Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

2 Förord Läsåret har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till egna lokaler i augusti 2011 och uppstarten av verksamheten har varit mycket lyckad och ger den atmosfär vi vill ha på programmet. När vi nu med tre årskurser och sex klasser fokuserar på Handels- och administrationsprogrammet blir det en väldigt kreativ och målmedveten energi i lokalerna på Upplandsgatan 49. Ung Företagsamhet och arbete i projektform med verklighetsanknytning tar oss vidare i vår strävan att erbjuda en så uppdaterad och verklighetsanknuten utbildning som möjligt. Som pedagogisk ledare är huvudfokus för mig att varje elev blir sedd och att verksamheten ständigt strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt kunskapsmässigt. På så sätt uppnår vi målet med programmet: att alla elever ska bli anställningsbara och att de som vill ska få högskolebehörighet. Vänliga hälsningar Markus Jonsson Programrektor Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3000 elever fördelade på 14 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 240 enheter och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. 2 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

3 Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskaps- och värdegundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTI-gymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI Handelsgymnasiet Historik Handels- och administrationsprogrammet på NTI Gymnasiet i Stockholms startades hösten De första eleverna var 44 till antalet och år två antogs ytterligare ca. 60 elever. När NTI Gymnasiet i och med Gy 2011 fick nya program, och Handels- och administrationsprogrammet 2011 sammanlagt fick tre årskurser och 6 klasser, var vi redo att flytta till egna lokaler. Programmet, numera med namnet NTI Handelsgymnasiet, finns på Upplandsgatan 49, i direkt närhet till Odenplan, på ca. en kilometers avstånd 3 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

4 från NTI Gymnasiet. Lokalen, med sin ändamålsenliga storlek, har utformats efter våra önskemål och tillsammans med det fantastiska läget har vi skapat utmärkta förutsättningar för programmet. Det affärsliv som finns kring Odenplan, gymmet i samma hus, där vi bedriver idrottsundervisning, ett 20-tal elevrestauranger i absolut närhet bidrar också till trivsel. På våra två Studietorg har eleverna möjlighet att arbeta med skolarbete och få hjälp av pedagogerna även utanför lektionstid, under hela dagen. Ett Studietorg är hela 70kvm, vilket är en utmärkt yta att samla större elevgrupper på. Det mindre på 30kvm kan användas som bibliotek och för tyst arbete. Vidare har två av åtta klassrum vikväggar, vilket gör att vi kan öppna upp för föreläsningar för upp till 150 personer. Våra elever får låna bärbara datorer under sin studietid och i lokalerna finns trådlöst nätverk för internet, så att man kan sitta och jobba med skolarbete överallt. Hösten 2012 tar vi in ca. 40 elever i årskurs 1 och sammanlagt är det ca. 135 elever på programmet. Program Handels- och administrationsprogrammet(ha) Elever Programmet har ca. 135 elever, fördelade på 40 elever i år 1, 47 i år 2 och 47 i år 3. Personal Personalen utgörs av programrektor 100%, lärarna är 11 till antalet, varav tre arbetar deltid. Samtliga lärare är behöriga, förutom två som är under behörighetsgivande utbildning och beräknas vara klara under vårterminen 2013, dvs. andel behöriga lärare är i nuläget 80%. Vaktmästare och administratör arbetar vardera 50%, skolsköterska och kurator på vardera 10%, SYV 5%. En av lärarna arbetar med specialpedagogik 35%. Antal lärare/100 elever är 5,6. Antal övrig personal/ 100 elever är 1. Lokal Lokalerna har utformats efter våra önskemål och det strålande läget och den ändamålsenliga storleken på 1097kvm skapar utmärkta förutsättningar för programmet. Åtta klassrum och två Studietorg, tillsammans med uppehållsrum och personalutrymmen ryms i lokalerna. Det affärsliv som finns kring Odenplan, gymmet i samma hus, där vi bedriver idrottsundervisning, ett 20-tal elevrestauranger i absolut närhet skapar förutsättningar för trivsel. I lokalerna finns trådlöst nätverk för internet. Eleverna får låna bärbara datorer under sin studietid. Vi har också två Studietorg, där vi kan arbeta efter konceptet Samlad skoldag, dvs. att eleverna kl varje dag kan arbeta med skolarbete i skolan och få hjälp av pedagogerna även utanför lektionstid. Ett Studietorg är hela 70kvm, vilket är n utmärkt yta att samla större elevgrupper. Det mindre på 30kvm kan användas som bibliotek och för tyst läsning. Vidare har två av åtta klassrum vikväggar, vilket gör att vi kan öppna upp för föreläsningar för upp till 150 personer. 4 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

5 Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, er och skollunch på skolan är avgiftsfritt. Formella studieresultat Andel slutbetyg och andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg (jämförande bakåt, totalt och per program) 71% - 11,9 Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) Genomsnittligt slutbetyg (jämförande bakåt, totalt och per program) Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se appendix 1 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program Se appendix 2 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personal. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex (2012, 2011, 2010) Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

6 Klasser med färre än 5 svarande redovisas inte 100 NKI per klass - NTI Handelsgymnasiet Stockholm (Bas: Samtliga elever) *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? H09A-H3A H09B-H3B H10A-H2A H10B-H2B H11A-H1A H11B-H1B Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad (2012, 2011, 2010) Trivselgrad (2012, 2011) Trygghetsgrad (2012, 2011) Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex (2012, 2011) Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

7 Medarbetare Medarbetarindex (2012, 2011, 2010) 61,7 Eftersom undersökning för NTI Handelsgymnasiet gjordes för första gången i år, redovisas endast 2012 års siffror. Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft (2012, 2011) 70,8 Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang (2012, 2011) 76,4 Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt Analys av utfall Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se appendix 1 för resultatsammanställning. Generellt har våra elever presterat tämligen låga resultat på de nationella proven: 30% F i Sv1, 35% i Eng5, 51% i Ma1 och 79% IG i MaB och 55% i MaC. Det är också ytterst få som har nått högre resultat, t.ex. återfinns endast ett MVG-resultat på ett delprov av alla genomförda nationella prov under året. Andelen F/IG i slutbetyg är väsentligt lägre i dessa kurser, vilket av lärarna förklaras med att de på nationella proven prövade momenten prövas på andra sätt under kursernas gång och att samtliga kursens moment inte prövas på de nationella proven. Denna diskrepans mellan resultat på nationella prov och kursbetyg är inte ny hos oss och är inte heller ovanlig på andra skolor. Diskussioner har förts på olika nivåer hur diskrepansen kan minska och på initiativ av Björn Buö, rektor på NTI Gymnasiet Stockholm, har under året samrättning av nationella prov genomförts tillsammans med andra skolor. Våra lärare har bytt elevuppgifter med andra skolors lärare och man har rättat varandras prov, allt för att öka rättsäkerheten. 7 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

8 Diskussioner kring resultaten på nationella proven och kursbetyg har också förts i de ämnesgrupper som finns på NTI Gymnasiet Stockholm, där också NTI Handelsgymnasiets lärare ingår. Lärarna i svenska och engelska undervisar dessutom på båda enheterna. Kollegial bedömning hos oss har genomförts för att höja säkerheten i betygssättningen, då man bl.a. har tagit upp vilka moment som har gåtts igenom före de nationella proven i kurserna, och vilka som har gåtts igenom efter. Det har visat sig att eleverna inte är så väl förberedda på det som prövas på de nationella proven, varför flera lärare kommer ändra upplägg till kommande år. Betygspoäng: Se appendix 2 I Matematik, Svenska, Idrott & hälsa och Näthandel B har eleverna genomgående tämligen låga betyg. Elevernas dåliga förkunskaper och mycket låga motivation är ett genomgående problem i matematiken. Under året har också undervisande lärare i Matematik och Näthandel B haft stora problem med klasserna. Programrektor har fört diskussioner med läraren och eleverna om hur undervisningen kan fungera bättre, vilket bl.a. har utmynnat i insatser i form av extra undervisning. Tyvärr har dessa inte gett önskat resultat. I alla ämnen på NTI Handelsgymnasiet erbjuds alla elever stödundervisning, med syftet att, oavsett kunskapsnivå, erbjuda en möjlighet att nå högre kunskaper. I de ämnesgrupper som finns gemensamt med NTI Gymnasiet förs ett omfattande arbete för att säkerställa rättsäkerheten i betygssättningen. Gemensamma matriser för moment och kurser har tagits fram och en kontinuerlig diskussion förs mellan lärarna, där också skolledare deltar. En tydligare koppling till verkligheten och ämnesöverskridande arbetssätt, t.ex. Ung Företagsamhet, är vägar för att nå högre måluppfyllelse. Många av våra elever presterar bäst när de får tillämpa och använda sina teoretiska kunskaper praktiskt. Under året har ett arbetssätt kring hur vi ska upptäcka och utreda elever i behov av särskilt stöd vuxit fram. Det har visat sig mycket effektivt och framförallt årets ettor har presterat långt mycket mer än vad vi hade trott och vad vissa elevers högstadiebetyg sa. Kollegialt lärande kan vara en väg att lära av framgångrika arbetssätt i arbetslaget. Genom observationer/auskultationer, men framförallt samarbeten lärare emellan tror vi att det kollegiala lärandet kan öka. Samtliga betyg har visats för all personal för att medvetandegöra hur det ser ut i de olika kurserna. Det finns skillnader i betygspoäng mellan olika kurser och också mellan olika grupper. De kurser som har en stor andel IG/F har också i utvärderingar fått sämre resultat vad gäller upplägg, pedagogisk ansats etc., vilket jag har en dialog med lärarna om. I slutet av terminen genomförde jag en oannonserad utvärdering i Schoolsoft med alla elever i alla kurser. Syftet var att följa upp hur eleverna hade uppfattat undervisningen under året, och de första fyra av tio frågorna behandlade formativ bedömning. Resultat var mycket skiftande och generellt utkristalliserade sig två grupper lärare: mycket bra, lärare som tydligt visat vad som krävdes för olika betygssteg, hur bedömning gick till etc. och en grupp mindre bra, lärare som var otydliga, inte minst 8 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

9 när det kom till bedömning. Utifrån dessa sammantagna faktorer kommer vi under året att arbeta vidare med formativ bedömning och förstärka det formativa lärosättet. NKI: Efter samtal med samtliga klasser har det framkommit att många elever är mycket missnöjda med några lärare. Man menar också att man hade föreställningar om hur det skulle bli när programmet flyttade till egna lokaler, vilka inte helt har infriats. Personalen har fått ta del av NKIundersökningen och i samband med det diskuterades anledningar till sjunkande NKI och rekommendationsgrad. Resultaten skiljer sig väldigt mycket åt från klass till klass: lägsta klass har 29, högsta 62, man beskriver helt enkelt sin upplevelse av skolan på olika sätt. Jag har klassvis tagit upp några olika frågeställningar: hur man trivs i undervisningslokalerna, gemensamma utrymmen och undervisningen. Några saker har ganska tydligt utkristalliserat sig, några av dem går att åtgärda på kort sikt, några tar längre tid. Kort perspektiv: förstärka och utsmycka klassrummen så att de blir trevligare att vistas i. Mer färg, blommor, tavlor etc. Raster, helt enkelt något att göra mellan lektioner. Biljardbord eller liknande, samt kortspel, fotbollar etc. för utlåning. Det mesta av detta åtgärdades i slutet av förra terminen. Längre sikt(men har redan inletts): När det kommer till undervisning tar samtliga klasser upp att informationen mellan oss i personalen och eleverna inte har fungerat. Olika vuxna säger olika saker, vilket leder till frustration. Detta har jag lovat eleverna att prata med lärarna om. Eleverna säger att de blir illa bemötta av vissa lärare, att lärare inte gör det de borde, t.ex. använda Schoolsoft fullt ut. Detta har jag och ska jag igen ta upp med de lärare som har namngivits av eleverna. Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna verkar uppskatta en nära dialog med mig, men också med lärarna. Flera elever har också tagit upp att det finns gnäll bland eleverna som inte är konstruktivt. För att öka trivseln behöver investeringarna ovan göras och åtgärderna vidtas för att lärarnas och mitt förtroende hos eleverna ska öka. I grunden finns också en ganska stark prägel av bristande motivation för att gå på gymnasiet och handelsprogrammet, vilket gör att man uttrycker en uppgivenhet och känsla av likgiltighet. Ett antal elever säger också att de är trötta på gnäll och klagan och att de tyvärr påverkas av när både elever och vissa fall lärare ägnar sig åt det. I de samtal jag har haft med eleverna säger de flesta att de trivs bra på skolan men att det är lätt att klaga eftersom alla hela tiden frågar hur vi trivs, man menar att personalen frågar hur man trivs och att det görs många undersökningar. NMI: Läsårets senare del har ägnats åt analys av verksamheten för att komma vidare i samarbete och kommunikation i kollegiet. Under hösten blev det tydligt att alla inte strävar åt samma mål och 9 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

10 att man ser olika på programmets framtid. Tanken från programrektors sida har varit att analysera verksamheten, först individuellt och sedan tillsammans, vilket också har gjorts. Analysen gjordes först i form av SWOT enskilt. Detta material sammanställdes sedan av mig och presenterade för personalen. Under två personalmöten diskuterades resultaten och efter det utformade jag en åtgärdsplan med framförallt två åtgärder: införande av ett arbetslagsledarskap och en vision i form av pedagogisk plan för NTI Handelsgymnasiet. Implementeringen av dessa åtgärder tar av naturliga skäl tid, men känslan är att båda åtgärderna uppskattas och kan leda det gemensamma arbetet framåt. Arbetslagsledaren ingår tillsammans med programrektor i skolans ledningsgrupp. Arbetslagsledaren bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i arbetslaget. Man är arbetslagets talesperson och ansvarar för att ledningsgruppens beslut implementeras i arbetslaget. Arbetslagsledaren organiserar arbetslagets arbete vid t.ex. resursdagar, föräldramöten, introduktion av nyanställda, samt leder arbetslagsmöten. I rollen är tillgänglighet och delaktighet viktigt. Arbetslagsledaren ansvarar för organisation kring lärares sjukdom samt stöttning av kollegorna i deras profession. Den pedagogiska planen innehåller en vision och mål för utbildningen. Den besvarar frågorna varför vi utbildar eleverna, hur vi gör det och i vad. Planen tas fram gemensamt i kollegiet och kan användas i marknadsföringssammanhang. Analysens viktigaste roll är att svara på frågan varför resultaten ser ut som de gör och ge läsaren förståelse för de åtgärder som ska genomföras under årets kvalitetsarbete. Viktigt att tänka på är att samtliga av de nedan redovisade nivåerna ska belysas i analysen. Titta på redovisat utfall/resultat Vilka åtgärder har vidtagits innevarande år (alla mål)? o Individnivå (om möjligt) o Gruppnivå (om möjligt) o Skolnivå (om möjligt) o Organisationsnivå (om möjligt) Varför ser resultaten ut som de gör (framgångs- respektive motgångsfaktorer) Analys Värdegrundsarbete Redogör för de centrala erna under det gångna läsåret, beskriv kort hur ni tillsammans med elever och personal har arbetat, redovisa utfall av ert arbete och nästa läsårs er. Enkätundersökning och uppföljning på årsbasis är en viktig beståndsdel i likabehandlingsarbetet. På skolan arbetar vi dock med flera ytterligare spår för att utveckla en sund värdegrund: Under introduktionsdagarna för elever i år 1 genomförs ett trygghetsskapande arbete där eleverna får lära känna varandra under kontrollerade former. Några veckor in på terminen åker eleverna i år 1 10 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

11 tillsammans med mentorer och lärare på hajk med övernattning i vindskydd, för att stärka gemenskapen och sammanhållningen. På skolan har det hittills inte kommit till personalens kännedom att det ska ha förekommit så kallad nollning. Arbetslaget följer kontinuerligt upp elevernas sociala utveckling och anmäler vid behov mobbingsituationer. Vi har ett elevcafé som hjälper till att skapa en mysig atmosfär. På programmet finns en elevinflytandegrupp som regelbundet träffas för komma vidare med hur elevinflytande och engageman kan förstärkas. Alla elever erbjuds kostnadsfri frukost, detta för att skapa förutsättningar för att eleverna ska börja skoldagen på ett bra sätt och att komma i tid till dagens första lektion. Vi upplåter vi lokaler för elever att driva elevcafé inom UF, detta för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas inom entreprenörskap och lära sig ta eget ansvar. Arbetslaget kommer under det kommande året diskutera hur frågor om Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder kan tas upp i undervisningen. I november sker en uppföljande diskussion om hur ovanstående har kunnat implementeras. Arbetsplan för läsåret 2012/2013. Enhet: KVALITET Behörighet 71% 80% Betygspoäng 11,9 13 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Utfall 2012 Enhetens etappmål 2013 NTI totalt % Förädlingsvärde In: *** ATTRAKTIVITET Ut: *** NKI NMI 61, ,4 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: Antal enligt affärsplan: *** Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** Skolans huvudmål* Höja elevernas behörighet och betygspoäng. Höja NKI. *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling 11 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

12 Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Trivselgrad Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Gemensamma elever, t.ex. elevcafé Personalen, eleverna Ht Medvetandegörande jargong. Besök t.ex. Friends. Personalen Ht Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 61% 75% Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Prövningsförfarande. Prövande lärare samlar samtliga elever med IG/F i en kurs för att starta prövning. Personalen Hela året *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Betygspoäng* 11, Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

13 Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Prövningsförfarande. Prövande lärare samlar samtliga elever med IG/F i en kurs för att starta prövning. Personalen Hela året Ämnesövergripande samarbeten: projekt, UF, för att öka förståelse, motivation och verklighetsanknytning Personalen Hela året *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av Delmål 4 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Förädlingsvärde IN: UT: Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Attr Delmål 5 Utfall 2012: NKI Etappmål 2013: 13 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

14 För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Utsmyckning av klassrum Augusti 2012 Elever Programrektor Övriga kommentarer Fokusfråga 2: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljning av Elevinflytandegrupp bildas Augusti 2012 Elever Programrektor Öka elevinflytande, elevers delaktighet och engagemang. Övriga kommentarer Fokusfråga 3: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Lärares bemötande av elever Fortlöpande Personalen Diskussion och medvetandegörande av lärares förhållningssätt gentemot elever. Övriga kommentarer Delmål 6 Utfall 2012: NMI Etappmål 2013: För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Övriga kommentarer 14 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

15 Arbete med mål och visioner Arbetet påbörjat Programrektor Presentation och förankring av centrala och lokala mål och visioner. Kommunikation mellan personal och personalelever Arbetet påbörjat Programrektor Kommunikationsmatris Delmål 7 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande er från MP* Tidsram Ansvarig Rektors uppfölj av Annonskampanj i kollektivtrafiken under omvalsperioden, i början av maj, gav mycket gott resultat. Detta skulle vi vilja göra om. Fortlöpande marknadsföring. Start för marknadsföringsåret Gymnasiemässan i slutet av november, i kombination med katalogutskick. Fem Öppet hus och ev. kompletterande Öppet hus. Tidningsannonser. Aprilmaj Programrektor, marknadsförare Programrektor, marknadsförare Personalen Programrektor, marknadsförare Övr kommentarer *Här redovisas större er från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; er och uppföljning. Arbetet med att få alla att jobba mot samma mål fortsätter. Det grundliga analysarbete som har gjorts, med åtgärderna införande av arbetslagsledarskap och pedagogisk plan, ska nu implementeras och ev. kompletteras. Tydligheten i vad vi utbildar med för mål, hur det går till 15 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

16 osv. behöver lyftas fram ytterligare. Trivsel och samhörighet behöver förbättras. Ett steg i detta är att skollag i fotboll har startats och tanken är att detta ska bli en för hela programmet. Eleverna i ettan åker på hajk med övernattning i mitten av september, för att stärka samhörighet och gemenskap i klasserna. Vi tror att skapandet av en vi-känsla kan stärka både NKI och NMI och vara det som ökar trivseln när alla arbetar mot samma mål: att göra våra elever anställningsbara och högskolebehöriga om de vill! Programrektor och ort/datum 16 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Himmelstalundsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning Ansvariga för planen: Rektor

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer