Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance"

Transkript

1 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

2 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom corporate finance. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Europe. Stockholm Corporate Finance har genomfört cirka 70 transaktioner sedan starten Företaget har idag tretton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med kontor på Linnégatan 6 i Stockholm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning genom hela transaktionsprocessen. Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark placing power. 2

3 Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom två huvudsakliga områden: M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner Rekonstruktioner & omstruktureringar Fairness opinions & värderingar Kapitalanskaffningar Riktade nyemissioner Företrädesemissioner IPO/börsnoteringar Upprättande av garantikonsortier s Blocktransaktioner (secondary placements) Stockholm Corporate Finance erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom M&A och kapitalanskaffningar Kvalificerad finansiell rådgivning med fokus på små och medelstora noterade företag Starkt nätverk av både finansiella och industriella investerare 3

4 Stockholm Corporate Finance - Team Peter Enström (född 1944) CEO Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10- tal börsbolag. Ledamot i styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år. Harry Nudel (född 1960) Senior Partner och grundare Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senior Partner och grundare Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet. Magnus Härning-Nilsson (född 1957) Senior Partner Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vvd och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB 4

5 Stockholm Corporate Finance - Team Per Thunander (född 1952) Senior Advisor Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen. Styrelseledamot i bl.a. Svenska XQS. Jonas Ljungström (född 1966) Senior Partner Head of M&A Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity. Mats Almér (född 1951) Senior Advisor Har lång erfarenhet och brett nätverk inom fastighetsbranschen där han arbetat med fastighetstransaktioner. Mats har haft flera ledande befattningar i bl a det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden, Carnegie Investment Bank och Newsec Corporate Finance. Jan Lundberg (född 1946) Senior Advisor Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag. 5

6 Stockholm Corporate Finance - Team Henrik Eklund (född 1967) Senior Advisor Civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom IT- och Media-branschen där har haft flera ledande befattningar. Henrik har tidigare varit grundare och VD för Kamera Content och grundare/vd för PAN Interactive samt affärsområdeschef för Norsteds Multimedia (Rabén & Sjögren Multimedia) som idag ägs av KF Media. Kristian Tasala (född 1972) Executive Vice President Civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola inom Industriell ekonomi. Tidigare verksam i skogskoncernen AssiDomän och General Electric med arbete riktat mot Norden och Baltikum. Styrelseledamot i Prognosia AB. Otto Rydbeck (född 1979) Associate Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Fyra års erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn. Axel Enström (född 1984) Analyst Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan

7 Stockholm Corporate Finance - Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelseordförande Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamot Fil.kand. Stockholms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo (dotterbolag till Bilia AB). Styrelseledamot i Paynova AB och ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamot Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health. Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Active Biotech AB (publ), Oasmia AB (publ) samt Comtax AB. Styrelsen består av fem ledamöter, förutom ovanstående är Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström styrelseledamöter. 7

8 Affärer 2011 Beowulf Mining plc Riktad emission Kilsta Metallvärden Företrädesemission Fortnox International IPO Doxa Caplease Strukterad försäljning Sotkamo Silver Precomp Solutions Strukturerad försäljning Digital Vision Råvaror November 2011 Råvaror September 2011 IT August 2011 LifeScience June 2011 Finans June 2011 Råvaror April 2011 Industri April 2011 IT/Mjukvara April 2011 Digital Vision Förvärv av Image Systems Sotkamo Silver Teckningsoption Seanet IT/Mjukvara April 2011 Råvaror Mars 2011 Telecom February

9 Affärer 2010 & 2009 Glycorex Life Science Februari 2010 Sotkamo Silver Riktad nyemission Industri December 2010 Axlon IT December 2010 Accastum Partners Förvärv av Gambro Credit Finans Juni 2010 Diabetes Tools Life Science Juni 2010 Mobispine Telecom April 2010 Konfidentiellt Konvertibelt lån Läkemedel Mars 2010 Silver Resources OY Avyttring till Gexco AB Råvaror Mars 2010 Silver Resources OY Ellen Seanet Oasmia Riktad nyemission Oasmia Seanet Rothmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Råvaror Mars 2010 Bioteknik Februari 2010 Telecom December 2009 Läkemedel November 2009 Läkemedel September 2009 Telecom Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Bioteknik Februari 2009 Paynova Finansiella tjänster Mars 2009 Consilium Riktad nyemission Industri Februari 2009 Konfidentiellt Finansiell rådgivning Förnyelsebar energi Januari

10 Affärer 2008 & 2007 Drillcon Biomain M&A Precomp Solutions Konfidentiellt Värdering Kamera Content M&A sell side Diamyd Medical Riktad emission SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emission Råvaror November 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Bioteknik April 2008 Transport Februari 2008 Transport Januari 2008 Konfidentiellt Värdering Victoria Park Listning First North Annehem SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcon Consilium Riktad nyemission addnode Industri November 2007 Fastigheter November 2007 Fastigheter Oktober 2007 Transport September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvaror Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First North Seanet Listning First North Konfidentiellt Fairness opinion Annehem Listning First North InWarehouse Fairness Opinion Drillcon Riktad emission Kamera Content Stille Spel Juni 2007 Telekom Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvaror Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari

11 Affärer 2006 & 2005 Micro Holding Annehem SRAB Kemtank 1 LimaForsgrens Glycorex Riktad emission Annehem Xover Kamera Content Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transport September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Medicinteknik Januari 2006 Guideline Börsnotering Teknologi/råvaror November 2005 Lima Timmerhus Fastigheter och bygg November 2005 Glycorex Riktad emission Medicinteknik Oktober 2005 Sweden Mobile Systems Tjänster Juni 2005 New Science Garanti Investmentbolag Maj 2005 Tricorona Råvaror Maj 2005 A-com Garanti Media April

12 Fallstudier Digital Vision/Image Systems er och samgående genom förvärv Digital Vision AB (publ) är ett ledande bolag inom efterbearbetning av film/video och multimedia. Bolaget behövde förstärka sin kapitalbas för att återbetala ett konvertibelt förlagslån som skulle förfalla samtidigt som bolaget ville förvärva Image Systems, en världsledande aktör inom rörelseanalys och filmscanning, för att stärka bolagets produktportfölj och erbjudande. Digital Vision genomförde en villkorad företrädesemission om 54 MSEK efter att ett konvertibelt lån om 15 MSEK till 80 procent kvittats mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet. Stockholm Corporate Finance agerade som projektledare genom förvärvsoch emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella investerare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Digital Vision i samband med emissionen. 12

13 Fallstudier Drillcon Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 95 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare vars syfte var att finansiera förvärvet av Smoy samt till internationell expansion Riktad emission & förvärv Drillcon AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inom kärn- och raiseborrning med 132 MSEK i omsättning och drygt 115 medarbetare. Bolaget beslutade att förvärva branschkollegan Smoy i Finland för 83 Mkr plus nettoskuld. Omsättningen blev proforma 242 Mkr och rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcon är efter förvärvet Europas största koncern för dessa tjänster. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcon AB (publ) i samband med emissionen. 13

14 Fallstudier Consilium Riktad emission & förvärv Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt. Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda. Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning om ca 70 mkr. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 25 MSEK, till institutionella och privata kvalificerade investerare, vars syfte var att finansiera förvärven av två försäljningsbolag i Spanien och Kina. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen. 14

15 Fallstudier Precomp Solutions Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en försäljning av bolaget till en svensk industriell köpare Försäljning av majoritetspost följt av budplikts bud Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om cirka 100 MSEK. Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i samband med försäljningen förvärvet föranledde ett budpliktsbud på resterande andel av bolaget 15

16 Fallstudier Ellen Företrädesemission Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag. Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste transaktionen ett marknadsvärde om cirka 77 MSEK. SCF har varit rådgivare till Ellen i samband med två företrädesemissioner. Den första emissionen genomfördes i början av år 2009 och motsvarade cirka 11 MSEK. Den andra genomfördes i början av 2010 och motsvarade cirka 24 MSEK. Syftet med de två emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt expansion. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med emissionerna. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med två företrädesemissioner...emissionerna tillförde bolaget resurser motsvarande totalt cirka 34 MSEK vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av Ellens produkter i Kina. 16

17 Fallstudier Annehem Holding Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemissionen om 112 MSEK emissionen blev övertecknad och medverkade vid den riktade emissionen om 130 MSEK, med flera välkända investerare från fastighetsbranschen och ledande personer från svenskt näringsliv. IPO Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420 lägenheter. SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober 2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, och bolaget ansökte om avnotering i juli

18 Fallstudier Oasmia placement & riktad emission Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi. Oasmias aktier är noterade på NGM Equity och företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820 MSEK. Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia i samband med emissionen. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en blocktrade om 7,5 MSEK och en riktad emission om 43 MSEK, totalt 50,5 MSEK, till svenska institutioner och större investerare,.. vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt flytta till NASDAQ OMX tiden från uppdragets start till slutförande var fem veckor 18

19 Fallstudier Kapitalmarknadsdag SCF har arrangerat flertalet kapitalmarknadsdagar de senaste åren vars syfte har varit att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag och SCF planerar att fortsätta arrangera dessa dagar för att sammanlänka bolag och större grupper av intressenter SCF har anordnat flera kapitalmarknadsdagar sedan 2007 och avser fortsätta anordna kapitalmarknadsdagar i framtiden. Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med företagen under dagen. Veckans affärer, Börsveckan och Biotech Sweden är vanligtvis moderatorer och utöver bolagen bjuder SCF in andra intressanta talare. 19

20 Gunnar Wedfelt Peter Enström Harry Nudel Jonas Ljungström Otto Rydbeck Per Thunander Kristian Tasala Mats Almér Axel Enström Magnus Härning-Nilsson Henrik Eklund Jan Lundberg Stockholm Corporate Finance AB Linnégatan 6, Box 5712, Stockholm Tel Fax

2011 Stockholm Corporate Finance AB All rights reserved. Företagspresentation

2011 Stockholm Corporate Finance AB All rights reserved. Företagspresentation Företagspresentation är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis

Läs mer

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder

Läs mer

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB Företagspresentation AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se Om är en oberoende privatägd finansiell rådgivare

Läs mer

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB Företagspresentation AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se Om är en oberoende privatägd finansiell rådgivare

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK

VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK VI ÄR JOOL HEJ! VI ÄR JOOL CAPITAL PARTNER. EN LEDANDE AKTÖR PÅ DEN NORDISKA FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN INOM SEGMENTET 30-200 MILJONER SEK. Vår affärsidé är att matcha ihop sunda företag som är i behov

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Handlingar inför årsstämma den 28 september 2010 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Inbjudan att teckna units

Inbjudan att teckna units Inbjudan att teckna units i Dividend Sweden AB (publ) VD har ordet Dividend Sweden är ett ungt företag med en spännande framtid. Bakom bolaget står personer med lång erfarenhet från en mängd olika branscher.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid AB Electrolux årsstämma den 23 mars 2017 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter Det föreslås att antalet styrelseledamöter

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

FÖRETAGS- OBLIGATIONER

FÖRETAGS- OBLIGATIONER FÖRETAGS- OBLIGATIONER VAD ÄR EN FÖRETAGS- OBLIGATION? I GRUNDEN ÄR DET ETT LÅN TILL ETT FÖRETAG. Istället för att gå till banken går företag ut till marknaden och anskaffar kapital via en företagsobligation.

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International

Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pressrelease 2016-05-31 Pilum ingår avtal med största aktieägaren om förvärv av Saxlund International Pilum AB ( Pilum eller Bolaget ) har den 31 maj 2016 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Saxlund

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD

Presentation Drillcon AB (publ) November Mikael Berglund VD Presentation Drillcon AB (publ) November 2007 Mikael Berglund VD Dagens agenda Presentation av Drillcon AB (publ) Verksamhet Företagsledning och ägarstruktur Marknad Finans Förvärvet av Suomen Malmi Oy

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

MedMera Bank AB Styrelse

MedMera Bank AB Styrelse MedMera Bank AB Styrelse Styrelsens sammansättning Av Bankens bolagsordning framgår att styrelsen ska bestå av minst 3 och som mest 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen, som väljs vid Bolagsstämman,

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 SIFFROR FÖR Q3 2013 Januari-september 2013 för CEAB-koncernen (2012 inom parentes för jämförelse).

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Women s Business Research Institute

Women s Business Research Institute Women s Business Research Institute Ett förändringsinriktat forskningsinstitut kring hinder för kvinnliga chefer och kvinnliga företagare Advisory Board: Magnus Henrekson, Professor Handelshögskolan Agneta

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2013

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2013 ANDERS SUNDSTRÖM - omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Föreslagen som ordförande Styrelseutskott sedan föregående årsstämma: Ersättningsutskottet, ledamot Risk- och kapitalutskottet, ledamot Andra

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital

Er partner inom kapitalmarknadstjänster. Finansiering - Externt riskkapital Er partner inom kapitalmarknadstjänster Finansiering - Externt riskkapital Agenda Om Partner Fondkommission Framgångsfaktorer externt riskkapital Olika finansieringsformer Finansiering under bolagets livscykel

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 Manus till årsredovisning och kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016 Bakgrund Vid extra bolagsstämma i januari 2015 beslutades att valberedningen

Läs mer

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission

Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Netrevelation byter inriktning och förvärvar IndustrIQ AB genom apportemission Transaktionen i korthet Netrevelation AB (publ) har avtalat med Avalanche Capital AB och Minara AB om att förvärva samtliga

Läs mer

Confidence International AB (publ.)

Confidence International AB (publ.) (publ.) Årsstämma 2016-05-12 VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Innehåll Preliminär dagordning 2 Dagordningens punkt nummer 4 3 Dagordningens punkt nummer 10 4 Dagordningens punkt nummer

Läs mer

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten.

JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Växjö 2002-12-05 PRESSRELEASE JLT Mobile Computers AB (publ) bolagsstämma godkände utförsäljningen av grossistverksamheten. Verksamheten förvärvas av ett bolag ägt av personer i Gandalf Datas ledning,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 )

Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Information om förtidsinlösen av Allenex konvertibel ( KV1 ) Innehåll 2 Generell information 3 Erbjudandet i sammandrag 3 Definitioner 4 Bakgrund och motiv 5 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Frågor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 59 277 194 aktier, varav 0 aktier av serie-a och 59 277 194

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2017 LARS IDERMARK omval Född 1957 Invald i styrelsen: 2010 Styrelseordförande 20102013 Vice ordförande 20132016 Styrelseordförande sedan 2016 Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser... 5 2 Tillägg till prospekt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer