Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

2 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella studieresultat 6 Andel slutbetyg 6 Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 6 Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) 6 Genomsnittligt slutbetyg 6 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 7 Upplevd kvalitet 7 Elever 7 Nöjdkundindex 7 Rekommendationsgrad 7 Trivselgrad 7 Trygghetsgrad 7 Lärmöjligheter 8 Medarbetare 8 Medarbetarindex 8 Attraktionskraft 8

3 Sida 2 av 22 Engagemang 8 Analys av utfall 9 Arbetsplan för läsåret 2012/ Förord Som rektor har jag nu genomfört mitt första läsår på NTI Gymnasiet i Falun. Det har varit ett intensivt och ett intressant år med många utmaningar, inte minst när det gäller elevers rätt att nå målen i utbildningen. Jag upplever att skolan har alla möjligheter och förutsättningar att utvecklas där alla elever ska nå målen. Första gången jag klev in på skolan så möttes jag av ett härligt klimat bland elever och personal. Ett år senare så kan jag konstatera att det är vårt signum, en skola för alla, där man får vara den man är, oavsett bakgrund och förutsättningar. Under året har vi påbörjat arbetet med att fokusera elevernas lärande och resultat på skolnivå. Vi har också fortsatt att stärka och värna den trygghet som råder på skolan. Under kommande år ska vi fortsätta med att synliggöra elevernas lärande och också utveckla en kultur där det är coolt att plugga och lyckas, samtidigt som misslyckande också har sin plats Som ledare för skolan vill jag se att alla elever inom fem år når målen i våra utbildningar under tiden på NTI Gymnasiet i Falun. Johan Broman Rektor Falun i augusti 2012 Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner.

4 Sida 3 av 22 Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3000 elever fördelade på 14 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 240 enheter och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning.

5 Sida 4 av 22 Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, d.v.s. för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI-gymnasiet Historik Skolan startade läsåret 2005/2006. Skolan har som mest haft närmare 200 elever. Läsåret 2011/2012 började 142 elever och på slutet av läsåret fanns 155 elever efter en stadig ökning under hösten Ungefär 50% av personalen har arbetat på skolan minst 3 år. Nuvarande rektor är den 8:e i raden sedan starten 2005 (tillträdde i april 2011). Skolans kännetecken är en plats där alla får vara den man är. Vid årliga undersökningar ligger värdet för trygghet högt vilket vittnar om elevernas trivsel. Program El- och energiprogrammet med fördjupning i dator- och nätverksteknik Estetiska programmet med fördjupningar inom Film/TV, Grafisk kommunikation samt journalistik och skrivande. Teknikprogrammet med fördjupningar inom spelprogrammering och högskoleförberedande (ingenjör)

6 Sida 5 av 22 Elprogrammet med inriktning nätverksteknik, programmering och högskoleförberedande Mediaprogrammet med inriktning grafisk kommunikation, rörlig bild och textkommunikation Elever Under läsåret har skolan haft ett genomsnitt på 153 elever Personal Skolan leds av rektor. I skolans ledningsgrupp ingår förutom rektor, administratör, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt två arbetslagsledare. Två arbetslag, Media och El/Teknik leds av arbetslagsledarna som också är tillika lärare. Antal lärare: 14 (13,3 tjänster) Andel behöriga lärare: 50% Andel obehöriga lärare under utbildning: 0% Antal lärare/100 elever: 8,7 Antal övrig personal/100 elever: 1,9 Lokal Vår skola är belägen i lokaler på tre ställen i Bergströms galleria i Falun. Total yta är ca 1000 kvm. Eleverna har i årliga undersökningarna sagt att lokalerna i sig är okej men att det är för trångt med elevutrymmen. Vi håller f.n. på att undersöka möjligheterna för en flytt till andra lokaler. Vi ser en tendens att antalet elever kommer att öka närmaste åren och då behövs även fler större lektionssalar som rymmer större klasser, ökade elevytor och om möjligt en elevcafeteria. Tillfälligt under kommande läsår bygger vi en filmstudion i en lokal ca 200 m från ordinarie skolbyggnad. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt.

7 Sida 6 av 22 Formella studieresultat Andel slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 91% 88% 88% 74% EC 90% 92% 97% 90% Totalt 91% 90% 93% 82% Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 78% 48% 72% 58% EC 40% 75% 77% 49% Totalt 59% 62% 74% 53% Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) Genomsnittligt slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 14,17 11,7 13,9 12,6 EC 10,38 12,8 11,0 10,9 Totalt 12,28 12,25 12,45 11,75 Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se bilaga 1

8 Sida 7 av 22 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personal. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 2012: : : 72 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad 2012, , ) 75 Trivselgrad (2012, ) 84 Trygghetsgrad 2012: : 89

9 Sida 8 av 22 Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex) 2012: : 79 Medarbetare Medarbetarindex ,5 2011: 46,6 2010: 46,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft 2012: 83, Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang

10 Sida 9 av , 85,6 2011) Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt Analys av utfall Formella Studieresultat Resultaten för de olika programmen har varierat över tiden. Ser man på skolnivå så har det saknats en tydlig struktur kring systematiskt arbete med elevernas resultat. Det finns heller inga tydliga spår av analyser där skolledning och lärare diskuterat utfallen för varje år. Lärarna har överlag ett stort engagemang för att stödja eleverna i deras arbete. Dock behövs det mer formella verktyg (Formativ bedömningsprocess etc.) för att synliggöra elevernas lärande tidigt i utbildningen. Lärarbyten genom åren har också bidragit till en bristande kontinuitet för vissa elevgrupper och ämnen. Det har också påverkat rättsäkerheten negativt vid betygssättning för eleverna. Nuvarande rektor är den 8:e (inräknat tidigare bitr. rektorer) i raden sedan starten De frekventa bytena av skolledare har också en starkt bidragande orsak till att mål och resultat inte behandlats utifrån krav och förväntningar enligt styrdokumenten. Vilka åtgärder har vidtagits innevarande år? Individnivå Fokus på IG Vi har under året fokuserat elever med IG från avslutade kurser. Arbetet har gett varierande resultat. Det är svårt för elever i årskurs 3 som har med sig IG från både årskurs 1 och 2, att på ett läsår rätta till problemen. Gruppnivå Ämnesintegrering Inom programmen har ämnesintegering påbörjats inom olika ämnen. Detta har resulterat i att eleverna får en bättre sammanhängande bild av hur delar bildar helheter.

11 Sida 10 av 22 Vi har också börjat med sambedömning av nationella prov för att åstadkomma säkrare bedömningar Skolnivå Kontinuerlig uppföljning av resultat Rektor och skolledningen har under året utvecklat en rutin för att synliggöra elevernas resultat i alla kurser. Uppföljningen sker månadsvis där lärarna i schoolsoft rapporterar status för respektive elev (Se bilaga 3). Syftet är att synliggöra för elever och vårdnadshavare (individuell uppföljning) och även på skolnivå avseende kvalitet i kurserna. Resultaten för åk 3 inom Mediaprogrammet ligger på en acceptabel nivå men kan fortfarande höjas. Rektor och berörda lärare har haft flertalet EVK för att stödja elever med IG. Det har till del hjälpt situationen i år. Resultaten för åk 3 inom Elprogrammet har sjunkit drastiskt och är undermåligt i jämförelse med tidigare år. Skolan har försökt att göra det bästa i olika samtal med eleverna. Utan dessa insatser hade resultatet varit ännu lägre. Vi har vidare arbetat med olika temadagar kring likabehandling och antirasism, entreprenörskap samt samarbetsövningar. Vi har där blandat klasserna och årskurserna för att på så vis främja skolans positiva klimat. Både elever och personal har uppskattat den här typen av arbetssätt. Däremot behöver vi förtydliga tematiska arbeten kopplat till styrdokumentens mål i läroplan och ämnesplaner. Rektor har påbörjat arbetet under läsåret med auskultationer hos lärarna med efterföljande feed-back (feed-forward). Även vissa lärare har påbörjat auskultation hos varandra. Detta kommer att utvecklas under kommande läsår. För lärarna har vi under året påbörjat kompetensutveckling i formativt förhållningssätt. Vi har använt oss av Christian Lundahl, Dylan Williams och John Hatties forskning. Arbetet fortsätter under kommande läsår. Som rektor kommer jag att fördjupa mig i pedagogiska samtal med lärarna kring den pedagogiska processen utifrån forskning, lärarnas erfarenhet och inte minst styrdokumentens riktlinjer, närmast Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. I samverkan med NTI Gymnasiet i Sundsvall så har vi startat ett matematikprojekt som syftar till att öka elevernas resultat på sikt. Våra gemensamma matematiklärare har träffats och tillsammans diskuterat problem och möjligheter. Forskaravdelningen inom didaktisk matematik på Högskolan i Gävle träffade lärarna under en förmiddag för att gå igenom det senaste inom forskningen. Learning studies lyfts fram som ett tydligt förhållningssätt där lärarna behöver samarbeta kring matematiken och variera

12 Sida 11 av 22 utbildningsmetoderna för att nå elevernas inlärningsstilar. Projektet fortsätter under kommande läsår. Organisationsnivå Inom hela NTI har vi tillsammans med huvudmannen arbetat fram tydliga mål, enligt de s.k. sju målen. Vi har också synliggjort och delat med oss av olika verktyg, t ex auskultationer (kollegialt lärande), pedagogiska samtal och pedagogisk uppföljning av resultat. Vi har också inom organisationen tagit fram en tydlig rutin för att säkerställa utredning och beslut om åtgärder för elever med särskilda behov. Generellt inom NTI så finns det en positiv anda och attityd som genomsyrar alla ledningsnivåer från VD-VC-RC-rektor, för att skapa den bästa tänkbara och framgångsrika skolan inom närmsta åren. Varför ser resultaten ut som de gör (framgångs- respektive motgångsfaktorer) Framgångar Tryggheten på skolan har sin förklaring i att personalen har en gemensam syn på att vårt uppdrag är att utbilda eleverna. Både skolledning, lärare och andra funktioner finns alltid tillgängliga under skoltid vilket är en trygghet för eleverna. Motgångar De motgångar som skolan fortfarande lidit under året är de elever som tidigare inte klarat kurserna och inte heller lyckats under året. Det tål att upprepas igen att det är svårt att rätta till delar som ligger både ett och två år bakåt i tiden. Skolan ska under kommande år vända den negativa trenden för att på sikt (fem års period) se att elever med underkända betyg ska mer vara sällsynt. NMI : Värdet har ökat markant. Orsaken bedöms vara att vi under året påbörjat att strukturera upp en skola som till stor del varit splittrad och ledarlös i olika perioder. Personalen har arbetat intensivt och också sett goda resultat av sitt arbete. Årets NMI är inte helt jämförbar med tidigare år eftersom frågor om huvudmannen och koncernen inte fanns med i årets undersökning. Vid samtal med personalen anger man att kritik tidigare riktats mot huvudmannen med anledning av frekventa ledarbyten mm och som då avspeglats i tidigare NMI resultat.

13 Sida 12 av 22 NKI Värdet för NKI har ökat till motsvarande nivå för Framförallt så har trygghetsfaktorn ökat och även nöjdheten med lärarnas insats. Studieron och information om studierna är några viktiga områden som skolan ska fortsätta fokusera för högre resultat. Analys av resultat på ämnesnivå Under året har det funnits en del problem i gruppdynamiken i några av klasserna. Detta har också avspeglat sig i studieron och studieresultaten. Lärarna har i dessa fall gjort ett stort arbete med att vända negativa beteenden till att få ihop grupperna på ett mer samstämmigt vis. För en av klasserna kallades även föräldrarna för att uppmärksamma den låga motivationen av att studera. Med föräldrarnas stöd och lärarnas fokus på resultaten så blev det bättre innan vårterminens slut. Konsekvensen är att många elever sitter med IG/F som skolan gör en särskild plan för kompletteringar/prövningar under kommande läsår. Det har också framkommit att det saknats tid i en del kurser vilket påverkat resultaten negativt. Detta har rättats till inför kommande läsår. För årskurserna 2 och 3 så har många elever haft flera IG med sig sedan tidigare. Det har gjort att eleverna kommit i ofas och skolan har hittills gjort försök att lappa o laga så gått det går. I det strategiska perspektivet så behövs en tydligare och kontinuerligare uppföljning som under året börjat arbetas fram. Generellt så behövs en genomgång av samtliga ämnen för att peka på framgångsfaktorer där eleverna lyckas och i de kurser som är svårare. Detta arbete startar inledningsvis under september månad kommande läsår. Analys av resultat för nationella prov Vi ser fortfarande att matematikresultaten överlag sjunker. I en diskussion med matematiklärararna så anger man att eleverna oftast nöjer sig med E för att uppnå godkänt. Lärarna ser stora utmaningar i att motivera eleverna. Vi ser det angeläget att finna nya arbetssätt för lärarna som stimulerar matematiken. Detta arbete fortsätter under läsåret i form av projekt tillsammans med NTI i Sundsvall. Analys Värdegrundsarbete Oktober

14 Sida 13 av 22 Temadag med fokus på plan för kränkande behandling och likabehandlingsplan genomfördes. Eleverna arbetade i grupper fram underlaget tillsammans med personalen. För kommande läsår så genomförs motsvarande dag tidigt i september. December Genomfördes en hel veckas tema med titeln Samarbete och entreprenörskap. Eleverna indelades i blandade grupper mellan årskurser och klasser. Resultatet av veckan varierade. Vissa grupper hade svårt att samarbeta och nå målet medans andra grupper arbetade effektivare. En viktig slutsats är att vi som skola behöver undervisa eleverna i hur individer och grupper fungerar och inte minst stödja grupperna tydligare under genomförandet. Som en följd av detta så genomfördes några fortbildningstimmar för personalen angående gruppdynamik enligt FIRO teorin (Will Schutz). Februari Genomfördes en temadag mot rasism och diskriminering. Vi hade bl. a föreläsare från RFSL. Dagen blev mycket uppskattade med hög närvaro hos eleverna. Vi kommer att genomföra motsvarande nästa läsår. April Genomfördes en dag med samarbetsövningar med blandade grupper. Eleverna överlag var nöjda och önskar mer av lärande över klassgränserna. Framgångsrika gemensamma aktiviter borde stödja tanken med att integrera mer av ämnen och elevgrupper fokuserat mot läroplan, programmål och ämnesplaner. Utfall av aktiviter Utfallet av ovan aktiviteter kan direkt kopplas till det höga trygghetsvärdet som både mäts vid NKI och interna utvärderingar. Eleverna anger både i undersökningar och vid dialog att skolan är en trygg plats där man får vara den man är och där alla har någon att umgås med. Vidare har vi dragit viktiga slutsatser av att vi bör fördjupat titta på hur eleverna ska förstå och lära mer av samspelet människor emellan. Det arbetet fortsätter vi med både i form av tematiskt arbete på skolnivå men och också på program- och ämnesnivå.

15 Sida 14 av 22 Arbetsplan för läsåret 2012/2013. NTI Gymnasiet Falun KVALITET Behörighet EC: 40% Utfall 2012 Enhetens etappmål 2013 NTI totalt 2012 MP: 78% Betygspoäng EC: 10,38 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. MP: 14,17 EC: 60% MP: 78% EC: 13,5 MP: 14,17 EC: MP: Ingen uppgift Ingen uppgift 89 % Förädlingsvärde In: Ingen uppgift Ingen uppgift *** ATTRAKTIVITET Ut: Ingen uppgift Ingen uppgift *** NKI NMI 72,5 73 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: 21 elever/program Antal enligt affärsplan: *** Fyllnadsgrad: TE: 87% EE: 40% ES: 77% Fyllnadsgrad: TE: 90% EE: 50% ES: 80% *** Skolans huvudmål* Falun ska vara den mest framgångsrika skolan i regionen med hänvinsing till studieresultat. Alla elever ska inom en femårs period vara behöriga till högskola/universitet. Andelen som studerat vidare eller fått jobb efter 3 år ska vara 95%

16 Sida 15 av 22 *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar? Nej: 88% Nej: 95% Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Temadagar i augusti och februari Antikränkningsteam Läsåret Mätning november/mars Veckovis uppföljning på mentorsträff/klassråd enligt fast agenda Synliggöra rutiner för förebyggande/främjande/åtgärdande arbete enligt lagstadgade planer Mentorer Läsåret Mätning november/mars Rektor Läsåret Mätning november/mars Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Total trivsel, bemötande och likabehandling Mycket nöjda: 58% Nöjda: 28% Mycket nöjda 75% Nöjda: 20% Årlig mätning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Samma som ovan Elevrådets egna aktiviteter enligt plan Ex. LAN, BIO Elevrådet Läsåret Mätning november/april

17 Sida 16 av 22 Elevrådsordförande träffar ledningsgruppen för dialog Rektor En gång/månad * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 59% 65% Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Månadsvis uppföljning av resultat samt åtgärder Rektor Läsåret Ämneslärare rapporterar enligt särskild rutin Plan för IG/F prövningar Rektor Läsåret Uppföljningsmöten med mentorer/ämneslärare i oktober, januari och mars. *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Betygspoäng EC10: 13,07 MP09: 11,99 EC10: 13,5 MP09: 12,5 Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Formativ bedömning: Kontinuerlig dialog och tydlighet mellan lärare/elev Pedagogiska samtal mellan lärare för sambedömning och integrering Lärare Läsår Mätning september Arbetslagsledarna Läsår Mätning september

18 Sida 17 av 22 (kollegialt lärande) Pedagogiska samtal och uppföljning mellan lärare och rektor Rektor Läsår Mätning september Delmål 3 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Inga uppgifter Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Undersökning av elever som slutade 2009 Huvudmannen Läsåret Delmål 4 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Förädlingsvärde IN: Inga uppgifter UT: Inga uppgifter Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 2012: 72

19 Sida 18 av 22 NKI Etappmål 2013: 75 För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Regelbunden information om hur det går i skolarbetet Utfall 2012 Mycket nöjda: 16% Nöjda: 31% Mål för 2013 Mycket nöjda: 40% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsra m Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Övriga kommentarer Information och dialog till eleverna om mål/kunskapsk rav samt studieresultat Ledord: Läsåre t Lärarna Enkät i oktober/mars Månadsvis uppföljning och rapportering till eleverna om studieresultat, både muntligt och skriftligt. -Elevinflytande -Formativ bedömning -Studieteknik Framförhållning med information om aktiviteter. Arbetslag/Skolledni ng Rutiner för framförhållning och informationsspridni ng Fokusfråga 2: Det råder arbetsro på lektionerna Utfall 2012 Mycket nöjda: 19% Nöjda: 39% Mål för 2013: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20 % Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljnin g av aktivitet Övriga kommentarer

20 Trygghet o Studiero på veckoagendan Ledarskap och kommunikatio n i klassrummet Läsåret Mentorer Mätning oktober/mars Läsåret Lärarna Mätning oktober/mars Sida 19 av 22 Uppföljning veckovis Lärarna eftersträvar studiero. Rapportering till rektor vid eventuella problem Fokusfråga 3: Elevytor Mål för fokusfrågan: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Ny lokal läsåret Rektor Förutsatt att vi kommer in i nya lokaler under vårterminen. Övriga kommentarer Fler elevytor, flera klassrum med större storlek, elever. Elevcafeteria. Delmål 6 Utfall 2012: 72,5 NMI Etappmål 2013: 75 För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Aktivitet Vision och värdegrundsarbet e Tidsra m HT 2012 Ansvarig Rektor/arb-lagsledare Mål för fokusfrågan: Rektors uppföljning av aktivitet Mätning i oktober Övriga kommentarer Kollegialt lärande Läsåret Rektor December/m Utveckla fokus på lärandet i

21 Sida 20 av 22 Pedagogiska samtal Arb.lagsledare aj våra möten Kollegialt lärande Auskultationer Läsåret Rektor/Arbetslagsledarna Mätning december/m aj Fokusera kommunikation och ledarskap Resursfördelning Läsåret Rektor Samtal i augusti och mars med lärarna utifrån schema och tjänstefördelnin g Löneöversynfortsatt utveckling av lönekriterier Läsåret Rektor Lönekriterier kopplas till pedagogiska mål. rättvisare och tydligare löneutveckling Delmål 7 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Tidsram Ansvarig Hösten 2012 Rektors uppfölj av aktivitet Marknadsansvarig/rektor Mäter antal elevbesök på vår skola Övr kommentarer Granny goes street Nöjesevent i Falun Utbildning elevambassadörer Sept Sept Marknadsansvarig Central utbildning NTI/ITG Öppet hus Nov-jan Marknadsansvarig Omvalsperiod April- Marknadsansvarig

22 Sida 21 av 22 maj Gymnasiemässa Maj Marknadsansvarig *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Temaarbete skolnivå: -samarbete, -antikränkning och likabehandling, - miljö, - internationalisering Uppstart av miljöråd: Lärare + intresserade elever -Genomföra temadag om miljö -Utbildning för eleverna i miljörådet Kompetensutveckling på skolnivå: -Visionsarbete: Stöd från konsult, totalt 2,5 dagar utspritt på 3 månader. Målet är att arbeta fram en egen tolkning av NTI vision som stärker Faluns position -Formativ bedömning: Fortsatt arbete utifrån C. Lundahls, J. Hatties, D. William och J. Steinbergs forskning Johan Broman Rektor

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4.

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014 Huvudmannarapport ITGymnasiet 2014 1 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping

Kvalitetsrapport 2013-2014. Klara Gymnasium, Linköping Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Gymnasium, Linköping Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 2 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 2 Åtgärder enligt föregående års rapport... 4 Utvecklingsområde

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Göteborg Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Göteborg Innehållsförteckning Rytmus... 1 Göteborg... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011

Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011 Kvalitetsrapport för skolverksamheten 2011 AcadeMedias kvalitetsrapport 2011 det lönar sig att satsa på kvalitet. Det är en av orsakerna till AcadeMedias framgång de senaste åren. Vårt fokus på eleverna

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Djupedalskolans organisation för läsåret 2015-2016...

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet.

STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. Våra lärare, vår stolthet. Små skolor, med gamla anor. Luleå, 2015. Estetiska programmet. Luleå, 2015 Små skolor, STOR gemenskap Våra lärare, vår stolthet EN MODERN gymnasieskola med gamla anor ES Estetiska programmet HA Handelsprogrammet TE Teknikprogrammet EE IT-programmet Vår historia En

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! Björkängens förskola! Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2014/2015 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Var den du är, bli vad du vill.

Var den du är, bli vad du vill. Var den du är, bli vad du vill. AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer