09-10 Nr 6 / 2003-2004 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 10 september 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Övriga ledamöter: Oklart om dessa har fått kallelse på grund av strul med e-postadresser. ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL

Övriga ledamöter: Oklart om dessa har fått kallelse på grund av strul med e-postadresser. ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 11 Maj 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande Ola Janfjäll, ekonomiansvarig

Läs mer

Birgitta Wiberg Ordförande

Birgitta Wiberg Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen på: Kastanjegården, Hökarängen. Tisdagen den 8 december 2008 mellan klockan 18.30 och 19.30 Närvarande ledamöter; Birgitta Wiberg, ordförande Rita Lundin, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Hyresgästföreningen Sydost Stadgebunden verksamhet Hyresgästföreningen Syd-Ost är en hyresgästförening inom Hyresgästföreningen Region Stockholm. Det geografiska området omfattar

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Paragrafer 36-53. Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 2004-03-26 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer 36-53 Närvarande ledamöter Håkan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 9 November 2010 mellan klockan 18:30 och 21:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012

Förhandlingsrutiner. Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner Beslutade av fullmäktige 24 nov 2012 Förhandlingsrutiner för Region Stockholm Regionens förhandlingsrutiner, målen i Agenda 2016 samt de nationella kvalitetskriterierna som beslutas

Läs mer

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010

Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Bromma/Ekerö Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2010 Styrelsens ledamöter Christer Lundenius, ordförande Bo Dahlberg, kassör, t o m april Niclas Bergquist,

Läs mer

Nr 1 / 2004 Box Johanneshov Sid 1 av 9

Nr 1 / 2004 Box Johanneshov Sid 1 av 9 Sid 1 av 9 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 januari 2004 kl 18,30 21,15 Paragrafer 1-18 Närvarande ledamöter

Läs mer

Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening Fastställande av röstlängd, antal röstberättigade. a) Årsmötesordförande

Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening Fastställande av röstlängd, antal röstberättigade. a) Årsmötesordförande Årsmötesprotokoll 1(2). Mötesdatum Mötestid (början slut): Kungsholmens hyresgästförening 100322 18.10-19.40 Mötesplats Finska skolan Fridhemsplan Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN Norrmalms verksamhetsberättelse 2016 inför årsmötet 2017 HGF Norrmalm Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00

Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: Pepparvägen 9B, Hökarängen. Tisdagen den 15 Februari 2011 mellan klockan 18:00 och 22:00 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer

Bildningsprogram för 2003

Bildningsprogram för 2003 Syd-Ost Bildningsprogram för 2003 2 st. Arvid ( grundutbildning ) Datum:, internat Kurs1 12-13 april eller Kurs 2 18 19 oktober Plats: Blommenhof hotell i Nyköping Plats: Externat Boplatsen Sista anmälningsdag:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 121 21 Johanneshov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 9 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler, Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 11 maj 2005 kl 18.30-22.00

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Plan- & Remissarbete FF1 FF3

Plan- & Remissarbete FF1 FF3 100 Rätt att bo, Råd att bo, Roligt att bo Verksamhetsplan 2017 Specificerad, för löpande uppföljning Uppdaterad 2016-12-17 Version 17-1 Gul markering innebär genomfört eller utgår Att bo är en mänsklig

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016

Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016 Valberedningens förslag till HGF Järfällas årsmöte 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLAS STYRELSE Styrelsen ska ha ett ojämnt antal ledamöter ( inräknat ordförande ), och normalt dessutom ersättare Ordförande

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Mötestid (början slut): Norrmalm

Mötestid (början slut): Norrmalm Styrelse-Protokoll 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Norrmalm 2013-02-26 18.00-22.00 1. Mötets öppnande Mötesplats Vanadisplan 3 Närvarande: Beatrice Eriksson, Fatima Fransson, Sören Kroon, Birgitta

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 5 december 2016, nr 10

Funktionshinderrådets möte den 5 december 2016, nr 10 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 5 december 2016, nr 10 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande Carita Mandelin Blazena Westerlund, vice ordförande Annika Nyström Karlsson Lena Nisula Wester 1

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening

Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening Protokoll årsmöte Tjärnö Samhällsförening Tid och plats: Söndag den 2 oktober, kl: 13-15 Församlingshemmet Tjärnö Närvarande: 57 personer. Ordförande Anna-Karin Ring öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat.

Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20. Föreningens ordförande Lena Berg förklarade mötet öppnat. Årsmötesprotokoll 2011 1(6). Mötesdatum Mötestid (början slut): Kungsholmen 110320 17.10-18.20 Mötesplats Parmmätargatan 3 Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Lena Berg förklarade

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-2 Sara Granberg. Ålderspresident... Lars Ericson. Justerande... Maria Thorgen och Jörgen Eklund BEVIS _ Plats och tid Elite Stadshotellet, kl. 18.30-18.45 Beslutande Maria Thorgren, Iréne Englund (för Britt Sandström), Karin Tilly, Jörgen Eklund, Alice Widlund, Ingemar Egelstedt, Ulrika Pettersson, Ulla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Verksamhetsberättelse Hyresgästföreningen Vällingby 2014 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter Jan Hanspers ordförande, Nälsta hyresgäst i brf vald 2014 för 2 år Syna Bahmani vice ordförande Vällingby

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer