RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Inbjudna Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg Pernilla Nilsson, FULL Högskolan Roger Johansson, Lunds universitet PROTOKOLL SAMRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Inbjudna Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg Pernilla Nilsson, FULL Högskolan Roger Johansson, Lunds universitet PROTOKOLL SAMRÅD"

Transkript

1 PROTOKOLL SAMRÅD RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 19 september Tid Kl Samrådsdeltagare Jens Alderblad, Kungsbacka Martin Boberg, Hylte Håkan Cajander, RUC Högskolan Simon Cederholm, Varberg Karin Delin, Falkenberg Fredrica Hass-Bergendorff, Ängelholm Klas Jacobsson, Halmstad UAF Bo Johansson, Laholm Mia Lönnqvist Petersson, Karamellens föräldrakooperativ, Varberg Ulla Palmqvist, RUC Högskolan Jessica Petersson, Laholm Thomas Svenningsson, Gnosjö Anna Sölvberg, LBS Ljud-& bildskolan, Halmstad Mikaela Sönnerstedt-Olsberg, Båstad Anmält förhinder Annika Elm Fristorp, LUT Högskolan Patrik Engström, Halmstad BUF Magnus Fogelblad, Kungsbacka Cecilia Kjellman, LUT Högskolan Paulina Narkaj Adolfsson, Ängelholm Ewa Werngren Kähler, Kaninens Montessoriförskola, Halmstad Maria Wirén, Varberg Inbjudna Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg Pernilla Nilsson, FULL Högskolan Roger Johansson, Lunds universitet 1

2 1. Välkomna Samrådets deltagare presenterade sig, och alla nya deltagare hälsades hjärtligt välkomna. 2. Föregående samrådsmötesprotokoll Protokollet gås igenom. 3. Stipendier Lärarutbildningen får inte använda statliga medel för utlandsstipendier till studenter. Samrådet diskuterar lösningar för kommunerna att kunna gå in med medel och i utbyte få exempelvis en internationaliseringsdag med föreläsningar, workshops eller liknande aktiviteter. Alternativet att använda EU-medel är tyvärr inte möjligt. I Falkenberg finns möjlighet för personal att söka medel för fritidsstudier, kanske kan öppnas även för stipendier. Senast ska kommuner och fristående verksamheter återkomma till RUC om man har möjlighet att ingå ett samarbete stipendier enligt ovan. 4. Information från nätverksgrupper Språkutveckling Nätverksgruppen har varit aktiv ca 6 månader, och Håkan beskriver verksamheten. Tyvärr saknas tre kommuner, Varberg, Kungsbacka och Båstad. Matematikutveckling Gruppen kommer under hösten att ha tre tillfällen, och vid varje tillfälle redovisar en av kommunerna aktuellt utvecklingsarbete. RegEnt Gruppen har varit aktiv ett tag, men fortfarande finns ingen tydlig uppdragsbeskrivning, och budget. Håkan föreslår att samrådet beslutar att RegEnt ska utvärderas av förvaltningschefsgruppen. Samrådet beslutar att föreslå Region Hallands förvaltningschefsgrupp att utvärdera RegEnt, för att ge riktlinjer för gruppens framtida arbete och en tydligare koppling till Region Halland. IKT Håkan beskriver den utveckling som för närvarande sker på Högskolan inom IKT. Bl a har man tillsatt en ny forskningsgrupp kring ämnet. En gemensam grupp för kommunerna och Region Halland skulle behövas, och Håkan skulle gärna se att denna grupp leds av någon från kommunerna, på samma sätt som Erica Eklöf driver språknätverket. Klas ser gärna att RUC och lärarutbildningen driver denna fråga. Håkan skickar ut en förfrågan till kommunerna, och bjuder in till ett nytt möte, troligen i november. Frågeställningar att diskutera på nästa samråd: Syfte Deltagare förvaltningsnivå? Uppdrag 2

3 5. Systematiskt kvalitetsarbete Konkreta exempel från samrådsdeltagare Karin Delin, Falkenbergs kommun Karin beskriver det kvalitetsarbete som bedrivis i Falkenberg under temat Alla ska lyckas. Konceptet har bl a inspirerats från Gnosjö kommun. Man har utgått från fyra teman: - Rådande kultur - Kunskapssyn - Ledarskap - Barn- och elevsyn Under varje tema finns vissa ledord, som färgmarkerats efter en viss bedömningsskala. Efter att de olika enheterna inom kommunen gått igenom matrisen har man kunna jämföra, diskutera och komma fram till utveckling. Karin delar också ut en broschyr. Klas Jacobsson, Halmstad UAF Klas beskriver bakgrunden till att man på huvudmannanivå inom UAF bestämt sig för att analysera hur resultaten ser ut. Det visade sig då att matematiken stack ut rejält. En väldigt stor andel elever fick F i matematik, och Klas beskriver hur man arbetat för att komma tillrätta med detta, och poängterar att detta är ett långsiktigt arbete, som måste ske fortlöpande. Bo Johansson, Laholm Bo beskriver Laholms koncept Att något så enkelt kan vara så svårt. Det är av stor vikt att personalen själva skriver målen, för att dessa ska kunna nås. Den som har fattat beslutet har möjlighet att göra förändring. Efter att en skola skrivit sina mål, skriver varje lärare, individuellt, sina resp mål, för att nå full optimering. Anna Sölvberg, Ljud- & bildskolan, Halmstad Anna beskriver att Lbs har olika fokusområden att prioritera. Ett exempel på detta är förbereda gymnasieeleverna på hur det kan är att studera på en högskola. Bl a lät man eleverna genomföra förra årets högskoleprov, vilket de tyckte var ganska skrämmande. Eleverna har också sökt information om kraven för att kunna söka till högskola mm. Simon Cederholm, Varbergs kommun Simon beskriver det systematiska kvalitetsarbete som bl a utgår från olika uppföljningspunkter, för mätning av resultatet. Nuläget på de olika nivåerna i kommunen, från förskola till huvudman, ser mycket olika ut, och Simon lyfter frågan Analysstöd i RUCs samråd. Han vill också lyfta upp kvalitetsarbete i en organisation med stora förändringar och svåra ekonomiska förutsättningar. En annan fråga är hur man får kvalitetsarbete och budgetarbete att hänga ihop, ett arbete där man i Varberg bl a använder det nya BRUK. Information om PRIO Arja Holmstedt Svensson beskriver sitt uppdrag från SKL, PRIO, som hon arbetat med under det senaste året (projektledare under senaste halvåret). I PRIO arbetar man med varje skolas förutsättningar, med ett verktyg för hur man ska kunna hantera och analysera stora mängder information. Arjas arbete har gått ut på att utbilda förändringsledare som i sin tur arbetar vidare med projektet i sina organisationer. I och med att Mc Kinsey varit med och tagit fram materialet finns det ett fylligt material att använda sig av direkt ute i de olika skolorna. Efter genomförandet säger deltagarna ofta att de inte kommer att arbeta på samma sätt framöver, eftersom alla blir medvetna om vad man lägger sin arbetstid på. Som lärare är man nöjd med detta, eftersom man själv varit med och arbetat fram resultatet. 3

4 Jessica beskriver hur hon genomfört utbildningen till förändringsledare, för att kunna sprida konceptet i Laholm. En politikergrupp kommer att tillsättas, för att underlätta förankringsarbetet. Alla kommuner som deltar får en värdkommun, där man kan medverka, och använda som mentor, för att lättare komma in i projektet. Arja trycker på att, för att nå förändring i det operativa ledarskapet, måste alla gå från nivån Information, via Dialog fram till den djupaste nivån Utmaning. Här finns också perspektivet Närhet-Distans att beakta, något som kan användas på alla nivåer. Problematisering av systematiskt kvalitetsarbete Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap från Lunds universitet, presenterar sig, och Lic-Forskarskolan för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället kom en förfrågan om att starta en forskarskola, som är väldigt speciell eftersom den är så nära kopplad till skolhuvudmännen. Dessutom ska den inte ta slut när den är avslutad! Roger beskriver i huvuddrag vilka skillnader som finns mellan denna forskarskola och andra forskarskolor. Upplägget för forskarskolan är att man är på forskarskolan 50% och i sin kommun 50%, under fyra år. Senaste ansökningsdatum till forskarskolan är Argumenten varför det är viktigt med forskarskola finner man i kunskapsmätningarna PISA och TIMSS om elevers nv/teknik kunskaper. Det finns många utmaningar kring att fånga ungdomars uppmärksamhet, inom nv/teknik inom den nya tekniken, t ex chattforum och bloggar. Inom forskarskolan kommer man också att anordna ett antal konferenser för den södra regionen. 6. Kommundoktorander hur kan de vara en resurs? Pernilla lyfter frågan som gäller för många licentiander när de kommer tillbaka till sina kommuner. Hur använder kommunerna den nya kompetens som skapats? Samrådet diskuterar vilka fördelar en forskarskola kan ha, men också problematiken som uppstår vid implementering i kommunerna. Det handlar bl a om mottagarkapacitet. En lösning kan vara att driva forskarskolan tillsammans. 7. Hur får vi fler sökande till lärarprogrammen? Pernilla beskriver den nya utbildningen KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning), där HH fått medel från Utbildningsdepartementet för att starta ht15 med en utbildning på heltid under tre terminer. Det finns ett stort behov av lärare inom nv/teknik-området, men väldigt få sökande. Departementet utlovar kr för var och en som genomfört utbildningen, men det är ändå svårt att rekrytera. Därför gäller det att vara kreativ, och försöka hitta nya rekryteringsvägar. Pernilla öppnar möjligheterna till samarbete. En tanke kan vara att de kan jobba i skolan 2-3 dagar, och studerar övrig tid. Pernilla beskriver också Teach for Sweden, som är en form av KPU. Verksamheter som är intresserade av ett samarbete med Högskolan, kopplat till KPU enligt ovan, kontaktar Pernilla Nilsson. 4

5 8. Kommunförlagda förskolelyftskurser vt15 Projektet förskolelyft, som drivs av Skolverket, upphör , men troligen kommer ett nytt förskolelyft att gälla från Under vt15 kommer endast kommunförlagda förskolelyftskurser att kunna erbjudas, och de kommuner som är intresserade av dessa ombeds meddela Ulla sitt intresse. Hittills har följande kommuner anmält intresse: Kungsbacka naturvetenskap och teknik Falkenberg och Laholm flerspråkighet Information om de olika kurserna på Skolverkets sida. Kommuner och enskilda verksamheter som är intresserade av kommunförlagda förskolelyftskurser kontaktar RUC. 9. Studie- och yrkesvägledning i utbildningen Ulla beskriver samverkansprojektet mellan bl. a. Skolverket, Region Halland, Arbetsförmedlingen, Lärarutbildningen samt RUC där lärare och studie- och yrkesvägledare handledas för att förbättra studieoch yrkesvägledningen i alla ämnen och årskurser. Ewa Wictor är ansvarig för handledningen, som startar , med ca 50 deltagare från Halmstad, Varberg och Hylte. Läs mer om uppdragsutbildningen. 10. Samrådets öppna seminarier ht14 Håkan beskriver de seminarier som presenteras på Dels är det aktiviteter inom nätverken, och dels är det två fortbildningspaket vardera om 3 tillfällen: Elevhälsan att stärka relationer, minska stress och öka vardagsglädje i skolan samt Bedömning för lärande. Dessutom genomförs ett seminarium i Falkenberg, vid två tillfällen, Förskola i vår tid en demokratisk mötesplats, med Per Bernemyr från Reggio Emilia-institutet. Samrådsdeltagarna ombeds sprida information om seminarierna i sina nätverk. På nästa samråd inleds samtal kring nästa års inriktning på kompetensutveckling, och deltagarna ombeds ta med förslag. 11. Region Halland - Region Hallands tillväxtstrategi - Ny utvecklingsledare Karolina Reinhold presenterar sig och den roll hon har inom Region Halland, och beskriver bl a matchningen mellan arbetsmarknad och utbildning och den senaste tekniken, en jämställd arbetsmarknad. I nuläget ligger fokus på att hitta de gemensamma punkterna, så att frågor lyfts upp i rätt forum. 12. Samrådets konferens oktober Håkan ber att samrådet skickar in förslag på var lunch-lunch-konferensen skulle kunna vara. Ett förslag är Hotell Havanna i Varberg, och Simon ska återkomma med information till RUC. Håkan ber också samrådet att skicka in förslag på frågor att ta upp på konferensen. RUC skickar ut de gemensamma strategierna inför konferensen, så att alla nya samrådsdeltagare blir uppdaterade. På nästa samråd kommer strategierna att vara en av utgångspunkterna för samrådets planering inför

6 13. Övriga frågor Science Safari Buss Håkan beskriver projektet som har koppling både till Teach for Sweden och KPU. Lärarutbildningen har tillsammans med Region Halland skrivit en ansökan, och det vore mycket spännande om kommunerna också vill vara med i projektet. Kostnad/kommun under tre år är ca Samrådet kontaktar Håkan för mera information, om intresse finns för deltagande i projektet. Övriga frågor Resterande frågor på dagordningen tas upp på nästa samråd. 6

RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Inbjudna Viktoria Struxsjö, Skola-näringslivsutvecklare BUF, Varberg PROTOKOLL SAMRÅD 2014-10-24

RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Inbjudna Viktoria Struxsjö, Skola-näringslivsutvecklare BUF, Varberg PROTOKOLL SAMRÅD 2014-10-24 PROTOKOLL SAMRÅD 2014-10-24 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Tid Tordagen den 23 oktober - fredagen den 24 oktober Kl. 15.00 den 23 oktober kl. 13.00 den 24 oktober Samrådsdeltagare Jens Alderblad, Kungsbacka Martin

Läs mer

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten

PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2014-12-05 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 12 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, B231 Insikten Samrådsdeltagare 1. Jens Alderblad, Kungsbacka 2. Martin

Läs mer

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad

Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Protokoll 2013-10-10-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag och fredagen 10-11 oktober 2013 Tid Torsdag 131010 Plats: Tylebäck kursgård samt studiebesök på Söndrumsskolan, Halmstad Närvarande 1. Fredrica Hass-Bergendorff

Läs mer

Kommunerna har till RUC skickat in synpunkter på insatser under 2015, gällande:

Kommunerna har till RUC skickat in synpunkter på insatser under 2015, gällande: PROTOKOLL TILL SAMRÅD 2015-02-27 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 27 februari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad, Faculty styrelserum Samrådsdeltagare 1. Jens Alderblad, Kungsbacka 2.

Läs mer

Protokoll. RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 31 januari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad

Protokoll. RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 31 januari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad Protokoll 2014-01-31 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 31 januari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad Närvarande Martin Boberg Hylte Håkan Cajander RUC Högskolan Karin Delin Falkenberg Annika

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-04 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Torsdagen den 4 juni Tid Kl. 09.00-15.00

PROTOKOLL 2015-06-04 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Torsdagen den 4 juni Tid Kl. 09.00-15.00 PROTOKOLL 2015-06-04 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdagen den 4 juni Tid Kl. 09.00-15.00 Närvarande Jens Alderblad, Kungsbacka Martin Boberg, Hylte Håkan Cajander, RUC Högskolan Patrik Engström, Halmstad

Läs mer

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. PROTOKOLL SAMRÅD 2012-03-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

PROTOKOLL 2015-09-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 11 september Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: I305, Högskolan i Halmstad

PROTOKOLL 2015-09-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE. Datum Fredagen den 11 september Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: I305, Högskolan i Halmstad PROTOKOLL 2015-09-11 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 11 september Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: I305, Högskolan i Halmstad Närvarande Jens Alderblad, Kungsbacka Martin Boberg, Hylte Håkan Cajander, RUC

Läs mer

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE 2013-09-06. Datum Fredagen den 6 september 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE 2013-09-06. Datum Fredagen den 6 september 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad Protokoll 2013-09-06 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 6 september 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad Närvarande 1. Cecilia Kjellman Högskolan (fm) 2. Fredrica Hass-Bergendorff Ängelholms

Läs mer

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE 2013-05-28. Datum Fredagen den 28 maj 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Falkenberg

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE 2013-05-28. Datum Fredagen den 28 maj 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Falkenberg Protokoll 2013-05-28 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 28 maj 2013 Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Falkenberg Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstads kommun 2. Annika Elm Fristorp 3. Carina Uvenfeldt

Läs mer

2. Fritidshemmen Lars Andersson från Stockholms Universitet höll i en information och diskussion om fritidshemmen.

2. Fritidshemmen Lars Andersson från Stockholms Universitet höll i en information och diskussion om fritidshemmen. PROTOKOLL SAMRÅD 2011-12-02 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredag den 2 december Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Högskolan i Halmstad, Faculty club Närvarande Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun Frank Wedding Halmstad

Läs mer

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR MINNESANTECKNINGAR 2016-09-09 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 9 september Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Q436, Högskolan i Halmstad, Q-huset, se Campuskarta Närvarande 1. Paulina Narkaj Adolfsson, Ängelholm

Läs mer

Datum Fredagen den 3 januari Tid Kl Plats Varberg, Norrgatan 25, lokal: Dialogen på förvaltningen

Datum Fredagen den 3 januari Tid Kl Plats Varberg, Norrgatan 25, lokal: Dialogen på förvaltningen PROTOKOLL SAMRÅD 2012-02-03 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 3 januari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats Varberg, Norrgatan 25, lokal: Dialogen på förvaltningen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun

Läs mer

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD 161208-09 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag 8 fredag 9 december 2016 Tid 161208 kl 12.00 161209 kl 12.30 Plats: Lögnäs Gård utanför Laholm Närvarande Jens Alderblad Kungsbacka Klas

Läs mer

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD Datum Fredagen den 28 oktober Tid Kl Plats: Q436, Högskolan i Halmstad

RUC:S SAMRÅDSMÖTE MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD Datum Fredagen den 28 oktober Tid Kl Plats: Q436, Högskolan i Halmstad MINNESANTECKNINGAR SAMRÅD 2016-10-28 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 28 oktober Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Q436, Högskolan i Halmstad Närvarande Jens Alderblad, Kungsbacka Klas Almer, Halmstad UAF

Läs mer

RUC:S SAMRÅDSMÖTE PROTOKOLL Datum Fredagen den 29 januari Tid Kl Plats: Q436, Högskolan i Halmstad, Q-huset, se Campuskarta

RUC:S SAMRÅDSMÖTE PROTOKOLL Datum Fredagen den 29 januari Tid Kl Plats: Q436, Högskolan i Halmstad, Q-huset, se Campuskarta PROTOKOLL 2016-01-29 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 29 januari Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Q436, Högskolan i Halmstad, Q-huset, se Campuskarta Närvarande Martin Boberg, Hylte Håkan Cajander, RUC Högskolan

Läs mer

1. Välkomna (Presentation av dagarna och Kungsbacka) Håkan Cajander/ Jens Alderblad

1. Välkomna (Presentation av dagarna och Kungsbacka) Håkan Cajander/ Jens Alderblad PROTOKOLL SAMRÅD 2011-09-08-09 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Torsdag-fredag 8-9 september 2011 Samrådsmöte 8 sept och Visionsarbete 9 sept Tid Kl. 9-17 8 sept och 9-16.00 9 sept Plats Kungsbacka Säröhus Närvarande

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Sektionsråd 2013-01-29

Sektionsråd 2013-01-29 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-01-29 Datum 2013-01-29 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ärendena

Läs mer

Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion

Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion Fristående verksamheter i RUCs samverkansregion Minnesanteckningar 161121 Håkan Cajander (HC) hälsar alla välkomna (se bifogad deltagarförteckning) och berättar kort om vad som händer på Högskolan och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Sektionsråd 2014-10-15

Sektionsråd 2014-10-15 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 6/2014 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2014-10-15 Datum 2014-10-15 Tid Kl. 13.15-16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej närvarande

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE

Protokoll RUC:S SAMRÅDSMÖTE Protokoll 2014-05-23 RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 maj Tid Kl. 09.00-15.00 Plats: Högskolan i Halmstad Närvarande Martin Boberg Hylte Håkan Cajander RUC Högskolan Lovisa Ronan Varberg Karin Delin

Läs mer

Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC

Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC Verksamhetsmål 2010-2011 för RUC Regionalt utvecklingscentrum Samverkan vid lärarutbildningen Högskolan i Halmstad Verksamhetsmål Samverkan för kompetensutveckling RUC ska medverka till att öka möjligheterna

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Sektionsråd

Sektionsråd HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2013 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2013-10-30 Datum 2013-10-30 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Q503 Cecilia

Läs mer

Enskild verksamhet 150414 Välkomna! 2015-02-27

Enskild verksamhet 150414 Välkomna! 2015-02-27 Enskild verksamhet 150414 Välkomna! Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS) och RUC Språkutveckling - Handledarutbildning Med anledning av uppstarten av Skolverkets nationella satsning på Läslyftet

Läs mer

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer,

REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM. RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, REGIONALT UTVECKLINGSCENTRUM En resurs för dig RUC vill stärka samarbetet med skolsamhället, idrottsorganisationer, kulturinstitutioner och näringsliv. Utvecklar lärandet RUC utvecklar din verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk. Halmstad 14 maj 2014

Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk. Halmstad 14 maj 2014 Regionalt språk-, läs- och skrivnätverk Halmstad 14 maj 2014 Presentation av nya deltagare Kort repetition av syfte och förväntade effekter av nätverket Gemensamma behov och intressen- en inventering inför

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-09-23 1(13) Plats och tid: Beslutande: Axel Olsons gata 4B, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens kansli, sal Visionen kl 08:15-10:55 Dag Hultefors (M),

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik

Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utvecklingsinsatser i matematik Skolhuvudmannens namn (gäller kommunala, statliga och fristående huvudmän) Halmstads kommun Namn på skolhuvudmannens företrädare

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Sektionsråd

Sektionsråd HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 7/2014 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsråd 2014-12-04 Datum 2014-12-04 Tid Kl. 09.00-16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej närvarande

Läs mer

Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg, Unos uno, skolan och e-samhälle och varit Sveriges ITkommun 2008. arja.holmstedtsvensson@skl.

Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg, Unos uno, skolan och e-samhälle och varit Sveriges ITkommun 2008. arja.holmstedtsvensson@skl. PRIO SKL Arja Holmstedt Svensson, Falkenberg, Unos uno, skolan och e-samhälle och varit Sveriges ITkommun 2008. arja.holmstedtsvensson@skl.se 0705586435 Thomas Berglund thomas.berglund@skl.se 0702411601

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund

Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund Regional samverkansorganisation för en skola på vetenskaplig grund 32 kommuner 3-årigt inledande avtal 1 juli 2011 2014, förlängt till 1 juli 2015 1 kr per invånare och år FoU-enhet inom KFSK, en vetenskaplig

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014

Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Hjärtligt välkomna till Nyanländas lärande! Onsdagen 12 november 2014 Varför den här konferensen? Mer kunskap och samverkan ger bättre mottagande av nyanlända elever i skolan. Nyanlända elever är en heterogen

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl

Protokoll fört vid sammanträde med Enheten för Lärarutbildnings styrelse kl Protokoll fört vid sammanträde med s styrelse 020827 kl. 13.00-16.30 Lokal: K 226 Närvarande styrelseledamöter: Gunilla Lundkvist, ordförande (dock inte närvarande vid 9) Lars-Gunnar Franzén, SET (ordförande

Läs mer

Välkommen till RUC-råd!

Välkommen till RUC-råd! Välkommen till RUC-råd! RUC-råd, program 2 mars 2017 09.45 Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet, presenterar forskningsmiljön Språk-, läs- och skrivutveckling Forskningsmiljön arbetar med flera olika

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Lärarutbildning KURSPLAN Dnr Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY204 Kursplanen är godkänd

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Genomförda uppdrag 2010-2014

Genomförda uppdrag 2010-2014 Org nr. 556710-8260 Genomförda uppdrag 2010-2014 2010 IKEA BPS 2 dagar processledning ledningsgrupp, BPS Totalt antal: 15 personer Referens: Jens Lindell, tel. 0476-136 09 2010 Hammarplast 2 dagar produktutveckling

Läs mer

Skolchefsinstitutet. - Samskapande ledarskap för bättre utbildning

Skolchefsinstitutet. - Samskapande ledarskap för bättre utbildning Skolchefsinstitutet - Samskapande ledarskap för bättre utbildning Samskapande ledarskap Skolchefen är skolans högste chef och därmed den som ytterst ansvarar för huvudmannens expertis och kontinuitet i

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Matematikstrategi 2013-2015

Matematikstrategi 2013-2015 13-10-04 Matematikstrategi 2013-2015 Avsiktsförklaring Kommunens matematikstrategi har som syfte att göra FoG:s matematiksatsning tydlig och kommunicerbar samt ange inriktningen för utvecklingsinsatser

Läs mer

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Laholmsnämnden - Aktivitetsplan 2013 Uppdaterad: 2013-05-21 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 16-jan Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 21-jan 28-jan 04-feb 04-feb 04-feb Planeringsdag för nämnden s Helene Larsson, Karolina Reinhold och Linda Erlandsson träffas inför nämnden Diskussioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-09-10

Sektionsstyrelsen 2012-09-10 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 4/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-09-10 Datum 2012-09-10 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Bildningsförvaltningens IKT-strategi

Bildningsförvaltningens IKT-strategi Bildningsförvaltningens IKT-strategi 2017-2020 Strategisk agenda Uppdrag: Systemavdelningen stödjer, inspirerar och vägleder skolledare, lärare och övrig personal i deras användande av digitala verktyg

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - Varbergsnämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik

NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik NTA ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap och teknik Gerd Bergman, utvecklingschef NTA www.ntaskolutveckling.se Kompetensförsörjning: elevers intresse för naturvetenskap och teknik Läsåret 2013/14

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013

Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Minnesanteckningar från samordnarmötet den 14 maj 2013 Vår projektekonom Angelica Hedlund, som framöver kommer att hantera faktureringarna, kommer in och presenterar sig. Anna Öqvist, examinator inom förskollärarutbildningen

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson.

Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl, Mats Rönnelid och Per Carlsson. Mötesanteckningar Workshop KTP handledare Nya biblioteket, Falun 2014 10 22 13.00 15.00 Närvarande: Johan Kostela, Fredrik Remes, Mandy Bengts, Lars Karlsson, Åsa Svensson, Petter Kolseth, Hans Rosendahl,

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015-2016 Valbo förskoleområde Det Du tänker om Mig, Så Du ser på Mig, Som Du är mot Mig, Sådan blir jag Anci Rehn Förskolechef Jessica Peter Mia Lind Kristina Hjertberg Helena Baggström

Läs mer