TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt"

Transkript

1 Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10 TV-avgften blr kvar vssa förändrngar Det kan bl resultatet av den analys regerngen beställt TV-avgften blr kvar under nästa tllståndsperod. Den slutsatsen drar många bedömare efter Ekot-ntervjun fnansmnster Anders Borg där han säger att TV-avgften fungerar bra skapar stabltet. Regerngskanslet har analyserat vlken modell s ger bolagen en långsktg, förutsägbar god fnanserng. I den proposton s läggs mtten av jun kmer även en modell för fnanserngen av publc servce att presenteras. På Radotjänst fnns en försktg optmsm framtden. sdorna 4-5 Regssören Lous Neethngs tolken Mare Esters Axelsson. Dramasere döva döva Med seren Inte värre än andra vll SVT ge fördarna en törn. Med humor skruvade personlgheter möts två grupper s bland kan ha lte svårt att förstå varandra. sdorna 8-9 Nätet allt vktgare SVT:s extrasändnngar nätet blr allt fler. S när Västnytt drektsände en het debatt från busstermnalen Göteborg. sdan 3 Strdsflyg mot SVT SVT:s team Syren hamnade mtt en granatattack från syrskt strdsflyg. Blen strax framför träffades. sdan 2 Prsregn för Barnkanalen Foto: per Westergård Foto: fredrk persson VD Eva Hamlton får prs för sn framgångsrka förändrng av SVT. Prset Årets förändrngsledare är nstftat av KTH, Swedsh Learnng Assocaton Implement. Gen stt arbete har Eva Hamlton bdragt tll ökat lärande krng stora förändrngspojekt. sdan 10 Mare Lundberg Mara Westerberg vann prs för Årets programdé för Junk. Barnkanalen vann tre tunga prser TV-producenternas gala konkurrens vuxenprogram. sdan 14 Hungerhjälpen samlar mljoner sdan 6 Jag var orolg vd flytten VD Eva Hamlton mnns oron efter beslutet att alla barnprogram skulle flytta tll Barnkanalen. Men barnen föräldrarna följde kanalen bara ökar ökar. sdan 2 Undertexterna dold skatt VIMMEL Yvette Hermundstad var en av Magnus Rönnld SVT Undertext ser fantastska möjlgheter både nternt externt säga tack hej tll kmun- många s hade kmt för att undertexterna blr sökbara. katonsdrektör Helga Baagøe sdan 2 när hon avtackades. sdan 15

2 ÅSIKTER Llla Aktuellt utvdgas nästa år Allt började Husby, där Amna Abdalla bor. Så nleder Llla Aktuellt stt nyhetsnslag efter andra natten av blbränder stenkastnng. Amna allvarlgt 10-årgt anskte: Jag blr rädd, känner mg s jag är fara. Många s bor här kmer från andra länder många har flytt från krg. Och då känns stenkastnngen bränderna ännu värre, förklarar Llla Aktuellt. Det är en rak saklg nyhetsrapporterng. En annan nyhet veckan har handlat de nya reglerna för frskolan. I Llla Aktuellt sammanfattas koncst de nya reglerna: De är tll för att kolla att ägarna menar allvar att drva en skola att de är bra pengar. Javsst! Där fnns också nslaget Champons League, ntervjun Erc Saade snabb synk Claes JB Löfgren Syren. Nyhetsvärderngen utgår från målgruppen. 2 Vtv nr TYCK TILL! Arg något? Glad för något? Gör dn röst hörd här debattsdan. Skcka tll bdrag tll Skrv nte längre än tecken nklusve blanksteg mellanslag. KRÖNIKA Eva Hamlton, VD Sen något år sänder SVT Llla Aktuellt Barnkanalen sex dagar veckan. Safa Safyar, chef för Barnkanalen, pekar Llla s ett av skälen tll varför gruppen 7-11-årngar mot alla odds ökar Barnkanalen följer Llla Aktuellt varje dag. Slutsatsen den gående programplanerngen nför 2014 är gven: Nästa år kmer v att utvdga den daglga sändnngstden för Llla Aktuellt tll 15 mnuter! Ett av SVT:s vktgaste nyhetsprogram. Barnprogrammen står för drygt tmmar av SVT:s totala sändnngstd, mer än 20 procent. Vartannat barn mellan tre sex år ser Barnkanalen. Varje dag. Men v kan notera att rätt många av dem allt högre grad httar sna program va I-paden eller moblen. En två-årng manövrerar en Iphone stor precson. Och deras föräldrar är den första helt uppkopplade generatonen. Det ställer krav modernserng av tjänsten s v erbjuder paddan moblen. V behöver bygga Barnspelaren så att den fungerar bättre särsklt moblen. Utbudet för de mnsta är stort. Spel fnns Bonnerägda Toca Boca. Jetx, Dsney Channel, Nckelodeon, Toon Dsney, Boerang, Playhouse Dsney är alla ägda av amerkanska ahus. Mycket få program är producerade svenska, svenska barn svenska mljöer. yes! Förra vårens msslyckandet nya sändnngssystemet har efter mödosamt jobb vänts tll succé. I veckan övergck också det ssta av nyhetsprogrammen, Aktuellt 21, tll Mosart. no! Har n sett Snoffe, Döden jag? Gör det! Har n sett Snoffe, Döden jag? Gör det! Om hamstern Snoffe den oförklarlga döden. I veckan fck Snoffes skapare konkurrens alla vuxenprogram TV-producenternas prs för bästa foto (Camlla Skagerström) bästa berättare ( Mats Ågren). Också programmet Junk (Mare Lundberg) fck prs för bästa programdé. Båda programmen producerade för sända Barnkanalen. Det är nu snart sex år sedan v beslöt att flytta alla barnprogram tll Barnkanalen. Jag mnns mn oro nför efter beslutet. Tänk v nu skulle förstöra den skatt s SVT:s barnsprogram utgjorde! Aftonbladet varnade för att folk nte skulle htta programmen. Och när Dagens Nyheter några veckor efter flytten rapporterade sn förstasda att barnprogrammen sn nya kanal hade tappat 37 procent av publken, ja då nästan grät jag. Men det vsade sg ganska snart att den förlorade publken var pensonärerna, s nu belåtet satt sg tllrätta framför Gokväll, s samma veva flyttades tll SVT1. Barnen deras föräldrar hade alla följt tll Barnkanalen. S ökade. Och ökade. Idag kan v stolt konstatera att just Barnkanalen är den största bdragande orsaken tll att SVT:s totala tttartdsandelar successvt ökat sedan V får aldrg göra förra vårens många msstag nästa gång det är dags att mplementera en ny stor förändrng där många olka parter dvsoner är nblandade...! Därför måste undertexter bl sökbara Allt s sagts våra program kan httas Vdeotttandet va nätet växer explosonsartat. Enlgt Cscos årlga rapport över den globala mobla nätanvändnngen s publcerades februar, stod vdeoöverförngar förra året för första gången för mer än hälften av all mobl datatrafk nternet. Csco bedömer att mängden vdeo s konsumeras va mobla plattformar kmer att öka 16-falt mellan På SVT förflyttar v oss också alltmer mot webben. Att bl en självklar landnngsplats för den växande publk s tttar tv vdeo nätet blr allt vktgare. I broadcast-tv ställer sändnngstllståndet höga krav tllgänglghet. På webben fnns det ännu nga särsklda tllgänglghetskrav, men det är ngen vågad gssnng att kraven kmer även där takt att tyngdpunkten förskjuts från broadcast tll webb. Efter hand s SVT ökar mängden sändnngar publcerngar nätet s nte samtdgt vsas broadcast så uppstår ett växande tllgänglghetsglapp mellan de gamla de nya plattformarna. Mängden tllgänglggjord tv växer kontnuerlgt absoluta tal broadcast, men rskerar att mnska relatvt sett efters det nya s vsas webben faller utanför dagens kravdefnton. Den dag tllgänglghetskraven når webben har v, s det brukar heta, en utmanng. Amerkanska CNET har rapporterat att trafken tll deras sajt ökade 30 % sedan de började publcera undertexterna. Jag tror dock att v SVT stter en lten skatt s kan Magnus Rönnld hjälpa oss rätt rktnng. De undertexter s produceras skulle kunna vara värdefulla både för SVT för publken sätt s v kanske nte ännu har förstått. Och de här nya värdena kan förlängnngen leda tll att v av rent egenntresse väljer att undertexta allt nnehåll v levererar. Nyckeln tll att åstadkma de här nya värdena är att göra alla våra undertexter sökbara både nternt externt. Internt skulle sökbara undertexter nnebära att t.ex. reportrar researchers skulle kunna leta upp materal våra arkv s annars nte går att htta. Allt s sagts varje program eller klpp s textats kan sökas fram. Och det blr möjlgt att göra kvanttatva analyser av vad s sagts av en vss person eller t.ex. av företrädare för ett vsst part. Det kan alltså bl ett vktgt verktyg både för att htta ntressant materal tll våra program s källa för vår databasjournalstk. Externt kan sökbara undertexter göra att program klpp kan httas gen att allt s sagts dem ndexeras av sökmotorer. Det skapar en ny dynamk krng nnehållet att det blr möjlgt att navgera tll krng materalet Granatattack nära SVT:s team SVT:s team Syren var måndags en hårsmån från att bl träffade av en granat från ett strdsflygplan. Blen framför dem träffades blev totalförstörd. Mannen blen klarade sg dock lndrga spltterskador. De planet kan nte veta vlka de skjuter de skter vlket, säger Claes JB Löfgren tll svt.se. Claes JB Löfgren var tllsammans fotografen Marco Nlson väg n den delade staden Aleppo när attacken skedde. V stannade blen tog skydd bak en mur. Där hörde v ett anfallande flygplan s sköt mssler grovkalbrg ammunton, berättar Claes JB Löfgren. Redaktonen Redaktör ansvarg utgvare: Chrster Mårtensson Reporter/redgerare/webb: Marka Ireblad, Adress: Vtv, KH-BVP, Televson, Telefon tll Vtv:s redakton: Externt: , nternt: E-post: nya sätt. Man kmer att kunna referera tll rekmendera materal baserat tll exempel att programmen dskuterar samma frågor. Det blr nte längre förbehållet tdnngsartklar bloggar att kunna sökas fram utfrån vad s faktskt sägs dem. Det här nya sättet att använda externt exponerade undertexter kopplng tll vdeateral är fortfarande nytt men har börjat användas några ställen. NRK publcerar tll exempel sedan en td tllbaka en transkrberad verson av sna undertexter tllsammans vdeo sn play-tjänst. Amerkanska CNET gör samma sak har rapporterat att trafken tll deras sajt ökade 30 % sedan de började publcera undertexterna. SVT har en uppenbar konkurrensfördel jämfört många andra tv-bolag när det gäller möjlgheten att dra full nytta av de undertexter s produceras: SVT textar redan en stor del av utbudet skulle därför kunna erbjuda täcknng av större delen av vårt nnehåll. Och sökbara undertexter så smånng leder tll att v vll undertexta hela vårt utbud, även webben, så har v gjort både SVT, hela publken synnerhet den publk s behöver textnngen en stor tjänst. magnus rönnld Chef SVT Undertext (just nu tjl för projektarbete) SVT:s team lämnade snabbt platsen hög fart släckta lysen. De s beskjuter blarna kan nte veta vlka de skjuter, det är terror mot cvlbefolknngen. V har möjlgheten att vända åka hem, men det kan nte de s bor där, säger Claes JB Löfgren s själv också skrver attacken svt.se. (CM) Annonser ska vara redaktonen tllhanda e-post senast fredag före publcerngsveckan. Reportern Maln Dahlberg stod för bevaknngen av socala er. Med sn laptop strax bak debattörerna flkade Maln n följarnas frågor jämna mellanrum. Debatter, upplopp, bränder derby. Nyhetsdygnet nnehåller många händelser s förtjänar snabb utrycknng drekt rapporterng, men även tden nte är mogen för en renodlad nyhetskanal så blr extrasändnngarna nätet hela tden fler. S när Västnytt drektsände en het debatt från busstermnalen Göteborg. Ett skarpt tränngsläger, kalllar Västnytts huvudredaktör Hans Peterson Hammer evenemanget s ägde rum folkmyllret Nls Ercson-termnalen härveckan. Representanter från alla parterna kmunfullmäktge var samlade för att debattera den nfekterade lokala frågan trängselskatt, såväl Västnytt s SR var där drektsände. V hade gjort en gemensam Demoskop-undersöknng s v fck ut många nyheter ur dessut såg möjlgheten att arrangera en ntressant debatt Sverge kmer n några år att ha en akut brst ngenjörer. Det kan även bl ett problem för SVT därför har företaget valt att engagera sg ett projekt s ska locka fler unga att börja plugga teknk. Om lte mer än to år kan Sverge sakna över ngenjörer. Trots att den framtda arbetsmarknaden för ngenjörer krng. Lokalradons programledare ledde debatten v streamade den vår sajt, säger Hans Peterson Hammer. Sändnngen nleddes avslutades från Västnytt-studon Kanalhuset sedan växlade blderna mellan debatten, grafk förnspelade nslag, allt s allt blev det en produkton s nte gck att sklja från vlken broadcast-sändnng s helst. Eller den tll blev bättre? Åtmnstone slog det mg kvällen att våra tv-sända nyheter, där debatten ju var ett vktgt nslag, kändes annorlunda. Lte fräschare faktskt, kanske berodde det att materalet nte var så hårt redgerat? funderar Hans Peterson Hammer. Nu var det ju nte första gången vare sg Västnytt eller någon annan av SVT:s lokalredaktoner sände exklusvt webben, men känslan är fortfarande att man provar sg fram, både vd ser mycket ljus ut är det allt för få unga s vll läsa de teknska högskolorna. För att vända trenden har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademen, IVA, under flera år drvt ett projekt s går under namnet Teknksprånget. Förhoppnngen är att man erbjuder ungdar s nyss har tagt studenten gymnaseskolornas natur- teknkprogram en praktkplats ett teknkntensvt företag kmer akuta utrycknngar s det här fallet vd planerade sändnngar. Att TV4 News lägger ner vsar ju att det fortfarande nte är lätt att drva en renodlad nyhetskanal dygnet runt, men v måste öva organsatonen att snabbt kma fötter när något händer htta smarta fönster för sändnngar webben. Men just nu är känslan att v tyvärr nte är så lättfotade s v vll vara, säger Hans Peterson Hammer. Anlednngen är framförallt teknken. Medan kvällstdnngarnas webb-tv rör sg lätt snabbt kmer SVT stora kameror s är avsedda för broadcast antngen måste kopplas tll en sändarbl eller mot det labla 3G-nätet. Webb-redaktören Anton Svendsen tycker det är synd att teknken står vägen för SVT:s andra fördelar. Man kan ju faktskt sända god kvaltet drekt från en bra smartphone, men det kräver kunskap vana s v nte de att bl mer ntresserade av att söka sg tll en ngenjörsutbldnng. Flera stora svenska teknkföretag, bland annat AB Volvo, SSAB, Vattenfall NCC, har vart sedan starten. Enlgt dem har projektet vart lyckat rktgt har än därför har v tll exempel svårt att gå ett demonstratonståg ntervjua drektsändnng. Däremot har v en organsaton ett kunnande s gör att v tll skllnad från våra konkurrenter vet hur man paketerar en tv- eller webb-sändnng ett proffsgt sätt, säger Anton Svendsen. Och det var precs vad man gjorde under debatten trängselskatt Göteborg. Antalet tttare webben var nte jättestort, knappt 3 000, men de socala erna var Västnytts hashtagg #trängseldebatt en av landets mest lästa den dagen. För uppdaterngarna stod webbreportern Maln Dahlberg s stod sn laptop strax bak debattörerna flkade n följarnas frågor jämna mellanrum. Jag är väldgt nöjd genslaget! Det blev en flytande gräns mellan de s skckade n konkreta frågor tll poltkerna de s bara deltog nätdebatten, men den började leva Ett skarpt tränngsläger Västnytt drektsände en het debatt från busstermnalen Göteborg nätet stt eget lv det blev en väldgt bra, allmän dskusson s v kanalserade, säger Maln Dahlgren. Med stt förflutna s dalogredaktör radons Rng P1 är van vd att slussa n publk en gående debatt, ser värdet det. Det är ju ngen nödvändghet att ha en dalog va socala er samtdgt s man kör tv- eller webb-sändnngar, men mervärdet blr så oerhört mycket större. Om v konsekvent öppnar upp, tar ansvar för gör journalstk av dalogen tttarna vsar v att v tar dem allvar. Det föder sn tur ett engagemang ett kontrakt s v kmer att ha stor nytta av nästa gång det händer något. Skrver v webben att V är väg! har v en etablerad kanal s kmer att hjälpa oss blder, kontakter nspel redan nnan v är framme, säger Maln Dahlberg. anders egle akuta brst ngenjörer kan drabba SVT Per-Håkan Wstrand är gruppchef SVT Teknk & Utvecklng. både företag s praktkanter har vart mycket nöjda. Från höst kmer även SVT att engagera sg Teknksprånget. V kmer att ta emot en, möjlgen två, praktkanter under hösten. Under fyra månader kmer de att få tllfälle att jobba olka håll n företaget, säger Per-Håkan Wstrand s är gruppchef SVT Teknk & Utvecklng ansvarg för Teknksprånget n SVT. För SVT är deltagandet Teknksprånget även ett sätt att marknadsföra företaget. Om fler unga upptäcker att SVT är ett bra spännande företag att jobba kmer det att gynna oss längden. Om fler söker sg ht kmer det att vara lättare att htta de kvalfcerade e s v behöver, säger Per-Håkan Wstrand per westergård Foto: ANDERS EGLE nr Vtv 3

3 I mtten av jun kmer ett förslag fnanserng Modellen ska bygga stabla betalnngar Fnansmnster Anders Borg rörde grytan när han en Ekot-ntervju sa att det nte var aktuellt att ersätta TV-avgften. Och så blr det nog, ännu ett tag. Eller s Tna Ehn (mp) Kulturutskottet säger: Debatten har mattats av efter Anders Borgs uttalande. Den utrednng framtda fnanserng, s tdgare avserats, verkar nte lgga högst agendan. Däremot har en analys genförts av regerngskanslet. När det gäller avgftsmodell har v n regerngskanslet genfört en analys s utgår från vlken modell s är bäst utfrån att bolagen ska vara självständga oberoende från staten, säger Catharna Henrksson, pressekreterare hos kulturmnster Lena Adelsohn Lljeroth. Catharna Henrksson säger att modellen ska bygga stabla betalnngar ha en utformnng s är accepterad från allmänhet bolag. Vad betyder det? Mer detta kmer att presenteras samband propostonen. Bolagen ska även fortsättnngsvs ha en långsktg god fnanserng s nnebär förutsägbarhet. Hur den kmer att se ut får du avvakta ytterlgare ett tag. Enlgt Catharna Henrksson kmer publc servce-propostonen vllkor för nästa tllståndsperod att presenteras mtten av jun. Vtv har också frågat rksdagsparternas kulturpoltska talespersoner Kulturutskottet hur de nu ser fnanserngen av publc servce. Svaren vsar att allansens parter vll ha en förändrng från dagens TV-avgft, tll någon form av skatt s ändå bevarar publc servce oberoende. Även moderaten Gustaf Hoffstedt Kulturutskottet. Men dn partkamrat Anders Borg vll nte ha en skatt? S svar den frågan vll jag poängtera att jag har full Fnansmnster Anders Borg har rört fnanserngsgrytan. respekt för att det fnns fler aspekter än de epoltska att ta hänsyn tll, nte mnst en ny skatts effekt arbetslnjen. Per Lodenus (c) anser nte att det är rmlgt att behålla dagens system skt. Andreas Carlsson Lars-Axel Nordell (KD) anser att TV-avgften överlevt sg själv. Ulf Nlsson (FP) s är vce ordförande Kulturutskottet är tydlg att han Så tycker rksdagsparterna fnanserngen: Dags för effektv publc-servce-avgft TV-lcensen, knuten tll nnehav av tv-mottagare, har överlevt sg själv. Särsklt tydlgt blr det när Radotjänst numera jagar småföretagare ägare av Andreas Carlson (kd) mobler, surfplattor datorer. V tycker det är dags att nföra en modern effektv Publc servce-avgft. Vårt förslag är att den ska tas n va skattsedeln. V Per Lodenus (c) Det sätt s TV-avgften tas ut dag, s en apparatavgft, tycker jag är otdsenlg. Publc servce-uppdraget är också mer bredare än bara de specfka TV-program s SVT producerar. Inte att förglömma det s produceras av Rado Utbldnngsradon. Därför ger också dagens TV-avgft fel sgnaler. Centerpartet uttalade också partstämman 2011 Åre att Det är nog nte rmlgt att skt fnansera publc servce dagens tycker att den avgften ska vara lka för alla. Publc servce-utrednngen pekade att en mljard kronor försvnner när 12 procent smter från dagens tv-lcens. Med vårt förslag skulle det problemet lösas, samtdgt s ytterlgare 150 mljoner kan sparas när Radotjänst nte behövs. Andreas Carlson (KD), talesperson Publc servcefrågor Lars-Axell Nordell (KD), Kulturutskottet Inte rmlgt dagens system skt TV-avgftssystem. Det fnns en bred uppslutnng samhället krng dén behovet av en av såväl poltken s marknaden oberoende rado TV allmänhetens tjänst. Samtdgt är en fnanserng s är stabl förutsägbar över tden grunden för en oberoende rado TV. Därför är det nte, s dag, rmlgt att skt koppla TV-avgften tll mottagnngsapparaten när den nte längre bara är TV:n s står vardagsrummet. Per Lodenus, Kulturpoltsk talesperson för Centerpartet anser att dagens TV-avgft bör avskaffas. Och ersättas av en teknkobereroende avgft va skattsedeln. Jag delar nte Anders Borgs uppfattnng, säger han. Några s däremot httat varandra den här frågan är Anders Borg Gunlla C Carlsson (s), ordförande Kulturutskottet. Anders Borg säger Ekotntervjun att han välknar en bred samsyn, nte mnst socaldemokraterna. Gunlla C Carlsson välknar VD Eva Hamlton, s också är ordförande för Radotjänst, är nöjd Anders Borgs utspel TV-avgften. Det är utmärkt v får behålla en teknkneutral TV-avgft. Den lag s fnns nu fungerar också framtden, säger hon. Eva Hamlton rekmenderar dock två förändrngar av det nuvarande systemet. Det ena är att helt ta bort avgftsplkten för företag. Då Debatten har avmattats gen Borgs uttalande I Anders Borgs uttalande har debatten avmattats. Det vktga för oss är oberoen- Här är Vänsterpartets syn fnanserngen av publc servce: Våra utgångspunkter för fnanserngen Lars Ohly är tre: 1. Systemet ska upplevas s legtmt av borgarna. 2. Det ska ge ekonsk stabltet goda ekonska förutsättnngar. 3. Det ska garantera publc servce oberoende. Avgftsfnanserngssystemet har uppfyllt dessa tre krterer gör det fortfarande. Det fnns därför ngen anlednng att stressa fram ett nytt beslut frågan. Dock är det nte säkert att detta gäller för lång td framöver. V är framförallt oroade över att legtmteten urholkas av rksdagens regerngens besked, däremot önskar hon en högre höjnng av TV-avgften än de två procent Anders Borg anser räcker. Samma uppfattnng har vänsterns Lars Ohly: Helst vll v öka publc servce resurser jämfört dag, säger han. Mljöpartet anser att lcenssystemet dag uppfyller kravet en hållbar fnanserng av publc servce. Svergedemokraterna har nte besvarat vår enkät. chrster mårtensson Utmärkt TV-avgften blr kvar det en hållbar fnanserng av Publc servce. Lcenssystemet uppfyller dagsläget detta. Tna Ehn (Mp) Kulturutskottet Ingen anlednng stressa fram beslut beslut att alla plattformar, även mobltelefoner, ska vara avgftsplktga. V är även oroade över att en mnskad legtmtet kan bdra tll att mnska de ekonska förutsättnngarna lång skt. Och sn tur kan sämre ekon också mnska oberoendet. Anders Borg har alltså rätt när han säger att fnanserngsfrågan nte är akut. Just nu ansluter sg fler tll tv-avgftssystemet. Men det går nte att ducka för frågan bara för att Anders Borg är rädd för en dskusson skattefnanserng valrörelsen. Dessut räcker nte två procents höjnng nga extra tllskott av el sker kmande år. Helst vll v öka PS resurser jämfört dag. Lars Ohly Kulturpoltsk talesperson Vänsterpartet behöver nte enmansföretagaren betala både hemma företaget. Den andra är någon form av ungdsrabatt för ung- Eva Hamlton dar under 25 år. Vlket skulle underlätta en flytt hemfrån, säger hon. chrster mårtensson Dagens TV-lcens bör avskaffas Ulf Nlsson (fp) En oberoende TV rado, s har ett brett, kvaltatvt utbud s kan granska makten, är vktg för demokratn yttrandefrheten. Anders Borg uttalade att han nte vll se någon förändrng av nuvarande lcenssystem. Jag delar nte den uppfattnngen. Dagens tv-lcens bör avskaffas ersättas av en ny teknkoberoende avgft. Alla vss nkst betalar samma belopp tll publc servce va skattsedeln. En ny avgft blr lägre än den nuvarande, efters fler betalar. Det fnns oro för att ett system där avgften tas n va skattsedeln skulle hota oberoendet för publc servce. För mg s lberal är oberoendet centralt. Därför är det vktgt att det verklgen blr en avgft nte en skatt. Nvån avgften ska gälla för en längre perod nte verkas av skattebeslut rksdagen. Ulf Nlsson (FP) Vce ordförande Kulturutskottet Foto: nger wanhatalo Carl-Gustav Johansson, Radotjänsts vd, Madelene Sdmalm, handläggare, Mara Mård, jurdsk handläggare. Lättnad Radotjänst Kruna V ser gärna att det kmer ett beslut Fnansmnster Anders Borgs uttalande att han nte vll se någon förändrng av rado- tv-avgften väcker optmsm, än en försktg sådan, hos de anställda vd Radotjänst Kruna. V är lättade men v ser gärna att det kmer ett beslut det nnan v andas ut, säger Mara Mård, jurdsk handläggare vd bolaget samt ordförande för Unonenklubben vd Radotjänst Kruna. Madelene Sdmalm, handläggare, håller att det känns bra att verksamheten dess nuvarande form får stöd av fnansmnstern. Han har en hel del att säga tll Gunlla C Carlsson (s) V välknar regerngens besked frågan fnanserngen av publc servce. V delar uppfattnngen att det är av central betydelse samsyn frågor s rör publc servce. Anders Borg framhåller betydelsen av att kma överens Socaldemokraterna v ser fram emot dalog. V delar Anders Borgs uppfattnng att den nuvarande modellen för publc servce fungerar bra att detta är en stabl fnanserngsmodell, legtmtet hos svenska folket. T.ex. kan man nte se någon mnsknng av ntäkterna. Det är tvärt så att spontananmälnngar av tv-avgft har ökat under Det är också vktgt att kma håg att 98 % av alla hushåll har en men v får se hur det slutar. I nuläget vågar v nte ta ut något förskott även förhoppnngen gvetvs är att Radotjänst ska få vara kvar, säger hon. Det var september förra året s Publc servce-kmtténs utrednng presenterades bland annat förslag ny fnanserngsmodell av rado tv-avgften. Månaden där k beslutet att avgftsmodellen ska utredas ytterlgare. Radotjänsts vd, Carl-Gustav Johansson, säger att han håller Anders Borg att den nuvarande fnanserngsmodellen fungerar bra. Tll mycket bra. Tvärtemot vad Borg sa, att man Den nuvarande modellen fungerar bra tv-apparat man därutöver har en dator eller smart mobl så betalar man nget extra för dessa apparater, samma sätt s man nte betalar extra för fler tv-apparater. Det är sammanhanget också vktgt att framhålla att även man nte alla delar anser att nuvarande system är helt perfekt så fnns det för tllfället ngen annan modell s dels har legtmtet, dels ger lka stort oberoende för publc servcebolagen. En fnanserng va skatten anser v vore en olycklg utvecklng, s skt kan leda tll poltsk verkan publc servce. Rado tv-avgften har vart oförändrad, en höjnng behöver ske under nästa tllståndsperod. Även detta är en fråga s v gärna för en dalog regerngen. Gunlla C Carlsson (S), Ordförande Kulturutskottet nte kunnat se någon kraftgt ntäktsmnsknng nuvarande modell, ser v en stadg öknng har gjort det de senaste fem åren. Öknngen är helt klart nvå hushållstllväxten, säger Johansson menar att betalnngsvljan hos allmänheten hänger hop det Publc servce har att erbjuda. Ett bra, brett ntressant utbud skapar större nctament för att avgften betalas n. Mara Mård nstämmer att nuvarande fnanserngssystem fungerar bra. Och v är dessut bra det v gör. Önskescenarot nu hade vart att kunna gå semester veta säkerhet att vår verksamhet kmer att bl kvar. nger wanhatalo Postv tll skattefnanserng Gustaf Hoffstedt (m) Jag ställer mg postv tll att ersätta dagens lcensfnanserng att stället fnansera publc servce va en skatt. Den skatten ska då vara frkopplad statens övrga budget, så s föreslagts publc servce-utrednngen. Motven tll en sådan förändrng är flera, bl.a. att kostnaden för uppbörden sjunker tll en tondel mot dag. Mer publc servce mndre admnstraton andra ord. Gustaf Hoffstedt (m) Kulturutskottet yes! Krgets unga hjärtan. Tyskt tv-drama världsklass. SVT1 tsdag 4 jun. no! Vll se ssta säsongen av grymma Breakng bad nu. Inte vänta tll höst. Tror knappt mna ögon när Retrevers researchverk- tyg äntlgen tuggat färdgt... Hela världen skrev SVT ESC-fnalen Vad har Sydney Mornng Herald, Washngton Post, CNN, The Guardan, Malaysa Sun BBC gemensamt? Svar: samtlga rapporterade Eurovson Song Contest Malmö journalster från hela världen fanns plats det ggantska presscentret Malmö-mässan, ett stenkast från Malmö arena, under veckan s ledde fram tll ESC-fnalen den 18 maj. Rutnerade mellurvlar, reportrar s bevakat världens största drektsända underhållnngsprogram mer än en gång, brukar bland muttra att långt från alla s får ackredterng tll ESC är rktga journalster. KRÖNIKA Anders Hvdfeldt, presschef Och vsst: ESC-följet döljer sg även många skrbenter från fansajter nätet andra mndre namnkunnga er. Inte bara från de etablerade eföretagen. Men den s granskar eutfallet både Sverge, Norden nternatonellt nser snabbt att ESC är stort. Megastort. Och alla eventuella nvändnngar att ESC mest är en angelägenhet för schlagertokga svenskar kmer snabbt skam. Jag valde att kolla upp hur mycket s skrevs ESC under peroden maj. Tror knappt mna ögon när Retrevers researchverktyg äntlgen tuggat färdgt: ESC-artklar! Bara svensk a publcerades under veckan nära 3000 artklar (jämnt fördelade tryckt press webb). Det vsar sg dock, lte överraskande kanske, att v faktskt får stryk. Överst to--topp-lstan nämnda vecka lgger Tyskland 3365 ESC-artklar. Bld, De Welt, Berlner Morgenpost var bara några tdnngar s skrev tävlngen. Efter Tyskland Sverge topplstan kmer Spanen (2563 artklar), England (2443) Frankrke (1074). Roade mg också att kolla upp hur vanlgt det var ESC-artklar där även SVT nämndes. 77 engelskspråkga nyhetskällor gjorde kopplngen ESC SVT, bland dem Al Jazeera, BBC, Chcago Daly Herald - Phlppne Star. Och hela 181 nternatonella nyhetskällor (alltså alla språk, nklusve engelska) nämnde SVT texter nslag ESC. Det handlar er från länder hela världen. Några exempel: Inden, Lbanon, Kuwat, Ryssland, Israel, Grekland Malaysa Och långt, långt därborta, andra sdan jordklotet Auckland Nya Zeeland, fnns mn kps Gordon Lawrence, pensonerad elärare tvprodukton s specaltet. Gordon konsumerar tv all sn vakna td. Ser allt. Bokstavlgen slukar tv. Inte nog att Gordon kunde läsa ESC husorganet The New Zealand Herald, s publcerade flera artklar både nför efter fnalen. S den tv-nörd Gordon är såg han förstås både semfnalerna fnalen Malmö va satellt. Efteråt fck jag den här hyllnngen från en mponerad Gordon va Facebook: Det såg fantastskt ut mn 55- tums plattskärm. Jag har förstått att budgeten bara var en bråkdel av den förra året. Men det fanns absolut nget bllgt över produktonen. N gör underverk!. 4 Vtv nr nr Vtv 5

4 Spännande suggestvt. När en grupp av stadens avldna börjar återvända tll sna hem, prövas nvånarnas förstånd tll det yttersta. Franskt, suggestvt oldlgt spännande mästerverk. Måndag 3 jun kl SVT2 Krgets unga hjärtan Tysk hyllad mnsere s berättar hstoren fem vänner under åren 1941 tll Tsdag 4/6 kl SVT1 Bates Motel Amerkansk skräcksere to avsntt, en så kallad prequel tll Psycho. I jul sänder SVT dessut ett urval av Htchcocks mästerverk. Tsdag 4 jun kl SVT1 Uppdrag gransknng smar Säsongens mest uppmärksammade program följs upp studon, där v får veta vad s har hänt. Onsdag 5/6 kl SVT1 Foto: SONY Ice Cream grls Brttskt drama skuld, rättvsa försonng. Smaren 1995 anklagas Serena Poppy för mord sn lärare, men bara en av dem fälls. Onsdag 5 jun kl SVT1 Naturens uppfnnngar Djur växter har gen världshstoren lärt sg att bemästra byggandets konst. Byggnadsngenjörer arktekter försöker förstå kopera. Fredag 7 jun kl Kunskapskanalen Restless Brttsk sponthrller kärlek, dubbelspel förräder den brttska underrättelsetjänsten under andra världskrget. Lördag 8/6 kl SVT1 6 Vtv nr Sporten gjorde debut OS Pekng 2008 popularteten har ökat sedan dess. EM-tävlngen är uppdelad två klasser. Champonshp, vlket är eltnvå för herr dam samt Challenge, där det fnns klasser från sju år upt. EM-deltävlng BMX : SVT Play 1/6 kl /6 kl Kkern Özz Nûjens första solo- show s handlar vårt Sverge går dag, nysvenskar ursvenskar. Föreställnngen är nspelad nför publk Rval. Lördag 1 jun kl SVT1 Tänk Bonne Tyler har päls... Mnsere krget en vändpunkt tysk tv-hstora Start för Smarlov: Måndag 10 jun kl Barnkanalen, reprs kl (1:68). Smarlov sänds varje dag 10 jun-16 august. Programmet drektsänds måndag-fredag från Scanabadet Malmö tar emot publk. Avc dj engagerad välgörenhetsfrågor. Pournour donerade 1 mljon euro tll Radohjälpen samtdgt utmanade Sverge hur mycket kan v samla n tllsammans? Startskottet för Hungerhjälpen gck den 9 mars samband Melodfestvalfnalen. I onsdags hade kronor samlats n av svenska folket förut de kronor (1 Under maj månad har SVT, SR UR sänt många program krng kampanjen Hungerhjälpen. I tsdags sände t ex SVT dokumentären Avc turné där Tm Berglng, alas Avc, turnerade runt världen under våren samlade hop en mljon euro tll kampanjen. Avc tllhör det absoluta toppskktet av världens DJ:s / producenter är samtdgt väldgt engagerad välgörenhetsfrågor. När SVT fck möjlghet att följa Avc turné skldra hans lv bak scenen, samt hur han jobbade hop donatonen, så var vårt val enkelt, säger Thas Hall. marka reblad Hungerhjälpen: Insamlngsgalan Lördag 1 jun kl SVT1 Jeanette är djurrättsaktvst schlagernörd. Hennes uppdrag är att ta hand de utländska artsterna s kmer tll Malmö under Eurovson Song Contest. En dokumentär av Fredrk Svennngsson Bernard Mkulc. Måndag 3/6 kl SVT1 Hans rolga statstk Brttsk dokumentär vår svenske fram- Hjärtskärande tyskt drama tre delar. Wlhelm, Fredhelm, Char- lotte, Vktor Greta skljs åt smaren 1941 Berln. De fem vännerna är övertygade att krget kmer att vara över tll jul lovar varandra att de ska återförenas nnan dess. Men de anar nte hur de ofattbara upplevelserna fasorna under de kmande krgsåren kmer att förändra dem grunden. Tapperhet mod, men också svek av deal, övertygelser mänsklghet lyfts fram Krgets unga hjärtan. Det är en kostad grpande dramasere. Karaktärerna är fktva men stor möda research har lagts ned för att säkerställa den hstorska korrektheten. Seren hyllades skapade massv debatt när den sändes Tyskland mars år. Den har bland annat kallats en vändpunkt den tyska tvhstoren, för dess belysande av krgets effekter ndvdnvå. Krgets unga hjärtan: Tsdag 4/6 kl SVT1 (1:3) mljon euro), s Avc Ash Pournour skänkt. Radohjälpens stora natonella nsamlng Hungerhjälpen avslutas morgon, lördag 1 jun, en stor drektsänd gala från Berns. Httlls har drygt elva mljoner kronor samlats n för att bekämpa undernärng söder Sahara Afrka. Bakgrunden tll nsamlngen är att Avc hans manager Ash Eurovson Song Contest Bär Bonne päls? Radohjälpens stora nsamlng Hungerhjälpen avslutas morgon från Grammsgalan, kbnera det energn från Summerburstsändnngen, toppen av det genföra en serös nsamlng för ett vktgt ändamål, säger evenemangschef Thas Hall. Djursjukhuset Måste bara säga att SVT har lyckats väldgt bra! Programledaren Anders programmet Djursjukhuset är helt suverän! Både barn vuxna får stt lystmäte, han är bra, rolg smart! Dålg stämnng sänd gala mot hungern Dj:n muskproducenten Avc har bjudt n några av största artster tll galan. Förut att han själv kmer att spela en tmme uppträder bland annat Oskar Lnnfors, Agnes, Petra Marklund Ansktet. Galan leds av Gna Draw. Det här är nte bara en unk nsamlng utan hela satsnngen är något s SVT nte gjort förut. I galan ska Gna Draw leder galan. v låna snyggheten Hjärtlgt tack för det suveräna programmet Anders Lundn. Det var bland bästa, ntressantaste trevlgaste jag sett lång td. Att kma så nära att vlt djur är helt fantastskt! gjorde debut OS 2008 det här händer smarlov smar: Måndagar: Varje måndag kmer en nspratör besök, lär oss nya saker startar veckans gör det själv-tema. Tsdagar: Smarlovskampen. Två lag gör upp en rafflande tävlng tre ronder. Onsdagar: Programledarna pysslar fxar bussen. Torsdagar: Stor fnal veckans gör det själv-tema. Tttare runt landet plats Malmö vsar vad de gjort temat. Fredagar: Artstdag. Tttarnas stora artstfavorter kmer tll Smarlovsbussen. Lördagar: En hemlg gäst kmer besök. Programledarna har bara 20 frågor sg att lsta ut vem det är! Söndagar: Krnglan tar en ttt veckan s gått sn bussga busshow. HYLLADE: Örjan, snöleoparderna jag Foto: SVT JEAN-CLAUDE LOTHER Gengångare Nu är det klart vlka artster s gästar Smarlov smar: Danny Saucedo (14/6), Mary N Daye (21/6), Janet Leon (28/6), Anton Ewald (5/7), Jasmne Kara (19/7), Oscar Za (26/7), Robn Stjernberg (9/8). pernlla ståhl gttan möller gångsprofessor Hans Roslng, s turnerar det postva budskapet att världen mår allt bättre. Hans populära föreläsnngar bygger massor av statstk. Söndag 9/6 kl SVT2 Dans för snglar Fnsk programsere tolv avsntt. Nu är det damernas! Jaana, Salla Eva går danskurs dejtar. Vlken av de deltagande kllarna väljer de ut tll sn partner för veckans danskväll? Danslärarna Sutu Markkanen Janne Talasma lär ut veckans dans: dsco. Dans för snglar: Onsdag 12/6 kl SVT1 Stjärnspäckat Natonaldagen Foto: Juss Nahkur Anne Lundberg bjuder n tll tradtons- enlgt natonaldagsfrande Skansen närvaro av hela kungafamljen. Det blr stjärnspäckad underhållnng när Skansens nya scen nvgs muskframträdanden av bland andra Mando Dao, Tmy Körberg, Lna Hedlund Malena Ernman & Åsa SVT sänder drekt från bröllopet Slottskyrkan lördagen den 8 jun mellan prnsessan Madelene Chrstopher O Nell. Programledaren Ebba Kleberg von Sydow gudar tttarna gen dagen. Förut själva vgseln följer v även brudparets kortege gästernas ankst tll Drottnngholm. sändnngen är teckenspråkstolkad. Sändnngarna startar kl SVT1 flyttar kl över tll SVT2. Kl sänds ett sammandrag SVT1 höjdpunkterna H.K.H. Prnsessan Madelene Herr från dagen. Chrstopher O Nell. Sammanställnng, bearbetnng layout: Marka Ireblad (tpsa: Congratulatons on ths wonderful show ths year. By ths I refer specfcally to the humor that was put n the show! The tongue-n-cheek way of presentng, the funny vdeos you made and the humorous nterventons of the host were brllant! There were magnfcent deas lke the butterfly. Vlken produkton! Fantastska färger skftnngar. Otrolga perfekt tajmade effekter. Kameraväxlngar gldnngar helt perfekta. Jag kan säga att s TV- produkton har Sverge vunnt hästlängder. Molanders Jag är DJUPT besvken att Molanders nte får fortsättnng. Äntlgen fck man en så n mnsta detalj engagerande dramasere. Hoppas n ändrar er! UTSKÄLLDA: Mljöpartets kongress stället för Morgonpasset Jag blev väldgt besvken när jag slog tv:n, stället för ett rolgt bra program s Morgonpasset så sätter n n en tråkg partstämma. Kan n nte använda SVT24 för att vsa partstämmorna? Guldfest Tre Kronor Jag tycker det var väldgt konstgt att man knappt fck se själva hockeylaget utan det var bara reportrarna s stod babblade alla matcher vad s hänt tdgare! Bröllopet teckenspråkstolkas Om den nordska vldmarken Flmer nordsk natur har v sett många SVT. Men när ett helt team nternatonella flmare får uppdrag att skldra våra orrar, fjäll björnar den vassaste teknken blr resultatet ändå blder av ett helt nytt slag. Nordsk vldmark 2/6 Björnungar Fnland. kl SVT2 (1:6) Foto: ZODIAK Melker Becker hstorkerna Bo Erksson Krstna Ekero Erksson ger sg n en känd tavla undersöker dess hstora. Söndag 2/6 kl SVT2 BMX är en spännande TVsport nu när Sverge är värd för en EM-deltävlng känns det rolgt att kunna erbjuda publken möjlgheten att följa tävlngen drekt, säger SVT sports evenemangschef Kjell Andersson. Större delen av världselten fnns plats, bland annat täv- BMX-racng är en actonspäckad sport s ställer stora krav utövarnas fysk. Den 350 meter långa banan avverkas crka 30 sekunder cyklsterna kmer upp hastgheter runt 50 kleter tmmen. Banan bjuder även en del rejäla hopp; cyklsterna gör sna ställen meter långa luftfärder. davd hagen Hyllnngarna för Öppet arkv fortsätter att strömma n. Så här skrver en tttare: Vlka guldkorn man httar där! Grymt att man kan se gamla favorter htta för mg, helt nya program. Nu skall jag återgå tll Sjätte Dagen s jag just upptäckt. Tack tll er alla för det otrolga jobb n gör! Tralers Foto: Brgtte Grenfeldt En tavlas hemlghet På Smarlovs sajt Barnkanalen.se kmer tttarnas flmer saker de är bra att läggas ut. Så klart kmer det vsas en mängd tv-serer: MI Hgh, Best of Llla Sportspegeln, Bara skoj, Ranchen, Smarlägret, nya avsntt av Spartkelmysteret Fåret Shaun. Dessut sänds en ny säsong av Fska Anders s leds av programledaren kkern Anders Johansson. lar den dubble olympske mästaren Mars Strbergs den brttska stjärnan Shanaze Reade samt trefaldge SM-vnnaren Flp Gustafsson. Foto: BMX SX Crag Dutton. Fjorton unga konstnärer tävlar dollar att få ställa ut prestgefyllda Brooklyn Museum. Söndag 2/6 kl SVT2 Nyheter för år är att Maln Olsson Krnglan Svensson får sällskap av tv-debutanten Rjal Mbamba. Båten är också utbytt mot en tvåvånngsbuss smar kmer tttarna att få dela sg av sna färdgheter. Och samtdgt lära sg en massa nya saker exempelvs laga cykelpunka eller stå huvudet. Alla är ju bra någontng under smaren kmer tttarna nbjudna artster gäster dela sg av sna sklls. Tanken är att v ska lära oss nya saker av varandra. I slutet av smaren kmer v att vara världs- Den 1-2 jun står Ängelholm värd för Skandnavens enda EM-deltävlng BMX. Det utlovas en fartfylld cykelfest när crka 1000 tävlande från 20 natoner deltar. Tävlngen sänds drekt SVT Play svt.se/sport 1-2 jun. Foto: SVT Work of art sänds SVT Play bäst en massa grejer, säger Maln Olsson s leder Smarlov för fjärde året. NDR Hela flmhstoren femton kaptel. Mark Cousns, själv prsbelönt regssör, är cceron för smarens stora dokumentärsere flm. Lördag 1/6 kl SVT2 SVT:s klassska Smarlov, s startar måndagen den 10 jun, nnehåller år flera nyheter. Programmet drektsänds måndag-fredag från Scanabadet Malmö tar s vanlgt gärna emot publk. Foto: ZDF The story of flm Båten bytt mot buss EM-deltävlng fartfyllda BMX Foto:Carl-Johan Söder En nästan öjlg uppgft. De världsberömda koreograferna Mchael Nunn Blly Trevtt ska nolltd skapa ett helt nytt danskpan tolv ungdar. Premär är det en månad. Lördag 1/6 kl SVT2 Snart dags för Smarlov! Foto: Jacob Schulman A chance to dance Johan Pauln programstarter Vänlgen ransonera de stora klasar av tralers för kmande program vlka sänds under flera mnuter. För egen del blr jag så trött dem att jag aktvt väljer att nte se det reklamerade programmet jag vet ju redan vad det nnehåller! REPRISönskemål: Samtal Bengt Lagerkvst Set goda lvet (T Alandh) Mn sannng - Jeanette Bonner Hästpojken nr Vtv 7

5 TEMA TEMA Foto: per westergård För första gången någonsn producerar SVT en dramasere döva. Och hörande. Men framförallt mötet mellan två grupper s bland kan ha lte svårt att förstå varandra. Förhoppnngen är att seren Inte värre än andra ska väcka nyfkenheten att en rad fördar ska få sg en törn. Vägen dt går va humor skruvade personlgheter. SVT gör första Regssören Lous Neethngs stannar upp nspelnngen ger skådespelarna drektv hjälp av tolken Mare Esters Axelsson. dramaseren döva Tolken Mare Esters Axelsson skckar regssören Lous Neethngs nstruktoner vdare. Fotografen Torbjörn Allard tllsammans regssören Lous Neethng. En gammal Volvo kmer hoppande nedför byvägen. Plötslgt tar det stopp röken väller ut ur motorrummet. Två rrterade personer klver ut den ena ger kofångaren en rejäl spark. Bryt, ropar Mare Esters Axelsson samtdgt s hon yvga rörelser försöka förla tll alla teamet att regssören Lous Neethng nte är nöjd. Blen måste köras ännu hoppgare den måste stanna några meter längre fram. Allt är precs s vanlgt när en dramasere spelas n. Lätt kaotskt, många tagnngar en nästan evghetslång väntan mellan varje scen. Ändå är allt helt annorlunda. Dskussonen blens framförande sker teckenspråk, det här är nämlgen första gången s SVT gör en dramasere både döva hörande en förhoppnng att locka publk från båda grupperna. Seren Inte värre än andra s kmer att sändas SVT någon gång höst bygger ett manus av Flp Burman Stna Sturesson. I den värld s de har skapat har SVT-reporten Helena skckats ut för att göra ett reportage grsuppfödnng. Problemet är bara att Helena tycker att grsar är svntråkga. Av en slump träffar hon Calle s är den Mn ambton är att v ska kunna utmana drva de föreställnngar v har varandra, säger manusförfattaren Flp Burman. V vll nte skrämma bort den hörande publken, förhoppnngsvs blr de mer toleranta när de kmer n handlngen har lärt känna karaktärerna, säger projektledaren Elsabeth Ulfsparre. enda hörande en famlj där alla andra är döva, där då får hon klart för sg att det är ett reportage hans famlj s hon ska göra stället. För att kunna göra det måste hon lura sn chef, där börjar en rad förvecklngar där hon tvngas konfronteras sna egna fördar döva. Men att även döva har sna egna förutfattade menngar hur hörande är beter sg. Seren handlar lka mycket hörande s döva. Mn ambton är att v ska kunna utmana drva de föreställnngar v har varandra. För att kunna göra det har v skruvat tll förstärkt de olka karaktärerna, säger Flp Burman s även hoppas kunna vsa att teckenspråk är ett eget språk s bär en kultur. Förhoppnngsvs kmer de hörande tttarna att få en helt ny syn personer s nte hör. Många av dem betraktar döva s handkappade, nu kmer de att få en möjlghet att upptäcka att de lever en värld s är fylld av både ntensv kmunkaton starka ljud. Vägen tll att få göra en dramasere,, för döva har vart lång. Idén väcktes redan 2009, men det var först under förra året s Elsabeth Ulfsparre, s är serens projektledare, kunde ge manusförfattarna klartecken att slutföra det manus s de tdgare bara hade presenterat en skssartad form. Det första v gjorde var att skcka väg alla de olka karaktärerna psykoanalys. Ut k famljen Johansson s består av mamma Renata, pappa Nsse barnen Kck Calle men även av reportern Helena fotografen Bo från SVT. Plus ett antal bfgurer s alla är bär fram de hstorer s varje avsntt byggs upp krng. Calle, s är den hörande sonen famljen Johansson s spelas av Robert Ingvarsson, är en av de bärande rollerna seren. Efters han hör hemma både den hörande den döva världen tvngas han att fungera s en tolk, både ett språklgt ett kulturellt plan, mellan föräldrarna gvnngen. En uppgft s han nte alltd gllar. Även n teamet s gör Inte värre än andra var kmunkaton nlednngsvs en verklg utmanng. Där fnns flera döva s har svenskt teckenspråk s modersmål. Lka många är hörande, några av dem pratar teckenspråk obehndrat an andra bara kan de allra enklaste tecknen. S nte det var nog för att skapa kmunkatonsproblem så kmer serens regssör Lous Neethng från Sydafrka. Hans språk, s är en nternatonell varant av teckenspråket, är lte annorlunda än det svenska. I början hade v en hel del problem att förstå varandra men nu flyter det utan större bekymmer. Dels har jag lärt mg en del svenska tecken men jag har även god hjälp av de två tolkar s v alltd har oss. När de tecknar svenska, men ljudar engelska, förstår jag det mesta. Att seren skulle ha en döv regssör var nte självklart, de växer nämlgen nte träd. Lous Neethng, s har jobbat drama för vuxna döva BBC 18 år, är en av få världen. Den stora utmanngen att göra en dramasere s ska ntressera både döva hörande är att de båda grupperna har helt olka förväntnngar vad de ska få ut av programmen. Döva är lätta att tllfredsställa, de är så svältfödda tv-drama s nkluderar dem att de blr glada över nästan allt s gör dem synlga rutan. Den hörande publken är betydlgt svårare, för att kunna locka dem måste v se tll att seren nnehåller mycket humor, säger han. Enlgt Elsabeth Ulfsparre, s är projektledare för seren, har man redan manusstadet valt att nte använda alltför mycket teckenspråk de första avsntten, stället är det talad svenska s ska bära fram handlngen. V vll nte skrämma bort den hörande publken, förhoppnngsvs blr de mer toleranta när de kmer n handlngen har lärt känna karaktärerna. Då kmer teckenspråket att få ta en större plats. Utmanngen är att htta en balans s passar båda grupperna. Efters v aldrg tdgare har gjort en motsvarande sere måste v leta efter en form s fungerar, v lyckas vet v nte förrän publken har sagt stt. Men just nu känns allt väldgt bra. Att det fnns mycket entusasm teamet ntygar Lars Otterstedt, s spelar pappa Nsse famljen Johansson. Det är fantastskt att få vara göra en sere, för, oss döva. Men s även nkluderar alla hörande. Hoppas att v kan vsa vägen att fler vågar göra drama där döva får vara egna vllkor där de får bärande roller, säger han. Att göra drama för döva skljer sg en rad punkter jämfört att göra en motsvarande sere för hörande. En av de stora skllnaderna är hur man jobbar blder. Klppen måste oftast vara långsammare blder personer s pratar måste kponeras så att alla rörelser blr tydlga. Det nnebär att v måste planera varje tagnng mer noggrant. Det är även svårare att klppa program s nnehåller teckenspråk, ett tecken faller bort är det s ljudet försvnner för hörande, säger Torbjörn Allard s är fotograf när Vtv är besök nspelnngen. Sen ändrar han sg. Åtmnstone lte. V har börjat att utmana det tradtonella bldtänkandet när det gäller döv- TV. V testar allt oftare det går att jobba tätare blder s nte är så redovsande. Det ska bl spännande att se hur de döva tar emot den förändrngen. Även ljudarbetet är annorlunda. Ljudet är oerhört vktgt den här produktonen, v vll få alla de subtla ljud s skapas när man tecknar. Det är ett sätt att skapa en mer äkta känsla, menar Martn Sandström s sköter A- ljudet under nspelnngen. För att ljudet ska få rum s Martn Sandström vll ha kmer seren nte, att s bruklgt är, använda någon speaker för att ge en talad röst åt dem s tecknar. Den här gången ska en vanlg textremsa fungera s brygga tll den hörande. Även jag har ett stort fokus att teckenspråket ska fungera så är ett bra ljud avgörande för hur den hörande publken ska ta emot seren. Den delen måste jag dock lämna över tll de hörande teamet, säger Lous Neethng samtdgt s ljudteknkerna sätter stopp för allt arbete. En gräsklpparen bullrar någonstans bort skogen. per westergård 8 Vtv nr nr Vtv 9

6 Nära nyheter är oerhört betydelsefulla Ulla Löfdahl skckade förra Vtv stafettpnnen vdare tll Tas Skoglund, redaktonschef Värmlandsnytt, frågan: Hur kmer lokala nyheter att klara sg framtdens ebrus? Hur möter v utmanngarna? Jag har vart berömd. Alla vsste mtt namn hur jag såg ut. Alla vsste också hur de kunde få tag mg de vlle det. Det vlle många. Berömmelsen sträckte sg från Bodalsbacken öster tll slätten mellan Ölme Väse väster. Upp tll trakterna runt Storfors norr ner tll Gullsng söder. Utanför dessa gränser hade ngen en susnng. Så var lvet en lten lokaltdnng nästan hundra procents hushållstäcknng. STAFETTEN Tas Skoglund, redaktonschef Värmlandsnytt Det s nte hade stått Nya Krstnehamns-Posten hade nte hänt. Och valde v bort något skedde det nte ostraffat. Man struntar nte att för femtelfte gången bevaka Jordgubbslunken Rudskoga utan att förbereda sg läsarstorm. Däremot är de lokala erna fortfarande rätt ensamma den lokala, undersökande journalstken. Under mna sex år tdnngen fck jag fnna mg att prata jobb krogen, bl upprngd mtt natten, bl hejdad Kungsgatan av någon s hade något vktgt att förla tll tdnngen. Eller Tdnngen. Med stort T. Jag har jobbat lokal regonal journalstk över halva mtt lv nu. Jag har lärt mg att det s händer nära är oerhört betydelsefullt för männskor. När v fck nya datorer tdnngen, datorer Internet, fck v gå en kurs. Men ngen kunde då berätta för oss hur radkalt våra jobb as roll skulle kma att förändras. Numera har faktskt saker hänt även de nte stått tdnngen. Om nte tdnngen bevakar Jordgubbslunken gör någon annan det. På arrangörens egna hemsda, en blogg, Facebook, Twtter eller Instagram. Däremot är de lokala erna fortfarande rätt ensamma den lokala, undersökande journalstken. Att den lokala makten granskas vlar fortfarande tungt alla journalster de små, lokala regonala redaktonerna. Redaktoner s tenderar att bl allt färre allt mndre, samtdgt s kmunernas, landstngens företagens kmunkatons- PR-avdelnngar växer. Här någonstans lgger svaret den fråga jag fck från Ulla Löfdahl Stafetten. V SVT:s regonala redaktoner ska klara oss framtdens ebrus gen att vara lokalkändsar våra råden. Kända s de s håller koll den lokala regonala makten, de s står för kvalté trovärdghet, de s erbjuder ett urval av det vktgaste mest ntressanta s händer vår närhet. Och för att bl kända ska v fnnas synas där folk är. Oavsett det är krogen, Kungsgatan, Rudskoga eller Twtter. Stafettpnnen skckar jag tll Hannes Nelander, lve-webbreporter rksnyheterna frågan: Är v rätt väg när det gäller lvesändnngar onlne? Vlka är våra största utmanngar våra största möjlgheter? Eva Hamlton prsas för stt förändrngsarbete VD Eva Hamlton har fått utmärkelsen Årets Förändrngsledare för sn framträdande roll SVT:s förändrngsarbete. Prset är nstftat av KTH, Swedsh learnng assocaton Implement. Prset delades ut vd en cermon måndags. Eva Hamlton får utmärkelsen Årets Förändrngsledare för den framträdande roll s hon haft det stora ställnngsarbete s genförts n Televson. Så här beskrvs det prsmotverngen: År 2008 genförde Televson den största organsatonen sedan 60-talet. De gengrpande förändrngarna gjordes för att överföra pengar tll programverksamheten. Gamla strukturer revs upp verksamheten organserades dvsoner. 250 mljoner kronor sparades n teknk admnstraton. Utöver förändrngarna organsaton verksamhet åstadks även SVT Teknk Utvecklng samt SVT Ekon slås hop tll en lednngsenhet ekondrektör Anders Utterström blr drektör för den nya enheten s får namnet SVT Ekon Teknk. VD Eva Hamlton ser stora fördelar att sammanföra teknk ekon. Det ger ytterlgare möjlgheter att länka hop teknsk utvecklng drft produktonen av program tjänster. De ekonansvarga för Allmän-TV-dvsonen Nyhetsdvsonen stter ju nuvarande ekonenhetens lednngsgrupp. Där stter också chefen för Inköp, s är djupt nblandad när v ska defnera kraven nköp av nya system eller teknk. Både Teknk Utvecklng Ekon är två mycket effektva moderna lednngsenheter. På många sätt är Det talas mycket VDI, eller vrtual desktop nfrastructure, s det egentlgen heter. Nu kan alla e SVT börja använda tjänsten s gör det möjlgt att skapa en vrtuell arbetsplats hemma den prvata datorn, surfplattan eller sna smart phones. Foto: Chrster mårtensson VD Eva Hamlton utmärkelsen Årets Förändrngsledare. en postv förändrng av företagskulturen gen att man lyckades bryta den nterna konkurrensen skapa ett mer sammanhållet synsätt. Anders Utterström chef för ny organsaton Eva Hamltons ledarskap har denna process satts svåra prov. Hon har vart tvungen att fatta beslut kmuncera många tuffa beslut, samtdgt skapa ett hopp tllt organsatonen att förändrngarna var nödvändga för att förbättra programverksamheten. Eva Hamltons ledarskap har präglats av såväl mod hjärta, samtdgt en stor förståelse respekt för nas stuaton, säger Krstan Åsberg, juryordförande. Eva Hamlton får prset För sn öppenhet, tydlghet, engagemang ntegrtet för att ha bdragt tll ökat lärande krng stora förändrngsprojekt. chrster mårtensson Foto: fredrk persson drver mot stor energ. Han är också en lyssnande person, s kmer att fokusera särsklt den teknksstrategska grupp, Tekstrat, s ansvarar för den teknska utvecklngen n hela företaget, säger Eva Hamlton. Ekondrektör Anders Utterström. Anders Utterström säger att han har den de föredömen för resten av verksamheten, säger hon. största respekt för det kunnande s fnns n Teknk Utvecklng att han ska ägna Per Vdar Lundberg slutar s drektör för teknk utvecklng jun. Organsatonsförändrngen träder kraft 1 september. Under smaren blr det någon form av ntermlösnng, s ännu nte är beslutad. Anders Utterström är en uppskattad chef. Han är analytsk sätter upp tydlga mål, s han mycket td tll att sätta sg n verksamheten. Det är mn absoluta övertygelse att v, gen att sammanföra de båda avdelnngarna, kmer att kunna arbeta än mer ntegrerat ytterlgare förbättra stödet tll verksamheten, säger han. catarna wlson Tf kmunkatonsdrektör Gör prvat dator/surfplatta tll jobbdator VDI fungerar ungefär s VPN. Skllnaden är att n kan använda vlken dator eller enhet s helst för att kma åt program s Inews, Vmbz, Vson, eller dokument s fnns sparade under G: H: En testgrupp har redan provat tjänsten s fungerar bra. Nu sätts tjänsten tllsvdare drft för alla e SVT. Lathundar för hur n ansluter er prvata PC, MAC, surfplatta etc. tll VDI fnner n sdan john glmberg Drftchef Balnt Marton, Sopha Bergman Claes-Erk Svre är programledare UR:s MffoTV Talkshow. Kändsmys MffoTV Möten normalpuckade gäster Varför? Det är Claes-Erk Svre s frågar. Han är expert följdfrågor tllsammans Balnt Marton Sopha Bergman får han våra svenska kändsar att öppna upp sg s aldrg förr. Välkmen tll MffoTV Talkshow! Studo 11 Kunskapshuset strålar just nu av lyx värme. Inrednngen går koppar, guld sammet. Det är MffoTV:s eget vardagsrum. Ett vardagsrum s får besök av en rad kändsar s alla är MffoTV Talkshow. Det är ju nästan s att man hänger kpsarna när man umgås studon. Det är kul att träffa kändsarna rktgt. Nu ska jag träffa Dogge, men hon har jag faktskt ntervjuat en gång tdgare, berättar Balnt Marton. Ja, det är ett rutnerat gäng s tar emot gäster talkshowen. Tdgare har man hört de tre Mfforados Morgonshow P4. Mfforado har byggt upp en jättestor fanskara, s är oerhört hängven massa följare Facebook massa UR vann Ebeltoft UR:s tv-sere adopton, V k från överallt, blev utsedd tll bästa dokumentärsere under Nordska barnefestvalen danska Ebeltoft. Det känns fantastskt att UR återgen uppmärksammas belönas för att v tar upp ämnen s nte är så vanlga n barntelevsonen. I det här fallet barns tankar vara adopterad, säger Am Malmros, programchef för UR:s barn- ungdsredakton. männskor s rnger n bryr sg programledarna deras lv. Svenskarna verkar älska sna kändsar, så det är klart att Mffo träffar stjärnorna så får v ett program stor genslagskraft, säger producenten Matz Lundn. I mötet mellan de utvecklngsstörda programledarna normalpuckade gästerna uppstår rolga tänkvärda stuatoner s förhoppnngsvs leder tll större förståelse för funktonshndrade ett mer öppet samhälle. Det häftgaste Mffo är mötet mellan den normalstörda världen männskorna utvecklngsstörnng. De två världarna brukar ju väldgt sällan mötas, men vårt program gör de det. Att locka tttarna gen bred underhållnng substans så får v också nyckeln tll förståelse för männskor funktonshnder, något v aldrg fått v gjort ett smalt program handkappfrågor. Då hade få tttat seren hade hamnat skymundan. Jag är övertygad att MffoTV kmer bl en stor succé, säger Matz Lundn. OM UR Denna sda Vtv är vkt åt nformaton nyheter från UR. Om du har tps eller synpunkter UR:s sda, kontakta Anton Frank Mark Levengood, Måns Zelmerlöw, Carolna Klüft Magnus Betnér är några av kändsarna s besöker talkshowen. Dessut är husartsten Mart Bergman varje avsntt. Från stt pano bdrar hon tll den sköna stämnngen gen att spela covers andras låtar, men det blr även världspremär för hennes egna låtar svenska. Och s en del av Mffogänget är Mart väldgt mponerad av sna kollegor: Sopha, Balnt Claes- Erk är så hmla bra ntervjuare. Man märker att gästerna verklgen öppnar upp sg. Flera gäster s man aldrg tdgare hört bl personlga blr verklgen det nu. Och du Claes är väldgt bra följdfrågor. Du frågar alltd varför? Det är den bästa frågan, säger Mart Bergman. Ja, då måste man ju förklara sg lte, replkerar Claes-Erk Svre. MffoTV spelas n just nu har premär 28 august, SVT2. anton frank I UR:s sere V k från överallt får v bland andra möta adopterade Vendela 10 år. Foto: Erk Amkoff/UR Foto: Erk Amkoff/UR yes! Gen att delta Input sprder UR kunskap demokratska värden peppar tv-folk över hela världens att våga mer. no! 20 % av svenska folket har utländsk bakgrund. 8 % av UR:s chefer har utländsk bakgrund. Byt ut mg! bussen San Salvador, maj Framför bussen rullar en jeep fyra k-pstbeväpnade polser det öppna flaket. Bak bussen åker en lkadan jeep fler polser. Hela karavanen eskorteras även av motorcykelpolser, också de tungt beväpnade. I bussen stter v, tv-producenter från hela världen, deltagare Input, den årlga tv-mässan för publc servceprogram. I år var El Salvador värdland för detta stora event. På dagarna ser v publc servce-tv kvällen ska v utländska journalster få se det bästa s huvudstaden har att erbjuda. Guden berättar landets våldsamma hstora, Guden uppmanar oss att lämna väskor värdesaker Djur bur El Salvador KRÖNIKA Anna Brgersson- Dahlberg, Redaktonschef, UR byggnader de är stolta över hur bra det trots allt går att tursta här. V är vktga. V kan hjälpa dem att förändra den gängse blden av El Salvador, s ett av världens fattgaste mest brottsdrabbade länder. Bussen stannar för att v ska besöka katedralen där flera av landets mördade frhetskämpar lgger begravda. Guden uppmanar oss att lämna väskor värdesaker bussen, de beväpnade polserna stoppar den hektska kvällstrafken bldar mur för att v ska kunna passera säkert över gatan. V känner oss s djur bur, men förstår samtdgt vlken katastrof det skulle vara just v skulle hamna skottelden mellan världens mest ökända krmnella gäng. Eller just v skulle drabbas av hänsynslösa rånare. Rundturen går vdare plötslgt är v polshögkvarteret. Där rullar tv-blder från en specell polsnyhetskanal, s vsar hur polsen lyckas grpa olka brottsmsstänkta tll allmänhetens förtjusnng. Turen avslutas att guden uppmanar oss att skrva postvt El Salvador. V har ju själva fått se hur säkert landet är vlket bra arbete polsen gör! Förvsso har brottslgheten mordfrekvensen mnskat under det senaste året, mycket tack vara den vapenvla s de största gängen enats, men samtdgt har El Salvador s ung demokrat världen en lång väg att vandra tll ett samhälle balans. Det är taglgt hur vktgt det är för landets poltker, tjänstemän journalster att Input hålls just här, att tv-folk från hela världen är plats vsar det bästa av publc servce. Det är taglgt hur vktgt det känns att kma från UR att kunna bdra tll att förändra världen. V sprder demokratska värderngar talar mänsklga rättgheter program s gör skllnad. För många länder är det oerhört vågat att tv tala våldtäkt bland ungdar, för att nte tala hosexuell våldtäkt, s UR gör tv-seren Justta. Men Input är alla dskussoner tllåtna vktga! Innan jag lämnar polshögkvarteret kan jag nte låta bl att fråga guden varför polsen måste ha k-pst El Salvador nu är så säkert? It s part of the costume, svarar han ler allra troskyldgast. 10 Vtv nr nr Vtv 11

7 Telefon Fax Eva Larsson NA / De senaste från den katolska världen. Informatonsansvarg Carna Hååg eller PLATSANNONSER Växel SIGNUMBLOGGENS aktuella kmentarer. merspännande LänkarLäs tll andra katolska tdskrfter Kanslchef Ulf Brändström eller In Memoram: Bengt Nordlund Bengt Nordlund Ännu en profl har gått ur tden. Den här gången är det Bengt Nordlund, s under hela sn TV-verksamma td var knuten tll Rados Östra dstrkt kontoret Norrköpng. När jag k tll Norrköpng hösten 1962 var Bengt redan knuten tll dstrktet. Då var Bengt frlansare bodde Vmmerby. Han hade ett In Memoram: Lars Wester Lars anställdes 1985 SVT s nstallatör dåvarande Världsnaturfonden Marknadskoordnator Svensk Kärnbränslehanterng AB tar 8580, Åsa Sandström, Journalstklubben, tel 08- hand deteller radoaktva avfallet från kärnkraftverk. Våra ägare är Ingrd Markovts, Saco, tel de svenska kärnkraftsföretagen. Välkmen dn ansökan senast den 16 jun va ntraätet. Box 25, Lund Under många år har han även Anläggnngsavdelnngen. deltagt det facklga arbetet Un1992 gck han över tll projektsvt WORLD/KANALVärlds& TABLÅ Världsnaturfonden naturfonden gruppen dåvarande Systemavonen. - bekämpa bröstcancer delnngen var byggde Nordska för mnsterlars har alltd uppskattats Curt upp system för centralteknken rådets nformatons sn noggrannhet lojaltet av rtade CAD:ade vdeo SVT World/ Kanal&Tablå söker tablåredaktör, för vkarat under Mare von Zepel kontor. sna kollegor chefer. Mare von Zepel En s tden 12 august 31 december ljudsystem. Han jobbade bl.a V för att öka stödja demenslars Wester blev 63 år gammal. projekterngen av KCför attnyheter under hösten. för 10 vkarat Du kmer känneden V söker en tablåredaktör handkappade deras nas spelplats. huvudsak att arbeta uppgfter n tablåplanerng samt danel lndberg nordskt samarbete. anhörga hela Sverge. Den senaste tden har han vamarknadsförng av kanalen samt kplettera n arbetsråchef Servce & Fordonsteknk rt uppbyggnaden av den där behov fnns. Du svarar mal samtal från tttare Stna-Clara Hjulström Carolna Ehrnrooth Läs även In Memoram det nya MCR ordförande (Master Controle potentella nya abonnenter. Mobl 0709 Bengt Lagerkvst sdan Ro) TV-huset. Håkan Wrtén Lasse Gustavsson Du är allmänbldad, noggrann, servcenrktad ansvarsfull, har Stöd Bröstcancerfonden! 74 02mycket datavan. PlusGro: , Bankgro: god planerngsförmåga, är snabb Du ska ha god kunskap svenska engelska kan lätt uttrycka UTHYRES Stöd Bröstcancerfonden! PlusGro: , Bankgro: Boutquehotell Espressobar Avenyn Göteborg. Ramavtal Televson, Rado & UR. Kungsportsavenyn 6, Göteborg mornngton.se/goteborg 12 Vtv nr OBS! Alla platsannonser sdorna är av utrymmesskäl kortade. största lärarfack de svenska kärnkraftsföretagen. V ansvarar för frågor Världs användnng naturfonden tllförsel av energ. EnNordskaergmyndgheten mnster- främjar energeffektvserng rådets nformatonsinformatonsdrektör lokal, regonals En Mare von Zepel kontor. natonell nvå. för att stödja demens för 85 att öka V handkappade mobl: deras 68 känneden anhörga samarbete. hela Sverge. nordskt Stna-Clara Hjulström V för ett hållbart ordförandeehrnrooth Carolna Lndhagensgatan 126 energsystem Mobl Lasse Gustavsson Pressansvarg Informatonsdrektör Mara Cserhalm Andersson Informatonsdrektör Kmunkatonsdrektör Sara Hoff apoteket.se mobl: mobl: mobl: Varumärkesdrektör Eva Fernvall Pressjour: Lndhagensgatan 126 Lndhagensgatan Torggatan Södermalmsallén Krstanstad Curt Informatonsdrektör Cathrne Swenzén Kmunkatonschef Tel:mobl: Eva-Ls Srén SPF Pensonärsförbund Lndhagensgatan 126 Box 22574, Besöksadr: Hantverkarg, 25, 8 tr lararforbundet.se/press Världsnaturfonden Mare von Zepel Jmmy Svensk Kärnbränslehanterng AB tar Lasse hand Gustavsson det radoaktva avfallet från kärnkraftverk. Våra02 ägare är 74 de svenska kärnkraftsföretagen bekämpa bröstcancer transportforsknngsnsttut Pressekreterare ett oberoende nsttut n Tel: tel mobl: transportsektorn Fax: NYH KARLSTAD Chef Kmunkaton Läs mer vår verksamhet Kalle Karlsson PRESSKONTAKT Lndhagensgatan 126 energmyndgheten.se Tel: kmunkatonschef Helena sederström V söker en vdeojournalst för tllsvdareanställnng, vkarer Värmlandsnytt söker tre e för tvåwww.abf.se e s ska vara föräldraledga, placerng Karlstad. För samtlga tjänster söker v erfarna journalster goda journalstska kunskaper. För tjänsten krävs examen från journalsthögskola eller dokumenterad journalstsk kpetens motsvarande en sådan. god allmänbldnng goda kunskaper det svenska samhället. Arbetet Curt kräver att du har gott döme, att du är kreatv strukturerad samt van vd högt arbetstempo. B-körkort är ett krav. PRO är är Vdeojournalst - tllsvdareanställnng PRO tllträde snarast. V största pensonärssöker en erfaren journalst goda journalstska störstakunskaper pensonärsorgansaton en stark förmåga att berätta tv. organsaton cabehärska s vdeojournalst Värmlandsnytt ska du kunna rolca 400 lerna s reporter fotograf/redgerare ett sådant sätt000 att du lemmar. lemmar. kan göra ett tv-reportage egen hand eller gå n en av rollerna V organserar ca Partpoltskt lemmar n skogs-, allt utfrån vad s passar en gven stuaton. Partpoltskt obunden. trä-, grafsk bransch. Webbredaktör/reporter - Vkarat obunden. tllträde snararst tll ORDFÖRANDE: 31/ För tjänsten krävs dokumenterad erfarenhet ORDFÖRANDE: av webbpublcerng kunskap socala er. du kmer Curt huvudsaklgen att arbeta Värmlandsnytts webb andra Curt plattformar onlne, men även s reporter. erfarenheter från tv et är därför merterande. PRESSKONTAKT: PRESSKONTAKT: Reporter. Vkarat 1/4-31/ För tjänsten krävsfröman dokumentemaja rad erfarenhet s tv-reporter. Kunskaper Björn redgerng Avd är Johanna Lndh Hållén 32 merterande Värmlandsnytt har åtta sändnngar varje vardag. därutöver har v två sändnngar kontnuerlgt onlne. Anette Vahlne, söndagar Kmunkatonschef Vll du veta mer tjänsterna är du välkmen att kontakta tas skoglund, redaktonschef, tel , Cathrne Magnusson, gruppchef, tel eller Bernt larsson, gruppchef, tel GS, Box frågor besvaras av lasse Bergström, Journalstförbundet, 111 Facklga 81 tel Anders Carlsson, Unonen, tel Välkmen dn ansökan senast va ntranätet. Annonsera Vtv Svensk Energ Ulrka Prytz Förbund Karl-Pet pensonärsorgansaton Förbund Annka Tel: T.f. nformatonschef t.o.m. Jmmy PRO är största 06 1Fax: september 2010 Peter Fogelklou Kontakta: Ma Lagerbäck Adress: Scheelevägen 16,160 Ideon, Lund TelFredrks kärnkraftverk. Våra ägare Adolf Kyrkog 12 är72 Box 25, Lund de svenska kärnkraftsföretagen Chef Kmunkaton över lemmar Kalle Karlsson E-post: Partpoltskt oberoende. Tel: Svensk Kärnbränslehanterng AB tar adress: hand det radoaktva avfallet från Pressko Stefan S Kmu Telefon: mobl: 0 s w Telefon: Telefax: Curt Svensk Energ En s för att stödja Tel: demens00 handkappade Fax: deras 06 anhörga hela Sverge. Chef Kmunkaton Eva-Ls Srén Stna-Clara Hjulström Kalle Karlsson ordförande Tel: Stöd Bröstcancerfonden! lararforbundet.se/press PlusGro: , Bankgro: Alla annonser s publceras Vtv fnns även Informatonsdrektör Svensk Energ VTI, Statens väg- pressrummets arkv. Ola Westberg Lndhagensgatan SVT-KONTAKTEN SVT-KONTAKTEN största lärarfack PCurt R E S S K O N TA K T.Förbundsordförande Bryggerer Alhem 50 Cathrne Sven-Erk Swenzén Box 5115, / Storgatan Larsson SPF Eva Pensonärsförbund / Box 22574, besöksadr: Hantverkarg. 25, 8 tr. Växel Läs mer ör Cecla Gertta Verkställande Kontakta: Irene Öman, Tel , dg såväl tal s skrft. Du kan arbeta både självständgt Programlednngens årlga prs för jämställdhet Vlla Täby uthyres tll 2015 grupp samt har en förmåga att hålla många bollar luften. mångfald Prx Egala kmer år att delas ut höst, Enplansvlla rådet Ensta uthyres. 160 kvm, 5 Du är nyfken öppen för alla typer av arbetsuppgfter men redan nu är det dags att nnera. Bedömnnngsrum varav 3 sovrum, stort kök trädgård. Bra Merterande är erfarenhet av programmen Vson Escenc. krtererna ska följa SVT:s mångfaldspolcy. Bdraget förbndelser tll SVT/SR. Nära tll Roslagsbanan, Tjänsten är ett vkarat, heltd tllträde 12 august eller enlgt kan vara ett extraordnärt program eller en nsats 17 mn tll Östra staton. Valfr möblerng bekämpa bröstcancer överenskmelse. (admnstratvt, journalstskt eller konstnärlgt). Prset kr / månad. Tllgänglg: 15 jul aug Nordska mnsterkan delas ut tll en enskld person, en grupp eller ett / för blder. För ytterlgare nformaton, kontakta Tf chef RtvaEn Lndholm rtva. s rådets nformatonsprogram. Det nnerade bdraget ska gälla Facklga frågor besvaras av för Nancy att stödja demenskontor. nsatser under peroden 1 jul 2012 tll 30 jun Araneda, Unonen, tel , Åsa Sandström, Journalstklubhandkappade deras för att öka V Lägenhet smar Första prs är kr, andra prs är kr ben, tel eller Ingrd Markovts, Saco, tel anhörga hela Sverge. känneden tredje prs är kr. Lägenhet Sveavägen 88, uthyres. 2,5 r o k V vll ha dn ansökan senast 16 jun va ntanätet. nordskt samarbete. Skcka dtt bdrag senast 30 jun tll Annel Mencn, 78 kvm, möblerad, mycket fräsch ljus en Stna-Clara Hjulström projektledare för Prx Egala Läs mer ntranätet fransk balkong mot Sveavägen. Uthyrnngsperod: 1 ordförande under Företagsnformaton. jun - Ehrnrooth 30 september. Hyra: kr/mån OBS! Båda platsannonserna är kortade. Läs dem sn Carolna annel mencn Vd ntresse rng: helhet ntranätet: Personal - Ledga jobb. Mobl Stna-Clara Hjulström ordförande Håkan Wrtén Svensk Kärnbränslehanterng AB tar avfallet hand det radoaktva från Cecla Gertta Verkställande ör kärnkraftverk. ägare är Våra 515. Svensk Kärnbränslehanterng AB tar hand det radoaktva avfallet från kärnkraftverk. Våra ägare är de svenska kärnkraftsföretagen. Annonsera Vtv Tablåredaktör, vkarat Nnera tll Prx Egala Bryggerer Cathrne Swenzén EnMare s von Box Zepel 5115, Tf för att stödja demens Storgatan Tel: Jmmy handkappade deras anhörga hela91sverge Världsnaturfonden P R E S S K O N TA K T Adress: Scheelevägen 16, Ideon, Lund Box 25, Lund SVT WORLD/KANAL & TABLÅ annat arbete vd Hultsfredshus, Hultsfred, Vmmerby eller VästerSVT:s utlandskanal SVT World sänds va satellt IPTV tll hela men hans ntresse för journals- vk för överspelnng av nslaget tll världen. SVT World är organserad under Kanal & Tablå ansvarar tken fanns där sedan tden han Norrköpng. Det här.var ju den Förbundsordförande Box , Ulrka Prytz tablåläggnng marknadsförng/försven-erk Mare von Zepel bl.a. arbetade vd Besöksadress. Aftonbladet. tden då varken datorn eller mobl-alhem bl. a. för utbudsplanerng, säljnng av T.f. kanalen SVT World.t.o.m / var uppfunnen. S frlansarerosenlundsgatan hos SR hade han nformatonschef 52, 118telefonen 63 1 september 2010 Peter Fogelklou att bevaka norra Kalmar län. Öst10 77 V söker nu en e s huvudsaklgen ska arbeta Telefon ra Dstrktet fattade den här Bengt hans famlj flyttade marknadsförng av kanalen hela sändnngsrådet gen anfax tryckt a samt webb tden förut Östergötland också sedan tll Västervk, där Eva hanlarsson fck nonserng marknadsförng menna även De senaste från E-post: /D annat sätt. norra Kalmar län västra delen en fast anställnng för Östra I arbetsuppgfterna ngår det även världsanalys den katolska världen. Informatonsansvarg samt upprättande strktet hans reportagebevakav Södermanland. Carna Hååg av marknadsplaner. Du deltar marknadsförngssignumbloggens aktuella eller Håkan Wrtén aktvteter s mässor (även helger) semnarer utlandsäven göra Jag mnns när man satt s nng utökades tll att kmentarer. Växel Adress: Scheelevägen 16, Ideon, Lund tll svensk nrktnng också kontakt utlandssvenska Kanslchef sändande studoreporter vd de re- nslag för Aktuellt Rapport. Länkar andra spännande Box 25, 221 håller 00 Lund Läs mer Ulf Brändström katolska tdskrfter förenngar, kyrkor, skolor, ambassader, turoperatörer, m fl. SVT gonala morgonsändnngarna rahan blev allt varmare kläderna eller Worlds sändnngsråde. nyhetssajter. don, hur Bengt stadgt varje mor- kunde flytta tll huvudkontoret gon lusläste de lokala tdnngarna. Norrköpng. Där k det enbart V söker dg s har relevant utbldnng n marknadsförng Saxade, kollade skrev korta att bl TV egna produktoner erfarenhet n rådet. Du är allmänbldad, noggrann, servcenotser för våra sändnngar. Och s Reservdelsmännskan, Träna nrktad, ansvarsfull mycket datavan. Du ska ha god kunskap var Bengt resande fot rngde TV tllsammans Bengt svenska engelska kan lätt uttrycka dg såväl tal s skrft. han hem tll hustrun Majls s Bedrup, Månadens väder mm. Du har en känsla för layout kunskap hur man Curt kmuncerar.förbundsordförande fck läsa tdnngen för Bengt. För den bredare publken blev tlltalande tryckt- samt nteraktv a. Ulrka Prytz Sven-Erk Alhem han mest känd s en av proen s Merterade: Kunskaper bldprogram sås Photoshop Tf /eller upp / T.f. nformatonschef Café Norrköpng Bengt byggde också ett gramledarna för attt.o.m. stödja demensindesgn. Kunskaper Offcepaketet. Erfarenhet av Vson Escenc. Jmmy 1 september 2010 Peter Fogelklou Vveca Rng- deras fattande eget kontaktnät tllsammans handkappade Tjänsten är en tllsvdareanställnng, heltd tllträde august91 15 folk s kunde tpsa nyheter. mar Ragnar Dahlberg. anhörga hela Sverge eller enlgt överenskmelse. Eva Larsson Skulle han ut bandat repore-post: Stna-Clara Hjulström larz-thure tage fck han ta 09 sg281 den/ fjäderljungdahl För ytterlgare nformaton tjänsten, kontakta Tf chef Rtva ordförande drvna Majhakbandspelaren För Radons Televsonens Lndholm sedan åka tll telegrafstatonerna 00 Penonärsklubb Norrköpng Facklga frågor besvaras av Nancy Araneda, Unonen, tel Växel Adress: Scheelevägen 16, Ideon, Lund Läs mer Lars Wester avled förra veckan efter en lång tds sjukd. Han arbetade s servceteknker Servcegruppen Teknk&Utvecklng. nyhetssajter E-post: Box , Besöksadress. Jmmy Rosenlundsgatan 52, Telefon Fax Informatonsansvarg Carna Hååg Svensk Kärnbränslehanterng AB tar det 209 eller 070avfallet från 36 hand radoaktva kärnkraftverk. Våra ägare är Kanslchef de svenska Ulfkärnkraftsföretagen. Brändström eller Scandc är... P R E.Förbundsordförande S S K O N TA K T nordens största hotellkedja Sven-Erk Alhem Swenzén 160 hotell 9 länder Cathrne / har alltd fokus mljö, socalt Tel: ansvar tllgänglghet. Eva Larsson / SPF Pensonärsförbund Box 22574, besöksadr: 25, 8 tr. Växel Hantverkarg Läs mer Nordska mnstervti, statens väg- rådets nformatonstransportforsknngsnsttut kontor. ett för attn öka Voberoende nsttut transportsektorn känneden nordskt samarbete. ordförande : Alla annonser s publceras PCurt R E S S KVtv O N TA K Täven fnns Telefon: Cathrne Swenzén pressrummets arkv. presskontakt: Tel: Maja Fröman Telefon: SPF Pensonärsförbund Box 22574, besöksadr: Hantverkarg. 25, 8 tr. Preem AB - bekämpa bröstcancer Thas Ögren Press & a Mobl Epost Hemsda www presskontakt Carolna Ehrnrooth kmunkatonschef Mobl Helena sederström Fråga Frågaoss oss brandskydd brandskydd Brandteknker Brandteknker Ulrka Prytz pressjour pressjour T.f nformatonschef t.o.m september 2010 Peter Fogelklou Pressekreterare Pressekreterare Suzanne Wegl, Suzanne Wegl, E-post: Adress: Scheelevägen 16, Ideon, Lund Box 25, Lund Dags att söka upphovsrättspengar Det fnns upphovsrättspengar att söka för anställda s n ramen för stt arbete, gör upphovsrättslgt skyddade prestatoner. år 2011 Kmunkatonsdrektör fördelades kr beloppet för årvärldsnaturfonden 2012 är detsamma. hur WWF fören Tel: s delnngen blr är upp tll nämnden att besluta, men föregående år fck personer kr vardera. för margareta.thorgren att stödja demense-post: Mare von Zepel duhandkappade s dtt arbete deras svt utfört sådan upphovsrättslgt skyddad presta 74 ton kan ansöka upphovsrättsersättnng dn ansökan måste anhörga vara 77 Box 6197 hela Sverge. nsänd senast den 29 februar det är den partssammansatta upphovs Stna-Clara rättsnämnden s Hjulström granskar ansöknngarna fördelar pengarna. det är tydlgt 40 beskrver dn prestaton vad just du scandchotels.se vktgtordförande att du dn ansökan har bdragt s skydd av upphovsrätten s motverar att du ska Håkan Wrtén kma fråga för ett av ersättnngsbeloppen Läs mer ntranätet under Meddelanden. jörgen bjerndell De sena den kato Stöd Bröstcancerfonden! PlusGro: , Bankgro: geologska undersöknng, SGU, är den statlga myndghet s svarar för frågor s rör berg, jord grundvatten Sverge. - bekämpa bröstcancer SIGNUM kmen Länkar t katolska nyhetss SABO, Allmännyttga Vårt huvudkontor lgger Bostadsföretag, är branschntresseorgansaton Uppsala våra flaler crka 300 kmunala för Göteborg, Lund, Malå bostadsföretag.. Tf Jmmy L 07 jmmy.lars Vllavägen 18, Uppsala Tel Generaldrektör: Jan Magnusson w Svensk Kärn hand de kär de svenska Verkställande drektör Presskontakt Kurt Elasson nformaton: Erka Ingvald Pressansvarg Charlotta Lundström Postadress Box 474, Besöksadress Drottnnggatan 29, 7 tr Telefon Fax gunvor ahl, SvT hr Se hela annonserna ntranätet under Personal - Ledga jobb. /Red. Curt Pe nr Vtv 13 nrnr Vtv Vtv Pressko Mare vo te 0 mare.vo Genera Lasse G te 0

8 FACKLIGT FOLK PRISER Junk vann Årets programdé TV-producenternas gala Barnkanalen vann tre prser måndags kväll vd TV-producenternas gala. Producenten Mare Lundberg vann Årets Programdé för programmet Junk producenten Mats Ågren lks fotografen Camlla Skagerström blev årets Berättare Årets fotograf för Snoffe, döden jag. Det här känns helt galet underbart, jag är så stolt! Det är oerhört kul att ett barnprogram vnner den här fantastskt jättetunga kategorn. Barnkanalen gör ju så många bra serer skapar ständgt nya unka format, men uppmärksammas sällan dessa sammanhang. Programledaren Mara Westerberg Att det blev just Junk tror jag har producenten Mare Lundberg. mycket att göra tdsandan. Remake vntage är både mljövänlgt, trendgt ljuvlgt kreatvt, säger Mare Lundberg. Att vnna TV-producenternas prs är extra rolgt efters barnprogrammen det här fallet ställs mot vuxenprogram. Dessa prser är bevset att barnprogrammen dag håller samma eller tll högre nvå än vuxenutbudet, säger Barnkanalens chef Safa Safyar. (PS) Unonen - Medafacket för alla n Publc Servce Nytt avtalsrörelsen Foto: Svenska Barnprogram Avtalsförhandlngarna mellan Unonen arbetsgvarorgansatonen Almega går fortfarande. Måndag 3 jun är nästa datum s är avsatt för förhandlngar. Parterna dskuterar möjlgheterna tll ett treårgt avtal lkt det s tecknats n ndustrn. Det nya ndustravtalet ger 6,8 procent under en treårg avtalsperod. Förut löneöknngar ngår även avsättnngar tll delpensoner summan. Lönerörelsen kmer nte att kunna börjas före semestrarna. SRF Nu närmar sg det slutlga beskedet vad s ska hända den bolagsgemensamma verksamheten n programbolagens dotterbolag SRF. Unonens uppfattnng är att övergång av verksamhet ska gälla för den verksamhet s ska outsourcas även för den verksamhet s ska tllbaka tll programbolagen. På samma sätt s när de flyttades över tll SRF. SVT vann tre EBU-prser VDI Det blev tre andraprser för SVTtralrar vd årets EBU Connect Bryssel onsdags kväll. Tralerproducenten Lsa Lopes blev dubbel prstagare för tralrarna Hstore ätarna (Bästa underhållnng) Smarlov (Bästa barnprogram). Det tredje slverprset gck tll tralerproducenterna Andreas Malmgren Martn Forssén för UEFA Euro 2012 (Bästa sporttraler). SVT deltog tävlngen sex tralrar. (CM) Lsa Lopes Andreas Malmgren. Foto: magnus telander Tll mångas glädje kan alla anställda nu få tllgång tll sn jobbdatamljö från sn prvata dator eller IPad. V Unonen vll bara mnna rskerna att gränserna mellan arbete frtd suddas ut, gott ont. Värt att reflektera krng. Korea besök En plgrms död nnerad Dramaseren En plgrms död, s är baserad Lef GW s böcker, är nnerad tll Bästa mnsere vd Banff World Meda Festval. Festvalen äger rum 9-12 jun är Kanadas största tv-festval. En plgrms död sändes SVT januar år (MI) Mnmello vann nteraktvt prs Mnmello vann förra helgen prs kategorn webb/cross a Nordska barnefestvalen Ebeltoft, Danmark. Jag är så grymt glad stolt över att ha vunnt just kategorn Bästa crossa s jag ser s framtdens prs! säger Ylva Hällen, programledare, producent den s k dén Mnmello. Jag är förstås mycket glad för att Ylva Hällen prset. gänget bak Mnmello Ylva spetsen vann, men knappast förvånad. Mnmello är nteraktvtet när det är s bäst, säger Safa Safyar, chef för Barnkanalen. (PS) Unonen är flera facklga nternatonaler. En grupp facklga kollegor 19 personer från Sydkorea varav ett par stycken från publc servce k besök tll TV-huset. Sydkorea lever en värld där nformaton från TV rado är absolut nödvändg för att få en bra klar bld över hur läget är landet, samt förhållandet mot Nordkorea. Gruppen besökte förut SVT, TCO hann även ett besök DN. TV-fotografernas prs tll Åke Wehrlng Klubbstyrelsens telefonnummer vd Televson är: , Mara Fornemo , Mara Nasskas , Jesper McNae SRF John Kassman Chrster Swede , Välkmen tll Unonens hemsda Fackklubben Unonens hemsda SVT är: Intranätet/Personal/Förenngar/Unonen 14 Vtv nr Foto: Jon Jogensjö Suppleanter: Anette Edvardsson Ola Gerhardsson Anders Utterström, ekondrektör, blr drektör för en ny lednngsenhet när SVT Teknk Utvecklng samt SVT Ekon slås hop 1 september. Den nya enheten får namnet SVT Ekon Teknk (läs mer sd 10). Per Vdar Lundberg slutar s drektör för teknk utvecklng jun. Organsatonsförändrngen träder Anders Utter kraft 1 september. Under smaren blr det någon ström form av ntermlösnng, s ännu nte är beslutad. Rffa Hännnen, kanalchef för SVT World, slutar SVT efter 39 år. Hon började 1974 ett 1-månads vkarat s desksekreterare Rapport. Vkaratet förlängdes 1978 tllsvdareanställdes hon. Under åren har Rffa arbetat s utrkessekreterare, scrpta Rffa Hännnen bldproducent tlls hon 1980 gck över tll den nystartade fnskspråkga redaktonen där hon blev produktonssekreterare/bldproducent började Rffa s stf chef den nystartade kanalen TV4 (SVT4) vd årsskftet 1991/1992 blev hon chef för TV4, sedermera SVT Europa SVT World. Rffas ssta dag SVT är 30 jun. Sofe Modn Vad: Avtacknng av kmunkatonsdrektör Helga Baagøe, s slutade efter drygt 11 år för att börja s kmunkatonsdrektör SJ. När: 22 maj TV-husentrén (foto: Carl-Johan Söder)...lks tdgare VD:n Chrstna Jutterström. VD Eva Hamlton håller tal tll Helga... Muskalska hyllnngar blev det också. Först från företagslednngen sedan från SVT Kmunkaton. Sofe Modn efterträdar Rffa Hännnen s kanal- chef för SVT World från 1 jul. Hon är dock föräldraledg tll årets slut under tden Rtva Lndholm s tf kanalchef tlls Sofe kmer tllbaka. Roland Phl tllträder s förhandlngschef SVT HR från 1 jun Han efterträder Jörgen Bjerndell, s går penson tll hösten. Roland Phl Rtva Lndholm kmer att få ansvar för arbetsrätt, kollektvavtal förhandlngsverksamheten SVT. Han kmer närmast från en befattnng s förhandlare SVT HR har nnan dess en gedgen erfarenhet s HR- Roland Phl chef, bla n f d enhet Mellan. Kenneth Larsson, tv-fotograf, går penson efter 36 år SVT. Kenneth anställdes 1977 s flmelektrker tllbrngade sna första år Nyheterna. Under 80-talet gck han över tll ATV s passare så smånng s fotograf, har sedan dess verkat ett flertal av SVT:s OB-, sport-, nöjes- kulturproduktoner. Kenneth Larsson sn ssta dag 19 jun. Helga Albert Svanberg. er. Helga Maln Elmsät Chrster Björkman Mellopresent. Kram från Marna Nyman... Kenneth Larsson Hans-Åke Skog, gruppchef för MCR, gck den 30/4 penson efter över 41 års anställnng. Magnus Åström tar över s gruppchef blr där chef Ursula Haegerström, Anders Hvdfeldt Magnus Telander.... mentorn Jan Axelsson. Vad: Avtacknng av Rffa Hännnen, chef för SVT World, s gck penson efter 39 år SVT. När: 24 maj TV-husentrén (foto: Marka Ireblad) över både PK MCR. Lars Söderberg, chef för ateljéverksamheten Stock- Hans-Åke Skoog holm, har gått penson. Lars har ett gedget förflutet n produktonsorgansatonen har tdgare bl a vart ansvarg för specaleffekter. En av de ssta stora uppgfterna för Lars har vart att lotsa ateljén n en ny kprmerad organsaton, mndre effektvare Lars Söderberg lokalytor. Rffa Hännnen Björn Bergqvst, supportteknker, går penson den 31 maj efter 41 år SVT. Han började A att spela över kvarttumsband tll perforerad tape för flmare s Ulf Thorén, Ardy Strüver m fl. I mtten av 70-talet blev Björn flmljudteknker 1979 var han ABBA deras Nordamerkaturné för doku- Björn Bergqvst mentären ABBA n Concert. På 80-talet jobbade han bl a muskvdeorna Bullen många andra program blev Björn projektledare IS senare förvaltare av Standardarbetsplatsen. Ssta åren har han jobbat Supporten Wkn, certfkat för servrar lcenser nu senast övergången tll Wndows 7. Kanal- & tablåchefen Thas Nlsson håller tal. Tdgare dstrbuyle överraskade både sång dragspel. tonschefen Jan-Olof Gurnder. Petter Bragée blr ny programchef för underhåll- I Krutkällaren bjöds de en nblck hur svensken använder sg av a. De hann även en gudnng TV-huset. Gun Karlsson, ordf , Lameck Muwanga, vce ordf , Terje Gudbrandsen tllka CHAMO VIMMEL nytt namn Åke Wehrlng, s vart SVT:s fotokorre Mellersta Östern får prs för Årets Prestaton av TV-fotografernas förenng. Juryns motverng lyder: För att under svåra förhållanden dålga förutsättnngar ändå leverera ett bldmateral s berör vsar de svenska tv-tttarna hemma sofforna hur männskor olka kulturer har det under vlka, bland svåra förhållande, många lever Mellersta Östern... Prset delades ut den 21 maj. (CM) nng SVT Malmö kmer att ansvara för genrerna underhållnng humor för barn vuxna. Han har tdgare vart projektledare för bl a Landgång, Anders & Måns Vntergatan. Petter Bragée PRISER Nadja Yllner, reporter Uppdrag gransknng, har fått årets Pennskaftsprs för reportaget Imamernas råd. Ur motverngen:...nadja Yllner har mod lyhördhet gått n känslg mark nte bara gläntat dörren tll en vardagsverklghet för många kvnnor, utan även gjort en uppföljnng hur det gck för kvnnorna. Prset kronor delas ut av Förenngen Pennskaftet, för kvnnlga journalster fotografer Västsverge. ndn Zegler Irene Kjellander Ulf Karlsson. Anne Lunnnen. Rffa Hä Bengt O Nordn Sammanställnng, bearbetnng layout: Marka Ireblad (tpsa: Gunvor Ahl Susanne Cornelus. Ingrd Markovts, Elane Hellstadus, K Olson Brgtta Adamsson. Tapo Tunen nr Vtv 15

9 ISSN Tryck: V-Tab, Norrtälje Mljöcertferade enl. ISO 14001, cert nr Bengt Lagerkvst In Memoram: Bengt var en lyhörd lyssnare Foto: Ulf Jonasson Henrk Ekman pass kameran ett varg- björngömsle norra Fnland. Jag tröttnar aldrg att se naturflmer Vargen fascnerar Henrk Ekman I P3:s Morgonpasset blev han nylgen hyllad för sn behaglga trygghetsröst, men man undrar ju hur Henrk Ekman lyckas låta så lugn behärskad när han läser n speakertexter tll vart vartannat naturprogram SVT. S nköpare, författare, flmare fotograf har han ju en hel del annat att stå också. Jo jo, men det fnns ju kvällar helger också! lyder Henrk Ekmans förklarng tll hur han egentlgen hnner alla uppdrag projekt han är nblandad överallt. S den gångna helgen, då han njöt av naturen en hyrd, lantlg stuga utanför Sparreholm, samtdgt s han, såklart, passade att producera något alt för att dela sg av sn upplevelse. Där är fantastskt djurrkt naturskönt, vlket är användbart tanke att jag brukar skrva krönkor temat Utskt från henrk ekman OM hoten branschen: Den stora faran just nu är att marknaden för natur- vetenskapsflmer koncentreras ekonskt. De stora producenterna vll gynna sna egna kanaler gen att bnda upp de globala sändnngsrättgheterna åt sg själva så länge s möjlgt, både för egna produktoner andra flmer de går n pengar. En sådan hold back kan gälla ett halvår tll slut är materalet för naktuellt för oss att vsa. torpet tdnngen Gård & Torp, säger Henrk, s dessut rtar fyndga älgar åt Världsnaturfondens tdnng sedan ett par år tllbaka är ordförande för den välrenmerade förenngen Naturfotograferna. Fast tanke att jag gett ut, vad blr det nu sex böcker de senaste to åren har jag börjat se mg själv mer mer s författare också, säger Henrk Ekman, s boken Vargen den jagade jägaren fck sn andra August-nnerng här året. Vargen är ett journalstskt ntressant evghets-ämne, nte bara Sverge utan stora delar av Europa Nordamerka, så det skulle faktskt vara rolgt att göra en uppdaterad, nternatonell verson av den boken någon gång. De nternatonella utblckarna är vardagsmat för Henrk. S nköpare av SVT:s natur- vetenskapsutbud ägnar han bland upt sex tmmar dagen åt att se flmer från när fjärran. sn tredje anställnng SVT: Jag började Sundsvall 1980 gjorde klassska Naturrutan, men slutade efter drygt ett år började SvD stället. Sedan blev jag anställd s mljöreporter Aktuellt 1989 fck resa mycket, tll Amazonas nför Ro-konferensen Östeuropa efter murens fall. Men -98 vlle jag börja frlansa jobbade bland annat åt vetenskapsredaktonen Norrköpng. Jag tröttnar aldrg det! Numera är varatonen så stor flmerna så skcklgt gjorda att det är ntressant prncp hela tden. Det trodde man knappt för totalet år sedan, när naturflmerna allt mer gck åt bllga produktoner s bara handlade krokodlbrottnng eller söta djur hos veternären. Men sedan k BBC först The Blue Planet sedan Planet Earth, två oerhört kostade, välgjorda skcklgt berättade serer s publken älskade s satte en ny standard, säger Henrk Ekman. Den teknska utvecklngen har också gjort stt tll naturflmernas uppsvng. Man har ju sett hundratals flmer gen åren flodhästar s lgger vattnet orrar s spelar myren, men när man nu kan flma HD rutor sekunden när de slåss eller spelar blr det något helt nytt. S naturens balett! anders egle Det var så jag tll slut k tllbaka s producent programledare för Vetenskapens värld. För ett drygt år sedan blev jag anställd gen, s nköpare. framtden: Nu är jag nne mn ssta SVT-anställnng! Tdgare har frlanslvet alla resor lockat mellan varven, men jag fyller 62 smar skret från vldmarken suget att dra väg är nte lka starkt längre. Bengt Lagerkvst Strndberg är koden, lätt att kma håg, sa Bengt när jag första gången skulle träffa hon hans vånng vd Maratorget. Födelseår dödsår Folkbldaren Bengt Lagerkvst hade talat. Alla får v så smånng våra koder. Bengts blev Egentlgen kände jag nte Bengt, men hur många männskor känner man verklgen stt lv? Och de första 20 åren sågs v bara någon korrdor, jag mnns att jag hälsade artgt, för Bengts rykte s kulturkolerker kände jag väl tll. Och Karn Elander s hade stt klpprum mtt emot muskläggaren Evert Eldemans studo vsste, att den dörren öppnade man nte den var stängd Bengt var där. En konstnär s kunde få kolleger e att darra, nte helt olk den store Bergman. Men så blev jag 1989 nvald Club 100 fck en helt annan bld av Bengt. Vänlg, bland nästan srlg. Intresserad, engagerad. Mycket åskter. Ärlga, raka. Aldrg falskt eller tllgjort. Verbalt elegant formulerngar vassa s värjspetsar. Elak rolg skön förenng. Mycket underhållande. En gång hade v bjudt n en dansk tv-producent s ondgjorde sg över att Nke ägnat ormelgt stort utrymme åt en så ontressant för henne okänd poet s Tranströmer. Jag såg hur Bengt mulnade tll sa sen mycket lugnt mycket torrt att det förmodlgen mer berodde hennes svaga begåvnng brst bldnng än Tranströmers storhet. Men Bengt var också en lyhörd lyssnare en spännande samtalspartner, tllsammans hon tyckte jag att jag höjde mn egen nvå. Och det säger nog mer hon än mg. Men jag tyckte också att jag såg buspojken hon, han s gck sn egen väg, van att regssera s han var. Varje fredag under många år besökte Bengt Erland Josephson de gånger s v var där flmade så vnkade han alltd n kameran när han gjorde entré, eller sa hej, hej tll Björn Henrksson. Jaså, här står du. Jag tror han gjorde det bara för att testa våra nklppsblder för att v nte skulle få det så lätt klpprummet. Och så satte sg Bengt Erland ner pratade lvet, kärleken döden mumsade belgsk choklad. Sen när Erland dog övertog jag Bengts fredagar det blev ett år av ynnest att få stta tala hon allt nget. Men för Bengt blev det ett tungt ssta år, fbrosen fjättrade hon vd syrgasapparatens grmma, den allra ssta fredagen var han mycket trött men läste ändå högt för mg en dkt av Nls Ferln s han tyckte mycket : Ja, kunde v bara få vnd gen, få vnd gen, mn vän, då reste v ända tll Inden, tll Inden gen. Den förra gången, du mnns, mn vän, k det storm dålg skt, men v säger väl ändå gen, mn vän, för dröm för saga dkt. t alandh Foto: Björn Henrksson 16 Vtv nr

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Stort intresse när SVT presenterade sin programhöst

Stort intresse när SVT presenterade sin programhöst V gräver på heltd Publken ställer helt nya krav Marléne Dahln om att kunna göra skllnad. nr 12 23 august 2013 Interntdnng för Sverges Televson Chrstna Ågren om vkten att utveckla ompröva. Sdan 10 Sdan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Ökande gap mellan SVT och reklam-tv

Ökande gap mellan SVT och reklam-tv Vll fler får veta hur v Invandrng slagfält av domar Bengt Strömbro om starta en podcast om tv-dramatk. nr 6 12 aprl 2013 Interntdnng Sverges Televson Helena Olsson om vara konsekvensneutral också mot SD.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Sandvikens IF Fotboll 2011

Sandvikens IF Fotboll 2011 Samarbete Exponera varumärket genom samarbete IF Fotboll 2011 IF Fotboll 2012 Sponsrng, en utmärkt plattform för dn kommunkaton k, publk allmänhet. sponsrng, en utmärkt plattform för dn kommunkaton k,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Fajansfiske i Bredsjön

Fajansfiske i Bredsjön hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:03 page 129 #1 Fajansfske Bredsjön V Vänge Fajansfske Bredsjön Krsto:er Hellsng Det jag skall berätta nu är en hstora, som n knappast kommer att tro. I varje fall hade jag

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer