Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB"

Transkript

1 Företagspresentatin Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32A, Stckhlm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel Fax

2 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE Om Stckhlm Crprate Finance Två huvudsakliga affärsmråden: Stckhlm Crprate Finance AB Stckhlm Crprate Finance är en berende privatägd finansiell rådgivare sm erbjuder tjänster inm crprate finance. M&A Företagsförsäljningar Stckhlm Crprate Finance är ett värdepappersblag sm står under Finansinspektinens tillsyn. Stckhlm Crprate Finance är den svenska partnern i det glbala nätverket M&A Wrldwide. Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med ptentiella transaktiner M&A Wrldwide är ett ledande eurpeiskt nätverk av 40 M&A butiker i 36 länder runt m i Eurpa samt Kina, Indien, Israel ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare, förvärvsch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner Reknstruktiner & mstruktureringar Fairness pinins & värderingar Kapitalanskaffningar Stckhlm Crprate Finance har genmfört över 90 transaktiner sedan starten Företaget har idag fjrtn kvalificerade medarbetare inm crprate finance med kntr på Engelbrektsplan 1 i Stckhlm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från crprate finance ch från företagsledande psitiner i flera börsnterade blag Stckhlm Crprate Finance erbjuder finansiell rådgivning till nterade ch privatägda företag såväl sm till investerare genm att vara initiativtagare till transaktiner ch agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse ch ledning genm hela transaktinsprcessen. Stckhlm Crprate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger ss en stark placing pwer. Riktade emissiner Företrädesemissiner IPO/börsnteringar Upprättande av garantiknsrtier s Blcktransaktiner (secndary placements) 2 Stckhlm Crprate Finance

3 M&A WORLDWIDE Stckhlm Crprate Finance - Exklusiv svensk medlem i partnernätverket M&A Wrldwide M&A Wrldwide The Netwrk fr Mergers & Acquisitins M&A Wrldwide är ett ledande nätverk bestående av 40 M&A butiques ch investmentbanker i 36 länder runt m i Eurpa samt Brasilien, Indien, Israel, Kina ch USA M&A Wrldwide s syfte är att initiera ch genmföra gränsöverskridande aktiviteter såsm fusiner, förvärv, företagsförsäljningar ch andra crprate finance relaterade transatiner. Genm partnerskapet har M&A Wrldwide tillgång till strategiska köpare ch investrer, förvärvs- ch fusinskandidater samt finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga resultat i samtliga transaktiner. Stckhlm Crprate Finance är den exklusiva svenska partnern i M&A Wrldwide. Austria Baltic Cuntries Belarus Belgium Brazil Bulgaria Canada Cratia Czech Republic Denmark Egypt France France Germany Germany Great Britain Great Britain Great Britain Hng Kng Hungary India Israel Italy Italy Japan Malaysia Mexic Mrcc Netherlands Nrway Pland Pland Rmania Russia Singapre Suth Africa Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine USA TJP Advisry & Management Services GmbH, Vienna United Partners, Tallinn/Estnia Capital Times Investment Cmpany, Minsk Vandecruys N.V., Berchem/Antwerp Cypress Assciates d Brasil, Sã Paul Transacta OOD, Sfia The Maxima Divestitures Grup Inc., Calgary-Alberta GRUBIŠIĆ & Partners, Zagreb Venture Investrs Crprate Finance, Prague Nrdic M&A A/S, Frederiksberg FinCrp Investment Hlding, Giza MBA Capital, Brdeaux Linkers Fusins & Acquisitins, Paris Active M&A Experts GmbH, Düsseldrf S & P Mergers and Acquisitins, Düsseldrf Precisin Crprate Grup, Miltn Keynes/Lndn Rickitt Mitchell & Partners Limited, Manchester SCS Hng Kng Limited, Wanchai Internatinal Mergers & Acquisitins, Budapest Crprate Catalyst India Pvt. Ltd., New Delhi Cukierman & C. M&A, Tel Aviv Avvalr Crprate Slutins Srl, Milan Bridge Kennedy Internatinal Srl., Milan SCS Glbal Cnsulting KK, Tky SCS Glbal Cnsulting (M) Sdn. Bhd. Crprate Finance Services Mexic, Mexic City Actipar Sarl, Casablanca T & T Mergers & Acquisitins, Baarn/Utrecht DHT Crprate Services AS, Lysaker Capital One Advisers, Warsaw JP Weber Sp. z.., Wrclaw FRD Center, Bucharest Rye, Man & Gr Securities, Mscw SCS Glbal Hldings Pte Ltd, Singapre IBN Cnsulting & Immigratin, Cape Twn ARS Crprate Finance Advisrs SL, Barcelna Stckhlm Crprate Finance AB, Stckhlm adbdmer capital, Zürich Crssbrder Crprate Cnsultancy, Istanbul Capital Times Investment Cmpany, Kiev Fcus LLC, Washingtn, DC 3 Stckhlm Crprate Finance

4 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE - TEAM Medarbetare Peter Enström (född 1944) CEO Eknmi- ch juridikstudier i Sverige ch USA. VD i lika börsblag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10-tal börsblag. Ledamt i styrelserna för Nrdbanken, Nrdbanken Finans ch Nrdbanken Fnder under 7 år. Magnus Härning-Nilssn (född 1957) Senir Partner Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm Penning & Kapitalmarknad på Nrdea, Gta Bank sm chef för utlandskundhandeln, Aragn, kundchef, EPO.cm, vvd ch sm Senir Partner i Mmentr AB. Styrelseledamt i ett antal blag ch medlem av Advisry Bard för Smart Safety AB Harry Nudel (född 1960) Senir Partner ch grundare Civileknm från Lunds Universitet. Tidigare verksam inm bl a Stckhlm Fndkmmissin samt i de börsnterade blagen Balken Invest, Gtic, Wilh. Snessn ch Active Capital. Befattningar sm institutinsmäklare, prtföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare ch ansvarig för investr relatins. Per Thunander (född 1952) Senir Advisr Studier på Handelshögsklan i Stckhlm. Verksam inm aktie- ch riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fndkmmissin, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Ars Fk samt Servisen. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senir Partner ch grundare Civileknm från Stckhlms Universitet. Sparbankernas Bank Fndavd. (chef mäkleriavd), Stckhlm Fndkmmissin (delägare ch styrelseledamt), ESWÖ Partners FK (delägare ch grundare), Servisen FK, Nrdiska FK. Gunnar har arbetat med institutinella kunder ch företagskunder i sina lika befattningar, senast sm ansvarig för Crprate Finance på Nrdiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- ch investeringsverksamhet. Jnas Ljungström (född 1966) Senir Partner Head f M&A Civileknm från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalblaget Traktr. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK ch har senast drivit delvis egen verksamhet inm Private Equity. Jan Lundberg (född 1946) Senir Advisr Civ ing KTH. Verksam inm Salén & Wicander kncernen Egen företagare ch ägare till Reknstructa AB. Styrelseledamt i ett antal privata blag. Andr Gerendas (född 1961) Senir Advisr Civilingenjör ch civileknm, har lång erfarenhet ch brett nätverk inm svenskt näringsliv där han haft ledande befattningar. Hans tidigare anställningar har varit på Sandvik Crmant, Arthur D. Little, Enskilda Securities, Bredbandsblaget, chef Nrdea Crprate Finance Sverige, VD Vinv AB (publ) ch VD för Remium. 4 Stckhlm Crprate Finance

5 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE TEAM Medarbetare Ingemar Lagerlöf (född 1949) Senir Advisr Civileknm, har lång erfarenhet av ch ett brett nätverk inm svenskt näringsliv. Ingemar Lagerlöf har haft flera ledande befattningar i Life Science blag sm prduktchef i Sandz (Nvartis), Area manager på KabiVitrum, General Manager på Kabi Läkemedel, VD i Fisns Pharmaceuticals Sverige, Nrdenchef i Fisns Pharmaceuticals, VD i Minidc ch senast sm VD LinkMedAB (publ). Jhan Hlmberg (född 1987) Analyst Masterexamen med inriktning mt finans från Cpenhagen Business Schl samt en kandidatexamen med inriktning mt natinaleknmi från Stckhlms Universitet. Tidigare erfarenhet från SEB Enskilda. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Lars Källhm(född 1955) Senir Advisr Eknm, Stckhlms Universitet, levt ch arbetat utmlands i flera mgångar. Tidigare verksam i bl a Swedbank ch Rbur, Aragn Securities, Öhman Fndkmmissin, partner Trevise, Nrdea IM Eurpe AG, UBS ch bedriver ckså egen verksamhet i Gasthf AB. Martin Wedfelt (född 1980) Market Analyst Civileknm från Stckhlms Universitet. Magister ch kandidat inm redvisning ch IAS/IFRS cmpliance. Tidigare erfarenhet från försäljning av finansiella instrument. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Ott Rydbeck (född 1979) Executive Vice President Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskla inm Industriell Eknmi. Sju års erfarenhet av Crprate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A ch företagsvärderingar inm exempelvis biteknik, IT, industri samt transprtsektrn. Marcus Rhdin (född 1985) Analyst Civileknm från Eknmihögsklan i Lund med inriktning mt crprate gvernance. Tidigare erfarenhet av bl.a. strukturerade prcesser från Brwnstein, Hyatt, Farber & Schreck, Washingtn D.C samt EWN Opini Juris AB. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Axel Enström (född 1984) Assciate Civileknm från Eknmihögsklan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring ch kstnadshantering. Tidigare erfarenhet av blagsemissiner. Anställd hs Stckhlm Crprate Finance sedan Stckhlm Crprate Finance

6 STOCKHOLM CORPORATE FINANCE STYRELSE Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelserdförande Prfessr i svensk ch internatinell handelsrätt vid Handelshögsklan i Stckhlm Frskningsmråden: Aktieblagsrätt, assciatinsrätt, knkurrensrätt, krediträtt, internatinell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stckhlms Universitet 1976, Master f Cmparative Jurisprudence, New Yrk University Schl f Law, Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamt Fil.kand. Stckhlms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Prb (dtterblag till Bilia AB). Styrelseledamt i ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamt Civileknm. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia ch vice VD på IMS Health. Styrelserdförande i Peridic AB samt ledamt i Cmtax AB. *Styrelsen består även av Senir Partner Harry Nudel ch VD Peter Enström. 6 Stckhlm Crprate Finance

7 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2015 Wäsö Fastigheter Private Placement Brighter AB Företrädesemissin Pltagn Private Placement Fastigheter Juni 2015 Biteknik April 2015 Mars Stckhlm Crprate Finance

8 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2014 & 2013 FINT AB Företrädesemissin TeamSprtia Sammanslagning med SGN Grup Maha Riktad emissin Oniva Online Grup Företrädesemissin Ellen AB Företrädesemissin Isfl Medical Riktad emissin Oniva Online Grup Riktad emissin Mälö Fastigheter Private Placement December 2014 Detaljhandel December 2014 Energi Nvember 2014 September 2014 Biteknik September 2014 Läkemedel Augusti 2014 Juli 2014 Fastigheter Juli 2014 Maha Private Placement Isfl Medical Riktad emissin Stkam Företrädesemissin Mtin Display IPO Oniva Online Grup Företrädesemissin Oniva Online Grup Riktad emissin FINT AB Riktad emissin Image Systems Företrädesemissin Energi Maj 2014 Läkemedel Maj 2014 Råvarurr April 2014 Detaljhandel April 2014 Nvember 2013 Nvember 2013 Nvember 2013 Augusti 2013 Ellen AB Företrädesemissin Cryptzne AB Företrädesemissin FINT (Frtnx Internatinal Företrädesemissin HittaHem.se Nyemissin Victria Park Blcktrade Knfidentiellt blag Knvertibelt lån Biteknik Juli 2013 Juni 2013 Juni 2013 Maj 2013 Fastigheter Maj 2013 Health Care Mars Stckhlm Crprate Finance

9 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2012 & 2011 Avnva Publikt bud Dxa AB Riktad knvertibel emissin Ellen AB Företrädesemissin Stkam Silver Secndary listning NSAQDAQ OMX Helsingfrs Stkam Silver Riktad & Företrädes emissin Victria Park Blcktrade Image Systems Nyemissin Image Systems Förvärv av Sawc & RemaCntrl Health Care Oktber 2012 Life Science Octber 2012 Biteknik Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Råvarr Juni 2012 Fastigheter Maj 2012 Mars 2012 Mars 2012 Bewulf Mining plc Riktad emissin Kilsta Metallvärden Företrädesemissin Frtnx Internatinal IPO Dxa Nyemissin Caplease Strukterad försäljning Stkam Silver Secndary Precmp Slutins Strukturerad försäljning Digital Visin Nyemissin Råvarr Nvember 2011 Råvarr September 2011 IT August 2011 Life Science June 2011 Finans June 2011 Råvarr April 2011 Industri April 2011 April 2011 Digital Visin Förvärv av Image Systems Stkam Silver Teckningsptin Seanet Nyemissin April 2011 Råvarr Mars 2011 Telecm February Stckhlm Crprate Finance

10 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2010 & 2009 Glycrex Secndary Stkam Silver Riktad nyemissin Axln Nyemissin Accastum Partners Förvärv av Gambr Credit Diabetes Tls Nyemissin Mbispine Nyemissin Knfidentiellt Knvertibelt lån Silver Resurces OY Avyttring till Gexc AB Life Science Februari 2010 Industri December 2010 IT December 2010 Finans Juni 2010 Life Science Juni 2010 Telecm April 2010 Läkemedel Mars 2010 Råvarr Mars 2010 Silver Resurces OY Ellen Nyemissin Seanet Nyemissin Oasmia Riktad nyemissin Oasmia Secndary Seanet Nyemissin Rthmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Nyemissin Råvarr Mars 2010 Biteknik Februari 2010 Telecm December 2009 Läkemedel Nvember 2009 Läkemedel September 2009 Telecm Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Biteknik Februari 2009 Paynva Nyemissin Cnsilium Riktad nyemissin Knfidentiellt Finansiell rådgivning Finansiella tjänster Mars 2009 Industri Februari 2009 Förnyelsebar energi Januari Stckhlm Crprate Finance

11 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2008 & 2007 Drillcn Secndary Bimain M&A Precmp Slutins Nyemissin Knfidentiellt Värdering Kamera Cntent M&A sell side Diamyd Medical Riktad emissin SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emissin Råvarr Nvember 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Biteknik April 2008 Transprt Februari 2008 Transprt Januari 2008 Knfidentiellt Värdering Victria Park Listning First Nrth Annehem Secndary SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcn Secndary Cnsilium Riktad nyemissin addnde Secndary Industri Nvember 2007 Fastigheter Nvember 2007 Fastigheter Oktber 2007 Transprt September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvarr Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First Nrth Seanet Listning First Nrth Knfidentiellt Fairness pinin Annehem Listning First Nrth InWarehuse Fairness Opinin Drillcn Riktad emissin Kamera Cntent Stille Secndary Spel Juni 2007 Telekm Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvarr Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari Stckhlm Crprate Finance

12 GENOMFÖRDA TRANSAKTIONER 2006 & 2005 Micr Hlding Nyemissin Annehem SRAB Kemtank 1 LimaFrsgrens Secndary Glycrex Riktad emissin Annehem Xver Kamera Cntent Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transprt September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Secndary Guideline Börsntering Lima Timmerhus Glycrex Riktad emissin Sweden Mbile Systems New Science Garanti Tricrna Secndary A-cm Garanti Medicinteknik Januari 2006 Teknlgi/råvarr Nvember 2005 Fastigheter ch bygg Nvember 2005 Medicinteknik Oktber 2005 Tjänster Juni 2005 Investmentblag Maj 2005 Råvarr Maj 2005 Media April Stckhlm Crprate Finance

13 FALLSTUDIE Image Systems AB Fusin, förvärv ch nyemissiner Image Systems är ett mjukvaruföretag specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmscanning ch lösningar för rörelseanalys med kntr i Stckhlm, Linköping, Ls Angeles ch Lndn. Image Systems är nterat på Nasdaq OMX i Stckhlm. Image Systems förvärvade i januari 2012 blagen Sawc ch RemaCntrl för en ttal köpeskilling m 55 MSEK ch fördubblade därigenm sin prfrma-msättning. En fullt garanterad nyemissin m 39 MSEK genmfördes för att finansiera kntantdelen i förvärvet. Garantiknsrtiet bestd av Vrtel Investment Lft, Tibia Knsult AB (Sten K Jhnsn) ch Thmas Wernhff. Stckhlm Crprate Finance agerade finansiell rådgivare till Image System i samband med förvärven ch företrädesemissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade även finansiell rådgivare vid Digital Visins (numera Image Systems) förvärv av Image Systems under I samband med förvärvet genmförde Digital Visin en villkrad företrädesemissin m 54 MSEK efter att ett knvertibellån m 15 MSEK, i samband med förfall, till 80 prcent kvittats mt aktier. En del av emissinslikviden användes för att genmföra förvärvet. Under smmaren 2013 genmförde Image Systems en fullt garanterad företrädesemissin m cirka 56,5 MSEK. Emissinen garanterades av bl.a. Tibia Knsult ch LMK Ventures AB. Stckhlm Crprate Finance var exklusiva finansiella rådgivare i emissinen. Den ttala emissinsvlymen uppgår till cirka 150 MSEK. Image Systems AB Förvärv, fusin samt nyemissiner Januari/Mars 2011, Augusti Stckhlm Crprate Finance

14 FALLSTUDIE Drillcn Riktad emissin & förvärv Drillcn AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inm kärn- ch raisebrrning med 132 MSEK i msättning ch drygt 115 medarbetare. Blaget beslutade att förvärva branschkllegan Smy i Finland för 83 Mkr plus nettskuld. Omsättningen blev prfrma 242 Mkr ch rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcn är efter förvärvet Eurpas största kncern för dessa tjänster. SCF var prjektledare för emissinsprcessen ch anvisade kapital från svenska ch internatinella institutinella investerare ch förmögna privatpersner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcn AB (publ) i samband med emissinen. Drillcn Riktad emissin & förvärv Råvarr/Industri Mars Stckhlm Crprate Finance

15 FALLSTUDIE Cnsilium Riktad emissin & förvärv Cnsilium utvecklar ch marknadsför prdukter ch system för säkerhet, miljö ch navigatin. Prdukt-prgrammet mfattar bland annat brandskydd, detektin av gas ch utsläpp av rökgaser, liksm navigatinsutrustning. Blaget sm är nterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genmgått en stark rganisk tillväxt såväl msättningsmässigt sm lönsamhetsmässigt. Blaget är världsledande inm sina nischmarknader ch hade 2008 en msättning på ca 950 mkr ch ungefär 500 anställda. Blaget kntaktade SCF avseende en kapitalanskaffning m cirka 25 mkr i syfte att genmföra två strategiska förvärv. Målblagen hade en sammalagd msättning m ca 70 mkr. SCF var prjektledare för emissinsprcessen ch anvisade kapital från ett antal större svenska institutinella investerare ch förmögna privatpersner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Cnsilium i samband med emissinen. Cnsilium Riktad nyemissin Industri Mars Stckhlm Crprate Finance

16 FALLSTUDIE Precmp Slutins AB Försäljning av majritetspst följt av budpliktsbud Precmp Slutins AB (publ) är ett av Eurpas ledande företag avseende verktygstillverkning ch tillverkning av precisinskmpnenter. Precmp Slutins erbjuder finklippning ch kmplexa autmatstansade detaljer. Precmp Slutins hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value m cirka 100 MSEK. Cirka 70 prcent av Precmp Slutins såldes till en industriell köpare vilket efter transaktinen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av blaget. Stckhlm Crprate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precmp Slutins i samband med försäljningen. Precmp Slutins AB Strukturerad försäljning Industri April Stckhlm Crprate Finance

17 FALLSTUDIE Ellen AB -The Prbitic Cmpany Företrädesemissiner Ellen AB (publ) är ett svenskt biteknikföretag. Blaget fkuserar på kvinnrs hälsa ch var först med att erbjuda kvinnr tampnger med prbitika. Ellens aktier är listade på First Nrth ch företaget hade i samband med senaste transaktinen ett marknadsvärde m cirka 80 MSEK. Stckhlm Crprate Finance har varit rådgivare till Ellen i samband med fyra företrädesemissiner; 2009, 2010, 2012 ch Den ttala emissinsvlymen för samtliga emissiner uppgår till cirka 50 MSEK. Syftet med de emissinerna var att stärka rörelsekapitalet ch finansiera frtsatt expansin. Stckhlm Crprate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med samtliga emissiner. Syftet var att säkerställa resurser för frtsatt expansin, bland annat lansering av Ellens prbitiska prdukter i Kina. Ellen AB Företrädesemissin Biteknik Juni Stckhlm Crprate Finance

18 FALLSTUDIE Caplease AB Strukturerad försäljning Caplease AB skräddarsyr ch ptimerar finansieringslösningar för företag ch rganisatiner, allt från enkel finansiering till sfistikerade finansiella paket med försäkringar ch en hög servicenivå. Caplease kntaktade Stckhlm Crprate Finance för att finna en ny ägare sm kunde ge ökad kapitalstyrka för expansin ch kmpletterande prdukter sm kunde säljas till befintliga kunder. Lämpliga köpare skulle främja ch bidra med kreativitet ch entreprenörsanda, vilket således exkluderade större banker. Stckhlm Crprate Finance identifierade 68 ptentiella köpare, allt från finansiella företag ch investmentbanker till andra leasingföretag ch inkassföretag samt tre mindre banker. Efter samråd med de ägarna reducerades antalet ptentiella köpare till 29. Två mindre banker deltg i budprcessen. Caplease förvärvades av Marginalen Bank i juni Vid tidpunkten för transaktinen översteg Caplease msättning 300 miljner krnr ch blaget ägdes till 100 prcent av de två grundarna. Marginalen Bank har tjänster för både privatpersner ch företag ch erbjuder knkurrenskraftig in- ch utlåning. Bland Marginalen Banks finansiella tjänster finns fakturaköp ch -belåning, leasing ch avbetalningstjänster. Caplease AB Strukturerad försäljning Finans April Stckhlm Crprate Finance

19 FALLSTUDIE Oasmia Pharmaceutical AB Secndary placement & riktad emissin Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Blagets fkus är utveckling av nya frmuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fkus på human ch veterinär nklgi. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) aktier är nterade på NASDAQ OMX ch företaget hade i samband med transaktinen ett marknadsvärde m cirka 820 MSEK. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med emissinen. Stckhlm Crprate Finance agerade sm exklusiv finansiell rådgivare i samband med en placering av ttalt 50,5 MSEK till svenska institutiner ch större investerare. Transaktinen utgjrdes av en blcktrade m 7,5 MSEK samt en riktad emissin m 43 MSEK. Syftet med den riktade emissinen m ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för frtsatta kliniska studier samt byte av nteringsplats till NASDAQ OMX. Tidsåtgången från uppdragets start till slutförande var fem veckr. Oasmia Pharmaceutical AB Riktad emissin Läkemedel Nvember Stckhlm Crprate Finance

20 FALLSTUDIE Annehem Hlding IPO Annehem Hlding AB är ett fastighetsutvecklingsblag sm förvärvar, utvecklar ch förvaltar fastigheter främst i Öresundsreginen. Annehem har utvecklat ett kncept inm senirbende i Malmö (Victria Park) sm mfattar byggnatin av 420 lägenheter. SCF har genmfört en riktad emissin m 112 MSEK. Syftet med den riktade emissinen var att få kapital till förvärv samt planerade prjekt. SCF ansvarade för listningen på First Nrth den 11 maj 2007 ch Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjrde en företrädesemissin m 130 MSEK, där SCF bistd blaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönssn ch Greg Dingizian (grundare), Rune Anderssn, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dtterblaget Victria Park på First Nrth i ktber 2007 genm vederlagsfria aktier ch nyemissin. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, ch blaget ansökte m avntering i juli SCF genmförde under 2012 en blcktransaktin/ägarförändring mtsvarande cirka 31% av aktierna i Victria Park till prfessinella investerare. Annehem Hlding / Victria Park IPO / Riktad emissin / Blcktrade Fastigheter Maj / Oktber 20 Stckhlm Crprate Finance

21 KAPITALMARKNADSDAGAR Kapitalmarknadsdagar SCF har anrdnat flertalet kapitalmarknadsdagar sedan Kapitalmarknadsdagarna anrdnas årligen vid två lika tillfällen, ena på våren ch den andra på hösten. Temat för de lika tillfällen varieras, vanligen är temat Life Science på våren ch Råvarr på hösten. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig ch sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media ch analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta blag. Det har även funnits möjlighet att arrangera krtare enskilda möten med företagen under dagen. Kapitalmarknadsdagarna har anrdnats i samarbete med Financial Hearings. 21 Representerade blag LIFE SCIENCE & HEALTHCARE Acceleratr Allenex Artimplant Avnva BiGaia BiInvent Bilin Scientific BiPhausia Bluefish Bule Diagnstics Brighter C-Rad Cellavisin Creative Antibitics Diamyd Medical Dignitana Ellen AB Enzymatica AB Episurf Genvis Glbal Health Partner Glycrex Hansa Medical Iscnva Isfl Medical Kancera KarBi Karlinska Develpment MedCap Medicn Village Medivir Midsna KEYNOTE SPEAKERS Helene Hellmark Knutssn Per Agerman Magdalena Anderssn Lars Backsell Magnus Ericssn Per-Olf Erikssn Peter Hneth Mats Leifland Erik Paulssn Mberg Pharma Neurvive Oasmia OraSlv Orex Pledpharma Prbi Scandinavian Clinical Nutritin Recipharm Vitrlife Zealand Pharma Xviv Perfusin RÅVAROR Arctic Gld Auriant Mining Bewulf mining Btnia Explratin Cassandra Oil Central Asia Gld Dannemra Mineral Delta Minerals Dme Energy Drillcn Endmines Gripen Oil & Gas Interfx Resurces Maha Energy Metallvärden Kpylvskye Kpparberg Mineral Lappland Gldminers Lundin Petrlium Nrdic Irn Ore Nrthland Resurces Sheltn Petrleum Stkam Silver Tethys il Trignagri INDUSTRI Axln Cnsilium Durc Precmp Slutins Railcare IT Frtnx Invisi Paynva Seanet Smarteq CLEANTEC Elus Vind Rindi Energi DAGLIGVAROR Nrdic Service Partners FASTIGHETER Victria Park TJÄNSTER NGS Grup REDERI SRAB Frskningsminister Chefredaktör för Realtid.se Eknmisk talespersn för Scialdemkraterna Grundare av Recip ch Recipharm Prfessr ch VD för Raw Materials Grup Fd.VD Sandvik, styrelseledamt Health cap Statssektreterare i Utbildningsdepartementet VD Medicn Village Entreprenör, Backahill, Fabege, Peab

22 Gunnar Wedfelt Andr Gerendas Peter Enström Axel Enström Harry Nudel Lars Källhlm Stckhlm Crprate Finance AB Birger Jarlsgatan 32 A, Stckhlm Besöksadress: Engelbrektsplan 1 Tel Fax Jan Lundberg Ingemar Lagerlöf Jhan Hlmberg Magnus Härning-Nilssn Ott Rydbeck Martin Wedfelt Jnas Ljungström Per Thunander Marcus Rhdin

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012

BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2012 Vissa definitioner Med Mangold eller Bolaget avses, beroende på sammanhanget Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408, den koncern

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G «2001

Å R S R E D OV I S N I N G «2001 ÅRSREDOVISNING «2001 «ÅRET I SIFFROR Innehåll Ledstiernan i korthet Ledstiernan i korthet 2 Året i sammandrag 3 Ledstiernanaktien 4 vd ord 6 Affärsidé, mål och strategier 9 Portföljbolagens utveckling

Läs mer

Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur

Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur 50 Corporate Governance Corporate Governance-avsnittet följer direktiven från SWX Swiss Exchange Corporate Governance. 1. Koncernstruktur och aktieägare 1.1 Koncernstruktur 1.1.3 Legal koncernstruktur

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

Erik Penser AB Årsredovisning 2007

Erik Penser AB Årsredovisning 2007 Erik Penser AB Årsredovisning 2007 årsredovisning 2007. Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att utsmycka huvudkontoret i Stockholm. erik penser ab stockholm

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innehåll Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll 2012 i sammandrag... 3 VD-ord... 4 Substansvärde och resultatutveckling 2012... 5 Vision, affärsidé och mål... 6 Investeringsstrategi... 7 Investeringsprocessen...

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013.

Utdelning Föreslagen utdelning om en (1) aktie i SkiStar AB för varje tiotal (10) aktier i Öresund. Beräknad dag för avstämning: 25 mars 2013. Årsredovisning 2012 Om investment AB Öresund Koncernen består av moder före taget Investment AB Öresund, ett rent investment företag som bedriver förvaltningsverksamhet, det helägda dotter företaget Ven

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 TRITONIA BILAGA 2 Direktinen 30.5.2011 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll År 2010 i Tritnia Biblitekets samlingstjänster Tryckta samlingar ch hur de använts E-resurser ch hur de använts Utbildning ch

Läs mer

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag.

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Bolaget Skanditek Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska noterade och onoterade företag. Affärsidén är att skapa en långsiktig och god värdetillväxt genom industriell

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer