Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Fröviskolan /2013 1

2 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden Utveckling och lärande Elevinflytande och demokrati Enhetens egna prioriterade mål Rektors sammanfattande Prioriterade åtgärder Mål för kommande för kommande period 12 Sidan 2

3 1. GRUNDFAKTA Antal elever i varje årskurs samt fördelning mellan flickor och pojkar, Årskurs Pojkar Flickor Totalt Totalt antal elever elever på skolan har annat modersmål än svenska. På skolan finns 22 undervisande lärare (19,7 tjänst) samtliga lärare har högskoleexamen (förutom i modersmålsundervisning). Större delen av lärarna undervisar i det ämne där läraren har examen eller lärarlegitmation. 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade mål : - Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Enhetens mål: Att alla respekteras för den man är. Att ingen på skolan blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Resultat: Sammanställning av Trivselenkäten. Påstående: inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % Jag känner mig trygg i skolan 4,8 95,1 6,1 92,8 Skolarbetet gör mig så nyfiken 32,4 67,6 43,6 49,1 att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till 24,3 75,6 30,4 65,7 elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för 16,4 83,5 13,8 81,2 att nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 11 89,1 9,4 89,5 Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 19,5 80,5 13,8 84,5 3

4 Mina lärare förväntar sig att 5,5 94,5 5,5 85 jag ska nå målen i alla ämnen Det finns arbetsro i 34,7 65,2 28,7 69,6 klassrummet Det är lugnt på rasterna 12,4 87,8 Lärarna på min skola 13,4 86,6 behandlar oss elever på ett bra vis Det finns någon vuxen som 21,9 78,1 jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier / kränkningar Jag trivs i skolan 10,3 89,6 Merparten av eleverna ger uttryck för att de trivs och känner sig trygga på skolan. Fler elever upplever att lärarna tar hänsyn till eleverna åsikter. Det är även många elever som upplever att man blir behandlad på ett bra vis av lärarna. Det är en allt för stor andel elever som inte anser att det finns någon vuxen att vända sig till när det gäller trakasserier/kränkningar. Åtgärder: Skolans Elevhälsoteam arbetar mer förebyggande. Dels i klass men även genom att regelbundet träffar arbetslagen. Vi identifiera otrygga platser på skolan i samband med vår trivselenkät Trygghetsråd som består av elever, kurator och elevstödjade. Rådets funktion är att hjälpa oss med att uppmärksamma det vi inte ser och hör. Man pratar inte enskilda elever utan klass och mer generellt. Vill någon ta upp en elev gör man det tillsammans med kurator/elevstödjare. Trivselenkät görs även på vårterminen för att kunna se om förändringar vi gjort fått effekt. Arbeta med eleverna språk och självkänsla. 2.2 Utveckling och lärande Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Mål: BUN:s prioriterade mål : - Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. - Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år. Enhetens mål: Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar. 4

5 Resultat: 2011 Meritpoäng, slutbetyg för åk 9: 179,5 Meritpoäng, pojkar slutbetyg för åk 9: 160,4 Meritpoäng, flickor slutbetyg för åk 9: 209,3 (Nyanlända elever är medräknade i meritpoängen) Riksgenomsnitt, slutbetyg för åk 9: 210, Meritpoäng, slutbetyg för åk 9: 181,5 Meritpoäng, pojkar slutbetyg för åk 9: 157,4 Meritpoäng, flickor slutbetyg för åk 9: 202,1 (Nyanlända elever är medräknade i meritpoängen) Riksgenomsnitt, slutbetyg för åk 9: 211, Meritpoäng, slutbetyg för åk 9, 2013: 191,3 Meritpoäng, pojkar slutbetyg för åk 9, 2013: 174,4 Meritpoäng, flickor slutbetyg för åk 9, 203: 213,5 (Nyanlända elever är inte medräknade i meritpoängen) I årets redovisning är inte nyanlända elever medräknade vilket gör att det kan vara lite svårt att jämföra siffrorna rakt av. Det man kan se är att meritvärdet både för pojkar och flickor har höjts men att skillnaden fortfarande är allt för stor. Dock har skillnaden mellan pojkar och flickor minska från 44,7 poäng till 39,1 poäng. BUN mål att det genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng når flickorna i och med att deras genomsnittliga meritvärde är 213,5 poäng. Resultat: Nationella prov 2012 Ämne Pojkar Flickor Totalt Eng 96,7 92,5 94,6 Ma 48, Sv 90,9 94,9 92,9 Nationella prov 2013 Ämne Pojkar Flickor Totalt Eng 91,7 93,1 92,3 Ma 83,8 82,1 83,1 Sv 75,8 96,2 84,8 Biologi 94, ,7 Samhällskunskap 97, ,8 5

6 Förändringarna från förra läsåret är ganska stora inom vissa ämnen. I matematik är årets resultat betydligt bättre både för flickor och pojkar. Däremot visar pojkar inte lika gott resultat i svenska jämfört med förra året. Som helhet visar vi bäst kunskaper i NO och SO där samtliga flickor når minst betyget E i Biologi och Samhällskunskap. Flickorna har bättre resultat i samtliga ämnen förutom i matematik när pojkarna är något bättre. Resultat nationella prov 2013 Engelska Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Antal elever Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pojkar ,3 9 25, ,3 8 22,2 2 5,6 2 5,6 Flickor ,9 5 17,2 7 24,1 9 31,0 2 6,9 4 13,8 Totalt , , , ,2 4 6,2 6 9,2 Matematik Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Antal elever Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pojkar , ,1 7 18,9 8 21,6 2 5,4 0 0,0 Flickor , ,3 6 21,4 2 7,1 3 10,7 1 3,6 Totalt , , , ,4 5 7,7 1 1,5 Svenska Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Antal elever Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pojkar , ,5 4 12,1 4 12,1 1 3,0 0 0,0 Flickor ,8 4 15, ,7 6 23,1 0 0,0 0 0,0 Totalt , , , ,9 1 1,7 0 0,0 6

7 Biologi Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Antal elever Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pojkar , ,7 5 14,7 5 14,7 0 0,0 0 0,0 Flickor , ,1 8 29,6 3 11,1 3 11,1 0 0,0 Totalt , , ,3 8 13,1 3 4,9 0 0,0 Samhällsk. Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Antal elever Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Pojkar ,9 8 23, , ,4 0 0,0 0 0,0 Flickor ,0 5 17,9 6 21, ,4 3 10,7 1 3,6 Totalt , , , ,1 3 4,8 1 1,6 Få elever når upp till de högra betygen B och A. Eleverna visar bästa kunskaper i Samhällskap men i Engelska finns flest elever som når betygen B och A. Ingen pojke när betyget A förutom i engelska. Det vanligast förekommande betyget för pojkar är E förutom i Samhällskunskap där nästan hälften av eleverna når betyget D. När det gäller flickor variera det mellan E och C. Flickorna visar bäst kunskaper i Engelska och Samhällskunskap där C- betyget är vanligast. Flickor har färre F-betyg är pojkarna och når i större utsträckning de högre betygen. Meritvärde ligger högst i Samhällskunskap. Där har flickor når 14,02 poäng och pojkar 12,28 poäng. I Matematik som är lägst ligger poängen på 10,26 för flickor och 10,07 för pojkar MÅLUPPFYLLELSE ÅRSKURS (Elever med minst betyget E) Måluppf Måluppf % Antal p Antal fl Antal p Antal fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,8 96,6 91,0 En ,3 81,8 88,2 Hk ,4 96,6 97,0 M spr ,2 100,0 86,5 Id ,6 82,2 89,4 Ma ,9 96,7 87,9 Mu ,1 96,6 94,0 Bi ,7 96,7 93,9 Fy ,8 92,9 84,4 Ke ,4 96,6 95,4 Ge ,7 96,6 95,5 Hi ,4 93,1 95,5 Re ,7 96,6 95,5 7

8 Sk ,4 100,0 98,5 Sv ,1 100,0 96,7 Sl ,4 100,0 98,5 Tk ,6 100,0 97,0 * I ovanstående resultat är nyanlända och asylelever medräknade om de varit i Sverige minst fyra år. Måluppfyllelsen jämfört med förra årets 9:or är högre i samtliga ämne utom moderna språk samt idrott och hälsa. Vidare kan man se att pojkarnas måluppfyllelse är betydligt bättre än förra årets 9:or. Räknar man ut ett medelvärde är skillnaden mellan pojkar och flickor 2,9 %/ämne jämfört med förra året då skillnaden mellan pojkar och flickor var 8,5 %/ämne. Pojkarna har även högre måluppfyllelse än flickorna i engelska, hemkunskap, idrott och historia. Samma elever årskurs 8 och 9 Pojkarna har bättre måluppfyllelse i alla ämne utom moderna språk och musik. Åtgärder: Fler ämneskonferenser Elevmedverkan LPP i samtliga ämnen som utvärdeas tillsammans med eleverna Samarbete mellan ämnen Studieteknik Styr resurser rätt utifrån åtgärdsprogram 2.3 Elevinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Mål: Enhetens mål: Elever upplever att de ges inflytande över sin utbildning Resultat: Sammanställning av Nöjdhetsenkäten. 52,6% av vårdnadshavarna svarade på enkäten. Vad anser föräldrarna om: 2012 Sällan/ aldrig % 2012 Ofta eller alltid % 2011 Sällan/ aldrig % 2011 Ofta eller alltid % Barnets trivsel ,1 88,8 Arbetsglädje 10,7 85,7 19,1 80,9 Arbetsro 26,8 71,5 47,6 52,4 Personalen bryr sig om mitt barn 4,5 91,1 6,3 93,7 Stämningen mellan personal och barn 1,8 95,5 8,1 91,9 Personalen är goda förebilder 2,7 96,4 7,9 92 Bra bemötande av skolans personal 0,9 98,2 6,3 93,7 Info om målen som styr verksamheten 10,7 85,7 25,4 74,6 Hur barnet stimuleras till utveckling och lärande 8,9 90,2 25,4 74,6 8

9 Hur barnets utveckling och lärande 7,1 89,3 11,4 88,6 dokumenteras och följs upp Info om mitt barns utveckling och 8,9 88,4 17,5 82,5 lärande Jag känner mig delaktig i mitt barns 17 80,4 15,9 84,1 skolarbete Nöjd med informationen 10,7 88,3 17,7 82,3 Kommer på föräldramöten 10,7 83,1 14,3 85,7 Nöjd med föräldramötena 4,5 89,3 22,6 77,4 Nöjd med mitt barns skola 9,8 86,6 19,1 80,9 Kan rekommendera skolan till andra 12,5 84,9 20,7 79,3 Vi kan med glädje konstatera att trenden håller i sig och fler föräldrar väljer att svara på nöjdhetsenkäten. 2010, 17,8% 2011, 29,6% 2012, 52,6% Detta gör att enkäten blir mer tillförlitlig. Vi kan konstatera att för varje år som fler föräldrar svara på enkäten ges ett bättre omdöme om skolan och vårt arbete samt att vi ser att en övervägande majoritet anser att deras barn trivs i skolan. Den största förändringen ser vi inom arbetsro. Där är ökningen hela 19,1 procentenheter från 52,4% till 71,5%, vilket är mycket glädjande. Dock är det hela 26,8 procent som anser att det sällan eller aldrig är arbetsro. När det gäller frågan Hur barnet stimuleras till utveckling och lärande är det även en positiv förändring med 15,6 procentenheter. Andelen föräldrar som anser att de sällan (14,3%) eller aldrig (2,7%) Känner mig delaktig i sitt barns skolarbete är allt för hög. Sammanställning av Trivselenkäten. Påstående: inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/ helt och hållet % Jag känner mig trygg i skolan 4,8 95,1 6,1 92,8 Skolarbetet gör mig så nyfiken 32,4 67,6 43,6 49,1 att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till 24,3 75,6 30,4 65,7 elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för 16,4 83,5 13,8 81,2 att nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 11 89,1 9,4 89,5 Jag får veta hur det går för 19,5 80,5 13,8 84,5 mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att 5,5 94,5 5,5 85 jag ska nå målen i alla ämnen Det finns arbetsro i 34,7 65,2 28,7 69,6 klassrummet Det är lugnt på rasterna 12,4 87,8 9

10 Lärarna på min skola 13,4 86,6 behandlar oss elever på ett bra vis Det finns någon vuxen som 21,9 78,1 jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier / kränkningar Jag trivs i skolan 10,3 89,6 Merparten av eleverna ger uttryck för att de trivs och känner sig trygga på skolan. Vi ser att elever i högre grad upplever att Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter samt även Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. När det gäller arbetsro är det är hela 34,7 % av eleverna som sällan (31,7%) eller aldrig (3%) upplever att det är arbetsro. Åtgärder: Vi kommer fortsätta vårt arbete med att få en bättre arbetsro. Vi kommer ha ett gemensamt förhållningssätt vad som gäller, lektionsstart, under lektion och hur vi avslutar lektionerna. Under läsåret kommer arbetsro fortlöpande upp som en punkt på konferenser och arbetsplatsträffar. Arbetsron kommer även att diskuteras med eleverna och möjligvis kan det vara så att vårt arbete med att få en bättre arbetsro gjort eleverna medvetna om vikten av arbetsro och att de inte är nöjde med den förbättring som vi som personal och föräldrar upplevt. Vi kommer även bli aktivare med att låta eleverna få vara med och påverka lektionsinnehåll och upplägg av lektioner. Under läsåret är vår ambition att ta reda på vad vi kan förbättre för att de föräldrar som inte känner sig delaktiga i sitt barns skolarbeta ska känna delaktighet. Vi kommer vara aktivare i vårt arbete att använda våra LPP:er. Utvärdring av arbetsområden sker med eleverna och då utvärderas även LPP:n 2.4 Enhetens egna prioriterade mål (som inte har redovisats ovan) Mål: Enhetens mål: På vår skola stävar vi mot ökat samarbete mellan arbetslagen. På vår skola har vi arbetsro på lektionerna Resultat: Under läsåret har arbetslagen haft gemensamma teman. Elevens val ligger samtidigt för hela skolan som kräver och innebär samarbete för att få det att fungera. Regelbundna ämneskonferenser ökar samarbetet mellan arbetslagen Under läsåret har arbetsro varit i centrum. Tillsammans har vi dragit upp riktlinjer och kommit fram till hur vi ska hålla ett gemensamt förhållningssätt. 10

11 På varje lektionssal finns gula lappar med vad vi förväntar oss av elever innan och under lektion var Skolinspektionen på skolan och upplevde att det var tre skolor i skolan. Åtgärdes vidtogs genom att tre arbetslag blev två. Detta medförde att de kulturer som rådde i arbetslagen bröts och vi upplever inte längre att det är tre (två) skolor i skolan. Vi upplever att det skett en förbättring när det gäller arbetsro i klassrummet men det finns mer att göra. En viktig sak är att eleverna själva blivit medvetna om att arbetsro och resultat hänger ihop. Något som upplevs mycket störande, framförallt för den enskilda eleven är mobiltelefoner. Allt för många elever förlorar lektionstid när fokus ligger på vad som händer i mobilen. Åtgärder: Vi nöjer oss inte bara med att öka samarbetet mellan arbetslagen utan kommer framöver strävar efter en ökad samsyn på det pedagogiska arbetet inom och mellan arbetslagen. Arbetsro finns redovisat i tidigare punkter. 3 REKTORS SAMMANFATTNING Vi är en skola där många elever mår bra och trivs samt att merparten av vårdnadshavarna är nöjda med den utbildningen vi bedriver. Men man kan även se att det finns områden som vi behöver förbättra oss på. Våra elever kommer till stor del in på sitt första handsval när de väljer gymnasiet men vi har allt för låg måluppfyllse och för lågt meritvärde för att vara nöjda. För att öka både måluppfyllese och meritvärde är det viktigt att fortsätta att arbeta med de mål vi har och inte byta/hitta på nya mål. Målen som vi ska arbeta efter finns i våra styrkdokument och det är därifrån vi hämtar dem. Långsiktighet ger resultat. Under läsåret har både måluppfyllelsen och meritvärde ökat för pojkar och flickor. Det som är glädjande är att måluppfyllelsen bland pojkar har en markant ökning. Räknar man ut ett medelvärde är skillnaden mellan pojkar och flickor 2,9 %/ämne detta läsår jämfört med förra året då skillnaden mellan pojkar och flickor var 8,5 %/ämne. Meritvärdet ökar även det men färre pojkar når de högre betygen viket gör att skillnaden blir fortfarande ganska stor mellan pojkar och flickor. Arbetsro och studiero är en förutsättning för att elever ska lyckas. Där har vi börjat ett viktigt arbete och kommit en bit på väg. Personal och föräldrar upplever att det är bättre arbetsro medan eleverna inte ger uttryck för det. Kanske kan det bero på att vårt arbete med arbetsro gjort att eleverna fått upp ögonen för hur arbetsrons påverka deras studier. Vi är inte framme utan kommer arbeta vidare så att vi, elever och vårdnadshavare blir eniga om att det oftast eller alltid är arbetsro på skolan. 11

12 Ämnekunskaperna är mycket goda bland lärarna som även visar sort engagerade för eleverna och driver skolan i rätt riktning. Elevers närvaro ökar i skolan och då är det främst den ogiltiga frånvaron som minskar. Främst beror det på att elever kommer i tid till lektioner samt att skolket har minskat. Någon större skillnad på den giltiga frånvaron, då elever är sjuk eller lediga ser man inte. 4 PRIORITERADE ÅTGÄRDER Mer sammanhängande tid och oftare ämneskonferenser. Detta blir på bekostnad av gemensam konferenstid och arbetslagstid. Vi räknar med att detta kommer ge mer fokus på ämnesutveckling och genererar ett ökat samarbete mellan individer i de olika arbetslagen. Även här kan vi fokusera på att delge varandra terminsöversikter, både mellan och inom de olika ämnena, för att finna gemensamma beröringspunkter mellan ämnen. Beröringspunkter som kan ge fler tillfällen till samtal om arbetet inom och mellan arbetslagen Arbetslagsträffar kommer vara med inriktade på pedagogiska frågor och mindre organisaktion och det vardagliga arbetet. Besök i varandras klassrum kan även det bidra till att öka samarbetet, förståelsen för varandras tankar och idéer samt leda till ämnesutveckling. Kontinuerligt under terminen med speciellt fokus på starten av höstterminen arbetar vi vidare med arbetsron enligt de metoder som vi påbörjat. I augusti ska vi göra en plan för vilka steg vi ska börja med och hur vi sedan går vidare under läsåret. Planen ska även innehålla utvärderingstillfällen och målsättningar. Så länge det finns klasser ur samma årskurs i de olika arbetslagen krävs samarbete och tillfällen för eleverna att möta sina jämnåriga under ordnade former. 5 PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD BUN:s prioriterade mål Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år. Enhetens mål: På vår skola Elever upplever att de ges inflytande över sin utbildning Har vi arbetsro på lektionerna 12

13 Strävar vi efter en ökad samsyn på det pedagogiska arbetet inom och mellan arbetslagen Ökar pojkarna måluppfyllelse så att skillnaden mellan pojkar och flickor minskar. Lars Botvidsson Rektor Fröviskolan

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport för Kristinaskolans grundskola läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 2015-08-17 Innehållsförteckning 1. Grundfakta sid. 3 2. Resultat sid.

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR HAGGE SKOLA LÄSÅRET 13-1 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi har arbetat med att upprätta ett elevkontrakt under läsåret. Detta är

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett

Trädgårdsstadsskolan 2014/15 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-161 sid 1 Resultat- och indikatorpalett 214/15 Föräldrars

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 13/14 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Resultatet av elev- och föräldraenkäterna visade ett mycket bra resultat.

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

KVALITETSRAPPORT STORÅSKOLAN LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT STORÅSKOLAN LÄSÅRET 2015-06-24 Storå Rektorsområde Storåskolan åk 4-9 Anna Zetterberg KVALITETSRAPPORT STORÅSKOLAN LÄSÅRET 2014-2015 Skolan där alla ska lyckas, tillsammans. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDFAKTA 3 2. RESULTAT

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet.

O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. 2013-08-28 Dnr: 2011/182-UAN Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se O vergripande resultatredovisning fo r gymnasiet. ID: 2 (16) Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet?

ÅBYSKOLAN 3-5. killar 10,0 9,41 9,62 10,0 8,08 7,96 7,75 9,23 9,17 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5. 0,0 Hur nöjd är du med din skola som helhet? ÅBYSKOLAN 3-5 killar Jag trivs i skolan tjejer Jag trivs i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Det finns vuxna ute på rasterna Jag känner mig trygg i skolan Jag trivs med

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Karlbergsskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Karlbergsskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Ragnar Larsson och Cecilia Binbach 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9

Kvalitetsanalys. Tranängskolan 7-9 Kvalitetsanalys Tranängskolan 7-9 Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 6 Övriga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR KYRKSKOLAN LÄSÅRET 2014/2015 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: -Trygghetsteamet ska ha tid gemensamt, detta ska planeras in på vårt

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B

Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Enkätresultat för elever i åk 5 i Högalidsskolan i Stockholm hösten 2012 Antal elever: 54 Antal svarande: 50 Svarsfrekvens: 92,6% Klasser: 5A, 5B Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan 2016-06-20 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola Fritidshem 2015-2016 Sammanfattning av resultat Analys Prioriteringar inför kommande år 1 Kvalitetsrapport 2015-2016 1. GRUNDFAKTA 2 RESULTAT 1.1

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 34 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Gustav Vasa skola förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 34 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013

Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Enkätresultat för elever i åk 5 i Engelska Skolan i Bromma i Koncerntillsyn Engelska skolan våren 2013 Antal elever: 150 Antal svarande: 135 Svarsfrekvens: 90% Klasser: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E Skolenkäten Skolenkäten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Åk 1 3 samt fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem Kvalitetsrapport Ekbackens fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Skola och hem... 4 3. Enhetens prioriterade mål... 5 4. Fritidshemmet... 7 5. Rektors sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17

VERKSAMHETSPLAN. Fröslundaskolan 16/17 VERKSAMHETSPLAN Fröslundaskolan 16/17 1 KUNSKAPER Ökade kunskapsresultat Måluppfyllelsen ska öka för varje termin i alla ämnen i alla årskurser. Aktivitet: - Alla lärare skriver pedagogiska planeringar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten Antal svar: 19 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Tyska skolan förskoleklass i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 19 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00%

Elevenkäten Rapport skapad :40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön. 1. Om mig. Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Elevenkäten 2009 - Rapport skapad 2009-11-25 11:40:26 Banslättskolan åk 5 uppdelat på kön 1. Om mig Årskurs 5 K 100,00% M 100,00% Klass 5A 5B 5C K 29,03% 35,48% 35,48% M 41,18% 32,35% 26,47% Kön K M K

Läs mer

Rutgerskolan föräldrar 2016

Rutgerskolan föräldrar 2016 Rutgerskolan föräldrar 2016 1 Välj klass Årskurs F - 3 40 50,6 Årskurs 4-6 38 48,1 Årskurs 7-9 1 1,3 2 Mitt barn trivs i skolan. Stämmer helt och hållet 37 46,8 Stämmer ganska bra 34 43 Stämmer ganska

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR RÖDA BERGASKOLAN LÄSÅRET 14/15 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Precis som förra året visar elev- och föräldraenkäterna att eleverna

Läs mer

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011

Humleskolan. Kvalitetsredovisning 2011 Humleskolan Kvalitetsredovisning 2011 Inledning Friendsskola Inspektion slutsats; arbeta mer på måluppfyllelse, tydliggöra målen och arbeta med höga förväntningar Ny läroplan och skollag Lokalt arbetstidsavtal

Läs mer

Skolområde Korsavad 2013/2014

Skolområde Korsavad 2013/2014 Skolområde Korsavad 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Bedömning och betyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2016 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan Likabehandlingsplan 2014/2015 Transtenskolan 2014-12-01 Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett värdegrundsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten Antal svar: 84 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Ellen Key skolan i Stockholm hösten 2012 Antal svar: 84 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer