Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance"

Transkript

1 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

2 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom corporate finance. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Europe. Stockholm Corporate Finance har genomfört cirka 70 transaktioner sedan starten Företaget har idag tretton kvalificerade medarbetare inom corporate finance med kontor på Linnégatan 6 i Stockholm Våra medarbetare har lång erfarenhet både från corporate finance och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag Stockholm Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning till noterade och privatägda företag såväl som till investerare genom att vara initiativtagare till transaktioner och agera rådgivare i nära samarbete med ägare, styrelse och ledning genom hela transaktionsprocessen. Stockholm Corporate Finance har ett brett etablerat nätverk, vilket ger oss en stark placing power. 2

3 Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance erbjuder tjänster inom två huvudsakliga områden: M&A Företagsförsäljningar Företagsförvärv, publika uppköp, LBO, MBO Strategisk rådgivning i samband med potentiella transaktioner Rekonstruktioner & omstruktureringar Fairness opinions & värderingar Kapitalanskaffningar Riktade nyemissioner Företrädesemissioner IPO/börsnoteringar Upprättande av garantikonsortier s Blocktransaktioner (secondary placements) Stockholm Corporate Finance erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom M&A och kapitalanskaffningar Kvalificerad finansiell rådgivning med fokus på små och medelstora noterade företag Starkt nätverk av både finansiella och industriella investerare 3

4 Stockholm Corporate Finance - Team Peter Enström (född 1944) CEO Ekonomi- och juridikstudier i Sverige och USA. VD i olika börsbolag under 13 år. Grundare till TurnIT. Styrelseuppdrag i ett 10- tal börsbolag. Ledamot i styrelserna för Nordbanken, Nordbanken Finans och Nordbanken Fonder under 7 år. Harry Nudel (född 1960) Senior Partner och grundare Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom bl a Stockholm Fondkommission samt i de börsnoterade bolagen Balken Invest, Gotic, Wilh. Sonesson och Active Capital. Befattningar som institutionsmäklare, portföljförvaltare, finanschef, affärsutvecklare och ansvarig för investor relations. Gunnar Wedfelt (född 1952) Senior Partner och grundare Civilekonom från Stockholms Universitet. Sparbankernas Bank Fondavd. (chef mäkleriavd), Stockholm Fondkommission (delägare och styrelseledamot), ESWÖ Partners FK (delägare och grundare), Servisen FK, Nordiska FK. Gunnar har arbetat med institutionella kunder och företagskunder i sina olika befattningar, senast som ansvarig för Corporate Finance på Nordiska FK. Gunnar har vidare drivit egen riskkapital- och investeringsverksamhet. Magnus Härning-Nilsson (född 1957) Senior Partner Civilekonom från Lunds Universitet. Tidigare verksam inom Penning & Kapitalmarknad på Nordea, Gota Bank som chef för utlandskundhandeln, Aragon, kundchef, EPO.com, vvd och som Senior Partner i Momentor AB. Styrelseledamot i ett antal bolag och medlem av Advisory Board för Smart Safety AB 4

5 Stockholm Corporate Finance - Team Per Thunander (född 1952) Senior Advisor Studier på Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom aktie- och riskkapitalmarknaden sedan 1972, bl. a. på Öhman Fondkommission, Affärsvärlden, Investment AB Beijer, ABB Aros Fk samt Servisen. Styrelseledamot i bl.a. Svenska XQS. Jonas Ljungström (född 1966) Senior Partner Head of M&A Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare VD för riskkapitalbolaget Traktor. Även verksam i kapitalmarknaden på Deriva Securities FK, United Securities FK och har senast drivit delvis egen verksamhet inom Private Equity. Mats Almér (född 1951) Senior Advisor Har lång erfarenhet och brett nätverk inom fastighetsbranschen där han arbetat med fastighetstransaktioner. Mats har haft flera ledande befattningar i bl a det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden, Carnegie Investment Bank och Newsec Corporate Finance. Jan Lundberg (född 1946) Senior Advisor Civ ing KTH. Verksam inom Salén & Wicander koncernen Egen företagare och ägare till Rekonstructa AB. Styrelseledamot i ett antal privata bolag. 5

6 Stockholm Corporate Finance - Team Henrik Eklund (född 1967) Senior Advisor Civilekonom, har lång erfarenhet och brett nätverk inom IT- och Media-branschen där har haft flera ledande befattningar. Henrik har tidigare varit grundare och VD för Kamera Content och grundare/vd för PAN Interactive samt affärsområdeschef för Norsteds Multimedia (Rabén & Sjögren Multimedia) som idag ägs av KF Media. Kristian Tasala (född 1972) Executive Vice President Civilingenjör från Linköpings Tekniska högskola inom Industriell ekonomi. Tidigare verksam i skogskoncernen AssiDomän och General Electric med arbete riktat mot Norden och Baltikum. Styrelseledamot i Prognosia AB. Otto Rydbeck (född 1979) Associate Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola inom Industriell Ekonomi. Fyra års erfarenhet av Corporate Finance, exempelvis av kapitalanskaffningar, M&A och företagsvärderingar inom exempelvis bioteknik, IT, industri samt transportsektorn. Axel Enström (född 1984) Analyst Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund. Kandidat i finansiering samt magister i marknadsföring och kostnadshantering. Tidigare erfarenhet av bolagsemissioner. Anställd hos Stockholm Corporate Finance sedan

7 Stockholm Corporate Finance - Styrelse Eric Nerep (född 1951) Styrelseordförande Professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm Forskningsområden: Aktiebolagsrätt, associationsrätt, konkurrensrätt, krediträtt, internationell handelsrätt, EU-rätt. Jur.kand., Stockholms Universitet 1976, Master of Comparative Jurisprudence, New York University School of Law, Ulf Risberg (född 1943) Styrelseledamot Fil.kand. Stockholms Universitet Tidigare styrelseuppdrag bl.a. Alfred Berg FK, B&B FK, Intentia. Under åren har han varit VD på bl.a. STC Finans, AB Probo (dotterbolag till Bilia AB). Styrelseledamot i Paynova AB och ett antal privatägda företag. Peter Ström (född 1952) Styrelseledamot Civilekonom. Tidigare bl.a. försäljningschef på Pharmacia och vice VD på IMS Health. Styrelseordförande i Periodic AB samt ledamot i Active Biotech AB (publ), Oasmia AB (publ) samt Comtax AB. Styrelsen består av fem ledamöter, förutom ovanstående är Senior Partner Harry Nudel och VD Peter Enström styrelseledamöter. 7

8 Affärer 2011 Beowulf Mining plc Riktad emission Kilsta Metallvärden Företrädesemission Fortnox International IPO Doxa Caplease Strukterad försäljning Sotkamo Silver Precomp Solutions Strukturerad försäljning Digital Vision Råvaror November 2011 Råvaror September 2011 IT August 2011 LifeScience June 2011 Finans June 2011 Råvaror April 2011 Industri April 2011 IT/Mjukvara April 2011 Digital Vision Förvärv av Image Systems Sotkamo Silver Teckningsoption Seanet IT/Mjukvara April 2011 Råvaror Mars 2011 Telecom February

9 Affärer 2010 & 2009 Glycorex Life Science Februari 2010 Sotkamo Silver Riktad nyemission Industri December 2010 Axlon IT December 2010 Accastum Partners Förvärv av Gambro Credit Finans Juni 2010 Diabetes Tools Life Science Juni 2010 Mobispine Telecom April 2010 Konfidentiellt Konvertibelt lån Läkemedel Mars 2010 Silver Resources OY Avyttring till Gexco AB Råvaror Mars 2010 Silver Resources OY Ellen Seanet Oasmia Riktad nyemission Oasmia Seanet Rothmans Sailing/ Tradewinds AB Ellen Råvaror Mars 2010 Bioteknik Februari 2010 Telecom December 2009 Läkemedel November 2009 Läkemedel September 2009 Telecom Juni 2009 Företagsevent Maj 2009 Bioteknik Februari 2009 Paynova Finansiella tjänster Mars 2009 Consilium Riktad nyemission Industri Februari 2009 Konfidentiellt Finansiell rådgivning Förnyelsebar energi Januari

10 Affärer 2008 & 2007 Drillcon Biomain M&A Precomp Solutions Konfidentiellt Värdering Kamera Content M&A sell side Diamyd Medical Riktad emission SRAB Kemtank 3 SRAB Shipping Riktad emission Råvaror November 20 Medicinteknik September 2008 Industri Juli 2008 Tjänster Juni 2008 Media Maj 2008 Bioteknik April 2008 Transport Februari 2008 Transport Januari 2008 Konfidentiellt Värdering Victoria Park Listning First North Annehem SRAB Kemtank 2 Studentum Drillcon Consilium Riktad nyemission addnode Industri November 2007 Fastigheter November 2007 Fastigheter Oktober 2007 Transport September 2007 Tjänster Juli 2007 Råvaror Juli 2007 Industri Juni 2007 IT Juni 2007 PSI Spelinvest Listning First North Seanet Listning First North Konfidentiellt Fairness opinion Annehem Listning First North InWarehouse Fairness Opinion Drillcon Riktad emission Kamera Content Stille Spel Juni 2007 Telekom Juni 2007 Industri Juni 2007 Fastigheter Maj 2007 Återförsäljare Mars 2007 Råvaror Mars 2007 Media Februari 2007 Medicinteknik Januari

11 Affärer 2006 & 2005 Micro Holding Annehem SRAB Kemtank 1 LimaForsgrens Glycorex Riktad emission Annehem Xover Kamera Content Detaljhandel December 2006 Fastigheter December 2006 Transport September 2006 Fastighet & bygg Augusti 2006 Medicinteknik Maj 2006 Fastigheter Maj 2006 Media Mars 2006 Media Januari 2006 Stille Medicinteknik Januari 2006 Guideline Börsnotering Teknologi/råvaror November 2005 Lima Timmerhus Fastigheter och bygg November 2005 Glycorex Riktad emission Medicinteknik Oktober 2005 Sweden Mobile Systems Tjänster Juni 2005 New Science Garanti Investmentbolag Maj 2005 Tricorona Råvaror Maj 2005 A-com Garanti Media April

12 Fallstudier Digital Vision/Image Systems er och samgående genom förvärv Digital Vision AB (publ) är ett ledande bolag inom efterbearbetning av film/video och multimedia. Bolaget behövde förstärka sin kapitalbas för att återbetala ett konvertibelt förlagslån som skulle förfalla samtidigt som bolaget ville förvärva Image Systems, en världsledande aktör inom rörelseanalys och filmscanning, för att stärka bolagets produktportfölj och erbjudande. Digital Vision genomförde en villkorad företrädesemission om 54 MSEK efter att ett konvertibelt lån om 15 MSEK till 80 procent kvittats mot aktier. En del av emissionslikviden användes för att genomföra förvärvet. Stockholm Corporate Finance agerade som projektledare genom förvärvsoch emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella investerare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Digital Vision i samband med emissionen. 12

13 Fallstudier Drillcon Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 95 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare vars syfte var att finansiera förvärvet av Smoy samt till internationell expansion Riktad emission & förvärv Drillcon AB (publ) är ett framgångsrikt entreprenadföretag inom kärn- och raiseborrning med 132 MSEK i omsättning och drygt 115 medarbetare. Bolaget beslutade att förvärva branschkollegan Smoy i Finland för 83 Mkr plus nettoskuld. Omsättningen blev proforma 242 Mkr och rörelseresultatet 24 Mkr för Drillcon är efter förvärvet Europas största koncern för dessa tjänster. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från svenska och internationella institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Drillcon AB (publ) i samband med emissionen. 13

14 Fallstudier Consilium Riktad emission & förvärv Consilium utvecklar och marknadsför produkter och system för säkerhet, miljö och navigation. Produkt-programmet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Bolaget som är noterat på NasdaqOMX har under de senaste åren genomgått en stark organisk tillväxt såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt. Bolaget är världsledande inom sina nischmarknader och hade 2008 en omsättning på ca 950 mkr och ungefär 500 anställda. Bolaget kontaktade SCF avseende en kapitalanskaffning om cirka 25 mkr i syfte att genomföra två strategiska förvärv. Målbolagen hade en sammalagd omsättning om ca 70 mkr. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en riktad emission om 25 MSEK, till institutionella och privata kvalificerade investerare, vars syfte var att finansiera förvärven av två försäljningsbolag i Spanien och Kina. SCF var projektledare för emissionsprocessen och anvisade kapital från ett antal större svenska institutionella investerare och förmögna privatpersoner. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen. 14

15 Fallstudier Precomp Solutions Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en försäljning av bolaget till en svensk industriell köpare Försäljning av majoritetspost följt av budplikts bud Precomp Solutions AB (publ) är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions erbjuder finklippning och komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions hade vid tidpunkten för försäljningen ett enterprise value om cirka 100 MSEK. Cirka 70 procent av Precomp Solutions såldes till en industriell köpare vilket efter transaktionen föranledde ett budpliktsbud på den resterande andelen av bolaget Stockholm Corporate Finance var exklusiv finansiell rådgivare till Precomp Solutions i samband med försäljningen förvärvet föranledde ett budpliktsbud på resterande andel av bolaget 15

16 Fallstudier Ellen Företrädesemission Ellen AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag. Bolaget fokuserar på kvinnors hälsa och var först med att erbjuda kvinnor tamponger med probiotika. Ellens aktier är listade på First North och företaget hade i samband med senaste transaktionen ett marknadsvärde om cirka 77 MSEK. SCF har varit rådgivare till Ellen i samband med två företrädesemissioner. Den första emissionen genomfördes i början av år 2009 och motsvarade cirka 11 MSEK. Den andra genomfördes i början av 2010 och motsvarade cirka 24 MSEK. Syftet med de två emissionerna var att stärka rörelsekapitalet och finansiera fortsatt expansion. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Ellen i samband med emissionerna. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med två företrädesemissioner...emissionerna tillförde bolaget resurser motsvarande totalt cirka 34 MSEK vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatt expansion, bland annat lansering av Ellens produkter i Kina. 16

17 Fallstudier Annehem Holding Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med den riktade nyemissionen om 112 MSEK emissionen blev övertecknad och medverkade vid den riktade emissionen om 130 MSEK, med flera välkända investerare från fastighetsbranschen och ledande personer från svenskt näringsliv. IPO Annehem Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Öresundsregionen. Annehem har utvecklat ett koncept inom seniorboende i Malmö (Victoria Park) som omfattar byggnation av 420 lägenheter. SCF har genomfört en riktad emission om 112 MSEK. Syftet med den riktade emissionen var att få kapital till förvärv samt planerade projekt. SCF ansvarade för listningen på First North den 11 maj 2007 och Avanza medverkade vid ägarspridningen. Annehem gjorde en företrädesemission om 130 MSEK, där SCF bistod bolaget vid den subsidiära teckningen. Ägare i Annehem är Marcus Jönsson och Greg Dingizian (grundare), Rune Andersson, Östersjöstiftelsen, Peab. SCF ansvarade för listningen av dotterbolaget Victoria Park på First North i oktober 2007 genom vederlagsfria aktier och nyemission. Marknadsvärde 278 MSEK (dec 2009). Peab lämnade uppköpserbjudande på Annehem i april 2009, värt 282 MSEK, och bolaget ansökte om avnotering i juli

18 Fallstudier Oasmia placement & riktad emission Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag. Bolagets fokus är utveckling av nya formuleringar av befintliga läkemedelssubstanser med fokus på human och veterinär onkologi. Oasmias aktier är noterade på NGM Equity och företaget hade i samband med transaktionen ett marknadsvärde om cirka 820 MSEK. Syftet med den riktade emissionen om ca 43 MSEK var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt byte av noteringsplats till NASDAQ OMX. SCF var exklusiv finansiell rådgivare till Oasmia i samband med emissionen. Stockholm Corporate Finance agerade som exklusiv finansiell rådgivare i samband med en blocktrade om 7,5 MSEK och en riktad emission om 43 MSEK, totalt 50,5 MSEK, till svenska institutioner och större investerare,.. vars syfte var att säkerställa resurser för fortsatta kliniska studier samt flytta till NASDAQ OMX tiden från uppdragets start till slutförande var fem veckor 18

19 Fallstudier Kapitalmarknadsdag SCF har arrangerat flertalet kapitalmarknadsdagar de senaste åren vars syfte har varit att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag och SCF planerar att fortsätta arrangera dessa dagar för att sammanlänka bolag och större grupper av intressenter SCF har anordnat flera kapitalmarknadsdagar sedan 2007 och avser fortsätta anordna kapitalmarknadsdagar i framtiden. Kapitalmarknadsdagarna har anordnats i samarbete med Financial Hearings. Under kapitalmarknadsdagarna har flertalet intressanta företag haft möjlighet att presentera sig och sin verksamhet för en större grupp investerare. Syftet med kapitalmarknadsdagarna är att erbjuda investerare, media och analytiker ett tidseffektivt sätt att träffa intressanta bolag. Det har även funnits möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med företagen under dagen. Veckans affärer, Börsveckan och Biotech Sweden är vanligtvis moderatorer och utöver bolagen bjuder SCF in andra intressanta talare. 19

20 Gunnar Wedfelt Peter Enström Harry Nudel Jonas Ljungström Otto Rydbeck Per Thunander Kristian Tasala Mats Almér Axel Enström Magnus Härning-Nilsson Henrik Eklund Jan Lundberg Stockholm Corporate Finance AB Linnégatan 6, Box 5712, Stockholm Tel Fax

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012

Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Företagspresentation Stockholm Corporate Finance 2012 Stockholm Corporate Finance Om Stockholm Corporate Finance Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder

Läs mer

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB

Företagspresentation. Stockholm Corporate Finance AB Företagspresentation AB Birger Jarlsgatan 32A, 114 29 Stockholm, Besöksadress: Engelbrektsplan 1, Tel +46 8 440 56 40 Fax +46 8 440 56 41. www.stockholmcorp.se Om är en oberoende privatägd finansiell rådgivare

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 1 (4) Valberedningens förslag till årsstämman i Opus Group AB (publ) den 22 maj 2014 Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Opus Group AB:s årsstämma 2013, av Martin Jonasson

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

Bakgrundsinformation Rosengård Invest Nytt Investmentbolag

Bakgrundsinformation Rosengård Invest Nytt Investmentbolag Bakgrundsinformation Rosengård Invest Nytt Investmentbolag Våren 2009 blir avstampet för Rosengård Invest AB. En idé som vuxit fram bland initiativtagarna och delägarna E.ON Nordic, Swedbank, Trelleborg

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 1 juni 2015 Prime Living AB (publ) ( Prime Living eller Bolaget ) offentliggjorde den 18 maj

Läs mer

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008

Född: Utbildning/examina: Jur. kand, Stockholms Universitet, Verksam: Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 1967 Jur. kand, Stockholms Universitet, Patrik Essehorn Ordförande och ledamot Styrelseordförande sedan årsstämman 2010 Styrelseledamot sedan december 2008 Nollitnac-koncernen, styrelsesuppleant MAQS Law

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 27 038 597 aktier, varav 0 aktier av serie- A och 27 038 597 aktier av serie- B. Tillsammans

Läs mer

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande Stockholm, 2 februari 2015 Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) ( Dustin eller Bolaget ) har beslutat om att bredda Bolagets

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Women s Business Research Institute

Women s Business Research Institute Women s Business Research Institute Ett förändringsinriktat forskningsinstitut kring hinder för kvinnliga chefer och kvinnliga företagare Advisory Board: Magnus Henrekson, Professor Handelshögskolan Agneta

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2011 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 29 april 2010 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2010 beslutade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013

CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 CROWN ENERGY AB (publ) Välkommen till årsstämma 23 maj 2013 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Utseende av protokollförare; Agenda 4. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför bolagsstämman den 28 maj 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013

Halvårsbokslut. 20 augusti 2013 Halvårsbokslut 20 augusti 2013 unity Entertainment Halvårsbokslut 20 augusti 2013 FÖRSTA HALVÅRET 2013 (informationen inom parantes avser motsvarande period 2012) NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010.

Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. HEMTEX AB Styrelsens ledamöter Information rörande styrelseledamot som föreslås för omval till styrelsen för Hemtex AB på årsstämman den 12 april 2010. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Manus till kallelse årsstämma i Paynova AB (publ) Valberedningens förslag inför årsstämman 2015 Valberedningen i bolaget får härmed överlämna följande förslag och information till årsstämman. Årsstämmans

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer