Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom."

Transkript

1 PROTOKOLL SAMRÅD RUC:S SAMRÅDSMÖTE Datum Fredagen den 23 mars Tid Kl Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Lokal: Sälen Närvarande 1. Ann-Mari Mäkikangas Halmstad kommun 2. Danijela Tepic Region Halland 3. Frank Wedding Halmstad kommun 4. Fredrica Hass-Bergendorff Ängelholms kommun 5. Håkan Cajander RUC Högskolan 6. Jens Alderblad Kungsbacka kommun 7. Jessica Petersson Laholms kommun 8. Karin Delin Falkenbergs kommun 9. Klas Jacobsson Region Halland 10. Pia Svensson Laholms kommun 11. Thomas Svenningsson Gnosjö kommun 12. Ulla Palmqvist RUC Högskolan Deltagande punkt 2 Christer Torstensson, Globala Skolan Anna Mogren, Globala Skolan Monica Eklund, Lärarutbildningen, HH Frånvarande Anneli Dahlberg Folkuniversitetet Fredrik Höper Varbergs kommun Fredrik Jörgensen Hylte kommun Jannike Nilsson Sveriges Ridgymnasium Lotten Giers Båstads kommun Magnus Fogelblad Kungsbacka kommun Paulina Narkaj Adolfsson Ängelholms kommun DAGORDNING 1. Välkomna (Presentation av dagen) Håkan hälsade alla välkomna till Region Halland och gjorde en kort presentation av dagen. Samrådet hälsade Thomas Svenningsson välkommen och Thomas presenterade sig kortfattat. Förra samrådsmötets protokoll gicks igenom. Regionalt Utvecklingscentrum

2 2 När det gäller Förskollärarutbildning på distans återkommer lärarutbildningen. 2. Information om Globala skolan Christer Torstensson och Anna Mogren presenterade sig och de program som ingår i Globala skolan: Framtidsförmågor Global värld Globaliserad världsbild Socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt Sveriges politik för global utveckling? Den globala skolan Den globala skolans seminarieverksamhet Den globala resan Kommunalt samverkansavtal med Globala skolan Det finns möjlighet att vända sig till Globala skolan och diskutera idéer och tankar kring verksamheter. På HH planeras en metodfestival under ht12 (21-22 november) tillsammans med Globala skolan. F n genomförs en liknande aktivitet i Malmö under våren. Det är viktigt att samrådet får möjlighet att komma med synpunkter på innehåll och struktur. RUC återkommer med ett förslag på program till nästa samråd Övnings-/mönsterskola RUC informerade om Skolverkets tankar. Än så länge är det politiska beslutet inte fattat. Samrådet diskuterade Övningsskolor/mönsterskolor kopplat till VFU. 4. Mentorskap och handledning RUC informerade om att LUT håller på att ta fram ett förslag på mentorskapsutbildning. LUT ska ha möte 14 april, och därefter ska förslaget gå ut till samrådsdeltagarna för återkoppling. Från LUT/RUC har en intresseförfrågan presenterats för Skolverket, där LUT tillsammans med någon/några kommuner ska utvärdera tankar kring stöd och utvärdering av introduktionsåret, vilket samrådet är positiva till. 5. Seminarier vt12 Alla seminarier utvärderas, och en sammanställning kommer att presenteras på nästa samrådsmöte. RUC genomför totalt 17 seminarier under vt12.

3 3 6. Lärarlegitimation, Lärarlyft II och Förskolelyft II Information och diskussion om de olika lyften. Inom Lärarlyftet II erbjuds fyra kurser ht12, och eftersom lärarresursen är hårt belastad kommer inga kurser inom Förskolelyftet II att erbjudas ht12. Däremot planeras erbjudande vt13 och efterföljande terminer. RUC har fått förfrågan om intresset att genomföra ramkurser ht12. RUC svarar positivt på denna förfrågan till Skolverket. 7. Skollagen Information från skollagsgruppen Förslag från Samrådet på arbetsområden Gruppen bildades på initiativ av samrådet, och har sedan ett år tillbaka träffats 1 gång/månad. Stora behov av att träffas i de olika kommunerna. Skiftande ämnen, men kommunerna styr innehållet. I gruppen ingår till stor del jurister, och personer som arbetar med utredningar. Gruppen drivs nu självständigt, men det är viktigt att det inte blir parallellprocesser. En tydlig dialog med samrådet eftersträvas, och gruppen ska bjudas in till samrådet ht12. Sammankallande för skollagsgruppen är Sophie Säfvås. Ska lägga in hennes mailadress här: HC och Jessica kontaktar gruppen 8. Region Halland Vad är på gång? Region Halland stödjer ekonomiskt RUC:s seminarieserie under 2012, på samma sätt som under Någon gång i mitten av oktober blir det gymnasiemässa, förslagsvis i Varberg. 9. Utvecklingsstrategier Förslag till aktiviteter kopplade till målet Kvalitet. Efter diskussioner beslutade samrådet att vi vid nästa möte ska avsätta en stor del av dagen till diskussioner utifrån de allmänna råden kopplat till Hatties framgångsfaktorer och Christian Lundahls forskningsresultat. Vid nästa samråd ska förmiddagen vikas till Allmänna råden, och varje kommun får ta med ytterligare en person. Handledare ska anlitas. 10. BUNT Ett utvecklingsprojekt för förskolan inom NO/Teknik Nuläge Positivt besked från två finansiärer, men allt är inte klart. Tanken är att organisationen ska starta ht12. Förhoppningsvis har vi ett besked inför nästa samrådsmöte (25/5).

4 4 11. Matematiksatsningen Rapport från matematikutvecklargruppen. Senaste nytt från Skolverket om kommande satsningen. Mattelyftet Peter Östlund på Skolverket säger att satsningen ska starta ht12. 4 maj blir en heldag kring matematikutveckling. Varje kommun erbjuds att skicka en eller flera representanter till mötet. Mötet kommer i huvudsak att behandla den kommande matematiksatsningen. Gruppen ska presenteras på webben. De mail som skickas till representanter i matematikutvecklingsgruppen ska även skickas till samrådet. 12. Seminarier vt12 Grovplanering av förslag från Samrådet: - Fritidshem (maila Lars Andersson) - Seminarium för kuratorer och specialpedagoger - Seminarium inom elevhälsan - Seminarier med ämnesinriktning (inte matematik) - Seminarier kopplade till Lärarlyftskurser - Hållbar utveckling samarrangemang med Globala skolan (1-2 dgr i v 47) - Yrkeslärargruppen inom gymnasiet, stora delar kopplade till yrkespraktik. Bedömningsmaterial för detta skulle behövas, kvalitetssäkring mm för denna grupp. Samarbete med handledare ute. - Förskoleklassen - Grundsärskolan - Språkutveckling (Unn Görman) - Förskola leken - Organisation av förskoleklassen (inte den gamla organisationen ) leken - Ämne hur läggs nivån rätt? Hur beröra alla? Kan man rikta in det på förmågorna i stället. Att hjälpa lärare att hitta förmågorna, och hur utmanar vi dem? - Svenska som andraspråk synen på svenska som andraspråk - Hur man möter nyanlända barn i förskola och gymnasium? Språkutveckling för nyanlända - Språkutveckling genom stadierna (Lottens förslag) - Handledning? RUC skickar ut en enkät till samrådet om ytterligare förslag på seminarier ht Övriga frågor a. 15/5 Mentorskapsinfo / Miniarbetsmarknadsdag? / Karriärkaffe RUC har bjudit in avgångsstudenter till information kring mentorskap.

5 5 Därefter karriärkaffe nederst i Q-huset tillsammans med de kommuner som vill informera om sin verksamhet. Studenterna finns där mellan kl b. Smile-konferens 3/10 i Varberg Skolledare, politiker och näringsliv kommer att inbjudas till en konferens tillsammans med resurscentra inom IKT, Teknik, Matematik och Naturvetenskap. c. IKT tekniklegocentrum på Högskolan? RUC lyfte frågan om det finns intresse från kommunerna att delta i en satsning att skapa lärmiljöer på Högskolan i Halmstad, bl. a. inom IKT och tekniklego. d. Nästa möte är den 25 maj på Halmstad UAF. Visionen, Axel Olssons gata 4, mitt emot biblioteksentrén.

1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna.

1. Inledning ENTRIS 2.0 biträdande styrgruppsordförande Dag Juhlin hälsade ledamöterna välkomna. Protokoll Fört vid styrgruppsmöte för ENTRIS 2.0 Kallade: Närvarande Sandra Olsson Region Skåne Meddelat förhinder Anette Ohlsson Företagarna Meddelat förhinder Kristin Andersson Malmö Högskola Ja Madelaine

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Dnr: FAK 2012/480 Beslutad genom ordförandebeslut 2012-12-17 Verksamhetsberättelse 2012, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt

Läs mer

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen

Data- och Elektroteknik 2007-09-12 Sektionsstyrelsen HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL sid 1(6) Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande Jörgen Carlsson Veronica Gaspes Madeleine Holgersson Magnus Larsson (ordf) Tobias Persson Jessika Rosenberg Henrik

Läs mer

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR

Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Göteborg 00-02-20 Minnesanteckningar från sammanträde med gymnasierektorsgruppen inom GR Datum och tid: 2000-02-10, kl.9.00-12.00 Plats: Ullevi konferenscentrum, lokal Alliansen 3 Närvarande: Harriet Lökholm,

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen

Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen Minnesanteckningar, 11 februari 2015 Kvalitetsdialog, strategigruppen KB Karlavägen 100, Stockholm 1. Välkommen Elisabet Ahlqvist hälsade alla välkomna 2. Val Till mötets ordförande valdes Henrik Bylund,

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Datum Beteckning 2012-06-03 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer