Slagsidan Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Eva Hägg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slagsidan 2-2010. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Eva Hägg"

Transkript

1 Medlemstdnng för Wsby Segelsällskap Årgång 5 Bld: Eva Hägg

2 26 Välbesökt årsmöte Årsmötet hölls lördagen den 20 mars 2010 WSS klubbstuga. Ordföranden Frode Falkenhaug hälsade alla välkomna förklarade mötet för öppnat. Ordföranden har or Mats Olofsson föredrog verksamhetsberättelsen vlken bfogas protokollet. redogjorde för resultat balansräknng. Revsonsberättelsen lästes upp revsorerna föreslog att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrhet för 2009, årsmötet ar n läst Around Capevlket Horn också av Jack London?bföll. Sedan följde enstyrelsen. av Sällskapets styrelsens för en Egentlgen är val bara av mångaval böcker där författare använder båtenordförande en metafor för td av ett år. av Frodesocala Falkenhaug. jorden v männskors ekonomska relatoner varandra. Jack var socalst Valgrep av tre styrelseledamöter försn ensamtds td av två år. varje cs att avslöja ekonomska maktelt. Men boken har också en annan sda. beskrver ngående nyval lagarbete uppstår besättnngen Wberg. här nklude avhan Per-Erk Ekström samt av Stefan Wramner Carna ras också befälen. När södra allaår.jävlar slter hårt pressade Val av två revsorer för enoceanens td av ett av rggen MkaelpåNordn Bengtfartyget Hägg. uppskattar märssegelgastarna av skrker hes all världens Val av revsorssuppleant för en td aven ettstyrman år. ClaessgNlsson. svordomar. Festkommtté, den avgående festkommttén från s/y Skrubben föreslog Stefan Wramner Inför havet är v alla jämlka. På en båt är lagarbete en förutsättnng, så är också ett segel famlj, vlka tacksamt antog uppdraget. sällskap. Sedan några år baka har v fått en mycket tydlg verksamhet där olka arbetsgrupkappseglngsnämnd (samt av Andreas Grönwall, Sten per tar tag de frågor berören osssammankallande) alla seglare båtägare. Reutervk, Stg Jönsson, Stefan Wramner Eva Hägg Eva sammankallande. Val synngsmän mastboden för en td avettnya år.förmågor. fteravårsmötet har vssa för ansvarsuppgfter axlats av Kjell Jonsson Nordbeck ansvarg Anders sammankallande. Jag vll rkta ett stort tack UnoAnders von Corsvant vart för kontakterna Hamnkontoret Gästhamnen. nu(en sammankallande)valdes stt engagemang Rolf Erxon Corswant, Anders Tll valberednng för enhan td lämnar av ett år Uno von Nordbäck. Reutervk har efter några fantastska ZbgnewSten Jakubowsk Thommy Bernqust.år kassör, där sammans H E revsorn Mcke Nordn förnyade betalnngs redovsnngssystemet, lämnar alla pärmar vår nyarubrken; kassör Stefan Wramner. Jag vet att de hamnar fanns trygga händer. nder Anmälda ärenden motoner bara en moton, hade Vår kära redaktör, Thommy Bernqust, avgck ur styrelsen vd årsmötet. Han fortsätter dock lagts fram av styrelsen angående rösträtt för famljelemmar. förut att ge ut. Han förtjänar ett stort tack från oss alla. Motonen lämnats n av Frode Falkenhaug för stor röstats Kjell Jonsson tog på sg ansvaret drvande varvsgruppen flera år majortet sedan. Under denna genom höstmötet 2009,förlästes på nytt uppsjösättnng styrelsen delade därefter att den td har vd utvecklat rutnerna upptagnng målet att få bort jäkt fortfarande bakom skulle stress. Det härstod arbetet är mermotonen omfattande än föreslog många avatt ossden förstår. Intestyrkas. undra på attmedlemmarna utsågs påårets mötet röstade full majortet förnordén antagas. Detta WSSare. Nudärefter har lämnat Anders på skulle årets sjösättnng vsade att denna förnämlga grupp arbetar vdare genom samma frska anda. Sjösättnngen WSS anordnar förde nu röstats enlghet sällskapets stadgar att ärstadgarna tänkt därför en vårfrsk gemenskapen lagarbetet både gör hela bllgare ska aktvtet ändras där enlghet motonens lydelse. rolgare, än att ordna allt prvat. Den nya Famljeavgften bestämdes 450 kronor årsavgften ska vara oförändrad Varvsgruppen för lägger ned ett ggantskt arbete men förutsättnngen är att alla hjälper bemödar sg att se var behövs en nsats. Av någon anlednng fann jag varvsgruppen tämfrode Falkenhaug tackade för förnyat förtroende sällskapets ordförande avslulgen ensam på slutet. Vem vll verka varvsgruppen om fortsätter så? U tade därefter årsmötet prsutdelnng bjöd bords. N u kommer maren, då deandersson. vackra vsorna sjungs vår knoppade längtan ska slå ut Bye West för grundstötnng Vallevken. full blom. Kanske är Andersson nte märkvärdgare än att försökaläsa de där böckerna man nte hunårets WSS:are Kjell Jonsson. nt under vntern. Saknar du lästps kan jag rekommendera Around Cape Horn av Jack London. Avgående styrelseledamöterna Uno von Corswant Thommy Bernqust avtackades. Med hopp om förlga vndar Frode Falkenhaug WSS styrelse 73 Watsk 2star race Baltc Tommy Andersson besättnng. WSS deltar även år arrangör Watsk 2star kappseglng har Oxelösunds Bld: segelsällskap huvudarrangör. Eva För oss WSS gäller torsdagen den 27 maj. Då kommer crka 120 båtar två Hägg mans besättnng oavsett storlek att anlöpa Vsby hamn. Den snabbaste båten är en trmaran har ett SRS-tal är crka tre gånger högre än exmpel Expressernas. Detta nnebär att den går crka tre gånger så fort en sådan. I övrgt deltar många Maj olka båtmodeller från Ballad uppåt. Efterläns fem sex tmmars vla ska de segla Lör. 22 Bengt Juhlns mnne Kryss WSS KM vdare mot Oskarshamn. Sön. 23 WSS seglng Modferad trangel WSS KM Efter v vll vdmakt hålla vårat fna rykte arrangör önskar v fler deltagande August funktonärer. N kan anmälakappseglng. er tel , eller på Lör. 21 Jula Hultgrens Dstansseglng WSS KM Tll Lckershamn. mal I dag är v crka stycken. Sön. 22 Bokas kappseglng. Dstansseglng WSS KM Tll Vsby. Lör. 28 Rabbsjakten. Specal WSS KM WSS seglngssäsong 2010 September Lör. 11 Dest. Gotland Prcken Dstansseglng WSS KM Sön.12 Reservdag För WSS klubbmästerskap gäller Destnaton Gotland Prcken race räknas dubbelt. Två seglngar får räknas bort KM. Wsby Mal Cup 2010 (torsdagsseglngarna) Vårseglngarna maj 6, 13, 20, jun 3, 10, 17. Sommar uppehåll från 17 jun 12 august Höstseglngarna august 12, 19, 26, september 2, 9, 16, 23. Tre seglngar får räknas bort. Gotlands seglarförbunds övrga sanktonerade kölbåtsseglngar. Sön. 13 jun Bungeör Race Sön. 20 jun Cementa Race SBK Sön. 4 jul Fjaugen Race RBK Lör. & Sön jul Järn matchen/matchrace 606 RBK Lör. 7 august Fårö runt WSS kappseglngsnämnd Redakton: Ordf. Frode Falkenhaug Thommy Bernqust. Tryck: Segerdahls. Ansvarg utgvare: Frode Falkenhaug. Produkton: Bernqust Thommy 75 Omslag: Nu kommer maren avkopplande seglngar. Bld: Eva Hägg.

3 4 Gotländska naturhamnar 5 Klubbstugan Fasaden ska målas om ta behövs lemmarnas hjälp. Även år kommer en städlsta att sättas upp så att alla har csen att frvllgt teckna sg för en städvecka eller två. I städveckan ngår också att länsa följebåten om den lgger sjön. V har förhoppnngar om att kunna hyra ut klubbstugan under hela Alalsveckan. Slottshamnen V har träffat hamnen nu har dom fått pengar för nvesterng av y-bommar vår Östergarnsholm hamnen Herrvk förgrunden. En fredagkväll mtten av aprl samlades v, ett 20-tal WSS-lemmar, klubbhuset. Vårt gemensamma ntresse för kvällen gällde de gotländska naturhamnarna. Specellt nbjuden var Bertl Gottfrdsson, har många års erfarenhet av seglatser runt vår gotländska kust öns naturhamnar. Det var flera klubben kunde dela sg av sna seglatser från de senaste åren. Hamnarna förändras väder vnd men tyvärr också på grund av förfall. Vardagsskötseln uteblr när fsket avtar. V kan glädja oss åt att kommunen nu har tagt beslut om att renovera Herrvks hamn. Under kvällen fck v en bra uppdaterng av dagens möjlgheter när gäller att ankra eller förtöja vd smultronställen längs den gotländska kusten. Kända hamnar, Själsö, Lckershamn, Bläse Lauters är självklarheter men vad sägs exempel om att ankra nnanför holmen vd Ar eller vd Ekevken på Fårö. Stenbrotten vd Bungenäs, St Olofsholm Smöjen på östra Gotland kan vara både fula vackra samt fascnerande. Utanför Vallevken fnns den vackra ön Fjaugen söder om Ronehamn kan, den vågar, smyga n en farled skyddat vatten. Detta var ett axplock ur kvällens trevlga samtal. Specellt tack Bertl Gottfrdsson tog oss på en tur runt hela den gotländska kusten hjälp av sjökortet. Mara Evensen hamn. Arbetena påbörjas flytbryggorna efter maren fasta bryggorna Förslaget är att blr y-bommar längderna sex, åtta to meter. WSS har tagt på sg att hjälpa hamnen plan för fördelnng av båtarna. Det är vktgt att blr ordentlgt dmensonerade bommar att flytbryggorna blr ordentlgt förankrade. Anders Nordbäck redogjorde ngående för alla teknkalteter runt bommarna så årsmötesdeltagarna blev rktgt väl nformerade. Eventuell kostnadsöknng på hyran av platserna har nte vart uppe tals men redan nu har en längdfaktor nförts utgångspunkten har därefter hela tden vart att kostnaden ska rymmas nom hamnens underhållsplan. Trolgen blr muddrng av hamnen samband arbetena. Jublar En nylgen jublerat är Eva Hägg WSS seglngsnämnd. Tösen har nått så kallad mogen ålder. Hur mycket förbjuder kutymen mg att säga, men sextanten kanske kan ge en fngervsnng. V från WSS gratulerar stämmer upp fyrfaldgt hurra!

4 6 2 Watsk 2star race Baltc 2010 Välbesökt årsmöte Årsmötet hölls lördagen den 20 mars 2010 WSS klubbstuga. Ordföranden Frode Falkenhaug hälsade alla välkomna förklarade mötet för öppnat. Ordföranden har or Mats Olofsson föredrog verksamhetsberättelsen vlken bfogas protokollet. redogjorde för resultat balansräknng. Revsonsberättelsen lästes upp revsorerna föreslog att mötet skulle ge styrelsen ansvarsfrhet 2009, Cape vlkethorn ocksåavårsmötet bföll. ar n lästför Around Jack London? Sedan följde val bara styrelsen. Val av Sällskapets styrelsens ordförande en td Egentlgen är en av många böcker där författare använder båten en för metafor förav v socala ekonomska relatoner varandra. Jack var socalst ett jorden år. avmännskors Frode Falkenhaug. varje cs att avslöja ekonomska maktelt. Men boken har också en Val av grep tre styrelseledamöter för en sn td samtds av två år. annan sda. Han beskrver ngående lagarbete uppstår besättnngen här nklude av Per-Erk Ekström samt nyval av Stefan Wramner Carna Wberg. ras också befälen. När södra oceanens alla jävlar slter rggen på hårt pressade fartyget Val av två revsorer för en td av ett år. av Mkael Nordn Bengt Hägg. uppskattar märssegelgastarna en styrman skrker sg hes all världens Val av revsorssuppleant för en td av ett år. av Claes Nlsson. svordomar. Festkommtté, avgående från s/y Skrubben föreslog Inför havet ärden v alla jämlka. festkommttén På en båt är lagarbete en förutsättnng, så är Stefan också Wramner ett segel famlj,sedan vlka några tacksamt antoghar uppdraget. sällskap. år baka v fått en mycket tydlg verksamhet där olka arbetsgrupkappseglngsnämnd en sammankallande) av Andreas Grönwall, Sten per tar tag de frågor(samt berör oss alla seglare båtägare. Reutervk, Stg Jönsson, Stefan Wramner Eva Hägg Eva sammankallande. årsmötet har vssa ansvarsuppgfter Val avfter synngsmän för mastboden för enaxlats td av ett år.nya förmågor. Jag vll rkta ett stort tack Uno von Corsvant vart ansvarg kontakterna Hamn av Kjell Jonsson Anders Nordbeck Anders för sammankallande. kontoret Gästhamnen. Han lämnar nu stt engagemang Rolf Anders Tll valberednng för en td av ett år (en sammankallande)valdes UnoErxon von Corswant, Nordbäck. Sten Reutervk har efter några fantastska år kassör, där sammans Zbgnew Jakubowsk Thommy Bernqust. H E revsorn Mcke Nordn förnyade betalnngs redovsnngssystemet, lämnar alla pärmar vår nya kassör Stefan Wramner. Jag vet att de hamnar trygga händer. nderkära rubrken; Anmälda motoner fannsvd årsmötet. bara en Han moton, dock hade Vår redaktör, Thommyärenden Bernqust, avgck ur styrelsen fortsätter lagts fram angående förutavattstyrelsen ge ut. Hanrösträtt förtjänarför ettfamljelemmar. stort tack från oss alla. Motonen lämnats av Frode Falkenhaug förstor majortet Kjell Jonsson tog på sgn ansvaret drvande varvsgruppen flera år sedan.röstats Under denna genom vd höstmötet lästes på nytt upp styrelsen delade att den td har utvecklat 2009, rutnerna för upptagnng sjösättnng målet att därefter få bort jäkt stress. Detstod här arbetet mer omfattande än många ossskulle förstår.styrkas. Inte undra på att utsågs fortfarande bakomärmotonen föreslog attav den Medlemmarna årets WSSare. Nu har lämnat Anders Nordén på årets sjösättnng på mötet röstade därefter full majortet för skulle antagas. Dettavsade att denna förnämlga grupp samma frska anda.sällskapets Sjösättnngen WSS förde nuarbetar röstatsvdare genom enlghet stadgar anordnar att är tänkt en vårfrsk aktvtet där gemenskapen lagarbetet både gör hela bllgare stadgarna därför ska ändras enlghet motonens lydelse. rolgare, än att ordna allt prvat. Den nya Famljeavgften bestämdes 450 kronor årsavgften ska vara oförändrad Varvsgruppen lägger ned ett ggantskt arbete men förutsättnngen är att alla hjälper förbemödar sg att se var behövs en nsats. Av någon anlednng fann jag varvsgruppen tämfrode tackade förtroende sällskapets ordförande avslulgenfalkenhaug ensam på slutet. Vemför vllförnyat verka varvsgruppen om fortsätter så? U tade därefter årsmötet prsutdelnng bjöd bords. Andersson. u kommer maren, då de vackra vsorna sjungs vår knoppade längtan ska slå ut blom. Kanske ärandersson nte märkvärdgare än att försöka läsa de där böckerna man nte hunbyefull West för grundstötnng Vallevken. nt under vntern. Saknar du lästps kan jag rekommendera Around Cape Horn av Jack Årets WSS:are Kjell Jonsson. London. Avgående styrelseledamöterna Uno von Corswant Thommy Bernqust avtackades. N Med hopp om förlga vndar Frode Falkenhaug WSS styrelse Tommy Andersson besättnng. WSS deltar även år arrangör Watsk 2star kappseglng har Oxelösunds Bld: segelsällskap huvudarrangör. Eva För oss WSS gäller torsdagen den 27 maj. Då kommer crka 120 båtar två Hägg mans besättnng oavsett storlek att anlöpa Vsby hamn. Den snabbaste båten är en trmaran har ett SRS-tal är crka tre gånger högre än exmpel Expressernas. Detta nnebär att den går crka tre gånger så fort en sådan. I övrgt deltar många Maj olka båtmodeller från Ballad uppåt. Efter fem sex tmmars vla ska de segla Lör. 22 Bengt Juhlns mnne Kryss läns WSS KM vdare mot Oskarshamn. Sön. 23 WSS seglng Modferad trangel WSS KM Efter v vll vdmakt hålla vårat fna rykte arrangör önskar v fler deltagande August funktonärer. N kan anmäla er tel , eller på Lör. 21 Jula Hultgrens kappseglng. Dstansseglng WSS KM Tll Lckershamn. mal I dag är v crka stycken. Sön. 22 Bokas kappseglng. Dstansseglng WSS KM Tll Vsby. Lör. 28 Rabbsjakten. Specal WSS KM September Lör. 11 Dest. Gotland Prcken Dstansseglng WSS KM Sön.12 Reservdag För WSS klubbmästerskap gäller Destnaton Gotland Prcken race räknas dubbelt. Två seglngar får räknas bort KM. Wsby Mal Cup 2010 (torsdagsseglngarna) Vårseglngarna maj 6, 13, 20, jun 3, 10, 17. Sommar uppehåll från 17 jun 12 august Höstseglngarna august 12, 19, 26, september 2, 9, 16, 23. Tre seglngar får räknas bort. Gotlands seglarförbunds övrga sanktonerade kölbåtsseglngar. Sön. 13 jun Bungeör Race Sön. 20 jun Cementa Race SBK Sön. 4 jul Fjaugen Race RBK Lör. & Sön jul Järn matchen/matchrace 606 RBK Lör. 7 august Fårö runt WSS kappseglngsnämnd WSS seglngssäsong 2010 Redakton: Ordf. Frode Falkenhaug Thommy Bernqust. Tryck: Segerdahls. Ansvarg utgvare: Frode Falkenhaug. Produkton: 21Thommy Bernqust. Omslag: Nu kommer maren avkopplande seglngar. Bld: Eva Hägg.

5 B-post Förenngsbrev Sedan fler sjötermer I förra numret av tog v upp ord kölsvn, kuttersmycke mera. Sjötermer båtfolk använder. Men varfrån kommer ord exmpel hängmatta? Det är lätt att tro att or är en sammanslagnng av orden hängande matta, men or är en försvensknng av holländskans gmat, sn tur kommer från de hatska ndanernas hamaca. Or hammock har samma ursprung. Jungman. Kommer från lågtyskans jungmann alltså betyder ung man. Karantän. När dgerdöden härjade förbjöd myndgheterna Venedg år 1347 fartyg att lägga för att hndra pesten från att sprdas. Däremot fck fartygen lägga ute på redden. Efter 40 dagar ansågs faran vara lasten kunde föras land. Italenskans Quaranta gorn betyder just 40 dagar. Katamaran. Or lånades från engelskans catamaran på 1960-talet. Från början kommer från tamlska or kattumaram. Det är en sammanslagnng av kattu, att knyta samman, maram, betyder trädstam. Sren. De ursprunglga srenerna httar v den grekska mytologn. Srenerna var falska, kvnnlga varelser sn sång lockade sjömän att hoppa havet efter dem. Dagens betydelse fck sren på 1800-talet när, efter fransk förebld, började användas sgnalhorn sjöss. Bunker. Or lånades n från engelskan på 1800-talet betydelsen kolrum på fartyg. Under första världskrget började or användas om skyddsrum eller befästnngsanläggnng. Av bunker bldades or bunkra betyder fylla på bränsle på fartyg. Bunker är från början ett skotskt ord betyder ksta. Källa: tdnngen Sjöbefäl

Slag sidan 2-2012. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Thommy Bernquist

Slag sidan 2-2012. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Thommy Bernquist Slag sdan 2-2012 Medlemstdnng för Wsby Segelsällskap Årgång 7 Bld: Thommy Bernqust 62 WSS styrelse 2012 Ordförande: Ola Dahlberg 0709-96 52 300 Watskårsmöte 2star 2012 WSS:s ola.dahlberg@jaodu.se Ordförand

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Slagsidan 1-2010. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 5. Bild: Thommy Bernquist

Slagsidan 1-2010. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 5. Bild: Thommy Bernquist 1-2010 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 5 Thommy Bernquist 26 Möte tjejgänget För försöka få fler kvinnor känna sig mer välkommna aktiva inom WSS, träffades ett gäng tjejer i klubbstugan i

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved.

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved. Sda 1 av 12 Protokoll fört vd Hyresgästförenngen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 Folkets Hus Rågsved. Från klockan 9.00 skedde avprcknng och det bjöds på kaffe/te samt bulle. 1. Mötets

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 Runstenstur Vänge V Vänge Runstenstur Vänge Carn Ax Vd Åltomtabro Från järnvägsvadukten vd Åltomtabro ser man ut över de stora gärdena. Det blänker ett ltet

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Slag idan Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 9. Bild: Thommy Bernquist

Slag idan Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 9. Bild: Thommy Bernquist s Slag idan 2-2014 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 9 Bild: Thommy Bernquist 2 Slagsidan Ordföranden har ordet Nu är torsdagsseglingarna igång och det är aktivitet på bryggorna. Det gör mig

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. Foto: Stefan Green - 1 - Ordföranden har ordet Tiden rullar på och om några veckor är det dags för gemensam sjösättning.

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Slag sidan 1-2011. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Karin Persson

Slag sidan 1-2011. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild: Karin Persson Slag sidan 1-2011 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 6 Bild: Karin Persson 62 Slagsidan Slagsidan 73 Watski 2star race 2011 Sedan 2008 har WSS varit med och arrangerat Watski 2star race. En

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/6 Plats: Holmsund, Ljumvikens Camping. Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 4:e augusti 2001 Tid: Kl. 19 00 Noteringar före årsmötet. Innan årsmötet tog sin början framförde Bosse till Svante Häggström

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Slagsidan 4-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 4. Bild: Thommy Bernquist

Slagsidan 4-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 4. Bild: Thommy Bernquist Slagsidan 4-2009 Medlemstidning för Wisby Segelsällskap Årgång 4 Bild: Thommy Bernquist 2 Slagsidan Ordföranden har ordet Jag har sagt det förr. Personligheterna och ambitionerna hos människor med båtar

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Date/Datum 2014-02-25 Issue/Utgåva 2

Date/Datum 2014-02-25 Issue/Utgåva 2 STD10000-4 Rutn planerade avbrott Ttle/Rubrk Rut-179-1007 Fle name/flnamn Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) QFD Dck Erksson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Familjedaghem i Kasamark- Yttersjö 5 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Familjedaghem i Kasamark- Yttersjö 5 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Famljedaghem Kasamark- Yttersjö 5 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-05 10:15: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016

Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hedeskoga förskola 30 jun 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-06-30 12:51: Gratts tll er första certferng Grön Flagg. Det har vart ett nöje att läsa

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hyddans förskola 4 jul 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hyddans förskola 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hyddans förskola 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 11:43: Vad rolgt och nsprerande det har vart att läsa er rapport. Vad bra att barnen

Läs mer