5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5"

Transkript

1 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och sannolikhet Tid, hastighet och skala Arbetssätt apitlet kan användas som en generalrepetition inför avslutet av grundskolans matematikkurs, inför de nationella proven och inför fortsatta studier på gymnasieskolan. Vi tror att det är viktigt att poängtera för eleverna att detta är kunskaper som alla ska ha med sig när de lämnar grundskolan, alltså att fokusera mer på förvärvet av kunskaperna istället för det mer diffusa målet att klara de nationella proven. Märk också att vi ska ställa högre krav på många av våra elever högre krav än de som illustreras av nivån på uppgifterna i Genrepet. Arbetssättet måste anpassas till den elevgrupp man har. Här är ett par alternativ: Eleverna arbetar med Genrepet när de har arbetat med de fyra första kapitlen i boken. Eleverna kan välja mellan att arbeta med hela Genrepet eller med de delar som de anser sig behöva mer övning på. Övningarna på ingressens ballonger kan vara till en hjälp för eleverna att välja avsnitt. Vi vill dock poängtera att arbetet med ett avsnitt ger mer kunskaper än vad de få uppgifterna på ballongerna indikerar. De elever som behärskar grunderna bra bör i stället ägna sin tid åt att arbeta med apitel, Styva linan. Även för dessa elever kan det dock vara bra att arbeta med några uppgifter på varje sida i Genrepet, men det bör de klara som hemuppgift under eget ansvar. Genrepet kan användas som något eleverna arbetar med under en längre tid under läsåret, kanske som hemuppgift. För elever med matematiksvårigheter och som arbetar mycket långsamt kan Genrepet, tillsammans med de arbetsblad som hör till varje avsnitt, bli det som de arbetar med under hela läsåret. Genrepet blir då deras lärobok i år 9. I varje avsnitt finns det genomgångsrutor på gröna plattor. Det finns även många hänvisningar till Verktygslådan. Detta är av både utrymmesskäl och pedagogiska skäl. Eleverna måste tränas i att själva slå upp och ta reda på det de söker. Det blir då etra viktigt att eleverna fått en genomgång av hur Verktygslådan är upplagd. Om eleverna har tillgång till det speciella häftet Verktygslådan får de öva på att leta i register för att hitta det de söker. Genrepet

2 Varje avsnitt i Genrepet avslutas med ett litet Test, liknande det som finns på ingressen. För de allra flesta eleverna är det viktigt att få kvitto på vad de lärt sig, något att visa upp för sig själv, för föräldrarna och för läraren. Facit till dessa Test finns i läroboken så att eleverna själva lätt kan rätta sina test. Till varje avsnitt hör flera arbetsblad för etra träning för de elever som behöver det. Tänk på att även arbetsbladen till de vanliga kapitlen innehåller moment som övas på Genrepet. Arbetsbladen i Lärarhandledningarna för år 7 och kan också vara mycket användbara. Stortest Sidorna7 77. Stortestet kan användas på olika sätt. Ett sätt är att det får vara en diagnos efter det att eleverna arbetat med kapitlet. Eleven kan då upptäcka om det är något moment som fortfarande är oklart. Arbetsbladen till Genrepet är ett bra repetitions- och reparationsmaterial. Ett annat sätt är att duktigare elever gör Stortestet innan de arbetar med Genrepet. Då kan de upptäcka vilka områden de ska arbeta med i Genrepet. De elever som inte behöver arbeta med Genrepet har ändå glädje av att repetera grundläggande begrepp genom att göra Stortestet. Låt gärna eleverna arbeta tillsammans i par eller i grupp så att eleverna kan diskutera uppgifterna. Naturligtvis kan Stortestet även nyttjas som en eller flera läor och då samtidigt användas som diskussionsunderlag vid redovisande av lösningar. Observera att Stortestet är omfångsrikt och att eleverna säkert behöver flera lektionstillfällen för att göra testet bra. Vill man poängsätta uppgifterna kan ett förslag vara att sätta poäng på varje deluppgift i uppgifterna, och eftersom dessa uppgifter inte kräver direkta uträkningar. Övriga uppgifter kan ges t.e. poäng per deluppgift för att därigenom kunna premiera lösningsredogörelser. I lärarhandledningen sidorna 7 9 finns ytterligare ett stortest att använda som kan poängsättas efter samma principer. Facit till uppgifterna på ingressen TAL,, 0 = ,0 kr/kg BRÅ OCH PROCENT 9 a), b) kr 0 % 7 GEOMETRI 0, cm a) cm b), cm 0 liter ALGEBRA ( ) år a) 9 b) + =, kr Grafen är en rät linje som går genom origo STATISTI personer rätt, % Medelvärde:, rätt; median: rätt 7 % TID, HASTIGHET OCH SALA h min 9 min, h 0 km/h 0 cm Genrepet

3 Avsnittens innehåll samt arbetsblad Förteckning över avsnittens innehåll, relaterade Arbetsblad samt arbetsbladens koppling till motsvarande sidor i boken. Avsnitt/innehåll Arbetsblad Sid Tal Talsystemet : Tal och tallinjer 9 Multiplikation och division med 0, 00 och 000 Multiplikation och division : Multiplikation och division 0 med små tal med små tal : ilopris Räkning med blandade räknesätt : Blandade räknesätt Tiopotenser och grundpotensform : Tiopotenser och grundpotensform Negativa tal : Negativa tal Bråk och procent Jämföra bråk, storleksordna bråk :7 Jämföra bråk Förlängning och förkortning : Förkorta och förlänga bråk 7 Addition, subtraktion och :9 Räkna med bråk och decimaler 9 multiplikation av bråk Procent räkna ut delen :0 Procent räkna ut delen 0 Hur många procent? : Hur många procent? Räkna ut det hela : Räkna ut det hela : Räkna med procent 0 Geometri Olika typer av vinklar : Vinklar, omkrets, area Trianglars och fyrhörningars : Vinklar, omkrets, area vinklar, omkrets och area Cirkelns omkrets och area : Cirklar och sammansatta figurer Areaenheter :7 Geometriska enheter Volym av rätblock och cylinder : Volymer 7 vadratrötter Algebra Uttryck : Uttryck och förenklingar 0 Förenkling av uttryck : Uttryck och förenklingar 0 Lösning av ekvationer :9 Ekvationer Formler, samband :0 Formler och samband Statistik och sannolikhet Tolkning av tabeller och diagram Medelvärde och median : Medelvärde och median 7 Enkla sannolikhetsberäkningar : Sannolikhet 9 70 Genrepet

4 Tid, hastighet och skala Beräkning av tid mellan två klockslag : Tid och hastighet 7 7 Omvandling av timmar till minuter och minuter till timmar Hastighetsproblem : Tid och hastighet 7 7 Omvandling av km/h till m/s och m/s till km/h Beräkningar med skala : Skala 7 7 Facit till Stortest i läroboken a) 0 00 b) a) 0 b) c) d),0 a) b) 0, a) ( ) b) ( ) c) 0 miljoner 7, 0, st 9 0 kr 0 0 % 7 a) 0 b) a) O = m, A = m b) O =, dm, A = 7, dm c) O =, cm, A = cm 9 liter a) = b) = a) Amir är år b) Derek är två år äldre än Caroline c) Vilken är deras medelålder? a) Maja, hennes linje är brantast b) Punkt : Maja cyklar om Ma Punkt : Marja har stannat och Ma cyklar om Maja c) Maja har stannat 7 a) linje A b) linje B a) 0 % ( ) b) % ( ) c), % ( ) 9 T.e. år, år, år, 9 år, år 0 0 cm, cm kl. 9. Facit till Stortest i lärarhandledningen a) 9 00 b) a) 0 b) c), d),9 a) b) a) b) 0,9 0,9 a) ( ) b) ( ) c) 7 a) 0, b) 0, c) 0, T.e. ( ) ( 7) 0 st gram ,0 kr % 00 elever a) b) 7 a) O = cm, A = 9 cm b) O = 0 cm, A =, cm c) O = 9 cm, A =, cm a) liter b), dm 9 a), 0, 0 % b), 0, 0 % c), 0, 0 % 0 a) = b) = ab T.e år, 7 år, år och år a) Hur många år Anna och Emelie är tillsammans b) Emilie är 7 år äldre än Samuel c) Ungdomarnas medelålder, km skala hem Avstånd a) B b) D 7 a) 0 km, ca mil b) km/h Tid Genrepet

5 Stortest Genrepet sid : Skriv med siffror a) nittiotvåtusenfem b) tremiljoner trettiofyratusen Räkna ut, a),0 00 b) c) 0, d), + 0, 0, a) b) + Sätt in rätt tal i rutan + = 00 Vilken uträkning ger a) störst svar b) minst svar Räkna ut a) 9 b) ( ) + ( 9) c) ( ) ( 9) 0,9. 0,9. 0,9 0,9 7 Räkna ut och skriv svaret först i tiopotensform och sedan som ett vanligt tal. a) b) 7 0 c) Hur många miljoner är 0? 9 Sätt in negativa tal så att likheten gäller ( ) ( ) = 0 Hur många rutor är av figuren? Ordna bråken i storleksordning. Börja med det minsta. 7 9 Enligt ett recept behövs 00 g nötfärs till personer. Hur mycket behövs till personer? Martin lånar 00 kr till, % ränta. Hur mycket ska Martin betala tillbaka efter ett år? Vid en utförsäljning av ett datorpaket som kostat 900 kr säljs paketet för 9 00 kr. Med hur många procent har priset sänkts? Vid ett skolval röstade % av skolans elever på miljöpartiet. Hur många elever gick på skolan om elever röstade på miljöpartiet? 7 0 Genrepet 7

6 Stortest Genrepet sid : Hur stor är vinkeln? a) b) 7 Räkna ut omkrets och area av figuren a) (cm) b) (cm) c) (cm),9,9,, a) Räkna ut volymen av blomlådan. Svara i liter. b) Räkna ut burkens höjd 9 Lukas spelar kort och har fem kort på hand. Jonas ska dra ett kort från Lukas. Hur stor är sannolikheten att Jonas får a) en hjärter b) en spader c) ett ess 0 Lös ekvationen. a) 9 = 7 b) ( + ) ( 7) = 00 Vilket uttrycken är samma som ab + ab + ab? a b ab a + b ab I en familj på fyra personer är medelåldern 7 år. Den yngsta medlemmen är år. Ge ett förslag på hur gamla de andra tre familjemedlemmarna kan vara. Anna är år, Emelie är y år och Samuel är z år. Vad betyder ( + y + z) a) + y b) y z = 7 c) Genrepet

7 Stortest Genrepet sid : På en karta i skalan : är avståndet mellan två städer, cm. Hur långt är det i verkligheten? Svara i kilometer. Anton går hemifrån till skolan på morgonen. Halvvägs kommer han på att han glömt gymnastikkläderna. Han vänder direkt tillbaka hem igen. Där tar det en stund att plocka ihop kläderna. Sedan rusar han direkt till skolan för att hinna i tid. Rita en graf som beskriver hela händelseförloppet när Anton tog sig till skolan den morgonen. Vilken av graferna visar funktionen a) y = b) y = A y B y C y D y 7 Det tog Frida, h att köra hemifrån till stugan på landet. a) Hur långt har Frida till stugan om hon höll en medelhastighet på 7 km/h? b) På hemvägen var det mörkt och det tog Frida h och min att köra hem. Vilken medelhastighet höll hon då? Avrunda svaret till heltal. Genrepet 9

8 Arbetsblad : Sidan 7 Tal och tallinjer Skriv rätt tal på tallinjen a) 0 0, b) 0 0, c) 0 Ordna talen i storleksordning med det minsta först 0, 0,0 0, 0,0 0, Vilka tal kommer sen?, 0, 0, 0,7 0 0, 0,,, Vad ska stå på linjen? a), = 0, c) 0, = 0,, =,0 0, = 0,0, =, 0, = 0,0 b), =,d),7 =,7, =,,7 =,, =,,7 =, 70 Genrepet

9 Arbetsblad : Sidan 7 Multiplikation och division med små tal Räkna ut 0, = 0,, = 0, = 0,0 = 0,0, = 0,0 = 0,00 = 0,00, = 0,00 = 0, 7, = 0,0 00 = 0,00 00 = 0, = 0,0,7 = 0, = 0, 07 = 0,0, = 0,00 0 = Räkna ut, 0, = = = 0, 0, 0, 0,0 0,00, 0, = = = 0,0 0,0, 0, = = = 0,00 0,00 Räkna ut,, = = = 0, 0, 0,0 0, 0,,, = = = 0, 0,0,, = = = 0, 0, Ringa in den beräkning som ger det största talet och gör en ruta kring den beräkning som ger det minsta talet. a) 0, 0,0 0, 0,0 0 0 b) 0,97 0 0,9 0 0,97 0,9 c) 0,0 0,0 0,0 0,0 Genrepet 7

10 Arbetsblad : ilopris Eempel ilopriset för äpplen är kr/kg. Det betyder att kilo äpplen kostar kr. gram kostar 0, kr = Skriv vikten i kilo och multiplicera med kilopriset. Hur mycket kostar a) kg b) kg c) hg kg, kg 7 hg 0, kg 0, kg 00 g, kg 0, kg 0 g Räkna ut kilopriset om a) kg kostar kr b) hg kostar kr c) 00 g kostar kr kg kostar kr hg kostar kr 700 g kostar kr 0, kg kostar kr, hg kostar 0 kr 0 g kostar 0 kr Ringa in det bästa svaret. Ungefär hur mycket får du för 0 kr om kilopriset är kr 0, kg 0,7 kg 0, kg 0 kr om kilopriset är 0 kr 0, kg 0, kg, kg 0 kr om kilopriset är kr 0, kg, kg 0, kg kr om kilopriset är kr 0,9 kg drygt kg knappt kg kr om kilopriset är kr 0,7 kg drygt, kg knappt, kg 7 Genrepet

11 Arbetsblad : Sidan 7 Blandade räknesätt Räkna ut + + = = = = + 0 = = 7 + = = = = 7 = = 7 + = = 9 = = 9 + = = = = + = = = = Räkna ut. 0 0 ( + 7) = = (9 ) = = ( ) = = ( + ) = = ( ) = = 0(7 ) = = Räkna ut 7, + =,, + =, + 7 0, = 0, + 0, = 0, 0, = 0, 9 0, =, 0,, 0, = 0,(7 0,) = 0,(, 0,) = Genrepet 7

12 Arbetsblad : Sidan 7 Tiopotenser och grundpotensform Skriv i tiopotensform 00 = = en miljon = 000 = = en miljard = Skriv på vanligt sätt 0 = 0 =, 0 = 0 = 0 =,7 0 = Skriv i grundpotensform 00 = 000 = 0 = = = 7 0 = Skriv först på vanligt sätt, sedan i grundpotensform 7 miljoner = = femtioåtta tusen = = en och en halv miljon = = Räkna ut, svara i tiopotensform eller grundpotensform. 0 0 = = 0 0 = = = = = 0 0 = = = 0 7 Genrepet

13 Arbetsblad : Sidan 77 Negativa tal Temperaturen är + C. Vad blir den om den a) stiger grader b) sjunker grader c) sjunker grader Temperaturen är C. Vad blir den om den a) stiger grader b) sjunker 9 grader c) stiger grader Vilken är temperaturskillnaden mellan C och C? ( ) = + = C ( )= Hur stor är temperaturskillnaden mellan a) + C och + C b) + C och C c) C och C Räkna ut a) 7 9 = b) + ( ) = c) + ( ) = a) ( ) + ( ) = b) ( ) + ( ) = c) ( 9) + ( 7) = a) ( ) = b) ( ) ( ) = c) ( 7) ( ) = 7 Vilket tal ska stå i stället för? a) + ( ) = 7 b) ( ) + = c) + ( ) = = = = Skriv negativa tal i parenteserna så att likheten stämmer. T.e. a) ( ) + ( ) = ( ) b) ( ) + ( ) = ( ) c) ( ) ( ) = Genrepet 7

14 Arbetsblad :7 Sidan 0 Jämföra bråk Skriv två bråk till varje figur. = = = = Fyll i det som saknas. = = = = 0 = = = = 0 Ringa in de bråk som är mindre än. Gör en ruta kring de bråk som är större än Ordna bråken i storleksordning. Börja med det minsta Vilka av följande summor är större än? Ringa in dem Genrepet

15 Arbetsblad : Sidan 0 Förkorta och förlänga bråk Förkorta med Förkorta med Förkorta med, eller 0 = = = = = = 0 = = = 0 Förkorta bråken så långt som möjligt. (Skriv med så liten nämnare som möjligt.) 0 = = 7 7 = = 0 = = 7 = = 0 Förläng med Förläng med Förläng så att nämnaren blir = = = 9 = = = 7 = = = Förläng bråken så att nämnaren blir 00 7 a) = b) = c) = a) = b) = c) = a) = b) = c) = 00 Genrepet 77

16 Arbetsblad :9 Sidan 0 Räkna med bråk och decimaltal 0 0 Skriv i decimalform. 0 = = = = = = = = Skriv i decimalform och räkna ut. 7 a) + = b) + = 0 0 a) + 0, = b) 0, + = a), = b), = 0 7 a) 0,9 = b) = 0 Förläng först till nämnaren 00. Skriv sedan i decimalform. 7 a) = = b) = = a) = = b) = = a) = = b) = = Skriv bråken i decimalform och räkna ut a) + + 0, = b) + + = a) + = b), = Genrepet

17 Arbetsblad :0 Sidan Procent räkna ut delen Hur många procent av figuren är skuggad? Gör färdigt tabellerna Procentform Bråkform Decimalform Bråkform Decimalform Procentform % 00 % 00 0,0 0,07 0 % 0,0 % Räkna ut a) 0 % av 00 = b) 0 % av 00 = c) % av 700 = % av 00 = % av 00 = % av 700 =, % av 00 = 7 % av 00 =, % av 700 = a) % av = b) % av 00 = c) % av 00 = 0 % av =, % av 00 = 0 % av 00 = 00 % av =, % av 0 = % av 0 = Genrepet 79

18 Arbetsblad : Sidan Hur många procent Hur många procent är a) av 0 b) av c) av 0 9 av 0 av av 0 av av 0 av 0 Välj bland svaren. Ungefär hur många procent är a) av c) 9 av b) av d) 0 av 0 0 % % % 7 % 0 % Hur många procent har priset ökat om det ändrats från a) 00 kr till 0 kr b) 90 kr till 0 kr c) kr till kr a) 0 kr till 0 kr b) kr till 0 kr c) 00 kr till 0 kr Hur många procent har priset minskat om det ändrats från a) 0 till 0 kr b) 0 kr till 90 kr c) 00 kr till 9 kr Under en fotbollssäsong gjorde Carina mål. Laget gjorde tillsammans 9 mål. Hur många procent av målen gjorde Carina? Adobe Image Library 0 Genrepet

19 Arbetsblad : Sidan Räkna ut det hela För att få det hela ska du multiplicera med 0 % = 0 % = % = % = Hur mycket är det hela, 00 %, om 0 % är a) 0 kr b) kr c) 0 kr 0 % är a) kr b) kr c) 90 kr 0 % är a) kr b) kr c) 0 kr % är a) 0 kr b) 00 kr c) 0 kr 9 % % 00 % Dividera med 9 Multiplicera med 00 kr 9 = 7 kr 00 7 = 700 kr Hur mycket är det hela, 00 %, om % är a) 0 st b) st c) 00 st % är a) st b) 0 st c) 0 st 7 % är a) st b) st c) 0 st % är a) st b) 00 st c) 0 st 9 Ringa in det bästa svaret. Hur mycket är 00 % om % är kr 0 kr 0 kr 00 kr % är kr 0 kr 0 kr 0 kr % är 0 kr 0 kr 00 kr 00 kr % är 90 kr 0 kr 0 kr 0 kr Genrepet

20 Arbetsblad : Sidan Räkna med procent a) Hur många kronors rabatt får man på ett par byor som kostar 00 kr? b) Vad får man betala för byorna? Rea 0 % Du lånar 000 kr till, % ränta. Ungefär hur stor är årsräntan? Ringa in bäst svar Stolpdiagrammet visar försäljningen hos ett företag. a) Hur många procent ökade försäljningen från 000 till 00? b) Hur många procent minskade försäljningen från 00 till 00? kr I en klass var det flickor och 0 pojkar. Hur många procent av eleverna var flickor? år På rea köpte alle ett par jeans med 0 % rabatt. alle tjänade 0 kr. Vad kostade byorna före rean? Sara betalade 0 kr i årsränta på ett lån med räntan 9 %. Hur mycket hade Sara lånat? 7 I en undersökning var det 00 personer som svarade. Det var bara 7 % av de tillfrågade. Hur många hade man frågat? En undersökning redovisas i stapeln här bredvid. 0 svarade att de gillar schäfrar. a) Hur många ingick i undersökningen? gillar schäfrar gillar taar gillar inte hundar b) Hur många gillar taar? Genrepet

21 Arbetsblad : Sidan Vinklar, omkrets area Hur stor är vinkeln och y? a) b) c) = = = a) b) c) 0 0 y = = = y = Räkna ut figurens omkrets och area. a) (cm) b) (cm) c) (cm),,,,,7,,,9,9 O = O = O = A = A = A = Robert har 0 staketsektioner till sin fårhage. Varje sektion är, m lång. Vilket är det största rektangelformade område han kan få till sina får om ena sidan inte får vara längre än m? Han får inte dela på staketsektionerna. Genrepet

22 Arbetsblad : Cirklar och sammansatta figurer Sidan Använd π. Räkna ut cirkelns omkrets och area. a) (cm) b) (cm) c) (cm) 0, O = O = O = A = A = A = Räkna ut figurens omkrets och area. (cm) a) (cm) b) c) (cm), O = O = O = A = A = A = Räkna ut figurens omkrets och area. a) (m) b) (dm) c) 0 (cm) O = O = O = A = A = A = Genrepet

23 Arbetsblad : Sidan Volymer (m) Räkna ut volymen av askarna. (dm) a) (cm) b) c) 0 V = V = V = Hur hög är lådan? a) (dm) b) (cm) 9 V = 0 dm V = 0 cm h = h = Räkna ut volymen. Svara i liter. π, a) (dm) b) (cm) c) (cm) 0 0 B = dm V V V Genrepet

24 Arbetsblad :7 längd Sidan Geometriska enheter area volym Enhetsbyten längdenheter Skriv som meter a) 0 dm = m b) 0 cm = m c) mm = m dm = m cm = m 700 mm = m, dm = m, cm = m 70 mm = m 0, dm = m 0, cm = m 7 mm = m a) m = mm b) 0, cm = mm c) 0, dm = mm a), m = dm b) 0, m = cm c) dm = cm a) mil = km b) 0,7 mil = km c) km = mil a) 000 m = km b) 00 m = km c) 0 m = km Enhetsbyten areaenheter a) m = dm b), m = dm c) 0,7 m = dm a) dm = cm b) 0, dm = cm c) 0,0 dm = cm a) 00 cm = dm b) 0 cm = dm c) 7 cm = dm a) 0 dm = m b) dm = m c) 7 dm = m Enhetsbyten volymenheter Skriv som dm a) m = dm b), m = dm c) 0,7 m = dm a) cm = dm b) 0 cm = dm c) cm = dm Skriv som liter a) 9 dm = liter b) m = liter c) 0, m = liter Skriv som ml a) cm = ml b) liter = ml c) dm = ml Genrepet

25 Arbetsblad : Sidan Uttryck och förenklingar Skriv ett uttryck för mer än 7 mindre än hälften av en fjärdedel av y dubbelt så mycket som y fem gånger y Vad har man köpt om det kostar a) 0 + y b) + y c) y Förenkla uttrycken så långt som möjligt. a) a + a a = b) 7y + y = a) + y y = b) a 7b a + = a) + (y ) = b) (b a) = a) ( + ) = b) (y ) = 7 a) +( ) = b) ( ) = Räkna ut värdet av uttrycket om = 0, y = och z =. a) + y = b) y = 9 a) 7 (y + ) = b) y ( + z) = 0 Vilket värde har a) om y = och y = b) y om /y = 9 och = c) z om yz = och = och y = Genrepet 7

26 Arbetsblad :9 Sidan Ekvationer Räkna i ditt räknehäfte Lös ekvationerna. a) + 9 = 7 b) + = c) 9 = + d) 9 = + a) 9 = b) 7 = c) = d), =, a) = b) = c) = 7 d), = 7, Lös ekvationerna. a) = b) = c) = d) = 7 0, a) + = 7 b) = c) = 9 d), = 0,9 a) + 7 = b) = d) = d) = 7 Förenkla först och lös sedan ekvationen. 7 a) + + = 9 b) + = c) = 7 + a) ( + 7) = b) ( ) + = c) 0,( ) + = Skriv en ekvation som passar in på teten och lös sedan ekvationen. alla talet för. 9 a) Addera talet med för att summan ska bli 9. b) Multiplicera talet med, addera sedan 7 för att resultatet ska bli. c) Dividera talet med, subtrahera kvoten med. Resultatet blir. d) Addera talet med, multiplicera summan med. Resultatet blir. 0 För vilket värde på p gäller att 00 pq r a) = 0 b) = då q = c) = 9 då r = p p Genrepet

27 Arbetsblad :0 Sidan Formler och samband Gör tabellen färdig. Markera punkterna i koordinatsystemet. Dra en linje genom punkterna. Rita a) och b) i samma koordinatsystem. a) örsbär b) Plommon Antal kg Pris kr Antal kg Pris kr kr Pris Antal kg c) Hur kan man se i diagrammet att körsbär har ett högre kilopris än plommon? Använd diagrammet för att besvara frågorna a) Vilken är den fasta avgiften? kr b) Vilken är timkostnaden? c) Hur mycket får du betala om du anlitar firman h? d) Ringa in den formel som beskriver sambandet. = = 0 = e) Detta är ingen proportionalitet. Förklara varför. Gör tabellen färdig. Markera punkterna i koordinatsystemet. Dra en linje genom punkterna. Rita a), b) och c) i samma koordinatsystem. a) b) c) 0 y = y = + 0 y = h y Genrepet 9

28 Arbetsblad : Sidan 79 Medelvärde och median Räkna ut medelvärde och median a) 9 medelvärde: median: b),, 0,7,,0 medelvärde: median: c) medelvärde: median: d) 0 medelvärde: median: Tabellen visar hur flickorna i klubben deltagit i tävlingar under en säsong. Antal Avprickning Antal Totala antalet tävlingar tävlingar. =. = a) Fyll i det som fattas i tabellen. Summa b) Hur många flickor har deltagit? c) Hur många tävlingar var det totalt? d) I hur många tävlingar deltog flickorna i genomsnitt? e) Hur många procent av flickorna deltog i mer än tävlingar? f) Vilket är medianvärdet? Medelåldern i familjen Ask är 9 år. Medianåldern för de fem personerna är 9 år. Yngste sonen är år. Ge förslag på hur gamla de fem familjemedlemmarna kan vara. Medianvärdet för de 9 anställdas löner är 00 kr. Hur många av de anställda tjänar 00 kr eller mindre? 90 Genrepet

29 Arbetsblad : Sidan 79 Sannolikhet Hur stor är sannolikheten att lyckohjulet stannar på a) jämn siffra b) siffra lägre än c) udda siffra d) siffra större än I ett lotteri med 00 lotter är det högvinster, 0 mellanvinster och tröstpris. Hur stor är chansen att få a) en högvinst c) mellanvinst eller tröstpris b) ett tröstpris d) en nitlott I ett lotteri finns 00 lotter. Chansen att ta en vinstlott är en på fem. a) Hur stor är risken att ta en nitlott? Svara både i bråkform och i procentform. b) Hur många vinstlotter finns det? a) Du kastar tärning. Hur stor är chansen att du får? b) Du kastar en gång till. Hur stor är chansen att du får igen? c) Hur stor är chansen att då får i båda kasten? ulpåsen innehåller svarta och vita kulor. a) Du tar en kula, lägger tillbaka den och tar en ny kula. Hur stor är chansen att båda är svarta? b) Du tar en kula och sedan ytterligare en kula utan att lägga tillbaka den första. Hur stor är chansen att den andra kulan är vit om den första kulan var vit? Genrepet 9

30 Arbetsblad : Sidan Tid och hastighet Hur lång tid är det mellan a) 0. och 09.0 b) 7. och.0 c) 9. och 0. a). och 9.0 b). och. c) 0.7 och. Joanna gav sig ut på en långpromenad kl... Hon promenerade i timme och 0 minuter. När kom hon tillbaka? Johan ska åka med tåget som går kl Det tar minuter för Johan att gå till tåget. När måste han senast gå hemifrån? Gör färdigt tabellerna Tid Hastighet Sträcka h 0 km/h h 0 km/h, h 90 km/h 0 min 0 km/h min km/h 0 min 90 km/h Tid Hastighet Sträcka h 00 km h 0 km 0 min 0 km min km 0 min 0 km, h 90 km Hur lång tid tar det att köra a) 0 km med hastigheten 0 km/h b) 7 km med hastigheten 0 km/h c) km med hastigheten 0 km/h d) km med hastigheten km/h e) 7 km med hastigheten 0 km/h 9 Genrepet

31 Arbetsblad : Sidan Skala Hur långt är djuret i verkligheten? a) Skala : Skala : Skala : b) Skala : Skala : Skala:00 Hur skriver man skalan om bilden är a) förstorad 00 gånger b) förminskad 00 gånger c) i naturlig storlek Hur långa är sträckorna? Skala : 000 Skala :0 000 Skala : miljoner Avståndet mellan Avståndet mellan Avståndet mellan kontroll och. Bläsinge och Böda. London och Leeds Genrepet 9

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen?

Arbetsblad 5:1. Tal och tallinjer. 1 Skriv rätt tal på tallinjen. 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 3 Vilka tal kommer sen? Arbetsblad 5:1 sid 143 Tal och tallinjer 1 Skriv rätt tal på tallinjen. a) 0 0,5 1 b) 0 0,5 1 c) 0 1 2 2 Ordna talen i storleksordning med det minsta först. 0,4 0,404 0,44 0,04 0,45 3 Vilka tal kommer

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se.

Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. Matematik Uppdaterad 2003-10-14 Allmänt Läroplanens mål för matematik finns att ta del av för elever och målsmän på webbadressen: http://www.skolverket.se. ADDITION, SUBTRAKTION, DIVISION OCH MULTIPLIKATION.

Läs mer

Södervångskolans mål i matematik

Södervångskolans mål i matematik Södervångskolans mål i matematik Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första skolåret beträffande tal och taluppfattning kunna läsa av en tallinje mellan 0-20 kunna läsa och ramsräka tal

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning

Torskolan i Torsås Mars 2007. Matematik. Kriterier för betyget godkänd. Metoder: Arbetssätt. Muntligt. Problemlösning Torskolan i Torsås Mars 2007 Matematik Kriterier för betyget godkänd Metoder: Arbetssätt Ta ansvar för sin egen inlärning. Göra läxor. Utnyttja lektionstiden (lyssna, arbeta). Utnyttja den hjälp/stöd som

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 1.1 ANDELEN 2 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 3 FORTS. 1.2 HÖJNING OCH SÄNKNING 4 1.3 HUR STOR ÄR DELEN 1 5 AKTIVITET + 1.4 HUR STOR ÄR

Läs mer

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar

Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar Matematikplanering 7B Läsår 15/16 Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är.

Arbetsblad 1:1. 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är. 2 Svara i decimalform hur stor andel av den stora rutan som är. Arbetsblad 1:1 Tal i bråkform och i decimalform Grundbok: grundkurs s. 8 blåkurs s. 0 1 Svara i bråkform hur stor andel av den stora rutan som är a) grå b) kryssad c) prickad d) vit 2 Svara i decimalform

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4

Arbetsblad 1:1. Tiondelar på tallinjen 0,9 1,1 0,8. 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 Arbetsblad 1:1 Tiondelar på tallinjen 1 Skriv rätt tal på pilarna. 0,9 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,8 0 1 2 3 5 1 2 3 4 6 Sätt ut pilar som pekar på talen: A = 0,3 B = 0,8 C = 1,4 0 1 7 Sätt ut pilar som pekar

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Mattestegens matematik

Mattestegens matematik höst Decimaltal pengar kr 0 öre,0 kr Rita 0,0 kr på olika sätt. räkna,0,0 storleksordna decimaltal Sub för lite av två talsorter 7 00 0 tallinjer heltal 0 0 Add med tiotalsövergångar 0 7 00 0 Sub för lite

Läs mer

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal - " - " - " - " - - " - " - " - " -

Kap 1: Aritmetik - Positiva tal -  -  -  -  - -  -  -  -  - År Startvecka Antal veckor 2013 34 18 Planering för ma 1b/c - ma 5000- boken OBS: För de i distansgruppen, meddela lärare innan prov. (justeringar för 1c ännu ej genomförda) Vecka Lektio n (2h) Datum Kapitel

Läs mer

Formula 9 facit. 1 Beräkningar med positiva tal 1

Formula 9 facit. 1 Beräkningar med positiva tal 1 Beräkningar med positiva tal Formula 9 facit a) 5,5 (5,50) b) 5,59 c) 5,99 d) 5,54 2 a) 3 (3,00) b) 3,09 c) 3,49 d) 3,04 3 a) 6, (6,0) b) 6,0 c) 5,6 d) 6,06 4 a) 9,04 b) 8,95 c) 8,55 d) 9 (9,00) 5 a) 25

Läs mer

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013

Repetitionsuppgifter inför Matematik 1. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2013 Repetitionsuppgifter inför Matematik Matematiska institutionen Linköpings universitet 0 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Facit 4 Repetitionsuppgifter inför Matematik Repetitionsuppgifter

Läs mer

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9

Facit Läxor. Tal. Tian Siffrans värde blir tio gånger mindre. 40 till 04 11 67, 69 och 71 12 a) 10, 22 och 15, 14 b) 15, 27 och 10, 9 Tal Läxa 1 1 a) 307 b) 55 c) 00 003 a) 131 > 113 b) 1 > 1 c) 99 < 9 99 3 a) 1 170 b) 5 75 c) 91 a) 3 hundra b) 3 ental c) 3 tusen 5 a) 370 b) 0 a) 31 b) 1 3 c) 1 3 7 a) 99 b) 13 a) 37 b) 19 00 9 5 15 50

Läs mer

1 Facit till Arbetsblad

1 Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Tal Räknelagar Prioriteringsregler

Tal Räknelagar Prioriteringsregler Tal Räknelagar Prioriteringsregler Uttryck med flera räknesätt beräknas i följande ordning: 1. Parenteser 2. Exponenter. Multiplikation och division. Addition och subtraktion Exempel: Beräkna 10 5 7. 1.

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg

Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg L ÄRARMAT E R I A L Gunilla Viklund Birgit Gustafsson Anna Norberg Negativa tal Utför beräkningarna. Addera svaren i varje grupp till en kontrollsumma. Alla kontrollsummor ska bli lika. 2 5 13 + ( 2) 11

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1

1Mer om tal. Mål. Grunddel K 1 Mer om tal Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de: kunna multiplicera och dividera med positiva tal mi ndre än veta vad ett negativt tal är kunna addera och subtrahera negativa tal kunna

Läs mer

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm.

Facit Läxor. hur många areaenheter som får plats cm 2 cm och 12 4 cm samt 3 cm 16 cm och 6 cm 8 cm. Läa a) b) c) a) 6,8 b) 8, c) 66 a),99,09,,8,8 b) 0,0 Hon får 9 kr tillbaka. a) 00 b) 00 c) 00 6 a) 0 längder b) 7 m c) kr 7 Decimaltecknet skiljer heltalen från decimaltalen. Placeringen avgör om siffran

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2

Kompletterande lösningsförslag och ledningar, Matematik 3000 kurs A, kapitel 4. b) = 3 1 = 2 Kapitel.1 101, 102 Exempel som löses i boken 10 a) x= 1 11+ x= 11+ 1 = 2 c) x= 11 7 x= 7 11 = 77 b) x= 5 x 29 = 5 29 = 6 d) x= 2 26 x= 26 2= 1 10 a) x= 6 5+ 9 x= 5+ 9 6= 5+ 5= 59 b) a = 8a 6= 8 6= 2 6=

Läs mer

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 =

Arbetsblad 1. Addition och subtraktion i flera steg 1 524 + 162 = 2 374 + 424 = 3 762 + 218 = 4 257 + 431 = 5 287 + 372 = 6 415 + 194 = 7 665 58 = Arbetsblad NAMN: Addition och subtraktion i flera steg + 3 + 3 + + 3 + 3 + 9 3 3 9 9 9 39 3 3 + 39 3 + 99 0 3 Kopiering tillåten Matematikboken Författarna och Liber AB Arbetsblad Addition och subtraktion

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3- Geometriska

Läs mer

Lathund, bråk och procent åk 7

Lathund, bråk och procent åk 7 Lathund, bråk och procent åk 7 Är samma som / som är samma som en tredjedel och samma som en av tre. är täljaren (den säger hur många delar vi har), tänk täljare = taket = uppåt är nämnaren (den säger

Läs mer

ARBETSPLAN MATEMATIK

ARBETSPLAN MATEMATIK ARBETSPLAN MATEMATIK Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera

Läs mer

Facit Arbetsblad. 7 a) 32 b) 35 c) 27 8 a) 5 b) 18 c) 4 9 a) 18 b) 30 10 a) 17 b) 19 11 a) 6 b) 0 12 a) 24 b) 35. 1 Tal

Facit Arbetsblad. 7 a) 32 b) 35 c) 27 8 a) 5 b) 18 c) 4 9 a) 18 b) 30 10 a) 17 b) 19 11 a) 6 b) 0 12 a) 24 b) 35. 1 Tal 1 Tal Arbetsblad 1:1 1 a) 18 9 06 b) 85 10 00 c) 0 1 080 9 060 d) 5 105 6 780 e) 78 8 970 9 05 f) 990 75 102 5 2 a) 0 = 2 2 2 5 b) 75 = 5 5 c) 6 = 2 2 a) 8 = 2 2 2 2 b) 28 = 2 2 7 c) 90 = 2 5 a) = 2 2

Läs mer

Arbetsblad 5:2. Förkorta och förlänga bråk. 1 Förkorta med 2. 2 Förkorta med 5. 3 Förkorta med 3. 4 a) 4 = b) a) 6 = b) 16.

Arbetsblad 5:2. Förkorta och förlänga bråk. 1 Förkorta med 2. 2 Förkorta med 5. 3 Förkorta med 3. 4 a) 4 = b) a) 6 = b) 16. Arbetsblad 5:1 sid 142, 156 Repetition av bråk 1 Hur stor del av figuren är färgad? Skriv som ett bråk. a) b) c) d) 2 a) Skriv de bråk som är lika med en halv. b) Skriv de bråk som är mindre än en halv.

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder innehåller alla

där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder innehåller alla Matematikplanering åk 7 Läsår 16/17 Hösttermin Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad,

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr och Favorit matematik 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med undervisningen

Läs mer

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform.

ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och decimalform. 1 (6) 2005-08-15 Matematik, år 9 Mål för betyget Godkänd Beroende på arbetssätt och arbetsmaterial kan det vara svårt att dela upp dessa uppnående mål mellan skolår 8 och skolår 9. För att uppnå godkänd

Läs mer

Lokala betygskriterier Matematik åk 8

Lokala betygskriterier Matematik åk 8 Lokala betygskriterier Matematik åk 8 Mer om tal För Godkänt ska du: Kunna dividera och multiplicera med 10, 100 och 1000. Kunna räkna ut kilopriset för en vara. Kunna multiplicera och dividera med positiva

Läs mer

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel

identifiera geometriska figurerna cirkel och triangel MATEMATIK F-klass Genom att använda matematik i meningsfulla sammanhang visar vi barnen vilka möjligheter den ger. Ex datum, siffror och antal, ålder, telefonnummer mm. Eleven bör kunna: benämna siffrorna

Läs mer

Volym liter och deciliter

Volym liter och deciliter Volym liter och deciliter Måla så volymen stämmer. Skriv så volymen stämmer. : l och dl l dl l och 8 dl 0 l 9 dl dl l dl Hur många dl ska du hälla i för att få l? 7 9 dl dl dl dl dl Hur mycket? Skriv.

Läs mer

Algebra och ekvationer

Algebra och ekvationer Algebra och ekvationer Mål När eleverna har studerat det kapitlet ska de kunna: lösa olika slags ekvationer kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning lösa problem med hjälp av ekvationer

Läs mer

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal

Matematik. Mål att sträva mot. Mål att uppnå. År 1 Mål Kriterier Eleven ska kunna. Taluppfattning koppla ihop antal och siffra kan lägga rätt antal Matematik Mål att sträva mot Vi strävar mot att varje elev ska utveckla intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik utveckla sin förmåga att

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

c) a) b) c) tre och en halv miljon

c) a) b) c) tre och en halv miljon REPETITION 1 A 1 Hur många procent av figurerna är gula a) b) c) 2 Hur mycket är a) 10 % av 7 kr b) 30 % av 600 kr c) 7 % av 20 000 kr 3 Skriv bråken i enklaste form. a) 4 28 b) 1 2 c) 16 40 4 Skriv i

Läs mer

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v.

Talområden. Utvidga talområden: - naturliga tal. - hela tal. -100, -5 0, 1, 2 o.s.v. - rationella tal. - reella tal. π, 2 o.s.v. TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa

Läs mer

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90

Rep 1 NÅGOT EXTRA. Sidan 88. Sidan 85. Sidan 89. Sidan 86. Sidan 87. Sidan 90 2 VOLYM OCH SKALA / REP 1 FACIT TILL ELEVBOKEN 125 a dl b ml c cl d l 126 5 st 127 200 cm 3 (2 dl = 0,2 l = 0,2 dm 3 = 200 cm 3 ) Sidan 85 128 A B C D Vas tom 235 g 528 g 0,85 kg 1,250 kg Vas med vatten

Läs mer

x kr y kr a) 7 dm b) 325 mm c) 1,2 km d) cm 2 Hur mycket är a) b) ( ) / 4 c) 10 / (14 4)

x kr y kr a) 7 dm b) 325 mm c) 1,2 km d) cm 2 Hur mycket är a) b) ( ) / 4 c) 10 / (14 4) REPETITION 2 A Del I 1 Skriv i meter. a) 7 dm b) 32 mm c) 1,2 km d) 1 20 cm 2 Hur mycket är a) + 1 b) ( + 1) / c) / (1 ) 3 Hur lång tid är det mellan klockslagen? a) 13.3 1. b).2 11.37 c) 1. 21.32 Teckna

Läs mer

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6

Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 Om Lgr 11 och Favorit matematik 4 6 TYDLIG OCH MEDVETEN MATEMATIKUNDERVISNING En stark koppling mellan läroplan/kunskaps mål, innehåll och bedömning finns för att medvetande göra eleverna om syftet med

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Är talet a) 5 ett heltal b) 9 ett naturligt tal c) π ett rationellt tal d) 5 ett reellt tal 6 2 Rita av figuren och placera in talen rätt talmängd. naturliga tal hela tal rationella

Läs mer

UTTRYCK ÅLDER 5. ALGEBRA P M K. Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans.

UTTRYCK ÅLDER 5. ALGEBRA P M K. Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans. UTTRYC ÅLDER Linda är 5 år äldre än Amanda. Amanda är x år. 5. ALGEBRA P M a) Skriv ett uttryck för hur gamla de är tillsammans. b)om de tillsammans är 29 år, hur gammal är var och en? E orrekt svar (a)

Läs mer

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik

Nyckelord Grundläggande matematik. Ord- och begreppshäfte. Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP. Matematik Nyckelord Grundläggande matematik Ord- och begreppshäfte Elisabet Bellander ORD OCH BEGREPP Matematik 1. BANK - VARDAGSORD 1. Minst 2. Uttag 3. Insättning 4. Kontonummer 5. Uttaget belopp kvitteras 6.

Läs mer

Blandade uppgifter om tal

Blandade uppgifter om tal Blandade uppgifter om tal Uppgift nr A/ Beräkna värdet av (-3) 2 B/ Beräkna värdet av - 3 2 Uppgift nr 2 Skriv (3x) 2 utan parentes Uppgift nr 3 Multiplicera de de två talen 2 0 4 och 4 0 med varandra.

Läs mer

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6

Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 Lgr 11 matriser i Favorit matematik 4 6 FÖRMÅGOR FÖRMÅGOR Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågan att De matematiska förmågor

Läs mer

KW ht-17. Övningsuppgifter

KW ht-17. Övningsuppgifter Övningsuppgifter Ht-2017 1 Innehållsförteckning: Taluppfattning, positionssystem s. 3 4 Räkning, prioriteringsregler s. 4 6 Tvåbassystemet s. 6-7 Avrundning och noggrannhet s. 8-11 Bråk s. 12-17 Decimaltal

Läs mer

Arbetsblad 4:1. Koordinatsystemet. Grundboken sid 111, , Bonnier Utbildning och författarna

Arbetsblad 4:1. Koordinatsystemet. Grundboken sid 111, , Bonnier Utbildning och författarna Arbetsblad : sid, Koordinatsstemet Arbetsblad : sid, Koordinatsstem Vilka koordinater har punkterna? A B C D E F G H C D B A E F H G Markera de fem punkterna i diagrammet. Dra en linje mellan punkterna.

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Matematik Övergripande Mål: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband

Läs mer

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt.

7 Använd siffrorna 0, 2, 4, 6, 7 och 9, och bilda ett sexsiffrigt tal som ligger så nära 700 000 som möjligt. Steg 9 10 Numerisk räkning Godkänd 1 Beräkna. 15 + 5 3 Beräkna. ( 7) ( 13) 3 En januarimorgon var temperaturen. Under dagen steg temperaturen med fyra grader och till kvällen sjönk temperaturen med sex

Läs mer

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22

Arbetsblad 1:1. Decimaltal på tallinjen 1 0,8 1,1 0,05. Skriv rätt tal på linjen. 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,9 2. Grundboken sid 8, 22 Arbetsblad 1:1 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen 1 1 Skriv rätt tal på linjen. 0,8 0 1 2 0 1 3 1,1 1 2 4 0,05 0 0,1 5 0,2 0,3 6 0,5 0,6 7 0,9 1 8 1,9 2 Arbetsblad 1:2 sid 8, 22 Decimaltal på tallinjen

Läs mer

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter:

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått efter: Matematik 1-5 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

7E Ma Planering v45-51: Algebra

7E Ma Planering v45-51: Algebra 7E Ma Planering v45-51: Algebra Arbetsform under en vecka: Måndagar (40 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa: Läsa på anteckningar

Läs mer

Matematik 1A 4 Potenser

Matematik 1A 4 Potenser Matematik 1A 4 Potenser förklara begrepp t ex. potens, bas, exponent och grundpotensform (Nivå E C) tolka, skriva och räkna med tal i grundpotensform (Nivå E A) helst kunna redogöra för räkneregler för

Läs mer

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven

Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven Ämnesplan i matematik för Häggenås, Bringåsen och Treälven (2009-05-14) Namn Utarbetad under läsåret 08/09 Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik

Läs mer

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2B matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 7 7Addition, subtraktion Dubbelt. Skriv. 2 + 2 = 5 + 5 = + = + = 6 8 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 = 8 6 2 Tiokamrater.

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MATEMATIK Reviderade april 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

Uppfriskande Sommarmatematik

Uppfriskande Sommarmatematik Uppfriskande Sommarmatematik Matematiklärarna på Bäckängsgymnasiet genom Johan Espenberg juni 206 Välkommen till Naturvetenskapsprogrammet GRATTIS till din plats på Naturvetenskapsprogrammet på Bäckängsgymnasiet!

Läs mer

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte

Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan. Matematik. Syfte Matematik Syfte Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer och har utvecklats ur människans praktiska behov och naturliga nyfikenhet. Matematiken är kreativ och problemlösande

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri

kunna använda ett lämpligt mått, tex. mugg till vätska. Geometri Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk F-1 Stor-liten, framför - bakom, större än osv. kunna visa att du förstår ordens förhållande till varandra, tex. med hjälp av olika saker eller genom

Läs mer

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna.

Övningsblad 1.1 A. Bråkbegreppet. 1 Skugga. 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? 3 Ringa in 2 av stjärnorna. Övningsblad 1.1 A Bråkbegreppet 1 Skugga 1 6 av figuren b) 2 3 av figuren 3 av figuren 4 2 Hur stor andel av figuren är skuggad? b) 3 Ringa in 2 av stjärnorna. 4 Skriv 20 valfria bokstäver och låt 1 av

Läs mer

"Läsårs-LPP med kunskapskraven för matematik"

Läsårs-LPP med kunskapskraven för matematik "Läsårs-LPP med kunskapskraven för matematik" Grundskola 4 6 1 LPP för hela läsåret med tillhörande kunskapskrav i matrisform Skapad 2016-08-17 av Charlotte Steinwig i Lerbäckskolan 4-6, Lund Grundskolor

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Broskolans röda tråd i Matematik

Broskolans röda tråd i Matematik Broskolans röda tråd i Matematik Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med

MATEMATIK. Åk 1 Åk 2. Naturliga tal Naturliga tal Större än, mindre än, lika med MATEMATIK Åk 1 Åk 2 Naturliga tal 0-100 Naturliga tal 0-100 Talföljd Talföljd Tiokamrater Större än, mindre än, lika med Större än, mindre än, lika med Positionssystemet Sifferskrivning Talskrivning Add.

Läs mer

Facit följer uppgifternas placering i häftet.

Facit följer uppgifternas placering i häftet. Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Ringa in talet som är närmast en hel. 0,9 Skriv talet i decimalform. tre tiondelar 0,3 en tiondel 0,1 två tiondelar 0,2 sex tiondelar 0,6 sju tiondelar

Läs mer

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4

lång och 15 cm bred. Hur stor area har tomten i verkligheten? 4,5 2 l b) 2-2- 3 4 LÄXA 12 1 Beräkna med huvudräkning a) En kvadrat har arean 81 cm 2. Hur stor är omkretsen? b) Hur mycket kostar 600 g fläskfile, om priset per kilogram är 120 kr? c) En burk energidryck innehåller 200

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 PLANERING OCH BEDÖMNING MATEMATIK ÅK 9 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 9: 1 1.1 TALMÄNGDER 2 1.2 NEGATIVA TAL 3 FORTS. 1.2 NEGATIVA TAL 4 1.3 POTENSER 5 1.4 RÄKNA MED POTENSER 6 TALUPPFATTNING + RESONERA 7

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Lathund, samband & stora tal, åk 8

Lathund, samband & stora tal, åk 8 Lathund, samband & stora tal, åk 8 Den vågräta tallinjen kallas x-axeln och den lodräta tallinjen kallas y-axeln. Punkten där tallinjerna skär varandra kallas origo (0,0). När man beskriver en punkt i

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

Procent 1, 50 % är hälften

Procent 1, 50 % är hälften Innehåll (Facit) Procent -7 Bråkform decimalform procentform 8-9 Sannolikhet 10-1 Kombinatorik 13-1 Medelvärde, median och typvärde 1-16 Negativa tal 17-18 Koordinatsystem 19- Proportionella samband 3-

Läs mer

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet

Förtest. Hur kan jag arbeta med förtesten? Hur dokumenterar jag elevens kunskapsutveckling? Uppfattar du det som att eleven kan matematikinnehållet AB Höst LP 1-2 Flik 02 Förtest (8768) Lev 1.qxd 2004-01-20 18:10 Sida 1 Förtest För alla lärare är det viktigt att skaffa sig en god bild av elevens kunskaper för att veta vad eleven behöver för att gå

Läs mer