personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 000 personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt"

Transkript

1

2 personer/ lte drygt. Så många beräknar v kommer kontakt med Frsks&Svetts när v har vära uppvärmnngar tll andra arrangemang. Vårruset som det här året lockade crka 6000 tjejer fck, en lte kall vårdag, värme bland annat genom att tvsta tll vår kampanjlåt "Lets Move". På särolympanden kändes alla leenden som flera, flera tusen, lkaså på MnMaxruset och på GD/ GF fck tusentals barn, ungdomar och föräldrar värma upp med funktonella rörelser tll härlg musk. Nytt för år var att v tog hjälp av tjejerna l(ajsa Ehn Hedström, Alma Östblom och 0lva Andersson från Solängsskolan och M l<aela Larsson och Paulna Johansson från Björsjöskolan för att få ett modernt stuk på våra ungdomsuppvärmnngar. Bra obbat ALLA! Som Stg Dagerman sev sn dagsvers; "Tacl<a vet jag den f örtalda hösten! går fann moster Vendela bestört Att vårlök växte emellan brösten. ena strumpan växte hästhovsört Rktg så lat har jag nte vart att det börjat växa ogräs strumporna men vsst är det skönt att "chlla" på sommarlovet och ledgheten. Ny tränngstermn, härlgt! Vlken fantastsk tränngssommar v haftl Jag har vart på Crosstranng Boulognersl<ogen, sommarspunnt och sommargymmat på Torget och jympat två av världens fnaste jympasalar, Royal och Boulognern. Tänk vad bra det blr när naturen själv får ta hand om nramnngen, vlket golv, vlka väggar, vlket ljus och vlket bra ventlatonssystem. Bra musk att träna tll? N ja, nget fel på fågelsång, lövprassel och trafkbrus/ men rktgt dealsk tränngsmusl< är det nte.tränngsmusk, det är v bra på.ny termn, ny FrsksPress och nya härlga låtar att träna tll. Soännande va? G rundfunl( Frsks&Svetts är en allmännyttg deell drottsförenng. V sysslar med tränng och vårt ovanlga mål är leendet. Det där leendet v vll att du spontant ska få när du tänker på tränn9 och på Frsks&Svetts. V är en oas ftnessdjungeln och v står fra. nga sponsorer eller samarbetspartners som ska ställa vllkor på hur v bedrver vår verksamhet.tänk efter, v är också (nästan) en oas rel<lamdjungeln, nga reklamskyltar på våra egna an läggnngar. Att ge vår personal och våra funktonärer förutsättnngar att upprätthålla och sprda våra värderngar, det är en av styrelsens allra vktgaste uppgfter. Framtden? Det blr aldrg ute att ha rolgt när man tränar, det kommer du att märka höst. Nya ledare, nya pass och ny musk. V styrelsen l<ommer höst att lyfta blcken ytterlgare och sa 3-5 är framåt. Spännande! Och så har v ju vardagsrummet, gymmet, snacka om mysfaktor tränngen. " Don't stop movng, Let's M ove! " r 1 och 2 Vår alldeles egna utbldnng där v funktonärer Gävleförenngen grllas under två kvällar Frsl<s&Svetts de', vson, må1, värderngar och organsaton. Här lgger v Gävle spets jämfört med övrga Frsks&Svetts världen och delar av vårat koncept har resulterat att Rks har startat utbldnngen F&S Grund. Stolta är v för det. Den här gången var v ett 15-tal funksar av alla kategorer, ledare, nstruktörer, värdar och styrelsemedlemmar som under Palenas lednng gck genom vår faktapärm Fakts där v kan fnna allt v behöver veta för att förstå och underlätta vårt engagemang vår drottsförenng. Att v funktonärer hela tden är uppdaterade när det gäller Frsks&Svetts de'och våra värderngar ser v som oerhört prorterat nom förenngen. Blr du ntresserad? Yär d6, hstora, organsaton och våra värderngar httar du på StyCl<en, så många prova-på-bljetter användes under Let's Move kampanjen Gävle! Fantastskt, vårt mål var 1000 stycl<en.totalt hela världen var det kuponger som användes tll rörelseglädje. är grundd6 är ju: Frsks&Svetts Y erbjuder lustfylld och lättl lgänglg tränng av hög kvaltet för alla. Så vad månde blva. Lets Move! Text: Lasse N4oln Foto: Annca Hallqust

3 rg)r;n lu L* lj' lo ltr ld lgang Text: Ha4na Wno ma gamtu med att det är svårt att l<omma gv;#ätkner gen? någon av våra duktga ukto r n Tycl<er du gang med tränngen gen efter sommaren? Det kansl<e bara är en lten extra l<nuff som behövs för att få otvatonen t bal<a. Vad l<an då passa bättre an lte tps på m motvatonshö jande al<tvteter?! q *# TY ffff % n' tålv Det har v r.lt nar vr Kul olgt? g:äklf s på,',"n s, sa N o ff o M ff mtu prova nlva. dl någo ;x: h avbytare f ör crosstrann statonsjympa! höst k #4 med Sätt upp ett upp: t4lang: Kan göra ett Dold Soduko. Namn: lrka N lsson, 35. Vce ordförande Dagtd: Arbetar på BB och förlossnng som 1eg. sjuksl<öterska. U styrelsen: Vll styrelsen: Förvalta konr

4 Värdens Text och foto: Annka Hed Ekman En onsdagseftermddag börjar Gun Brtt Sjödn förbereda sg för stt pass som värd Frsl<s&Svetts redan WffY#ff{;Å hemma. Med röda och vta l<läder styr hon sedan mot Royal, där hon ska värda och se tll att motonärer och ledare har det så bra som möjlgt på sna jympapass under kvällen. Redan tre kvart nnan första passet hämtar hon ryggsäcken med nycklar och annat som behövs, låser upp gallergrndar och dörrar, sätter på bastun och fläktar. Sedan loggar hon n på datorerna och kollar att det ser prydlgt ut foaje, omklädnngsrum och jympasal. En koll pärmen om det är nägra nyheter att förmedla. Nu kan motonärerna kommal G un Brtt ordnar lånesl<or åt en motonär som glömt sna. Det sl<a bl Danspass och många hänger på låset. De flesta är medlemmar, men några löser enl<elbljett. Det är vanlgt med motonärer f rän andra Frsks&Svettsförenngar på jympapassen och gymmet. kväll hade v Påfyl nng av FrsksPressen. en gäst från Örebro,Thomas Berglund hette han. 0mplåstrng av en häl förebyggande syfte. Gun Brtt fortsätter att måna om deltagarnafram dess att det är dags att lämna bljetten dörren och börja jympa.sedan passar hon på att fylla upp med toapapper och tömma papperskorgar. tlls Brtt,:,:.1;-::.- : :,, r... Sj öd n Redan en l<vart n på kvällens första o 'qr.r"{,, pass kommer första motonären tll det f öljande ntensvpasset. Snart är det trångt foajen. När ntensvpasset kommt gång är Gun Brtt redo att ta adjö och byta några ord med jymparna från Danspasset som nu är på väg hem. Ledar-Nnn och några tll dröjer sg l<var för en Under tden Danspasset pågår ser Gun Brtt tll att det är snyggt och trevlgt alla symslen och vrår. ratstu nd. Gun Brtt har ansvar för att ytterdörren är låst eller beval<ad hela tden. En kvart n ntensvpasset låser hon ytterdörren och går en ny städrunda så omklädnngsrummen är fräscha tll nästa gäng. En av motonärerna, Rejo Turpenen, passade på att basta. Efter ntensvoasset snackar Gun Brtt lte med motonärerna som är på väg hem, nu rätt rosga ansktet. Annka Rudolfsson, som lett passet, torkar av jympagolvet och får även hon en pratstund nnan Gun Brtt ska stämma av kassan och logga ur datorerna. En städrunda tll när alla gått och sen är det omvänd ordnng på hela släck- och låsproceduren. r,,:, Värden sköter "allt det där runtomng" som är nödvändgt för att v ska kunna erbjuda lustfylld tränng av hög kvaltd för alla. Hanlhon har ansvar för npasserng, bljettf örsälj nng, kortförsäljnng, att öppna och stänga (beroende på lokal), ge nformaton och mer därtll. U lla Söder är ansvarg för våra värdar. Man har värdträffar flera gånger per termn och deltar Vårddagar på R ksnnvå. Värduppföljnng, VU F, sker genom ndvduella Här ser Gun Brtt ordentl gt. tll att samtal mel lan värduppföljare låsa och värdar. Att få ge ett ekonomsl< bdrag tll bra d6er om rörelseglädje känns självklart för oss. Avgående ordförande Lennart Westn sl<en kapp med prstagarna då han delade ut barnprset samband med GD/GF galan på Gunder Hägg Stadon slutet av maj. Vnnare blev 3:orna på Hagaströms skola. G lada andraprstagare var Llla Sätrasl<olan l<lass 4Al8, Björl<en 3C pä Ludvgsbergssl<olan och årsl<urs 6 på Hedesunda sl<ola. Alla l<lasser hade httat på bra vardagsaktvteter och rört på sg massor tllsammans.

5 Dn Gude Tll Våra Text; Annka Hed Ekman Foto: Annca Hallqust Wnffff'xfftrxffffff Royal På Hattmakargatan 5 fnns lokalen för dg som vll basta efter passet. Den gamla bosalongen är specalnredd för vår jympa. 0mklädnngsrummen är stora och det är nära tll bussarna vd Rådhuset och tll Centralstatonen. foajdn fnns den genuna bokänslan kvar. Här fnns möjlghet att fylla på vattenf lasl<an bredvd receptonsdsken.och passa på att l<olla n fynden från ombyggnaden medan du väntar på att passet ska börja. Parkerng fnns på gatorna ntll, vd järnvägen både söder om Gavleån och på andra sdan statonen. De gamla projektorrummet en trappa upp fungerar dag som muskstudo, där spelar ledarna n sn musk tll nya fräscha pass. Fjärran Höjder l(an en lol<al ha vacl<rare namn? Den lgger badhuset. Här är det gott om parkerngsplatser och det är också här du httar vårt största jympago lv. Värdefacl< fnns för vl<tga grejer. Fyll gärna dn vattenflaska hemma. Om klädnngsrummens (brst på) storlel< gör att du kommer extra nära dna medmotonärer. Här har många trevlga samtal hållts medan man väntat på sn tur duschen. (Man kan ju byta om hemma också.) Fjärran Höjder lgger på Lantmätergatan 5. O r rtu\l tr tlt rj} FTTV - lktä Torget Här kan du blcl<a ut över centrala Gävle under jympapasset. H är fnns vårt härlga gym och salen *Hann du nte tll passet? Var det fullt? Boka n dg på nästa pass på någon av de andra lokalerna och promenera över dt. Fråga värden på stället om hjälp om du är osäker. Glöm nte att kolla parkerngstden om du har med dg blen. för spncyklng. sofforna vd receptonen träffar du nya och gamla vänner. Ett särsl<lt stretchrum med mjuka mattor, rbbstolar och lugn musk fnner du utanför spnsalen. Torget ger nspraton tll många sorters tränng. Det fnns välventlerade omklädnngsrum, värdesl<åp och barnhörna. Här fnns vår recepton och på vånngen ovanför har v kontor och möteslokaler för f unl<tonärer. Du kan lätt fylla dn vattenflaska ntll receptonen. Parl<era bllgt vd l(onserthuset och ta en power walk som uppvärmnng. Snabbt men dyrare ställer du blen på parkerngshusen eller gatorna runt om. Nära tll bussarna och cvkelställ har du orecs utanför dörren. # Uteslcor ute - nneskor nne. Utesl<or nne ger grusga golv och det gör ont att jympa på. *Använd värdeskåp eller ta med dna värdesaker n tlljympan.ta en extra plastpåse att lägga dna uteskor, så har du dem säl<ert kvar när du ska gå hem. *Varden och jympaledaren hjälper dg gärna tllrätta och svarar på dna frågor. + Ha kutl Chefen vrre Säga nåt,.. Sommaren gck fort - som vanlgt. Semester hemma och vädret växlade - som vanlgt. Jag hann nte uträtta det jag tänkt på semestern - som vanlgt.tänl<te måla mnst fyra fönster, tvätta och måla hela räcl<et och spalj6n på stora altanen på stugan. Hann ett fönster.tänl<te röja hela lägenheten hemma Gävle och åka tll återvnnngen. Hann nte alls. Men jag hann med ovanlgt mycket annat. Upplevelser och ntryck som gav nspraton. Mdsommar Dalarna. Fotbolls-EM alla vl<tga matcher utom (l) Spanen-Ryssland. Spanen tog hem hela EM, med en gammal men modernt tänl<ande agledare. Underbara Peace&Love festvalen med Mss L, Sex Pstols, Thåström, l(ent, l(leerup men också l(ultraton, Jondo och Devotchl<a. Underbar stämnng, fna ungdom ar, bra servce även på utetoaletterna. ntressant organsaton. Sommar P1, särsl<lt Fredrk Härdn och Margot Wallström. Allsång på Skansen och nya Sommartorpet. DN, alla delar varje dag och dec l<are. Tränng på semestern? Vsst, lte lagom. Förutom hög puls under fotbollsmatcherna och tre dagar på festvalen, promenader skogen och jympa. Stugan lgger mtt emellan Frsks&Svetts Falun och Borlänge, bara att välja, l<ul, känna sg hemma men vara borta. Ett bra tps förresten, ta med tränngsl<ortet när du reser, Frsks&Svetts fnns oftast nära dg. träna, ha 0ch nu td for höststart. Daqs att använda all nsoraton från sommaren och nte mnst f rån Let's move. Vlket drag det blev när v, tllsammans frade Frsl<s&Svetts 30 är maj med att bjuda på tränng! Målet för Let's move Gävle var att 000 skulle testa. Resultatet blev j obbat B59l Fantastsl<t bra Så nu är det bara att fortsätta. Tllsammans kan v nsprera fler att sätta gångl r Palena Whlborg Verl<sam hetschef

6 Väl hland våra pass Gävle! Schema Jympa MANDAG TSDAG Bas Bräda rr30 FREDAG TORSDAG ONSDAG Bas september - 21 december LöRDAG Senor Bas 45 mn T0RG Start 3/ Start Puls/has Frukost serverasl Prs 30 SöNDAG Famljelek Ung/dans Medel Lunch 45 mn TORG Puls/has Senor Medel Medel 1s.00 Enkeljympa Junor Medel Medel u.00 Medel Bräda Shvstång Bas Sl<vstång nkel/junor Aerobcs Bas 1.00 ntensv Medel K box 90 mn TORG Puls/bas Medel Medel Core Bas Medel Medel FJÄRRAN HöJDER Medel PulVmedel r7.00 Medel Medel TORG Basltjejer Danspasset Medel u.30 0ppna dörrar ntensv Rygg Medel Rygg Staton/has 75 mn 18,15 Vatten Skvstång ntensv vatten Step Medel Staton/medel Bas Vattenlhög nvå Medel Medel Puls/medel K box 90 mn / Skvstång Aerobcs Kbalans Medel Aerobcs mtn K balans Kyoga Start 18/9 3 rrl ffffffrf.l m relte 1930 K box 90 mn Staton/medel 75 mn TÄWTf, lfr t{e{{-{{ffsf;q F Med reservaton för ändrngar. Lol<alerT0RG= vd Stortorget, ngång N. Slottsgatan 5. = Hattmakargatan 5. FJARRAN H0JDER= Lantmåtergatan 5. Ev reducerat schema helgen november pga utbldnng, meddelas på våra lokaler och på hemsdan. Julschema 22 december- 11 januar. Schema Jympa MANDAG TSDAG 1.30 Spn/has 1.30 Spnlmedel u.00 Spn/medel 7.00 Spn/bas r8.00 Spn/medel Spn/start SpMntensv Spn/bas ONSDAG september - 21 december TORSDAG r7.00 spn/medel u.00 Spn/has LORDAG SöNDAG Spn/medel Spn/bas spn/bas TORG Spn&as Spn/bas FREDAG Spn/medel Spn/bas t/s tr vstå [.rra "sn Spn/medel ås.3qnspdskvståns 75 mn Med reservaton för ändrngar. Ev reducerat schema helgen november pga utbldnng, meddelas på våra lokaler och på hemsdan. Julschema 22 december- 11 januar. Öppettder Torget Gävle (Stortorget) Gym och kortförsälj nng Måndagar Tsdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Lördagar Söndagar /9-22/2: n g

7 Frsks&Svetts d6 Famlj, barn, junor och ung K yoga Lugn och medtatv yoga för dg som vll stanna upp Frsks&Svetts är en drottsförenng med ett för drottsvårlden ovanlgt må. Här fnns nget målsnöre att spränga, nget nåt att sätta bollen och ngen motståndare att knäcka. Här är målet ett leende. Famljelek Rörelselek med sprng, hopp och bus tll glad musk för barn 2-6 år och vuxna tllsammans. Junor 7-11 år. Fartfyllt jympapass för kllar och tjejer. ltul och bra tränng för hela oppen och knoppen. vardagen, känna nåt och reflektera. Du behöver nte ha trånat yoga nnan. Jympa Ung/dans är. Ett pass med mycket känsla, atttyd, steg, olka musk- och dansstlar. Hp-hop, schlager, dsco, funk och Vattenjympa muskal! Vattenjympa Effektvt, skonsamt och frgörande. Vattnets Jympa med redskap motstånd gör trånngen av kondton och styrka effektv, samtdgt som leder och muskler avlastas och gör tränngen Bräda Effektvt och rolgt med step up- bräda. Rejäl kondton, smarta och effektva övnngar för styrka och rörlghet. Vatten/hög vattennvå Ett vanlgt vattenjympapass med möj- På medelnvå. lghet att välja tuffare rörelser. Ledaren vsar alternatv. Staton Jympa med betonng på styrketränng statoner med redskap. T5 mn. Fnns som Staton/bas och Staton/medel. Skvstång Effektv styrketränng med skvstång grupp. Spncyklng Frsks&Svetts jympa har grundntensteterna Start, Bas, Medel och ntensv. Uppvärmnng, rörlghet, styrka, kondton, nedvarvnng och vla ngår alltd. Start Enkel och skonsam jympa för dg som vll komma gång. Bas Effektv och enkel jympa utan hopp.trånngen är lagom tuff för att passa de flesta. Fnns också som Bas/tjejer, bara för tjejer alla åldrar. Medel För dg som är van att träna, ganska högt tempq med hopp. ntensv Jympa med tränng av kondton och styrka med hög Drvande musk och tydlga nstruktoner. Välj själv belastnng. belastnng under lång td. Puls Jympa med mer kondtonstrånng. För dg som gllar tempo, flyt och en del rörelseutmanngar. Fnns som Puls/bas och Puls/medel. Aerobcs och Step Aerobcs Lunch Varerande ntenstet, Bas eller Medel. 45 mn. Danspasset Ett pass med mycket känsla och atttyd, steg, K l( är Frsks&Svetts musk- och dansstlar. Vältränad eller nte, alla kan härma, släppa loss och ha kul. Precs som på dansgolvet! samlngsnamn för en grupp av pass som är nsprerade av österländsk tränng. l( är det japanska uttrycket för lvsenerg och aft. K balans Frgörande och fokuserat barfotapass med tränng Specalpass Rygg Jympa för dg som behöver ta extra hänsyn tll ryggen. Utan hopp. Senor Enkel, skön och effektvt allsdg trånng för äldre. Core Funktonell tränng ör rygg, mage och bålstabltet. Ett nstruktvt pass dår du tränar effektvt och säl<ert, men också utmanar dg sjålv styrka, stabltet, balans och rörlghet. öppna dörrar*jympa för dg med fysska funktonshnder. Passet leds av två ledare, varav en rullstolsburen. Enkeljympa* Mycket enkla rörelser, glådje och oppsmedvetenhet för personer med förståndshandkapp. EnkeVjunor*är Enkeljympa för barn skolåldern. 30 mn * Personlg assstent, anhörg eller komps är välkommen att vara med kostnadsfrtt på 0ppna dörrar, Enkeljympa och En på och flyt med stegkombnatoner. Aerobcs grundnvå. Aerobcs 2 med mer avancerad koreograf. Step Stegkombnatoner på bräda. Step på grundnvå. Ös av funktonell styrka, rörlghet, balans och oppsmedvetenhet. ff* # s K box l(ampsportnsprerat pass med handskar och mtsar. 90 mn. Avslutas med medtatv Qgong. skonsam. Tuff, effektv och skonsam kondtonstrånng på cykel. Stämnng, suggestv musk och drvande ledare får dg att orka. Fnns på olka nvåer. Äldergräns 16 år. Bas Träna effektvt och skonsamt på en lågntensv nvå. på en nvå låttare än Bas. Medel För dg som både vll och kan lgga på en högre pulsnvå under en långre td Nytt! ntensv Här är något för dg är våltrånad, van vd Spncyklng och vll träna på en högntensv kondtonsnvå. Spn/skvstån! Kombnerat pass Skvstång och Spn/medel. Passet är totalt 90 mn och nleds med Skvstånq. Start För dg som vll träna Gym Styrketrånng gym år effektv och säker tränng. Du kan tråna för att rehabltera skador, komplettera annan tränng, bygga styrka och hållfasthet eller helt enkelt för att komma form. Tll dn hjälp för att komma gång eller komma vdare med dn styrketränng fnns Frsks&Svetts väl utb ldade gymnstruktörer. Åldersgräns 16 år. Grundnstrukton* Tll alla nya gymmedlemmar erbjuds en gru nd nstru kton. Fortsättnngsnstrukton* Erbjuds för dg som tränat grundprogram några månader. Tllgänglga nstruktörer Fnns Frsks&Svetts Gym vssa tder för att hjälpa dq med tränng och svara på frågot. Se tder kel/unor. på anslagstavlan. Senorgym Torsdagar kl Start 18 september *Gäller för medlemmar med Säsonqskort eller Ärskort. Frsks&Svetts Ute Vuxen Ln-3LtL Jympa* Spncyk lng Gym Jympa* + Spncyl<lng Jympa* + Gym Spncyklng + Gym Jympa* + Spncyklng + Gym 'datum-datum datum-datum Jympa* Spncyklng (mn 16 år) Gym (mn 16 år) Läs mer om vårt tränngsutbud på rskssvetts.se/gavle l<r l<r 350 Jympa* + Spncyl<lng Jympa* + Gym Spncyklng + Gym Jympa* + Spncyklng + Gym lcr Specalkort Bas/tjejer (gäller på Bas/tjejer, Start och Spn/start) Senor/Start (9äller på Senor, Start, Spn/start och 400 Senorgym 500 ) Gym) Junor/U ng (gäller på Junor och Ung/dans) Dagkort** Jympa + Spncyl<lng + Gym alla jympakort utom specalkort ngår även Vattenjympa. ** Gäller för påbörjad tränng senast kl och på Senor, och Spn/start. *** För medlem med annat tränngskort eller medlem annan Frsks&Svettsförenng Famljejympa grats Spncyklng Öppna dörrar Enkeljympa 4Q lfam l<r Enkeljympa,Start, Spn/Start och på * Gym Senorjympa 40 Startjympa 40 Junorjympa 40 Jympa Bas/tjejer Öppna dörrar/enkeljympa (gäller på öppna dörrar, r Ej medlem Medlem*** l<r ' kortprserna ngår medlemsavgft för Från separeras medlemsavgften l 2OOg rån tränngsavgften. Du som köper Årskort betalar dn medlemsavgft för 2009 redan år. Medlemsavgften är f n 100 lkalenderår. Medlemsskapet år personlgt. Då kan man också tråna för f medlemsprs andra Frsks&Svetts förenngar. BorttappaV förlorat plastkort kostar 100 att ersätta. Betrakta dtt kort som en värdehandlng! Stavgång, Stavgång/ cross,joggng och Grosstranng grupp säsongsvs. Se särskld nfo f Heltdsstuderande l

8

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015

Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 11 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-11 09:36: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Trosa Frisksportklubbs INBJUDAN: VÅRKURS 4-6/4 RAPPORTER:

Trosa Frisksportklubbs INBJUDAN: VÅRKURS 4-6/4 RAPPORTER: Trosa Frsksportklubbs Nyhetsbrev # 3, 2, 2013/2014 2011/2012 Samma LATTJO avgfter LÖRDAG år DEN gen! 12 APRIL Hej alla! Oj, vlken maxad vår v har framför oss! Läs mer här nyhetsbrevet, på webben Frsksport-tdnngen.

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM!

Juliga recept. Glada röster i radion. God Jul. Cemil tror på Arlöv. på bullar och kakor. År! Gott Nytt 60-ÅRSJUBILEUM! BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER BURLÖVS BOSTÄDER DECEMBER 2014 Glada röster radon Julga recept på bullar och kakor

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15

PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 PRODUKTKATALOG HOCKEYALLSVENSKAN 2014/15 Björklöven är tllbaka HockeyAllsvenskan och klarade målsättnngen för andra säsongen rad. Bolaget och förenngen vsar postva sffror och v har fler partners än någonsn

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014 Genarp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Informaton från Medborgarkontoret Sommaren 2014 En skön SOMMAR önskas alla! Medborgarkontoret Öppettder för Genarp Medborgarkontoret Genarp Måndag... kl 13-18 Tsdag... kl

Läs mer

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior Resultat av egna ord-frågorna Föräldrajuryn om skolkafeteror Fråga 3 Här har du möjlghet att med egna ord utveckla dtt resonemang krng skolkafeterornas funkton. Kommentar Jag tycker det är mysgt med kafeteror

Läs mer

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015

Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Sagomossens förskola 12 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-11-13 10:50: Er handlngsplan blev godkänd den 14/8-13, så n kan nte skcka n er rapport

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift

Denna tematid ning är en annons från r a D iumhemmets f orskningsfond er. En allvarlig uppgift a nnons Denna tematd nng är en annons från r a D umhemmets f orsknngsfond er a nnons Cancerforsknng som förlänger lvet Foton: Håkan Flank V är realstskt optmstska Ett forskarteam på Karolnska Insttutet

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Månadens bostäder till salu

Månadens bostäder till salu HELA DENNA BOSTADSTIDNING ÄR ÄR EN EN ANNONS FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING för förändrng? MARS 2009 Månadens bostäder tll salu SID 3, 5, 7-8 Sök ny bostad va moblen Energdeklarera dtt hus LÄS VÅRA REPORTAGE

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Klassfotbollen Sista lördagen i maj sparkas det på Töreshov SID 13. Törebodakanalen

Klassfotbollen Sista lördagen i maj sparkas det på Töreshov SID 13. Törebodakanalen Annonsjakten En gammal favort gör efterlängtad comeback SID 27 Klassfotbollen Ssta lördagen maj sparkas det på Töreshov SID 13 Grlla John Barbeque från Texas är hett sommar SID 1819 kanalen Postv tdnng

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014

Grön Flagg-rapport Finnstaskolan 5 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fnnstaskolan 5 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-05 13:30: V är mponerade av ert genomtänkta förhållnngssätt och den nyfkenhet och vlja att

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer