Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB"

Transkript

1 Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel Fax

2 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stckhlm Crprate Finance Två huvudsakliga affärsmråden: Stckhlm Crprate Finance AB Stckhlm Crprate Finance är en berende privatägd finansiell rådgivare sm erbjuder tjänster inm crprate finance. M&A Företagsförsäljningar Stckhlm Crprate Finance är ett värdepappersblag sm står under Finansinspektinens tillsyn. Stckhlm Crprate Finance är den svenska partnern i det glbala nätverket M&A Wrldwide. Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med ptentiella transaktiner M&A Wrldwide är ett ledande eurpeiskt nätverk av 40 M&A butiker i 36 länder runt m i Eurpa samt Kina, Indien, Israel ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare, förvärvsch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner Reknstruktiner & mstruktureringar Fairness pinins & värderingar Kapitalanskaffningar Stckhlm Crprate Finance har genmfört över 90 transaktiner sedan starten Företaget har idag fjrtn kvalificerade medarbetare inm crprate finance med kntr på Engelbrektsplan 1 i Stckhlm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från crprate finance ch från företagsledande psitiner i flera börsnterade blag Stckhlm Crprate Finance erbjuder finansiell rådgivning till nterade ch privatägda företag såväl sm till investerare genm att vara initiativtagare till transaktiner ch agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse ch ledning genm hela transaktinsprcessen. Stckhlm Crprate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger ss en stark placing pwer. Riktade emissiner Företrädesemissiner IPO/börsnteringar Upprättande av garantiknsrtier s Blcktransaktiner (secndary placements) 2 Stckhlm Crprate Finance

3 M&A WORLDWIDE Stckhlm Crprate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Wrldwide M&A Wrldwide The Netwrk fr Mergers & Acquisitins M&A Wrldwide är ett ledande nätverk bestående av 40 M&A butiques ch investmentbanker i 36 länder runt m i Eurpa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner. Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare ch investrer, förvärvs- ch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner. Stckhlm Crprate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Wrldwide. Austria Baltic Cuntries Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada Cratia Czech Republic Denmark Egypt France France Germany Germany Great Britain Great Britain Great Britain Hng Kng Hungary India Israel Italy Italy Japan Malaysia Mexic Mrcc Netherlands Nrway Pland Pland Rmania Russia Singapre Suth Africa Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine USA TJP Advisry & Management Services GmbH, Vienna United Partners, Tallinn/Estnia Capital Times Investment Cmpany, Minsk Vandecruys N.V., Berchem/Antwerp Cypress Assciates d Brasil, Sã Paul Transacta OOD, Sfia The Maxima Divestitures Grup Inc., Calgary-Alberta GRUBIŠIĆ & Partners, Zagreb Venture Investrs Crprate Finance, Prague Nrdic M&A A/S, Frederiksberg FinCrp Investment Hlding, Giza MBA Capital, Brdeaux Linkers Fusins & Acquisitins, Paris Active M&A Experts GmbH, Düsseldrf S & P Mergers and Acquisitins, Düsseldrf Precisin Crprate Grup, Miltn Keynes/Lndn Rickitt Mitchell & Partners Limited, Manchester SCS Hng Kng Limited, Wanchai Internatinal Mergers & Acquisitins, Budapest Crprate Catalyst India Pvt. Ltd., New Delhi Cukierman & C. M&A, Tel Aviv Avvalr Crprate Slutins Srl, Milan Bridge Kennedy Internatinal Srl., Milan SCS Glbal Cnsulting KK, Tky SCS Glbal Cnsulting (M) Sdn. Bhd. Crprate Finance Services Mexic, Mexic City Actipar Sarl, Casablanca T & T Mergers & Acquisitins, Baarn/Utrecht DHT Crprate Services AS, Lysaker Capital One Advisers, Warsaw JP Weber Sp. z.., Wrclaw FRD Center, Bucharest Rye, Man & Gr Securities, Mscw SCS Glbal Hldings Pte Ltd, Singapre IBN Cnsulting & Immigratin, Cape Twn ARS Crprate Finance Advisrs SL, Barcelna Stckhlm Crprate Finance AB, Stckhlm adbdmer capital, Zürich Crssbrder Crprate Cnsultancy, Istanbul Capital Times Investment Cmpany, Kiev Fcus LLC, Washingtn, DC 3 Stckhlm Crprate Finance

4 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE - TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Eknmi- ch juridikstudier i Sverige ch USA. VD i lika börsblag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsblag. Ledamt i styrelserna för Nrdbanken, Nrdbanken Finans ch Nrdbanken Fnder under 7 år. Magnus Härning-Nilssn (född 1957) Senir Partner Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm Penning & Kapitalmarknad på Nrdea, Gta Bank sm chef för utlandskundhandeln, Aragn, kundchef, EPO.cm, vvd ch sm Senir Partner i Mmentr AB. Styrelseledamt i ett antal blag ch medlem av Advisry Bard för Smart Safety AB Harry Nudel (född 1960) Senir Partner ch grundare Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm bl a Stckhlm Fndkmmissin samt i de börsnterade blagen Balken Invest, Gtic, Wilh. Snessn ch Active Capital. Befattningar sm institutinsmäklare, prtföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare ch ansvarig för investr relatins. Per Thunander (född 1952) Senir Advisr Studier på Handelshögsklan i Stckhlm. Verksam inm aktie- ch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fndkmmissin, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Ars Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senir Partner ch grundare Civileknm från Stckhlms Universitet. Sparbankernas Bank Fndavd. (chef mäkleriavd), Stckhlm Fndkmmissin (delägare ch styrelseledamt), ESWÖ Partners FK (delägare ch grundare), Servisen FK, Nrdiska FK. Gunnar har arbetat med institutinella kunder ch företagskunder i sina lika befattningar, senast sm ansvarig för Crprate Finance på Nrdiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- ch investeringsverksamhet. Jnas Ljungström (född 1966) Senir Partner Head f M&A Civileknm från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalblaget Traktr. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK ch har senast drivit delvis egen verksamhet inm Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senir Advisr Civ ing KTH. Verksam inm Salén & Wicander kncernen Egen företagare ch ägare till Reknstructa AB. Styrelseledamt i ett antal privata blag. Andr Gerendas (född 1961) Senir Advisr Civilingenjör ch civileknm, har lång erfarenhet ch brett nätverk inm svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Crmant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsblaget, chef Nrdea Crprate Finance Sverige, VD Vinv AB (publ) ch VD för Remium. 4 Stckhlm Crprate Finance

5 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senir Advisr Civileknm, har lång erfarenhet av ch ett brett nätverk inm svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science blag sm prduktchef i Sandz (Nvartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisns Pharmaceuticals Sverige, Nrdenchef i Fisns Pharmaceuticals, VD i Minidc ch senast sm VD LinkMedAB (publ). Jhan Hlmberg (född 1987) Analyst Masterexamen med inriktning mt finans från Cpenhagen Business Schl samt en kandidatexamen med inriktning mt natinaleknmi från Stckhlms Universitet. Tidigare erfarenhet från SEB Enskilda. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Lars Källhm(född 1955) Senir Advisr Eknm, Stckhlms Universitet, levt ch arbetat utmlands i flera mgångar. Tidigare verksam i bl a Swedbank ch Rbur, Aragn Securities, Öhman Fndkmmissin, partner Trevise, Nrdea IM Eurpe AG, UBS ch bedriver ckså egen verksamhet i Gasthf AB. Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Civileknm från Stckhlms Universitet. Magister ch kandidat inm redvisning ch IAS/IFRS cmpliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Ott Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskla inm Industriell Eknmi. Sju års erfarenhet av Crprate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A ch företagsvärderingar inm exempelvis biteknik, IT, industri samt transprtsektrn. Marcus Rhdin (född 1985) Analyst Civileknm från Eknmihögsklan i Lund med inriktning mt crprate gvernance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade prcesser från Brwnstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washingtn D.C samt EWN Opini Juris AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Axel Enström (född 1984) Assciate Civileknm från Eknmihögsklan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring ch kstnadshantering. Tidigare erfarenhet av blagsemissiner. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Stckhlm Crprate Finance

6 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE STYRELSE Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelserdförande Prfessr i svensk ch internatinell handelsrätt vid Handelshögsklan i Stckhlm Frskningsmråden: Aktieblagsrätt, assciatinsrätt, knkurrensrätt, krediträtt, internatinell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stckhlms Universitet 1976, Master f Cmparative Jurisprudence, New Yrk University Schl f Law, Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamt Fil.kand. Stckhlms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Prb (dtterblag till Bilia AB). Styrelseledamt i ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamt Civileknm. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia ch vice VD på IMS Health. Styrelserdförande i Peridic AB samt ledamt i Cmtax AB. *Styrelsen består även av Senir Partner Harry Nudel ch VD Peter Enström. 6 Stckhlm Crprate Finance

7 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2015 Wäsö Fastigheter Private Placement Brighter AB Företrädesemissin Pltagn Private Placement Fastigheter Juni 2015 Biteknik April 2015 Mars Stckhlm Crprate Finance

8 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB Företrädesemissin TeamSprtia Sammanslagning med SGN Grup Maha Riktad emissin Oniva Online Grup Företrädesemissin Ellen AB Företrädesemissin Isfl Medical Riktad emissin Oniva Online Grup Riktad emissin Mälö Fastigheter Private Placement December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi Nvember 2014 September 2014 Biteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 Juli 2014 Fastigheter Juli 2014 Maha Private Placement Isfl Medical Riktad emissin Stkam Företrädesemissin Mtin Display IPO Oniva Online Grup Företrädesemissin Oniva Online Grup Riktad emissin FINT AB Riktad emissin Image Systems Företrädesemissin Energi Maj 2014 Läkemedel Maj 2014 Råvarurr April 2014 Detaljhandel April 2014 Nvember 2013 Nvember 2013 Nvember 2013 Augusti 2013 Ellen AB Företrädesemissin Cryptzne AB Företrädesemissin FINT (Frtnx Internatinal Företrädesemissin HittaHem.se Nyemissin Victria Park Blcktrade Knfidentiellt blag Knvertibelt lån Biteknik Juli 2013 Juni 2013 Juni 2013 Maj 2013 Fastigheter Maj 2013 Health Care Mars Stckhlm Crprate Finance

9 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avnva Publikt bud Dxa AB Riktad knvertibel emissin Ellen AB Företrädesemissin Stkam Silver Secndary listning NSAQDAQ OMX Helsingfrs Stkam Silver Riktad & Företrädes emissin Victria Park Blcktrade Image Systems Nyemissin Image Systems Förvärv av Sawc & RemaCntrl Health Care Oktber 2012 Life Science Octber 2012 Biteknik Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Fastigheter Maj 2012 Mars 2012 Mars 2012 Bewulf Mining plc Riktad emissin Kilsta Metallvärden Företrädesemissin Frtnx Internatinal IPO Dxa Nyemissin Caplease Strukterad försäljning Stkam Silver Secndary Precmp Slutins Strukturerad försäljning Digital Visin Nyemissin Råvarr Nvember 2011 Råvarr September 2011 IT August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvarr April 2011 Industri April 2011 April 2011 Digital Visin Förvärv av Image Systems Stkam Silver Teckningsptin Seanet Nyemissin April 2011 Råvarr Mars 2011 Telecm February Stckhlm Crprate Finance

10 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycrex Secndary Stkam Silver Riktad nyemissin Axln Nyemissin Accastum Partners Förvärv av Gambr Credit Diabetes Tls Nyemissin Mbispine Nyemissin Knfidentiellt Knvertibelt lån Silver Resurces OY Avyttring till Gexc AB Life Science Februari 2010 Industri December 2010 IT December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecm April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvarr Mars 2010 Silver Resurces OY Ellen Nyemissin Seanet Nyemissin Oasmia Riktad nyemissin Oasmia Secndary Seanet Nyemissin Rthmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Nyemissin Råvarr Mars 2010 Biteknik Februari 2010 Telecm December 2009 Läkemedel Nvember 2009 Läkemedel September 2009 Telecm Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Biteknik Februari 2009 Paynva Nyemissin Cnsilium Riktad nyemissin Knfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Industri Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari Stckhlm Crprate Finance

11 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcn Secndary Bimain M&A Precmp Slutins Nyemissin Knfidentiellt Värdering Kamera Cntent M&A sell side Diamyd Medical Riktad emissin SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emissin Råvarr Nvember 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Biteknik April 2008 Transprt Februari 2008 Transprt Januari 2008 Knfidentiellt Värdering Victria Park Listning First Nrth Annehem Secndary SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcn Secndary Cnsilium Riktad nyemissin addnde Secndary Industri Nvember 2007 Fastigheter Nvember 2007 Fastigheter Oktber 2007 Transprt September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvarr Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First Nrth Seanet Listning First Nrth Knfidentiellt Fairness pinin Annehem Listning First Nrth InWarehuse Fairness Opinin Drillcn Riktad emissin Kamera Cntent Stille Secndary Spel Juni 2007 Telekm Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvarr Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari Stckhlm Crprate Finance

12 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micr Hlding Nyemissin Annehem SRAB Kemtank 1 LimaFrsgrens Secndary Glycrex Riktad emissin Annehem Xver Kamera Cntent Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transprt September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secndary Guideline Börsntering Lima Timmerhus Glycrex Riktad emissin Sweden Mbile Systems New Science Garanti Tricrna Secndary A-cm Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknlgi/råvarr Nvember 2005 Fastigheter ch bygg Nvember 2005 Medicinteknik Oktber 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentblag Maj 2005 Råvarr Maj 2005 Media April Stckhlm Crprate Finance

13 FALLSTUDIE Image Systems AB Fusin, förvärv ch nyemissiner Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmscanning ch lösningar för rörelseanalys med kntr i Stckhlm, Linköping, Ls Angeles ch Lndn. Image Systems är nterat på Nasdaq OMX i Stckhlm. Image Systems förvärvade i januari 2012 blagen Sawc ch RemaCntrl för en ttal köpeskilling m 55 MSEK ch fördubblade därigenm sin prfrma-msättning. En fullt garanterad nyemissin m 39 MSEK genmfördes för att finansiera kntantdelen i förvärvet. Garantiknsrtiet bestd av Vrtel Investment Lft, Tibia Knsult AB (Sten K Jhnsn) ch Thmas Wernhff. Stckhlm Crprate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i samband med förvärven ch företrädesemissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visins (numera Image Systems) förvärv av Image Systems under I samband med förvärvet genmförde Digital Visin en villkrad företrädesemissin m 54 MSEK efter att ett knvertibellån m 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 prcent kvittats mt aktier. En del av emissinslikviden användes för att genmföra förvärvet. Under smmaren 2013 genmförde Image Systems en fullt garanterad företrädesemissin m cirka 56,5 MSEK. Emissinen garanterades av bl.a. Tibia Knsult ch LMK Ventures AB. Stckhlm Crprate Finance var exklusiva finansiella rådgivare i emissinen. Den ttala emissinsvlymen uppgår till cirka 150 MSEK. Image Systems AB Förvärv, fusin samt nyemissiner Januari/Mars 2011, Augusti Stckhlm Crprate Finance

14 FALLSTUDIE Drillcn Riktad emissin & förvärv Drillcn AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inm kärn- ch raisebrrning med 132 MSEK i msättning ch drygt 115 medarbetare. Blaget beslutade att förvärva branschkllegan Smy i Finland för 83 Mkr plus nettskuld. Omsättningen blev prfrma 242 Mkr ch rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcn är efter förvärvet Eurpas största kncern för dessa tjänster. SCF var prjektledare för emissinsprcessen ch anvisade kapital från svenska ch internatinella institutinella investerare ch förmögna privatpersner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcn AB (publ) i samband med emissinen. Drillcn Riktad emissin & förvärv Råvarr/Industri Mars Stckhlm Crprate Finance

15 FALLSTUDIE Cnsilium Riktad emissin & förvärv Cnsilium utvecklar ch marknadsför prdukter ch system för säkerhet, miljö ch navigatin. Prdukt-prgrammet mfattar bland annat brandskydd, detektin av gas ch utsläpp av rökgaser, liksm navigatinsutrustning. Blaget sm är nterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genmgått en stark rganisk tillväxt såväl msättningsmässigt sm lönsamhetsmässigt. Blaget är världsledande inm sina nischmarknader ch hade 2008 en msättning på ca 950 mkr ch ungefär 500 anställda. Blaget kntaktade SCF avseende en kapitalanskaffning m cirka 25 mkr i syfte att genmföra två strategiska förvärv. Målblagen hade en sammalagd msättning m ca 70 mkr. SCF var prjektledare för emissinsprcessen ch anvisade kapital från ett antal större svenska institutinella investerare ch förmögna privatpersner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Cnsilium i samband med emissinen. Cnsilium Riktad nyemissin Industri Mars Stckhlm Crprate Finance

16 FALLSTUDIE Precmp Slutins AB Försäljning av majritetspst följt av budpliktsbud Precmp Slutins AB (publ) är ett av Eurpas ledande företag avseende verktygstillverkning ch tillverkning av precisinskmpnenter. Precmp Slutins erbjuder finklippning ch kmplexa autmatstansade detaljer. Precmp Slutins hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value m cirka 100 MSEK. Cirka 70 prcent av Precmp Slutins såldes till en industriell köpare vilket efter transaktinen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av blaget. Stckhlm Crprate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precmp Slutins i samband med försäljningen. Precmp Slutins AB Strukturerad försäljning Industri April Stckhlm Crprate Finance

17 FALLSTUDIE Ellen AB -The Prbitic Cmpany Företrädesemissiner Ellen AB (publ) är ett svenskt biteknikföretag. Blaget fkuserar på kvinnrs hälsa ch var först med att erbjuda kvinnr tampnger med prbitika. Ellens aktier är listade på First Nrth ch företaget hade i samband med senaste transaktinen ett marknadsvärde m cirka 80 MSEK. Stckhlm Crprate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra företrädesemissiner; 2009, 2010, 2012 ch Den ttala emissinsvlymen för samtliga emissiner uppgår till cirka 50 MSEK. Syftet med de emissinerna var att stärka rörelsekapitalet ch finansiera frtsatt expansin. Stckhlm Crprate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med samtliga emissiner. Syftet var att säkerställa resurser för frtsatt expansin, bland annat lansering av Ellens prbitiska prdukter i Kina. Ellen AB Företrädesemissin Biteknik Juni Stckhlm Crprate Finance

18 FALLSTUDIE Caplease AB Strukturerad försäljning Caplease AB skräddarsyr ch ptimerar finansieringslösningar för företag ch rganisatiner, allt från enkel finansiering till sfistikerade finansiella paket med försäkringar ch en hög servicenivå. Caplease kntaktade Stckhlm Crprate Finance för att finna en ny ägare sm kunde ge ökad kapitalstyrka för expansin ch kmpletterande prdukter sm kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja ch bidra med kreativitet ch entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker. Stckhlm Crprate Finance identifierade 68 ptentiella köpare, allt från finansiella företag ch investmentbanker till andra leasingföretag ch inkassföretag samt tre mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet ptentiella köpare till 29. Två mindre banker deltg i budprcessen. Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni Vid tidpunkten för transaktinen översteg Caplease msättning 300 miljner krnr ch blaget ägdes till 100 prcent av de två grundarna. Marginalen Bank har tjänster för både privatpersner ch företag ch erbjuder knkurrenskraftig in- ch utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns fakturaköp ch -belåning, leasing ch avbetalningstjänster. Caplease AB Strukturerad försäljning Finans April Stckhlm Crprate Finance

19 FALLSTUDIE Oasmia Pharmaceutical AB Secndary placement & riktad emissin Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Blagets fkus är utveckling av nya frmuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fkus på human ch veterinär nklgi. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är nterade på NASDAQ OMX ch företaget hade i samband med transaktinen ett marknadsvärde m cirka 820 MSEK. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med emissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade sm exklusiv finansiell rådgivare i samband med en placering av ttalt 50,5 MSEK till svenska institutiner ch större investerare. Transaktinen utgjrdes av en blcktrade m 7,5 MSEK samt en riktad emissin m 43 MSEK. Syftet med den riktade emissinen m ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för frtsatta kliniska studier samt byte av nteringsplats till NASDAQ OMX. Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckr. Oasmia Pharmaceutical AB Riktad emissin Läkemedel Nvember Stckhlm Crprate Finance

20 FALLSTUDIE Annehem Hlding IPO Annehem Hlding AB är ett fastighetsutvecklingsblag sm förvärvar, utvecklar ch förvaltar fastigheter främst i Öresundsreginen. Annehem har utvecklat ett kncept inm senirbende i Malmö (Victria Park) sm mfattar byggnatin av 420 lägenheter. SCF har genmfört en riktad emissin m 112 MSEK. Syftet med den riktade emissinen var att få kapital till förvärv samt planerade prjekt. SCF ansvarade för listningen på First Nrth den 11 maj 2007 ch Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjrde en företrädesemissin m 130 MSEK, där SCF bistd blaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönssn ch Greg Dingizian (grundare), Rune Anderssn, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dtterblaget Victria Park på First Nrth i ktber 2007 genm vederlagsfria aktier ch nyemissin. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, ch blaget ansökte m avntering i juli SCF genmförde under 2012 en blcktransaktin/ägarförändring mtsvarande cirka 31% av aktierna i Victria Park till prfessinella investerare. Annehem Hlding / Victria Park IPO / Riktad emissin / Blcktrade Fastigheter Maj / Oktber 20 Stckhlm Crprate Finance

21 KAPITALMARKNADSDAGAR Kapitalmarknadsdagar SCF har anrdnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan Kapitalmarknadsdagarna anrdnas årligen vid två lika tillfällen, ena på våren ch den andra på hösten. Temat för de lika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren ch Råvarr på hösten. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig ch sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media ch analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta blag. Det har även funnits möjlighet att arrangera krtare enskilda möten med företagen under dagen. Kapitalmarknadsdagarna har anrdnats i samarbete med Financial Hearings. 21 Representerade blag LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Acceleratr Allenex Artimplant Avnva BiGaia BiInvent Bilin Scientific BiPhausia Bluefish Bule Diagnstics Brighter C-Rad Cellavisin Creative Antibitics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genvis Glbal Health Partner Glycrex Hansa Medical Iscnva Isfl Medical Kancera KarBi Karlinska Develpment MedCap Medicn Village Medivir Midsna KEYNOTE SPEAKERS Helene Hellmark Knutssn Per Agerman Magdalena Anderssn Lars Backsell Magnus Ericssn Per-Olf Erikssn Peter Hneth Mats Leifland Erik Paulssn Mberg Pharma Neurvive Oasmia OraSlv Orex Pledpharma Prbi Scandinavian Clinical Nutritin Recipharm Vitrlife Zealand Pharma Xviv Perfusin RÅVAROR Arctic Gld Auriant Mining Bewulf mining Btnia Explratin Cassandra Oil Central Asia Gld Dannemra Mineral Delta Minerals Dme Energy Drillcn Endmines Gripen Oil & Gas Interfx Resurces Maha Energy Metallvärden Kpylvskye Kpparberg Mineral Lappland Gldminers Lundin Petrlium Nrdic Irn Ore Nrthland Resurces Sheltn Petrleum Stkam Silver Tethys il Trignagri INDUSTRI Axln Cnsilium Durc Precmp Slutins Railcare IT Frtnx Invisi Paynva Seanet Smarteq CLEANTEC Elus Vind Rindi Energi DAGLIGVAROR Nrdic Service Partners FASTIGHETER Victria Park TJÄNSTER NGS Grup REDERI SRAB Frskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Eknmisk talespersn för Scialdemkraterna Grundare av Recip ch Recipharm Prfessr ch VD för Raw Materials Grup Fd.VD Sandvik, styrelseledamt Health cap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicn Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab

22 Gunnar Wedfelt Andr Gerendas Peter Enström Axel Enström Harry Nudel Lars Källhlm Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, Stckhlm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel Fax Jan Lundberg Ingemar Lagerlöf Jhan Hlmberg Magnus Härning-Nilssn Ott Rydbeck Martin Wedfelt Jnas Ljungström Per Thunander Marcus Rhdin

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stckhlmcrp.se STOCKHOLM CORPORATE FINANCE

Läs mer

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder

Läs mer

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB Företagspresentation AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se Om är en oberoende privatägd finansiell rådgivare

Läs mer

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014

CV ANNETTE RYDBERG. Formell utbildning. Kandidatexamen i Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsförmedling, Malmö högskola, våren 2014 E-mail annette.rydberg@htmail.se annette.rydberg@maklarcmpagniet.se Telefn 0702-16 24 39 (mbil) Frmell utbildning Högskleutbildning Ttalt 230 hp (153,3 p) vid nedan högsklr/universitet: 1996-2014 Kandidatexamen

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman

Cloetta och LEAF går samman 1 Detta pressmeddelande får inte ffentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hng Kng eller Australien eller någt annat land

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 Under Erasmus+-ansökningsmgången 2015 kan man för första gången ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade partnerländer.

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

2009 -ett intressant år för oss alla!

2009 -ett intressant år för oss alla! 2009 -ett intressant år för ss alla! Rlf Bhman Fkus på tre mråden SEPA Två nya lagar kmpletterar SEPA (PSD) Lag m betalningsinstitut Lag m betaltjänster Direct Debits (Autgir) Standardisering ISO 20022

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA

INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA INSPIRATIONSEVENTET I AULA MAGNA NIKLAS ADALBERTH - KLARNA DANIEL DABOCZY FUNDED BY ME VERONICA HEDENMARK VH ASSISTANS AFFÄRSIDÉTÄVLING www.innvatin.su.se/ide Fina priser: 10 000 krnr + gratis kntrsplats

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet 1 Slutrapprt- Prjekt internatinalisering av det mderna svenska avfallshanteringssystemet Nv 2012 Maria Eugenia Quirga de Ekma n 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte ch

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Här följer en redgörelse över CISV Stckhlms verksamhet periden 2014-09-01--2015-08-31. Inledning CISV är en demkratiskt, ideell, partiplitiskt ch religiöst bunden ungdmsrganisatin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Vad kostar Integritet?

Vad kostar Integritet? Vad kstar Integritet? Vägen till Andreas Halvarssn Håkan Mlin Vilka risker påverkar aktieägarvärdet Risks That Matter Fakta m undersökningen Genmförd av Ernst & Yung ch Oxfrd Metrica Fem års histrisk analys

Läs mer

Curriculum Vitae - Mattias Johansson

Curriculum Vitae - Mattias Johansson Curriculum Vitae - Mattias Jhanssn Sammanfattning Mattias Jhanssn, född 1969, är sen mars 2008 VD ch delägare i Sync Prjektledning AB. I mars 2013 startade han Syncrnisera Prjektledning AB. Mattias arbetar

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Accounting Update #36 December 2014

Accounting Update #36 December 2014 Kära läsare! När detta nummer publiceras är det ungefär en vecka kvar tills jul. Bråda tider. Bkslutstider. Vi ägnar därför den första artikeln till att guida er igenm vilka nyheter sm finns att beakta

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer