Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning"

Transkript

1 Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

2 Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar GPS restider Kömätningar Kollektivtrafik (augusti) Parkeringsbeläggning Cykel- och gångtrafik (cykel i augusti) Trafiksäkerhet Stadsmiljö Stadsliv (augusti) Luftkvalitet Emissioner Buller Näringslivseffekter Handel och besöksintensiv verksamhet Taxi/bud/färdtjänst Hantverksföretag och trafikskolor Distributionstrafik och renhållningstransporter Jmf mellan två större arbetsplatser Barn- och ungdomars idrottande Samhällsekonomisk analys (fördelningseffekter i augusti) Regionalekonomisk analys Loggning av händelser

3 Utvärderingens organisation Referensgrupp (experter, förvaltningar, myndigheter, intresseorganisationer: Vad ska utvärderas och hur Miljöavgiftskansliet Beställning/koordinering av delprojekt Utvärderingsexperter inom olika områden (konsulter, högskolor, förvaltningar) Genomför delprojekt Delrapporter (ca 25 st) Vetenskaplig referensgrupp Avnämarreferensgrupp Vetenskapliga referensgrupper följer och ger synpunkter Analysgruppen Sammanfattar och värderar delprojekt Analysgruppens sammanfattning

4 Analysgruppens uppgift Ge oberoende, sammanfattande helhetsbild - väga samman och värdera olika delrapporter Kritiskt granska resultat/metodik och dra slutsatser Tagit hänsyn till omvärldsfaktorer, metodik, urval osv. Delrapporterna väsentligen samstämmiga

5 Analysgruppen Staffan Algers, KTH & Transek Karin Brundell Freij, Lunds universitet Jonas Eliasson, Transek (ordf.) Cecilia Henriksson, Inregia Lars Hultkrantz, VTI & Örebro universitet Christer Ljungberg, Trivector Lena Nerhagen, VTI & Högskolan Dalarna Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector (sekr.)

6 Idag: översikt, slutsatser, nedslag nytt sen 21 juni: samhällsekonomiska fördelningseffekter resvaneundersökningen

7 Målen har väsentligen uppfyllts % mindre trafik till/från innerstaden Blev 20-25% Ökad framkomlighet Kötiderna ner 30-50% i och kring innerstaden Essingeleden ung. som förut Minskade utsläpp 14% mindre i innerstaden; 2,5% i länet Invånarna ska uppleva att stadsmiljön förbättras Oklart svårt att definiera och mäta

8 Effekterna stabiliserade sig snabbt Passager över avgiftssnittet kl 6-19 Fordonspassager över avgiftssnittet kl % -24% -23% -22% -22% -22% -30% 2005 (beräknat) 2006 höstvardag jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec

9 Mindre trafik även långt ut och längre in -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% Innerstadsgata Innerstadsgata stor Innerstadsled utspädd minskning Innerstad (trafikarbete) Avgiftssnittet Inre infart Yttre infart Ytterstadsgata Tvärled tvärleder ung. oförändrade

10 Hur anpassade resenärerna sig? Många olika sätt att ändra sitt resande: Byte av färdsätt ändrade vägval ändrade målpunkter fler ärenden på en gång Hälften som försvann bytte till kollektivtrafik Infartsparkeringarna används men litet bidrag totalt sett Restidpunkt ändras i mycket liten omfattning

11 Vart har bilisterna tagit vägen? Länets invånare minskat bilresorna över snittet med ca 20 % motsvarar ungefär fordonspassager Länets invånare ökat resorna med SL över snittet med ca 5 % motsvarar ungefär kollektivtrafikpassager Obs! Dessa tal kan inte direkt jämföras med varandra. Det ena är fordon och det andra individer

12 Vilka bilresor har försvunnit? fritid -23% övrigt -33% inköp/service -27% tjänste -30% Obs! förändring inklusive årstidsvariationer. arbete/skola -22%

13 Vart har försvunna bilresorna tagit vägen? arbete/skola: mest till kollektivtrafik; några ändrar väg

14 Försvunna arbets-/skolresor med bil ändrat ruttval kollektivtrafik

15 Vart har försvunna bilresorna tagit vägen? fritid, inköp, tjänste, övrigt,

16 Övriga ärenden med bil Man har inte bytt till kollektivtrafik Man har istället gjort andra anpassningar som ändrat målpunkter bytt färdväg effektiviserat sig så att färre resor behövs

17 Män ändrade sitt resande mer än kvinnor Bilresor under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Kvinnor -9% Män -21%

18 Höginkomsttagare berörs mest medelinkomsttagare ändrar sig mest Bilresor under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Hög Låg Medellåg Medelhög Medel

19 Höginkomsttagare berörs mest medelinkomsttagare ändrar sig mest Bilresor under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Hög -15% Låg -6% Medellåg -25% Medelhög -9% Medel -30%

20 Biltrafik från olika områden Bilresor under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Söder yttre förort Norr yttre förort Söder inre förort Norr inre förort Lidingö Innerstaden

21 Lidingö och innerstaden berörs mest och ändrar sig mest Bilresor per person under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Söder yttre förort Norr yttre förort Söder inre förort Norr inre förort Lidingö Innerstaden

22 Lidingö och innerstaden berörs mest och ändrar sig mest Bilresor per person under avgiftstid med start eller mål i innerstaden Söder yttre förort -24% Norr yttre förort -8% Söder inre förort -23% Norr inre förort -24% Lidingö -32% Innerstaden -23%

23 Effekterna för länsinvånarna små sett över länet Bilresorna som minskat motsvarar ca 2 % av invånarnas alla resor i länet en vardag och drygt 4 % av alla bilresor

24 Fördelningseffekter

25 Hur många berörs av trängselskatten? Många betalar ibland få betalar ofta Under en tvåveckorsperiod betalar hälften av länets bilar trängselskatt någon gång men under 5 procent av bilägarna har en snittkostnad över 100 kr/vecka En liten grupp står för en stor del av passagerna 5 procent står för en tredjedel av intäkterna från privatbilar

26 Betald trängselskatt under 14 dagar 14% Nära hälften av länets privatbilar 12% % av länets privatbilar 10% 8% 6% 4% 2% 5% av länets privatbilar 1/3 av privatbilsintäkterna 0% kr/14 dagarsperiod

27 Allmänt om fördelningseffekter Variationen inom grupperna stor Intäktsanvändningen helt avgörande för hur en viss grupp påverkas Yrkestrafik och tjänsteresenärer stora vinnare höga tidsvärderingar Privatpersoner beräknas förlora före intäktsåterföring obs. att kalkylen inte innehåller hela sanningen

28 Vilka grupper betalar mest? Innerstads- och lidingöbor betalar omkring dubbelt så mycket som övriga Rika hushåll (stort konsumtionsutrymme) betalar nära tre gånger så mycket som fattiga hushåll (lågt konsumtionsutrymme) Förvärvsarbetande betalar omkring tre gånger så mycket trängselskatt som övriga Män betalar nära dubbelt så mycket som kvinnor Hushåll med barn resp. med två vuxna betalar ca 50 procent mer (per person)

29 Samhällsekonomi är inte hela sanningen: Innerstadsbor beräknas vara största förlorarna men är mest positiva! Restid Betald avgift Anpassning Netto före intäktsåterföring Norr ytterförort Norr inre förort Innerstaden Lidingö Söder inre förort Söder ytterförort Innerstads- och lidingöbor beräknas förlora ca dubbelt så mycket som övriga Så varför är innerstadsbor mest positiva till trängselskatten? möjligheten att använda bil ibland mycket värd? miljövinsterna större än beräkningarna antar?

30 Intäktsanvändningen avgör nettoeffekten Direkta effekter (restid + trängselskatt) Restid Betald avgift Anpassning Netto före intäktsåterföring Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Netto efter olika hypotetiska intäktsanvändningar Låg Medellåg Medel Medelhög Hög Lika återbäring Sänkt skatt Sänkt kollektivtrafiktaxa

31 Sammanfattande slutsatser

32 Vad blev vi överraskade av? att effekterna inträffade och stabiliserades så snabbt att den förbättrade framkomligheten syntes med blotta ögat omsvängningen i opinionen att sätten att anpassa sitt resande är så många

33 Om trängselskatten permanentas Sätt mål för vad som ska uppnås Avgiftsnivåer och klockslag kan finjusteras Ta hänsyn till säsongsvariation i trafiken Fortsätt förenkla betalning och administration

34 Lärdomar för framtiden Stora effekter jämfört med andra åtgärder Ex: Kringfartsleder beräknas minska innerstadstrafik procent Obs: Finansiellt överskott (som kan användas till investeringar) Komplement till investeringar både finansiellt och ur trafiksynvinkel Mer/bättre kollektivtrafik kan inte ensamt minska vägträngseln

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER

STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER STORSTADEN OCH DESS TRANSPORTER Strategisk analys Underlagsrapport till SAMPLAN Slutrapport från arbetsgruppen för det strategiska området Storstaden och dess transporter November 1999 1 Förord Detta är

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt?

RAPPORT. Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? RAPPORT Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? 2012-11-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer