Slagsidan Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson"

Transkript

1 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson

2 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap Gotland. Klubbmästare blev St Reutervk besättnng Björn Andersson, Stefan Hellström, Vktor Reutervk Bosse Nlsson Rval 22 Cecav. Klubb gomde äv tretton styck torsdagsseglngar, sponsrad av Wsby mal, av vlka tre fck räknas bort. Vnnare av Wsby mal cup blev Andreas Grönavll besättnng Tommy dvntern har övergått vårvnter. Båtskjulet värmas upp av sol det Andersson, Rasmus Grönvall, Spgge Zbgnewbörjar Jakubowsk Express om båt vaknar ur lång vntersömn. Funderngarna på d kommande Explorer. mars seglngar allt oftare det väldgt nsprerande Wsby botakappseglngarna 2009 börjar Wsby mal cup d 7 maj SKANSKA nsera d egna bokhyllans nautska avdelnng. Där har jag bok efter över cup d 23 maj. tjugo års fltg användnng börjar bl lte nött hörn. D heter Ocean passages for the world är tecknng över ratonella fartygsrutter både segel- fartyg. Ordand har ordet M Sopsorterng En utmanng sann mljöanda lgger fram oss är ta hand om sköta d sopsorterngstaton hamnkontoret tänker sätta upp. ok bygger på ett stablt klmat utsägbara årstdsvndar m detta håller Det bra få ordnng soporna hamn. D ständgt överfulla contanern där på ändras rask takt. Allt oftast hör man seglare berätta om årstdsvndar skumma sopor blandas tll ra gftet är ng hållbar lösnng. Sopstaton uteblr eller oväder upp sg outsägbart. Tllhör jag av de ssta seg bl låst kodlås det ngå städrutnerna klubbhuset se tll lare fått uppleva påltlg passadvnd? ordnng dna anläggnng. Vnd är grats. Vnd är r. När v väl är ute seglar är v nog tämlg kl matsmarta. M väger v n allt runtomkrng resor tll från båt, semesterresor flygplan tll fjärran länder, får nog äv v seglare nse v står n samma utmanng ändra vår lvsstl andra grupper samhället lanserades Albn Express. Ing båt under 1980-talet såldes så många exemplar på så kort td tll så många olka typer av seglare. En ukt av klarngarna båttyp varerande önskemål,seglngar. crusngbåt av vårvarm är båt skjulet fåruppfyller mg längta tll mars eller kappseglngsbåt. Kvaltén seglng är faktskt upplevels. Flyt på kappseglngsbanan eller d där Albn Express samlar på fortfarande ett av de går största fält små typskölbåtar fantastska slörbog väg tll Danmark göra resurser. Sverge. Kanske framtd lgger det kla. Åke Nlsson, från Västervk, berättadekälla: Båtlv B Albn Express fyller 30 år L segelsemestrarna på 50-talet började han frun lastade cyklarna mat, Varnng segelbåtar kläder ungar sedan trampa väg sex klo ned tll båt. De stuvade Då v fjol mar kryssade söderut på Mysng svag vnd mötte v segelbåt n detsamma d llla skärgårdskryssar. Fyllde v dunk surrades tllpå crka no. V kunde nte se någon rorsman. V bedömde de skulle mast under däck, gav sg väg ut skärgård full av löft överasknngar. köra oss jag vrålade full passerade crkam 0,5 det bakom Tdnkan aldrg skruvas tllbaka hals. det D var nte bättre r, skadar nteoss just ett manshuvud stack upp. En stund sare nträffar motsvarande stuaton. D jäma fråga oss vart v är på väg. hög fart oss.betydlgt När skepparn ser oss så semestrar väjer hon där crkavfem Åkes seglngar på 50 talet varmot säkert sexgare än de tar e kollson tagt oss mtt sdan antaglg sänkt oss. När man har oss vardag form av mobler datorer kryddar reparera krånglande så låg fart v går det nte väja båtar 7-8 knop värmare er. då man utsätter de ska väja lgt gällande regler. Varnng, varnng! Reutervk FrodeSt Falkhaug 73 Watsk 2star 2009 Baltc Sedan ett antal år tllbaka har det funnts kappseglng segelbåtar två personer besättnng. D hette då Östersjömaran arrangerades efter dé från tdnng Seglng. D gck stora drag ut på deltagarna anmälde sg väg utan känna tll bansträcknng seglades non-stopp. Efter td mnskade antalet deltagare var man började fundera på varant lknande d redan fnns på andra håll. Båttllbehörsetaget Watsk ställde upp sponsor. Som arrangör Dags årsmöte evemanget utsågs Oxelösunds segelsällskap, OXSS. De tog sn tur kontakt oss klubbstugan. WSSI fjol samt Borgholms fck Tommy båtklubb arrangera allt runt delmål/uppehåll. ResultatetAndersson blev v WSS gomde målgång, tdtagnng, mottagnng hamn samtd tdrapporterng prestgefylda start tllsammans Bo Gustavsson gästhamn ställde utan kostnad deltagarna. 20-talet WSS:are hjälpte tll de olka upp Byupp West pokal stt ubåtsuppdrag. gfterna lemmarna gjorde mycket god nsats. Överlämnare Ett problem vpå ändå lyckades lösa var båtarna kom mycket samlat mot mål årsmötet var Tommy utfrån havet vlket gjorde td mycket knapp ta segelnummer notera Lundberg rätt td. Det var 73 båtar anmälda varav 68 anlände tll vårat mål. In 2009 har v nu prset året sträckt ut hals lovat ta emot hela 125 båtar vlket kräva ännu fler nnan. lemmar En postv sak detta arrangemang är WSS gångs skull Vem fårdeltar. det år? äv gör Eva lthägg. vnst. St Reutervk Bld: Inbjudan tll årsmöte 2009 Välkomm tll årsmötet. Lördag d 28 mars klockan WSS klubbstuga. Forumet där ng fråga är stor eller lt. Här har alla chans ta upp nya déer eller komma konstruktv krtk. Motoner tll årsmötet (skrftlga) ska vara styrels tll handa sast d 12 mars. Efter möteshandlngarna blr det dryck tärng arrangeras av festkommttén, besättnng på s/y Skrubb, Ylva Mats Olofsson. Du vll ha mddag på årsmötet måste anmäla dg tll Ylva Mats antng va e-post: eller på Mats mobl Anmälan vll de ha sast 22 mars. Kostnad mddag är 100 kronor per person. Starkare drycker köper man bar. St Reutervk Redakton: Ordf. Frode Falkhaug Thommy Bernqust. Tryck: Segerdahls. Ansvarg utgvare: Frode Falkhaug. Produkton: Thommy Bernqust Omslag: Kuttersmyck. Bld: St Jönsson.

3 4 5 Klubbkväll fredag d 24 aprl kl 18.30: VAD GÖR EN D stolta stålbåt d höga smäckra rgg Rolf Erksson (Llla bld) har svetsat hop själv syftet åstadkomma långfärdsbåt äv ska klara arktska farv. Bld:Eva Hägg 2008-års ssta seglng Nyårsafton 2008 låg tung grå över Vsby. Snö glttrande skrstall lyste sn frånvaro. För bryta dna trstess samlades sex WSS:are nere slottshamn ta årets ssta segeltur. Efter vandlng från flanerande vntergotlännngar tll påpälsade seglare vaggade fram lkt uppsvällda Mchelngubbar, mönstrade v på Rolf Erkssons 40 fotare. Vnd låg på sydväst blåste dyster ton 10 sekund. M, det låga vståndet gjorde v parkerades dyn redan några från bryggan m på något vs lyckades Rolf få oss loss styra ut mot hamnnloppet rebell på fr fot. V se kryssfock tog ett rev stor tuffade ut kall rykande. Det blev några slag söderut mot Frdhemsvk. När v lutade mest blev tog Bgt det gerösa ntatvet bjuda på glögg. Det blev ett par sktga muggar per man halvlter båt på skarndäck. Kylan kröp långsamt n gom lager efter lager av kläder efter någon tmme kändes det ganska bra länsa hem g. Väl töjda vd kaj Vsby blev det kaffe lussebullar Rolf Evas kajuta sket av deras trearmade kandelaberstake. V var sprängde gränserna nyårsafton 2008 var Kjell Ove Larsson, Bgt Eva Hägg, Rolf Erksson, Eva Valtnsson samt undertecknad. Frode Falkhaug MARIN- ARKEOLOG? Dna kväll marnarkeolog Göran Ankarllja berätta om de marnarkeologska undersöknngar runt Gotland han är nvolverad. Ett av projekt är lämnngar av d Dansk- Lybska flottan v seglar över under våra kappseglngar. Är vädret bra tänder v grllarna. Bar öpp vanlgt! KEELHOG W S S THE K L U B B S T U G A

4 6 2 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap Gotland. Klubbmästare blev St Reutervk besättnng Björn Andersson, Stefan Hellström, Vktor Reutervk Bosse Nlsson Rval 22 Cecav. Klubb gomde äv tretton styck torsdagsseglngar, sponsrad av Wsby mal, av vlka tre fck räknas bort. Vnnare av Wsby mal cup blev Andreas Grönavll besättnng Tommy dvntern har övergått vårvnter. Båtskjulet börjar värmas upp av sol det Andersson, Rasmus Grönvall, Spgge Zbgnew Jakubowsk Express om båt vaknar ur lång vntersömn. Funderngarna på d kommande Explorer. mars seglngar allt oftare det väldgt nsprerande botakappseglngarna 2009 börjar Wsby mal cup d 7 maj SKANSKA Wsby nsera d egna bokhyllans nautska avdelnng. Där har jag bok efter över cup d 23 maj. tjugo års fltg användnng börjar bl lte nött hörn. D heter Ocean passages for the world är tecknng över ratonella fartygsrutter både segel- fartyg. Ordand har ordet M Sopsorterng En utmanng sann mljöanda lgger fram oss är ta hand om sköta d sopsorterngstaton sätta upp. årstdsvndar m detta håller ok bygger på etthamnkontoret stablt klmat tänker utsägbara Detpå bra få ordnng soporna hamn. D ständgt contanern där ändras rask takt. Allt oftast hör man seglareöverfulla berätta om årstdsvndar skumma sopor blandas tll ra gftet är ng hållbar lösnng. Sopstaton uteblr eller oväder upp sg outsägbart. Tllhör jag av de ssta seg bl det ngå städrutnerna klubbhuset se tll larelåst fåttkodlås uppleva påltlg passadvnd? ordnng dna anläggnng. Vnd är grats. Vnd är r. När v väl är ute seglar är v nog tämlg klwss styrelse matsmarta. M väger v n allt runtomkrng resor tll från båt, semester- B Albn Express fyller 30 år resor flygplan tll fjärran länder, får nog äv v seglare nse v står n samma utmanng ändra vår lvsstl andra grupper samhället lanserades Albn Express. Ing båt under 1980-talet såldes så många exemplar på så kort td tll så många olka typer av seglare. En av klarngarna är crusngbåt ukt av vårvarm båtbåttyp skjuletuppfyller får mg varerande längta tllönskemål, mars seglngar. ellerkvaltén kappseglngsbåt. seglng är faktskt upplevels. Flyt på kappseglngsbanan eller d där Albn Express slörbog samlar fortfarande ettdanmark av de största fält typskölbåtar fantastska på väg tll går göra små resurser. Sverge. Källa: Kanske framtd lgger det kla. Åke Nlsson, från Västervk, berättade Båtlv segelsemestrarna på 50-talet började han frun lastade cyklarna mat, kläder ungar sedan trampa väg sex klo ned tll båt. De stuvade Då n v detsamma fjol mar kryssade söderut på Mysng svag vnd mötte segelbåt d llla skärgårdskryssar. Fyllde v dunkv surradespåtll crka no. kunde nte ut se någon rorsman. överasknngar. de skulle mast underdäck, Vgav sg väg skärgård fullvavbedömde löft köratd n oss jag skruvas vrålade full hals. Dvar passerade crka kan aldrg tllbaka det nte bättre r,0,5 m det bakom skadar oss ntejust jäma ett manshuvud upp.v Enärstund sare nträffar motsvarande stuaton. D frågastack oss vart på väg. hög fart Närbetydlgt skepparn ser oss än så de väjer hon crka Åkes seglngar på 50 taletmot var oss. säkert sexgare semestrar därfem v tar eoss vardag kollson tagt oss mttdatorer sdan kryddar antaglg oss. Närkrånglande man har form av mobler sänkt reparera så låg fart går det nte väja båtar 7-8 knop värmare ver. då man utsätter de ska väja lgt gällande regler. Varnng, varnng! StFalkhaug Reutervk Frode L Varnng segelbåtar 37 Watsk 2star 2009 Baltc Sedan ett antal år tllbaka har det funnts kappseglng segelbåtar två personer besättnng. D hette då Östersjömaran arrangerades efter dé från tdnng Seglng. D gck stora drag ut på deltagarna anmälde sg väg utan känna tll bansträcknng seglades non-stopp. Efter td mnskade antalet deltagare var man började fundera på varant lknande d redan fnns på andra håll. Båttllbehörsetaget Watsk ställde upp sponsor. Som arrangör Dags årsmöte evemanget utsågs Oxelösunds segelsällskap, OXSS. De tog sn tur kontakt oss klubbstugan. WSS samt Borgholms båtklubb arrangera allt runt delmål/uppehåll. I fjol fck Tommy Resultatet blev v WSS gomde målgång, tdtagnng, mottagnng hamn Andersson samt tdrapporterng start tllsammans Bo Gustavsson gästhamn d prestgefylda ställde upppokal utan kostnad deltagarna. 20-talet WSS:are hjälpte tll de olka upp By West gfterna lemmarna gjorde mycket god nsats. stt ubåtsuppdrag. Ett Överlämnare problem påv ändå lyckades lösa var båtarna kom mycket samlat mot mål utfrån havet vlket gjorde td mycket knapp ta segelnummer notera årsmötet var Tommy Lundberg rätt td. Det var 73 båtar anmälda varav 68 anlände tll vårat mål. In 2009 har v nu utprset året lovat ta emot hela 125 båtar vlket kräva ännu fler sträckt hals lemmar nnan. deltar. En postv sak detta arrangemang är WSS gångs skull Vem får det år? äv gör lt vnst. St Reutervk Bld: Eva Hägg. Inbjudan tll årsmöte 2009 Välkomm tll årsmötet. Lördag d 28 mars klockan WSS klubbstuga. Forumet där ng fråga är stor eller lt. Här har alla chans ta upp nya déer eller komma konstruktv krtk. Motoner tll årsmötet (skrftlga) ska vara styrels tll handa sast d 12 mars. Efter möteshandlngarna blr det dryck tärng arrangeras av festkommttén, besättnng på s/y Skrubb, Ylva Mats Olofsson. Du vll ha mddag på årsmötet måste anmäla dg tll Ylva Mats antng va e-post: eller på Mats mobl Anmälan vll de ha sast 22 mars. Kostnad mddag är 100 kronor per person. Starkare drycker köper man bar. St Reutervk Redakton: Ordf. Frode Falkhaug Thommy Bernqust. Tryck: Segerdahls. Ansvarg utgvare: Frode Falkhaug. Produkton: 21Thommy Bernqust. Omslag: Kuttersmyck. Bld: St Jönsson.

5 B-post Förngsbrev Sedan 1883 Seglarläger ungdomar 2009 Bld:Eva Hägg Kan du grunderna seglng? Kan du smma 200 vll lära dg mer om kappseglng? Då kan v erbjuda dg ett unkt läger Burgsvk d sta helg på marlovet. Tllsammans andra sjövlda ungdomar handledare från Wsby Segelsällskap du lära dg praktskt sjömanskap, kappseglngstaktk, kappseglngsregler grundläggande navgaton. Seglng sker två stadga m snabbseglande Zambabåtar Gom ytterlgare sponsrng från Gotlands seglarbund kan v år sänka prset, år är kronor nklusve mat campngavgft. Max, tolv platser mnst sex deltagare. Anmälan görs tll Wsby Segelsällskap på telefon: Ssta anmälnngsdag: 25 maj. Kontaktpersoner: Frode Falkhaug: , Per Erk Ekström: Arrangör: Gotlands Seglarbund.

Slagsidan 3-2010 SM-GULD I A22. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Thommy Bernquist

Slagsidan 3-2010 SM-GULD I A22. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Thommy Bernquist 3 - Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 5 SM-GULD I A22 Bild: Thommy Bernquist 26 Båtupptagning Båtupptagning sker lördagen den nionde oktober. Samling i klubbhuset Slottshamnen klockan 07:00

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet

Upprop! Öns egen bank. Kan Du tänka Dig kvarnen utan vingar? Ordföranden har ordet. Årbladet 2014 2014. Årbladet 1 Ordförand har ordet Upprop! När jag skrver detta är det mdvntermörker över Sverge. Regnet pskar mot rutan så som det har gjort nästan varje dag de saste veckorna. M vad gör det när man kan tänka tllbaka

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Slag idan 1-2012. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 7. Bild: Eva Hägg

Slag idan 1-2012. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 7. Bild: Eva Hägg s Slag idan 1-2012 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 7 62 73 Fartygsbefälskurs Ordförand har ordet Intresserad av att ta fartygsbefäls behörighetsbevis klass åtta innan mar? Om Återig vi kan

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Slag idan 2-2011. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 6. Bild: Thommy Bernquist

Slag idan 2-2011. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 6. Bild: Thommy Bernquist s Slag idan 2-2011 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 6 Bild: Thommy Bernquist 26 Båtupptagning H Ro Båtupptagning sker lördagen den 8 oktober, samt lördagen den 15 oktober. Samling i klubbhuset

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön

www.mrcap.com hallå ASKIM Full fart i spåret Ekologiska snacks Ta bilen till snön! Eleonors väg till Vasaloppet - direkt från Sisjön hallå ASKIM BILLDAL HOVÅS www.mrcap.com Hulda Mellgrs ata 9 SSjön 031-771 25 01 www.mrcap.com www.mrcap.com NUMMER 1 2012 DITT LOKALA LIVSSTILSMAASIN Full fart sret Eleonors väg Vasaloppet Ekologska snacks

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014

Information från Medborgarkontoret Sommaren 2014 Genarp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Informaton från Medborgarkontoret Sommaren 2014 En skön SOMMAR önskas alla! Medborgarkontoret Öppettder för Genarp Medborgarkontoret Genarp Måndag... kl 13-18 Tsdag... kl

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer