Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande."

Transkript

1 Ftbllsförening Årsmötesprtkll Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade medlemmar. 3. Fråga m mötets behöriga utlysande Mötet ansågs behörigt utlyst. 4. Val av - rdförande för mötet - sekreterare för mötet Lars Rekke valdes till rdförande för mötet. Per Hägerö valdes till sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän att jämte rdförande justera årsmötesprtkllet Svante Hlmström ch Kurt Hammarström valdes till justeringsmän. 6. Framläggande av årsredvisningar (inkl. Kncernredvisning), samt årsberättelse Göran Lööv framlade årsredvisningen. Det nterades att; Resultat för 2009 uppgick till tkr Nettmsättningen för 2009 uppgick till tkr Föreningens egna kapital uppgår till tkr per Föreningen har efter årsbkslutet även amrterat på lån sm upptagits vid tidigare nyemissiner i AIK Ftbll AB

2 Ftbllsförening 7. Rapprt från Ungdmsverksamheten Bsse Gripevall ch Jens Anderssn föredrg en rapprt avseende ungdmsftbllen. Bsse Gripevall berättade m; Akademiverksamheten sm idag mfattar pjkar år ch sm innebär att dessa spelare kan i träna dagtid i större utsträckning ch på ett bättre sätt kmbinera elitträning med studier. De utbyggda klubbsamarbeten sm ersatt Samspel Svealand De bra träningsförutsättningar sm finns men att AIK Ftbll saknar tillgång till en ftbllshall. Att AIK FF nu har en mycket kvalitativ ch effektiv persnalrganisatin sm är bland de bästa i landet. Jens Anderssn berättade m AIK Utveckling sm mfattar två huvuddelar; Dels utvecklingsrienterat där mvärldsanalys ingår. Arbetet leds av ett utvecklingsråd sm består av Jens Anderssn, Leif Karlssn, Mikael Stahre, Björn Wesström ch Thmas Lyth. Detta mråde kan studera hur andra klubbar arbetar med lika mråde t ex fasta situatiner ch dessa kan sedan testas inm akademin, a-truppen eller t ex samarbetsklubbar. Dels utbildningsrienterat där syftet är att erbjuda AIK Ftblls kunskap i lika frmat till lika intressenter t ex genm ledarskapsutbildning för näringslivet Frågeställningar ch uppmaningar från medlemmar sm nterades från denna punkt var; När får AIK Ftbll en hemvist så att t ex ungdmslagen slipper använda cntainers för förvaring? Svar från Per Hägerö: Dialg på pågår med Slna Stad m en hemvist (klubbhus) Hur ser samarbetet med Råsunda IS ut? Svar från Leif Karlssn: AIK Ftbll ch Råsunda IS har under 2009 inlett ett samarbete på dels ungdmsnivå ch dels genm Råsunda IS divisin 3 lag. Vad har hänt med Samspel Svealand? Svar från Leif Karlssn: Samspel Svealand är nedlagt ch AIK har istället förstärkt föreningssamarbeten med föreningar i Nrrrt (Akrplis, Råsunda IS, FC Djurshlm, Bllstanäs SK, Sllentuna United ch Täby IS). Samarbete finns även med Värmbls FC sm är

3 Ftbllsförening en förening i Katrinehlm sm passar AIK Ftbll bra ur flera hänseenden. Hur är det med det talangutvecklingsbidrag sm IF Brmmapjkarna, Helsingsbrgs IF ch IFK Götebrg fått? Svar från Thmas Lyth: Dessa vanstående föreningar deltar i ett 3 års prjekt sm finansieras via Svensk Elitftbll (SEF). Bidraget till föreningarna är 1.2 MSEK per förening för 3 år. I utbyte ska föreningarna dkumentera hur de bedriver sin spelarutbildning ch spelarutveckling ch göra den tillgänglig för andra föreningar. De 3 föreningar valde ut bland övriga sökande. AIK Ftbll valde att inte ansöka. Hur ser avtalet med Väsby United ut? Svar från Leif Karlssn: Avtalet är fördelaktigt för båda parter. Målsättningen är att stärka Väsby Uniteds förmåga att eknmiskt stå på egna ben. Säkerställ att AIK Ftbll frtsätter vara tillgänglig för alla sm vill börja spela ftbll i AIK ch ta hand m alla spelare 8. Rapprt från den blagiserade verksamheten Annela Yderberg föredrg rapprt för AIK Ftbll AB. Det nterades att; AIK Herr hade ett extremt framgångsrikt år sprtsligt med en trippel (sm fullbrdades den 6 mars med segern i Supercupen) AIK Dams 8:e plats i Damallsvenskan inte mtsvarade förväntningarna ch de investeringar sm gjrts ch att åtgärder vidtagits för att få större utväxling av AIK Ftblls framgångsrika flickverksamhet. Bland annat är sprtchef dam numera ckså sprtsligt ansvarig för flickftbllen. Väsby United förnyade kntraktet i Superettan ch levererade ckså spelare sm Martin Mutumba till allsvenskan Intäkterna för helåret 2009 slutade på MSEK ch kstnaderna slutade på MSEK, vilket gav ett resultat på MSEK Eget kapital per uppgick till 11.6 MSEK Efter årsbkslut har följande händelser inträffat; Iván Obl har sålts till Arsenal de Sarandi (medfinansiär finns) Js Hiveld har sålts till Celtic FC (medfinansiär finns) Restaurangen lagts ut på extern drift Omläggning av befintliga lån har skett

4 Ftbllsförening Frågeställningar ch uppmaningar från medlemmar sm nterades från denna punkt var; Hur mycket av de 15 miljnerna sm tagits upp i nya lån används för Champins League? Svar från Annela Yderberg: En del av lånet används för lösa gamla lån, en del används för att behålla ambitinsnivån. Vad fanns det för alternativ till nya lån? Svar från Annela Yderberg: T ex nyemissin men det bedömdes inte vara genmförbart vid det tillfället. Varför genmfördes inte en nyemissin istället? Svar från Annela Yderberg: Det bedömdes inte genmförbart vid det tillfället Vad gör AIK Ftbll för att använda VM-uppehållet? Svar från Annela Yderberg: Vi tittar på lika alternativ för att skapa intäkter under denna perid. Vi gjrde det även 2009 men då gick inte kalkylen ihp Vad är planen för att långsiktigt undvika nya lån? Svar från Annela Yderberg: Lån är ett naturligt inslag i ett aktieblag men långsiktigt ska vi kunna amrtera på våra lån. Hur länge löper det nya 15 miljners lånet? Svar från Annela Yderberg: Till februari Klarar vi av att lösa lånet även m vi inte kvalificerar ss till Champins League slutspel? Svar från Annela Yderberg: Ja. Hur påverkar dubbelguldet våra möjligheter till högre marknadsintäkter? Svar från Jhan Cederbrant: Psitivt ch flera avtal har kunnat växlats upp i strlek.

5 Ftbllsförening 9. Revisrernas berättelse avseende föreningen ch kncernen B Jnssn föredrg revisrernas rapprt. Revisrerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Fastställande av resultat ch balansräkningar Fastställa resultaträkningen Fastställa balansräkningen 11. Fråga m ansvarsfrihet för styrelsen för den tid sm revisinen avser Ge ansvarsfrihet för styrelsen för den perid revisinen avser 12. Fastställande av arvde för styrelsen Fastställa arvdet till 0 kr 13. Fastställande av arvde för revisrerna Arvde sker enligt räkning 14. Fastställande av årsavgift Fastställa årsavgiften till 0 kr

6 Ftbllsförening 15. Förslag sm väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem senast den 1 februari En mtin hade inkmmit till årsmötet. Gdkänna styrelsen förslag att arenagruppens statusrapprt besvarar mtinen. Det nterades att; Styrelsen i AIK FF påmindes m att inte glömma brt tidigare års mtiner ch frtsätta arbeta med dem 16. Fastställande av mål, verksamhetsplan ch behandling av budget Fastställa mål, verksamhetsplan ch budget 17. Val av; a. rdförande för en tid av ett år Mötet beslutade; Att välja Göran Lööv till rdförande för en tid av ett år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år Mötet beslutade; Att välja Per Hägerö, Lars Ekhlmer ch Henrik Lannér för en tid av två år c. två revisrer, varav minst en skall vara auktriserad, för en tid av ett år Mötet beslutade; Att välja B Jnssn ch Olle Ericssn för en tid av ett år d. tre till fem ledamöter av valberedningen (varav en till rdförande) för en perid av ett år.

7 Ftbllsförening Mötet beslutade ; Att välja den sittande valberedningen, vilken är densamma sm för AIK HS ch AIK IS. Väljer årsmötet för AIK HS ny valberedning blir denna även valberedning för AIK FF. Det nterades att; Mikael Hagman, Jnas Benedictssn ch Rger Blmqvist avböjt mval. Mat Gustavssn lämnar styrelsen i förtid då han är nminerad sm ny rdförande i AIK Ftbll AB. Valberedningen redvisade följande medskick, för styrelsen (styrelserna) att överväga; Att minst tre ledamöter från AIK FF:s styrelse bör sitta i AFAB:s styrelse ch Att AIK FF:s rdförande bör sitta i AIK Ftbll AB:s styrelse ch tillika vara vice rdförande till AIK Ftbll AB. Försäkra sig m att aktieblagslagen ch andra förrdningar efterlevs, men använda vedertagna sätt att ge ch ta infrmatin öppet ch ansvarsfullt. Att sträva efter schemalagda gemensamma styrelsemöten mellan AIK Ftbll AB ch AIK FF företrädesvis i samband med kvartalsrapprter. Frtsätta med kmmittéarbetet, men med färre kmmittéer, sm ges tydligt ansvar, tydliga mål ch med avrapprtering av resultat. Utnyttja kmpetens i båda styrelserna ch adjungera vid behv spetskmpetens utifrån. Att styrelserna tillsammans tar fram det påbörjade "samförståndsdkumentet" så snabbt sm möjligt. Det bör förankras i övriga AIK, samt bland medlemmarna, ch sedan publiceras. Att tydligt kmmunicera vem sm har ansvar för kmmunikatin ch dialg 18. Övriga frågr Inga övriga frågr fanns 19. Mötets avslutande Mötet avslutades

8 Ftbllsförening Slna Vid prtkllet Per Hägerö Justeras Lars Rekke Justeras Svante Hlmström Justeras Kurt Hammarström

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer