Grafalgoritmer. Föreläsning 9. Djupet-först-algoritm: Djupet-först-traversering Man besöker utgångsnoden och sedan dess grannar djupetförst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafalgoritmer. Föreläsning 9. Djupet-först-algoritm: Djupet-först-traversering Man besöker utgångsnoden och sedan dess grannar djupetförst"

Transkript

1 rflgorimer öreläning 9 rflgorimer Trverering redden-för och djupe-för Konruer e (min) upppännnde räd inn vägrn från en nod ill ll ndr noder Kore vägen melln vå noder inn mximl flöde inn de mximl flöde melln vå noder jupe-för-rverering Mn eöker ugångnoden och edn de grnnr djupeför rekuriv. Underök en lyrin genom mrker de vägr mn gå med färg. Om grfen innehåller cykler finn de rik för oändlig rverering Löe genom håll red på om noden är eök eller ej. Om noden redn eök gör ingen rekuriv nrop. nd de noder mn kn nå från ugångnoden kommer eök. jupe-för-lgorim: lgorim dephir(node n, rph g) inpu: node n in grph g o e rvered viied(n, g) // Mrk he node viied neighourse! neighour(n, g); for ech neighour in neighourse do if no iviied(neighour) dephir(neighour, g) 5 dephir() dephir() dephir() * C Mrker noden om eök. rnnr = {,, } ej eök, rekuriv nrop. C * Mrker noden om eök. rnnr = {I,, } I ej eök, rekuriv nrop. 7

2 dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) C Mrker noden om eök. rnnr = {J,, } J ej eök, rekuriv nrop. C Mrker noden om eök. rnnr = {, I} ej eök, rekuriv nrop. dephir(j) I* J K * 9 dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) C * Mrker noden om eök. rnnr = {C, K,J} C ej eök, rekuriv nrop. dephir(j) dephir() * C Mrker noden om eök. rnnr = {, } ej eök, rekuriv nrop. dephir(j) dephir() dephir(c) dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) * C Mrker noden om eök. rnnr = {,, C} redn eök ej eök, rekuriv nrop. dephir(j) dephir() dephir(c) dephir() C * Mrker noden om eök. rnnr = {,,, I} ll redn eök. dephir(j) dephir() dephir(c) dephir() dephir()

3 dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) * C Nod : rnnr = {,, C} ll redn eök dephir(j) dephir() dephir(c) dephir() * C Nod C: rnnr = {, } ll redn eök dephir(j) dephir() dephir(c) 5 dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) C * Nod : rnnr = {C, K, J} K ej eök, rekuriv nrop. dephir(j) dephir() C Mrker noden om eök. rnnr = {} redn eök. dephir(j) dephir() dephir(k) * 7 dephir() dephir() dephir() dephir() dephir(i) dephir(i) C dephir(j) dephir() C dephir(j) * * 9

4 dephir() dephir() dephir(i) dephir() dephir() C C * I* J K dephir() * C C K I J C Klr! Noer vi fick e upppännnde räd på mm gång. c c c c redden-för-lgorim d e d e d. Mrker noden om eök. rnnrn = {c, e, d} ekuriv nrop c.. Mrker noden om eök. Ing grnnr. Åergå ill, ny nrop e.. Mrker noden om eök. rnnrn = {, c} ekuriv nrop.. Mrker noden om eök. rnnrn = {c} c redn eök, åer ill c redn eök. Åer ill ny nrop d 5. Mrker noden om eök. rnnrn ={e}. edn eök. Åer. c e d e Mn underöker för noden, edn de grnnr, grnnrn grnnr ov. inn rik för oändlig körning här med om mn ine nvänder en mrkör för noden eök. nd noder ill vilk de finn en väg från ugångnoden kommer eök. n kö hjälper o håll red på grnnrn. d e 5

5 redden-för-lgorim: lgorim redhir(node n, rph g) inpu: node n in grph g o e rvered Queue q! empy(); viied(n, g) // Mrk he node viied q! enqueue(n, q); while no iempy(q) do newnode! fron(q) q! dequeue(q); neighourse! neighour(newnode, g); for ech neighour in neighourse do if no iviied(neighour) viied(neighour, g); q! enqueue(neighour, q); C Mrker noden om eök och lägg in den i kön. q = () T frm för elemene (), q = ( ) T edn frm grnnmängden ill S = {,, } 7 C ör vr och en v grnnrn: är ine eök, eök och lägg in i kön q = () C är ine eök, eök och lägg in i kön q = (, ) 9 C C q = (,, ), frm för elemene () q = (, ) T edn frm grnnmängden ill S = {,, C} är ine eök, eök och lägg in i kön q = (,, ) ör vr och en v grnnrn: och är eök C är ine eök, eök C och lägg in C i kön q = (,, C)

6 C q = (,, C), frm för elemene () q = (, C) T edn frm grnnmängden ill S = {,,, I},, och är eök I är ine eök, eök I och lägg in I i kön q = (, C, I) C q = (, C, I), frm för elemene () q = (C, I) T edn frm grnnmängden ill S = {,, I} ör vr och en v grnnrn: ll är eök C q = (C, I), frm för elemene (C) q = (I) T edn frm grnnmängden ill C S = {, } ör vr och en v grnnrn: är eök är är ine eök, eök och lägg in i kön q = (I, ) C q = (I, ), frm för elemene (I) q = () T edn frm grnnmängden ill I S = {,, J} och är eök J är ine eök, eök J och lägg in J i kön q = (, J) 5 C q = (, J), frm för elemene () q = (J) T edn frm grnnmängden ill S = {C, J, K} C och J är eök K är ine eök, eök K och lägg in K i kön q = (J, K) C q =(J, K), frm för elemene (J) q = (K) T edn frm grnnmängden ill J S = {I, } åd är eök q = (K), frm för elemene (K) q = () T edn frm grnnmängden ill K S = {} en är eök. Nu är kön om och lgorimen klr. 7

7 c c c c d e d e d e d e. Mrker noden om eök. q = (), frm för elem ur q. Le red på grnnrn = {c, e, d}. Mrker c om eök. Sopp in i kön q = (c). Mrker e om eök. Sopp in i kön q = (c, e). Mrker d om eök. Sopp in i kön q = (c, e, d) 5. T för ur kön (= c) q = (e, d), c hr ing grnnr. T för ur kön (=e) q = (d). e hr grnnrn = {} Mrker om eök. Sopp in i kön q = (d, ). T för ur kön (=d) q = (). rnnrn redn eök. T för ur kön (=) q = (). rnnrn redn eök. Kön om. Klr! c Kore-vägen-lgorim vid lik vik Om vi hr en grf med lik viker på ll ågr kn mn nvänd en vrin v redden-för rverering för eräkn kore vägen från en nod ill de ndr. lgorim redhir(node n, rph g) inpu: node n in grph g o e rvered Queue q! empy(); viied(n, g) // Mrk he node viied ei(n, ) q! enqueue(n, q); while no iempy(q) do newnode! fron(q) q! dequeue(q); neighourse! neighour(newnode, g); for ech neighour in neighourse do if no iviied(neighour) viied(neighour, g); ei(neighour, gei(newnode)+) q! enqueue(neighour, q); d e 9 C Om ll ågr hr vik I J C K Tidkomplexie ör åde redden-för och djupe-för gäller: Vrje nod eök exk en gång O(n) ör vrje nod följer mn ågrn u från noden för hi grnnrn. e ör vr effekiv O(grd(v)), vär flle är O(n). I oken nvigeringorienerde pec. hr vi O(grd(v)) Mängdorienerd pec. ger O(m) där m=nle ågr i noden ferom grnnmängden ehöver evluer en gång för vrje nod lir komplexieen O(" grd(v)) =O(m) Tol O(n) + O(m) Upppännnde räd åde redden-för och djupe-förrvereringrn gv o upppännnde räd. Om vi pr undn informionen vill äg Måe uök grfpecifikionen med operioner om öder de. Är de miniml? en ol längden i räde k vr miniml. Om vrje kn hr mm vik är räde miniml upppännnde för redden-för rverering. Skp med djupe-för j miniml C Upppännnde räd C Skp med redden-för Miniml

8 Upppännnde räd Hur hnerr mn grfer med viker? Mn öker e upppännnde räd med min möjlig ol längd. e är llå ine en kore-vägen lgorim ör mängdorienerd pecifikion finn Krukl lgorim ör nvigeringorienerd pecifikion finn Prim lgorim Prim lgorim år u på ygg upp e ll örre räd om ill lu pänner upp grfen eller en mmnhängnde komponen v den. Mn väljer i vrje eg en åge med miniml vik. Lik viker måe ehndl konekven. egeln yr hur de färdig räde er u. 5 Prim lgorim:. Välj en nod vilken om hel och mrker den om öppen. Lå den li ro.. Mrker den om ängd.. ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och gå ill.. Välj en nod vilken om hel och mrker den om öppen. Lå den li ro. 7 P = ( (C,, ) ). Mrker den om ängd.. ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #) 9 5

9 P = ( (C,, ), (C,, )) P = ( (C,, ), (C,, ), (C,, )). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #) 5 5 P = ( (C,, ), (C,, ), (C,, 5), (C,, )) P = ((C,, ), (C,, 5), (C,, )). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #) 5. T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och 5 gå ill. P = ((,, ), (C,, ), (C,, 5), (C,, )) P = ((C,, ), (C,, 5), (C,, )) P = ((,, ), (C,, ), (C,, 5), (C,, )). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och 55 gå ill. 5

10 P = ((,, ), (C,, ), (C,, 5), (,, ), (C,, )) P = ((C,, ), (C,, 5),(,, ), (C,, )). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #) 57. T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och 5 gå ill. P = ((C,, ), (C,, 5), (,, ), (,, ), (C,, )) P = ((C,, 5), (,, ), (,, ), (C,, )) P = ((C,, 5), (,, ), (,, ), (,, ), (C,, )). ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och gå ill.. ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #) 59 P = ((,, ), (,, ), (,, ), (C,, )) P = ((,, ), (,, ), (,, ), (C,, )) P = ((,, ), (,, ), (,, ), (,, ), (C,, )). T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och gå ill.. ör vr och en v (de icke-ängd) grnnrn:. Mrker den om öppen (om den ine är de).. Sopp in den kuell noden, grnnen och viken i en prioriekö. Är vikern lik k de ny elemene lägg in för i kön. (v relionen är #). T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och gå ill.

11 P = ((,, ), (,, ), (C,, )) P = ((,, ), (C,, )) P = ((C,, )) P = () Klr!. T frm e elemen ur prioriekön och ild e ny delräd genom lägg in den åge om finn i elemene i räde. OS! Lägg end in ågen om lunoden ine är ängd! Lå ändnoden li den ny kuell noden, äng den och gå ill. eul v Prim lgorim: Sr Slu med # Slu med < Prim lgorim - komplexie Mn gör en rverering v grfen, dv O(m) + O(n). Sen illkommer köoperioner ör vrje åge äer mn in e elemen i kön, inpekerr de och r u de. e lir O(m) Om mn nvänder Hep (priell orer inär räd) får vi O(log m). Tol: O(n) + O(m ) eller O(n) + O(m log m) eroende på implemenion v prioriekön. 5 Krukl lgorim Här väljer mn ockå ågr ll eferom men mn ryr ig ine om form delräd under konrukionen. Mn gör ingen rverering un rer på e nn ä med ågrn. Mn färglägger ågrn för håll red på vilken delgrf de illhör. Krukl lgorim. Skp en prioriekö v ll ågrn uifrån vikern på de.. en för ågen plock frm och ildr den för delgrfen. Nodern färglägg.. Upprep ill kön är om:. T frm en ny åge.. Om ingen v nodern är färgde. ärglägg med ny färg och ild ny delgrf.. Om end en nod är färgd. Ingen rik för cykel uök grfen och färglägg.. Om åd nodern är färgde med olik färg. Välj en v färgern och färg om den ny gemenmm grfen.. Om åd nodern hr mm färg. Ignorer ågen, den kpr en cykel P = ((C,,), (,,), (C,,),(,,), (,,), (C,,5), (,,), (,,), (,,), (,C,) 7

12 9 C 5 P = ((,,), (C,,),(,,), (,,), (C,,5), (,,), (,,), (,,), (,C,) 7 C 5 P = ((C,,),(,,), (,,), (C,,5), (,,), (,,), (,,), (,C,) 7 C 5 P = ((,,), (,,), (C,,5), (,,), (,,), (,,), (,C,) 7 C 5 P = ((,,), (C,,5),(,,), (,,), (,,), (,C,) 7 C 5 P = ((C,,5),(,,), (,,),(,,), (,C,) 7 C 5 P = ((,,),(,,),(,,), (,C,))

13 P = ((,,),(,,), (,C,)) P = ((,,), (,C, )) P = ((,C,)) P = () Krukl lgorim - komplexie ör ege i lgorimen ygger en prioriekö uifrån en ågmängd. Komplexie eror på implemenionen v ågmängden och prioriekön Vrje åge rverer en gång. een kn del in i fyr fll: Tre fll med komplexie O() där ågen kn lägg ill un prolem. fll där en delgrf måe färg om. Komplexie O(n) inn vägen ill en nod redden-för rverering ger o vägrn från en nod ill ll ndr. Om vi prr undn vägen Är de den kore? J, om ll viker lik! nnr då? Vi kommer i på vå lgorimer: loyd hore ph O(N ) ijkr hore ph 77 loyd hore ph ygger på mn repreenerr grfen med hjälp v en mri. (ller kpr en mrirepreenion) C $ $ $ $ $ $ $ $ C $ 5 $ $ $ 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7 loyd hore ph lgorim floyd(rph g) inpu: grph g o find hore ph in // e mrix repreenion! gemrix(g) N! genoofnode(g) for k= o N- for i= o N- for j= o N- (i,j) = min((i,j), (i,k)+ (k,j)) innehåller kore vånden men hur få g på vägen? Spr på mm gång en föregångrmri. e kommer ockå ko O(N ) å den ökr ine komplexieen. 79 Uppderd loyd lgorim floyd(rph g) inpu: grph g o find hore ph in // e mrix repreenion! gemrix(g) N! genoofnode(g) for i = o N- for j = o N- if (i==j or (i,j)==inf) Ph(i,j) = - ele Ph(i,j) = i for k= o N- for i= o N- for j= o N- if ((i,j)# (i,k)+(k,j)) Ph(i,j) = Ph(i,j) ele Ph(i,j) = Ph(k,j) (i,j) = min((i,j), (i,k)+(k,j))

14 k C $ $ $ $ $ $ $ $ C $ 5 $ $ $ 5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Vi hr hi en korre väg melln och C. Vilken är den? Vilken är vägen melln och? k C 7 C C - C - C C C C C C C Lå o le i vår föregångrmri. (ör enkelheen kull hr jg kod om iffrorn ill movrnde noder på OHilden.) - C C C - C - C C C - C - Om vi vill hi vägen melln och C gör mn å här: Ti på kolumnen för. Le red på rden för C. är er vi. Sedn ir vi i kolumnen för och rden C där er vi C. Vägen är llå --C. På mm ä er vi kore vägen melln och är ---C- (med kond 5). ijkr lgorim Söker kore vägen från en nod n ill ll ndr noder. ungerr enr på grfer med poiiv viker. Lå vrje nod h följnde riu Viied om lir nn när vi hi en väg ill den ince värde på den kore vägen frm ill noden Pren eferen ill föregångren på vägen lgorim dijkr(node n, rph g) inpu: grph g o find hore ph ring from node n n.viied! rue; n.dince! ; n.pren! null; Pqueue q! empy(); q! iner(n,q); while no iempy(q) v! inpec-fir(q); q! delee-fir(q); d! v.dince; neighourse! neighour(v, g); for ech w in neighourse do newi! d + geweigh(v,w); if no iviied(w) w.viied!rue; w.dince!newi; w.pren!v; q! iner(w,q); ele if newi < w.dince w.dince!newi; w.pren!v; q!upde(w,q) ijkr lgorim rue,, null Vi rr i. Säer värden i noden. Skpr Kö och oppr in q = ((rue,,null)). rue,, null Tr frm v ur kön v = (rue,,null) och q = (). d = Le edn frm grnnrn = {, } ör grnne : newi = + =. j eök. q = ((rue,,)) rue,, ör grnne : newi = + =. j eök. q = ((rue,,), (rue,,)) 5

15 rue,, null rue,, rue,, Tr frm v ur kön v = (rue,,) och q = ((rue,,)). d = Le edn frm grnnrn = {,,C,} ör grnne : newi = + =. j eök. q = ((rue,,), (rue,,)) rue,, null rue,, rue,, rue,, ör grnne : newi = + =. j eök. q = ((rue,,), (rue,,), (rue,,)) 7 rue,, null rue,, rue,, rue,, rue,, ör grnne C: newi = + =. j eök. q = ((rue,,), (rue,,), (rue,,) C(rue,,)) rue,, null rue,, rue,, rue,, rue,, rue,, ör grnne : newi = + =. eök. > gör inge. Tr frm v ur kön v = (rue,,) och q = ((rue,,), (rue,,), C(rue,,)) d = Le edn frm grnnrn = {, } ör grnne : newi = + =. eök. > gör inge. ör grnne : newi = + = 9. j eök. q = ((rue,,), (rue,9,), (rue,,), C(rue,,)) 9 9 rue,, null rue,, rue,, rue,, rue, 9, rue,, rue,, Tr frm v ur kön v = (rue,,) och q = ((rue,9,), (rue,,),c(rue,,)) d = Le edn frm grnnrn = {, C} ör grnne : newi = + =. eök. > gör inge. ör grnne C: newi = + =. eök. <!! C.dince= C.pren = q = ((rue,9,), (rue,,),c(rue,,)) rue,, null rue,, rue,, rue,, rue, 9, rue,, rue,, Tr frm v ur kön v = (rue,9,) och q = ((rue,,),c(rue,,)) d = 9 Le edn frm grnnrn = {, C} ör grnne : newi = 9+ =. eök. > gör inge. ör grnne C: newi = 9+5 =. eök. > gör inge Tr frm v ur kön v = (rue,,) och q = (C(rue,,)) d = Le edn frm grnnrn = {, } ör grnne : newi = + =. eök. > gör inge. ör grnne : newi = + =. j eök. q = (C(rue,,), (rue,,)) 9 9

16 rue,, null rue,, rue,, rue,, rue, 9, rue,, rue,, rue,, Tr frm v ur kön v = C(rue,,) och q = ((rue,,)) d = Le edn frm grnnrn = {,,, } ör grnne : newi = + = 9. eök. 9> gör inge. ör grnne : newi = + =. eök. > gör inge ör grnne : newi = + = 5. eök. 5<!!.dince=5.pren = C q = ((rue, 5,C)) rue,, null rue,, rue,, rue,, rue, 9, rue,, rue,, rue, 5, C ör grnne : newi = +5 =. eök. >9 gör inge. Tr frm v ur kön v = (rue, 5,C) och q = () d = 5 Le edn frm grnnrn = {, C} ör grnne : newi = 5+ =. eök. > gör inge. ör grnne C: newi = 5+ = 9. eök. 9> gör inge Snn lgorimen klr. 9 9 ijkr lgorim - komplexie Vi äer in vrje nod i kön en gång. Tol n*o(iner) Vi r u vrje nod ur kön en gång. Tol n*o(delee-fir) Vi kn ehöv uppder elemen i kön. Mximl m gånger, m*o(upde) Oorerd li n*o()+n*o(n) + m*o() = O(n ) +O(m) Hep n*o(log n)+n*o(log n) + m*o(log n) = O((n+m)log n) Om mr implemenion 95 loyd v. ijkr loyd O(n ) hir den kore vägen melln ll noder. ijkr O((n+m) log n) med hep, hir kore vägen melln en nod och ll ndr. Måe kör N gånger för få mm reul om loyd. v O(n(n+m) log n). Är äre på or gle grfer. 9 löde i en grf ikd grf med viker c v,w, om nger flödekpcie över ågen (v,w). Kpcieen kn.ex. vr mängden väk om kn flöd genom e rör, mximl mängden rfik på en väg eller kommunikionkpcieen i e dornä. rfen hr vå noder (ource) och (ink) och uppgifen är eräkn de mximl flöde melln och. enom vrje åge (u,v) kn vi mximl h e flöde på c(u,v) enheer. ör vrje node v gäller de ol inkommnde flöde måe vr lik med de ugående flöde. 97 löde i en grf flödenäverk eår v n rikd grf Viker c(u,v) om kll kpcieer på ågrn Ickenegiv viker Två peciell noder Källn (ource), eeckn, en nod un ingående ågr vloppe (ink) eeckn, en nod un ugående ågr 9

17 Kpcie och flöde löde är en funkion på knern:! flöde! c(u, v) löde in ill noden = flöde u ur noden Värde/vlue: e kominerde flöde in ill vloppe. 99 Mximumflöde prolem ive e näverk N, hi e flöde med mximl värde exempel på mximl flöde Värde = 5 örärnde (ugmening) flöde Näverk med flödevärde Nu hr flödevärde ök ill!! örärnde väg (ugmening ph) rmårikde ågr flöde(u, v) < c(u, v) löde kn ök! kårikde ågr flöde(u,v) > löde kn mink! Öknde väg u u v v Mximl flödeeoreme + lgorim flöde hr mximum värde om och end om näverke ine hr någon förärnde väg. ord & ulkeron lgorimen: Iniilier näverke med noll flöde nrop meoden findlow() om definier "" Om de finn förärnde vägr: "" " Hi en v dem "" " Ök flöde "" " nrop (rekuriv) findlow() Iniier näverke med nollflöde. Kpcieern i vr ovn ågrn och flöde i grön nedn ågrn. Skick igenom e enheflöde genom näverke. lödevägen mrker med rö och de förärde flödevärden i lå.

18 Skick yerligre e enheflöde genom näverke. Skick e enheflöde genom den förärnde vägen. Nu finn de ing fler förärnde vägr. llå Skick igenom yerligre e enheflöde genom näverke. Noer de finn yerligre en förärnde väg om går genom knen i mien. Vi hr hi de näverk mximl flöde! 5 Hur gör mn mer pecifik? Hur ve mn de finn en förärnde väg? Hur ve mn vilken v de förärde vägrn mn k för? Lä mer i oken. (-, $) ör vägen från ill : märk om ängd och (-, $) (dv ine öppn från någon nod flöde kn förändr oändlig) (-, $) ågrn från rverer, nodern i ndr änden mrker öppn och märk med der mximl kpcie och ä in i prio-kön. (, ) (, ) " q = (, ) 7 (-, $) ör noden från kön () och mrker ängd. e ågr underök i ur och ordning. (, ) (, ) ågen (,) leder ill ängd nod och (, ) leder ill öppen nod - inge händer. ågen (,) leder ill en ny nod om mrker (, ) (, ) Nu hr vi nå frm ill, rvereringen vry. Mn följer egen kå ill och mrkerr ågrn midig om nodern vmrker. (-, $) (-, $) (, ) (, ) ndr vägen från ill : märk om ängd och (-, $) ågrn från rverer. ferom vägen ill ine (, ) kn ök mer runr vi i den. q=() ör noden från kön () och mrker ängd. e ågr underök i ur och ordning. ågen (,) leder ill ängd nod - inge händer. " ågen (,) leder ill en ny nod (klänge) om kn mrker med mximl de nuvrnde flöde, dv (, ). " ågen (,) leder ill en ny nod om mrker (, ). q=(,) (, ) 9

19 (-, $) (, ) (, ) ör noden från kön () och mrker ängd. e ågr underök i ur och ordning. ågen (,) och (, ) leder ill ängd noder och (, ) ill en öppen nod - (, ) inge händer. ör noden från kön (). Vi hr nå. Trverering vry och vi går kå och vmrkerr ll. Om vi nu föröker örj om igen å hir vi inge ny eferom åde (,) och (,) unyj mximl.

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS Armin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR KOORDINATVEKTORER ASYTESMATRIS yemri Koordiner för en vekor i en given Om (vv vv vv nn ) är en för vekorrumme ( eller underrumme) V då gäller följnde: Vrje vekor i rumme

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för lingvistik och filologi. Grundbegrepp: Noder (hörn) och bågar (kanter)

Uppsala universitet Institutionen för lingvistik och filologi. Grundbegrepp: Noder (hörn) och bågar (kanter) Grfer Jokim Nivre Uppsl universitet Institutionen för lingvistik oh filologi Översikt Grunegrepp: Noer (hörn) oh ågr (knter) Grfteoretisk egrepp: Stigr oh ykler Delgrfer oh smmnhängne grfer Rikte oh orikte

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT 4 EKVATIONER I de vni k vi i på den enkle formen v ekvioner de linjär. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden när mn löer ekvioner v för grden, llå ekvioner om innehåller -ermer men ej ermer

Läs mer

Datastrukturer och algoritmer

Datastrukturer och algoritmer Innhåll örläning oh 9 Priorikör rfr oh grflgorimr Kommr forä in på nä förläning Kpil.5- oh 7 i kurokn Priorikö Spifikion v priorikö Moll: Pinrn på n kumogning, mn kommr in i n vi iorning mn hnl uifrån

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15 Tenmen i Memik, HF9 sep 6, kl. 8:-: Eminor: rmin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Senholm, Elis Sid För godkän beg krävs v m poäng. egsgränser: För beg,,, D, E krävs, 9, 6, respekive poäng.

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng

Tentamen i Eleffektsystem 2C1240 4 poäng Tentmen i Eleffektytem C40 4 poäng Ondgen 5 december 004 kl 4.00-9.00 (Frågetund: 5.00, 6.00 och 7.30) Hjälpmedel: En hndkriven A4-id, Bet eller Joefon, fickräknre. Endt en uppgift per bld! Teern lämn

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsl Universitet Mtemtisk Institutionen Thoms Erlndsson RÄTA LINJER, PLAN, SKALÄRPRODUKT, ORTOGONALITET MM VERSION MER OM EKVATIONSSYSTEM Linjär ekvtionssystem och den geometri mn kn härled ur dess är

Läs mer

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd:

1 av 12. (sys1) ELEMENTERA OPERATIONER Vi får göra följande elementära operationer med ekvationer utan att ändra systemets lösningsmängd: Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR v Lijär ekvioem Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd.

(sys1) Definition1. Mängden av alla lösningar till ett ekvationssystem kallas systemets lösningsmängd. Armi Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Lijär ekvioem. Guelimiio LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM GAUSSELIMINATION Vi erkr e lijär ekvioem med oek m m m m () och m ekvioer: E lföljd (-ippel) är e löig ill eme om uiuioe ifierr

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

3 Rörelse LÖSNINGSFÖRSLAG. 3. Rörelse

3 Rörelse LÖSNINGSFÖRSLAG. 3. Rörelse 3 Rörele 301. Vi räknr för med henne hårrån äxer med 0,5 mm/dyn. Om håre är 105 cm lån är hårrån 1050 100 100 dyn år 5,7 år ml. 0,5 365 Vi räknr edn med håre äxer med 0,3 mm/dyn. 1050 3500 3500 dyn år

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

UNDERRUM. LINJÄRA KOMBINATIONER. BASER. LINJÄRT SPANN (eller linjärt hölje) Definition 1. (LINJÄR KOMBINATION) Exempel 1.

UNDERRUM. LINJÄRA KOMBINATIONER. BASER. LINJÄRT SPANN (eller linjärt hölje) Definition 1. (LINJÄR KOMBINATION) Exempel 1. LINJÄRA KOMBINATIONER. BASER. LINJÄRT SPANN (eller linjär hölje Definiion. (LINJÄR KOMBINATION Lå V ara e ekorrm. En ekor w är linjär kombinaion a,,, nn om de finn kalärer (al,,, nn å a ww nn nn Eempel.

Läs mer

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd

Föreläsning 7. Splay-träd. Prioritetsköer och heapar. Union/Find TDDC70/91: DALG. Innehåll. Innehåll. 1 Splay-träd Föreläsning 7 Sply-träd. rioritetsköer oh hepr. Union/Find TDDC70/1: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 7 septemer 01 Tommy Färnqvist, IDA, Linköpings universitet 7.1 Innehåll

Läs mer

LINJÄRA AVBILDNINGAR AV PUNKTER OCH PUNKTMÄNGDER

LINJÄRA AVBILDNINGAR AV PUNKTER OCH PUNKTMÄNGDER ri Hlilovic: EX ÖVNING Lijär vildigr v pukägder LINJÄ VBILDNING V PUNKE OCH PUNKMÄNGDE vildig v e puk Vi hr defiier lijär vildigr ell vå vekorru Vi k forell erk puker so orsvekorer och däred erk vildigr

Läs mer

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013

Analys grundkurs B lab 1. Stefan Gustafsson Per Jönsson Fakulteten för Teknik och Samhälle, 2013 Anlys grundkurs B lb 1 Stefn Gustfsson Per Jönsson Fkulteten för Teknik och Smhälle, 13 1 Viktig informtion om lbortionern Lbortionsdelen på kursen i kursen Anlys grundkurs B exminers genom tt mn gör två

Läs mer

Föreläsning 7: Trigonometri

Föreläsning 7: Trigonometri ht06 Föreläsning 7: Trigonometri Trigonometrisk identiteter En identitet är en likhet som håller för ll värden på någon vriel. Tex så gäller tt ( + ) + + för ll,. Dett skrivs ilnd som ( + ) + +, men vi

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011

Rapport gällande LUS- resultat under höstterminen 2011 Rpport gällnde LUS- resultt under höstterminen 2011 Kommunen hr sedn mång år tillk eslutt tt ll låg- och mellnstdieskolor sk gör ett läsutvecklingstest (LUS) på vrje rn en till två gånger per termin. Dett

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet

Magnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet Föreläsning 6 Sply-trä. rioritetsköer oh hepr. TDDC91,TDDE22,725G97: DALG Utskriftsversion v föreläsning i Dtstrukturer oh lgoritmer 19 septemer 2017 Mgnus Nielsen, IDA, Linköpings universitet 6.1 Innehåll

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Nämnarens kryptoskola fördjupning

Nämnarens kryptoskola fördjupning Nämnren krypokol fördjupning 24. Språkiik foräning Som ni åg i de föregående vnien, underläde de väldig mycke ve vr klrexen ord börjr och lur och därmed hur lång de är. Mn måe föruä krypören ockå ve de

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Appendix. De plana triangelsatserna. D c

Appendix. De plana triangelsatserna. D c ppendix e pln tringelstsern Pythgors sts: I en rätvinklig tringel gäller, med figurens etekningr: 2 = 2 + 2 1 2 evis: Vi utnyttjr likformigheten melln tringlrn, oh. v denn får vi, med figurens etekningr:

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Räkneövning 1 atomstruktur

Räkneövning 1 atomstruktur Räkneövning 1 tomstruktur 1. Atomerns lägen i grfen (ett mteril som består v endst ett end tomlger v koltomer och vrs upptäckt gv Nobelpriset i fysik, 010) ligger i de gitterpunkter som viss i figuren

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer:

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer: Amin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Kuvo på pmeefom KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R En kuv i R beskivs nges ofs på pmee fom med e sklä ekvione: x = f, y = f, z = f, D R * Fö vje få vi en punk på kuvn

Läs mer

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1

Uppgiftssamling 5B1493, lektionerna 1 6. Lektion 1 Uppgiftssmling 5B1493, lektionern 1 6 Lektion 1 4. (Räkning med oändlig decimlbråk) Låt x = 0, 1 2 3 n och y = 0,b 1 b 2 b 3 b n ( i och b i siffror 0, 1,, 9).. Kn Du beskriv något förfrnde som säkert

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner?

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner? SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lndkpingenjörprogrmme Vd yr plnering v lekplubud i venk kommuner? En udie v 12 lekplprogrm Mi Blücher Sverige Lnbrukuniverie Fkuleen för Lndkpplnering, rädgård-

Läs mer

NOLLRUMMET och BILDRUMMET till en linjäravbildning. MATRISENS RANG. DIMENSIONSSATSEN.

NOLLRUMMET och BILDRUMMET till en linjäravbildning. MATRISENS RANG. DIMENSIONSSATSEN. Ari Hliloic: EXTRA ÖVNINGAR NOLLRUMMET och BILDRUMMET ill e lijärildig. MATRISENS RANG. DIMENSIONSSATSEN. NOLLRUM (Kerel (kär i kuroke Defiiio. Lå T r e lijär ildig frå R ill R. Mägde ll ekorer i R o ild

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

Det energieffektiva kylbatteriet

Det energieffektiva kylbatteriet Croline Hglund, Civ.ing. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Energiteknik, Borås, croline.hglund@sp.se Per Fhlén, Prof. Inst. för Instlltionsteknik, CTH, Göteorg, per.fhlen@hvc.chers.se Det

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b].

V1. Intervallet [a,b] är ändligt, dvs gränserna a, b är reella tal och INTE ±. är begränsad i intervallet [a,b]. Armin Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Generliserde integrler GENERALISERADE INTEGRALER När vi definierr Riemnnintegrl f ( ) d ntr vi tt följnde två krv är uppfylld: V. Intervllet [,] är ändligt, dvs gränsern,

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

24/09/2013. Talrepresentationer" Digital Aritmetik Unsigned Integers Signed Integers" Positiva Heltal" Addition" Heltal" Addition"

24/09/2013. Talrepresentationer Digital Aritmetik Unsigned Integers Signed Integers Positiva Heltal Addition Heltal Addition 24/9/23 Slide! Per Lindgren! EISLAB! Per.Lindgren@ltu.e! Digitl Aritmetik Unigned Integer Signed Integer" Originl Slide! Ingo Snder! KTH/ICT/ES! ingo@kth.e! Tlrepreenttioner" Ett tl kn repreenter inärt

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

2. Optimering Linjär programmering

2. Optimering Linjär programmering . Optimering Linjär programmering Ett optimeringprolem etår av: En målfunktion, f(), var maimum, eller minimum ka öka. En eller flera -varialer (elutvarialer om man tr över). Normalt okå ett antal ivillkor

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång

Hjälpreda. Lathunden 1. Dimensionering Virkeskvaliteter Fuktkvotsklasser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Tabeller. Lathunden Virkesåtgång Hjälpred Lthunden Virkesåtgång Dimensionering Virkeskvliteter Fuktkvotsklsser Träskydd Virkessortiment Limträsortiment Teller 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Lthunden 1 Lthunden 2 Sommrhus Tjjkovski,

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

N = {i}: noder (hörn) Graf: G = (N, B) Definitioner. Väg: Sekvens av angränsande bågar. Cykel: Väg som startar och slutar i samma nod.

N = {i}: noder (hörn) Graf: G = (N, B) Definitioner. Väg: Sekvens av angränsande bågar. Cykel: Väg som startar och slutar i samma nod. Polyeder 0 x, 0 x, 0 x, x + x + x, x + x + x Grafdefinitioner N = {i}: noder (hörn) = {(i, j)}, i N, j N: bågar (kanter) Graf: G = (N, ) efinitioner Väg: Sekvens av angränsande bågar. ykel: Väg som startar

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC

MEDIA PRO. Introduktion BYGG DIN EGEN PC BYGG DIN EGEN PC MEDIA PRO Introduktion Dett är Kjell & Compnys snguide till hur Dtorpketet MEDIA PRO monters. Att ygg en dtor är idg myket enkelt oh kräver ingen tidigre erfrenhet. Det ehövs ing djupgående

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00

Tentamen 1 i Matematik 1, HF dec 2016, kl. 8:00-12:00 Tentmen i Mtemtik, HF9 9 dec 6, kl. 8:-: Emintor: Armin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Stenholm, Elis Sid För godkänt betyg krävs v m poäng. Betygsgränser: För betyg A, B, C, D, E krävs,

Läs mer

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt:

Uttryck höjden mot c påtvåolikasätt: Sinusstsen Beviset i PB gger å tre resultt som nog få gmnsieelever är förtrogn med. Vrje tringel hr en s.k. omskriven cirkel en cirkel som går genom ll tre hörnen : C Uttrck höjden mot c åtvåoliksätt:

Läs mer

Föreläsning Datastrukturer (DAT036)

Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Föreläsning Datastrukturer (DAT036) Nils Anders Danielsson 2012-11-13 Idag Mer om grafer: Topologisk sortering. Kortaste vägen. Bredden först-sökning. Dijkstras algoritm. Floyd-Warshall. Topologisk sortering

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentmen ellär 92FY21 och 27 201-08-22 kl. 8 13 Svren nges på seprt ppper. Fullständig lösningr med ll steg motiverde och eteckningr utstt sk redoviss för tt få full poäng. Poängen för en helt korrekt löst

Läs mer

Steg och impuls. ρ(x) dx. m =

Steg och impuls. ρ(x) dx. m = Seg och impuls Punkmssor, punklddningr och punkkrfer hr llid en viss ubredning även om den är lien. En mer verklighesrogen beskrivning v en punkmss m är en densie ρ(x) som är skild från noll på e mycke

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger )

Algebraiska uttryck: Introduktionskurs i matematik. Räknelagar: a = b a. a b. Potenser: 1. = ( n gånger ) Intrduktinskurs i mtemtik 1 v 5 Algerisk uttrk: Räknelgr: lgen distriutiv lgr ssitiv lgr kmmuttiv, Ptenser: 1 n L n gånger --------------------------------------- n udd tl, jämnt tl n, n n n 4 4.. ---------------------------------------

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 6a

Facit - Tänk och Räkna 6a Fit - Tänk oh Räkn I tlens värl - - - - - - Åttiosextusen trehunrfem Åttiosextusen trehunrfem 8 0 9 089 8 8 8 0 9 80 9 9 9 80 0 99 098 99 099 99 00 89 899 89 900 89 90 008 009 00 9 999 0 000 0 00 90 988

Läs mer

Integraler. Integraler. Integraler. Integraler. Exempel (jfr lab) Integrering i Matlab. Från labben: Informationsteknologi. Beräkningsvetenskap I/KF

Integraler. Integraler. Integraler. Integraler. Exempel (jfr lab) Integrering i Matlab. Från labben: Informationsteknologi. Beräkningsvetenskap I/KF Inegrler Från len: Inegrler Beräkningsveenskp I/KF Trpesformeln oc Simpsons formel Inegrler Inegrler Från len: Från len: Adpiv meod (dpiv Simpson) Formler för feluppskning (division med (Trpes) respekive

Läs mer

Med EMC och ABB i nästa sekel

Med EMC och ABB i nästa sekel Med EMC och ABB i näs sekel Elekromgneisk kompiilie (EMC) eyder vrje produk rer i sin elekromgneisk omgivning un sörs och un orsk sörningr i någon nnn urusning, speciell medi som rdio, moil elefoner, elevision

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Föreläsning 7 Datastrukturer (DAT037)

Föreläsning 7 Datastrukturer (DAT037) Föreläsning 7 Datastrukturer (DAT037) Fredrik Lindblad 1 2016-11-21 1 Slides skapade av Nils Anders Danielsson har använts som utgångspunkt. Se http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2015/course/dat037 Förra

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

MATLAB-Laboration. Linjär algebra med geometri Handledare: Karim Daho IT-1 Björn Andersson Johannes Nordkvist Erik Isoniemi

MATLAB-Laboration. Linjär algebra med geometri Handledare: Karim Daho IT-1 Björn Andersson Johannes Nordkvist Erik Isoniemi 9) MTLBLbortion Linjär lgebr med geometri Hndledre: Krim Dho 2624 IT Björn ndersson Johnnes Nordkvist Erik Isoniemi MTLB är ett progrm för berbetning v mtemtisk problem. I denn rpport sk vi vis hur nvändndet

Läs mer

Datastrukturer. föreläsning 8. Lecture 6 1

Datastrukturer. föreläsning 8. Lecture 6 1 atastrukturer föreläsning 8 Lecture 6 1 jupet-först sökning (S) och bredden-först sökning (S) Två metoder att genomsöka en graf; två grafiteratorer! Kan även användas för att avgöra om två noder är sammanbundna.

Läs mer

Gauss och Stokes analoga satser och fältsingulariteter: källor och virvlar Mats Persson

Gauss och Stokes analoga satser och fältsingulariteter: källor och virvlar Mats Persson Föreläsning 14/9 Guss och tokes nlog stser och fältsingulriteter: källor och virvlr Mts Persson 1 tser nlog med Guss och tokes stser 1.1 tser nlog med Guss sts Det finns ett pr stser som är mycket när

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer