Grön Flagg Rapport Ekebyhovs förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grön Flagg Rapport Ekebyhovs förskola"

Transkript

1 Ekebyhovs förskola Björkuddsvägen Ekerö Grön Flagg Rapport Ekebyhovs förskola Av; Tina Sundström Therese Mattisson

2 Innehållsförteckning Syfte... 3 Grön flagg... 3 Bakgrund... 3 Organisation... 3 Metod... 4 Genomförande... 4 Friskvård... 4 Förbättring av utomhusmiljön... 5 Förbättring av arbetsmiljön... 6 Kostmedvetenhet... 7 Kamratskap... 7 Resultat... 8 Slutsats och diskussion

3 Syfte Syftet med Grön Flagg för Ekebyhovs förskola, är att synliggöra miljöarbetet som pågår tillsammans med barn och vuxna. Vår förhoppning är att barn, tillsammans med personal ska få ökad förståelse och intresse för livsstil och hälsa. Grön flagg Grön Flagg är en miljöutmärkning som är anpassad för förskola och skola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att förskolan prioriterar handlingsinriktat miljöarbete. Miljöprojektet innebär att man i den dagliga verksamheten arbetar med miljön tillsammans med barnen. Grön Flagg är den svenska grenen av en internationell miljöutmärkning, som leds av FEE (Foundation for Environmental Education). Bakgrund Förskolan har under lång tid diskuterat miljöfrågor och för två år sedan växte ett intresse fram hos barn och personal att aktivt arbeta med miljöfrågor. Således togs beslut år 2004 att påbörja arbetet med Grön Flagg. Under hösten år 2004 påbörjades miljöprojektet och förskolan valde att arbeta med temat Kretslopp. Förskolan erhöll miljöcertifiering Grön Flagg våren För att fortsätta vårt miljöarbete på förskolan bestämdes det att utveckla projektet inom området livsstil och hälsa. Detta arbete påbörjades under hösten När förskolan satte målen var det viktigt att anpassa målen efter barnens ålder och utveckling. Förskolan anser också att det är viktigt att målen är hållbara även i den framtida verksamheten där barnen lär sig ta ansvar för sin miljö och hälsa. Nedan redovisas en rapport om vårt arbete samt hur vi uppnått fastställda mål. Organisation Ekebyhovs förskola ligger i Ekerö kommun. Den yttre miljön kring förskolan erbjuder skogsutflykter och uteverksamhet. I dag finns det samarbete med friluftsfrämjandet, där barnen är med i Mulle- och Knyttegrupper. De yngre barnen har egna skogsutflykter tillsammans med personal. Förskolan förlägger en stor del av verksamheten ute och det finns ett stort intresse bland barn och vuxna för att utemiljön ska vara lärorik och lustfull. Ekebyhovs förskola består av sex avdelningar: Gläntan (1-3 år), 14 barn och 3 pedagoger Kotten (1-4 år), 12 barn och 4 pedagoger Minimum (1-3 år), 15 barn och 4 pedagoger Västan (3-6 år), 15 barn och 5 pedagoger, resursgrupp Stubben (3-6 år), 21 barn och 3 pedagoger Östan (3-6 år), 22 barn och 3 pedagoger 3

4 Förskolan har en enhetschef som har ansvar för två förskolor: Ekebyhovs förskola och Gustavalunds förskola. Organisationen har en administratör och en kökschef. Metod Under hösten 2004 bildades en miljögrupp på förskolan. I gruppen ingår en ansvarig pedagog på varje avdelning samt en verksamhetschef. Utöver miljögruppen ingår Gunilla Tovatt som är mentor och politiker i Ekerö kommun Miljögruppen träffas varje månad och diskuterar miljöarbetet samt vilka framsteg som har gjorts. Vidare diskuteras hur man har gått tillväga praktiskt och pedagogiskt i varje barngrupp. Gruppen har även diskuterat eventuella svårigheter och lösningar vid genomförandet av miljöarbetet. Miljöarbetet har genomförts successivt och miljögruppens roll har varit att förankra beslut, driva projektet framåt och ta vara på den kreativitet och kunskap som finns både bland barn och vuxna i organisationen. Samarbetet mellan de olika avdelningarna har varit viktig under projektets gång. Det tvärfunktionella samarbetet har inneburit att pedagogerna har kompletterat varandra, skapat möjlighet till helhetssyn och gemensamt drivit arbetet framåt. Miljöarbetet har varit anpassat efter barnens ålder och utvecklingsstadium. Eftersom förskolan vill ge barnen positiva upplevelser av miljöengagemang, har barnen uppmuntrats hjälpa till i arbetet vilket skett olika mycket beroende på intresse och ålder. Genomförande Vid genomförandet av miljöarbetet har det varit viktigt att synliggöra arbete inom livsstil och hälsa. Förskolan satte upp följande delmål/aktiviteter inom ramen för temat: Friskvård Förbättring av utomhusmiljö Förbättring av arbetsmiljö Kostmedvetenhet Kamratstöd Friskvård När vi började arbeta med friskvård på förskolan var det viktigt att barnen skulle tycka det var kul och lustfyllt att röra på sig. En pedagog på förskolan har god erfarenhet av barngympa med Friskis och Svettis och därför beslutades att vi skulle prova deras rörelseprogram. Vi bjöd in Heda Wallin, instruktör från Friskis och Svettis, som introducerade Mini Röris för pedagogerna. Mini Röris är ett gymnastikprogram som är anpassat för yngre barn och där barnen får öva balans, rytmik, hopp m.m. till fartfylld musik. Varje avdelning köpte in ett Friskis och Svettis paket där Mini Röris CD skiva och plansch som visar passets rörelser, ingick. Därefter introducerades Mini Röris för barnen och detta 4

5 rörelsepass har visat sig vara mycket uppskattat hos de flesta barnen som följer med i rörelserna efter ålder och utveckling. Under våren har vi gympat tillsammans ute på gården. Detta resulterade till att vi var tvungna att köpa in en större musikanläggning för att musiken skulle höras ute på gården. Musiken är en stor källa till rörelseglädje och barnen tycker det är kul med den nya musikanläggningen. Vi avslutar vårt gymnastikpass med en lugn avslappning för att barnen ska lära känna skillnad på att vara aktiv och att vara avslappnad. Några barn behöver stöttas med att vara avslappnad och vi märket ju mer vi övar på att slappna av, desto skönare tycker barnen att det är. Varje fredag samlas förskolan för gemensam sångstund. De yngre barnen träffas gemensamt på framsidan av gården och de äldre barnen träffas på baksidan av gården. Vi har valt att dela upp barnen åldersmässig eftersom det är lättare att anpassa samlingen efter barnens ålder samt p.g.a. att förskolan har utökats till sex avdelningar. Vi har under projektets gång valt att ha olika rörelsesånger som tema under denna sångstund. Både barn och pedagoger har varit mer aktiva under dessa aktiviteter. Vi tror att barnen upplever mer delaktighet och lustfylldhet av att få röra kroppen samtidigt som man sjunger eller spelar. Under februari månad arrangerades Blåbärsloppet för barn mellan 3-6 år vid Ekebyhovs slott på Ekerö. Barn och pedagoger sprang eller gick en runda tillsammans. Efter målgång så bjöds det på varm blåbärsoppa och därefter delades det ut diplom för alla som deltog. Blåbärsloppet var uppskattat av både barn, föräldrar och pedagoger. Vår förhoppning är att detta ska bli en tradition på förskolan. Vi valde att barnen skulle få gå eller springa under loppet för att alla skulle kunna delta under lustfyllda former och efter egen förmåga. Förbättring av utomhusmiljön När vi påbörjade vårt arbete med förbättring av utomhusmiljön, var ett av våra mål att bygga en hinderbana tillsammans med barnen. Vi började med ett studiebesök på Gröna lunds förskola där man har byggt hinderbana tidigare. Detta blev en inspirationskälla till vårt arbete. Under våren har vi planerat och byggt vår bana som består av bl.a. bildäck, traktordäck, balansstockar och tunnlar. Barnen har varit med och byggt den och tyckt att det har varit skoj att få hjälpa till. Vår tanke är att så småningom även fylla på med nya hinder, buskar och blomdekorationer runt omkring. Tyvärr har vår hinderbana inte fått vara ifred på helgerna. Både bildäck och traktordäck har flyttats på och rullats ner ifrånbanan. Tanken med hinderbanan är att barnen själva ska stimuleras att öva sin grovmotorik under lekens former. Här uppmuntras barnen till att öva att hoppa, krypa, balansera och ta sig från start till mål. Just nu sker det ingen spontan lek vid hinderbanan. Vi ska ha en invigning av banan under förskolans dag (15/5) och hoppas att det ska göra den mer intressant. Efter invigningen kommer vi pedagoger tillsammans med barnen att leka och ha aktiviteter i och kring banan för att göra den mer attraktiv. 5

6 Vi har köpt in fotbollsmål under året och ställt dem på baksidan av gården. Syftet är att introducera bollspel, stärka samhörighet och förstå regler. Från början var inte intresset så stort hos barnen. När vi pedagoger började aktivt delta i spelet så tyckte barnen att det var spännande och roligt. Idag spelar barnen själva fotboll varje dag och har väldigt kul tillsammans. En annan aktivitet som är på gång är våra nyinköpta klätterhandtag som ska sättas upp på en vägg. Detta för att ge barnen ännu en möjlighet att våga utmana sig själva, samtidigt som de övar smidighet och balans på ett roligt sätt. Förbättring av arbetsmiljön Ett stort problem inom förskolan är den höga ljudnivån som förekommer i inomhusmiljön. En hög och långvarig ljudnivå påverkar barn och pedagoger på ett negativt sätt. Om vi utsätts för ett långvarigt buller så kan det ge upphov till hörselskador, stress och högt blodtryck. Vi tycker därför att det är viktigt att försöka reducera bullernivån inom vår förskola. För att försöka minska ljudnivån på avdelningarna har vi köpt in vaxdukar till borden vilket har dämpat ljudet avsevärt. Några avdelningar har tassar på bord och stolar och har även hängt upp olika textiler som ska fånga upp ljudet. Vi strävar efter att dela in barnen i små grupper för att stimulera lugna lekar och vid på- och avklädning går barnen in några åt gången för att bullernivån ska minska. Detta ger även möjligheter till utvecklande samtal både mellan barn och mellan barn och pedagoger. Barn och pedagoger har tillsammans diskuterat varför det är viktigt att tänka på att inte skrika inomhus och försöka prata med varandra i en normal samtalston. Att minska ljudnivån på förskolan är en lång process och genom att medvetet och kontinuerligt föra en diskussion med barnen kommer vi långsamt att kunna förändra vår inomhusmiljö. I skogen har barnen bl.a. fått prova att lyssna efter olika sorters ljud och hur de upplever dem. En del barn hör bara bilar (buller) medan andra barn hör fågelsång, vind och rasslande löv. Det är viktigt att barnen lär sig reflektera vad som är buller och på vilket sätt de kan påverka sin egen bullermiljö. Kunskap om hygien bland barn och pedagoger är viktigt för att reducera olika smittkällor. God handhygien både bland barn och pedagoger är viktig på förskolan, där handtvättsställ med flytande tvål och engångshanddukar finns på varje avdelning. Vid blöjbyten används engångsunderlägg och god hygien beaktas vid varje blöjbyte. En del av personalen har genomgått en hygienutbildning som hölls av en sjuksköterska från Smittskyddsinstitutet. Där gick man bl.a. igenom att det var bra att använda engångshanddukar, engångsunderlägg på skötbord och att ha god handhygien. Vi anser att det är viktigt att skapa rutiner och kunskap både bland barn och vuxna om god hygien. Vi strävar efter att aktivt prata med barnen om hygien. Vidare sätta t.ex. bilder upp vid toaletten som visar att man ska tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök. Det brukar alltid finnas en pedagog som hjälper barnen vid toalettbesök och påminner dem om god handhygien. 6

7 Kostmedvetenhet Rätt kost och motion gör att våra kroppar mår bra och vi orkar mer. I vårt arbete med att göra barnen medvetna om hur kosten påverkar hur vi mår är det viktigt att försöka få dem att våga smaka, prova och äta mer grönsaker och frukter. Det första steget var att få barnen att vara lite nyfikna och intresserade av frukt och grönsaker. De äldre barnen har utforskat vad som händer med kroppen när vi äter frukt/grönsaker och var de odlas och hur de växer osv. De yngre barnen har arbetat med sagor och sånger om frukt och grönsaker. Vid samling får alla barn smaka olika frukter/grönsaker. Några avdelningar äter sallad innan den varma maten för att stimulera till att äta mer grönsaker. Dessa avdelningar upplever ofta att salladstallrikarna tar slut för att barnen är hungriga innan lunch. Detta visar att man gärna äter grönsakerna. Barnen har fått arbeta skapande i olika material såsom saltdeg, kollage och färg. Under tiden har vi diskuterat med de äldre barnen om vitaminer, mineraler, färg, form, smak och ursprung. Några avdelningar har även intervjuat barnen om varför det är nyttigt med grönsaker. Några avdelningar har varit till affären tillsammans med barnen för att titta på och handla exotiska frukter till en fruktsallad som de sedan gick hem och gjorde till mellanmål. Leken fruktsallad har lekts vid ett flertal tillfällen och är populär bland barnen. Barnen har även fått rita och berätta om vad de äter till frukost och varför det är viktigt med en bra start på morgonen. Barnen har på detta sätt blivit mer medvetna om att äta en bra frukost. Marie, vår kokerska, har deltagit på våra möten och delat med sig av sina kunskaper på olika sätt. Kamratskap Kamratskap och kamratstöd har förskolan arbetat väldigt aktivt med på samtliga avdelningar. Pedagogerna stöttar aktivt barnen med att vara bra kompisar genom att medvetet föra en diskussion om hur man är en bra kompis. I våra diskussioner tillsammans med barnen får barnen själva komma med olika förslag om hur man ska lösa olika situationer. Avdelningar med de yngre barnen eller barn som har behov av särskilt stöd visar pedagogerna konkret hur man tar kontakt med sin kompis på ett positivt sätt. De yngre barnen har bl.a. ritat sina egna händer i kompishjärta, för att påminna om att alla är kompisar med varandra. Vi har genomfört intervjuer med barnen om hur de tycker en bra kompis ska vara och vad en kompis är duktig på. Detta för att barnen ska bli medvetna om hur viktigt det är att se varandras positiva egenskaper och bli påminda om att visa hänsyn. Några avdelningar har arbetat med bilder som uttrycker olika känslor. Vid olika situationer kan barnet få stöd av bilderna att sätta ord på sina känslor. Det finns också utrymme för barnen att komma med egna lösningar på den uppkomna situationen. Pedagogerna spelar också teater om kamratstöd. Detta är mycket uppskattat av barnen och det brukar bli många skratt när barnen känner igen sig i olika situationer. 7

8 Vi tycker det är viktigt att visa hänsyn och respekt för varandra och försöker ha ett nära samarbete med både barn, föräldrar och pedagoger. Vi arbetar i olika forum i vår kontakt med föräldrar och kamratstöd. Vi strävar efter att kontinuerligt informera föräldrar om barnet och dess kamratskap och försöker få föräldrarna att aktivt delta i stöd av kamratskap. Resultat Miljöprojektet Grön Flagg har inneburit att samtliga avdelningar på förskolan har arbetat med ett gemensamt projekt där man har utvecklat arbetet tillsammans. Alla avdelningar har varit delaktiga och drivit projektet olika långt. Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen tycker ibland att det är svårt att anpassa miljöarbetet till deras nivå och mognad. Detta resulterar till att ibland känner de sig mindre delaktiga kring de olika målen. Projektet har även inneburit ett utökat samarbete mellan barnen på de olika avdelningarna. Barnen har med sitt stora engagemang bidragit till att en diskussion har startat om kostmedvetenhet och vikten av att röra sig exempelvis att gå till förskolan istället för att ta bilen eller äta en bra frukost för att orka med dagen. Slutsats och diskussion Vi började arbeta med Grön flagg under hösten När vi påbörjade vårt miljöarbete var en del pedagoger tveksamma till projektet. Idag har det blivit en naturlig del av verksamheten och vårt miljöarbete fungerar som en röd tråd på förskolan. I vårt fortsatta arbete med Grön Flagg kommer både tema kretslopp och livsstil och hälsa vara en del av den vardagliga verksamheten. Barnen tycker fortfarande att det är spännande med att prova olika grönsaker/frukt, spela fotboll eller deltaga i Mini Röris. Vi upplever också att tema Kretslopp som var vårt förra tema är en naturlig del av vår verksamhet och de större barnen sorterar gärna vårt avfall, matar våra kompostmaskar eller upptäcker solrosfältet. Samarbetet har varit en hörnsten i projektet för både barn, pedagoger och föräldrar. Alla barn och pedagoger har bidragit med sin kompetens inom sitt område. Förskolan har diskuterat att man varje år ska byta ut deltagarna i miljögruppen. Detta för att gruppen ska bli dynamisk och att samtliga pedagoger känner sig delaktiga i arbetet. När vi påbörjade vårt arbete med Grön flagg ansåg vi att det var viktigt att starta i ett lugnt tempo för att alla skulle känna sig trygga och delaktiga i projektet. Nu när projektet är integrerat i verksamheten tycker vi att det vore bra med en kick-off start i början av terminen. Detta för att det fortsatta arbetet ska komma igång fortare och processen ska bli mer dynamisk över hela året. På avdelningarna med de yngre barnen upplever pedagogerna att det är svårt att ta ner miljöarbetet på deras nivå. Här är det viktigt att småbarnavdelningarna ökar sitt samarbete 8

9 med varandra, utbyter idéer och erfarenheter så att miljöarbetet blir också en naturlig del av dess verksamhet. Föräldrarna är positiva till att förskolan synliggör och arbetar strukturerat med miljön. Detta visar bl.a. resultat av vår årliga kvalitetsundersökning, där förskolan får mycket höga betyg sedan vi började med projektet Grön Flagg. De flesta barn och pedagoger är engagerade och tycker det är väldigt spännande arbete. Vår förhoppning med tema Livsstil och hälsa är att barnen ska få positiva upplevelser av sin kropp, hälsa och miljö och även framtiden tycka att det är intressant att engagera sig i dessa frågor. 9

Tallens utvärdering Våren 2013

Tallens utvärdering Våren 2013 Tallens utvärdering Våren 2013 Vårens mål på Tallen som följer LpFö98 /10 : Trygghet: - att barnet ska känna förtroende för oss. - att barnet ska känna värme och glädje i gemenskap med varandra. - att

Läs mer

De samlade insatser som förskolorna gör kommer att påverka klimatet på lång sikt.

De samlade insatser som förskolorna gör kommer att påverka klimatet på lång sikt. Underlag till miljöredovisning 2010 Nämnd/kontor/re: Begränsad klimatpåverkan De samlade insatser som förskolorna gör kommer att påverka klimatet på lång sikt. Vi har automatisk nattsänkning som sparar

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Avdelningen Blåbäret

Avdelningen Blåbäret Avdelningen Blåbäret På avdelningen blåbär så har vi 25 barn 1 5 åringar och fyra pedagoger. Vi har 11 flickor och 12 pojkar. En dag på avdelningen Blåbär Kommer man innan 8.00 på morgonen så går man till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

GRÖN FLAGG 2008. Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun. Livsstil och Hälsa

GRÖN FLAGG 2008. Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun. Livsstil och Hälsa GRÖN FLAGG 2008 Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun Livsstil och Hälsa SAMMANFATTANDE BESKRIVNING Gemensamma mål och åtgärder för Tingvalla förskola Mål 1: Kost, öka medvetenheten av att äta

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Inledning Arbetet med denna verksamhetsplan har genomförts med Läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) som underlag. Vår vision Att ha den mest lustfyllda och lärorika verksamheten

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3

************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SÄDESÄRLAN AVDELNING 3 ************************************* ************************************* Vår

Läs mer

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se

Verksamhetsplan. Höglandskolans Förskoleklass. www.hoglandsskolan.stockholm.se Verksamhetsplan Höglandskolans Förskoleklass www.hoglandsskolan.stockholm.se 1 Förskoleklassen Tiden i förskoleklassen ska vara lustfylld, med fokus på gemenskap och glädje. En tid där barnen i lugn och

Läs mer

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola

Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan Vårterminen 2016 Riddersborgs Förskola Verksamhetsplan för Frilufts Förskolor Mål och metoder Vi arbetar efter Lpfö 98, Läroplan för förskolan, och vi följer Kommunens förskole- och skolplan.

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen. Läsåret 2011 2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Förskolan Kohagen med avd Kohagen och Kalvdansen Läsåret 2011 2012 Arbetslaget som omfattas Kvalitetsarbetet omfattar arbetslaget vid Förskolan Kohagen och Kalvdansen.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Arbetsplan för Molnet 2015/2016

Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Arbetsplan för Molnet 2015/2016 Gruppens sammansättning Vi har 20 barn 3 barn är födda 14 6 barn födda 13 6 barn födda 12 4 barn födda 11 1 barn fött 10 Personal Carina Addén - förskollärare Susanne Evergren

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Älvsbacka förskola, avdelning Myggan. Ort Skellefteå.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Skogsgläntans förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete på Skogsgläntans förskola Avdelning födda 07 födda 08 födda 09 födda 10 födda 11 födda 12 Solstrålen 3 st 5 st

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

2012-2013 Granitens förskola, Munkebo förskola, S:ta Gertruds förskola och Tils paviljonger

2012-2013 Granitens förskola, Munkebo förskola, S:ta Gertruds förskola och Tils paviljonger SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) 2012-10-30 2012-2013 Granitens förskola, Munkebo förskola, S:ta Gertruds förskola och Tils paviljonger BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN MUNKEBO FÖRSKOLA 2 (8) Lokal arbetsplan

Läs mer

Livsstil och hälsa - nytt tema i Grön Flagg tidigare tema : Kretsloppet

Livsstil och hälsa - nytt tema i Grön Flagg tidigare tema : Kretsloppet Livsstil och hälsa - nytt tema i Grön Flagg tidigare tema : Kretsloppet Björken är en förskola i Lindesberg. Vi har två yngre avdelningar med barnen mellan 1 3 år och två äldre avdelningar med barnen mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se

Lärande & utveckling. www.karlskoga.se Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Sandtorpet Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning)

Läs mer

Hösten 2010 och Våren 2011

Hösten 2010 och Våren 2011 Hösten 2010 och Våren 2011 Kvalitetsredovisning 2010/11, Förskolan Fröet Enhet: Förskolan Fröet Rektor: Grundfakta Förskolan Fröet består av en avd. med 17 barn på heltidsplats, i åldern 1-5 år. Den är

Läs mer

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola Östertull Montessoriförskola är Lunds första och enda kommunala montessoriförskola. Förskolan öppnades augusti 2002. Förskolan är auktoriserad. Det betyder

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Jonasbo Förskola

Kvalitetsredovisning. Jonasbo Förskola Kvalitetsredovisning Jonasbo Förskola 2007 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Presentation av rektorsområdet...3 2.1 Beskrivning av rektorsområdet...3 2.2 Beskrivning av förskolans barngrupper

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2009/2010. Kaninens förskola

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2009/2010. Kaninens förskola KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2009/2010 Kaninens förskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt...3 4. Bakgrundsfaktor... 3 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning

Läs mer

I BALSBY KVALITETSREDOVISNING FÖR SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA I BALSBY ÅR 2009

I BALSBY KVALITETSREDOVISNING FÖR SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA I BALSBY ÅR 2009 I BALSBY KVALITETSREDOVISNING FÖR SMULTRONSTÄLLETS FÖRSKOLA I BALSBY ÅR 2009 Kvalitetsredovisning för Smultronställets förskola år 2009 Smultronstället är en blandkooperativ förskola som drivs som en ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen

Verksamhetsplan. Läsåret 2015-2016. Förskolan Lillåsen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan Läsåret 2015-2016 Förskolan Lillåsen 1 Inledning Förskolan Lillåsen består av två avdelningar, en grupp med barn i ålder ca 1-2,5 år med tre personal och en grupp med

Läs mer

Måns handlingsplan. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna när de kommer till förskolan.

Måns handlingsplan. Barn och föräldrar ska känna sig välkomna när de kommer till förskolan. Måns handlingsplan Lämning Barn och föräldrar ska känna sig välkomna när de kommer till förskolan. Ge barnet och föräldern en bra start på dagen. Föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

T r o l l k a r l e n s h a t t

T r o l l k a r l e n s h a t t T r o l l k a r l e n s h a t t Verksamhetsplan för vårterminen 2010 Innehåller en beskrivning av vår verksamhet, våra kopplingar till läroplanen för förskolan, hållbar utveckling, viktiga datum att komma

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-2013 VINSBO FÖRSKOLA REDOVISNING AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ VINSBO FÖRSKOLA Barnantal Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - Födda - F/P 07 08 09 10 11 12 Mumintrollet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola

Kvalitetsanalys. Regnbågens förskola Kvalitetsanalys Regnbågens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsredovisning 2008 Slättens förskola 1 1.1.1.1 Innehållsförteckning 1. Inledni ng.... 3 2. Vår arbetsorganisation... 3 3. Vårt kvalitetsarbete... 3 4. Kunskap och lärande prioriterade

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Paletten www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Välkommen till Fridhems förskola

Välkommen till Fridhems förskola Välkommen till Fridhems förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Grovplanering Näckrosen VT 2013

Grovplanering Näckrosen VT 2013 Grovplanering Näckrosen VT 2013 Copyright Helianthus AB Avdelningen: Vi är tre pedagoger som arbetar på Näckrosen. Här möts du av positiva, glada och nyfikna barn. Vår barngrupp består av 21 barn varav

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LOKAL ARBETSPLAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOKAL ARBETSPLAN Tamburkontakt Lokal arbetsplan Minigiraffen - lugn och trygg lämning - man blir sedd och bemött både vid hämtning och lämning - informationsutbyte - någon personal möter upp vid lämning/hämtning

Läs mer

Välkommen Till Kryssets förskola 2015

Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Välkommen Till Kryssets förskola 2015 Informationsfolder Kryssets förskola 2014-2015 Välkommen till Kryssets förskola Vision Vi utbildar världsmedborgare Vi är världen, världen är vi. Kryssets förskola

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola

Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola Verksamhetsbeskrivning I Ur och Skur förskola 2015/2016 Förskolans uppdrag Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren Verksamhetsplan Haren 0 UTVÄRDERING AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2007-2008! Arbetslag: HAREN Personal: Karin Johansson, Josefin Johansson, Carina Andersson, Ann Engström DETTA SER VI FRAM EMOT UNDER

Läs mer

Välkommen till Solbågens förskola

Välkommen till Solbågens förskola Välkommen till Solbågens förskola 2011/2012 Om vår förskola Solbågens förskola tillhör lärområde nord i lärande och kulturförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Förvaltningschef är Ingela Rauhala och verksamhetschef

Läs mer

Tranbärets månadsbrev september 2015

Tranbärets månadsbrev september 2015 Tranbärets månadsbrev september 2015 Vilken höst vi har! Sol och värme växlas med regn och rusk, men september ser ut att avslutas med sol och det gillar vi. Naturen bjuder på underbara färgkombinationer

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

GRÖN FLAGG Rapport Ekebyhovs förskola

GRÖN FLAGG Rapport Ekebyhovs förskola Ekebyhovs förskola 2008-06-11 Björkuddsvägen 98 178 31 EKERÖ GRÖN FLAGG Rapport Ekebyhovs förskola Av: Tina Sundström Innehållsförteckning Syfte Grön flagg Bakgrund Organisation Metod Genomförande Att

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 2012-10-26 BOS/GUN Backa förskola, avd. Smultronet Ruth Björling-Eriksson Kvalitetsredovisning 2012/2013 Grundfakta Barn: 20 inskrivna barn Lärare: 3.5 tjänst Specialpedagoger: Besök av specialpedagog

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola

Rapport. Grön Flagg. Mittpunktens öppna förskola Rapport Grön Flagg Mittpunktens öppna förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-16 11:18:22: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande

Läs mer

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll.

Språket Vi använder oss av språklekar, sagoberättande, rim och ramsor m.m. Dessa har vi anpassat till det aktuella temats innehåll. Vårt tema När vi planerar det aktuella temat följer vi Läroplanen för förskolan 2010. De mål som vi på förskolan ska sträva mot kan sammanfattas i följande punkter: Värdegrundsfrågor Under en dag på förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete för Eldslösa förskola läsåret 2014 / 2015 Grundfakta en kort beskrivning av vår verksamhet Förskolechef: Rose-Marie Egnell rose-marie.egnell@mjolby.se Eldslösa förskola

Läs mer

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola

Välkommen till Floby Förskola! Visionen för Floby/Odensberg förskola/skola Välkommen till Floby Förskola! Vi hoppas att Ni ska trivas hos oss och att tiden i förskolan ska bli en positiv erfarenhet för hela familjen. Om detta är Er första kontakt med barnomsorgen är det säkert

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra!

Välkommen till Mariebergs förskola. Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! Välkommen till Mariebergs förskola Såsom du själv vill bli behandlad ska du också behandla andra! 1 Syftet med denna arbetsplan är att alla som önskar ska få en inblick i verksamhetens mål och inriktning.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte

Verksamhetsplan 2015. Uteförskolan Totte Verksamhetsplan 2015 Uteförskolan Totte Den viktiga vardagen Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete.

Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Inspiration för förskolor som vill starta ljudmiljöarbete. Introduktion Upplever man som förskolepersonal att ljudmiljön är för hög och vill arbeta för förändring i arbets- och inlärningsmiljö, så kan

Läs mer