Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

2 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella studieresultat 6 Andel slutbetyg 6 Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 6 Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) 6 Genomsnittligt slutbetyg 6 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 7 Upplevd kvalitet 7 Elever 7 Nöjdkundindex 7 Rekommendationsgrad 7 Trivselgrad 7 Trygghetsgrad 7 Lärmöjligheter 8 Medarbetare 8 Medarbetarindex 8 Attraktionskraft 8

3 Sida 2 av 22 Engagemang 8 Analys av utfall 9 Arbetsplan för läsåret 2012/ Förord Som rektor har jag nu genomfört mitt första läsår på NTI Gymnasiet i Falun. Det har varit ett intensivt och ett intressant år med många utmaningar, inte minst när det gäller elevers rätt att nå målen i utbildningen. Jag upplever att skolan har alla möjligheter och förutsättningar att utvecklas där alla elever ska nå målen. Första gången jag klev in på skolan så möttes jag av ett härligt klimat bland elever och personal. Ett år senare så kan jag konstatera att det är vårt signum, en skola för alla, där man får vara den man är, oavsett bakgrund och förutsättningar. Under året har vi påbörjat arbetet med att fokusera elevernas lärande och resultat på skolnivå. Vi har också fortsatt att stärka och värna den trygghet som råder på skolan. Under kommande år ska vi fortsätta med att synliggöra elevernas lärande och också utveckla en kultur där det är coolt att plugga och lyckas, samtidigt som misslyckande också har sin plats Som ledare för skolan vill jag se att alla elever inom fem år når målen i våra utbildningar under tiden på NTI Gymnasiet i Falun. Johan Broman Rektor Falun i augusti 2012 Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner.

4 Sida 3 av 22 Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3000 elever fördelade på 14 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 240 enheter och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning.

5 Sida 4 av 22 Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, d.v.s. för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI-gymnasiet Historik Skolan startade läsåret 2005/2006. Skolan har som mest haft närmare 200 elever. Läsåret 2011/2012 började 142 elever och på slutet av läsåret fanns 155 elever efter en stadig ökning under hösten Ungefär 50% av personalen har arbetat på skolan minst 3 år. Nuvarande rektor är den 8:e i raden sedan starten 2005 (tillträdde i april 2011). Skolans kännetecken är en plats där alla får vara den man är. Vid årliga undersökningar ligger värdet för trygghet högt vilket vittnar om elevernas trivsel. Program El- och energiprogrammet med fördjupning i dator- och nätverksteknik Estetiska programmet med fördjupningar inom Film/TV, Grafisk kommunikation samt journalistik och skrivande. Teknikprogrammet med fördjupningar inom spelprogrammering och högskoleförberedande (ingenjör)

6 Sida 5 av 22 Elprogrammet med inriktning nätverksteknik, programmering och högskoleförberedande Mediaprogrammet med inriktning grafisk kommunikation, rörlig bild och textkommunikation Elever Under läsåret har skolan haft ett genomsnitt på 153 elever Personal Skolan leds av rektor. I skolans ledningsgrupp ingår förutom rektor, administratör, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt två arbetslagsledare. Två arbetslag, Media och El/Teknik leds av arbetslagsledarna som också är tillika lärare. Antal lärare: 14 (13,3 tjänster) Andel behöriga lärare: 50% Andel obehöriga lärare under utbildning: 0% Antal lärare/100 elever: 8,7 Antal övrig personal/100 elever: 1,9 Lokal Vår skola är belägen i lokaler på tre ställen i Bergströms galleria i Falun. Total yta är ca 1000 kvm. Eleverna har i årliga undersökningarna sagt att lokalerna i sig är okej men att det är för trångt med elevutrymmen. Vi håller f.n. på att undersöka möjligheterna för en flytt till andra lokaler. Vi ser en tendens att antalet elever kommer att öka närmaste åren och då behövs även fler större lektionssalar som rymmer större klasser, ökade elevytor och om möjligt en elevcafeteria. Tillfälligt under kommande läsår bygger vi en filmstudion i en lokal ca 200 m från ordinarie skolbyggnad. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt.

7 Sida 6 av 22 Formella studieresultat Andel slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 91% 88% 88% 74% EC 90% 92% 97% 90% Totalt 91% 90% 93% 82% Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 78% 48% 72% 58% EC 40% 75% 77% 49% Totalt 59% 62% 74% 53% Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) Genomsnittligt slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 14,17 11,7 13,9 12,6 EC 10,38 12,8 11,0 10,9 Totalt 12,28 12,25 12,45 11,75 Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se bilaga 1

8 Sida 7 av 22 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personal. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 2012: : : 72 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad 2012, , ) 75 Trivselgrad (2012, ) 84 Trygghetsgrad 2012: : 89

9 Sida 8 av 22 Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex) 2012: : 79 Medarbetare Medarbetarindex ,5 2011: 46,6 2010: 46,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft 2012: 83, Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang

10 Sida 9 av , 85,6 2011) Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt Analys av utfall Formella Studieresultat Resultaten för de olika programmen har varierat över tiden. Ser man på skolnivå så har det saknats en tydlig struktur kring systematiskt arbete med elevernas resultat. Det finns heller inga tydliga spår av analyser där skolledning och lärare diskuterat utfallen för varje år. Lärarna har överlag ett stort engagemang för att stödja eleverna i deras arbete. Dock behövs det mer formella verktyg (Formativ bedömningsprocess etc.) för att synliggöra elevernas lärande tidigt i utbildningen. Lärarbyten genom åren har också bidragit till en bristande kontinuitet för vissa elevgrupper och ämnen. Det har också påverkat rättsäkerheten negativt vid betygssättning för eleverna. Nuvarande rektor är den 8:e (inräknat tidigare bitr. rektorer) i raden sedan starten De frekventa bytena av skolledare har också en starkt bidragande orsak till att mål och resultat inte behandlats utifrån krav och förväntningar enligt styrdokumenten. Vilka åtgärder har vidtagits innevarande år? Individnivå Fokus på IG Vi har under året fokuserat elever med IG från avslutade kurser. Arbetet har gett varierande resultat. Det är svårt för elever i årskurs 3 som har med sig IG från både årskurs 1 och 2, att på ett läsår rätta till problemen. Gruppnivå Ämnesintegrering Inom programmen har ämnesintegering påbörjats inom olika ämnen. Detta har resulterat i att eleverna får en bättre sammanhängande bild av hur delar bildar helheter.

11 Sida 10 av 22 Vi har också börjat med sambedömning av nationella prov för att åstadkomma säkrare bedömningar Skolnivå Kontinuerlig uppföljning av resultat Rektor och skolledningen har under året utvecklat en rutin för att synliggöra elevernas resultat i alla kurser. Uppföljningen sker månadsvis där lärarna i schoolsoft rapporterar status för respektive elev (Se bilaga 3). Syftet är att synliggöra för elever och vårdnadshavare (individuell uppföljning) och även på skolnivå avseende kvalitet i kurserna. Resultaten för åk 3 inom Mediaprogrammet ligger på en acceptabel nivå men kan fortfarande höjas. Rektor och berörda lärare har haft flertalet EVK för att stödja elever med IG. Det har till del hjälpt situationen i år. Resultaten för åk 3 inom Elprogrammet har sjunkit drastiskt och är undermåligt i jämförelse med tidigare år. Skolan har försökt att göra det bästa i olika samtal med eleverna. Utan dessa insatser hade resultatet varit ännu lägre. Vi har vidare arbetat med olika temadagar kring likabehandling och antirasism, entreprenörskap samt samarbetsövningar. Vi har där blandat klasserna och årskurserna för att på så vis främja skolans positiva klimat. Både elever och personal har uppskattat den här typen av arbetssätt. Däremot behöver vi förtydliga tematiska arbeten kopplat till styrdokumentens mål i läroplan och ämnesplaner. Rektor har påbörjat arbetet under läsåret med auskultationer hos lärarna med efterföljande feed-back (feed-forward). Även vissa lärare har påbörjat auskultation hos varandra. Detta kommer att utvecklas under kommande läsår. För lärarna har vi under året påbörjat kompetensutveckling i formativt förhållningssätt. Vi har använt oss av Christian Lundahl, Dylan Williams och John Hatties forskning. Arbetet fortsätter under kommande läsår. Som rektor kommer jag att fördjupa mig i pedagogiska samtal med lärarna kring den pedagogiska processen utifrån forskning, lärarnas erfarenhet och inte minst styrdokumentens riktlinjer, närmast Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. I samverkan med NTI Gymnasiet i Sundsvall så har vi startat ett matematikprojekt som syftar till att öka elevernas resultat på sikt. Våra gemensamma matematiklärare har träffats och tillsammans diskuterat problem och möjligheter. Forskaravdelningen inom didaktisk matematik på Högskolan i Gävle träffade lärarna under en förmiddag för att gå igenom det senaste inom forskningen. Learning studies lyfts fram som ett tydligt förhållningssätt där lärarna behöver samarbeta kring matematiken och variera

12 Sida 11 av 22 utbildningsmetoderna för att nå elevernas inlärningsstilar. Projektet fortsätter under kommande läsår. Organisationsnivå Inom hela NTI har vi tillsammans med huvudmannen arbetat fram tydliga mål, enligt de s.k. sju målen. Vi har också synliggjort och delat med oss av olika verktyg, t ex auskultationer (kollegialt lärande), pedagogiska samtal och pedagogisk uppföljning av resultat. Vi har också inom organisationen tagit fram en tydlig rutin för att säkerställa utredning och beslut om åtgärder för elever med särskilda behov. Generellt inom NTI så finns det en positiv anda och attityd som genomsyrar alla ledningsnivåer från VD-VC-RC-rektor, för att skapa den bästa tänkbara och framgångsrika skolan inom närmsta åren. Varför ser resultaten ut som de gör (framgångs- respektive motgångsfaktorer) Framgångar Tryggheten på skolan har sin förklaring i att personalen har en gemensam syn på att vårt uppdrag är att utbilda eleverna. Både skolledning, lärare och andra funktioner finns alltid tillgängliga under skoltid vilket är en trygghet för eleverna. Motgångar De motgångar som skolan fortfarande lidit under året är de elever som tidigare inte klarat kurserna och inte heller lyckats under året. Det tål att upprepas igen att det är svårt att rätta till delar som ligger både ett och två år bakåt i tiden. Skolan ska under kommande år vända den negativa trenden för att på sikt (fem års period) se att elever med underkända betyg ska mer vara sällsynt. NMI : Värdet har ökat markant. Orsaken bedöms vara att vi under året påbörjat att strukturera upp en skola som till stor del varit splittrad och ledarlös i olika perioder. Personalen har arbetat intensivt och också sett goda resultat av sitt arbete. Årets NMI är inte helt jämförbar med tidigare år eftersom frågor om huvudmannen och koncernen inte fanns med i årets undersökning. Vid samtal med personalen anger man att kritik tidigare riktats mot huvudmannen med anledning av frekventa ledarbyten mm och som då avspeglats i tidigare NMI resultat.

13 Sida 12 av 22 NKI Värdet för NKI har ökat till motsvarande nivå för Framförallt så har trygghetsfaktorn ökat och även nöjdheten med lärarnas insats. Studieron och information om studierna är några viktiga områden som skolan ska fortsätta fokusera för högre resultat. Analys av resultat på ämnesnivå Under året har det funnits en del problem i gruppdynamiken i några av klasserna. Detta har också avspeglat sig i studieron och studieresultaten. Lärarna har i dessa fall gjort ett stort arbete med att vända negativa beteenden till att få ihop grupperna på ett mer samstämmigt vis. För en av klasserna kallades även föräldrarna för att uppmärksamma den låga motivationen av att studera. Med föräldrarnas stöd och lärarnas fokus på resultaten så blev det bättre innan vårterminens slut. Konsekvensen är att många elever sitter med IG/F som skolan gör en särskild plan för kompletteringar/prövningar under kommande läsår. Det har också framkommit att det saknats tid i en del kurser vilket påverkat resultaten negativt. Detta har rättats till inför kommande läsår. För årskurserna 2 och 3 så har många elever haft flera IG med sig sedan tidigare. Det har gjort att eleverna kommit i ofas och skolan har hittills gjort försök att lappa o laga så gått det går. I det strategiska perspektivet så behövs en tydligare och kontinuerligare uppföljning som under året börjat arbetas fram. Generellt så behövs en genomgång av samtliga ämnen för att peka på framgångsfaktorer där eleverna lyckas och i de kurser som är svårare. Detta arbete startar inledningsvis under september månad kommande läsår. Analys av resultat för nationella prov Vi ser fortfarande att matematikresultaten överlag sjunker. I en diskussion med matematiklärararna så anger man att eleverna oftast nöjer sig med E för att uppnå godkänt. Lärarna ser stora utmaningar i att motivera eleverna. Vi ser det angeläget att finna nya arbetssätt för lärarna som stimulerar matematiken. Detta arbete fortsätter under läsåret i form av projekt tillsammans med NTI i Sundsvall. Analys Värdegrundsarbete Oktober

14 Sida 13 av 22 Temadag med fokus på plan för kränkande behandling och likabehandlingsplan genomfördes. Eleverna arbetade i grupper fram underlaget tillsammans med personalen. För kommande läsår så genomförs motsvarande dag tidigt i september. December Genomfördes en hel veckas tema med titeln Samarbete och entreprenörskap. Eleverna indelades i blandade grupper mellan årskurser och klasser. Resultatet av veckan varierade. Vissa grupper hade svårt att samarbeta och nå målet medans andra grupper arbetade effektivare. En viktig slutsats är att vi som skola behöver undervisa eleverna i hur individer och grupper fungerar och inte minst stödja grupperna tydligare under genomförandet. Som en följd av detta så genomfördes några fortbildningstimmar för personalen angående gruppdynamik enligt FIRO teorin (Will Schutz). Februari Genomfördes en temadag mot rasism och diskriminering. Vi hade bl. a föreläsare från RFSL. Dagen blev mycket uppskattade med hög närvaro hos eleverna. Vi kommer att genomföra motsvarande nästa läsår. April Genomfördes en dag med samarbetsövningar med blandade grupper. Eleverna överlag var nöjda och önskar mer av lärande över klassgränserna. Framgångsrika gemensamma aktiviter borde stödja tanken med att integrera mer av ämnen och elevgrupper fokuserat mot läroplan, programmål och ämnesplaner. Utfall av aktiviter Utfallet av ovan aktiviteter kan direkt kopplas till det höga trygghetsvärdet som både mäts vid NKI och interna utvärderingar. Eleverna anger både i undersökningar och vid dialog att skolan är en trygg plats där man får vara den man är och där alla har någon att umgås med. Vidare har vi dragit viktiga slutsatser av att vi bör fördjupat titta på hur eleverna ska förstå och lära mer av samspelet människor emellan. Det arbetet fortsätter vi med både i form av tematiskt arbete på skolnivå men och också på program- och ämnesnivå.

15 Sida 14 av 22 Arbetsplan för läsåret 2012/2013. NTI Gymnasiet Falun KVALITET Behörighet EC: 40% Utfall 2012 Enhetens etappmål 2013 NTI totalt 2012 MP: 78% Betygspoäng EC: 10,38 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. MP: 14,17 EC: 60% MP: 78% EC: 13,5 MP: 14,17 EC: MP: Ingen uppgift Ingen uppgift 89 % Förädlingsvärde In: Ingen uppgift Ingen uppgift *** ATTRAKTIVITET Ut: Ingen uppgift Ingen uppgift *** NKI NMI 72,5 73 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: 21 elever/program Antal enligt affärsplan: *** Fyllnadsgrad: TE: 87% EE: 40% ES: 77% Fyllnadsgrad: TE: 90% EE: 50% ES: 80% *** Skolans huvudmål* Falun ska vara den mest framgångsrika skolan i regionen med hänvinsing till studieresultat. Alla elever ska inom en femårs period vara behöriga till högskola/universitet. Andelen som studerat vidare eller fått jobb efter 3 år ska vara 95%

16 Sida 15 av 22 *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar? Nej: 88% Nej: 95% Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Temadagar i augusti och februari Antikränkningsteam Läsåret Mätning november/mars Veckovis uppföljning på mentorsträff/klassråd enligt fast agenda Synliggöra rutiner för förebyggande/främjande/åtgärdande arbete enligt lagstadgade planer Mentorer Läsåret Mätning november/mars Rektor Läsåret Mätning november/mars Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Total trivsel, bemötande och likabehandling Mycket nöjda: 58% Nöjda: 28% Mycket nöjda 75% Nöjda: 20% Årlig mätning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Samma som ovan Elevrådets egna aktiviteter enligt plan Ex. LAN, BIO Elevrådet Läsåret Mätning november/april

17 Sida 16 av 22 Elevrådsordförande träffar ledningsgruppen för dialog Rektor En gång/månad * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 59% 65% Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Månadsvis uppföljning av resultat samt åtgärder Rektor Läsåret Ämneslärare rapporterar enligt särskild rutin Plan för IG/F prövningar Rektor Läsåret Uppföljningsmöten med mentorer/ämneslärare i oktober, januari och mars. *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Betygspoäng EC10: 13,07 MP09: 11,99 EC10: 13,5 MP09: 12,5 Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Formativ bedömning: Kontinuerlig dialog och tydlighet mellan lärare/elev Pedagogiska samtal mellan lärare för sambedömning och integrering Lärare Läsår Mätning september Arbetslagsledarna Läsår Mätning september

18 Sida 17 av 22 (kollegialt lärande) Pedagogiska samtal och uppföljning mellan lärare och rektor Rektor Läsår Mätning september Delmål 3 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Inga uppgifter Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Undersökning av elever som slutade 2009 Huvudmannen Läsåret Delmål 4 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Förädlingsvärde IN: Inga uppgifter UT: Inga uppgifter Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 2012: 72

19 Sida 18 av 22 NKI Etappmål 2013: 75 För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Regelbunden information om hur det går i skolarbetet Utfall 2012 Mycket nöjda: 16% Nöjda: 31% Mål för 2013 Mycket nöjda: 40% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsra m Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Övriga kommentarer Information och dialog till eleverna om mål/kunskapsk rav samt studieresultat Ledord: Läsåre t Lärarna Enkät i oktober/mars Månadsvis uppföljning och rapportering till eleverna om studieresultat, både muntligt och skriftligt. -Elevinflytande -Formativ bedömning -Studieteknik Framförhållning med information om aktiviteter. Arbetslag/Skolledni ng Rutiner för framförhållning och informationsspridni ng Fokusfråga 2: Det råder arbetsro på lektionerna Utfall 2012 Mycket nöjda: 19% Nöjda: 39% Mål för 2013: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20 % Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljnin g av aktivitet Övriga kommentarer

20 Trygghet o Studiero på veckoagendan Ledarskap och kommunikatio n i klassrummet Läsåret Mentorer Mätning oktober/mars Läsåret Lärarna Mätning oktober/mars Sida 19 av 22 Uppföljning veckovis Lärarna eftersträvar studiero. Rapportering till rektor vid eventuella problem Fokusfråga 3: Elevytor Mål för fokusfrågan: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Ny lokal läsåret Rektor Förutsatt att vi kommer in i nya lokaler under vårterminen. Övriga kommentarer Fler elevytor, flera klassrum med större storlek, elever. Elevcafeteria. Delmål 6 Utfall 2012: 72,5 NMI Etappmål 2013: 75 För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Aktivitet Vision och värdegrundsarbet e Tidsra m HT 2012 Ansvarig Rektor/arb-lagsledare Mål för fokusfrågan: Rektors uppföljning av aktivitet Mätning i oktober Övriga kommentarer Kollegialt lärande Läsåret Rektor December/m Utveckla fokus på lärandet i

21 Sida 20 av 22 Pedagogiska samtal Arb.lagsledare aj våra möten Kollegialt lärande Auskultationer Läsåret Rektor/Arbetslagsledarna Mätning december/m aj Fokusera kommunikation och ledarskap Resursfördelning Läsåret Rektor Samtal i augusti och mars med lärarna utifrån schema och tjänstefördelnin g Löneöversynfortsatt utveckling av lönekriterier Läsåret Rektor Lönekriterier kopplas till pedagogiska mål. rättvisare och tydligare löneutveckling Delmål 7 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Tidsram Ansvarig Hösten 2012 Rektors uppfölj av aktivitet Marknadsansvarig/rektor Mäter antal elevbesök på vår skola Övr kommentarer Granny goes street Nöjesevent i Falun Utbildning elevambassadörer Sept Sept Marknadsansvarig Central utbildning NTI/ITG Öppet hus Nov-jan Marknadsansvarig Omvalsperiod April- Marknadsansvarig

22 Sida 21 av 22 maj Gymnasiemässa Maj Marknadsansvarig *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Temaarbete skolnivå: -samarbete, -antikränkning och likabehandling, - miljö, - internationalisering Uppstart av miljöråd: Lärare + intresserade elever -Genomföra temadag om miljö -Utbildning för eleverna i miljörådet Kompetensutveckling på skolnivå: -Visionsarbete: Stöd från konsult, totalt 2,5 dagar utspritt på 3 månader. Målet är att arbeta fram en egen tolkning av NTI vision som stärker Faluns position -Formativ bedömning: Fortsatt arbete utifrån C. Lundahls, J. Hatties, D. William och J. Steinbergs forskning Johan Broman Rektor

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2

Program Åk1 Åk2 Åk3 Åk4. Naturvetenskapsprogrammet 30 20 18 2 Innehållsförteckning Mikael Elias Teoretiska Gymnasium SundsvallInnehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående års rapport...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015

Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 Eksjö kommun 2014-06-11 Kommunstyrelsens styrkort BUS Handläggare: Katarina Norén Utvecklingsledare Barn- och ungdomssektorn Styrkort för utveckling och omsorg om barn och unga läsåret 2014-2015 För att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Stockholm 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 3 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Gävle. Kvalitetsrapport

Gävle. Kvalitetsrapport Gävle Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 23-24 Innehåll Inledning Beskrivning av grundfakta för Plusgymnasiet Gävle... 3 Historik, fakta, organisation, elever, personal... 3 Utbildningar... 3 Elever...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Kvalitetsredovisning 2014-2015 Sjölins Gymnasium Södermalm Innehållsförteckning 1. Information om huvudmannen 3 2. Information om vår skola 3 3. Skolans förutsättningar 4 3.1 Personal 4 3.2 Elever 5 4.

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Norrköping. Kvalitetsrapport

Norrköping. Kvalitetsrapport Norrköping Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll 1 Inledning Beskrivning av Plusgymnasiet i Norrköping... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 3 Elever... 3 Personal... 4

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014

Huvudmannarapport. IT-Gymnasiet 2014 Huvudmannarapport ITGymnasiet 2014 1 Inledning IT#Gymnasietharfunnitsiöver16år.Intressetförvårautbildningarblandelevernahar varitstabilöverårenochvivetattdetrivsochattdekännersigtryggapåvåraskolor. Arbetsmarknadenefterfrågarvåraeleverskompetens.Idagutbildasdetförfåelevertill

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola

Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Systematiska kvalitetsarbete 13-14 grundskola Innehållsförteckning Uppgifter om grundskolorna 140115.............................. 2 1. Normer och värden...................................... 3 1.1 Nuläge.................................................

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer