Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)"

Transkript

1 Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

2 Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt utgör inte ett erbjudande att sälja eller inbjudan att köpa värdepapper i Karo Bio AB (publ) i Australien, Kanada, Japan eller USA eller i annan tillämplig jurisdiktion. Värdepapper i Karo Bio får inte säljas eller erbjudas till försäljning i USA med mindre än att registrering enligt United States Securities Act från 1933 skett alternativt att undantag avseende registrering i enlighet med nämnda lag föreligger. Karo Bio har inte registrerat och kommer inte att registrera några värdepapper i samband med erbjudandet i USA och har inte för avsikt att genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA. INNEHÅLL Tillägg till prospektet med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ).. 3 Pressmeddelande från Karo Bio AB den 26 november Meddelande till personer bosatta i Storbritannien. Detta tilläggsprospekt distribueras och riktas endast till personer i Storbritannien som är kvalificerade investerare i Prospektdirektivets mening vilka också är (i) investment professionals enligt artikel 19(5) i Financial Service and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller (ii) high net worth entities och andra personer till vilka pressmeddelandet lagligen kan riktas enligt artikel 49(2)(a) till (d) i samma lag (sådana personer benämns nedan relevanta personer ). De nya aktierna i Karo Bio erbjuds endast till relevanta personer, och inbjudan till eller erbjudande om teckning samt avtal om teckning, köp eller annan överlåtelse av sådana aktier kommer endast att förekomma i förhållande till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte handla enligt eller förlita sig på denna handling eller dess innehåll. 2 (5)

3 TILLÄGG TILL PROSPEKTET MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) Detta tilläggsprospekt ( Tilläggsprospektet ) har upprättats med anledning av att Karo Bio den 26 november 2009, offentliggjort att Merck & Co., Inc., planerar att utveckla läkemedelskandidaten MK-6913 vidare i klinisk fas IIa. Pressmeddelande i anledning av detta inkluderas i detta Tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det Prospekt som upprättades i samband med inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med det tidigare publicerade Prospektet i alla avseenden och de definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 11 november 2009 (Finansinspektionens diarienummer ) samt offentliggjordes den 11 november Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 27 november 2009 (Finansinspektionens diarienummer ) i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet har offentliggjorts den 27 november Tilläggsprospektet finns att hämta i elektronisk form via Internet från Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt Karo Bios hemsida (www.karobio.se). För att få Tilläggsprospektet i tryckt form, var god kontakta Avanza Bank på telefon Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Nyemissionen, innan Tilläggsprospektet offentliggjordes, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse ska ske skriftligen till Avanza Bank eller, om teckningsanmälan skett genom förvaltare, till denna förvaltare. En blankett för återkallelse av teckningsanmälan från direktregistrerade aktieägare finns tillgänglig på och kan beställas av Avanza Bank på telefon Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om tecknaren önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 3 (5)

4 PRESSMEDDELANDE FRÅN KARO BIO AB DEN 26 NOVEMBER 2009 KARO BIO MEDDELAR ATT MERCK & CO., INC, PLANERAR ATT UTVECKLA LÄKEMEDELSKANDIDAT VIDARE I KLINISK FAS II STOCKHOLM, den 26 november Karo Bio AB (publ) (Reuters: KARO.ST) meddelade idag att Merck & Co., Inc, genom ett dotterbolag, planerar att inleda en klinisk fas IIa studie med MK-6913, den ledande läkemedelskandidaten under utveckling inom bolagens forskningssamarbete. Denna initiering av klinisk fas II utveckling medför inte någon milstolpsbetalning till Karo Bio. Den randomiserade, dubbel-blinda och placebo-kontrollerade studien, som också innehåller en aktiv kontrollgrupp, avser att utvärdera säkerhet, tolerans och effekt av MK-6913, för behandling av måttliga till svåra så kallade värmevallningar hos kvinnor i klimakteriet. I denna studie förväntas 300 patienter att ingå. Vi bedömer att nya läkemedel som stimulerar östrogenreceptorn har fortsatt stor potential för behandling av kvinnosjukdomar kommenterade Per Olof Wallström, VD för Karo Bio. Samarbetet med Merck syftar till att stimulera östrogenreceptorer med målet att utveckla nya läkemedel för behandling av kvinnosjukdomar. Den gemensamma forskningsfasen i samarbetet med Merck avslutades MK-6913 är den första substansen som stimulerar östrogenreceptorn från detta forskningssamarbete som går in i fas II. Enligt villkoren i samarbetsavtalet har Merck exklusiva och globala rättigheter till alla substanser som identifieras inom detta samarbete och Merck ansvarar för all preklinisk och klinisk utveckling samt läkemedelsregistrering. Karo Bio har rättigheter till vissa milstolpsbetalningar från Merck, baserat på framgångsrik klinisk utveckling av substansen och final läkemedelsregistrering. Karo Bio har även rättigheter till royalty på framtida försäljning av läkemedlet i marknaden. Denna initiering av klinisk fas II utveckling föranleder inte någon milstolpsbetalning till Karo Bio. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Olof Wallström, VD Tel: E-post: Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör/IR-ansvarig Tel: E-post: Om Karo Bio Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag som specialiserat sig på endokrinologi och kärnreceptorer som målprotein för utveckling av nya läkemedel. Företaget har en projektportfölj med innovativa läkemedelssubstanser primärt inom 4 (5)

5 kardiovaskulära, CNS-relaterade och inflammatoriska sjukdomar samt kvinnosjukdomar. Inom dessa områden finns det betydande marknadsmöjligheter och ett tydligt behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Karo Bio utvecklar substanser avsedda för breda patientgrupper till klinisk fas II före utlicensiering. Inom terapeutiska nischområden har Karo Bio kapacitet att ta utvalda substanser till sen klinisk utvecklingsfas och eventuellt även hela vägen till marknaden. Utöver egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt förekommande sjukdomar. Karo Bio är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST). Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: och 5 (5)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande Stockholm, 2 februari 2015 Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) ( Dustin eller Bolaget ) har beslutat om att bredda Bolagets

Läs mer

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB

Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Tillägg till Arctic Paper S.A.:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Rottneros AB Innehåll Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014

ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014 PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 28 oktober 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014 Eniro säkerställer en långsiktigt

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm EXCELLENCE IN HOTEL OWNERSHIP & OPERATIONS EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER Pressmeddelande Stockholm, 2015-06-08 Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Active Biotech AB (publ) Nyemission 2014 2 X X X X X VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet har upprättats av Active Biotech AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Viktig information Med Orexo, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt ( Prospektet ) Orexo AB (publ) (organisationsnummer 556500-0600) inklusive,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DU KOMMER SOM AKTIEÄGARE I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) ATT ERHÅLLA TECKNINGSRÄTTER. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR SANIONA FÖR AB SANIONA (PUBL) AB (PUBL) Perioden 2 556962-5345 Publicerad den 20 maj 2015 Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar Första kvartalet 2015*

Läs mer

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 KANCERA / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 6 Information till investerare 10 Erbjudandet i sammandrag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Inbjudan till teckning av aktier Nyemission inför planerad notering på AktieTorget Oncology Venture Sweden AB, med organisationsnummer 559016-3290, driver via det helägda rörelsedrivande danska dotterbolaget

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

BioInvent International AB (publ)

BioInvent International AB (publ) BioInvent International AB (publ) Prospekt för upptagande till handel på reglerad marknad avseende aktier i BioInvent International AB (publ) I detta prospekt används definitionen BioInvent och Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING

UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch Inbjudan till teckning av aktier UTVECKLING AV LÄKEMEDEL MOT TUMÖRSPRIDNING WntResearch AB (publ) I 556738-7864 I www.wntresearch.com WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Information till investerare Med Hansa Medical eller Bolaget avses i detta prospekt, beroende på sammanhang, Hansa Medical AB (publ), ett dotterföretag

Läs mer