5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5Genrepet. Mål. Arbetssätt K 5"

Transkript

1 Genrepet Mål I det här kapitlet får eleverna möjlighet att repetera och reparera grunderna i grundskolans matematik. apitlet är indelat i se avsnitt: Tal Bråk och procent Geometri Algebra Statistik och sannolikhet Tid, hastighet och skala Arbetssätt apitlet kan användas som en generalrepetition inför avslutet av grundskolans matematikkurs, inför de nationella proven och inför fortsatta studier på gymnasieskolan. Vi tror att det är viktigt att poängtera för eleverna att detta är kunskaper som alla ska ha med sig när de lämnar grundskolan, alltså att fokusera mer på förvärvet av kunskaperna istället för det mer diffusa målet att klara de nationella proven. Märk också att vi ska ställa högre krav på många av våra elever högre krav än de som illustreras av nivån på uppgifterna i Genrepet. Arbetssättet måste anpassas till den elevgrupp man har. Här är ett par alternativ: Eleverna arbetar med Genrepet när de har arbetat med de fyra första kapitlen i boken. Eleverna kan välja mellan att arbeta med hela Genrepet eller med de delar som de anser sig behöva mer övning på. Övningarna på ingressens ballonger kan vara till en hjälp för eleverna att välja avsnitt. Vi vill dock poängtera att arbetet med ett avsnitt ger mer kunskaper än vad de få uppgifterna på ballongerna indikerar. De elever som behärskar grunderna bra bör i stället ägna sin tid åt att arbeta med apitel, Styva linan. Även för dessa elever kan det dock vara bra att arbeta med några uppgifter på varje sida i Genrepet, men det bör de klara som hemuppgift under eget ansvar. Genrepet kan användas som något eleverna arbetar med under en längre tid under läsåret, kanske som hemuppgift. För elever med matematiksvårigheter och som arbetar mycket långsamt kan Genrepet, tillsammans med de arbetsblad som hör till varje avsnitt, bli det som de arbetar med under hela läsåret. Genrepet blir då deras lärobok i år 9. I varje avsnitt finns det genomgångsrutor på gröna plattor. Det finns även många hänvisningar till Verktygslådan. Detta är av både utrymmesskäl och pedagogiska skäl. Eleverna måste tränas i att själva slå upp och ta reda på det de söker. Det blir då etra viktigt att eleverna fått en genomgång av hur Verktygslådan är upplagd. Om eleverna har tillgång till det speciella häftet Verktygslådan får de öva på att leta i register för att hitta det de söker. Genrepet

2 Varje avsnitt i Genrepet avslutas med ett litet Test, liknande det som finns på ingressen. För de allra flesta eleverna är det viktigt att få kvitto på vad de lärt sig, något att visa upp för sig själv, för föräldrarna och för läraren. Facit till dessa Test finns i läroboken så att eleverna själva lätt kan rätta sina test. Till varje avsnitt hör flera arbetsblad för etra träning för de elever som behöver det. Tänk på att även arbetsbladen till de vanliga kapitlen innehåller moment som övas på Genrepet. Arbetsbladen i Lärarhandledningarna för år 7 och kan också vara mycket användbara. Stortest Sidorna7 77. Stortestet kan användas på olika sätt. Ett sätt är att det får vara en diagnos efter det att eleverna arbetat med kapitlet. Eleven kan då upptäcka om det är något moment som fortfarande är oklart. Arbetsbladen till Genrepet är ett bra repetitions- och reparationsmaterial. Ett annat sätt är att duktigare elever gör Stortestet innan de arbetar med Genrepet. Då kan de upptäcka vilka områden de ska arbeta med i Genrepet. De elever som inte behöver arbeta med Genrepet har ändå glädje av att repetera grundläggande begrepp genom att göra Stortestet. Låt gärna eleverna arbeta tillsammans i par eller i grupp så att eleverna kan diskutera uppgifterna. Naturligtvis kan Stortestet även nyttjas som en eller flera läor och då samtidigt användas som diskussionsunderlag vid redovisande av lösningar. Observera att Stortestet är omfångsrikt och att eleverna säkert behöver flera lektionstillfällen för att göra testet bra. Vill man poängsätta uppgifterna kan ett förslag vara att sätta poäng på varje deluppgift i uppgifterna, och eftersom dessa uppgifter inte kräver direkta uträkningar. Övriga uppgifter kan ges t.e. poäng per deluppgift för att därigenom kunna premiera lösningsredogörelser. I lärarhandledningen sidorna 7 9 finns ytterligare ett stortest att använda som kan poängsättas efter samma principer. Facit till uppgifterna på ingressen TAL,, 0 = ,0 kr/kg BRÅ OCH PROCENT 9 a), b) kr 0 % 7 GEOMETRI 0, cm a) cm b), cm 0 liter ALGEBRA ( ) år a) 9 b) + =, kr Grafen är en rät linje som går genom origo STATISTI personer rätt, % Medelvärde:, rätt; median: rätt 7 % TID, HASTIGHET OCH SALA h min 9 min, h 0 km/h 0 cm Genrepet

3 Avsnittens innehåll samt arbetsblad Förteckning över avsnittens innehåll, relaterade Arbetsblad samt arbetsbladens koppling till motsvarande sidor i boken. Avsnitt/innehåll Arbetsblad Sid Tal Talsystemet : Tal och tallinjer 9 Multiplikation och division med 0, 00 och 000 Multiplikation och division : Multiplikation och division 0 med små tal med små tal : ilopris Räkning med blandade räknesätt : Blandade räknesätt Tiopotenser och grundpotensform : Tiopotenser och grundpotensform Negativa tal : Negativa tal Bråk och procent Jämföra bråk, storleksordna bråk :7 Jämföra bråk Förlängning och förkortning : Förkorta och förlänga bråk 7 Addition, subtraktion och :9 Räkna med bråk och decimaler 9 multiplikation av bråk Procent räkna ut delen :0 Procent räkna ut delen 0 Hur många procent? : Hur många procent? Räkna ut det hela : Räkna ut det hela : Räkna med procent 0 Geometri Olika typer av vinklar : Vinklar, omkrets, area Trianglars och fyrhörningars : Vinklar, omkrets, area vinklar, omkrets och area Cirkelns omkrets och area : Cirklar och sammansatta figurer Areaenheter :7 Geometriska enheter Volym av rätblock och cylinder : Volymer 7 vadratrötter Algebra Uttryck : Uttryck och förenklingar 0 Förenkling av uttryck : Uttryck och förenklingar 0 Lösning av ekvationer :9 Ekvationer Formler, samband :0 Formler och samband Statistik och sannolikhet Tolkning av tabeller och diagram Medelvärde och median : Medelvärde och median 7 Enkla sannolikhetsberäkningar : Sannolikhet 9 70 Genrepet

4 Tid, hastighet och skala Beräkning av tid mellan två klockslag : Tid och hastighet 7 7 Omvandling av timmar till minuter och minuter till timmar Hastighetsproblem : Tid och hastighet 7 7 Omvandling av km/h till m/s och m/s till km/h Beräkningar med skala : Skala 7 7 Facit till Stortest i läroboken a) 0 00 b) a) 0 b) c) d),0 a) b) 0, a) ( ) b) ( ) c) 0 miljoner 7, 0, st 9 0 kr 0 0 % 7 a) 0 b) a) O = m, A = m b) O =, dm, A = 7, dm c) O =, cm, A = cm 9 liter a) = b) = a) Amir är år b) Derek är två år äldre än Caroline c) Vilken är deras medelålder? a) Maja, hennes linje är brantast b) Punkt : Maja cyklar om Ma Punkt : Marja har stannat och Ma cyklar om Maja c) Maja har stannat 7 a) linje A b) linje B a) 0 % ( ) b) % ( ) c), % ( ) 9 T.e. år, år, år, 9 år, år 0 0 cm, cm kl. 9. Facit till Stortest i lärarhandledningen a) 9 00 b) a) 0 b) c), d),9 a) b) a) b) 0,9 0,9 a) ( ) b) ( ) c) 7 a) 0, b) 0, c) 0, T.e. ( ) ( 7) 0 st gram ,0 kr % 00 elever a) b) 7 a) O = cm, A = 9 cm b) O = 0 cm, A =, cm c) O = 9 cm, A =, cm a) liter b), dm 9 a), 0, 0 % b), 0, 0 % c), 0, 0 % 0 a) = b) = ab T.e år, 7 år, år och år a) Hur många år Anna och Emelie är tillsammans b) Emilie är 7 år äldre än Samuel c) Ungdomarnas medelålder, km skala hem Avstånd a) B b) D 7 a) 0 km, ca mil b) km/h Tid Genrepet

5 Stortest Genrepet sid : Skriv med siffror a) nittiotvåtusenfem b) tremiljoner trettiofyratusen Räkna ut, a),0 00 b) c) 0, d), + 0, 0, a) b) + Sätt in rätt tal i rutan + = 00 Vilken uträkning ger a) störst svar b) minst svar Räkna ut a) 9 b) ( ) + ( 9) c) ( ) ( 9) 0,9. 0,9. 0,9 0,9 7 Räkna ut och skriv svaret först i tiopotensform och sedan som ett vanligt tal. a) b) 7 0 c) Hur många miljoner är 0? 9 Sätt in negativa tal så att likheten gäller ( ) ( ) = 0 Hur många rutor är av figuren? Ordna bråken i storleksordning. Börja med det minsta. 7 9 Enligt ett recept behövs 00 g nötfärs till personer. Hur mycket behövs till personer? Martin lånar 00 kr till, % ränta. Hur mycket ska Martin betala tillbaka efter ett år? Vid en utförsäljning av ett datorpaket som kostat 900 kr säljs paketet för 9 00 kr. Med hur många procent har priset sänkts? Vid ett skolval röstade % av skolans elever på miljöpartiet. Hur många elever gick på skolan om elever röstade på miljöpartiet? 7 0 Genrepet 7

6 Stortest Genrepet sid : Hur stor är vinkeln? a) b) 7 Räkna ut omkrets och area av figuren a) (cm) b) (cm) c) (cm),9,9,, a) Räkna ut volymen av blomlådan. Svara i liter. b) Räkna ut burkens höjd 9 Lukas spelar kort och har fem kort på hand. Jonas ska dra ett kort från Lukas. Hur stor är sannolikheten att Jonas får a) en hjärter b) en spader c) ett ess 0 Lös ekvationen. a) 9 = 7 b) ( + ) ( 7) = 00 Vilket uttrycken är samma som ab + ab + ab? a b ab a + b ab I en familj på fyra personer är medelåldern 7 år. Den yngsta medlemmen är år. Ge ett förslag på hur gamla de andra tre familjemedlemmarna kan vara. Anna är år, Emelie är y år och Samuel är z år. Vad betyder ( + y + z) a) + y b) y z = 7 c) Genrepet

7 Stortest Genrepet sid : På en karta i skalan : är avståndet mellan två städer, cm. Hur långt är det i verkligheten? Svara i kilometer. Anton går hemifrån till skolan på morgonen. Halvvägs kommer han på att han glömt gymnastikkläderna. Han vänder direkt tillbaka hem igen. Där tar det en stund att plocka ihop kläderna. Sedan rusar han direkt till skolan för att hinna i tid. Rita en graf som beskriver hela händelseförloppet när Anton tog sig till skolan den morgonen. Vilken av graferna visar funktionen a) y = b) y = A y B y C y D y 7 Det tog Frida, h att köra hemifrån till stugan på landet. a) Hur långt har Frida till stugan om hon höll en medelhastighet på 7 km/h? b) På hemvägen var det mörkt och det tog Frida h och min att köra hem. Vilken medelhastighet höll hon då? Avrunda svaret till heltal. Genrepet 9

8 Arbetsblad : Sidan 7 Tal och tallinjer Skriv rätt tal på tallinjen a) 0 0, b) 0 0, c) 0 Ordna talen i storleksordning med det minsta först 0, 0,0 0, 0,0 0, Vilka tal kommer sen?, 0, 0, 0,7 0 0, 0,,, Vad ska stå på linjen? a), = 0, c) 0, = 0,, =,0 0, = 0,0, =, 0, = 0,0 b), =,d),7 =,7, =,,7 =,, =,,7 =, 70 Genrepet

9 Arbetsblad : Sidan 7 Multiplikation och division med små tal Räkna ut 0, = 0,, = 0, = 0,0 = 0,0, = 0,0 = 0,00 = 0,00, = 0,00 = 0, 7, = 0,0 00 = 0,00 00 = 0, = 0,0,7 = 0, = 0, 07 = 0,0, = 0,00 0 = Räkna ut, 0, = = = 0, 0, 0, 0,0 0,00, 0, = = = 0,0 0,0, 0, = = = 0,00 0,00 Räkna ut,, = = = 0, 0, 0,0 0, 0,,, = = = 0, 0,0,, = = = 0, 0, Ringa in den beräkning som ger det största talet och gör en ruta kring den beräkning som ger det minsta talet. a) 0, 0,0 0, 0,0 0 0 b) 0,97 0 0,9 0 0,97 0,9 c) 0,0 0,0 0,0 0,0 Genrepet 7

10 Arbetsblad : ilopris Eempel ilopriset för äpplen är kr/kg. Det betyder att kilo äpplen kostar kr. gram kostar 0, kr = Skriv vikten i kilo och multiplicera med kilopriset. Hur mycket kostar a) kg b) kg c) hg kg, kg 7 hg 0, kg 0, kg 00 g, kg 0, kg 0 g Räkna ut kilopriset om a) kg kostar kr b) hg kostar kr c) 00 g kostar kr kg kostar kr hg kostar kr 700 g kostar kr 0, kg kostar kr, hg kostar 0 kr 0 g kostar 0 kr Ringa in det bästa svaret. Ungefär hur mycket får du för 0 kr om kilopriset är kr 0, kg 0,7 kg 0, kg 0 kr om kilopriset är 0 kr 0, kg 0, kg, kg 0 kr om kilopriset är kr 0, kg, kg 0, kg kr om kilopriset är kr 0,9 kg drygt kg knappt kg kr om kilopriset är kr 0,7 kg drygt, kg knappt, kg 7 Genrepet

11 Arbetsblad : Sidan 7 Blandade räknesätt Räkna ut + + = = = = + 0 = = 7 + = = = = 7 = = 7 + = = 9 = = 9 + = = = = + = = = = Räkna ut. 0 0 ( + 7) = = (9 ) = = ( ) = = ( + ) = = ( ) = = 0(7 ) = = Räkna ut 7, + =,, + =, + 7 0, = 0, + 0, = 0, 0, = 0, 9 0, =, 0,, 0, = 0,(7 0,) = 0,(, 0,) = Genrepet 7

12 Arbetsblad : Sidan 7 Tiopotenser och grundpotensform Skriv i tiopotensform 00 = = en miljon = 000 = = en miljard = Skriv på vanligt sätt 0 = 0 =, 0 = 0 = 0 =,7 0 = Skriv i grundpotensform 00 = 000 = 0 = = = 7 0 = Skriv först på vanligt sätt, sedan i grundpotensform 7 miljoner = = femtioåtta tusen = = en och en halv miljon = = Räkna ut, svara i tiopotensform eller grundpotensform. 0 0 = = 0 0 = = = = = 0 0 = = = 0 7 Genrepet

13 Arbetsblad : Sidan 77 Negativa tal Temperaturen är + C. Vad blir den om den a) stiger grader b) sjunker grader c) sjunker grader Temperaturen är C. Vad blir den om den a) stiger grader b) sjunker 9 grader c) stiger grader Vilken är temperaturskillnaden mellan C och C? ( ) = + = C ( )= Hur stor är temperaturskillnaden mellan a) + C och + C b) + C och C c) C och C Räkna ut a) 7 9 = b) + ( ) = c) + ( ) = a) ( ) + ( ) = b) ( ) + ( ) = c) ( 9) + ( 7) = a) ( ) = b) ( ) ( ) = c) ( 7) ( ) = 7 Vilket tal ska stå i stället för? a) + ( ) = 7 b) ( ) + = c) + ( ) = = = = Skriv negativa tal i parenteserna så att likheten stämmer. T.e. a) ( ) + ( ) = ( ) b) ( ) + ( ) = ( ) c) ( ) ( ) = Genrepet 7

14 Arbetsblad :7 Sidan 0 Jämföra bråk Skriv två bråk till varje figur. = = = = Fyll i det som saknas. = = = = 0 = = = = 0 Ringa in de bråk som är mindre än. Gör en ruta kring de bråk som är större än Ordna bråken i storleksordning. Börja med det minsta Vilka av följande summor är större än? Ringa in dem Genrepet

15 Arbetsblad : Sidan 0 Förkorta och förlänga bråk Förkorta med Förkorta med Förkorta med, eller 0 = = = = = = 0 = = = 0 Förkorta bråken så långt som möjligt. (Skriv med så liten nämnare som möjligt.) 0 = = 7 7 = = 0 = = 7 = = 0 Förläng med Förläng med Förläng så att nämnaren blir = = = 9 = = = 7 = = = Förläng bråken så att nämnaren blir 00 7 a) = b) = c) = a) = b) = c) = a) = b) = c) = 00 Genrepet 77

16 Arbetsblad :9 Sidan 0 Räkna med bråk och decimaltal 0 0 Skriv i decimalform. 0 = = = = = = = = Skriv i decimalform och räkna ut. 7 a) + = b) + = 0 0 a) + 0, = b) 0, + = a), = b), = 0 7 a) 0,9 = b) = 0 Förläng först till nämnaren 00. Skriv sedan i decimalform. 7 a) = = b) = = a) = = b) = = a) = = b) = = Skriv bråken i decimalform och räkna ut a) + + 0, = b) + + = a) + = b), = Genrepet

17 Arbetsblad :0 Sidan Procent räkna ut delen Hur många procent av figuren är skuggad? Gör färdigt tabellerna Procentform Bråkform Decimalform Bråkform Decimalform Procentform % 00 % 00 0,0 0,07 0 % 0,0 % Räkna ut a) 0 % av 00 = b) 0 % av 00 = c) % av 700 = % av 00 = % av 00 = % av 700 =, % av 00 = 7 % av 00 =, % av 700 = a) % av = b) % av 00 = c) % av 00 = 0 % av =, % av 00 = 0 % av 00 = 00 % av =, % av 0 = % av 0 = Genrepet 79

18 Arbetsblad : Sidan Hur många procent Hur många procent är a) av 0 b) av c) av 0 9 av 0 av av 0 av av 0 av 0 Välj bland svaren. Ungefär hur många procent är a) av c) 9 av b) av d) 0 av 0 0 % % % 7 % 0 % Hur många procent har priset ökat om det ändrats från a) 00 kr till 0 kr b) 90 kr till 0 kr c) kr till kr a) 0 kr till 0 kr b) kr till 0 kr c) 00 kr till 0 kr Hur många procent har priset minskat om det ändrats från a) 0 till 0 kr b) 0 kr till 90 kr c) 00 kr till 9 kr Under en fotbollssäsong gjorde Carina mål. Laget gjorde tillsammans 9 mål. Hur många procent av målen gjorde Carina? Adobe Image Library 0 Genrepet

19 Arbetsblad : Sidan Räkna ut det hela För att få det hela ska du multiplicera med 0 % = 0 % = % = % = Hur mycket är det hela, 00 %, om 0 % är a) 0 kr b) kr c) 0 kr 0 % är a) kr b) kr c) 90 kr 0 % är a) kr b) kr c) 0 kr % är a) 0 kr b) 00 kr c) 0 kr 9 % % 00 % Dividera med 9 Multiplicera med 00 kr 9 = 7 kr 00 7 = 700 kr Hur mycket är det hela, 00 %, om % är a) 0 st b) st c) 00 st % är a) st b) 0 st c) 0 st 7 % är a) st b) st c) 0 st % är a) st b) 00 st c) 0 st 9 Ringa in det bästa svaret. Hur mycket är 00 % om % är kr 0 kr 0 kr 00 kr % är kr 0 kr 0 kr 0 kr % är 0 kr 0 kr 00 kr 00 kr % är 90 kr 0 kr 0 kr 0 kr Genrepet

20 Arbetsblad : Sidan Räkna med procent a) Hur många kronors rabatt får man på ett par byor som kostar 00 kr? b) Vad får man betala för byorna? Rea 0 % Du lånar 000 kr till, % ränta. Ungefär hur stor är årsräntan? Ringa in bäst svar Stolpdiagrammet visar försäljningen hos ett företag. a) Hur många procent ökade försäljningen från 000 till 00? b) Hur många procent minskade försäljningen från 00 till 00? kr I en klass var det flickor och 0 pojkar. Hur många procent av eleverna var flickor? år På rea köpte alle ett par jeans med 0 % rabatt. alle tjänade 0 kr. Vad kostade byorna före rean? Sara betalade 0 kr i årsränta på ett lån med räntan 9 %. Hur mycket hade Sara lånat? 7 I en undersökning var det 00 personer som svarade. Det var bara 7 % av de tillfrågade. Hur många hade man frågat? En undersökning redovisas i stapeln här bredvid. 0 svarade att de gillar schäfrar. a) Hur många ingick i undersökningen? gillar schäfrar gillar taar gillar inte hundar b) Hur många gillar taar? Genrepet

21 Arbetsblad : Sidan Vinklar, omkrets area Hur stor är vinkeln och y? a) b) c) = = = a) b) c) 0 0 y = = = y = Räkna ut figurens omkrets och area. a) (cm) b) (cm) c) (cm),,,,,7,,,9,9 O = O = O = A = A = A = Robert har 0 staketsektioner till sin fårhage. Varje sektion är, m lång. Vilket är det största rektangelformade område han kan få till sina får om ena sidan inte får vara längre än m? Han får inte dela på staketsektionerna. Genrepet

22 Arbetsblad : Cirklar och sammansatta figurer Sidan Använd π. Räkna ut cirkelns omkrets och area. a) (cm) b) (cm) c) (cm) 0, O = O = O = A = A = A = Räkna ut figurens omkrets och area. (cm) a) (cm) b) c) (cm), O = O = O = A = A = A = Räkna ut figurens omkrets och area. a) (m) b) (dm) c) 0 (cm) O = O = O = A = A = A = Genrepet

23 Arbetsblad : Sidan Volymer (m) Räkna ut volymen av askarna. (dm) a) (cm) b) c) 0 V = V = V = Hur hög är lådan? a) (dm) b) (cm) 9 V = 0 dm V = 0 cm h = h = Räkna ut volymen. Svara i liter. π, a) (dm) b) (cm) c) (cm) 0 0 B = dm V V V Genrepet

24 Arbetsblad :7 längd Sidan Geometriska enheter area volym Enhetsbyten längdenheter Skriv som meter a) 0 dm = m b) 0 cm = m c) mm = m dm = m cm = m 700 mm = m, dm = m, cm = m 70 mm = m 0, dm = m 0, cm = m 7 mm = m a) m = mm b) 0, cm = mm c) 0, dm = mm a), m = dm b) 0, m = cm c) dm = cm a) mil = km b) 0,7 mil = km c) km = mil a) 000 m = km b) 00 m = km c) 0 m = km Enhetsbyten areaenheter a) m = dm b), m = dm c) 0,7 m = dm a) dm = cm b) 0, dm = cm c) 0,0 dm = cm a) 00 cm = dm b) 0 cm = dm c) 7 cm = dm a) 0 dm = m b) dm = m c) 7 dm = m Enhetsbyten volymenheter Skriv som dm a) m = dm b), m = dm c) 0,7 m = dm a) cm = dm b) 0 cm = dm c) cm = dm Skriv som liter a) 9 dm = liter b) m = liter c) 0, m = liter Skriv som ml a) cm = ml b) liter = ml c) dm = ml Genrepet

25 Arbetsblad : Sidan Uttryck och förenklingar Skriv ett uttryck för mer än 7 mindre än hälften av en fjärdedel av y dubbelt så mycket som y fem gånger y Vad har man köpt om det kostar a) 0 + y b) + y c) y Förenkla uttrycken så långt som möjligt. a) a + a a = b) 7y + y = a) + y y = b) a 7b a + = a) + (y ) = b) (b a) = a) ( + ) = b) (y ) = 7 a) +( ) = b) ( ) = Räkna ut värdet av uttrycket om = 0, y = och z =. a) + y = b) y = 9 a) 7 (y + ) = b) y ( + z) = 0 Vilket värde har a) om y = och y = b) y om /y = 9 och = c) z om yz = och = och y = Genrepet 7

26 Arbetsblad :9 Sidan Ekvationer Räkna i ditt räknehäfte Lös ekvationerna. a) + 9 = 7 b) + = c) 9 = + d) 9 = + a) 9 = b) 7 = c) = d), =, a) = b) = c) = 7 d), = 7, Lös ekvationerna. a) = b) = c) = d) = 7 0, a) + = 7 b) = c) = 9 d), = 0,9 a) + 7 = b) = d) = d) = 7 Förenkla först och lös sedan ekvationen. 7 a) + + = 9 b) + = c) = 7 + a) ( + 7) = b) ( ) + = c) 0,( ) + = Skriv en ekvation som passar in på teten och lös sedan ekvationen. alla talet för. 9 a) Addera talet med för att summan ska bli 9. b) Multiplicera talet med, addera sedan 7 för att resultatet ska bli. c) Dividera talet med, subtrahera kvoten med. Resultatet blir. d) Addera talet med, multiplicera summan med. Resultatet blir. 0 För vilket värde på p gäller att 00 pq r a) = 0 b) = då q = c) = 9 då r = p p Genrepet

27 Arbetsblad :0 Sidan Formler och samband Gör tabellen färdig. Markera punkterna i koordinatsystemet. Dra en linje genom punkterna. Rita a) och b) i samma koordinatsystem. a) örsbär b) Plommon Antal kg Pris kr Antal kg Pris kr kr Pris Antal kg c) Hur kan man se i diagrammet att körsbär har ett högre kilopris än plommon? Använd diagrammet för att besvara frågorna a) Vilken är den fasta avgiften? kr b) Vilken är timkostnaden? c) Hur mycket får du betala om du anlitar firman h? d) Ringa in den formel som beskriver sambandet. = = 0 = e) Detta är ingen proportionalitet. Förklara varför. Gör tabellen färdig. Markera punkterna i koordinatsystemet. Dra en linje genom punkterna. Rita a), b) och c) i samma koordinatsystem. a) b) c) 0 y = y = + 0 y = h y Genrepet 9

28 Arbetsblad : Sidan 79 Medelvärde och median Räkna ut medelvärde och median a) 9 medelvärde: median: b),, 0,7,,0 medelvärde: median: c) medelvärde: median: d) 0 medelvärde: median: Tabellen visar hur flickorna i klubben deltagit i tävlingar under en säsong. Antal Avprickning Antal Totala antalet tävlingar tävlingar. =. = a) Fyll i det som fattas i tabellen. Summa b) Hur många flickor har deltagit? c) Hur många tävlingar var det totalt? d) I hur många tävlingar deltog flickorna i genomsnitt? e) Hur många procent av flickorna deltog i mer än tävlingar? f) Vilket är medianvärdet? Medelåldern i familjen Ask är 9 år. Medianåldern för de fem personerna är 9 år. Yngste sonen är år. Ge förslag på hur gamla de fem familjemedlemmarna kan vara. Medianvärdet för de 9 anställdas löner är 00 kr. Hur många av de anställda tjänar 00 kr eller mindre? 90 Genrepet

29 Arbetsblad : Sidan 79 Sannolikhet Hur stor är sannolikheten att lyckohjulet stannar på a) jämn siffra b) siffra lägre än c) udda siffra d) siffra större än I ett lotteri med 00 lotter är det högvinster, 0 mellanvinster och tröstpris. Hur stor är chansen att få a) en högvinst c) mellanvinst eller tröstpris b) ett tröstpris d) en nitlott I ett lotteri finns 00 lotter. Chansen att ta en vinstlott är en på fem. a) Hur stor är risken att ta en nitlott? Svara både i bråkform och i procentform. b) Hur många vinstlotter finns det? a) Du kastar tärning. Hur stor är chansen att du får? b) Du kastar en gång till. Hur stor är chansen att du får igen? c) Hur stor är chansen att då får i båda kasten? ulpåsen innehåller svarta och vita kulor. a) Du tar en kula, lägger tillbaka den och tar en ny kula. Hur stor är chansen att båda är svarta? b) Du tar en kula och sedan ytterligare en kula utan att lägga tillbaka den första. Hur stor är chansen att den andra kulan är vit om den första kulan var vit? Genrepet 9

30 Arbetsblad : Sidan Tid och hastighet Hur lång tid är det mellan a) 0. och 09.0 b) 7. och.0 c) 9. och 0. a). och 9.0 b). och. c) 0.7 och. Joanna gav sig ut på en långpromenad kl... Hon promenerade i timme och 0 minuter. När kom hon tillbaka? Johan ska åka med tåget som går kl Det tar minuter för Johan att gå till tåget. När måste han senast gå hemifrån? Gör färdigt tabellerna Tid Hastighet Sträcka h 0 km/h h 0 km/h, h 90 km/h 0 min 0 km/h min km/h 0 min 90 km/h Tid Hastighet Sträcka h 00 km h 0 km 0 min 0 km min km 0 min 0 km, h 90 km Hur lång tid tar det att köra a) 0 km med hastigheten 0 km/h b) 7 km med hastigheten 0 km/h c) km med hastigheten 0 km/h d) km med hastigheten km/h e) 7 km med hastigheten 0 km/h 9 Genrepet

31 Arbetsblad : Sidan Skala Hur långt är djuret i verkligheten? a) Skala : Skala : Skala : b) Skala : Skala : Skala:00 Hur skriver man skalan om bilden är a) förstorad 00 gånger b) förminskad 00 gånger c) i naturlig storlek Hur långa är sträckorna? Skala : 000 Skala :0 000 Skala : miljoner Avståndet mellan Avståndet mellan Avståndet mellan kontroll och. Bläsinge och Böda. London och Leeds Genrepet 9

Facit till Arbetsblad

Facit till Arbetsblad Facit till Arbetsblad På denna och nästa sida hittar du facit till Arbetsblad :8 och :9 samt diagram till :8 uppgift och. Facit till övriga Arbetsblad finns på efterföljande sidor markerade direkt i Arbetsbladen.

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter.

Matematikpärmen 4-6. 105 fullmatade arbetsblad i matematik för åk 4-6. Massor med extrauppgifter. M A T E M A T I K P Ä R M E N - 6 Matematikpärmen -6 Arbetsblad med fri kopieringsrätt! 05 fullmatade arbetsblad i matematik för åk -6. Massor med extrauppgifter. Materialet är indelat i 7 områden per

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

3Procent. Mål. Grunddel K 3

3Procent. Mål. Grunddel K 3 Procent Mål När eleverna har studerat det här kapitlet ska de kunna: förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar räkna ut delen räkna ut hur många procent något är räkna ut det hela använda

Läs mer

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal,

Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, Ordlista till matematik svenska förklaring på svenska På modersmål Siffror, tal, ordningstal osv. en siffra ett tal ett grundtal ett ordningstal Det finns tio siffror som vi kan bilda hur många tal som

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500

sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen 6 000 000 520 000 > 50 200 40 000 500 > 40 000 050 5 505 050 < 5 505 500 Namn: Förstå och använda stora tal som miljoner och miljarder Skriv talen med siffror. sex miljoner tre miljarder femton miljoner trehundratusen Läs talen först. Använd sedan > eller > < Vilket tal

Läs mer

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201

Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Undervisningsplanering i Matematik KURS A (100 poäng) Kurskod: MA1201 Styrdokument: Kursplan i kärnämnet matematik med betygskriterier. Läromedel: Matematik 3000 N&K. Lån för studerande upp till 20 år

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

MATEMATIK KURS A Våren 2005

MATEMATIK KURS A Våren 2005 MATEMATIK KURS A Våren 2005 1. Vilket tal pekar pilen på? 51 52 53 Svar: (1/0) 2. Skugga 8 3 av figuren. (1/0) 3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 4. Hur mycket vatten ryms ungefär i ett dricksglas?

Läs mer

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10

Addera. Skriv mellanled. Subtrahera Skriv mellanled. 532-429 1685-496 1 1 10 10 10 Namn: Hela och halva tusental till 00 000 Addera och subtrahera. 000+ 000= 000 000+ 00 = 00 000-000= 000 000-00 = 00 Skriv talen i fallande ordningsföljd. 000 0 00 0 00 0 00 00 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr.

d) 4 25 e) 900 + 800 f) 103 95 a) 17 500 b) 679 c) 112 752 149 kr. Hur mycket får Magda tillbaka när hon betalar? Ledtråd: Svaret är inte 31 kr. Till vart och ett av bokens sex kapitel hör fyra läxor. Varje läxa innehåller 12 uppgifter samt ett veckans problem. I facit kan du kontrollera om du löst uppgifterna rätt. Läxa 1 Efter avsnitt 1.1 1 a)

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs

MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs MA1201 Matematik A Mål som deltagarna skall ha uppnått efter avslutad kurs Tolkning Deltagaren skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1

Algebra I علم الجبر. Författarna och Bokförlaget Borken, 2011. Algebra - 1 Algebra I علم الجبر 1. Linjära samband..2 2. Förenklingar av algebraiska uttryck.14 (konjugat- och kvadreringsreglerna)...20 3. Ekvationslösning..21 Matematiken i historien, förstagradsekvationer 25 Matematiken

Läs mer

Tal Repetitionsuppgifter

Tal Repetitionsuppgifter epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym

Vikt och volym. Kapitel 4 Vikt och volym Vikt och volym Kapitel 4 Vikt och volym I kapitlet får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram,

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a

Bedömningsexempel. Matematik kurs 1a Bedömningsexempel Matematik kurs 1a Innehåll Inledning... 3 Bedömning... 3 Exempeluppgifter som är representativa för Del I... 5 Exempeluppgifter som är representativa för Del II och Del III... 10 Exempel

Läs mer