Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

2 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

3 Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten och personlig skola som startade I dagsläget hyr vi in oss i Bårstaskolan men vi hoppas att vi kan hitta lokaler centralt i Södertälje till nästa läsår. Vi har ca 90 elever och 10 lärare men hoppas på att vi kan växa under de närmsta tre åren till 150 elever. Vi tycker om att alla känner alla på vår skola så det ska vi försöka att behålla oavsett hur stora vi blir. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga och det är något vi arbetar på hela tiden. Vi arbetar också med att förbättra och utveckla våra lärares undervisning eftersom vi anser att det är viktigt för att alla elever kan känna att de kan utvecklas till sin fulla potential. I våras gick våra första treor ut med gott resultat och nästa vår går våra sista elever ut från det gamla gymnasieprogrammet, el. Efter det kommer vi enbart att ha teknikprogrammet med inriktning Civilingenjör och spelprogrammering och El och energiprogrammet med inriktning nätverkstekniker och IT support. Vi tittar på om vi ska utöka med något annat program till nästa läsår. Vårt mål är att bli bäst på vad vi gör! Alexandra Stjerna, Rektor Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3100 elever fördelade på 15 gymnasieskolor från Lund i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 100 skolor och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. 3 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

4 Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95 % av eleverna tre år efter avslutat utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för helaverksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om de vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 20 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 6% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% 4 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

5 OM NTI-gymnasiet Södertälje Historik NTI Södertälje startade hösten 2009 och är alltså en relativt nyetablerad skola. I Södertälje finns ett antal gymnasieskolor men vår IT-profil, och särskilt vårt tekniska program med IT-inriktning är unikt för oss. Vi är en liten skola med drygt 90 elever vilket skapar unika möjligheter till en familjär skola där vi är måna om närheten och lättheten i kontakten mellan lärare och elever. Trots det småskaliga har skolans elever tillgång till SYV och skolsköterska och skulle behovet finnas kan även skolpsykolog och speciallärarkompetens kontaktas. Skolans generösa öppettider säkrar möjligheten för eleverna att tillgå studiero, lärare och kompetens. På skolan arbetar 13 personer med att stötta, uppmuntra och stimulera eleverna i deras utveckling under de tre år som de studerar vid NTI Södertälje. Program Vi har Elprogrammet med inriktningarna Nät, Programmering och Teknisk högskoleförberedande. Vi har El- och energiprogrammet med inriktningarna IT-support och Nätverksteknik. Vi har Teknikprogrammet med inriktningarna Spel- och webbutveckling och Civilingenjör. Elever På skolan studerar elever fördelat på tre årskurser. Personal Vi har nio lärare anställda på skolan motsvarande,2 heltidstjänster, vilket i sin tur innebär,5 tjänster/100 elever. Vi har även skolsköterska på 15 % och en studie- och yrkesvägledare på 20 %. Skolan leds av rektor på 100 %. Dessutom har skolan en arbetslagsledare på 30 %, en administratör/it-ansvarig på 2,5 % samt en cafévärdinna på 100 %. Lärarbehörigheten är god med 5 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

6 Lokal Vi är lokaliserade i Bårstaskolans gamla lokaler i utkanten av Södertälje. Lokalerna i sig uppfyller väl våra önskemål om en väldisponerad och trevlig skola. Läget däremot motsvarar inte varken våra önskemål eller NTIs vision att vara en innerstadsskola och en centralt belägen skola. Detta upplever vi är vårt största hinder i vår strävan att växa som skola. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt. Formella studieresultat Medieprogrammet Elprogrammet 2011/20 Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg) 15,16 Andel utfärdade slutbetyg 100% Andel behörighetsgivande slutbetyg 50% Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg),52 Andel utfärdade slutbetyg 89% Andel behörighetsgivande slutbetyg 94% Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 20 i procent i jämförelse med kursbetyg 20 i Svenska, Engelska och Matematik 2011 i procent: Matematik 1c: Nationella prov VT 20 samt kursbetyg VT 20 Klass S F E D C B A TE % 36% 0% 14% 9% 0% Antal elever 22 st. Resultat NP 36%* 1% % 14% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 6 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

7 Matematik 1a Klass F E D C A EE11 2% 54% 18% 0% 0% Antal elever 11 st Resultat NP 80% 10% 10% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven *1 Matematik B Klass S IG G VG EC10 32% 36% 14% 14% Antal elever 25 st Resultat NP 60%* 0% 10% 20% *Elever som ej genomfört proven Matematik C Antal elever Prog09/Nät09 0% 0% 83%* 1% 0% 6 NP 3 elever har inte gjort NP 6% 33% 0% 0% 3 elever har gjort NP * 4 elever har numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

8 Matematik D Antal elever THF09 0% 14% 43% 43% 0% NP 1 elev har inte gjort NP 0% 83% 1% 0% 6 elever har gjort NP Matematik E Antal elever THF09 14% 14% 43%* 29% 0% * 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Svenska 1 Klass S F E D C B A TE11/EE % 36% 18% % 0% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 15%* 30% 24% 18% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 8 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

9 Svenska B Prog10, Nät10, THF % 50% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 22%* 62% 15% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska 5 Klass S F E D C B A TE11/EE % 2% 21% 24% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP %* 0% 2% 24% 24% % 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska B Nät10, Thf10, Prog 10 0% 22% 52% 22% 1% Antal elever 2 st. Resultat NP *15% 1% 52% 22% 1% * Elever som ej genomfört proven 9 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

10 Fysik B Antal elever THF09,5% 0% 3,5%* 3,5%,5% 8 * 3 elever ha numera G efter komplettering sista veckan. Teknik 1 & Energiteknik 1 Ämne Klass S F E* D C B A Antal elever Teknik 1 TE11 0% 32% 9% 14% 23% 9% 14% 22 Energiteknik 1 EE11 0% 9% 18% 18% 9% 36% 9% 11 * 2 elever ha numera E efter komplettering sista veckan. Naturkunskap A THF09/Media09/ 20 % 8 % 20 % % 40 % prog Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

11 25 elever Nät 09 0 % 16%** 42 % 26 % 16 % 19 elever Elektromekanik Klass S F E D C B A EE /0% 4 /44% 4 /44% 0 /0% 1 /11% 0 /0% Mekatronik 1 Klass S F E D C B A EE /2% 0 /0% 3 /2% 5 /46% 0 /0% 0 /0% Elektronik EC10 Nätverk, THF och Prog /40% 13 /40% 4 /13% 2 /6% Ellära A EC /28% 15 /4% 2 /6% 6 /19% Digitalteknik A EC09 Nätverk 0 5 /28% 11 /61% 2 /11% 0 /0% EC09 THF-Prog. 1 /5% 5 /26% 3 /16% 6 /32% 4 /22% 11 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

12 Styrteknik A EC09 Nätverk 1 /6% 2 /11% 14 /8% 1 /6% 0 /0% EC09 THF-Prog. 3 /1% 2 /11% 8 /44% 4 /22% /6% Datorkommunikation Nät10 0% 40% 40% 6% 13% Prog10 0% 3% 50% % 6% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. IT-samordning Nät 09 10% 16% 42% 21% 10% 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-Linux Nät10 0% 10% 0% 20% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-övrigt Nät09 11% 0% 3% 16% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

13 Webbdesign Nät10 0% 66% 16% 25% 0% Prog10 0% 5% 6% 19% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Arbetsmiljö&Säkerhet Media 09 0% 1% 0% 0% 83% Totalt antal elever Media 09: 6 Estetisk verksamhet Nät09 0% 16% 58% 26% 0% Totalt antal elever Nät09: 19 Prog09/THF09/Media09 23% 19% 15% % 31% Totalt antal elever Prog09/THF09/Media09:26 Idrott och Hälsa A Nät10 0% 2% 40% 13% 20% Totalt antal elever Nät10: 15 Prog10/THF10 0% 4% 20% 33% 0% Totalt antal elever Prog10/THF10: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

14 Psykologi A Nät10/Prog10/ 0% 36% 36% 18% 9% THF09/Prog09 Totalt antal elever Nät10/Prog10/THF09/Prog09: 11 Naturkunskap 1a Klass S F E D C B A EE 0 % 0 % 40 % 30 % 30 % 0% 0% 10 elever Kemi A THF09.5% 0 %.5 % 3.5 % 3.5 % 8 elever Kemi 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 20 % 10 % 5% 0% 20 elever Fysik 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 15 % 15 % 5% 0% 20 elever 14 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

15 Fysik A THF09/Media09/ 0 % 25 % 25% 25 % 25 % prog 09 4 elever Lokala Nätverk A Nät 10 % % 33% 20% 33% Totala antalet elever: 15 Lokala Nätverk B Nät 09, Nät 10 6% 0% 44% 29% 21% Totala antalet elever: 34 Lokala Datanät Nät 10 0% 0% 4% 2% 2% Totala antalet elever: 15 Desktopp Prog09/prog10 0% 35,% 50,0% 14,3% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

16 Databashantering S IG G VG MVG Nät 09 0,0 % 31,6,0% 68,8% 0,0% 0,0% Totalt antal elever 19 Databashantering S IG G VG MVG Nät 10 0,0 % 50,0% 8,3% 33,3% 8,3% Totalt antal elever 19 Programmering A S IG G VG MVG Prog10 0,0 % 23,1% 69,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering A S IG G VG MVG Prog09 0,0 % 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 2 Programmering A S IG G VG MVG THF10 0,0 % 0,0% 50,0% 0,0% 50,0 % Totalt antal elever 4 16 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

17 Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog09 41, % 0,0% 41,% 8,3% 8,3 % Totalt antal elever Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 30,8% 46,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering B Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 25,5% 25,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 23,1% 38,5% 23,1% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering C C++ S IG G VG MVG Prog09 33,3 % 8,3% 25,0% 25,0% 8,3 % Totalt antal elever Programmering C C++ S IG G VG MVG THF09 14,3 % 0,0% 28,6% 28,6% 28,6 % Totalt antal elever 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

18 Programmering C Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 50,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 Projekt & företagande Media09/EL09 % 22,0% 22,0% 24,0% 24,0% Totala antalet elever: 45 Historia A Media09/EL09 0,0% 35,0% 64,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 14 Historia 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 44,0% 22,0% 16,0% 19,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 32 Datorteknik 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 0,0,0% 45,0% 36,0% 9,0% 9,0% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

19 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personalen. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 20: : : 4 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls nöjd I högsta grad nöjd 19 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

20 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Långt ifrån Mycket nära Rekommendationsgrad 20: 2, 2011: 44, 2010: 38 Trivselgrad 20: 63, 2011: 63 Trygghetsgrad 20: 5, 2011: Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex 20: 49, 2011: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

21 Medarbetare Medarbetarindex 20: 56,2, 2009: 69,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? 61 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? 59 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? 48 Attraktionskraft 20: 69,6, 2009: 84,5 Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. 80 Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. 62 Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. 6 Engagemang 20:,8, 2009: 81,4 Jag känner mig motiverad i mitt arbete. 8 Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. 89 Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? 1 Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt. 1 Analys av utfall Under de diskussioner som förts efter mottagandet av NKI-undersökningens siffror har det framkommit många förtydliganden och klargöranden som kommer att hjälpa oss i vårt kvalitetsarbete under kommande år. Vi har genomfört elevdiskussioner i smågrupper samt diskussioner i arbetslaget för att få en så tydlig bild som möjligt av de åsikter och tankar som genererat de svar man gett. Vi kände inte riktigt igen oss i den bild som undersökningen gav och kände ett stort behov av att utreda anledningarna till elevernas visade missnöje. Våra diskussioner ledde fram till tre stycken fokusfrågor som vi kommer att arbeta extra intensivt med under det kommande läsåret. Fokusfrågorna är: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. Ökad tydlighet gentemot elever gällande lärarnas förväntningar på dem och deras resultat. För en tydligare bild av hur vi vill arbeta för att uppnå detta se nedan. Vi tror att en del av arbetet för att nå bättre resultat ligger utanför vår kontroll. Vi är övertygade om att skolans geografiska läge ligger oss i fatet och det har också framkommit i de diskussioner vi fört med eleverna. Man upplever att det är krångligt att ta sig hit och man känner att man blivit lovade ett centralt läge, ett löfte som hitintills inte kunnat infrias. 21 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

22 Vi tror också att en del av resultaten bottnar i barnsjukdomar. Skolan är relativt nystartad men har trots det hunnit byta ledning flera gånger. Detta har resulterat i löften som sedan av olika skäl inte infriats och vi har förstått att man i uppstarten av skolan lanserade en rad utfästelser som sedan visat sig vara helt omöjliga att hålla i praktiken och i vissa fall har det varit fråga om rena felaktigheter. Detta har sedan legat kvar i elevernas uppfattning om vad de tycker sig ha blivit lovade och sedan faktiskt fått. Vi upplever starkt att de elever som påbörjat sina studier hos oss under de förutsättningar som vi faktiskt erbjuder trivs väldigt bra och är väldigt nöjda med sina studier här hos oss. Vi satte också in stora resurser under VT för att få elever godkända i kurser även om de inte lyckades uppnå minst ett G eller F på Nationella prov. Det gjorde att många lever fick bättre studieresultat och kände sig nöjda både med sig själva och skolan. Vi erbjöd också sommarskola på distans. Eftersom vi har sett att vi har för många elever som trots detta inte uppnår minst ett betyg G eller E i ett flertal kurser kommer vi i år ska satsa på att höja våra elevers resultat. De åtgärder vi kommer att genomföra under året är: Fler resurser under pågående kurser Schemalagd återläsningar för de elever som inte har uppnått minst ett G eller E i betyg i en kurs. Ofta återkommande klasskonferenser så att vi inte missar någon elev som riskerar att få ett IG eller F i en kurs. Tydligare pedagogik genom läraraskultationer och pedagogiska träffar där vi diskuterar pedagogik. Vi tror att detta kommer ge oss ett bättre resultat både i elevernas betyg och i våra NKI undersökningar. Analys Värdegrundsarbete När höstterminen drog igång hösten 2011 var mer än halva kollegiet nytt och det fanns ett behov att forma värdegrundsarbetet efter det nya arbetslaget och behoven och kompetenserna inom detta. Ett genomgripande arbete med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling genomfördes. Planen skickades ut på remiss till samtlig personal, skolans elevråd och till samtliga vårdnadshavare och elever innan den antogs och presenterades på föräldramöten och på Schoolsoft. Sedan har nämnda plan aktualiserats och används under året, bland annat under en temadag på ämnet normer. Skolan är sedan dess start en utbildad Friendsskola vilket innebär att en grupp elever har gått Friends elevutbildning och sedan arbetat med Friendsdagar och med att vidareutbilda efterkommande elever i Friendsarbetet. Under läsåret 11/ låg detta arbete till del nere på grund av den stora andelen nya medarbetare som alla försökte finna sin plats och arbetsro men det finns planer på att aktualisera Friendsandan genom att låta en ny grupp ettor utbilda sig. Skolan trivs med Friends koncept och vill gärna fortsätta arbetet med deras idé. Vidare vill vi på ett vardagligt plan integrera skolans värdegrund i det dagliga arbetet så att alla känner en tilltro och tillit till skolan. 22 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

23 Arbetsplan för läsåret 20/2013. Enhet: KVALITET Utfall 20 Enhetens etappmål 2013 Behörighet 34 st. Samtliga åk 3 Betygspoäng 13,045 15,0 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Finns ej 90% 89 % Förädlingsvärde In: *** ATTRAKTIVITET Ut: *** NKI NMI 56,2 0 65,4 Fyllnadsgrad vs Antal snitt: Antal enligt *** affärsplan affärsplan: Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** NTI totalt 20 Skolans huvudmål* Att bli den bästa skolan vi kan vara. *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. 23 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

24 Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Samtliga elever på skolan ska känna sig trygga och nöjda när de vistas på skolan Ht- Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Elevutrymmena ses över för att skapa trygga ytor och välkomnande atmosfär. Nolltolerans mot kränkande yttringar och tillmälen. Caféansvarig i samarbete med samtlig personal. Samtliga skolans personal. Löpande under året men med färdigställande av utrymmena inför höstterminens start. Med start omedelbart, löpande arbete under året. Ht- Ht- Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Bevara och förbättra skolans redan goda trygghetssiffra Ht- 24 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

25 Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Planen revideras och ses över i början av läsåret för att sedan distribueras till elever, personal och vårdnadshavare. Personalen arbetar aktivt med planen och den används i lektions- och elevarbetet. På så sätt blir den tydlig för eleverna. Arbetsgrupp i samråd med rektor. Före utgången av september månad 20. Personalgrupp Påbörjan så snart planen är reviderad och klar. * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Ht- Vt-13 Kvalité Delmål 1 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 85% 90% Kontinuerligt läsår -13 Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Utökad/individualiserad resurs Rektor Påbörjat Kontinuerligt Ökad frekvens av Rektor Ht- Kontinuerligt klasskonferenser Tydliggöra kursmålen Lärarna Påbörjat Kontinuerligt Öka lärarnas kompetens och förmåga att lära ut. Genomföra auskultationer regelbundet för att utnyttja skolans samlade kompetens Rektor Påbörjat Kontinuerligt *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. 25 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

26 Delmål 2 Utfall 20 Mål 2013 Betygspoäng* 13,045 15,0 Vt-13 Uppföljning Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Tydligare undervisning Lärare /13 HT Tätare klasskonferenser Rektor /13 HT-VT13 Läraraskultationer Lärare /13 HT-VT13 *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 20 Mål 2013 Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Finns ej pga att skolans första avgångselever tog studenten vt Uppföljning Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Delmål 4 Utfall 20 Mål 2013 Förädlingsvärde Vi har inga sådana värden än! IN: UT: Uppföljning 26 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

27 Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 20: NKI Etappmål 2013: För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Mål för fokusfrågan: Ökad tydlighet som i sin tur genererar ökad förståelse för lärarens arbete och upplägg som in sin tur genererar bättre resultat och betyg. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Tydliga terminsplaneringar, arbetsområdesbeskriv ningar samt tydliga lektionsplaneringar som förmedlas fortlöpande och som kommuniceras ofta till eleven. De ska dessutom finnas Med början omedelbar t och uppföljnin g i arbetslage t kontinuerl igt. Arbetslag et samt den enskilde läraren. Rektorn för kontinuerliga samtal samt begär in samtliga terminsplaner ingar för att kunna stämma av. Pedagogiska Övriga kommenta rer 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

28 tillgängliga på Schoolsoft. Dessutom genomför samtliga lärare auskultationer hos varandra regelbundet för att få respons och feedback på sitt arbete. Individuella, bokningsbara resurstider så att elever med extra behov får den hjälp de behöver. Påbörjat Arbetslag et och den enskilde läraren Fokusfråga 2: Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. diskussioner genomförs. Under klasskonferen ser samt kontinuerlig kontroll av resursschema. Utvärdering av detta arbete sker v 42. Mål för fokusfrågan: Förbättra möjligheterna till en meningsfull verksamhet för elever på rast eller lunch. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppfölj ning av aktivitet Utöka ytorna på elevutrymmena. Tillse rastverksamheter såsom pingisbord och diverse spel. Utöka antalet sittplatser i uppehållsrummen. Klart. Klart. Klart. Rektor Rektor Rektor Övriga kommenta rer Fokusfråga 3: Få eleverna att känna sig hörda. Förbättrad lärar-elevdialog. Mål för fokusfrågan: Vill få eleverna att känna sig delaktiga så 28 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

29 det syns i vårt NKIindex. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Se ovanstående aktiviteter som vi hoppas samlade ska generera ett bättre resultat. Övriga kommenta rer Delmål 6 Utfall 20: NMI Etappmål 2013: För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Få personal att känna förtroende för sin rektor som ledargestalt. Aktivitet Införd ledningsgrupp Införda schemalagda arbetslagsmöte n Tidsra m Ansvarig Mål för fokusfrågan: Öka NMI i nästa mätning. Rektors uppföljning av aktivitet Vt- Rektor Utvärdering ht- Vt- Rektor/arbetslage t Har utvärderat. Återkomman de löpande utvärderingar under läsåret. Övriga kommentare r 29 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

30 Delmål Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan HT13 Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Annonskampanj er (FB, bussannons, tidningsannonse r, DR) Öppna hus Mässor LAN Tidsram Ansvarig Rektors uppfölj av aktivitet Jan-feb 2013 Inför/und er valperiode r Inför/und er valperiode r Nov-20, Jan-2013 Ht- samt Vt- 13 Marknadsansvar ig (Malin Nilsson) Se ovan Rektor Sker i samband med att aktivitetern a avslutas När valperioden är avslutad På plats Rektor När valperioden är avslutad Personalgruppen I anslutning till aktiviteten Övr kommentar er *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. 30 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

31 Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Eftersom vi tror att vårt NKI till stora delar beror på vår geografiska plats letar vi intensivt efter nya lokaler i centrala Södertälje och kommer att fortsätta göra så. Rektor och ort/datum 31 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6

Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna 4-6 Enköpings kommun Kungsgatan 42 745 80 Enköping 1 (10) Bergvretenskolan Kantarellgatan 1 749 44 Enköping Kvalitetsgranskning av Bergvretenskolan i Enköpings kommun avseende undervisningen i fysik i årskurserna

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer