Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance"

Transkript

1 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

2 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom corporate finance. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Europe. Stockholm Corporate Finance har genomfört cirka 70 transaktioner sedan starten Företaget har idag tretton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med kontor på Linnégatan 6 i Stockholm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning genom hela transaktionsprocessen. Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark placing power. 2

3 Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom två huvudsakliga områden: M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner Rekonstruktioner & omstruktureringar Fairness opinions & värderingar Kapitalanskaffningar Riktade nyemissioner Företrädesemissioner IPO/börsnoteringar Upprättande av garantikonsortier s Blocktransaktioner (secondary placements) Stockholm Corporate Finance erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom M&A och kapitalanskaffningar Kvalificerad finansiell rådgivning med fokus på små och medelstora noterade företag Starkt nätverk av både finansiella och industriella investerare 3

4 Stockholm Corporate Finance - Team Peter Enström (född 1944) CEO Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10- tal börsbolag. Ledamot i styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år. Harry Nudel (född 1960) Senior Partner och grundare Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senior Partner och grundare Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet. Magnus Härning-Nilsson (född 1957) Senior Partner Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vvd och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB 4

5 Stockholm Corporate Finance - Team Per Thunander (född 1952) Senior Advisor Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen. Styrelseledamot i bl.a. Svenska XQS. Jonas Ljungström (född 1966) Senior Partner Head of M&A Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity. Mats Almér (född 1951) Senior Advisor Har lång erfarenhet och brett nätverk inom fastighetsbranschen där han arbetat med fastighetstransaktioner. Mats har haft flera ledande befattningar i bl a det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden, Carnegie Investment Bank och Newsec Corporate Finance. Jan Lundberg (född 1946) Senior Advisor Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag. 5

6 Stockholm Corporate Finance - Team Henrik Eklund (född 1967) Senior Advisor Civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom IT- och Media-branschen där har haft flera ledande befattningar. Henrik har tidigare varit grundare och VD för Kamera Content och grundare/vd för PAN Interactive samt affärsområdeschef för Norsteds Multimedia (Rabén & Sjögren Multimedia) som idag ägs av KF Media. Kristian Tasala (född 1972) Executive Vice President Civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola inom Industriell ekonomi. Tidigare verksam i skogskoncernen AssiDomän och General Electric med arbete riktat mot Norden och Baltikum. Styrelseledamot i Prognosia AB. Otto Rydbeck (född 1979) Associate Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Fyra års erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn. Axel Enström (född 1984) Analyst Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan

7 Stockholm Corporate Finance - Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelseordförande Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamot Fil.kand. Stockholms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo (dotterbolag till Bilia AB). Styrelseledamot i Paynova AB och ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamot Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health. Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Active Biotech AB (publ), Oasmia AB (publ) samt Comtax AB. Styrelsen består av fem ledamöter, förutom ovanstående är Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström styrelseledamöter. 7

8 Affärer 2011 Beowulf Mining plc Riktad emission Kilsta Metallvärden Företrädesemission Fortnox International IPO Doxa Caplease Strukterad försäljning Sotkamo Silver Precomp Solutions Strukturerad försäljning Digital Vision Råvaror November 2011 Råvaror September 2011 IT August 2011 LifeScience June 2011 Finans June 2011 Råvaror April 2011 Industri April 2011 IT/Mjukvara April 2011 Digital Vision Förvärv av Image Systems Sotkamo Silver Teckningsoption Seanet IT/Mjukvara April 2011 Råvaror Mars 2011 Telecom February

9 Affärer 2010 & 2009 Glycorex Life Science Februari 2010 Sotkamo Silver Riktad nyemission Industri December 2010 Axlon IT December 2010 Accastum Partners Förvärv av Gambro Credit Finans Juni 2010 Diabetes Tools Life Science Juni 2010 Mobispine Telecom April 2010 Konfidentiellt Konvertibelt lån Läkemedel Mars 2010 Silver Resources OY Avyttring till Gexco AB Råvaror Mars 2010 Silver Resources OY Ellen Seanet Oasmia Riktad nyemission Oasmia Seanet Rothmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Råvaror Mars 2010 Bioteknik Februari 2010 Telecom December 2009 Läkemedel November 2009 Läkemedel September 2009 Telecom Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Bioteknik Februari 2009 Paynova Finansiella tjänster Mars 2009 Consilium Riktad nyemission Industri Februari 2009 Konfidentiellt Finansiell rådgivning Förnyelsebar energi Januari

10 Affärer 2008 & 2007 Drillcon Biomain M&A Precomp Solutions Konfidentiellt Värdering Kamera Content M&A sell side Diamyd Medical Riktad emission SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emission Råvaror November 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Bioteknik April 2008 Transport Februari 2008 Transport Januari 2008 Konfidentiellt Värdering Victoria Park Listning First North Annehem SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcon Consilium Riktad nyemission addnode Industri November 2007 Fastigheter November 2007 Fastigheter Oktober 2007 Transport September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvaror Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First North Seanet Listning First North Konfidentiellt Fairness opinion Annehem Listning First North InWarehouse Fairness Opinion Drillcon Riktad emission Kamera Content Stille Spel Juni 2007 Telekom Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvaror Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari

11 Affärer 2006 & 2005 Micro Holding Annehem SRAB Kemtank 1 LimaForsgrens Glycorex Riktad emission Annehem Xover Kamera Content Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transport September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Medicinteknik Januari 2006 Guideline Börsnotering Teknologi/råvaror November 2005 Lima Timmerhus Fastigheter och bygg November 2005 Glycorex Riktad emission Medicinteknik Oktober 2005 Sweden Mobile Systems Tjänster Juni 2005 New Science Garanti Investmentbolag Maj 2005 Tricorona Råvaror Maj 2005 A-com Garanti Media April

12 Fallstudier Digital Vision/Image Systems er och samgående genom förvärv Digital Vision AB (publ) är ett ledande bolag inom efterbearbetning av film/video och multimedia. Bolaget behövde förstärka sin kapitalbas för att återbetala ett konvertibelt förlagslån som skulle förfalla samtidigt som bolaget ville förvärva Image Systems, en världsledande aktör inom rörelseanalys och filmscanning, för att stärka bolagets produktportfölj och erbjudande. Digital Vision genomförde en villkorad företrädesemission om 54 MSEK efter att ett konvertibelt lån om 15 MSEK till 80 procent kvittats mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet. Stockholm Corporate Finance agerade som projektledare genom förvärvsoch emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella investerare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Digital Vision i samband med emissionen. 12

13 Fallstudier Drillcon Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 95 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare vars syfte var att finansiera förvärvet av Smoy samt till internationell expansion Riktad emission & förvärv Drillcon AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inom kärn- och raiseborrning med 132 MSEK i omsättning och drygt 115 medarbetare. Bolaget beslutade att förvärva branschkollegan Smoy i Finland för 83 Mkr plus nettoskuld. Omsättningen blev proforma 242 Mkr och rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcon är efter förvärvet Europas största koncern för dessa tjänster. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcon AB (publ) i samband med emissionen. 13

14 Fallstudier Consilium Riktad emission & förvärv Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt. Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda. Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning om ca 70 mkr. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 25 MSEK, till institutionella och privata kvalificerade investerare, vars syfte var att finansiera förvärven av två försäljningsbolag i Spanien och Kina. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen. 14

15 Fallstudier Precomp Solutions Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en försäljning av bolaget till en svensk industriell köpare Försäljning av majoritetspost följt av budplikts bud Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om cirka 100 MSEK. Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i samband med försäljningen förvärvet föranledde ett budpliktsbud på resterande andel av bolaget 15

16 Fallstudier Ellen Företrädesemission Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag. Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste transaktionen ett marknadsvärde om cirka 77 MSEK. SCF har varit rådgivare till Ellen i samband med två företrädesemissioner. Den första emissionen genomfördes i början av år 2009 och motsvarade cirka 11 MSEK. Den andra genomfördes i början av 2010 och motsvarade cirka 24 MSEK. Syftet med de två emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt expansion. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med emissionerna. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med två företrädesemissioner...emissionerna tillförde bolaget resurser motsvarande totalt cirka 34 MSEK vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av Ellens produkter i Kina. 16

17 Fallstudier Annehem Holding Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemissionen om 112 MSEK emissionen blev övertecknad och medverkade vid den riktade emissionen om 130 MSEK, med flera välkända investerare från fastighetsbranschen och ledande personer från svenskt näringsliv. IPO Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420 lägenheter. SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober 2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, och bolaget ansökte om avnotering i juli

18 Fallstudier Oasmia placement & riktad emission Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi. Oasmias aktier är noterade på NGM Equity och företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820 MSEK. Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia i samband med emissionen. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en blocktrade om 7,5 MSEK och en riktad emission om 43 MSEK, totalt 50,5 MSEK, till svenska institutioner och större investerare,.. vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt flytta till NASDAQ OMX tiden från uppdragets start till slutförande var fem veckor 18

19 Fallstudier Kapitalmarknadsdag SCF har arrangerat flertalet kapitalmarknadsdagar de senaste åren vars syfte har varit att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag och SCF planerar att fortsätta arrangera dessa dagar för att sammanlänka bolag och större grupper av intressenter SCF har anordnat flera kapitalmarknadsdagar sedan 2007 och avser fortsätta anordna kapitalmarknadsdagar i framtiden. Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med företagen under dagen. Veckans affärer, Börsveckan och Biotech Sweden är vanligtvis moderatorer och utöver bolagen bjuder SCF in andra intressanta talare. 19

20 Gunnar Wedfelt Peter Enström Harry Nudel Jonas Ljungström Otto Rydbeck Per Thunander Kristian Tasala Mats Almér Axel Enström Magnus Härning-Nilsson Henrik Eklund Jan Lundberg Stockholm Corporate Finance AB Linnégatan 6, Box 5712, Stockholm Tel Fax

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ser möjligheter inom fastighet och finans

Årsredovisning 2014. Ser möjligheter inom fastighet och finans Årsredovisning 2014 Ser möjligheter inom fastighet och finans Med djup produktkunskap och en bred portfölj av tjänster, jobbar vi för att ständigt utvecklas så våra kunder får något utöver det vanliga.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Årsredovisning 2007 En mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare Innehåll Femårsöversikt 4 VD har ordet 5 Styrelse 6 Ledande befattningshavare 8 Historik

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

årsredovisning 20 03

årsredovisning 20 03 edstiernan AB. Ledstiernan förvärvar Industrivärdens aktier i Interpeak. Ledstiernans portföljvudägarna Ledstiernan och Telenor Venture II ASA undersöker en notering av portföljbolaget ernans Kapitalmarknadsdag

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Claes-Göran Sylvén, Styrelsens ordförande Sylvén, Ordförande God bolagsstyrning är en förutsättning för en positiv utveckling för ICA Gruppen och

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 172,8 (127,3) MSEK. Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer