Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår 2011-12"

Transkript

1 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Falun Läsår

2 Sida 1 av 22 Innehåll Förord 2 Om NTI-gymnasiet 2 Vår vision 3 Vårt mål 3 Vårt kvalitetsarbete 3 Historik 4 Program 4 Lokal 5 Finansiering 5 Formella studieresultat 6 Andel slutbetyg 6 Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 6 Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) 6 Genomsnittligt slutbetyg 6 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 7 Upplevd kvalitet 7 Elever 7 Nöjdkundindex 7 Rekommendationsgrad 7 Trivselgrad 7 Trygghetsgrad 7 Lärmöjligheter 8 Medarbetare 8 Medarbetarindex 8 Attraktionskraft 8

3 Sida 2 av 22 Engagemang 8 Analys av utfall 9 Arbetsplan för läsåret 2012/ Förord Som rektor har jag nu genomfört mitt första läsår på NTI Gymnasiet i Falun. Det har varit ett intensivt och ett intressant år med många utmaningar, inte minst när det gäller elevers rätt att nå målen i utbildningen. Jag upplever att skolan har alla möjligheter och förutsättningar att utvecklas där alla elever ska nå målen. Första gången jag klev in på skolan så möttes jag av ett härligt klimat bland elever och personal. Ett år senare så kan jag konstatera att det är vårt signum, en skola för alla, där man får vara den man är, oavsett bakgrund och förutsättningar. Under året har vi påbörjat arbetet med att fokusera elevernas lärande och resultat på skolnivå. Vi har också fortsatt att stärka och värna den trygghet som råder på skolan. Under kommande år ska vi fortsätta med att synliggöra elevernas lärande och också utveckla en kultur där det är coolt att plugga och lyckas, samtidigt som misslyckande också har sin plats Som ledare för skolan vill jag se att alla elever inom fem år når målen i våra utbildningar under tiden på NTI Gymnasiet i Falun. Johan Broman Rektor Falun i augusti 2012 Om NTI-gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan NTI har sedan starten bedrivit distansutbildningar inom elektronik och teknik samt IT och data på uppdrag av kommuner, näringsliv och privatpersoner.

4 Sida 3 av 22 Förutom att NTI är en av Sveriges största utbildningsanordnare inom vuxenutbildning har även företaget sedan början av 2000-talet bedrivit gymnasieutbildning. Huvudinriktningen har varit inom media och data men har under senare år även omfattat teoretiska utbildningar. NTI-gymnasiet har idag ca 3000 elever fördelade på 14 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Skolan ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningskoncern för såväl privat som offentlig verksamhet. I verksamheten, som sträcker sig från förskola till högskola, finns omkring elever och deltagare, över 240 enheter och medarbetare. Vår vision Kunskapsutveckling, entreprenörskap och trygghet skapar den bästa och mest inspirerande skolan för oss som vill äga framtiden. Vår verksamhetsidé NTI-gymnasierna erbjuder utbildningar för elever med intresse för IT, media och handel. Vårt mål Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa IT-relaterade utbildningar. Detta innebär bland annat att alla våra elever ska nå grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier alternativt nå yrkesexamen och att minst 95% av eleverna tre år efter avslutad utbildning på NTI-gymnasiet ska vara studerande eller yrkesverksamma. Vårt kvalitetsarbete Vårt kvalitetsarbete handlar om att tydliggöra hur vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver i arbetslivet och som samhällsmedborgare, både kunskapsoch värdegrundsmässigt. Arbetet bygger på en tydlig målsättning för hela verksamheten och för varje enskild enhet. Systematiskt och metodisk försöker vi ständigt tydliggöra vad vi gör, varför och vart det leder. Varje läsår genomförs, förutom intervjuer, observationer, betygs- och resultatsanalyser, en webbaserad brukar- och medarbetarundersökning där elever och medarbetare bedömer vad de tycker fungerar bra, vad som behöver förbättras och det förbättringsarbete som genomförts. Därefter analyserar elever, personal och skolledning resultaten samt diskuterar och föreslår förbättringsåtgärder. Efter att rektor beslutat om vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, genomförs de flesta av åtgärderna under höstterminen för att följas upp vid nästa brukar- och medarbetarundersökning.

5 Sida 4 av 22 Vart tar eleverna vägen? Varje år mäter vi resultatet av utbildningen på lång sikt (exempelvis genom andelen som får jobb, alternativt studerar vidare på högskola eller universitet) för att se om det vi erbjuder är relevant vad gäller utbud och kvalitet i undervisningen. I januari 2012 undersökte NTI-gymnasiet hur det gått för de elever som gick ut NTIgymnasiet Eskilstuna, Göteborg Kronhusgatan, Göteborg Södra Hamngatan, Luleå, Malmö, Stockholm och Sundsvall 2008, d.v.s. för tre år sedan. Undersökningen visar bland annat att: Andel som studerar vid högskola/universitet: 28% Andel som antingen studerar eller yrkesarbetar: 89% Andel som anser sig vara väl förbered för högre studier: 60% Andel som anser sig vara väl förbered för arbetslivet: 48% Andel som uppfattade undervisningen som mycket bra eller bra: 67% Andel som uppfattade lärarna som mycket bra eller bra: 88% Andel som uppfattade kamraterna och stämningen som mycket bra eller bra: 83% OM NTI-gymnasiet Historik Skolan startade läsåret 2005/2006. Skolan har som mest haft närmare 200 elever. Läsåret 2011/2012 började 142 elever och på slutet av läsåret fanns 155 elever efter en stadig ökning under hösten Ungefär 50% av personalen har arbetat på skolan minst 3 år. Nuvarande rektor är den 8:e i raden sedan starten 2005 (tillträdde i april 2011). Skolans kännetecken är en plats där alla får vara den man är. Vid årliga undersökningar ligger värdet för trygghet högt vilket vittnar om elevernas trivsel. Program El- och energiprogrammet med fördjupning i dator- och nätverksteknik Estetiska programmet med fördjupningar inom Film/TV, Grafisk kommunikation samt journalistik och skrivande. Teknikprogrammet med fördjupningar inom spelprogrammering och högskoleförberedande (ingenjör)

6 Sida 5 av 22 Elprogrammet med inriktning nätverksteknik, programmering och högskoleförberedande Mediaprogrammet med inriktning grafisk kommunikation, rörlig bild och textkommunikation Elever Under läsåret har skolan haft ett genomsnitt på 153 elever Personal Skolan leds av rektor. I skolans ledningsgrupp ingår förutom rektor, administratör, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt två arbetslagsledare. Två arbetslag, Media och El/Teknik leds av arbetslagsledarna som också är tillika lärare. Antal lärare: 14 (13,3 tjänster) Andel behöriga lärare: 50% Andel obehöriga lärare under utbildning: 0% Antal lärare/100 elever: 8,7 Antal övrig personal/100 elever: 1,9 Lokal Vår skola är belägen i lokaler på tre ställen i Bergströms galleria i Falun. Total yta är ca 1000 kvm. Eleverna har i årliga undersökningarna sagt att lokalerna i sig är okej men att det är för trångt med elevutrymmen. Vi håller f.n. på att undersöka möjligheterna för en flytt till andra lokaler. Vi ser en tendens att antalet elever kommer att öka närmaste åren och då behövs även fler större lektionssalar som rymmer större klasser, ökade elevytor och om möjligt en elevcafeteria. Tillfälligt under kommande läsår bygger vi en filmstudion i en lokal ca 200 m från ordinarie skolbyggnad. Finansiering Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter eller andra kostnader för eleverna själva. Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch på skolan är avgiftsfritt.

7 Sida 6 av 22 Formella studieresultat Andel slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 91% 88% 88% 74% EC 90% 92% 97% 90% Totalt 91% 90% 93% 82% Andel grundläggande behöriga till högskola av slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 78% 48% 72% 58% EC 40% 75% 77% 49% Totalt 59% 62% 74% 53% Fullföljt inom 4 år (jämförande bakåt, totalt och per program) Genomsnittligt slutbetyg 11/12 10/11 09/10 08/09 MP 14,17 11,7 13,9 12,6 EC 10,38 12,8 11,0 10,9 Totalt 12,28 12,25 12,45 11,75 Resultat Nationella prov HT 2011 och VT 2012 i procent i jämförelse med kursbetyg i Svenska, Engelska och Matematik 2012 i procent Se bilaga 1

8 Sida 7 av 22 Kursbetyg 2012 för samtliga kurser per program, Se bilaga 2 Upplevd kvalitet NTI-gymnasiet genomför årligen undersökningar av hur verksamheten upplevs av både elever och personal. Arbetet sker för hela AcadeMedia i samarbete med Markör och Svensk kvalitetsindex och mäter förtroendet för skolan, men även hur vi uppnår de kärnvärden vi strävar mot. Elever Nöjdkundindex 2012: : : 72 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola upplever är din skola? Rekommendationsgrad 2012, , ) 75 Trivselgrad (2012, ) 84 Trygghetsgrad 2012: : 89

9 Sida 8 av 22 Lärmöjligheter (tidigare kunskapsindex) 2012: : 79 Medarbetare Medarbetarindex ,5 2011: 46,6 2010: 46,4 Tänk på all erfarenhet du har av att arbeta på din arbetsplats. Hur nöjd är du? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats i relation till dina förväntningar? Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete på din arbetsplats jämfört med en ideal arbetsplats där du skulle vilja jobba? Attraktionskraft 2012: 83, Jag arbetar gärna kvar på min arbetsplats i minst 1 år till. Jag kan rekommendera den verksamhet som min arbetsplats tillhör som arbetsgivare. Min arbetsplats bedriver en verksamhet som jag gärna rekommenderar till våraelever/ studenter/ föräldrar/ kunder. Engagemang

10 Sida 9 av , 85,6 2011) Jag känner mig motiverad i mitt arbete. Jag är villig att göra en extrainsats om det behövs. Hur nöjd är du med den utmaning som ditt arbete på minarbetsplats ger? Jag upplever mitt arbete som viktigt och meningsfullt Analys av utfall Formella Studieresultat Resultaten för de olika programmen har varierat över tiden. Ser man på skolnivå så har det saknats en tydlig struktur kring systematiskt arbete med elevernas resultat. Det finns heller inga tydliga spår av analyser där skolledning och lärare diskuterat utfallen för varje år. Lärarna har överlag ett stort engagemang för att stödja eleverna i deras arbete. Dock behövs det mer formella verktyg (Formativ bedömningsprocess etc.) för att synliggöra elevernas lärande tidigt i utbildningen. Lärarbyten genom åren har också bidragit till en bristande kontinuitet för vissa elevgrupper och ämnen. Det har också påverkat rättsäkerheten negativt vid betygssättning för eleverna. Nuvarande rektor är den 8:e (inräknat tidigare bitr. rektorer) i raden sedan starten De frekventa bytena av skolledare har också en starkt bidragande orsak till att mål och resultat inte behandlats utifrån krav och förväntningar enligt styrdokumenten. Vilka åtgärder har vidtagits innevarande år? Individnivå Fokus på IG Vi har under året fokuserat elever med IG från avslutade kurser. Arbetet har gett varierande resultat. Det är svårt för elever i årskurs 3 som har med sig IG från både årskurs 1 och 2, att på ett läsår rätta till problemen. Gruppnivå Ämnesintegrering Inom programmen har ämnesintegering påbörjats inom olika ämnen. Detta har resulterat i att eleverna får en bättre sammanhängande bild av hur delar bildar helheter.

11 Sida 10 av 22 Vi har också börjat med sambedömning av nationella prov för att åstadkomma säkrare bedömningar Skolnivå Kontinuerlig uppföljning av resultat Rektor och skolledningen har under året utvecklat en rutin för att synliggöra elevernas resultat i alla kurser. Uppföljningen sker månadsvis där lärarna i schoolsoft rapporterar status för respektive elev (Se bilaga 3). Syftet är att synliggöra för elever och vårdnadshavare (individuell uppföljning) och även på skolnivå avseende kvalitet i kurserna. Resultaten för åk 3 inom Mediaprogrammet ligger på en acceptabel nivå men kan fortfarande höjas. Rektor och berörda lärare har haft flertalet EVK för att stödja elever med IG. Det har till del hjälpt situationen i år. Resultaten för åk 3 inom Elprogrammet har sjunkit drastiskt och är undermåligt i jämförelse med tidigare år. Skolan har försökt att göra det bästa i olika samtal med eleverna. Utan dessa insatser hade resultatet varit ännu lägre. Vi har vidare arbetat med olika temadagar kring likabehandling och antirasism, entreprenörskap samt samarbetsövningar. Vi har där blandat klasserna och årskurserna för att på så vis främja skolans positiva klimat. Både elever och personal har uppskattat den här typen av arbetssätt. Däremot behöver vi förtydliga tematiska arbeten kopplat till styrdokumentens mål i läroplan och ämnesplaner. Rektor har påbörjat arbetet under läsåret med auskultationer hos lärarna med efterföljande feed-back (feed-forward). Även vissa lärare har påbörjat auskultation hos varandra. Detta kommer att utvecklas under kommande läsår. För lärarna har vi under året påbörjat kompetensutveckling i formativt förhållningssätt. Vi har använt oss av Christian Lundahl, Dylan Williams och John Hatties forskning. Arbetet fortsätter under kommande läsår. Som rektor kommer jag att fördjupa mig i pedagogiska samtal med lärarna kring den pedagogiska processen utifrån forskning, lärarnas erfarenhet och inte minst styrdokumentens riktlinjer, närmast Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. I samverkan med NTI Gymnasiet i Sundsvall så har vi startat ett matematikprojekt som syftar till att öka elevernas resultat på sikt. Våra gemensamma matematiklärare har träffats och tillsammans diskuterat problem och möjligheter. Forskaravdelningen inom didaktisk matematik på Högskolan i Gävle träffade lärarna under en förmiddag för att gå igenom det senaste inom forskningen. Learning studies lyfts fram som ett tydligt förhållningssätt där lärarna behöver samarbeta kring matematiken och variera

12 Sida 11 av 22 utbildningsmetoderna för att nå elevernas inlärningsstilar. Projektet fortsätter under kommande läsår. Organisationsnivå Inom hela NTI har vi tillsammans med huvudmannen arbetat fram tydliga mål, enligt de s.k. sju målen. Vi har också synliggjort och delat med oss av olika verktyg, t ex auskultationer (kollegialt lärande), pedagogiska samtal och pedagogisk uppföljning av resultat. Vi har också inom organisationen tagit fram en tydlig rutin för att säkerställa utredning och beslut om åtgärder för elever med särskilda behov. Generellt inom NTI så finns det en positiv anda och attityd som genomsyrar alla ledningsnivåer från VD-VC-RC-rektor, för att skapa den bästa tänkbara och framgångsrika skolan inom närmsta åren. Varför ser resultaten ut som de gör (framgångs- respektive motgångsfaktorer) Framgångar Tryggheten på skolan har sin förklaring i att personalen har en gemensam syn på att vårt uppdrag är att utbilda eleverna. Både skolledning, lärare och andra funktioner finns alltid tillgängliga under skoltid vilket är en trygghet för eleverna. Motgångar De motgångar som skolan fortfarande lidit under året är de elever som tidigare inte klarat kurserna och inte heller lyckats under året. Det tål att upprepas igen att det är svårt att rätta till delar som ligger både ett och två år bakåt i tiden. Skolan ska under kommande år vända den negativa trenden för att på sikt (fem års period) se att elever med underkända betyg ska mer vara sällsynt. NMI : Värdet har ökat markant. Orsaken bedöms vara att vi under året påbörjat att strukturera upp en skola som till stor del varit splittrad och ledarlös i olika perioder. Personalen har arbetat intensivt och också sett goda resultat av sitt arbete. Årets NMI är inte helt jämförbar med tidigare år eftersom frågor om huvudmannen och koncernen inte fanns med i årets undersökning. Vid samtal med personalen anger man att kritik tidigare riktats mot huvudmannen med anledning av frekventa ledarbyten mm och som då avspeglats i tidigare NMI resultat.

13 Sida 12 av 22 NKI Värdet för NKI har ökat till motsvarande nivå för Framförallt så har trygghetsfaktorn ökat och även nöjdheten med lärarnas insats. Studieron och information om studierna är några viktiga områden som skolan ska fortsätta fokusera för högre resultat. Analys av resultat på ämnesnivå Under året har det funnits en del problem i gruppdynamiken i några av klasserna. Detta har också avspeglat sig i studieron och studieresultaten. Lärarna har i dessa fall gjort ett stort arbete med att vända negativa beteenden till att få ihop grupperna på ett mer samstämmigt vis. För en av klasserna kallades även föräldrarna för att uppmärksamma den låga motivationen av att studera. Med föräldrarnas stöd och lärarnas fokus på resultaten så blev det bättre innan vårterminens slut. Konsekvensen är att många elever sitter med IG/F som skolan gör en särskild plan för kompletteringar/prövningar under kommande läsår. Det har också framkommit att det saknats tid i en del kurser vilket påverkat resultaten negativt. Detta har rättats till inför kommande läsår. För årskurserna 2 och 3 så har många elever haft flera IG med sig sedan tidigare. Det har gjort att eleverna kommit i ofas och skolan har hittills gjort försök att lappa o laga så gått det går. I det strategiska perspektivet så behövs en tydligare och kontinuerligare uppföljning som under året börjat arbetas fram. Generellt så behövs en genomgång av samtliga ämnen för att peka på framgångsfaktorer där eleverna lyckas och i de kurser som är svårare. Detta arbete startar inledningsvis under september månad kommande läsår. Analys av resultat för nationella prov Vi ser fortfarande att matematikresultaten överlag sjunker. I en diskussion med matematiklärararna så anger man att eleverna oftast nöjer sig med E för att uppnå godkänt. Lärarna ser stora utmaningar i att motivera eleverna. Vi ser det angeläget att finna nya arbetssätt för lärarna som stimulerar matematiken. Detta arbete fortsätter under läsåret i form av projekt tillsammans med NTI i Sundsvall. Analys Värdegrundsarbete Oktober

14 Sida 13 av 22 Temadag med fokus på plan för kränkande behandling och likabehandlingsplan genomfördes. Eleverna arbetade i grupper fram underlaget tillsammans med personalen. För kommande läsår så genomförs motsvarande dag tidigt i september. December Genomfördes en hel veckas tema med titeln Samarbete och entreprenörskap. Eleverna indelades i blandade grupper mellan årskurser och klasser. Resultatet av veckan varierade. Vissa grupper hade svårt att samarbeta och nå målet medans andra grupper arbetade effektivare. En viktig slutsats är att vi som skola behöver undervisa eleverna i hur individer och grupper fungerar och inte minst stödja grupperna tydligare under genomförandet. Som en följd av detta så genomfördes några fortbildningstimmar för personalen angående gruppdynamik enligt FIRO teorin (Will Schutz). Februari Genomfördes en temadag mot rasism och diskriminering. Vi hade bl. a föreläsare från RFSL. Dagen blev mycket uppskattade med hög närvaro hos eleverna. Vi kommer att genomföra motsvarande nästa läsår. April Genomfördes en dag med samarbetsövningar med blandade grupper. Eleverna överlag var nöjda och önskar mer av lärande över klassgränserna. Framgångsrika gemensamma aktiviter borde stödja tanken med att integrera mer av ämnen och elevgrupper fokuserat mot läroplan, programmål och ämnesplaner. Utfall av aktiviter Utfallet av ovan aktiviteter kan direkt kopplas till det höga trygghetsvärdet som både mäts vid NKI och interna utvärderingar. Eleverna anger både i undersökningar och vid dialog att skolan är en trygg plats där man får vara den man är och där alla har någon att umgås med. Vidare har vi dragit viktiga slutsatser av att vi bör fördjupat titta på hur eleverna ska förstå och lära mer av samspelet människor emellan. Det arbetet fortsätter vi med både i form av tematiskt arbete på skolnivå men och också på program- och ämnesnivå.

15 Sida 14 av 22 Arbetsplan för läsåret 2012/2013. NTI Gymnasiet Falun KVALITET Behörighet EC: 40% Utfall 2012 Enhetens etappmål 2013 NTI totalt 2012 MP: 78% Betygspoäng EC: 10,38 Andel stud. och yrkesv. efter 3 år. MP: 14,17 EC: 60% MP: 78% EC: 13,5 MP: 14,17 EC: MP: Ingen uppgift Ingen uppgift 89 % Förädlingsvärde In: Ingen uppgift Ingen uppgift *** ATTRAKTIVITET Ut: Ingen uppgift Ingen uppgift *** NKI NMI 72,5 73 Fyllnadsgrad vs affärsplan Antal snitt: 21 elever/program Antal enligt affärsplan: *** Fyllnadsgrad: TE: 87% EE: 40% ES: 77% Fyllnadsgrad: TE: 90% EE: 50% ES: 80% *** Skolans huvudmål* Falun ska vara den mest framgångsrika skolan i regionen med hänvinsing till studieresultat. Alla elever ska inom en femårs period vara behöriga till högskola/universitet. Andelen som studerat vidare eller fått jobb efter 3 år ska vara 95%

16 Sida 15 av 22 *Skolans lokala huvudmål utifrån NTI:s övergripande mål. Systematiskt värdegrundsarbete Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandling/ kränkande behandling Fokusfråga 1* Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Har du blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar? Nej: 88% Nej: 95% Aktiviteter fokusfråga 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Temadagar i augusti och februari Antikränkningsteam Läsåret Mätning november/mars Veckovis uppföljning på mentorsträff/klassråd enligt fast agenda Synliggöra rutiner för förebyggande/främjande/åtgärdande arbete enligt lagstadgade planer Mentorer Läsåret Mätning november/mars Rektor Läsåret Mätning november/mars Systematiskt värdegrundsarbete; Likabehandlings/ kränkande behandling Fokusfråga 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Total trivsel, bemötande och likabehandling Mycket nöjda: 58% Nöjda: 28% Mycket nöjda 75% Nöjda: 20% Årlig mätning Aktiviteter fokusfråga 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Samma som ovan Elevrådets egna aktiviteter enligt plan Ex. LAN, BIO Elevrådet Läsåret Mätning november/april

17 Sida 16 av 22 Elevrådsordförande träffar ledningsgruppen för dialog Rektor En gång/månad * Fokusfrågorna tas fram i samråd med personal och elever. Kvalité Delmål 1 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Behörighet* 59% 65% Aktiviteter delmål 1 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Månadsvis uppföljning av resultat samt åtgärder Rektor Läsåret Ämneslärare rapporterar enligt särskild rutin Plan för IG/F prövningar Rektor Läsåret Uppföljningsmöten med mentorer/ämneslärare i oktober, januari och mars. *Värdet behörighet beräknas på följande sätt: Ta fram antal slutbetyg och beräkna andel behöriga slutbetyg av dessa. Delmål 2 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Betygspoäng EC10: 13,07 MP09: 11,99 EC10: 13,5 MP09: 12,5 Aktiviteter del mål 2 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Formativ bedömning: Kontinuerlig dialog och tydlighet mellan lärare/elev Pedagogiska samtal mellan lärare för sambedömning och integrering Lärare Läsår Mätning september Arbetslagsledarna Läsår Mätning september

18 Sida 17 av 22 (kollegialt lärande) Pedagogiska samtal och uppföljning mellan lärare och rektor Rektor Läsår Mätning september Delmål 3 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Andel studerande eller yrkesverksamma efter 3 år Inga uppgifter Aktiviteter delmål 3 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj av aktivitet Undersökning av elever som slutade 2009 Huvudmannen Läsåret Delmål 4 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Förädlingsvärde IN: Inga uppgifter UT: Inga uppgifter Aktiviteter delmål 4 Ansvarig Tidsram Rektors uppfölj. av aktivitet Attraktivitet Delmål 5 Utfall 2012: 72

19 Sida 18 av 22 NKI Etappmål 2013: 75 För att öka NKI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NKI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NKI positivt. Fokusfråga 1: Regelbunden information om hur det går i skolarbetet Utfall 2012 Mycket nöjda: 16% Nöjda: 31% Mål för 2013 Mycket nöjda: 40% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsra m Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Övriga kommentarer Information och dialog till eleverna om mål/kunskapsk rav samt studieresultat Ledord: Läsåre t Lärarna Enkät i oktober/mars Månadsvis uppföljning och rapportering till eleverna om studieresultat, både muntligt och skriftligt. -Elevinflytande -Formativ bedömning -Studieteknik Framförhållning med information om aktiviteter. Arbetslag/Skolledni ng Rutiner för framförhållning och informationsspridni ng Fokusfråga 2: Det råder arbetsro på lektionerna Utfall 2012 Mycket nöjda: 19% Nöjda: 39% Mål för 2013: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20 % Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektorsuppföljnin g av aktivitet Övriga kommentarer

20 Trygghet o Studiero på veckoagendan Ledarskap och kommunikatio n i klassrummet Läsåret Mentorer Mätning oktober/mars Läsåret Lärarna Mätning oktober/mars Sida 19 av 22 Uppföljning veckovis Lärarna eftersträvar studiero. Rapportering till rektor vid eventuella problem Fokusfråga 3: Elevytor Mål för fokusfrågan: Mycket nöjda: 50% Nöjda: 20% Aktivitet Tidsram Ansvarig Rektors uppföljning av aktivitet Ny lokal läsåret Rektor Förutsatt att vi kommer in i nya lokaler under vårterminen. Övriga kommentarer Fler elevytor, flera klassrum med större storlek, elever. Elevcafeteria. Delmål 6 Utfall 2012: 72,5 NMI Etappmål 2013: 75 För att öka NMI väljer skolan fokusfrågor att arbeta med ur den årliga NMI-mätningen. Frågorna följs upp i den centrala mätningen i mars samt i en lokal mätning i november. Denna lokala mätning bör enbart innehålla skolans fokusfrågor. Skolan väljer det antal frågor som skolan anser sig behöva arbeta med för att höja index totalt (se även kvalitetshjulet), d.v.s. de frågor med lågt utfall samt de frågor som skolan efter diskussion och utredning kommit fram till är de frågor som kommer påverka NMI positivt. Fokusfråga 1: Aktivitet Vision och värdegrundsarbet e Tidsra m HT 2012 Ansvarig Rektor/arb-lagsledare Mål för fokusfrågan: Rektors uppföljning av aktivitet Mätning i oktober Övriga kommentarer Kollegialt lärande Läsåret Rektor December/m Utveckla fokus på lärandet i

21 Sida 20 av 22 Pedagogiska samtal Arb.lagsledare aj våra möten Kollegialt lärande Auskultationer Läsåret Rektor/Arbetslagsledarna Mätning december/m aj Fokusera kommunikation och ledarskap Resursfördelning Läsåret Rektor Samtal i augusti och mars med lärarna utifrån schema och tjänstefördelnin g Löneöversynfortsatt utveckling av lönekriterier Läsåret Rektor Lönekriterier kopplas till pedagogiska mål. rättvisare och tydligare löneutveckling Delmål 7 Utfall 2012 Mål 2013 Uppföljning Fyllnadsgrad vs affärsplan Övergripande aktiviteter från MP* Skolbesök Tidsram Ansvarig Hösten 2012 Rektors uppfölj av aktivitet Marknadsansvarig/rektor Mäter antal elevbesök på vår skola Övr kommentarer Granny goes street Nöjesevent i Falun Utbildning elevambassadörer Sept Sept Marknadsansvarig Central utbildning NTI/ITG Öppet hus Nov-jan Marknadsansvarig Omvalsperiod April- Marknadsansvarig

22 Sida 21 av 22 maj Gymnasiemässa Maj Marknadsansvarig *Här redovisas större aktiviteter från elevrekryteringsplanen/ marknadsföringsplanen. Övriga arbetsområden; aktiviteter och uppföljning. Temaarbete skolnivå: -samarbete, -antikränkning och likabehandling, - miljö, - internationalisering Uppstart av miljöråd: Lärare + intresserade elever -Genomföra temadag om miljö -Utbildning för eleverna i miljörådet Kompetensutveckling på skolnivå: -Visionsarbete: Stöd från konsult, totalt 2,5 dagar utspritt på 3 månader. Målet är att arbeta fram en egen tolkning av NTI vision som stärker Faluns position -Formativ bedömning: Fortsatt arbete utifrån C. Lundahls, J. Hatties, D. William och J. Steinbergs forskning Johan Broman Rektor

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2016 / 17

Kvalitetsrapport 2016 / 17 MALMÖ Kvalitetsrapport 2016 / 17 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!!

!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$! lokal%arbetsplan%2013/2014%för!!!!!! Kvalitetsrapport,2012/2013,och$ lokal%arbetsplan%2013/2014%för Förord 1. Om#NTI#gymnasiet)$ NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Sundsvall Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sundsvall läsår 2011-12 Förord Under det gångna året

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södra Hamngatan Göteborg Läsåret 201112 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Södra Hamngatan Förord Skolan har sedan start 2003 varit en skola som kännetecknats av ett stort

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 2012-13 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Södertälje Läsår 20-13 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- 2 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet XXXX läsår 2011- Förord NTI gymnasiet Södertälje är en liten

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Luleå Läsår 2011-12 Förord Vi har nu avslutat vårt första år med den nya gymnasieskolan GY11 och sett vad det innebär konkret i verksamheten - för elever, personal och

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI Handelsgymnasiet Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI Handelsgymnasiet läsår 2011-12 Förord Läsåret 2011-2012 har varit väldigt händelserikt för NTI Handelsgymnasiet. Flytten till

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet, Sollentuna Läsår 2011-12 1 Kvalitetsrapport NTI-gymnasiet Sollentuna läsår 2011-12 Förord Jag är en mycket stolt rektor på NTI i Sollentuna. Stolt för att jag vet att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan

Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Kvalitetsrapport 2013/2014 samt lokal arbetsplan Innehållsförteckning 1. Om IT- Gymnasiet 1.1 Vår verksamhetsidé 1.2 Vår vision 1.3 Vårt mål 1.4 Vårt kvalitetsarbete 1.5 Våra strategier 1.6 Vart tar eleverna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om IT- Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades genom ett samarbete

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI- gymnasiet Malmö Läsår 2011-12 Studenten 2012 1 Kvalitetsrapport NTI- gymnasiet Malmö läsår 2011-12 Förord Mitt första år som rektor på NTI gymnasiet i Malmö har varit oerhört

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12

Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm. Läsår 2011-12 Kvalitetsrapport för NTI-gymnasiet Stockholm Läsår 2011-12 1 Förord Läsåret 2011/12 var NTI Gymnasiet Stockholms nionde verksamhetsår. Under de första fyra åren utvecklades skolan från noll till 400 elever.

Läs mer

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12

Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Kvalitetsrapport fo r NTI-gymnasiet Umea 2011-12 Förord NTI Gymnasiet i Umeå ska vara en skola där elever och lärare möts för att tillsammans utvecklas så långt det bara är möjligt. Att skapa en sådan

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9723 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Örebro belägen i Örebro kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet Örebro har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25

!!!! Kvalitetsredovisning 2013/2014. Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson. Datum: 2014-09-25 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ansvarig chef: Tomas Abrahamsson Datum: 2014-09-25 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College arbetar i ett årshjul som styr vilka

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!2015/2016!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2015/2016 67 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9619 Hakan.stenstrom@academedia.se Ljud & bildskolan LBS AB Org.nr. 556485-1649 Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinsp Dnr 44-2015:9720 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Kristianstad belägen i Kristianstads kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3856 Fredrikshovs Utbildning AB Org.nr. 556883-4765 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Campus Manilla belägen i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Campus Manilla har

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9748 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Stockholms internationella restaurangoch hotellskola belägen i Stockholms kommun 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9695 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Karlstad belägen i Karlstads

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9697 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Falun belägen i Falu kommun

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013

Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Kvalitetsanalys för Pysslingen Grundskolor Alfaskolan 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag Prioriterade mål: 1. Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12

! Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 Huvudmannarapport Nordens Teknikerinstitut AB/ NTI-gymnasiet Läsår 2011-12 HuvudmannarapportNTI1gymnasietläsår2010111 1. Bakgrund Enligt 4 kap. 3 skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Dnr 44-2015:9628 Ljud & bildskolan LBS AB Hakan.Stenstrom@academedia.se Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i LBS Ljud & Bildskolan Borås belägen i Borås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9628

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4489 Skanskaskolan i Växjö AB Org.nr. 556743-5994 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Skanskagymnasiet belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut

fin Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Skolinspektionen efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings kommun Beslut fin Beslut Dnr 44-2015:9688 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Jönköping belägen i Jönköpings

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer