Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Fröviskolan /2015 1

2 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål Elevinflytande och demokrati Enhetens egna prioriterade mål Rektors sammanfattning Prioriterade åtgärder Prioriterade mål för kommande period Underskrift 15 Sidan 2

3 1. GRUNDFAKTA elever: 229 st. Fördelning flickor/pojkar (%): 48/52 Andel elever med utländsk bakgrund: 24 % heltidstjänster lärare: 21,2 st. Andel lärare med pedagogisk 83,9 % högskoleexamen: Källa: SiRiS RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade mål : - Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Enhetens mål: Att alla respekteras för den man är. Att ingen på skolan blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Resultat: Sammanställning av Trivselenkäten. Påstående: ganska bra/ inte alls/ ganska bra/ inte alls/ helt och hållet % ganska dåligt % helt och hållet % ganska dåligt % Jag känner mig trygg i skolan 94,8 5,2 93,4 6,6 Skolarbetet gör mig så nyfiken 57,3 42,7 57,8 42,2 att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter 71,4 28,6 79,5 20,5 Jag vet vad jag ska kunna för att ,5 19,5 nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig 80,8 19,2 84,9 15,1 3

4 i skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i 79,7 20,3 77,8 22,2 skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ,9 7,1 ska nå målen i alla ämnen Det finns arbetsro i klassrummet 61,5 38,5 59,6 40,4 Det är lugnt på rasterna 78,1 21,9 80,5 19,5 Lärarna på min skola behandlar 79,7 20, oss elever på ett bra vis Det finns någon vuxen som jag 73,4 26,6 72,9 27,1 kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier/kränkningar Jag trivs i skolan ,9 15,1 89,3 % av eleverna har valt att svarat på enkäten Analys: Ett mycket stort antal elever känner trygghet och trivs på skolan. Eleverna anser även att lärarna har förväntningar på att eleverna ska nå målen i alla ämnen. Fortsatt lågt antal elever som uttrycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig samt upplever att det inte är studiero i klassrummet. Resultat skiljer sig inte så mycket från förra året. På vissa frågeställningar går procentsiffran upp och på andra frågeställningar går procentsiffran ned några procentenheter. Åtgärder: Att det är lugnt på raster är viktigt för elever Vi har till detta läsår infört rastvakts schema och årskurs 8 och 9 ger uttryck för att det är lugnare på rasterna. När vi analyserade enkäten såg vi att det främst var årskurs 7 som svarade att det inte var lugnt på rasterna. 7:ornas arbetslag beslut då att lärarna oftare skulle vara i 7:ornas korridor samt att skojbråk mellan elever inte längre skulle accepteras. Rutiner för vad som gäller vid skojbråk togs fram och har gett effekt. Personal och elever upplever att det under vårterminen varit lugnare i årskurs 7:s korridor. För att skapa trygghet finns det personal vid bussplatsen när eleverna åker hem efter skoldagens slut. För att skapa en trevlig och lugn miljö i matsalen äter personalen pedagogisk lunch med eleverna. Till kommande läsår har rektor möjlighet att besluta utifrån behoven hur mycket personal som ska äta pedagogisk lunch. Under läsåret har vi arbetat med att vara tydlighet när det gäller lektionsstart, lektionsinnehåll och avslutning av lektion. Vi upplever att studieron ökar och då vårdnadshavare under vårterminen svarat på frågan om studiero får vi betydligt bättre omdöme, se resultat under punkt 2:3. Att öka elevernas lust till att lära är något vi anser viktigt för att bl.a. öka vår måluppfyllelse. En del i detta är att under hela läsåret ha tre lärare i matematik 4

5 tillsammans med lärare från Stadsskogsskolan deltagit i matematiklyftet. Att fortbildningen inte bara sker inom skolan utan tillsammans med lärare från Stadskogsskolan har varit mycket positivt. Fortbildningen kommer fortsätta under läsåret då även resterade matematiklärare på skolan påbörjar matematiklyftet tillsammans med lärare från Stadsskogsskolan. Ytterligare ett exempel på hur vi vill öka elevernas lust att lära är genom att utveckla våra lektioner. Sedan årsskiftet har vi startat upp ett utvecklingsarbete. Samtliga pedagoger deltar i utvecklingsarbete med träffar varannan vecka på konferens tid. Utvecklingsarbetet syftar mot att utveckas som lärare och att utveckla våra lektioner. Vi har under vårterminen redan sätt mycket positiva effekter. Ett exempel är den attitydmätning vi gör i matematik under PISA 2015 projektet. Frågan som ställts är, "Matematiklektionerna gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer." Eleverna ges fyra svarsalternativ och nedan visas hur eleverna svarat, Nästan alltid eller Ofta, på frågeställningen. Vår inriktning och ambition är att lägga fokus på främjande och förebygga arbete för att minska det åtgärdande arbetet. Vårt antimobbingteam har utökats med mer personal och bytt namn till Trygghetsteam. Teamet träffas med jämna mellanrum under läsåret. I teamet ingår lärare och elevstödjade som leds av kurator och rektor. 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Mål: BUN:s prioriterade mål : - Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. 5

6 - Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år. Enhetens mål: Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar. Resultat: Pojkar Flickor Totalt Riket ,9 210,8 211, ,5 217,3 199,3 222, ,4 213,5 191,3 213, ,4 202,1 181,5 211, ,4 209,3 179,5 210,6 Fr.o.m är nyanlända och asylsökande elever medräknade om de varit i Sverige minst fyra år. Fr.o.m beräknas meritvärdet på 17 ämnen Analys: Både pojkar och flickor når BUN:s mål att Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat och är enbart 2,1 poäng. Pojkarnas meritvärde är högra än flickornas. Pojkarnas meritvärde har höjds med 27,4 poäng, 14,8%. Flickornas meritvärde är lägre än meritvärdet för åren 2013 och Meritvärdet fortsätter att öka och har ökat med 12,5 poäng, 3,3% från Sedan 2011 har meritvärdet ökat med 32,3 poäng, 18%. I riket har meritvärdet ökat med 11,5 poäng, 5,5%. Skillnaden mellan riket och skolans meritvärde fortsätter att minska. Resultat nationella prov 2015 Engelska Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A % % % % % % elever Pojkar Flickor Totalt Matematik Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A % % % % % % elever Pojkar Flickor Totalt Svenska Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A % % % % % % 6

7 elever Pojkar Flickor Totalt Sva Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A % % % % % % elever Pojkar Flickor Totalt Analys: Elever som når betyget A och B 2015 Elever som når betyget A och B 2014 Ämne Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Engelska 36 % 33 % 34 % 12 % 19 % 16 % Matematik 26 % 6 % 16 % 8 % 0 % 4 % Svenska 8 % 15 % 11 % 0 % 7% 3 % Både pojkar och flickor visar betydligt bättre kunskaper i samtliga ämnen jämfört med Pojkarna har i större utsträckning högre betyg än flickorna och lyckas något bättre i engelska och betydligt bättre i matematik. I svenska visar flickorna på bättre kunskaper. Elever med betyget F 2015 Elever med betyget F 2014 Ämne Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Engelska 6 % 10 % 8 % 10 % 4 % 14 % Matematik 26 % 35 % 31 % 31 % 7 % 20 % Svenska 4 % 4 % 4 % 12 % 7% 10 % Jämfört med 2014 har pojkarna lyckats bättre och det är färre pojkar som har betyget F. Fler flickor har betyget F i engelska och framförallt i matematik. Engelska Det vanligaste betyget för pojkar är C. För flickor är det betyget E. Matematik Lika många pojkar har betygen F, C och A. Det vanligast betyget för flickorna är F. Svenska E och C är de vanliga betygen för pojkar. D är det vanligast betyget för flickorna. 7

8 Måluppfyllelse Årskurs 7 Totalt Måluppf Måluppf % p fl p fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,0 100,0 100,0 En ,1 85,7 90,9 Hk M spr ,0 100,0 100,0 Id ,1 100,0 98,2 Ma ,9 90,5 85,7 Mu Bi ,0 100,0 100,0 Fy ,0 100,0 100,0 Ke ,1 95,2 96,4 Ge Hi ,1 95,2 96,4 Re ,1 85,7 92,9 Sk Sv ,2 90,5 89,1 Sl ,0 95,2 98,2 Tk ,1 100,0 98,2 Årskurs 8 Totalt Måluppf Måluppf % p fl p fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,0 100,0 100,0 En ,8 87,9 90,8 Hk ,0 94,1 97,0 M spr ,7 100,0 97,4 Id ,8 91,2 92,4 Ma ,9 91,4 92,6 Mu ,9 88,2 88,1 Bi ,0 94,1 97,0 Fy ,0 79,4 89,4 Ke ,6 84,8 87,7 Ge ,0 94,3 97,0 Hi ,0 94,1 97,0 Re ,0 94,1 97,0 Sk ,0 100,0 100,0 Sv ,0 97,1 98,5 Sl ,9 100,0 98,5 Tk ,0 88,2 92,5 8

9 Årskurs 9 Totalt Måluppf Måluppf % p fl p fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,3 100,0 96,6 En ,7 80,0 83,3 Hk ,0 96,7 98,3 M spr ,7 95,0 94,9 Id ,0 100,0 100,0 Ma ,6 90,0 85,2 Mu ,3 96,7 95,0 Bi ,7 100,0 93,2 Fy ,7 96,4 91,4 Ke ,4 96,4 96,4 Ge ,3 90,0 91,7 Hi ,7 96,7 91,7 Re ,0 100,0 95,0 Sk ,0 96,7 93,3 Sv ,1 90,3 91,7 Sl ,0 96,7 98,3 Tk ,3 100,0 96,7 Årskurs 7-9 MÅLUPPFYLLELSE FRÖVISKOLAN 7-9 (Elever med minst betyget E) fl Måluppf Måluppf % p fl Pojkar Flickor Totalt p Ämne Bl ,9 100,0 98,9 En ,7 84,5 88,3 Hk ,0 95,3 97,6 M spr ,7 98,1 97,4 Id ,9 96,4 96,7 Ma ,9 90,7 88,1 Mu ,5 92,2 91,3 Bi ,8 97,6 96,7 Fy ,8 90,4 93,3 Ke ,7 91,5 93,2 Ge ,8 92,3 94,5 Hi ,8 95,3 95,1 Re ,9 94,1 95,1 Sk ,2 98,4 96,8 Sv ,7 93,0 93,4 Sl ,0 97,6 98,3 Tk ,9 95,2 95,6 * I ovanstående resultat är nyanlända och asylelever medräknade om de varit i Sverige minst fyra år. 9

10 Analys: Enbart ett fåtal ämne (årskurs 7 bild, språk, biologi och fysik, årskurs 8 bild och samhällskunskap, årskurs 9 Idrott) har 100% måluppfyllelse och ett fåtal ämnen (årskurs 7 matematik och svenska, årskurs 8 musik, fysik och kemi, årskurs 9 engelska) har under 90% måluppfyllelse. Inget ämne på skolan har 100% i alla årskurser. Två ämnen engelska och matematik ligger straxt under 90% måluppfyllelse när man tittar på årskurs 7-9. Pojkar i årskurs 8 har högre måluppfyllelse än flickorna. I årkurs 7 och 9 är det inte så. Skolans måluppfyllelse är något högra än föregående år. Åtgärder: Systematisk uppföljning av elevernas frånvaro och elever med extra anpassningar. Närvaron följs upp var 4:e veckan och elever med extra anpassningar 2 gånger/termin. Samtliga matematiklektioner i varje årskurs kommer ligga parallellt. Fler matematiklärare vid dessa lektioner möjliggör gruppdelningar. Fortbildning som påbörjades under vårterminen är en långsiktig satsning som kommer fortgå hela läsåret och kommande läsår. Fortbildnings syfte är att utveckla lektionerna och göra eleverna mer delaktiga. Något vi anser kommer leda till öka måluppfyllelse. Samtliga matematiklärare fortbildar sig i Matematiklyftet. 2.3 Elevinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Mål: Enhetens mål: Elever upplever att de ges inflytande över sin utbildning Resultat: Sammanställning av Nöjdhetsenkäten. 25,8 % (59 vårdnadshavare) har svarat på enkäten. Vad anser föräldrarna om: Ofta eller alltid % Sällan/ aldrig % Ofta eller alltid % Sällan/ aldrig % Barnets trivsel 94,7 5,3 84,9 15,1 Arbetsglädje 86,4 13, Arbetsro 72,9 27, Personalen bryr sig om mitt barn 98,3 1,7 90,6 9,4 Stämningen mellan personal och 93,2 6,8 90,6 9,4 barn Personalen är goda förebilder 93,3 6,7 90,6 9,4 10

11 Bra bemötande av skolans ,3 5,7 personal Info om målen som styr 88,2 11,8 84,9 15,1 verksamheten Hur barnet stimuleras till 89,9 10,1 84,9 15,1 utveckling och lärande Hur barnets utveckling och 96,6 3,4 96,2 3,8 lärande dokumenteras och följs upp Info om mitt barns utveckling och 86,4 13,6 84,9 15,1 lärande Jag känner mig delaktig i mitt 69,5 30,5 67,9 32,1 barns skolarbete Nöjd med informationen 83,1 16,9 84,9 15,1 Kommer på föräldramöten 91,5 8,5 84,9 15,1 Nöjd med föräldramötena 83,1 11,9 77,4 22,6 Nöjd med mitt barns skola 89,9 10,1 84,9 15,1 Kan rekommendera skolan till andra 79,7 20,3 79,3 20,7 Analys: Fortsatt lågt antal vårdnadshavare som svara på enkäten , 25,8%, 22,6% , 52,6% , 29,6% , 17,8% I och med att något fler än var 4:e förälder valt att svara på enkäten är det svårt att veta om detta är den allmänna åsikten som framkommit. Dock ser man att en mycket stor andel av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda. Stora förändringar hur vårdnadshavare upplever arbetsro, arbetsglädje samt att deras barn trivs på skolan. Vidare anser man att man får ett mycket gott bemötande av skolan personal då samtliga svarat att bemötande alltid eller oftast är bra. Större andel föräldrar går på föräldramöte och man är i större grad även nöjd med föräldramötena. Vi behöver anstränga oss ännu mer för att hitta vägar som gör att föräldrar svara på enkäten. Sammanställning av Trivselenkäten. Påstående: ganska bra/ inte alls/ ganska bra/ inte alls/ helt och hållet % ganska dåligt % helt och hållet % ganska dåligt % Jag känner mig trygg i skolan 94,8 5,2 93,4 6,6 Skolarbetet gör mig så nyfiken 57,3 42,7 57,8 42,2 11

12 att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter 71,4 28,6 79,5 20,5 Jag vet vad jag ska kunna för att ,5 19,5 nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig 80,8 19,2 84,9 15,1 i skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i 79,7 20,3 77,8 22,2 skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ,9 7,1 ska nå målen i alla ämnen Det finns arbetsro i klassrummet 61,5 38,5 59,6 40,4 Det är lugnt på rasterna 78,1 21,9 80,5 19,5 Lärarna på min skola behandlar 79,7 20, oss elever på ett bra vis Det finns någon vuxen som jag 73,4 26,6 72,9 27,1 kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier/kränkningar Jag trivs i skolan ,9 15,1 Analys: Sett till hela enkäten är andelen elever som svarat helt och hållet/stämmer ganska bra ungefär lika stor som tidigare år. Skillnaden är några procentenheter uppåt eller nedåt. Överlag ligger resultat lågt förutom på frågan om elever känner sig trygga på skolan. En mycket stor andel, som även ökar något, av eleverna ger uttryck för att de känner sig trygga på skolan men även trivs. Åtgärder: Nöjdhetsenkäten och Trivselenkäten bör göras under samma tidpunkt. Efter det att elevenkäten gjort på hösten har ett flera åtgärder och förändringar gjorts. Vi anser att det är mycket viktigt att föräldrar och elever upplever att det är studiero i klassrummet. För att komma dit behöver vi under hela läsåret hålla fast vid ett gemensamt förhållningssätt samt även stärka läraren i dennes ledarskap i klassrummet. Att stärka lärarens ledarskap i klassrummet kommer vara ett fortgående utvecklingsarbete som kommer fortgå hela läsåret. Allt för många elever anser att det inte finns vuxna som man kan berätta för när man själv eller någon annan utsatts för kränkningar. Viktigt att vi informera eleverna och synliggör att vi har ett Trygghetsteam och vad Trygghetsteamet gör. 2.4 Enhetens egna prioriterade mål (som inte har redovisats ovan) På vår skola: Upplever eleverna att de ges inflytande över sin utbildning Påstående:

13 ganska bra/ inte alls/ ganska bra/ inte alls/ Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena helt och hållet % ganska dåligt % helt och hållet % ganska dåligt % 57,3 42,7 57,8 42,2 71,4 28,6 79,5 20, ,5 19,5 Analys: Enkäten visar på att antalet elever som känner att de har inflytande över sin utbildning minskat. Åtgärder: Fast tider då eleverna ges möjlighet till klassråd. Skolans matråd som gått på sparlåga kommer tillsammans med ny personal i köket att ha möten under läsåret. Fortbildningen som personalen påbörjade under vårterminen med inriktning bl.a. på att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen fortsätter under hela läsåret. Handledarsamtal med eleverna för att stödja eleverna in sin utveckling och sitt ansvartagande för sin utbildning. Har vi arbetsro på lektionerna Målet finns redovisa under punkt 2. Ökar pojkarnas måluppfyllelse så att skillnaden mellan pojkar och flickor minskar Målet finns redovisa under punkt Rektors sammanfattning Flera av BUN:s och skolan egna mål som vi haft under läsåret har vi uppnått. Elever på skolan känner sig i mycket stor utsträckning trygga och trivs på skolan. Det gör att vi med tillförsikt kan se fram emot ett nytt läsår. Under ett flertal år har målet varit att eleverna som slutar årskurs 9 ska ha ett genomsnittligt meritvärde på minst 210 poäng. Under läsåret har vi kunnat se hur elevernas ambition och vilja att lära sig vuxit. Det har medfört att vi nått målet och har ett meritvärde på lite över 210 poäng. En stor utmaning för oss blir nu fortsätta att inspirera och motivera våra elever så att vi fortsätter att höja skolans meritvärde. Ett av skolan egna mål har varit att minska skillnaden mellan pojkar och flickornas meritvärde. För att lyckas med det behöver vi göra förändringar i 13

14 vissa delar av vår undervisning. Under våren påbörjade vi en internutbildning Bedömning för lärande. Ett nätbaserat material som vi anpassar utifrån våra behov och där vi är. Varannan vecka träffas lärarna i ämnesgrupper för att diskutera texter/filmer lektionsplaneringar o.s.v. Detta har varit mycket givande och inspirerat lärarna till att utveckla sin undervisning. Då vi sammanställer betygen ser vi att pojkarna har högre meritvärde än flickorna samt att det i stor sett inte är någon skillnad mellan pojkarnas och flickornas meritvärde. Meritvärdet har höjts med vi har fortfarande ett allt för stor antal elever som inte når minst betyget E i alla ämnen eller saknar behörighet för ett gymnasieprogram. Vi ser att det framför allt är i matematik vi inte lyckas. Där kommer i prioritera mer resurser samt göra schematekniska förändringar. Med fokus på matematik har tre av skolan sex matematiklärare under läsåret gått matematiklyftet. Dessa lärare kommer fortsätt som fortbildning under kommande läsår påbörjar även resterade matematiklärare matematiklyftet. Enkäten i årskurs 8 visar att eleverna i mycket större utsträckning, ökning från 15% till 60%, anser att matematiklektionerna är intressanta och att man får lust att lära sig mer. De organisatoriska förändringar vi kommer göra, fortbildning i matematik samt att vi ser att eleverna får med sig stabila grunder från tidigare år gör att vi tror att måluppfyllelsen i matematik kommer öka. Att elever och föräldrar har så olika uppfattning om att vi har studiero i klassrummet kan finnas många orsaker till. Enkäterna är inte gjorda vid samma tidpunkt utan det skiljer 4-5 månader. Åtgärder som vi gjort efter höstens elevenkät har påverkat studieron så att föräldrar upplever en bättre arbetsro vid vårens utvecklingssamtal då föräldrar ges möjlighet att svara på enkäten. Dock tycker jag att det är lite bekymmersamt att det är så få föräldrar som svara på enkäten. Vi behöver bli tydligare och bättre på att informera föräldrar att svaren i enkäten hjälper oss och ger oss vägledning vad vi behöver förändra och förbättra. Under läsåret har antalet elever med annat modermål en svenska ökat kraftigt. Vi tar emot elever från flyktingförläggningarna i Fellingsbro och Vedevåg samt Vågen som är ett boende i Vedevåg för ensamkommande barn. Detta har varit en mycket stor utmaning för oss men jag anser att vi haft en väl fungerade verksamhet för dessa elever. Dock ser vi att det är mycket svårt för dessa elever att under läsåret visa kunskaper som leder till betyg som gör att man kommer in på ett gymnasieprogram, men vi har även elever som efter mycket kort tid deltar i klassundervisning och blivit behöriga att söka till ett gymnasieprogram. Prognosen är att antalet barn som är asylsökande/flyktingar kommer öka vilket innebär att vi hela tiden måste utveckla och förändra för verksamhet. Vi har en systematisk uppföljning av elever med hög frånvaro. Det vi upplevt under läsåret är att elever på mycket kort tid blir hemmasittare. Vi har en väl fungerade elevhälsa och sammarbetet med bl.a. BUP i Örebro är bra vilket ger oss hopp om att vi snabbt kan få hemmasittare tillbaka till skolan. Skolan personalen har visat ett mycket stort engagerad i den fortbildning som vi bedriver på skolan. Vi har på mycket kort tid skett förändringar och vi sett många positiva effekter i klassrummet och i övrigt på skolan. Fortbildningen har 14

15 gjort att vi samarbetar mer och bättre i ämnen och mellan arbetslagen samt att vi känner att vi är ett gemensamt kollegium som för skolan framåt. 4. Prioriterade åtgärder Fortbildning Bedömning för lärande: Samtliga lärare deltar Matematiklyftet: Samtliga matematiklärare deltar Undervisning Ökad studiero: Tydligt ledarskap och gemensamt förhållningssätt Elevinflytande/ansvar Utveckla lektionerna så att eleverna lockas till att ta större ansvar Samarbete skola-hem Utveckla skolan hemsida och vara mån om att ha och skapa goda relationer med föräldrarna. Förberedelseklass Planera så att vi kan ta emot fler elever. Förbättra övergången från att vara i förberedels klass till klass. 5 Prioriterade mål för kommande period Skolans egna mål tas fram i början på höstterminen. BUN:s prioriterade mål Kunskap Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar årskurs 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. Skillnaden i mertivärde för pojkar och flickor minskar genom att pojkarnas meritvärde ökar. Värdegrund Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap. 6. Underskrift Lars Botvidsson Lars Botvidsson Rektor Fröviskolan

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014

Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014 1 Björkhagaskolan 2014-08-15 Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport 2013-2014 1. GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober)

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 GRUNDSKOLA Götlunda skola Nybyholmsskolan Medåkers skola 2015-02-20 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 7 PLANEN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2014-2015 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 2 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 3 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Kyrkerörsskolan. Läsår 2010 / 2011. Anneli Jonsson / Charlotta Robson Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Kyrkerörsskolan Läsår 2010 / 2011 Anneli Jonsson / Charlotta Robson Rektor 2010-11-08 Innehållsförteckning Del 1 Kyrkerörsskolans

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1 år 2013 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Måluppfyllelse åk 1-5 görs i kvartal 3 år 2013 Köpings skola

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Systematisk kvalitetsarbete

Systematisk kvalitetsarbete Systematisk kvalitetsarbete Enhet: Ansvarig: Pelle Persson Barn- och skolförvaltning Lunds stad Innevarande års verksamhetsplan Mål för läsåret 2013-14 Här beskrivs i målform vad vi ville utveckla under

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Guldkroksskolan 7-9 Läsåret 2014/2015 2(7) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Utifrån arbetet mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Fliseryd fkl/grundskola/fritids Intäkter -30 000-130 709 435,7% Personalkostnader 6 257 141 5 899 277

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET

PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET PITEÅ KOMMUN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLANDERSKOLAN 4-9 SKOLENHET Innehåll Grunduppgifter... 2 Vår vision... 2 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 3 Kartläggning... 4 Förebyggande

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Trygghetsplan 1 (12)

Trygghetsplan 1 (12) Trygghetsplan 1 (12) 2 (12) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av trygghetsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar. All personal är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016

Verksamhetsplan. Fylsta Skola 2015-2016 Verksamhetsplan Fylsta Skola 2015-2016 Fylsta skola 2015/2016 Förutsättningar Fylsta skola är en fyravånings F 5 skola belägen i centrala Kumla. Den uppfördes 1902 och har sedan dess genomgått ett antal

Läs mer

Skolans kvalitetsredovisning

Skolans kvalitetsredovisning År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Viksjöskolan Skolans kvalitetsredovisning Grundskola 6-9 Uppgifter om enheten Uppgift Namn på rektor/förskolechef Kommentar Johan Nyström Hjertvinge Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14

Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Kvalitetsredovisning Ektorpsringen 2013/14 Norrköping 2014-06-23 1 Verksamhetens förutsättningar Ektorpsringen har verksamhet i fyra hus bestående av i ca 62 barn i förskoleklass 190 elever inskrivna på

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Erik Hedenström Vårt diarienummer Datum Sidan 1(40) 2014-06-27 Söderskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Söderskolan Antal Elever 368 Rektor 1 Bitr. rektor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6 Kvalitetsrapport 2015 Persöskolan f-6 Persöskolan f-6, Kvalitetsrapport 2015 2(25) Inledning Denna kvalitetsredovisning avser verksamhetsåret 2014/2015 och beskriver processer, resultat och måluppfyllelse

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan

Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Lokal arbetsplan Tokarpsskolan Verksamhetens organisation Tokarpsskolan är en F-9 skola, vilket innebär att eleverna är mellan 6 till 16 år. Skolan är indelad i olika arbetslag, F-3 DE, 4-6 DE, 7-9 DG

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hökåsenskolan. Ann Hammarström, rektor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hökåsenskolan Ann Hammarström, rektor Innehåll Grunduppgifter... 4 Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar... 4 Verksamhet... 4 Vår vision... 4

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Mölstadskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Mölstad fkl/grundskola/fritids Intäkter -164 450-656 586 399,3% Personalkostnader 8 584 525 9 106 045 106,1% Övriga kostnader

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015

Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan Regnbågsskolan F- 6 och fritidshem 2014-2015 Likabehandlingsplan 2014 2015 Regnbågsskolan Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan mot diskriminering och mot kränkande behandling

Läs mer

Varför ska man läsa?

Varför ska man läsa? Varför ska man läsa? Lgr 11, ämnet svenska: Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstå

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 LUNDS KOMMUN Östratornskolan 2-9, fritidshem och LIG LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Lagrum: Skollagen 6 kap. 8 I II III IV V FÖREBYGGANDE ARBETE RISKANALYS RISKINVENTERING OCH

Läs mer

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83

Delaktighet och inflytande 74 49 68 66. Skolmiljö 75 60 56 68. Kunskap och lärande 79 85 84 76. Bemötande 76 87 87 83 Regiongemensam elevenkät 215 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 211 212 2 214 215 Sjölins gym. Göteborg GY2 totalt 215 Göteborg GY2 totalt 215 Trivsel och trygghet 93 96 93 9 Delaktighet

Läs mer

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014

Utsäljeskolan. Enkät- och kunskapsresultat 2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2014 Utsäljeskolan Enkät- och kunskapsresultat 2014 Skola I Utsäljeskolan är alla undervisande lärare utbildade och undervisar i de ämnen de är behöriga i. Trots utbildning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Sidan 1 av 15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Idenors skola och fritidshem Giltighetstid: 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer