Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

2 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

3 Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten och personlig skola som startade I dagsläget hyr vi in oss i Bårstaskolan men vi hoppas att vi kan hitta lokaler centralt i Södertälje till nästa läsår. Vi har ca 90 elever och 10 lärare men hoppas på att vi kan växa under de närmsta tre åren till 150 elever. Vi tycker om att alla känner alla på vår skola så det ska vi försöka att behålla oavsett hur stora vi blir. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga och det är något vi arbetar på hela tiden. Vi arbetar också med att förbättra och utveckla våra lärares undervisning eftersom vi anser att det är viktigt för att alla elever kan känna att de kan utvecklas till sin fulla potential. I våras gick våra första treor ut med gott resultat och nästa vår går våra sista elever ut från det gamla gymnasieprogrammet, el. Efter det kommer vi enbart att ha teknikprogrammet med inriktning Civilingenjör och spelprogrammering och El och energiprogrammet med inriktning nätverkstekniker och IT support. Vi tittar på om vi ska utöka med något annat program till nästa läsår. Vårt mål är att bli bäst på vad vi gör! Alexandra Stjerna, Rektor Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3100 elever fördelade på 15 gymnasieskolor från Lund i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 100 skolor och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. 3 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

4 Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95 % av eleverna tre år efter avslutat utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för helaverksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om de vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 20 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 6% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% 4 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

5 OM NTI-gymnasiet Södertälje Historik NTI Södertälje startade hösten 2009 och är alltså en relativt nyetablerad skola. I Södertälje finns ett antal gymnasieskolor men vår IT-profil, och särskilt vårt tekniska program med IT-inriktning är unikt för oss. Vi är en liten skola med drygt 90 elever vilket skapar unika möjligheter till en familjär skola där vi är måna om närheten och lättheten i kontakten mellan lärare och elever. Trots det småskaliga har skolans elever tillgång till SYV och skolsköterska och skulle behovet finnas kan även skolpsykolog och speciallärarkompetens kontaktas. Skolans generösa öppettider säkrar möjligheten för eleverna att tillgå studiero, lärare och kompetens. På skolan arbetar 13 personer med att stötta, uppmuntra och stimulera eleverna i deras utveckling under de tre år som de studerar vid NTI Södertälje. Program Vi har Elprogrammet med inriktningarna Nät, Programmering och Teknisk högskoleförberedande. Vi har El- och energiprogrammet med inriktningarna IT-support och Nätverksteknik. Vi har Teknikprogrammet med inriktningarna Spel- och webbutveckling och Civilingenjör. Elever På skolan studerar elever fördelat på tre årskurser. Personal Vi har nio lärare anställda på skolan motsvarande,2 heltidstjänster, vilket i sin tur innebär,5 tjänster/100 elever. Vi har även skolsköterska på 15 % och en studie- och yrkesvägledare på 20 %. Skolan leds av rektor på 100 %. Dessutom har skolan en arbetslagsledare på 30 %, en administratör/it-ansvarig på 2,5 % samt en cafévärdinna på 100 %. Lärarbehörigheten är god med 5 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

6 Lokal Vi är lokaliserade i Bårstaskolans gamla lokaler i utkanten av Södertälje. Lokalerna i sig uppfyller väl våra önskemål om en väldisponerad och trevlig skola. Läget däremot motsvarar inte varken våra önskemål eller NTIs vision att vara en innerstadsskola och en centralt belägen skola. Detta upplever vi är vårt största hinder i vår strävan att växa som skola. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt. Formella studieresultat Medieprogrammet Elprogrammet 2011/20 Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg) 15,16 Andel utfärdade slutbetyg 100% Andel behörighetsgivande slutbetyg 50% Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg),52 Andel utfärdade slutbetyg 89% Andel behörighetsgivande slutbetyg 94% Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 20 i procent i jämförelse med kursbetyg 20 i Svenska, Engelska och Matematik 2011 i procent: Matematik 1c: Nationella prov VT 20 samt kursbetyg VT 20 Klass S F E D C B A TE % 36% 0% 14% 9% 0% Antal elever 22 st. Resultat NP 36%* 1% % 14% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 6 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

7 Matematik 1a Klass F E D C A EE11 2% 54% 18% 0% 0% Antal elever 11 st Resultat NP 80% 10% 10% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven *1 Matematik B Klass S IG G VG EC10 32% 36% 14% 14% Antal elever 25 st Resultat NP 60%* 0% 10% 20% *Elever som ej genomfört proven Matematik C Antal elever Prog09/Nät09 0% 0% 83%* 1% 0% 6 NP 3 elever har inte gjort NP 6% 33% 0% 0% 3 elever har gjort NP * 4 elever har numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

8 Matematik D Antal elever THF09 0% 14% 43% 43% 0% NP 1 elev har inte gjort NP 0% 83% 1% 0% 6 elever har gjort NP Matematik E Antal elever THF09 14% 14% 43%* 29% 0% * 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Svenska 1 Klass S F E D C B A TE11/EE % 36% 18% % 0% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 15%* 30% 24% 18% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 8 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

9 Svenska B Prog10, Nät10, THF % 50% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 22%* 62% 15% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska 5 Klass S F E D C B A TE11/EE % 2% 21% 24% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP %* 0% 2% 24% 24% % 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska B Nät10, Thf10, Prog 10 0% 22% 52% 22% 1% Antal elever 2 st. Resultat NP *15% 1% 52% 22% 1% * Elever som ej genomfört proven 9 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

10 Fysik B Antal elever THF09,5% 0% 3,5%* 3,5%,5% 8 * 3 elever ha numera G efter komplettering sista veckan. Teknik 1 & Energiteknik 1 Ämne Klass S F E* D C B A Antal elever Teknik 1 TE11 0% 32% 9% 14% 23% 9% 14% 22 Energiteknik 1 EE11 0% 9% 18% 18% 9% 36% 9% 11 * 2 elever ha numera E efter komplettering sista veckan. Naturkunskap A THF09/Media09/ 20 % 8 % 20 % % 40 % prog Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

11 25 elever Nät 09 0 % 16%** 42 % 26 % 16 % 19 elever Elektromekanik Klass S F E D C B A EE /0% 4 /44% 4 /44% 0 /0% 1 /11% 0 /0% Mekatronik 1 Klass S F E D C B A EE /2% 0 /0% 3 /2% 5 /46% 0 /0% 0 /0% Elektronik EC10 Nätverk, THF och Prog /40% 13 /40% 4 /13% 2 /6% Ellära A EC /28% 15 /4% 2 /6% 6 /19% Digitalteknik A EC09 Nätverk 0 5 /28% 11 /61% 2 /11% 0 /0% EC09 THF-Prog. 1 /5% 5 /26% 3 /16% 6 /32% 4 /22% 11 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

12 Styrteknik A EC09 Nätverk 1 /6% 2 /11% 14 /8% 1 /6% 0 /0% EC09 THF-Prog. 3 /1% 2 /11% 8 /44% 4 /22% /6% Datorkommunikation Nät10 0% 40% 40% 6% 13% Prog10 0% 3% 50% % 6% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. IT-samordning Nät 09 10% 16% 42% 21% 10% 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-Linux Nät10 0% 10% 0% 20% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-övrigt Nät09 11% 0% 3% 16% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

13 Webbdesign Nät10 0% 66% 16% 25% 0% Prog10 0% 5% 6% 19% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Arbetsmiljö&Säkerhet Media 09 0% 1% 0% 0% 83% Totalt antal elever Media 09: 6 Estetisk verksamhet Nät09 0% 16% 58% 26% 0% Totalt antal elever Nät09: 19 Prog09/THF09/Media09 23% 19% 15% % 31% Totalt antal elever Prog09/THF09/Media09:26 Idrott och Hälsa A Nät10 0% 2% 40% 13% 20% Totalt antal elever Nät10: 15 Prog10/THF10 0% 4% 20% 33% 0% Totalt antal elever Prog10/THF10: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

14 Psykologi A Nät10/Prog10/ 0% 36% 36% 18% 9% THF09/Prog09 Totalt antal elever Nät10/Prog10/THF09/Prog09: 11 Naturkunskap 1a Klass S F E D C B A EE 0 % 0 % 40 % 30 % 30 % 0% 0% 10 elever Kemi A THF09.5% 0 %.5 % 3.5 % 3.5 % 8 elever Kemi 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 20 % 10 % 5% 0% 20 elever Fysik 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 15 % 15 % 5% 0% 20 elever 14 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

15 Fysik A THF09/Media09/ 0 % 25 % 25% 25 % 25 % prog 09 4 elever Lokala Nätverk A Nät 10 % % 33% 20% 33% Totala antalet elever: 15 Lokala Nätverk B Nät 09, Nät 10 6% 0% 44% 29% 21% Totala antalet elever: 34 Lokala Datanät Nät 10 0% 0% 4% 2% 2% Totala antalet elever: 15 Desktopp Prog09/prog10 0% 35,% 50,0% 14,3% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

16 Databashantering S IG G VG MVG Nät 09 0,0 % 31,6,0% 68,8% 0,0% 0,0% Totalt antal elever 19 Databashantering S IG G VG MVG Nät 10 0,0 % 50,0% 8,3% 33,3% 8,3% Totalt antal elever 19 Programmering A S IG G VG MVG Prog10 0,0 % 23,1% 69,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering A S IG G VG MVG Prog09 0,0 % 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 2 Programmering A S IG G VG MVG THF10 0,0 % 0,0% 50,0% 0,0% 50,0 % Totalt antal elever 4 16 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

17 Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog09 41, % 0,0% 41,% 8,3% 8,3 % Totalt antal elever Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 30,8% 46,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering B Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 25,5% 25,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 23,1% 38,5% 23,1% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering C C++ S IG G VG MVG Prog09 33,3 % 8,3% 25,0% 25,0% 8,3 % Totalt antal elever Programmering C C++ S IG G VG MVG THF09 14,3 % 0,0% 28,6% 28,6% 28,6 % Totalt antal elever 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

18 Programmering C Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 50,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 Projekt & företagande Media09/EL09 % 22,0% 22,0% 24,0% 24,0% Totala antalet elever: 45 Historia A Media09/EL09 0,0% 35,0% 64,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 14 Historia 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 44,0% 22,0% 16,0% 19,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 32 Datorteknik 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 0,0,0% 45,0% 36,0% 9,0% 9,0% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

19 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personalen. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 20: : : 4 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls nöjd I högsta grad nöjd 19 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

20 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Långt ifrån Mycket nära Rekommendationsgrad 20: 2, 2011: 44, 2010: 38 Trivselgrad 20: 63, 2011: 63 Trygghetsgrad 20: 5, 2011: Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex 20: 49, 2011: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

21 Medarbetare Medarbetarindex 20: 56,2, 2009: 69,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? 61 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? 59 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? 48 Attraktionskraft 20: 69,6, 2009: 84,5 Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. 80 Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. 62 Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. 6 Engagemang 20:,8, 2009: 81,4 Jag känner mig motiverad i mitt arbete. 8 Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. 89 Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? 1 Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt. 1 Analys av utfall Under de diskussioner som förts efter mottagandet av NKI-undersökningens siffror har det framkommit många förtydliganden och klargöranden som kommer att hjälpa oss i vårt kvalitetsarbete under kommande år. Vi har genomfört elevdiskussioner i smågrupper samt diskussioner i arbetslaget för att få en så tydlig bild som möjligt av de åsikter och tankar som genererat de svar man gett. Vi kände inte riktigt igen oss i den bild som undersökningen gav och kände ett stort behov av att utreda anledningarna till elevernas visade missnöje. Våra diskussioner ledde fram till tre stycken fokusfrågor som vi kommer att arbeta extra intensivt med under det kommande läsåret. Fokusfrågorna är: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. Ökad tydlighet gentemot elever gällande lärarnas förväntningar på dem och deras resultat. För en tydligare bild av hur vi vill arbeta för att uppnå detta se nedan. Vi tror att en del av arbetet för att nå bättre resultat ligger utanför vår kontroll. Vi är övertygade om att skolans geografiska läge ligger oss i fatet och det har också framkommit i de diskussioner vi fört med eleverna. Man upplever att det är krångligt att ta sig hit och man känner att man blivit lovade ett centralt läge, ett löfte som hitintills inte kunnat infrias. 21 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

22 Vi tror också att en del av resultaten bottnar i barnsjukdomar. Skolan är relativt nystartad men har trots det hunnit byta ledning flera gånger. Detta har resulterat i löften som sedan av olika skäl inte infriats och vi har förstått att man i uppstarten av skolan lanserade en rad utfästelser som sedan visat sig vara helt omöjliga att hålla i praktiken och i vissa fall har det varit fråga om rena felaktigheter. Detta har sedan legat kvar i elevernas uppfattning om vad de tycker sig ha blivit lovade och sedan faktiskt fått. Vi upplever starkt att de elever som påbörjat sina studier hos oss under de förutsättningar som vi faktiskt erbjuder trivs väldigt bra och är väldigt nöjda med sina studier här hos oss. Vi satte också in stora resurser under VT för att få elever godkända i kurser även om de inte lyckades uppnå minst ett G eller F på Nationella prov. Det gjorde att många lever fick bättre studieresultat och kände sig nöjda både med sig själva och skolan. Vi erbjöd också sommarskola på distans. Eftersom vi har sett att vi har för många elever som trots detta inte uppnår minst ett betyg G eller E i ett flertal kurser kommer vi i år ska satsa på att höja våra elevers resultat. De åtgärder vi kommer att genomföra under året är: Fler resurser under pågående kurser Schemalagd återläsningar för de elever som inte har uppnått minst ett G eller E i betyg i en kurs. Ofta återkommande klasskonferenser så att vi inte missar någon elev som riskerar att få ett IG eller F i en kurs. Tydligare pedagogik genom läraraskultationer och pedagogiska träffar där vi diskuterar pedagogik. Vi tror att detta kommer ge oss ett bättre resultat både i elevernas betyg och i våra NKI undersökningar. Analys Värdegrundsarbete När höstterminen drog igång hösten 2011 var mer än halva kollegiet nytt och det fanns ett behov att forma värdegrundsarbetet efter det nya arbetslaget och behoven och kompetenserna inom detta. Ett genomgripande arbete med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling genomfördes. Planen skickades ut på remiss till samtlig personal, skolans elevråd och till samtliga vårdnadshavare och elever innan den antogs och presenterades på föräldramöten och på Schoolsoft. Sedan har nämnda plan aktualiserats och används under året, bland annat under en temadag på ämnet normer. Skolan är sedan dess start en utbildad Friendsskola vilket innebär att en grupp elever har gått Friends elevutbildning och sedan arbetat med Friendsdagar och med att vidareutbilda efterkommande elever i Friendsarbetet. Under läsåret 11/ låg detta arbete till del nere på grund av den stora andelen nya medarbetare som alla försökte finna sin plats och arbetsro men det finns planer på att aktualisera Friendsandan genom att låta en ny grupp ettor utbilda sig. Skolan trivs med Friends koncept och vill gärna fortsätta arbetet med deras idé. Vidare vill vi på ett vardagligt plan integrera skolans värdegrund i det dagliga arbetet så att alla känner en tilltro och tillit till skolan. 22 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

23 Arbetsplan för läsåret 20/2013. Enhet: KVALITET Utfall 20 Enhetens etappmål 2013 Behörighet 34 st. Samtliga åk 3 Betygspoäng 13,045 15,0 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Finns ej 90% 89 % Förädlingsvärde In: *** ATTRAKTIVITET Ut: *** NKI NMI 56,2 0 65,4 Fyllnadsgrad vs Antal snitt: Antal enligt *** affärsplan affärsplan: Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** NTI totalt 20 Skolans huvudmål* Att bli den bästa skolan vi kan vara. *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. 23 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

24 Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Samtliga elever på skolan ska känna sig trygga och nöjda när de vistas på skolan Ht- Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Elevutrymmena ses över för att skapa trygga ytor och välkomnande atmosfär. Nolltolerans mot kränkande yttringar och tillmälen. Caféansvarig i samarbete med samtlig personal. Samtliga skolans personal. Löpande under året men med färdigställande av utrymmena inför höstterminens start. Med start omedelbart, löpande arbete under året. Ht- Ht- Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Bevara och förbättra skolans redan goda trygghetssiffra Ht- 24 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

25 Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Planen revideras och ses över i början av läsåret för att sedan distribueras till elever, personal och vårdnadshavare. Personalen arbetar aktivt med planen och den används i lektions- och elevarbetet. På så sätt blir den tydlig för eleverna. Arbetsgrupp i samråd med rektor. Före utgången av september månad 20. Personalgrupp Påbörjan så snart planen är reviderad och klar. * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Ht- Vt-13 Kvalité Delmål 1 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 85% 90% Kontinuerligt läsår -13 Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Utökad/individualiserad resurs Rektor Påbörjat Kontinuerligt Ökad frekvens av Rektor Ht- Kontinuerligt klasskonferenser Tydliggöra kursmålen Lärarna Påbörjat Kontinuerligt Öka lärarnas kompetens och förmåga att lära ut. Genomföra auskultationer regelbundet för att utnyttja skolans samlade kompetens Rektor Påbörjat Kontinuerligt *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. 25 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

26 Delmål 2 Utfall 20 Mål 2013 Betygspoäng* 13,045 15,0 Vt-13 Uppföljning Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Tydligare undervisning Lärare /13 HT Tätare klasskonferenser Rektor /13 HT-VT13 Läraraskultationer Lärare /13 HT-VT13 *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 20 Mål 2013 Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Finns ej pga att skolans första avgångselever tog studenten vt Uppföljning Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Delmål 4 Utfall 20 Mål 2013 Förädlingsvärde Vi har inga sådana värden än! IN: UT: Uppföljning 26 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

27 Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 20: NKI Etappmål 2013: För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Mål för fokusfrågan: Ökad tydlighet som i sin tur genererar ökad förståelse för lärarens arbete och upplägg som in sin tur genererar bättre resultat och betyg. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Tydliga terminsplaneringar, arbetsområdesbeskriv ningar samt tydliga lektionsplaneringar som förmedlas fortlöpande och som kommuniceras ofta till eleven. De ska dessutom finnas Med början omedelbar t och uppföljnin g i arbetslage t kontinuerl igt. Arbetslag et samt den enskilde läraren. Rektorn för kontinuerliga samtal samt begär in samtliga terminsplaner ingar för att kunna stämma av. Pedagogiska Övriga kommenta rer 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

28 tillgängliga på Schoolsoft. Dessutom genomför samtliga lärare auskultationer hos varandra regelbundet för att få respons och feedback på sitt arbete. Individuella, bokningsbara resurstider så att elever med extra behov får den hjälp de behöver. Påbörjat Arbetslag et och den enskilde läraren Fokusfråga 2: Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. diskussioner genomförs. Under klasskonferen ser samt kontinuerlig kontroll av resursschema. Utvärdering av detta arbete sker v 42. Mål för fokusfrågan: Förbättra möjligheterna till en meningsfull verksamhet för elever på rast eller lunch. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppfölj ning av aktivitet Utöka ytorna på elevutrymmena. Tillse rastverksamheter såsom pingisbord och diverse spel. Utöka antalet sittplatser i uppehållsrummen. Klart. Klart. Klart. Rektor Rektor Rektor Övriga kommenta rer Fokusfråga 3: Få eleverna att känna sig hörda. Förbättrad lärar-elevdialog. Mål för fokusfrågan: Vill få eleverna att känna sig delaktiga så 28 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

29 det syns i vårt NKIindex. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Se ovanstående aktiviteter som vi hoppas samlade ska generera ett bättre resultat. Övriga kommenta rer Delmål 6 Utfall 20: NMI Etappmål 2013: För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Få personal att känna förtroende för sin rektor som ledargestalt. Aktivitet Införd ledningsgrupp Införda schemalagda arbetslagsmöte n Tidsra m Ansvarig Mål för fokusfrågan: Öka NMI i nästa mätning. Rektors uppföljning av aktivitet Vt- Rektor Utvärdering ht- Vt- Rektor/arbetslage t Har utvärderat. Återkomman de löpande utvärderingar under läsåret. Övriga kommentare r 29 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

30 Delmål Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan HT13 Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Annonskampanj er (FB, bussannons, tidningsannonse r, DR) Öppna hus Mässor LAN Tidsram Ansvarig Rektors uppfölj av aktivitet Jan-feb 2013 Inför/und er valperiode r Inför/und er valperiode r Nov-20, Jan-2013 Ht- samt Vt- 13 Marknadsansvar ig (Malin Nilsson) Se ovan Rektor Sker i samband med att aktivitetern a avslutas När valperioden är avslutad På plats Rektor När valperioden är avslutad Personalgruppen I anslutning till aktiviteten Övr kommentar er *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. 30 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

31 Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Eftersom vi tror att vårt NKI till stora delar beror på vår geografiska plats letar vi intensivt efter nya lokaler i centrala Södertälje och kommer att fortsätta göra så. Rektor och ort/datum 31 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Förord Vi har nu avslutat vårt första år med den nya gymnasieskolan GY11 och sett vad det innebär konkret i verksamheten - för elever, personal och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm Läsår 2011-12 1 Förord Läsåret 2011/12 var NTI Gymnasiet Stockholms nionde verksamhetsår. Under de första fyra åren utvecklades skolan från noll till 400 elever.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Studenten 2012 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Malmö läsår 2011-12 Förord Mitt första år som rektor på NTI gymnasiet i Malmö har varit oerhört

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 HuvudmannarapportNTI1gymnasietläsår2010111 1. Bakgrund Enligt 4 kap. 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

IT-Gymnasiet Helsingborg Kvalitetsredovisning 2011/12

IT-Gymnasiet Helsingborg Kvalitetsredovisning 2011/12 IT-Gymnasiet Helsingborg Kvalitetsredovisning 211/12 1 Kvalitetsrapport IT-Gymnasiet Helsingborg läsår 211-12 Förord I juni 212 sprang de allra första studenterna ut från IT-Gymnasiet Helsingborg. Stämningen

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

IT TEKNIK IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT-PROGRAMMET UNDERVISNING. Våra lektioner består av tvåtimmarspass. För de elever som vill nå ytterligare högre betyg eller har behov av extra stöd och hjälp erbjuds två timmar extra undervisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Helsingborg Ansvarig chef: Mikael Fors, rektor Datum: 2014-09- 11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014

NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014 NORDENS TEKNIKERINSTITUT AB HUVUDMANNA- RAPPORT 2014 Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden 1 Inledning NTI- gymnasierna

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined.error! Bookmark not defined. Innehållsförteckning... 2 Vision

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14

Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Arbetsplan för Mörbyskolan 2012-2015 med mål för läsåret 13/14 Inledning Nu håller Du i Din hand ett dokument som syftar till att utveckla Mörbyskolan till att bli en attraktiv skola, och omtalad för den

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Kvalitetsredovisning läsåret 2009/10 Strands förskolor och skola Sammanfattning Analys av och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten Åtgärder för förbättring 2. SAMMANFATTNING Strands förskolor och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park

Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Kvalitetsrapport 2015/2016 Vällingby Park Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att uppnå kunskapskraven. Genom att kontinuerligt

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö kommun Cybergymnasiet Malmö AB per.hasselgren@cybergymnasiet.se Rektorn för Cybergymnasiet Malmö johan.wingren@malmo.cybergymnasiet.se 1 (6) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Anden Förskolan Andens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer