Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Vedevågs skola"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Vedevågs skola

2 Innehåll 1. GRUNDFAKTA RESULTAT Normer och värden Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Elevinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Enhetens egna prioriterade mål Skolinspektionens enkäter REKTORS SAMMANFATTNING PRIORITERADE ÅTGÄRDER PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD UNDERSKRIFT

3 3

4 1. GRUNDFAKTA 4

5 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Resultat: Årets enkät blev ej genomförd då situationen på skolan under enkätperioden var minst sagt rörig. Om enkäten hade genomförts under perioden hade resultatet troligen varit nedslående då studieron och den övriga miljön på skolan inte var trygg för eleverna. Den personal som då arbetade i åk 4-6 gjorde sitt allra yttersta för att skapa en trygg miljö för eleverna men nådde inte ända fram. Analys: Under mentorssamtalen under vårterminen då situtationen i åk 4-6 stabiliserats upplever eleverna att de är trygga på skolan och att studieron förbättrats. Vi kan också se att elevernas hela skoldag har förbättrats då et tillbud- och olycksfallsrapporter minskat kraftigt under vårterminen. Stabila, trygga och tydliga vuxna har skapat en trygghet för eleverna. Dock krävs ett fortsatt arbete för att stabilisera situationen på skolan och vidtar följande åtgärder. Åtgärder: Utifrån den situation vi haft på Vedevågs skola under läsåret behöver vi fortsätta arbeta med trygghet och studiero för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Utifrån detta satte vi upp följande mål på Vedevågs skola i planen mot kränkande behandling. På Vedevågsskola skola strävar alla mot att skapa en social gemenskap som ger trygghet, studiero och lust att lära. Målkriterier: Målet är uppnått när eleverna uttrycker i enkäter, spontant och vid handledning att de känner sig trygga på skolan. Målet är uppnått när personalen kan observera att et konflikter är få och aktiviteter inte går överstyr. Målet är uppnått när personalen kan observera att eleverna är trygga och trivs på skolan. Målet är uppnått när föräldrar uttrycker i föräldraenkäten att deras barn trivs i skolan. Aktiviteter: Vi arbetar aktivt med värdegrund i alla klasser Vi utvecklar arbetet med Trygghetsteam på skolan Vi kopplar en konsekvenstrappa till våra ordningsregler 5

6 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Resultat: Skolår Resultat i nationella prov skolår 3 (jämför med ) Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F 1 Delprov F 2 Delprov G 1 Delprov G 2 Matematik % % % % % % % % % Pojkar % % % % % % % % % Flickor % % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % % Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G Delprov H Svenska % % % % % % % % Pojkar % % % % % % % % Flickor % % % % % % % % Totalt % % % % % % % % SVAS Delprov A Delprov B Delprov C % % % Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G % % % % Delprov H Pojkar 0 0 0% 0 0 ##### 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% Flickor % 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% % % % Totalt % 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% % % % % - Enhetens sammanlagda måluppfyllelse för skolår 1-5 Bedömd måluppfyllelse Klass: 1-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 100% 100% 100% MA 86% 89% 88% SV 100% 71% 82% SVA 0% 0% 0% BI 57% 78% 69% FY 0% 0% 0% KE 0% 0% 0% GE 57% 78% 69% HI 0% 0% 0% RE 0% 0% 0% SH 0% 0% 0% BL 0% 0% 0% HKK 0% 0% 0% IDH 100% 91% 95% MU 100% 100% 100% SL 0% 0% 0% TK 0% 0% 0% Bedömd måluppfyllelse Klass: 2-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 88% 100% 93% MA 88% 100% 93% SV 86% 100% 91% SVA 100% 100% 33% BI 75% 83% 79% FY 0% 0% 0% KE 0% 0% 0% GE 75% 67% 71% HI 0% 0% 0% RE 0% 0% 0% SH 0% 0% 0% BL 88% 100% 93% HKK 0% 0% 0% IDH 100% 100% 100% MU 88% 83% 86% SL 0% 0% 0% TK 0% 0% 0% 6

7 Bedömd måluppfyllelse Klass: 3-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 83% 80% 82% MA 83% 80% 82% SV 80% 60% 70% SVA 100% 0% 50% BI 100% 80% 91% FY 0% 0% 0% KE 0% 0% 0% GE 67% 80% 73% HI 0% 0% 0% RE 0% 0% 0% SH 0% 0% 0% BL 100% 80% 91% HKK 0% 0% 0% IDH 83% 80% 82% MU 100% 83% 92% SL 100% 67% 83% TK 0% 0% 0% Bedömd måluppfyllelse Klass: 4-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 50% 100% 67% MA 89% 100% 93% SV 67% 100% 79% SVA 0% 0% 0% BI 89% 100% 93% FY 0% 0% 0% KE 0% 0% 0% GE 89% 100% 93% HI 89% 100% 93% RE 89% 100% 93% SH 89% 100% 93% BL 78% 100% 86% HKK 0% 0% 0% IDH 91% 83% 88% MU 73% 83% 76% SL 73% 100% 82% TK 89% 100% 93% Bedömd måluppfyllelse Klass: 5-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 50% 63% 60% MA 50% 75% 70% SV 50% 100% 88% SVA 0% 0% 0% BI 50% 75% 70% FY 0% 0% 0% KE 0% 0% 0% GE 50% 75% 70% HI 50% 75% 70% RE 50% 75% 70% SH 50% 75% 70% BL 67% 89% 83% HKK 100% 88% 90% IDH 100% 88% 90% MU 33% 78% 67% SL 67% 78% 75% TK 100% 88% 90% 7

8 - Betygsspridning i nationella provresultat ma, sv, eng i skolår 6 Matematik Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A % % % % % % Pojkar % 3 38% 1 13% 1 13% 1 13% 0 0% Flickor 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% Totalt % 5 42% 3 25% 1 8% 1 8% 0 0% Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Svenska % % % % % % Pojkar 8 0 0% 0 0% 2 25% 4 50% 1 13% 0 0% Flickor 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% Totalt % 1 8% 4 33% 5 42% 1 8% 0 0% Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Engelska % % % % % % Pojkar 8 0 0% 2 25% 2 25% 1 13% 1 13% 1 13% Flickor 4 0 0% 1 25% 0 0% 1 25% 1 25% 1 25% Totalt % 3 25% 2 17% 2 17% 2 17% 2 17% - Enhetens sammanlagda måluppfyllelse (minst betyg E) för skolår 6 (utifrån betyg) Bedömd måluppfyllelse Klass: 6-VE Ämne Flickor Pojkar Totalt EN 70% 100% 79% MA 86% 100% 91% SV 100% 100% 100% SVA 0% 0% 0% BI 100% 100% 100% FY 100% 100% 100% KE 100% 100% 100% GE 70% 100% 79% HI 70% 100% 79% RE 70% 100% 79% SH 70% 100% 79% BL 100% 75% 93% HKK 100% 100% 100% IDH 70% 100% 79% MU 70% 75% 71% SL 80% 100% 86% TK 100% 100% 100% Analys och åtgärder: Resultaten för läsåret ligger i nivå med fjolårets resultat. På mellanstadiet är detta glädjande att eleverna har haft en kunskapsprogression under året då höstterminen var turbulent för dessa elever. I de klasser som gjort nationella prov kan vi också se att resultaten inte är tillfredsställande i åk 3. I vår analys kan vi se att dessa elever har lidit av många lärarbyten under sin skolgång vilket också speglar av sig i resultaten. Men här kan vi också se att elevernas progression tagit fart under våren och även om många elever är på gränsen så klarar dessa kunskapskraven för åk 3. Det blir ett viktigt arbete att arbeta vidare med denna elevgrupp så att de även når minst betyget E i åk 6. 8

9 Under våren har skolan fått många nyanlända elever och arbetet med att integrera dessa elever tidigt i klassen har gjort att fler nyanlända elever finns med i bedömningsmatrisen i år än förra året. Detta gör att resultaten för enheten ser sämre ut än vid samma tid förra året. Undantar vi dessa elever så är resultaten likvärdiga mot förra årets resultat. Vid den gemensamma analysen av resultaten kan vi se att vi arbetar så långt det är möjligt med ämnesbehöriga lärare i alla ämnen vilket är positivt. Det enheten måste arbeta med framöver för att förbättra resultaten är att fortsätta arbetet med läsning som varit ett av våra prioriterade mål under läsåret. Men framförallt måste vi arbeta med fokus och uthållighet på lektionerna. Vi måste arbeta med elevernas syn på skolarbete och våra förväntningar på vad eleverna klarar. I dag finns på skolan en bristande studiekultur hos eleverna och denna måste vi arbeta med att skapa. Här blir vårt ledarskap oerhört viktigt för att skapa denna kultur. Vi måste genom ledarskapet visa att skolan är viktig och vad skolans uppdrag är och att vi förväntar oss av eleverna att de klarar av detta. Vi måste bli tydliga med våra förväntningar på eleverna och vi behöver arbeta gemensamt på enheten för att tydliggöra dessa förväntningar så att alla arbetar efter samma agenda. 9

10 2.3 Elevinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Resultat: Vad anser föräldrarna om: Årets res. Årets res. Förra året Förra året Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Personalen på skolan har positiva förväntningar på mitt barns kunskap och lärande. I skolan uppmuntras mitt barns nyfikenhet och lust att lära. Jag får information om de mål som styr verksamheten. Jag får information om mitt barns utveckling och lärande. Jag känner mig delaktig i mitt barns skolarbete. Sällan/ Ofta eller aldrig % alltid % Sällan/ aldrig % Ofta eller alltid % 28,6 71,4 10,5 89,5 42,9 57,1 5,3 94,7 14,3 85,7 10,5 89,5 Jag uppfattar att det finns arbetsro i skolan. 42,9 57,1 26,3 73,7 Mitt barns skola har en bra miljö och 57,1 42,9 utrustning för lärande. Mitt barn trivs i skolan Mitt barn känner sig tryggt i skolan Mitt barn får ett bra bemötande av skolans personal. Jag är nöjd med mitt barns skola. 28,6 71,4 10,5 89,5 Analys: Pga mycket låg svarsfrekvens trots påminnelser är detta resultat svårt att analysera. Årets resultat anser inte vi speglar verksamheten i skolan. Åtgärder: Hitta arbetssätt för att höja et svarande på nöjdhetsenkäten. 10

11 2.4 Enhetens egna prioriterade mål Mål: Alla elever ska ha lärt sig läsa när de slutar åk 1 Resultat: Vi har inte nått målet då alla elever i åk 1 inte bedöms nå kunskapskraven i åk 3. Analys: För att nå målet behöver vi redan i förskoleklass på ett tydligare sätt börja arbeta med läsning. Vi behöver också få en tidigare avstämning i åk 1 var eleverna befinner sig när det gäller läsning. Åtgärder: Arbetet med målet går vidare men inte som ett lokalt prioriterat mål då detta blir ett kunskapskrav nästa läsår. Vi har under året också gjort en tydlig rutin för arbetet med bedömning av elevernas kunskaper både i läsning och skrivning. Denna rutin utgår från det nya bedömningsstödet och Nya språket lyfter. Mål: På skolan finns en tydlig strategi för mottagande och utbildning av nyanlända Resultat: Målet är delvis uppnått. Vi har en tydlig struktur för mottagandet och kartläggning. Analys: Under året har vi haft fokus på detta område. Under höstterminen hade vi en utbildning tillsammans med Karlstads Universitet och under våren har vi haft ett kollegialt lärande utifrån boken Stärk språket, Stärk lärandet av Pauline Gibbons. Detta har gjort att arbetet med nyanlända har utvecklats men att vi på långa vägar inte är framme. Vi behöver få en ökad kunskap om hur arbetet med nyanlända sker i varje klassrum. Åtgärder: Under kommande läsår kommer vi fortsätta arbetet med att förbättra arbetssättet runt nyanlända elever. Förberedelseklass kommer att tas bort och ersättas av ett flexiblare arbetssätt i arbetslaget där de nyanlända eleverna integreras ytterligare och blir en del av sin ordinarie klass från första dag. I arbetslaget kommer det då att finnas pedagoger som arbetar både i klass och i olika grupperingar med de nyanlända eleverna. Till detta behöver vi koppla kompetensutveckling så att pedagogerna får en ökad kunskap om framgångsrika arbetssätt för nyanlända elever. 11

12 2.5 Skolinspektionens enkäter 2016 Fyll i tabellen: Personalenkäten Elevenkäten Områden som utifrån enkäten pekar på ett gott resultat Elevinflytande Pedagogiskt ledarskap Bedömning och betygssättning Jag vet vem jag kan prata med Jag kan nå kunskapskraven Områden som pekar på att ett utvecklingsarbete behöver göras Rutiner Information om utbildningens mål Mina lärare förklarar vad vi ska göra På min skola finns det extrauppgifter Vårdnadhavarenkäten Elevhälsa Förhindra kränkningar Elevens utveckling Anpassning efter elevens behov Stimulans Sammanfattning och analys: Analysen visar att eleverna är mer positiva till skolan än personalen och föräldrarna. Totalt sett ligger vi under kommunen och samtliga skolenheter på många områden men jämför vi resultaten från 2012 så har dessa förbättrats avsevärt. Detta är en viktig parameter och visar att arbetet på skolan går framåt. Eftersom vi fortfarande ligger under övriga skolor på många områden behövs ett brett arbete för att förbättra oss men det är viktigt att vi prioriterar och inte gör allt på samma gång. Åtgärder: Som jag skrivit tidigare blir åtgärderna att jobba med ledarskapet på skolan. Att vi är tydliga med vad som förväntas av eleverna och att vi genom en tydlig struktur påvisar vikten av skolarbetet. 12

13 3. REKTORS SAMMANFATTNING Det har varit ett turbulent år på Vedevågs skola med många lärarbyten vilket skapat oro både i elevgrupper och i personalgruppen. Detta har inte stabiliserats än utan ett arbete fortsätter för att få behöriga lärare till Vedevågs skola. Utifrån denna bakgrund så är kunskapsresultaten tillfredsställande. Vi är inte nöjda men måluppfyllelsen är högre än vad vi förväntade oss i vissa elevgrupper. Utifrån detta kan vi också se att det funnits tider då eleverna inte känt sig trygga på skolan eller att de upplevt arbetsro på lektionerna. Detta kan vi bl. a se i skolinspektionens elevenkät. Under våren har detta förbättrats avsevärt och eleverna uttrycker i mentorssamtal att de är trygga på skolan och att studieron har förbättrats. Det vi behöver arbeta med under kommande läsår är den studiekultur som finns på skolan. Vi behöver bli tydligare med varför eleverna är i skolan och vad vi förväntar oss av dem. Detta är starkt kopplat till ledarskapet, att vi är tydliga ledare i klassrummet. Vi behöver utveckla oss i det pedagogiska ledarskapet och detta kommer vara ett fokusområde kommande läsår. Vi har under året diskuterat vårt mottagande och utbildning av nyanlända elever på Vedevågs skola. Vi har inte varit nöjda med sättet arbetat på och kommer utveckla detta till kommande läsår. Förberedelseklassen kommer att tas bort och eleverna kommer att tillhöra sin ordinarie klass från första dag. Sedan kommer det finnas pedagoger i arbetslaget som arbetar med de nyanlända eleverna, både i klass, och i andra konstellationer. För att kunna utföra detta arbete behöver vi utöka vår kompetens inom området så detta kommer vara det andra fokusområdet kommande läsår. 4. PRIORITERADE ÅTGÄRDER På skolan behöver vi arbeta med följande för att förbättra resultatet som helhet - Ledarskapet i klassrummet - Undervisning av nyanlända elever 5. PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD Sätts vid höstterminens start. 6. UNDERSKRIFT Johan Ringaby Rektor Vedevågs skola 13

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem Kvalitetsrapport Ekbackens fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Skola och hem... 4 3. Enhetens prioriterade mål... 5 4. Fritidshemmet... 7 5. Rektors sammanfattande

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 2015-08-17 Innehållsförteckning 1. Grundfakta sid. 3 2. Resultat sid.

Läs mer

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret

Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson. Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret Barn- och utbildning Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2015-2016 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 Mål... 3... 3 3A... 3 3B... 3 Nationella prov åk.3... 3 Åk.6...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan 2016-06-20 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola Fritidshem 2015-2016 Sammanfattning av resultat Analys Prioriteringar inför kommande år 1 Kvalitetsrapport 2015-2016 1. GRUNDFAKTA 2 RESULTAT 1.1

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar.

Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar. Skolförvaltningen PEDAGOGISK KARTLÄGGNING ETT VERKTYG FÖR OSS I SKOLAN I våra styrdokument står det att alla barn och elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för sitt lärande och sin personliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 13/14 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Resultatet av elev- och föräldraenkäterna visade ett mycket bra resultat.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: -Trygghetsteamet ska ha tid gemensamt, detta ska planeras in på vårt

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 6 Övriga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16

Stöcksjö skola. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Stöcksjö skola Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2015/16 Sammanfattning I början av läsåret har undertecknat tillträtt som rektor för Stöcksjö skola vilket inneburit att jag har lärt känna en ny skola

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Förbättringsplan år 2013/2014 för: Svartbäcksskolan

Förbättringsplan år 2013/2014 för: Svartbäcksskolan Förbättringsplan år 213/214 för: Svartbäcksskolan De mest prioriterade förbättringsområdena. 1. Pedagogiskt ledarskap 2. Elever med behov av särskilt stöd 3. Synliggöra lärandet Motivering till varför

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport 2015/2016. Gymnasiesärskolan. Beslutad. Lindesberg Reviderad

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport 2015/2016. Gymnasiesärskolan. Beslutad. Lindesberg Reviderad Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsrapport 2015/2016 Gymnasiesärskolan Beslutad Lindesberg 20160818 Reviderad 20160920 1 Systematiskt kvalitetarbete gymnasiesärskolan Kvalitetsrapport 2015-2016

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Årsanalys av Skolenkäten 2014

Årsanalys av Skolenkäten 2014 Enheten för statistik Pontus Bäckström RAPPORT 1 (13) Årsanalys av Skolenkäten 2014 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2014-2015

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-02-10 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2014-2015 1. Organisation Skolan består av flera byggnader. L-huset, M-huset, matsal, idrottshus,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit grundskolans uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt arbetslagens utvärdering

Läs mer

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys 14/15. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys 14/15 Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Förutsättningar... 3 Resultatet av årets verksamhet... 4 Normer och värden... 4 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 8 Arbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4978 Botkyrka kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skogsbacksskolan belägen i Botkyrka kommun 2(12) Tillsyn i Skogsbacksskolan har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2014-2015 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 2 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 3 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Andel elever i åk 3 som når målen i de olika delproven 2012. Antal elever var 89.

Andel elever i åk 3 som når målen i de olika delproven 2012. Antal elever var 89. Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3 år 2012 Sammanställning alla enheter A. av nationella mål Nationella proven i åk 3 Andel elever i åk 3 som når målen i de olika delproven 2012. Antal elever var

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017

Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Grundskoleavdelningen Rektorsområde Utsälje Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Utsäljeskolans åk 6-elever har i år presterat ett mycket gott. Alla elever klarade nationella proven i engelska,

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6 Kvalitetsrapport 2015 Persöskolan f-6 Persöskolan f-6, Kvalitetsrapport 2015 2(25) Inledning Denna kvalitetsredovisning avser verksamhetsåret 2014/2015 och beskriver processer, resultat och måluppfyllelse

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Banslättsskolan Resultat- och indikatorpalett 211 Post kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 Resultatpalett 211 Banslättsskolan Andel

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer