Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

2 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

3 Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten och personlig skola som startade I dagsläget hyr vi in oss i Bårstaskolan men vi hoppas att vi kan hitta lokaler centralt i Södertälje till nästa läsår. Vi har ca 90 elever och 10 lärare men hoppas på att vi kan växa under de närmsta tre åren till 150 elever. Vi tycker om att alla känner alla på vår skola så det ska vi försöka att behålla oavsett hur stora vi blir. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga och det är något vi arbetar på hela tiden. Vi arbetar också med att förbättra och utveckla våra lärares undervisning eftersom vi anser att det är viktigt för att alla elever kan känna att de kan utvecklas till sin fulla potential. I våras gick våra första treor ut med gott resultat och nästa vår går våra sista elever ut från det gamla gymnasieprogrammet, el. Efter det kommer vi enbart att ha teknikprogrammet med inriktning Civilingenjör och spelprogrammering och El och energiprogrammet med inriktning nätverkstekniker och IT support. Vi tittar på om vi ska utöka med något annat program till nästa läsår. Vårt mål är att bli bäst på vad vi gör! Alexandra Stjerna, Rektor Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner. Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3100 elever fördelade på 15 gymnasieskolor från Lund i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 100 skolor och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. 3 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

4 Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95 % av eleverna tre år efter avslutat utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för helaverksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning. Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om de vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 20 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, dvs för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 6% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% 4 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

5 OM NTI-gymnasiet Södertälje Historik NTI Södertälje startade hösten 2009 och är alltså en relativt nyetablerad skola. I Södertälje finns ett antal gymnasieskolor men vår IT-profil, och särskilt vårt tekniska program med IT-inriktning är unikt för oss. Vi är en liten skola med drygt 90 elever vilket skapar unika möjligheter till en familjär skola där vi är måna om närheten och lättheten i kontakten mellan lärare och elever. Trots det småskaliga har skolans elever tillgång till SYV och skolsköterska och skulle behovet finnas kan även skolpsykolog och speciallärarkompetens kontaktas. Skolans generösa öppettider säkrar möjligheten för eleverna att tillgå studiero, lärare och kompetens. På skolan arbetar 13 personer med att stötta, uppmuntra och stimulera eleverna i deras utveckling under de tre år som de studerar vid NTI Södertälje. Program Vi har Elprogrammet med inriktningarna Nät, Programmering och Teknisk högskoleförberedande. Vi har El- och energiprogrammet med inriktningarna IT-support och Nätverksteknik. Vi har Teknikprogrammet med inriktningarna Spel- och webbutveckling och Civilingenjör. Elever På skolan studerar elever fördelat på tre årskurser. Personal Vi har nio lärare anställda på skolan motsvarande,2 heltidstjänster, vilket i sin tur innebär,5 tjänster/100 elever. Vi har även skolsköterska på 15 % och en studie- och yrkesvägledare på 20 %. Skolan leds av rektor på 100 %. Dessutom har skolan en arbetslagsledare på 30 %, en administratör/it-ansvarig på 2,5 % samt en cafévärdinna på 100 %. Lärarbehörigheten är god med 5 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

6 Lokal Vi är lokaliserade i Bårstaskolans gamla lokaler i utkanten av Södertälje. Lokalerna i sig uppfyller väl våra önskemål om en väldisponerad och trevlig skola. Läget däremot motsvarar inte varken våra önskemål eller NTIs vision att vara en innerstadsskola och en centralt belägen skola. Detta upplever vi är vårt största hinder i vår strävan att växa som skola. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt. Formella studieresultat Medieprogrammet Elprogrammet 2011/20 Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg) 15,16 Andel utfärdade slutbetyg 100% Andel behörighetsgivande slutbetyg 50% Jämförelsetal/snittbetyg (endast slutbetyg),52 Andel utfärdade slutbetyg 89% Andel behörighetsgivande slutbetyg 94% Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 20 i procent i jämförelse med kursbetyg 20 i Svenska, Engelska och Matematik 2011 i procent: Matematik 1c: Nationella prov VT 20 samt kursbetyg VT 20 Klass S F E D C B A TE % 36% 0% 14% 9% 0% Antal elever 22 st. Resultat NP 36%* 1% % 14% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 6 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

7 Matematik 1a Klass F E D C A EE11 2% 54% 18% 0% 0% Antal elever 11 st Resultat NP 80% 10% 10% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven *1 Matematik B Klass S IG G VG EC10 32% 36% 14% 14% Antal elever 25 st Resultat NP 60%* 0% 10% 20% *Elever som ej genomfört proven Matematik C Antal elever Prog09/Nät09 0% 0% 83%* 1% 0% 6 NP 3 elever har inte gjort NP 6% 33% 0% 0% 3 elever har gjort NP * 4 elever har numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

8 Matematik D Antal elever THF09 0% 14% 43% 43% 0% NP 1 elev har inte gjort NP 0% 83% 1% 0% 6 elever har gjort NP Matematik E Antal elever THF09 14% 14% 43%* 29% 0% * 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Svenska 1 Klass S F E D C B A TE11/EE % 36% 18% % 0% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 15%* 30% 24% 18% % 0% 0% *Elever som ej genomfört proven 8 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

9 Svenska B Prog10, Nät10, THF % 50% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP 22%* 62% 15% 0% 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska 5 Klass S F E D C B A TE11/EE % 2% 21% 24% 1% 0% Antal elever 33 st. Resultat NP %* 0% 2% 24% 24% % 0% *Elever som ej genomfört proven Engelska B Nät10, Thf10, Prog 10 0% 22% 52% 22% 1% Antal elever 2 st. Resultat NP *15% 1% 52% 22% 1% * Elever som ej genomfört proven 9 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

10 Fysik B Antal elever THF09,5% 0% 3,5%* 3,5%,5% 8 * 3 elever ha numera G efter komplettering sista veckan. Teknik 1 & Energiteknik 1 Ämne Klass S F E* D C B A Antal elever Teknik 1 TE11 0% 32% 9% 14% 23% 9% 14% 22 Energiteknik 1 EE11 0% 9% 18% 18% 9% 36% 9% 11 * 2 elever ha numera E efter komplettering sista veckan. Naturkunskap A THF09/Media09/ 20 % 8 % 20 % % 40 % prog Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

11 25 elever Nät 09 0 % 16%** 42 % 26 % 16 % 19 elever Elektromekanik Klass S F E D C B A EE /0% 4 /44% 4 /44% 0 /0% 1 /11% 0 /0% Mekatronik 1 Klass S F E D C B A EE /2% 0 /0% 3 /2% 5 /46% 0 /0% 0 /0% Elektronik EC10 Nätverk, THF och Prog /40% 13 /40% 4 /13% 2 /6% Ellära A EC /28% 15 /4% 2 /6% 6 /19% Digitalteknik A EC09 Nätverk 0 5 /28% 11 /61% 2 /11% 0 /0% EC09 THF-Prog. 1 /5% 5 /26% 3 /16% 6 /32% 4 /22% 11 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

12 Styrteknik A EC09 Nätverk 1 /6% 2 /11% 14 /8% 1 /6% 0 /0% EC09 THF-Prog. 3 /1% 2 /11% 8 /44% 4 /22% /6% Datorkommunikation Nät10 0% 40% 40% 6% 13% Prog10 0% 3% 50% % 6% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. IT-samordning Nät 09 10% 16% 42% 21% 10% 1 elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-Linux Nät10 0% 10% 0% 20% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Operativsystem-övrigt Nät09 11% 0% 3% 16% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

13 Webbdesign Nät10 0% 66% 16% 25% 0% Prog10 0% 5% 6% 19% 0% elev ha numera G efter komplettering sista veckan. Arbetsmiljö&Säkerhet Media 09 0% 1% 0% 0% 83% Totalt antal elever Media 09: 6 Estetisk verksamhet Nät09 0% 16% 58% 26% 0% Totalt antal elever Nät09: 19 Prog09/THF09/Media09 23% 19% 15% % 31% Totalt antal elever Prog09/THF09/Media09:26 Idrott och Hälsa A Nät10 0% 2% 40% 13% 20% Totalt antal elever Nät10: 15 Prog10/THF10 0% 4% 20% 33% 0% Totalt antal elever Prog10/THF10: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

14 Psykologi A Nät10/Prog10/ 0% 36% 36% 18% 9% THF09/Prog09 Totalt antal elever Nät10/Prog10/THF09/Prog09: 11 Naturkunskap 1a Klass S F E D C B A EE 0 % 0 % 40 % 30 % 30 % 0% 0% 10 elever Kemi A THF09.5% 0 %.5 % 3.5 % 3.5 % 8 elever Kemi 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 20 % 10 % 5% 0% 20 elever Fysik 1 Klass S F E D C B A TE 0 % 65 % 0 % 15 % 15 % 5% 0% 20 elever 14 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

15 Fysik A THF09/Media09/ 0 % 25 % 25% 25 % 25 % prog 09 4 elever Lokala Nätverk A Nät 10 % % 33% 20% 33% Totala antalet elever: 15 Lokala Nätverk B Nät 09, Nät 10 6% 0% 44% 29% 21% Totala antalet elever: 34 Lokala Datanät Nät 10 0% 0% 4% 2% 2% Totala antalet elever: 15 Desktopp Prog09/prog10 0% 35,% 50,0% 14,3% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

16 Databashantering S IG G VG MVG Nät 09 0,0 % 31,6,0% 68,8% 0,0% 0,0% Totalt antal elever 19 Databashantering S IG G VG MVG Nät 10 0,0 % 50,0% 8,3% 33,3% 8,3% Totalt antal elever 19 Programmering A S IG G VG MVG Prog10 0,0 % 23,1% 69,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering A S IG G VG MVG Prog09 0,0 % 0,0% 100,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 2 Programmering A S IG G VG MVG THF10 0,0 % 0,0% 50,0% 0,0% 50,0 % Totalt antal elever 4 16 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

17 Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog09 41, % 0,0% 41,% 8,3% 8,3 % Totalt antal elever Programmering B C++ S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 30,8% 46,2%,% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering B Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 25,5% 25,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 S IG G VG MVG Prog10 15,4 % 23,1% 38,5% 23,1% 0,0 % Totalt antal elever 13 Programmering C C++ S IG G VG MVG Prog09 33,3 % 8,3% 25,0% 25,0% 8,3 % Totalt antal elever Programmering C C++ S IG G VG MVG THF09 14,3 % 0,0% 28,6% 28,6% 28,6 % Totalt antal elever 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

18 Programmering C Java S IG G VG MVG Prog09 25,0 % 25,0% 50,0% 0,0% 0,0 % Totalt antal elever 4 Projekt & företagande Media09/EL09 % 22,0% 22,0% 24,0% 24,0% Totala antalet elever: 45 Historia A Media09/EL09 0,0% 35,0% 64,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 14 Historia 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 44,0% 22,0% 16,0% 19,0% 0,0% 0,0% Totala antalet elever: 32 Datorteknik 1a Klass S F E D C B A Te11/EE11 0,0% 0,0,0% 45,0% 36,0% 9,0% 9,0% 0,0% Totala antalet elever: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

19 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personalen. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 20: : : 4 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls nöjd I högsta grad nöjd 19 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

20 Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Inte alls så bra som jag hoppades Bättre än jag hoppades Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? (Bas: Samtliga elever) NTI Södertälje NTI Södertälje NTI Södertälje Verksamheten totalt Academedia totalt % 50% 100% 1 Långt ifrån Mycket nära Rekommendationsgrad 20: 2, 2011: 44, 2010: 38 Trivselgrad 20: 63, 2011: 63 Trygghetsgrad 20: 5, 2011: Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex 20: 49, 2011: Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

21 Medarbetare Medarbetarindex 20: 56,2, 2009: 69,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? 61 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? 59 Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? 48 Attraktionskraft 20: 69,6, 2009: 84,5 Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. 80 Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. 62 Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. 6 Engagemang 20:,8, 2009: 81,4 Jag känner mig motiverad i mitt arbete. 8 Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. 89 Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? 1 Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt. 1 Analys av utfall Under de diskussioner som förts efter mottagandet av NKI-undersökningens siffror har det framkommit många förtydliganden och klargöranden som kommer att hjälpa oss i vårt kvalitetsarbete under kommande år. Vi har genomfört elevdiskussioner i smågrupper samt diskussioner i arbetslaget för att få en så tydlig bild som möjligt av de åsikter och tankar som genererat de svar man gett. Vi kände inte riktigt igen oss i den bild som undersökningen gav och kände ett stort behov av att utreda anledningarna till elevernas visade missnöje. Våra diskussioner ledde fram till tre stycken fokusfrågor som vi kommer att arbeta extra intensivt med under det kommande läsåret. Fokusfrågorna är: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. Ökad tydlighet gentemot elever gällande lärarnas förväntningar på dem och deras resultat. För en tydligare bild av hur vi vill arbeta för att uppnå detta se nedan. Vi tror att en del av arbetet för att nå bättre resultat ligger utanför vår kontroll. Vi är övertygade om att skolans geografiska läge ligger oss i fatet och det har också framkommit i de diskussioner vi fört med eleverna. Man upplever att det är krångligt att ta sig hit och man känner att man blivit lovade ett centralt läge, ett löfte som hitintills inte kunnat infrias. 21 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

22 Vi tror också att en del av resultaten bottnar i barnsjukdomar. Skolan är relativt nystartad men har trots det hunnit byta ledning flera gånger. Detta har resulterat i löften som sedan av olika skäl inte infriats och vi har förstått att man i uppstarten av skolan lanserade en rad utfästelser som sedan visat sig vara helt omöjliga att hålla i praktiken och i vissa fall har det varit fråga om rena felaktigheter. Detta har sedan legat kvar i elevernas uppfattning om vad de tycker sig ha blivit lovade och sedan faktiskt fått. Vi upplever starkt att de elever som påbörjat sina studier hos oss under de förutsättningar som vi faktiskt erbjuder trivs väldigt bra och är väldigt nöjda med sina studier här hos oss. Vi satte också in stora resurser under VT för att få elever godkända i kurser även om de inte lyckades uppnå minst ett G eller F på Nationella prov. Det gjorde att många lever fick bättre studieresultat och kände sig nöjda både med sig själva och skolan. Vi erbjöd också sommarskola på distans. Eftersom vi har sett att vi har för många elever som trots detta inte uppnår minst ett betyg G eller E i ett flertal kurser kommer vi i år ska satsa på att höja våra elevers resultat. De åtgärder vi kommer att genomföra under året är: Fler resurser under pågående kurser Schemalagd återläsningar för de elever som inte har uppnått minst ett G eller E i betyg i en kurs. Ofta återkommande klasskonferenser så att vi inte missar någon elev som riskerar att få ett IG eller F i en kurs. Tydligare pedagogik genom läraraskultationer och pedagogiska träffar där vi diskuterar pedagogik. Vi tror att detta kommer ge oss ett bättre resultat både i elevernas betyg och i våra NKI undersökningar. Analys Värdegrundsarbete När höstterminen drog igång hösten 2011 var mer än halva kollegiet nytt och det fanns ett behov att forma värdegrundsarbetet efter det nya arbetslaget och behoven och kompetenserna inom detta. Ett genomgripande arbete med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling genomfördes. Planen skickades ut på remiss till samtlig personal, skolans elevråd och till samtliga vårdnadshavare och elever innan den antogs och presenterades på föräldramöten och på Schoolsoft. Sedan har nämnda plan aktualiserats och används under året, bland annat under en temadag på ämnet normer. Skolan är sedan dess start en utbildad Friendsskola vilket innebär att en grupp elever har gått Friends elevutbildning och sedan arbetat med Friendsdagar och med att vidareutbilda efterkommande elever i Friendsarbetet. Under läsåret 11/ låg detta arbete till del nere på grund av den stora andelen nya medarbetare som alla försökte finna sin plats och arbetsro men det finns planer på att aktualisera Friendsandan genom att låta en ny grupp ettor utbilda sig. Skolan trivs med Friends koncept och vill gärna fortsätta arbetet med deras idé. Vidare vill vi på ett vardagligt plan integrera skolans värdegrund i det dagliga arbetet så att alla känner en tilltro och tillit till skolan. 22 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

23 Arbetsplan för läsåret 20/2013. Enhet: KVALITET Utfall 20 Enhetens etappmål 2013 Behörighet 34 st. Samtliga åk 3 Betygspoäng 13,045 15,0 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. Finns ej 90% 89 % Förädlingsvärde In: *** ATTRAKTIVITET Ut: *** NKI NMI 56,2 0 65,4 Fyllnadsgrad vs Antal snitt: Antal enligt *** affärsplan affärsplan: Fyllnadsgrad: Fyllnadsgrad: *** NTI totalt 20 Skolans huvudmål* Att bli den bästa skolan vi kan vara. *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. 23 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

24 Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Samtliga elever på skolan ska känna sig trygga och nöjda när de vistas på skolan Ht- Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Elevutrymmena ses över för att skapa trygga ytor och välkomnande atmosfär. Nolltolerans mot kränkande yttringar och tillmälen. Caféansvarig i samarbete med samtlig personal. Samtliga skolans personal. Löpande under året men med färdigställande av utrymmena inför höstterminens start. Med start omedelbart, löpande arbete under året. Ht- Ht- Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Bevara och förbättra skolans redan goda trygghetssiffra Ht- 24 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

25 Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Planen revideras och ses över i början av läsåret för att sedan distribueras till elever, personal och vårdnadshavare. Personalen arbetar aktivt med planen och den används i lektions- och elevarbetet. På så sätt blir den tydlig för eleverna. Arbetsgrupp i samråd med rektor. Före utgången av september månad 20. Personalgrupp Påbörjan så snart planen är reviderad och klar. * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Ht- Vt-13 Kvalité Delmål 1 Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 85% 90% Kontinuerligt läsår -13 Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Utökad/individualiserad resurs Rektor Påbörjat Kontinuerligt Ökad frekvens av Rektor Ht- Kontinuerligt klasskonferenser Tydliggöra kursmålen Lärarna Påbörjat Kontinuerligt Öka lärarnas kompetens och förmåga att lära ut. Genomföra auskultationer regelbundet för att utnyttja skolans samlade kompetens Rektor Påbörjat Kontinuerligt *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. 25 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

26 Delmål 2 Utfall 20 Mål 2013 Betygspoäng* 13,045 15,0 Vt-13 Uppföljning Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Tydligare undervisning Lärare /13 HT Tätare klasskonferenser Rektor /13 HT-VT13 Läraraskultationer Lärare /13 HT-VT13 *se kurssammanställning i kvalitetsrapport/ Schoolsoft Delmål 3 Utfall 20 Mål 2013 Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Finns ej pga att skolans första avgångselever tog studenten vt Uppföljning Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Delmål 4 Utfall 20 Mål 2013 Förädlingsvärde Vi har inga sådana värden än! IN: UT: Uppföljning 26 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

27 Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 20: NKI Etappmål 2013: För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Förbättrad kommunikation och dialog mellan lärare och elever. Mål för fokusfrågan: Ökad tydlighet som i sin tur genererar ökad förståelse för lärarens arbete och upplägg som in sin tur genererar bättre resultat och betyg. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Tydliga terminsplaneringar, arbetsområdesbeskriv ningar samt tydliga lektionsplaneringar som förmedlas fortlöpande och som kommuniceras ofta till eleven. De ska dessutom finnas Med början omedelbar t och uppföljnin g i arbetslage t kontinuerl igt. Arbetslag et samt den enskilde läraren. Rektorn för kontinuerliga samtal samt begär in samtliga terminsplaner ingar för att kunna stämma av. Pedagogiska Övriga kommenta rer 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

28 tillgängliga på Schoolsoft. Dessutom genomför samtliga lärare auskultationer hos varandra regelbundet för att få respons och feedback på sitt arbete. Individuella, bokningsbara resurstider så att elever med extra behov får den hjälp de behöver. Påbörjat Arbetslag et och den enskilde läraren Fokusfråga 2: Förbättring och uppfräschning av elevutrymmen såsom kafeterian, uppehållsrum och korridorer. diskussioner genomförs. Under klasskonferen ser samt kontinuerlig kontroll av resursschema. Utvärdering av detta arbete sker v 42. Mål för fokusfrågan: Förbättra möjligheterna till en meningsfull verksamhet för elever på rast eller lunch. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppfölj ning av aktivitet Utöka ytorna på elevutrymmena. Tillse rastverksamheter såsom pingisbord och diverse spel. Utöka antalet sittplatser i uppehållsrummen. Klart. Klart. Klart. Rektor Rektor Rektor Övriga kommenta rer Fokusfråga 3: Få eleverna att känna sig hörda. Förbättrad lärar-elevdialog. Mål för fokusfrågan: Vill få eleverna att känna sig delaktiga så 28 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

29 det syns i vårt NKIindex. Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Se ovanstående aktiviteter som vi hoppas samlade ska generera ett bättre resultat. Övriga kommenta rer Delmål 6 Utfall 20: NMI Etappmål 2013: För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Få personal att känna förtroende för sin rektor som ledargestalt. Aktivitet Införd ledningsgrupp Införda schemalagda arbetslagsmöte n Tidsra m Ansvarig Mål för fokusfrågan: Öka NMI i nästa mätning. Rektors uppföljning av aktivitet Vt- Rektor Utvärdering ht- Vt- Rektor/arbetslage t Har utvärderat. Återkomman de löpande utvärderingar under läsåret. Övriga kommentare r 29 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

30 Delmål Utfall 20 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan HT13 Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Annonskampanj er (FB, bussannons, tidningsannonse r, DR) Öppna hus Mässor LAN Tidsram Ansvarig Rektors uppfölj av aktivitet Jan-feb 2013 Inför/und er valperiode r Inför/und er valperiode r Nov-20, Jan-2013 Ht- samt Vt- 13 Marknadsansvar ig (Malin Nilsson) Se ovan Rektor Sker i samband med att aktivitetern a avslutas När valperioden är avslutad På plats Rektor När valperioden är avslutad Personalgruppen I anslutning till aktiviteten Övr kommentar er *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. 30 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

31 Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Eftersom vi tror att vårt NKI till stora delar beror på vår geografiska plats letar vi intensivt efter nya lokaler i centrala Södertälje och kommer att fortsätta göra så. Rektor och ort/datum 31 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011-

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

Sundsvall. Kvalitetsrapport

Sundsvall. Kvalitetsrapport Sundsvall Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet Sundsvall... 4 Historik, fakta, organisation... 4 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget

Förskolerapport 2015. Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Förskolerapport 25 Pysslingen Förskolor - föräldrar Mariatorget Svarsfrekvens Mariatorget 77% (53 svarande/9 mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor 79% (524 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Skolan med eleverna i centrum. Små skolor, med gamla anor. Falun, 2015. Teknikprogrammet.

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Skolan med eleverna i centrum. Små skolor, med gamla anor. Falun, 2015. Teknikprogrammet. Falun, 2015 Små skolor, STOR gemenskap Skolan med eleverna i centrum EN MODERN gymnasieskola med gamla anor EE IT-programmet ES Estetiska programmet TE Teknikprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014 Huvudmannarapport ITGymnasiet 2014 1 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet.

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet. Luleå, 2015 Små skolor, STOR gemenskap Våra lärare, vår stolthet EN MODERN gymnasieskola med gamla anor ES Estetiska programmet HA Handelsprogrammet TE Teknikprogrammet EE IT-programmet Vår historia En

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer