Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

2 Förord Läsåret har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till egna lokaler i augusti 2011 och uppstarten av verksamheten har varit mycket lyckad och ger den atmosfär vi vill ha på programmet. När vi nu med tre årskurser och sex klasser fokuserar på Handels- och administrationsprogrammet blir det en väldigt kreativ och målmedveten energi i lokalerna på Upplandsgatan 49. Ung Företagsamhet och arbete i projektform med verklighetsanknytning tar oss vidare i vår strävan att erbjuda en så uppdaterad och verklighetsanknuten utbildning som möjligt. Som pedagogisk ledare är huvudfokus för mig att varje elev blir sedd och att verksamheten ständigt strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt kunskapsmässigt. På så sätt uppnår vi målet med programmet: att alla elever ska bli anställningsbara och att de som vill ska få högskolebehörighet. Vänliga hälsningar Markus Jonsson Programrektor Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3000 elever fördelade på 14 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 240 enheter och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. 2 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

3 Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskaps- och värdegundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTI-gymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI Handelsgymnasiet Historik Handels- och administrationsprogrammet på NTI Gymnasiet i Stockholms startades hösten De första eleverna var 44 till antalet och år två antogs ytterligare ca. 60 elever. När NTI Gymnasiet i och med Gy 2011 fick nya program, och Handels- och administrationsprogrammet 2011 sammanlagt fick tre årskurser och 6 klasser, var vi redo att flytta till egna lokaler. Programmet, numera med namnet NTI Handelsgymnasiet, finns på Upplandsgatan 49, i direkt närhet till Odenplan, på ca. en kilometers avstånd 3 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

4 från NTI Gymnasiet. Lokalen, med sin ändamålsenliga storlek, har utformats efter våra önskemål och tillsammans med det fantastiska läget har vi skapat utmärkta förutsättningar för programmet. Det affärsliv som finns kring Odenplan, gymmet i samma hus, där vi bedriver idrottsundervisning, ett 20-tal elevrestauranger i absolut närhet bidrar också till trivsel. På våra två Studietorg har eleverna möjlighet att arbeta med skolarbete och få hjälp av pedagogerna även utanför lektionstid, under hela dagen. Ett Studietorg är hela 70kvm, vilket är en utmärkt yta att samla större elevgrupper på. Det mindre på 30kvm kan användas som bibliotek och för tyst arbete. Vidare har två av åtta klassrum vikväggar, vilket gör att vi kan öppna upp för föreläsningar för upp till 150 personer. Våra elever får låna bärbara datorer under sin studietid och i lokalerna finns trådlöst nätverk för internet, så att man kan sitta och jobba med skolarbete överallt. Hösten 2012 tar vi in ca. 40 elever i årskurs 1 och sammanlagt är det ca. 135 elever på programmet. Program Handels- och administrationsprogrammet(ha) Elever Programmet har ca. 135 elever, fördelade på 40 elever i år 1, 47 i år 2 och 47 i år 3. Personal Personalen utgörs av programrektor 100%, lärarna är 11 till antalet, varav tre arbetar deltid. Samtliga lärare är behöriga, förutom två som är under behörighetsgivande utbildning och beräknas vara klara under vårterminen 2013, dvs. andel behöriga lärare är i nuläget 80%. Vaktmästare och administratör arbetar vardera 50%, skolsköterska och kurator på vardera 10%, SYV 5%. En av lärarna arbetar med specialpedagogik 35%. Antal lärare/100 elever är 5,6. Antal övrig personal/ 100 elever är 1. Lokal Lokalerna har utformats efter våra önskemål och det strålande läget och den ändamålsenliga storleken på 1097kvm skapar utmärkta förutsättningar för programmet. Åtta klassrum och två Studietorg, tillsammans med uppehållsrum och personalutrymmen ryms i lokalerna. Det affärsliv som finns kring Odenplan, gymmet i samma hus, där vi bedriver idrottsundervisning, ett 20-tal elevrestauranger i absolut närhet skapar förutsättningar för trivsel. I lokalerna finns trådlöst nätverk för internet. Eleverna får låna bärbara datorer under sin studietid. Vi har också två Studietorg, där vi kan arbeta efter konceptet Samlad skoldag, dvs. att eleverna kl varje dag kan arbeta med skolarbete i skolan och få hjälp av pedagogerna även utanför lektionstid. Ett Studietorg är hela 70kvm, vilket är n utmärkt yta att samla större elevgrupper. Det mindre på 30kvm kan användas som bibliotek och för tyst läsning. Vidare har två av åtta klassrum vikväggar, vilket gör att vi kan öppna upp för föreläsningar för upp till 150 personer. 4 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

5 Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, er och skollunch på skolan är avgiftsfritt. Formella studieresultat Andel slutbetyg och andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg (jämförande bakåt, totalt och per program) 71% - 11,9 Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) Genomsnittligt slutbetyg (jämförande bakåt, totalt och per program) Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se appendix 1 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program Se appendix 2 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personal. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex (2012, 2011, 2010) Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

6 Klasser med färre än 5 svarande redovisas inte 100 NKI per klass - NTI Handelsgymnasiet Stockholm (Bas: Samtliga elever) *NKI baseras på tre frågor: 1. Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 2. Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 3.Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? H09A-H3A H09B-H3B H10A-H2A H10B-H2B H11A-H1A H11B-H1B Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad (2012, 2011, 2010) Trivselgrad (2012, 2011) Trygghetsgrad (2012, 2011) Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex (2012, 2011) Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

7 Medarbetare Medarbetarindex (2012, 2011, 2010) 61,7 Eftersom undersökning för NTI Handelsgymnasiet gjordes för första gången i år, redovisas endast 2012 års siffror. Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft (2012, 2011) 70,8 Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang (2012, 2011) 76,4 Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt Analys av utfall Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se appendix 1 för resultatsammanställning. Generellt har våra elever presterat tämligen låga resultat på de nationella proven: 30% F i Sv1, 35% i Eng5, 51% i Ma1 och 79% IG i MaB och 55% i MaC. Det är också ytterst få som har nått högre resultat, t.ex. återfinns endast ett MVG-resultat på ett delprov av alla genomförda nationella prov under året. Andelen F/IG i slutbetyg är väsentligt lägre i dessa kurser, vilket av lärarna förklaras med att de på nationella proven prövade momenten prövas på andra sätt under kursernas gång och att samtliga kursens moment inte prövas på de nationella proven. Denna diskrepans mellan resultat på nationella prov och kursbetyg är inte ny hos oss och är inte heller ovanlig på andra skolor. Diskussioner har förts på olika nivåer hur diskrepansen kan minska och på initiativ av Björn Buö, rektor på NTI Gymnasiet Stockholm, har under året samrättning av nationella prov genomförts tillsammans med andra skolor. Våra lärare har bytt elevuppgifter med andra skolors lärare och man har rättat varandras prov, allt för att öka rättsäkerheten. 7 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

8 Diskussioner kring resultaten på nationella proven och kursbetyg har också förts i de ämnesgrupper som finns på NTI Gymnasiet Stockholm, där också NTI Handelsgymnasiets lärare ingår. Lärarna i svenska och engelska undervisar dessutom på båda enheterna. Kollegial bedömning hos oss har genomförts för att höja säkerheten i betygssättningen, då man bl.a. har tagit upp vilka moment som har gåtts igenom före de nationella proven i kurserna, och vilka som har gåtts igenom efter. Det har visat sig att eleverna inte är så väl förberedda på det som prövas på de nationella proven, varför flera lärare kommer ändra upplägg till kommande år. Betygspoäng: Se appendix 2 I Matematik, Svenska, Idrott & hälsa och Näthandel B har eleverna genomgående tämligen låga betyg. Elevernas dåliga förkunskaper och mycket låga motivation är ett genomgående problem i matematiken. Under året har också undervisande lärare i Matematik och Näthandel B haft stora problem med klasserna. Programrektor har fört diskussioner med läraren och eleverna om hur undervisningen kan fungera bättre, vilket bl.a. har utmynnat i insatser i form av extra undervisning. Tyvärr har dessa inte gett önskat resultat. I alla ämnen på NTI Handelsgymnasiet erbjuds alla elever stödundervisning, med syftet att, oavsett kunskapsnivå, erbjuda en möjlighet att nå högre kunskaper. I de ämnesgrupper som finns gemensamt med NTI Gymnasiet förs ett omfattande arbete för att säkerställa rättsäkerheten i betygssättningen. Gemensamma matriser för moment och kurser har tagits fram och en kontinuerlig diskussion förs mellan lärarna, där också skolledare deltar. En tydligare koppling till verkligheten och ämnesöverskridande arbetssätt, t.ex. Ung Företagsamhet, är vägar för att nå högre måluppfyllelse. Många av våra elever presterar bäst när de får tillämpa och använda sina teoretiska kunskaper praktiskt. Under året har ett arbetssätt kring hur vi ska upptäcka och utreda elever i behov av särskilt stöd vuxit fram. Det har visat sig mycket effektivt och framförallt årets ettor har presterat långt mycket mer än vad vi hade trott och vad vissa elevers högstadiebetyg sa. Kollegialt lärande kan vara en väg att lära av framgångrika arbetssätt i arbetslaget. Genom observationer/auskultationer, men framförallt samarbeten lärare emellan tror vi att det kollegiala lärandet kan öka. Samtliga betyg har visats för all personal för att medvetandegöra hur det ser ut i de olika kurserna. Det finns skillnader i betygspoäng mellan olika kurser och också mellan olika grupper. De kurser som har en stor andel IG/F har också i utvärderingar fått sämre resultat vad gäller upplägg, pedagogisk ansats etc., vilket jag har en dialog med lärarna om. I slutet av terminen genomförde jag en oannonserad utvärdering i Schoolsoft med alla elever i alla kurser. Syftet var att följa upp hur eleverna hade uppfattat undervisningen under året, och de första fyra av tio frågorna behandlade formativ bedömning. Resultat var mycket skiftande och generellt utkristalliserade sig två grupper lärare: mycket bra, lärare som tydligt visat vad som krävdes för olika betygssteg, hur bedömning gick till etc. och en grupp mindre bra, lärare som var otydliga, inte minst 8 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

9 när det kom till bedömning. Utifrån dessa sammantagna faktorer kommer vi under året att arbeta vidare med formativ bedömning och förstärka det formativa lärosättet. NKI: Efter samtal med samtliga klasser har det framkommit att många elever är mycket missnöjda med några lärare. Man menar också att man hade föreställningar om hur det skulle bli när programmet flyttade till egna lokaler, vilka inte helt har infriats. Personalen har fått ta del av NKIundersökningen och i samband med det diskuterades anledningar till sjunkande NKI och rekommendationsgrad. Resultaten skiljer sig väldigt mycket åt från klass till klass: lägsta klass har 29, högsta 62, man beskriver helt enkelt sin upplevelse av skolan på olika sätt. Jag har klassvis tagit upp några olika frågeställningar: hur man trivs i undervisningslokalerna, gemensamma utrymmen och undervisningen. Några saker har ganska tydligt utkristalliserat sig, några av dem går att åtgärda på kort sikt, några tar längre tid. Kort perspektiv: förstärka och utsmycka klassrummen så att de blir trevligare att vistas i. Mer färg, blommor, tavlor etc. Raster, helt enkelt något att göra mellan lektioner. Biljardbord eller liknande, samt kortspel, fotbollar etc. för utlåning. Det mesta av detta åtgärdades i slutet av förra terminen. Längre sikt(men har redan inletts): När det kommer till undervisning tar samtliga klasser upp att informationen mellan oss i personalen och eleverna inte har fungerat. Olika vuxna säger olika saker, vilket leder till frustration. Detta har jag lovat eleverna att prata med lärarna om. Eleverna säger att de blir illa bemötta av vissa lärare, att lärare inte gör det de borde, t.ex. använda Schoolsoft fullt ut. Detta har jag och ska jag igen ta upp med de lärare som har namngivits av eleverna. Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna verkar uppskatta en nära dialog med mig, men också med lärarna. Flera elever har också tagit upp att det finns gnäll bland eleverna som inte är konstruktivt. För att öka trivseln behöver investeringarna ovan göras och åtgärderna vidtas för att lärarnas och mitt förtroende hos eleverna ska öka. I grunden finns också en ganska stark prägel av bristande motivation för att gå på gymnasiet och handelsprogrammet, vilket gör att man uttrycker en uppgivenhet och känsla av likgiltighet. Ett antal elever säger också att de är trötta på gnäll och klagan och att de tyvärr påverkas av när både elever och vissa fall lärare ägnar sig åt det. I de samtal jag har haft med eleverna säger de flesta att de trivs bra på skolan men att det är lätt att klaga eftersom alla hela tiden frågar hur vi trivs, man menar att personalen frågar hur man trivs och att det görs många undersökningar. NMI: Läsårets senare del har ägnats åt analys av verksamheten för att komma vidare i samarbete och kommunikation i kollegiet. Under hösten blev det tydligt att alla inte strävar åt samma mål och 9 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

10 att man ser olika på programmets framtid. Tanken från programrektors sida har varit att analysera verksamheten, först individuellt och sedan tillsammans, vilket också har gjorts. Analysen gjordes först i form av SWOT enskilt. Detta material sammanställdes sedan av mig och presenterade för personalen. Under två personalmöten diskuterades resultaten och efter det utformade jag en åtgärdsplan med framförallt två åtgärder: införande av ett arbetslagsledarskap och en vision i form av pedagogisk plan för NTI Handelsgymnasiet. Implementeringen av dessa åtgärder tar av naturliga skäl tid, men känslan är att båda åtgärderna uppskattas och kan leda det gemensamma arbetet framåt. Arbetslagsledaren ingår tillsammans med programrektor i skolans ledningsgrupp. Arbetslagsledaren bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete i arbetslaget. Man är arbetslagets talesperson och ansvarar för att ledningsgruppens beslut implementeras i arbetslaget. Arbetslagsledaren organiserar arbetslagets arbete vid t.ex. resursdagar, föräldramöten, introduktion av nyanställda, samt leder arbetslagsmöten. I rollen är tillgänglighet och delaktighet viktigt. Arbetslagsledaren ansvarar för organisation kring lärares sjukdom samt stöttning av kollegorna i deras profession. Den pedagogiska planen innehåller en vision och mål för utbildningen. Den besvarar frågorna varför vi utbildar eleverna, hur vi gör det och i vad. Planen tas fram gemensamt i kollegiet och kan användas i marknadsföringssammanhang. Analysens viktigaste roll är att svara på frågan varför resultaten ser ut som de gör och ge läsaren förståelse för de åtgärder som ska genomföras under årets kvalitetsarbete. Viktigt att tänka på är att samtliga av de nedan redovisade nivåerna ska belysas i analysen. Titta på redovisat utfall/resultat Vilka åtgärder har vidtagits innevarande år (alla mål)? o Individnivå (om möjligt) o Gruppnivå (om möjligt) o Skolnivå (om möjligt) o Organisationsnivå (om möjligt) Varför ser resultaten ut som de gör (framgångs- respektive motgångsfaktorer) Analys Värdegrundsarbete Redogör för de centrala erna under det gångna läsåret, beskriv kort hur ni tillsammans med elever och personal har arbetat, redovisa utfall av ert arbete och nästa läsårs er. Enkätundersökning och uppföljning på årsbasis är en viktig beståndsdel i likabehandlingsarbetet. På skolan arbetar vi dock med flera ytterligare spår för att utveckla en sund värdegrund: Under introduktionsdagarna för elever i år 1 genomförs ett trygghetsskapande arbete där eleverna får lära känna varandra under kontrollerade former. Några veckor in på terminen åker eleverna i år 1 10 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

11 tillsammans med mentorer och lärare på hajk med övernattning i vindskydd, för att stärka gemenskapen och sammanhållningen. På skolan har det hittills inte kommit till personalens kännedom att det ska ha förekommit så kallad nollning. Arbetslaget följer kontinuerligt upp elevernas sociala utveckling och anmäler vid behov mobbingsituationer. Vi har ett elevcafé som hjälper till att skapa en mysig atmosfär. På programmet finns en elevinflytandegrupp som regelbundet träffas för komma vidare med hur elevinflytande och engageman kan förstärkas. Alla elever erbjuds kostnadsfri frukost, detta för att skapa förutsättningar för att eleverna ska börja skoldagen på ett bra sätt och att komma i tid till dagens första lektion. Vi upplåter vi lokaler för elever att driva elevcafé inom UF, detta för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas inom entreprenörskap och lära sig ta eget ansvar. Arbetslaget kommer under det kommande året diskutera hur frågor om Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder kan tas upp i undervisningen. I november sker en uppföljande diskussion om hur ovanstående har kunnat implementeras. Arbetsplan för läsåret 2012/2013. Enhet: KVALITET Behörighet 71% 80% Betygspoäng 11,9 13 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Utfall 2012 Enhetens etappmål 2013 NTI totalt % Förädlingsvärde In: *** ATTRAKTIVITET Ut: *** NKI NMI 61, ,4 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: Antal enligt affärsplan: *** Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** Skolans huvudmål* Höja elevernas behörighet och betygspoäng. Höja NKI. *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling 11 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

12 Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Trivselgrad Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Gemensamma elever, t.ex. elevcafé Personalen, eleverna Ht Medvetandegörande jargong. Besök t.ex. Friends. Personalen Ht Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 61% 75% Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Prövningsförfarande. Prövande lärare samlar samtliga elever med IG/F i en kurs för att starta prövning. Personalen Hela året *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Betygspoäng* 11, Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

13 Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Prövningsförfarande. Prövande lärare samlar samtliga elever med IG/F i en kurs för att starta prövning. Personalen Hela året Ämnesövergripande samarbeten: projekt, UF, för att öka förståelse, motivation och verklighetsanknytning Personalen Hela året *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av Delmål 4 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Förädlingsvärde IN: UT: Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av Attr Delmål 5 Utfall 2012: NKI Etappmål 2013: 13 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

14 För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Utsmyckning av klassrum Augusti 2012 Elever Programrektor Övriga kommentarer Fokusfråga 2: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljning av Elevinflytandegrupp bildas Augusti 2012 Elever Programrektor Öka elevinflytande, elevers delaktighet och engagemang. Övriga kommentarer Fokusfråga 3: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Lärares bemötande av elever Fortlöpande Personalen Diskussion och medvetandegörande av lärares förhållningssätt gentemot elever. Övriga kommentarer Delmål 6 Utfall 2012: NMI Etappmål 2013: För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Mål för fokusfrågan: Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av Övriga kommentarer 14 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

15 Arbete med mål och visioner Arbetet påbörjat Programrektor Presentation och förankring av centrala och lokala mål och visioner. Kommunikation mellan personal och personalelever Arbetet påbörjat Programrektor Kommunikationsmatris Delmål 7 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande er från MP* Tidsram Ansvarig Rektors uppfölj av Annonskampanj i kollektivtrafiken under omvalsperioden, i början av maj, gav mycket gott resultat. Detta skulle vi vilja göra om. Fortlöpande marknadsföring. Start för marknadsföringsåret Gymnasiemässan i slutet av november, i kombination med katalogutskick. Fem Öppet hus och ev. kompletterande Öppet hus. Tidningsannonser. Aprilmaj Programrektor, marknadsförare Programrektor, marknadsförare Personalen Programrektor, marknadsförare Övr kommentarer *Här redovisas större er från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; er och uppföljning. Arbetet med att få alla att jobba mot samma mål fortsätter. Det grundliga analysarbete som har gjorts, med åtgärderna införande av arbetslagsledarskap och pedagogisk plan, ska nu implementeras och ev. kompletteras. Tydligheten i vad vi utbildar med för mål, hur det går till 15 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

16 osv. behöver lyftas fram ytterligare. Trivsel och samhörighet behöver förbättras. Ett steg i detta är att skollag i fotboll har startats och tanken är att detta ska bli en för hela programmet. Eleverna i ettan åker på hajk med övernattning i mitten av september, för att stärka samhörighet och gemenskap i klasserna. Vi tror att skapandet av en vi-känsla kan stärka både NKI och NMI och vara det som ökar trivseln när alla arbetar mot samma mål: att göra våra elever anställningsbara och högskolebehöriga om de vill! Programrektor och ort/datum 16 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Malmö. Kvalitetsrapport

Malmö. Kvalitetsrapport Malmö Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning Plusgymnasiet Malmö... 2 Historik, fakta, organisation... 2 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12

Kvalitetsrapport. Läsåret 2011/12 Kvalitetsrapport ProCivitas Läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Utvärderingsinstrument... 4 4 Undervisningskvalitet... 4 5 Personal... 6 6 Arbetsmiljö... 7 7 Elever...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer