personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 000 personer/ lite drygt. Så många beräknar vi kommer i kontakt"

Transkript

1

2 personer/ lte drygt. Så många beräknar v kommer kontakt med Frsks&Svetts när v har vära uppvärmnngar tll andra arrangemang. Vårruset som det här året lockade crka 6000 tjejer fck, en lte kall vårdag, värme bland annat genom att tvsta tll vår kampanjlåt "Lets Move". På särolympanden kändes alla leenden som flera, flera tusen, lkaså på MnMaxruset och på GD/ GF fck tusentals barn, ungdomar och föräldrar värma upp med funktonella rörelser tll härlg musk. Nytt för år var att v tog hjälp av tjejerna l(ajsa Ehn Hedström, Alma Östblom och 0lva Andersson från Solängsskolan och M l<aela Larsson och Paulna Johansson från Björsjöskolan för att få ett modernt stuk på våra ungdomsuppvärmnngar. Bra obbat ALLA! Som Stg Dagerman sev sn dagsvers; "Tacl<a vet jag den f örtalda hösten! går fann moster Vendela bestört Att vårlök växte emellan brösten. ena strumpan växte hästhovsört Rktg så lat har jag nte vart att det börjat växa ogräs strumporna men vsst är det skönt att "chlla" på sommarlovet och ledgheten. Ny tränngstermn, härlgt! Vlken fantastsk tränngssommar v haftl Jag har vart på Crosstranng Boulognersl<ogen, sommarspunnt och sommargymmat på Torget och jympat två av världens fnaste jympasalar, Royal och Boulognern. Tänk vad bra det blr när naturen själv får ta hand om nramnngen, vlket golv, vlka väggar, vlket ljus och vlket bra ventlatonssystem. Bra musk att träna tll? N ja, nget fel på fågelsång, lövprassel och trafkbrus/ men rktgt dealsk tränngsmusl< är det nte.tränngsmusk, det är v bra på.ny termn, ny FrsksPress och nya härlga låtar att träna tll. Soännande va? G rundfunl( Frsks&Svetts är en allmännyttg deell drottsförenng. V sysslar med tränng och vårt ovanlga mål är leendet. Det där leendet v vll att du spontant ska få när du tänker på tränn9 och på Frsks&Svetts. V är en oas ftnessdjungeln och v står fra. nga sponsorer eller samarbetspartners som ska ställa vllkor på hur v bedrver vår verksamhet.tänk efter, v är också (nästan) en oas rel<lamdjungeln, nga reklamskyltar på våra egna an läggnngar. Att ge vår personal och våra funktonärer förutsättnngar att upprätthålla och sprda våra värderngar, det är en av styrelsens allra vktgaste uppgfter. Framtden? Det blr aldrg ute att ha rolgt när man tränar, det kommer du att märka höst. Nya ledare, nya pass och ny musk. V styrelsen l<ommer höst att lyfta blcken ytterlgare och sa 3-5 är framåt. Spännande! Och så har v ju vardagsrummet, gymmet, snacka om mysfaktor tränngen. " Don't stop movng, Let's M ove! " r 1 och 2 Vår alldeles egna utbldnng där v funktonärer Gävleförenngen grllas under två kvällar Frsl<s&Svetts de', vson, må1, värderngar och organsaton. Här lgger v Gävle spets jämfört med övrga Frsks&Svetts världen och delar av vårat koncept har resulterat att Rks har startat utbldnngen F&S Grund. Stolta är v för det. Den här gången var v ett 15-tal funksar av alla kategorer, ledare, nstruktörer, värdar och styrelsemedlemmar som under Palenas lednng gck genom vår faktapärm Fakts där v kan fnna allt v behöver veta för att förstå och underlätta vårt engagemang vår drottsförenng. Att v funktonärer hela tden är uppdaterade när det gäller Frsks&Svetts de'och våra värderngar ser v som oerhört prorterat nom förenngen. Blr du ntresserad? Yär d6, hstora, organsaton och våra värderngar httar du på StyCl<en, så många prova-på-bljetter användes under Let's Move kampanjen Gävle! Fantastskt, vårt mål var 1000 stycl<en.totalt hela världen var det kuponger som användes tll rörelseglädje. är grundd6 är ju: Frsks&Svetts Y erbjuder lustfylld och lättl lgänglg tränng av hög kvaltet för alla. Så vad månde blva. Lets Move! Text: Lasse N4oln Foto: Annca Hallqust

3 rg)r;n lu L* lj' lo ltr ld lgang Text: Ha4na Wno ma gamtu med att det är svårt att l<omma gv;#ätkner gen? någon av våra duktga ukto r n Tycl<er du gang med tränngen gen efter sommaren? Det kansl<e bara är en lten extra l<nuff som behövs för att få otvatonen t bal<a. Vad l<an då passa bättre an lte tps på m motvatonshö jande al<tvteter?! q *# TY ffff % n' tålv Det har v r.lt nar vr Kul olgt? g:äklf s på,',"n s, sa N o ff o M ff mtu prova nlva. dl någo ;x: h avbytare f ör crosstrann statonsjympa! höst k #4 med Sätt upp ett upp: t4lang: Kan göra ett Dold Soduko. Namn: lrka N lsson, 35. Vce ordförande Dagtd: Arbetar på BB och förlossnng som 1eg. sjuksl<öterska. U styrelsen: Vll styrelsen: Förvalta konr

4 Värdens Text och foto: Annka Hed Ekman En onsdagseftermddag börjar Gun Brtt Sjödn förbereda sg för stt pass som värd Frsl<s&Svetts redan WffY#ff{;Å hemma. Med röda och vta l<läder styr hon sedan mot Royal, där hon ska värda och se tll att motonärer och ledare har det så bra som möjlgt på sna jympapass under kvällen. Redan tre kvart nnan första passet hämtar hon ryggsäcken med nycklar och annat som behövs, låser upp gallergrndar och dörrar, sätter på bastun och fläktar. Sedan loggar hon n på datorerna och kollar att det ser prydlgt ut foaje, omklädnngsrum och jympasal. En koll pärmen om det är nägra nyheter att förmedla. Nu kan motonärerna kommal G un Brtt ordnar lånesl<or åt en motonär som glömt sna. Det sl<a bl Danspass och många hänger på låset. De flesta är medlemmar, men några löser enl<elbljett. Det är vanlgt med motonärer f rän andra Frsks&Svettsförenngar på jympapassen och gymmet. kväll hade v Påfyl nng av FrsksPressen. en gäst från Örebro,Thomas Berglund hette han. 0mplåstrng av en häl förebyggande syfte. Gun Brtt fortsätter att måna om deltagarnafram dess att det är dags att lämna bljetten dörren och börja jympa.sedan passar hon på att fylla upp med toapapper och tömma papperskorgar. tlls Brtt,:,:.1;-::.- : :,, r... Sj öd n Redan en l<vart n på kvällens första o 'qr.r"{,, pass kommer första motonären tll det f öljande ntensvpasset. Snart är det trångt foajen. När ntensvpasset kommt gång är Gun Brtt redo att ta adjö och byta några ord med jymparna från Danspasset som nu är på väg hem. Ledar-Nnn och några tll dröjer sg l<var för en Under tden Danspasset pågår ser Gun Brtt tll att det är snyggt och trevlgt alla symslen och vrår. ratstu nd. Gun Brtt har ansvar för att ytterdörren är låst eller beval<ad hela tden. En kvart n ntensvpasset låser hon ytterdörren och går en ny städrunda så omklädnngsrummen är fräscha tll nästa gäng. En av motonärerna, Rejo Turpenen, passade på att basta. Efter ntensvoasset snackar Gun Brtt lte med motonärerna som är på väg hem, nu rätt rosga ansktet. Annka Rudolfsson, som lett passet, torkar av jympagolvet och får även hon en pratstund nnan Gun Brtt ska stämma av kassan och logga ur datorerna. En städrunda tll när alla gått och sen är det omvänd ordnng på hela släck- och låsproceduren. r,,:, Värden sköter "allt det där runtomng" som är nödvändgt för att v ska kunna erbjuda lustfylld tränng av hög kvaltd för alla. Hanlhon har ansvar för npasserng, bljettf örsälj nng, kortförsäljnng, att öppna och stänga (beroende på lokal), ge nformaton och mer därtll. U lla Söder är ansvarg för våra värdar. Man har värdträffar flera gånger per termn och deltar Vårddagar på R ksnnvå. Värduppföljnng, VU F, sker genom ndvduella Här ser Gun Brtt ordentl gt. tll att samtal mel lan värduppföljare låsa och värdar. Att få ge ett ekonomsl< bdrag tll bra d6er om rörelseglädje känns självklart för oss. Avgående ordförande Lennart Westn sl<en kapp med prstagarna då han delade ut barnprset samband med GD/GF galan på Gunder Hägg Stadon slutet av maj. Vnnare blev 3:orna på Hagaströms skola. G lada andraprstagare var Llla Sätrasl<olan l<lass 4Al8, Björl<en 3C pä Ludvgsbergssl<olan och årsl<urs 6 på Hedesunda sl<ola. Alla l<lasser hade httat på bra vardagsaktvteter och rört på sg massor tllsammans.

5 Dn Gude Tll Våra Text; Annka Hed Ekman Foto: Annca Hallqust Wnffff'xfftrxffffff Royal På Hattmakargatan 5 fnns lokalen för dg som vll basta efter passet. Den gamla bosalongen är specalnredd för vår jympa. 0mklädnngsrummen är stora och det är nära tll bussarna vd Rådhuset och tll Centralstatonen. foajdn fnns den genuna bokänslan kvar. Här fnns möjlghet att fylla på vattenf lasl<an bredvd receptonsdsken.och passa på att l<olla n fynden från ombyggnaden medan du väntar på att passet ska börja. Parkerng fnns på gatorna ntll, vd järnvägen både söder om Gavleån och på andra sdan statonen. De gamla projektorrummet en trappa upp fungerar dag som muskstudo, där spelar ledarna n sn musk tll nya fräscha pass. Fjärran Höjder l(an en lol<al ha vacl<rare namn? Den lgger badhuset. Här är det gott om parkerngsplatser och det är också här du httar vårt största jympago lv. Värdefacl< fnns för vl<tga grejer. Fyll gärna dn vattenflaska hemma. Om klädnngsrummens (brst på) storlel< gör att du kommer extra nära dna medmotonärer. Här har många trevlga samtal hållts medan man väntat på sn tur duschen. (Man kan ju byta om hemma också.) Fjärran Höjder lgger på Lantmätergatan 5. O r rtu\l tr tlt rj} FTTV - lktä Torget Här kan du blcl<a ut över centrala Gävle under jympapasset. H är fnns vårt härlga gym och salen *Hann du nte tll passet? Var det fullt? Boka n dg på nästa pass på någon av de andra lokalerna och promenera över dt. Fråga värden på stället om hjälp om du är osäker. Glöm nte att kolla parkerngstden om du har med dg blen. för spncyklng. sofforna vd receptonen träffar du nya och gamla vänner. Ett särsl<lt stretchrum med mjuka mattor, rbbstolar och lugn musk fnner du utanför spnsalen. Torget ger nspraton tll många sorters tränng. Det fnns välventlerade omklädnngsrum, värdesl<åp och barnhörna. Här fnns vår recepton och på vånngen ovanför har v kontor och möteslokaler för f unl<tonärer. Du kan lätt fylla dn vattenflaska ntll receptonen. Parl<era bllgt vd l(onserthuset och ta en power walk som uppvärmnng. Snabbt men dyrare ställer du blen på parkerngshusen eller gatorna runt om. Nära tll bussarna och cvkelställ har du orecs utanför dörren. # Uteslcor ute - nneskor nne. Utesl<or nne ger grusga golv och det gör ont att jympa på. *Använd värdeskåp eller ta med dna värdesaker n tlljympan.ta en extra plastpåse att lägga dna uteskor, så har du dem säl<ert kvar när du ska gå hem. *Varden och jympaledaren hjälper dg gärna tllrätta och svarar på dna frågor. + Ha kutl Chefen vrre Säga nåt,.. Sommaren gck fort - som vanlgt. Semester hemma och vädret växlade - som vanlgt. Jag hann nte uträtta det jag tänkt på semestern - som vanlgt.tänl<te måla mnst fyra fönster, tvätta och måla hela räcl<et och spalj6n på stora altanen på stugan. Hann ett fönster.tänl<te röja hela lägenheten hemma Gävle och åka tll återvnnngen. Hann nte alls. Men jag hann med ovanlgt mycket annat. Upplevelser och ntryck som gav nspraton. Mdsommar Dalarna. Fotbolls-EM alla vl<tga matcher utom (l) Spanen-Ryssland. Spanen tog hem hela EM, med en gammal men modernt tänl<ande agledare. Underbara Peace&Love festvalen med Mss L, Sex Pstols, Thåström, l(ent, l(leerup men också l(ultraton, Jondo och Devotchl<a. Underbar stämnng, fna ungdom ar, bra servce även på utetoaletterna. ntressant organsaton. Sommar P1, särsl<lt Fredrk Härdn och Margot Wallström. Allsång på Skansen och nya Sommartorpet. DN, alla delar varje dag och dec l<are. Tränng på semestern? Vsst, lte lagom. Förutom hög puls under fotbollsmatcherna och tre dagar på festvalen, promenader skogen och jympa. Stugan lgger mtt emellan Frsks&Svetts Falun och Borlänge, bara att välja, l<ul, känna sg hemma men vara borta. Ett bra tps förresten, ta med tränngsl<ortet när du reser, Frsks&Svetts fnns oftast nära dg. träna, ha 0ch nu td for höststart. Daqs att använda all nsoraton från sommaren och nte mnst f rån Let's move. Vlket drag det blev när v, tllsammans frade Frsl<s&Svetts 30 är maj med att bjuda på tränng! Målet för Let's move Gävle var att 000 skulle testa. Resultatet blev j obbat B59l Fantastsl<t bra Så nu är det bara att fortsätta. Tllsammans kan v nsprera fler att sätta gångl r Palena Whlborg Verl<sam hetschef

6 Väl hland våra pass Gävle! Schema Jympa MANDAG TSDAG Bas Bräda rr30 FREDAG TORSDAG ONSDAG Bas september - 21 december LöRDAG Senor Bas 45 mn T0RG Start 3/ Start Puls/has Frukost serverasl Prs 30 SöNDAG Famljelek Ung/dans Medel Lunch 45 mn TORG Puls/has Senor Medel Medel 1s.00 Enkeljympa Junor Medel Medel u.00 Medel Bräda Shvstång Bas Sl<vstång nkel/junor Aerobcs Bas 1.00 ntensv Medel K box 90 mn TORG Puls/bas Medel Medel Core Bas Medel Medel FJÄRRAN HöJDER Medel PulVmedel r7.00 Medel Medel TORG Basltjejer Danspasset Medel u.30 0ppna dörrar ntensv Rygg Medel Rygg Staton/has 75 mn 18,15 Vatten Skvstång ntensv vatten Step Medel Staton/medel Bas Vattenlhög nvå Medel Medel Puls/medel K box 90 mn / Skvstång Aerobcs Kbalans Medel Aerobcs mtn K balans Kyoga Start 18/9 3 rrl ffffffrf.l m relte 1930 K box 90 mn Staton/medel 75 mn TÄWTf, lfr t{e{{-{{ffsf;q F Med reservaton för ändrngar. Lol<alerT0RG= vd Stortorget, ngång N. Slottsgatan 5. = Hattmakargatan 5. FJARRAN H0JDER= Lantmåtergatan 5. Ev reducerat schema helgen november pga utbldnng, meddelas på våra lokaler och på hemsdan. Julschema 22 december- 11 januar. Schema Jympa MANDAG TSDAG 1.30 Spn/has 1.30 Spnlmedel u.00 Spn/medel 7.00 Spn/bas r8.00 Spn/medel Spn/start SpMntensv Spn/bas ONSDAG september - 21 december TORSDAG r7.00 spn/medel u.00 Spn/has LORDAG SöNDAG Spn/medel Spn/bas spn/bas TORG Spn&as Spn/bas FREDAG Spn/medel Spn/bas t/s tr vstå [.rra "sn Spn/medel ås.3qnspdskvståns 75 mn Med reservaton för ändrngar. Ev reducerat schema helgen november pga utbldnng, meddelas på våra lokaler och på hemsdan. Julschema 22 december- 11 januar. Öppettder Torget Gävle (Stortorget) Gym och kortförsälj nng Måndagar Tsdagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Lördagar Söndagar /9-22/2: n g

7 Frsks&Svetts d6 Famlj, barn, junor och ung K yoga Lugn och medtatv yoga för dg som vll stanna upp Frsks&Svetts är en drottsförenng med ett för drottsvårlden ovanlgt må. Här fnns nget målsnöre att spränga, nget nåt att sätta bollen och ngen motståndare att knäcka. Här är målet ett leende. Famljelek Rörelselek med sprng, hopp och bus tll glad musk för barn 2-6 år och vuxna tllsammans. Junor 7-11 år. Fartfyllt jympapass för kllar och tjejer. ltul och bra tränng för hela oppen och knoppen. vardagen, känna nåt och reflektera. Du behöver nte ha trånat yoga nnan. Jympa Ung/dans är. Ett pass med mycket känsla, atttyd, steg, olka musk- och dansstlar. Hp-hop, schlager, dsco, funk och Vattenjympa muskal! Vattenjympa Effektvt, skonsamt och frgörande. Vattnets Jympa med redskap motstånd gör trånngen av kondton och styrka effektv, samtdgt som leder och muskler avlastas och gör tränngen Bräda Effektvt och rolgt med step up- bräda. Rejäl kondton, smarta och effektva övnngar för styrka och rörlghet. Vatten/hög vattennvå Ett vanlgt vattenjympapass med möj- På medelnvå. lghet att välja tuffare rörelser. Ledaren vsar alternatv. Staton Jympa med betonng på styrketränng statoner med redskap. T5 mn. Fnns som Staton/bas och Staton/medel. Skvstång Effektv styrketränng med skvstång grupp. Spncyklng Frsks&Svetts jympa har grundntensteterna Start, Bas, Medel och ntensv. Uppvärmnng, rörlghet, styrka, kondton, nedvarvnng och vla ngår alltd. Start Enkel och skonsam jympa för dg som vll komma gång. Bas Effektv och enkel jympa utan hopp.trånngen är lagom tuff för att passa de flesta. Fnns också som Bas/tjejer, bara för tjejer alla åldrar. Medel För dg som är van att träna, ganska högt tempq med hopp. ntensv Jympa med tränng av kondton och styrka med hög Drvande musk och tydlga nstruktoner. Välj själv belastnng. belastnng under lång td. Puls Jympa med mer kondtonstrånng. För dg som gllar tempo, flyt och en del rörelseutmanngar. Fnns som Puls/bas och Puls/medel. Aerobcs och Step Aerobcs Lunch Varerande ntenstet, Bas eller Medel. 45 mn. Danspasset Ett pass med mycket känsla och atttyd, steg, K l( är Frsks&Svetts musk- och dansstlar. Vältränad eller nte, alla kan härma, släppa loss och ha kul. Precs som på dansgolvet! samlngsnamn för en grupp av pass som är nsprerade av österländsk tränng. l( är det japanska uttrycket för lvsenerg och aft. K balans Frgörande och fokuserat barfotapass med tränng Specalpass Rygg Jympa för dg som behöver ta extra hänsyn tll ryggen. Utan hopp. Senor Enkel, skön och effektvt allsdg trånng för äldre. Core Funktonell tränng ör rygg, mage och bålstabltet. Ett nstruktvt pass dår du tränar effektvt och säl<ert, men också utmanar dg sjålv styrka, stabltet, balans och rörlghet. öppna dörrar*jympa för dg med fysska funktonshnder. Passet leds av två ledare, varav en rullstolsburen. Enkeljympa* Mycket enkla rörelser, glådje och oppsmedvetenhet för personer med förståndshandkapp. EnkeVjunor*är Enkeljympa för barn skolåldern. 30 mn * Personlg assstent, anhörg eller komps är välkommen att vara med kostnadsfrtt på 0ppna dörrar, Enkeljympa och En på och flyt med stegkombnatoner. Aerobcs grundnvå. Aerobcs 2 med mer avancerad koreograf. Step Stegkombnatoner på bräda. Step på grundnvå. Ös av funktonell styrka, rörlghet, balans och oppsmedvetenhet. ff* # s K box l(ampsportnsprerat pass med handskar och mtsar. 90 mn. Avslutas med medtatv Qgong. skonsam. Tuff, effektv och skonsam kondtonstrånng på cykel. Stämnng, suggestv musk och drvande ledare får dg att orka. Fnns på olka nvåer. Äldergräns 16 år. Bas Träna effektvt och skonsamt på en lågntensv nvå. på en nvå låttare än Bas. Medel För dg som både vll och kan lgga på en högre pulsnvå under en långre td Nytt! ntensv Här är något för dg är våltrånad, van vd Spncyklng och vll träna på en högntensv kondtonsnvå. Spn/skvstån! Kombnerat pass Skvstång och Spn/medel. Passet är totalt 90 mn och nleds med Skvstånq. Start För dg som vll träna Gym Styrketrånng gym år effektv och säker tränng. Du kan tråna för att rehabltera skador, komplettera annan tränng, bygga styrka och hållfasthet eller helt enkelt för att komma form. Tll dn hjälp för att komma gång eller komma vdare med dn styrketränng fnns Frsks&Svetts väl utb ldade gymnstruktörer. Åldersgräns 16 år. Grundnstrukton* Tll alla nya gymmedlemmar erbjuds en gru nd nstru kton. Fortsättnngsnstrukton* Erbjuds för dg som tränat grundprogram några månader. Tllgänglga nstruktörer Fnns Frsks&Svetts Gym vssa tder för att hjälpa dq med tränng och svara på frågot. Se tder kel/unor. på anslagstavlan. Senorgym Torsdagar kl Start 18 september *Gäller för medlemmar med Säsonqskort eller Ärskort. Frsks&Svetts Ute Vuxen Ln-3LtL Jympa* Spncyk lng Gym Jympa* + Spncyl<lng Jympa* + Gym Spncyklng + Gym Jympa* + Spncyklng + Gym 'datum-datum datum-datum Jympa* Spncyklng (mn 16 år) Gym (mn 16 år) Läs mer om vårt tränngsutbud på rskssvetts.se/gavle l<r l<r 350 Jympa* + Spncyl<lng Jympa* + Gym Spncyklng + Gym Jympa* + Spncyklng + Gym lcr Specalkort Bas/tjejer (gäller på Bas/tjejer, Start och Spn/start) Senor/Start (9äller på Senor, Start, Spn/start och 400 Senorgym 500 ) Gym) Junor/U ng (gäller på Junor och Ung/dans) Dagkort** Jympa + Spncyl<lng + Gym alla jympakort utom specalkort ngår även Vattenjympa. ** Gäller för påbörjad tränng senast kl och på Senor, och Spn/start. *** För medlem med annat tränngskort eller medlem annan Frsks&Svettsförenng Famljejympa grats Spncyklng Öppna dörrar Enkeljympa 4Q lfam l<r Enkeljympa,Start, Spn/Start och på * Gym Senorjympa 40 Startjympa 40 Junorjympa 40 Jympa Bas/tjejer Öppna dörrar/enkeljympa (gäller på öppna dörrar, r Ej medlem Medlem*** l<r ' kortprserna ngår medlemsavgft för Från separeras medlemsavgften l 2OOg rån tränngsavgften. Du som köper Årskort betalar dn medlemsavgft för 2009 redan år. Medlemsavgften är f n 100 lkalenderår. Medlemsskapet år personlgt. Då kan man också tråna för f medlemsprs andra Frsks&Svetts förenngar. BorttappaV förlorat plastkort kostar 100 att ersätta. Betrakta dtt kort som en värdehandlng! Stavgång, Stavgång/ cross,joggng och Grosstranng grupp säsongsvs. Se särskld nfo f Heltdsstuderande l

8

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011

BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 3 2011 Snavlunda skola Nu flyttar v n! sd 3 Ortstema Maredamm eld & v sd 8 9 Ur nnehållet: Företagsnyheter sd 4 5 Edö nu startar exploaterng sd

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014 Genarp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Informaton från Medborgarkontoret Sommaren 2014 En skön SOMMAR önskas alla! Medborgarkontoret Öppettder för Genarp Medborgarkontoret Genarp Måndag... kl 13-18 Tsdag... kl

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön hallå ASKIM BILLDAL HOVÅS www.mrcap.com Hulda Mellgrs ata 9 SSjön 031-771 25 01 www.mrcap.com www.mrcap.com NUMMER 1 2012 DITT LOKALA LIVSSTILSMAASIN Full fart sret Eleonors väg Vasaloppet Ekologska snacks

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 JAN 2008 NR 1 ÅRGÅNG 60 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Ekerö Energ betalar nte tllbaka Ekerö Energ kommer nte att betala tllbaka några pgar tll sna kunder. Istället

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet 1 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer