CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL c a e d b Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och den här bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven standarden EN ISO 4210:2014.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPONENTBESKRIVNING 1 Ram: a Överrör b Dagonalrör c Sadelrör d Kedjestag e Sadelstag 2 Sadel 3 Sadelstolpe 4 Sadelklämma 5 Bakbroms 6 Kassett 7 Framväxel 8 Bakväxel 9 Kedja 10 Klnga 11 Vevpart 12 Pedal INFORMATION OM HANDBOKEN FÖLJANDE SYMBOLER ÄR EXTRA VIKTIGA: Eventuella konsekvenser som beskrvs upprepas nte alltd handboken när dessa symboler förekommer texten! Denna symbol nnebär en möjlg lvsfara eller fara för dn hälsa om uppmanngarna nte följs eller försktghetsåtgärderna nte vdtas. 13 Styrstam 14 Styre 15 Bromshandtag/växelreglage 16 Styrlager 17 Frambroms 18 Gaffel 19 Gaffelände Hjul: 20 Snabbkopplng 21 Fälg 22 Eker 23 Däck 24 Nav 25 Ventl Denna symbol varnar för felaktgheter som! kan leda tll materell skada eller skador på mljön. Denna symbol nformerar om hanterngen av produkten eller om en del handboken som är extra vktg. 2 Välkommen 4 Korrekt användnng 7 Före första cykelturen 10 Före varje cykeltur 12 Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den 34 Förpacka dn Canyonlandsvägscykel 35 Snabbkopplngar och genomgående axlar 35 Säker monterng av hjul med snabbkopplngar 37 Säker monterng av hjul med genomgående axlar 38 Vad måste jag tänka på vd påbyggnad och ändrngar? 39 Informaton om kolfber 40 Informaton om kolfberhjul 41 Skötselråd 42 Informaton om trathlon-, tempo- och bancyklar 44 Efter en vurpa 46 Ramset konstrukton och teknska data 51 Anpassa en Canyon-landsvägscykel tll cyklsten 52 Ställa n rätt sadelhöjd 54 Ställa n styrhöjden 55 Aheadset -styrstammar resp. gänglöst system 57 I-lock-system 59 Sttlängd och sadelnställnng 60 Flytta sadeln framåt/bakåt och ställa n lutnngen 63 Justera styre och bromshandtag 63 Justera styrets poston genom att vrda på styret 65 Justera avståndet tll bromshandtagen 66 Pedalsystem 66 Hur fungerar de olka systemen? 68 Inställnng och underhåll 69 Bromssystem 70 Fälgbromsar för landsvägscyklar 70 Funkton och sltage 71 Kontrollera och justera bromsar på landsvägscyklar 71 Kontrollera bromssystemet 71 Höjdnställnng av belägg 72 Justera och synkronsera calperbromsar 73 Mekanska och hydraulska skvbromsar på cyclocrossar 73 Funkton och sltage 74 Ställa n avståndet mellan bromsreglage och styre 74 Kontrollera och justera mekanska skvbromsar 75 Kontrollera och justera hydraulska skvbromsar 77 Växlar 78 Funkton och användnng 80 Kontrollera och justera växlarna 80 Bakväxel 81 Ställa n ändlägen 83 Framväxel 84 Shmano D2 86 Kedjeskötsel 87 Kedjesltage 88 Justera kedjespännngen på cyklar med endast en växel (snglespeed) 89 Hjul - däck, slangar och lufttryck 92 Runda hjul och ekerspännng 93 Laga en punkterng 93 Demontera hjul 94 Demontera kanttrådsdäck och vkbara däck 95 Montera kanttrådsdäck och vkbara däck 97 Demontera tubdäck 97 Montera tubdäck 101 Montera hjul 102 Styrlager 102 Kontrollera och justera 103 Aheadset -styrlager 104 I-lock-styrlager 106 Transportera dn Canyoncykel 108 Allmän nformaton om skötsel och kontroller 108 Tvätta och sköta dn Canyoncykel 110 Förvara dn Canyoncykel 111 Underhåll och kontroller 113 Servce- och underhållsntervaller 115 Rekommenderade åtdragnngsmoment 118 Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg 119 Reklamatonsrätt 121 Garant 122 Crash replacement

3 2 VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN 3 KÄRA CANYONKUND, denna handbok har v sammanställt en mängd tps för användnngen av dn Canyoncykel och värdefull kunskap om cykelteknk, underhåll och skötsel. Läs handboken noga. Det lönar sg även om du har cyklat hela lvet och känner dg hemma på cyklar. Cykelteknken har genomgått en kraftg utvecklng de senaste åren. För att du alltd ska ha glädje av dn Canyon och för dn egen säkerhet bör du läsa hela den tryckta delen av handboken noga och följa monterngsanvsnngen kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den exakt, beakta och följa nformatonen kaptlet Före första cykelturen, läsa kaptlet Korrekt användnng för att ta reda på hur och var cykeln får användas och den maxmala totalvkten (cyklst, kläder och packnng) samt genomföra vssa funktonskontroller före varje cykeltur. I kaptlet Före varje cykeltur fnns nformaton om dessa kontroller. Cykla nte på cykeln om nte kontrollresultaten är ok tll hundra procent! På cd-skvan som är bfogad handboken fnns utförlga beskrvnngar av en rad underhålls- och reparatonsarbeten. När du utför arbetena är det vktgt att du tänker på att anvsnngarna och beskrvnngarna endast gäller för denna Canyoncykel och nte för andra cyklar. På grund av det stora antalet modeller och ändrngar kan de beskrvna arbetsmomenten vara ofullständga. Följ därför alltd anvsnngarna från komponenttllverkare som är bfogade BkeGuard. Tänk på att anvsnngarna och tpsen kan behöva förtydlgas beroende på den personlga erfarenheten och på hur skcklg personen är som utför arbetet. Dessutom kan det hända att andra (specal-)verktyg och ytterlgare åtgärder krävs. På vår hemsda fnns det dessutom en hel del servceflmer som hjälper dg vd mndre reparatons- och underhållsarbeten. För dn egen säkerhet är det vktgt att du nte överskattar dg själv. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att rnga vår hotlne ! Tänk på: Den här handboken kan nte förmedla all kunskap som en cykelmekanker har. Alla kombnatonsmöjlgheter av däck och andra komponenter skulle nte få plats även om handboken vore lka tjock som ett lexkon. Därför är den här handboken nrktad på dn nya cykel och de vanlgaste komponenterna, och presenterar den vktgaste nformatonen och varnngarna. Den är heller nte lämplg som grund för monterng av en komplett cykel utfrån ett Canyonramset! Den här handboken kan nte lära dg cykla. Därför koncentrerar sg den här handboken på dn nya cykel och den vktgaste nformatonen och de vktgaste varnngarna. Den kan dock nte lära dg cykla eller trafkreglerna. Det är vktgt att du är medveten om att cyklng kan vara farlgt och att cyklsten alltd måste ha cykeln under kontroll. Precs som andra sporter kan man skada sg när man cyklar. När du sätter dg på cykeln måste du vara medveten om detta och acceptera det. Tänk på att en cykel nte har samma säkerhetsutrustnng som en bl, som t.ex. kaross och krockkuddar. Cykla därför alltd försktgt och respektera dna medtrafkanter. Cykla aldrg när du är påverkad av medcner, droger eller alkohol eller om du är trött. Skjutsa aldrg andra personer på cykeln och håll alltd båda händerna på styret. Tll sst vll v be dg om ett par saker: Cykla alltd så att du nte utsätter dg själv eller andra för fara och respektera naturen när du cyklar skogen och på ängar. Bär alltd lämplg cykelutrustnng, åtmnstone en passande cykelhjälm, skyddsglasögon, ordentlga skor och ljusa kläder som är lämplga för cyklng. Canyon önskar dg en trevlg td med dn Canyoncykel! Handboken nnehåller ngen nformaton om hur en cykel monteras hop av ensklda komponenter eller hur en cykel repareras! Med reservaton för ändrngar av teknska detaljer jämfört med handbokens text och blder. Bruksanvsnngen uppfyller kraven standarden EN ISO 4210:2014. Den här handboken gäller under europesk lag. När cykeln levereras måste tllverkaren bfoga tllläggsanvsnngar. Ttta efter tlläggsanvsnngar även under på Internet. Text, koncept, fotograf och grafsk gestaltnng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Utgåva: Jul 2015, upplaga 6 Publcerng, koperng, översättnng och mångfaldgande, även delvs och på elektronska meder, samt annan ej ändamålsenlg användnng är förbjudet utan skrftlgt tllstånd från författaren. På vägen Alltd med hjälm och glasögon Besök oss med jämna mellanrum på vår hemsda Där httar du nyheter, nformaton och nyttga tps samt adresser tll våra försäljnngsställen. För dn egen säkerhet är det vktgt att du! nte överskattar dn förmåga vd monterngs- och nställnngsarbeten. Rng vår servcehotlne när du är osäker. E-post:

4 4 KORREKT ANVÄNDNING KORREKT ANVÄNDNING 5 KORREKT ANVÄNDNING För att defnera hur de olka cykeltyperna bör användas har v delat upp cyklarna olka kategorer. Skälet är att v redan på utvecklngsstadet arbetar utfrån olka testkrav för våra cyklar beroende på respektve kategor för att på så sätt skapa största möjlga säkerhet vd användnngen av våra cyklar. Det är därför vktgt att cyklarna nte används på annat sätt än enlgt korrekt användnng eftersom cyklarnas belastnngsgränser då kan överskrdas och ramen eller andra komponenter skadas. Det skulle kunna leda tll svåra olyckor. Högsta vkt för cyklsten nkl. packnng får nte överstga 120 kg. Denna tllåtna max. vkt kan under vssa omständgheter begränsas ytterlgare på grund av rekommendatoner från tllverkarna av delarna. Vlken kategor som dn cykel ngår, kan du ta reda på med hjälp av rammärknngen och följande symboler. Om du är osäker på vlken kategor som dn cykel ngår, får du gärna kontakta vårt servcecenter. Kategor 0 Den här kategorn används för barncyklar. Barn bör nte cykla närheten av branter, trappor eller smbassänger samt vägar med motorfordon. I allmänhet omfattar denna kategor cyklar med däckstorlekar mellan 12 och 24 tum. Kategor 2 Cyklar kategor 2 är konstruerade för cyklng på anlagda vägar där hjulen hela tden är kontakt med marken. De här cyklarna är avsedda för stadscyklng och därgenom första hand för cyklng trafken och på allmänna och godkända vägar. Kategorn omfattar stadscyklar, ctycyklar och trekkngcyklar. Högsta vkt för cyklst nkl. packnng får nte överstga 120 kg. Denna max. tllåtna vkt kan under vssa omständgheter begränsas ytterlgare på grund av rekommendatoner från tllverkarna av delarna. Kategor 3 Cyklar den här kategorn klarar kraven för cyklarna kategor 1 och 2, och är dessutom lämplga för tuff och cke-anlagda terräng. Dessa cyklar kan även användas för sporadska hopp med en max. höjd på ca 60 cm. Men även sådana hopp kan leda tll att man landar fel så att belastnngen på cykeln förhöjs och både cykel och cyklst skadas. Mountanbkes med stelt bakpart och heldämpade cyklar med kort fjädrngsväg återfnns denna kategor. Kategor 1 Cyklar den här kategorn är konstruerade för cyklng på anlagda vägar där hjulen hela tden är kontakt med marken. Kategorn omfattar normalt sett landsvägscyklar med bockstyre eller rakt styre samt trathlon- eller tempocyklar. Högsta vkt för cyklst nkl. packnng får nte överstga 120 kg. Denna max. tllåtna vkt kan under vssa omständgheter begränsas ytterlgare på grund av rekommendatoner från tllverkarna av delarna. Ett specalfall denna kategor är de särsklt markerade cyclocrosscyklar med bockstyre och Cantlever- eller skvbromsar. De här cyklarna är dessutom även lämplga för grusvägar och offroadbanor där däcken då och då nte har kontakt med marken på grund av små trappsteg eller små hnder med en höjd mellan 15 och 20 cm. Kategor 4 Denna kategor klarar kraven för cyklarna kategorerna 1-3. Dessutom lämpar de sg för en mycket tuff och svår terräng med kraftg lutnng och de högre hastgheterna som följer med detta. Regelbundna, mndre hopp med en säker cyklst utgör nget problem för dessa cyklar. Regelbunden och längre tds användnng på North Shore-banor och cykelparker rekommenderas däremot nte. Dessa cyklar ska kontrolleras efter varje cykeltur med hög belastnng. Heldämpade cyklar med medellång fjädrngsväg är typska för den här kategorn.

5 6 KORREKT ANVÄNDNING FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 7 Kategor 5 Detta användnngssätt avser mycket avancerad och svår, extremt lutande terräng där endast teknskt skcklga och mycket vältränade cyklster kan cykla. Stora hopp mycket höga hastgheter samt ntensv användnng specella cykelparker eller downhllbanor är typska för den här kategorn. Det är mycket vktgt att dessa cyklar kontrolleras noga efter varje cykeltur sådan terräng. Små skador kan leda tll att delarna kollapsar även vd lägre belastnng. Se också tll att säkerhetsrelevanta delar byts ut regelbundet. V rekommenderar att specell skyddsutrustnng används. Heldämpade cyklar med lång fjädrngsväg men även drtcyklar ngår den här kategorn. FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 1. Har du cyklat på en landsvägs-, tempo-, trathloneller bancykel någon gång? Tänk på att de är sportredskap som kräver övnng och vana. Bekanta dg med dn nya cykel på en lugn plats och ta det försktgt början. Gå en teknkkurs. Mer nformaton på 2. Vet du hur bromsarna fungerar? Vanlgtvs levereras Canyoncyklar så att du bromsar med frambromsen med vänster bromshandtag. Kontrollera att frambromsen är kopplad tll samma bromshandtag som du är van vd. Om nte, måste du träna på att använda frambromsen eftersom cykeln kan slå över om du använder frambromsen för hårt! Låt en cykelverkstad ändra bromshandtagens dragnng om nödvändgt. Tvärnt, bör nte tas efter Tänk på att bromshandtagens kopplng kan varera mellan olka länder! Kontrollera vlken broms som bromsas med vlket handtag. Om det är annorlunda än du är van vd kan du låta en fackman montera om handtagen!! Barnstolar är generellt nte tllåtna. Moderna bromsar har vssa fall en mycket kraftgare bromsverkan än äldre bromsar! Börja med att testbromsa bortom trafken! Testa den maxmala bromskraften långsamt små steg. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem.! Det är generellt nte tllåtet att dra cykelkärror. Du får nte montera en pakethållare på! cykeln. Om du vll ha med dg packnng bör du förvara den en specell cykelryggsäck. 3. Vet du hur växeltypen och växlarna fungerar? Lär dg hur växlarna fungerar på en lugn plats. Tänk på att nte växla fram och bak samtdgt och att nte trampa så häftgt på pedalerna vd växlng. Mer nformaton om växlarna fnns kaptlet Växlar. Kedjeväxlar Beakta även vår alltd aktuella hemsda Där fnns våra modeller även som blder efter användnngsområde. Läs alltd den bfogade bruksanvsnngen för Speedmax, om du har köpt en Speedmax CF SLX. Använd nte dn Canyon landsvägscykel på en traner/tränngsrulle där cykeln ska fästas på något sätt Canyon landsvägscyklar får bara användas på fra rullar (tränngsrullar utan! broms). Använd nte dn Canyon landsvägscykel på en traner/tränngsrulle där cykeln ska fästas på något sätt. Om du håller händerna på tempobågar (trathlonstyre) kan du nte nå bromshandtagen lka snabbt som när du håller händerna andra postoner. Dn bromssträcka blr längre. Kör extra förutseende och planera n den längre bromssträckan.

6 8 FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN FÖRE FÖRSTA CYKELTUREN 9 4. Passar ramhöjden och är sadel och styre korrekt nställda? Ställ dg med benen på olka sdor om cykelns överrör och kontrollera att du har mnst 2-3 fngrars luft grenen. Om du nte har det ska du ta kontakt med vår servcehotlne Om dn cykel har för stor ram kan det leda tll personskador när du måste klva av snabbt! Sadeln ska vara nställd så att hälen precs når pedalen nedersta läget. Kontrollera att du når marken med tåspetsen när du stter på sadeln. Mer om sadelns poston fnns kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten. 5. Har du redan använt klck- resp. systempedaler med tllhörande skor? Innan du cyklar väg första gången med dessa pedaler måste du lära dg hur man klckar och ur skorna när cykeln står stlla. Det gör du bäst genom att träna vd en vägg så att du nte välter. Ställ n pedalernas utlösnngskraft vd behov. Det är vktgt att du läser bruksanvsnngen som är bfogad BkeGuard. Mer nformaton om pedaler fnns kaptlet Pedalsystem. Kontroll av avståndet mellan överröret och kroppen Skor tll systempedaler 6. Tänk på att endast använda cykeln tll rätt ändamål! Landsvägs- och trathloncyklar får endast användas på gator och vägar med jämn körbana, t.ex. asfalterade eller stensatta vägar. Bancyklar är rena sportredskap och endast avsedda för användnng på velodromer. Användnng av bancyklar på allmän väg är nte tllåtet. I regel är landsvägscyklar från Canyon konstruerade för en totalvkt på 120 kg (cyklst och packnng hopräknat). För landsvägscyklar med hjul från Mavc lgger max. vkten på 100 kg. Denna gräns får aldrg överskrdas. Läs mer om korrekt användnng kaptlet Korrekt användnng. 7. Har dn cykel även delar av kolfber? Tänk på att detta materal kräver särskld omsorg och försktg användnng. Det är vktgt att du läser kaptlet Informaton om kolfber. Canyons landsvägscyklar är konstruerade för cyklng på asfalt Bancykel V-Drome Systempedal Materalet kolfber Specellt på cyklar med mycket låg ramhöjd fnns det rsk för att foten tar framhjulet. Använd därför första hand endast system- eller klckpedaler. Kontrollera dessutom att klossarna är korrekt nställda. Om du nte har övat eller om systempedalerna är för hårt nställda kan du eventuellt nte komma loss från pedalerna! Olycksrsk! Canyons landsvägs-, tempo-, trathlonoch bancyklar är exklusva sportredskap med högklassga lättvktskonstruktoner. Var professonell hanterngen av materalet. Felaktg användnng, felaktg monterng eller brstande underhåll kan göra cykeln osäker. Olycksrsk!

7 10 FÖRE VARJE CYKELTUR FÖRE VARJE CYKELTUR 11 FÖRE VARJE CYKELTUR FÖRE VARJE CYKELTUR MÅSTE FÖLJANDE PUNKTER KONTROLLERAS: 1. Är snabbkopplngarna på fram- och bakhjul, sadelstolpe och övrga komponenter korrekt stängda? Mer nformaton fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar. 2. Är däcken gott skck och är trycket tllräcklgt? Snurra på båda hjulen så ser du om de är skeva. På så sätt kan du rätt td även upptäcka sprckor på däcksdan, om axeln har gått av och trasga ekrar. Mer nformaton kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck. 4. Om du vll cykla på allmän väg eller när det är mörkt ska ljuset kontrolleras, se kaptlet Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg. 5. Släpp ner dn Canyon tll marken från låg höjd. Kontrollera var klapprande ljud kommer från. Kontrollera lager och skruvförband vd behov. 6. Det vktgaste tllbehöret för en lyckad cykeltur är den llla verktygsväskan som stter under sadeln. Packa den med två däckjärn, de vanlgaste nsexnycklarna, reservslang, lagnngssats, mobltelefon och lte pengar. Ta även med en pump och fäst den på ramen. 7. Ta med ett stablt lås om du vll lämna dn Canyon ute. Du kan endast skydda dn Canyon mot stöld om du kedjar fast den ett fast föremål! Cykla aldrg utan belysnng mörker 3. Provbromsa när cykeln står stlla genom att trycka n bromshandtaget med kraft mot styret. Det måste byggas upp en tryckpunkt efter en kort reglageväg, men det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret! Fälgbromsarnas bromsbelägg måste lgga an helt mot fälgkanten. De får nte beröra däcken. Mer nformaton om bromsar fnns kaptlet Bromssystem. Kontrollera däcktrycket Nödfallssats Det ska nte gå att trycka n handtaget helt mot styret Om snabbkopplngarna nte är korrekt åtdragna fnns en rsk att cykeldelar lossnar. Olycksrsk! Använd nte dn Canyon om det är fel på någon av de här punkterna! För att undvka skador på dn Canyon ska! den maxmala totalvkten och föreskrfterna om transport av packnng och barn beaktas kaptlet Korrekt användnng. Innan du transporterar dn cykel med bl eller flyg ska du dessutom läsa kaptlet Transportera dn Canyoncykel. Dn Canyon utsätts för kraftga påfrestnngar från körbanan och av de krafter som du överför tll cykeln. På grund av de här dynamska belastnngarna utsätts de olka komponenterna för sltage och utmattnng. Kontrollera regelbundet om dn Canyon uppvsar tecken på sltage, eller har repor, skeva delar, mssfärgnngar eller småsprckor. Komponenter vars lvslängd är överskrden kan gå sönder utan förvarnng. Lämna regelbundet n dn Canyon på nspekton så att de delar som är sltna kan bytas ut. Mer nformaton om underhåll och drftsäkerhet fnns kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller.

8 12 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 13 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN Monterngen från BkeGuard är enkel, men du måste vara noga och göra det genomtänkt. Felaktg monterng kan leda tll att cykeln blr osäker. Först vll v presentera de olka delarna på dn Canyon. Fäll ut den främre flken på cykelhandboken Landsvägscykel. Där fnns en bld på en Canyon landsvägscykel med alla vktga delar. Låt sdan vara framme när du läser. På så sätt httar du snabbt delarna som nämns texten. Blden vsar endast ett exempel på en landsvägscykel från Canyon alla ser nte ut så. KONTROLLERA INNEHÅLLET I BIKEGUARD I BkeGuard httar du den monterade ramen med monterat bakhjul och alla monterngsdelar, framhjulet, separat förpackat och eventuellt en hjulväska, sadeln med sadelstolpe, en kartong med smådelar (t.ex. snabbkopplngar, reflex, ev. pedaler) och ett Toolcase med Canyon momentnyckel nkl. bts, Canyon monterngspasta samt cykelhandboken Landsvägscykel med bfogad cd. ALLMÄN INFORMATION OM MONTERINGEN AV LANDSVÄGSCYKELN Dn Canyoncykel har monterats komplett på fabrken och provkörts. Cykeln bör fungera korrekt efter monterngsstegen nedan utan att justerngar behöver utföras. Nedan beskrvs monterngen endast kort. Om du nte har någon utbldnng för arbetet eller saknar lknande erfarenheter bör du läsa de utförlgare kaptlen cykelhandboken Landsvägscykel. Se även anvsnngarna från komponenttllverkarna på den bfogade cd-skvan. Utför de kontrollarbeten som beskrvs kaptlet Före varje cykeltur före första cykelturen. ANVÄNDA CANYON MOMENTNYCKEL V från Canyon rekommenderar att en momentnyckel alltd används när två komponenter ska fästas varandra. Börja med att öppna dn BkeGuard. Använd endast en mattknv eller lknande knv med kort blad. Använd nte knven på cykeln. Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar komponenter eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Dela dn glädje över dn nya Canyon och be någon hjälpa dg med uppacknngen ur BkeGuard och monterngen. Monterngen blr enklare och säkrare om du har ett ställ eller en medhjälpare. Vd monterngen får dn Canyon nte fästas! ett mekställ ett ramrör eller en sadelstolpe av kolfber, utan endast en passande alumnumsadelstolpe! Bäst är att använda ett mekställ som spänner fast ramen vd tre punkter på nsdan av ramen, eller be en medhjälpare att hålla cykeln medan du monterar den. Om max. åtdragnngsmoment överskrds vd klämskruvarna (t.ex. på styrstammen, gaffelröret, styret eller sadelstolpen) blr klämkraften för hög. Detta kan leda tll att delen går sönder och rsken för olyckor ökar därmed. Dessutom omfattar nte produktgarantn detta. För löst eller för hårt åtdragna skruvar kan leda tll att delarna går sönder och därgenom orsaka en olycka. Följ alltd de föreskrvna åtdragnngsmomenten från Canyon. Använd Canyons momentnyckel som lgger dn BkeGuard vd monterngen.

9 14 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 15 ANVÄNDA CANYON MONTERINGSPASTA PACKA UPP Fäst en passande bts momentnyckeln från Canyon. För n nsexnyckeln helt skruvhuvudet. Komponenter av kolfber är extra känslga mot skador som uppstår på grund av för hög klämkraft. Canyon monterngspasta förbättrar vdhäftnngsförmågan mellan två ytor, vlket nnebär att klämkraften kan reduceras med upp tll 30 %. Och det garanterar ett maxmalt skydd mot rost, samt förhndrar rost effektvt även under våta förhållanden. Canyons monterngspasta kan användas vd alla kolfber- och alumnumförband. Den är perfekt för detta ändamål, eftersom den nte hårdnar. Ta bort den främre skyddskartongen och kartongen med smådelar. Ta ut kartongen med framhjulet som står längs sdan BkeGuard-förpacknngen. Eventuellt lgger framhjulet en hjulväska. Vrd långsamt med handtaget på momentnyckeln. När skruven är åtdragen, flyttar sg vsaren på skalan. Stoppa åtdragnngen när vsaren står på föreskrvet åtdragnngsmoment. Vd nfästnngen av sadelstolpen på Ultmate SLX får endast den bfogade, spec- fka Canyon momentnyckeln användas. Denna fungerar som den allmänna momentnyckel. Detta är särsklt praktskt vd nfästnngarna mellan styre och styrstam, gaffelrör och styrstam och mellan sadelstolpe och sadelrör tre nfästnngsområden, vlka för höga klämkrafter kan förstöra delarna, vlket sn tur kan leda tll att de nte fungerar som de ska eller tll att garantn upphör att gälla. Med Canyon monterngspasta kan man förebygga en eventuell skada på kolfbern tack vare den lägre klämkraften. Dessutom förhndras de ofta förekommande knackljuden från klämförbanden. Innan du applcerar Canyon monterngspasta ska smutspartklar och olje-/fettrester tas bort från ytan som ska behandlas. Därefter stryker du på ett tunt och jämnt lager med Canyon monterngspasta på de rena ytorna med en pensel eller sämsksknn. Montera sedan komponenterna enlgt beskrvnngen. Använd Canyon momentnyckel och överskrd aldrg föreskrvna maxmala åtdragnngsmoment. Ta bort överflödg Canyon monterngspasta och förslut förpacknngen noga. Observera att sadeln och sadelstolpen är fxerade på framhjulet och ställ kartongen försktgt åt sdan. Förvara allt förpacknngsmateral och hela BkeGuard-förpacknngen på en torr plats. Då har du allt tll hands för en eventuell transport eller resa. Hjulväskor ngår nte tll alla cyklar.

10 16 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 17 MONTERING AV STYRET ELLER EN CANYON STYRE- STYRSTAMSKOMBINATION MONTERING AV CANYON STYRE-STYRSTAMS KOMBINATION Canyon landsvägscyklar levereras med olka system. Ta ut Toolcase, cykelhandboken Landsvägscykel och verktygen ur kartongen med smådelar. Dels med den beprövade Aheadset -styrstammen och styrsystem. Håll fast styre-styrstamskombnatonen och lossa kardborrebandet upptll, som fxerar styret. Gaffeln är fxerad lagret och kan nte glda ut. Lossa skruven upptll på styrsammen och ta av den tllsammans med kåpan. Öppna ett hörn på förpacknngen med Canyon monterngspasta. Tryck ut lte Canyon monterngspasta och stryk n både styrstamshålet nvändgt och gaffelrörets fästområde tunt med monterngspastan. Lyft försktgt ut ramen med komponenter och bakhjulet ur BkeGuard-förpacknngen och ställ den åt sdan på ett säkert sätt. Eller be dn medhjälpare, om du har en, att hålla cykeln. Dels med en Canyon styre-styrstamskombnaton. Den är också lämplg att använda tllsammans med Aheadset -styrlagersystemet. Beroende på vlket system dn Canyon landsvägscykel har, har Canyon landsvägscyklar lte olka konstrukton. Därför beskrvs båda varanterna nedan. Ta bort skyddsfolen och skydden på styre-styrstamskombnatonen. Försök först att göra detta med händerna. Använd vd behov en sax och endast nödfall en mattknv om du nte lyckas. Släpp försktgt ner styre-styrstamskombnaton, så att den hänger nedåt. Sätt styre-styrstamskombnatonen på gaffelröret. Kontrollera att bowdenkablarna och lednngarna nte är vrdna eller bockade och att de har samma avstånd tll ändlägena eller bromsen. Håll fast styret när du lyfter ut ramen så! att det nte vrder sg eller tppar nedåt och skadas. Var försktg om du använder en mattknv, så att du nte skadar delar eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten!

11 18 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 19 MONTERA STYRET Alternatv 1: Fastskruvnng av Canyon Aheadset - styrstammar med frontkåpa Sätt tllbaka den borttagna kåpan och dra fast skruven med 2 Nm med Canyon momentnyckel. Placera styre-styrstamskombnatonen centralt. För blcken längs styre-styrstamskombnatonen mot framhjulet för att rkta upp styret på tvären mot det resp. styrstammen parallellt med det. Håll fast styret och lossa kardborrebandet upptll på styrstammen, som fxerar styret. Fortsätt att hålla fast styret så att det nte vrds eller ramlar ner och skadas. Lossa kardborrebandet nertll på gaffeln, som fxerar styret. Öppna ett hörn på förpacknngen med Canyon monterngspasta. Tryck ut lte monterngspasta och stryk n både styrstamskåpan nvändgt och styrstammens fästområde tunt med monterngspastan. Dra fast de båda övre skruvarna (pos. 1+2) lätt (1 Nm). Sltsen måste vara helt sluten, den främre kåpan ska lgga emot helt. För detta måste du ev. lossa lte på de två undre skruvarna (pos. 3+4) gen. Dra sedan fast de två undre skruvarna (pos. 3+4) enlgt uppgfterna på styrstammen (5 eller 8 Nm). Dra därefter fast de båda övre skruvarna (pos. 1+2) enlgt uppgfterna på styrstammen (5 eller 8 Nm). Alternatv 2: Fastskruvnng av konventonella Aheadset -styrstammar med frontkåpa. Fäst en passande bts momentnyckeln från Canyon. Börja med att dra fast styrstammens klämskruvar lätt och jämnt. Kontrollera att sltsen är lka smal hela vägen. Dra sedan åt skruvarna med åtdragnngsmomentet som anges på delen (5 Nm). Var försktg om du använder en mattknv så att du nte skadar delar eller skär dg. Skär alltd bort från dg och komponenten! Ta bort skyddsfolen och skydden på styret. Försök först att göra detta med händerna. Använd vd behov en sax och endast nödfall en mattknv om du nte lyckas. Släpp försktgt ner styret, så att det hänger nedåt. Fäst en passande bts momentnyckeln från Canyon. Skruva ur styrstamskåpans klämskruvar och ta av den. Placera styret centralt styrstamshålet med hjälp av markerngarna. Kontrollera att bowdenkablarna och lednngarna nte är vrdna eller bockade och att de har samma avstånd tll ändlägena eller bromsen. Skruva styrstamskåpans klämskruvar jämnt och korsvs tlls styret är lätt fastklämt. Kontrollera att sltsarna mellan styrstamskåpan och styrstammen är raka och lka breda upptll och nertll. Vd behov ska klämskruvarna lossas och dras fast lätt och jämnt gen.

12 20 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 21 MONTERA FRAMHJULET Kontrollera att de övre greppområdena på bromshandtag och växelreglage är vågräta. Bockstyrets nedre delar lgger då vågrätt eller pekar något nedåt. Ta ut framhjulet ur kartongen resp. ur hjulväskan. Sadeln och sadelstolpen stter fast på framhjulet med kardborreband och skyddsfole. Ta försktgt bort bandet och lägg försktgt sadeln och sadelstolpen åt sdan. Framhjul med snabbkopplng Du ska sätta en fjäder på var sda om navet. Kontrollera att den llla öppnngen på fjädern stter mot navaxeln på snabbkopplngens båda sdor. Snabbkopplngens spak monteras på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). Ta bort skyddsfolen på bromshandtaget/växelreglaget. Öppna framhjulsbromsen genom att lossa snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) eller genom att flytta på stftet bromshandtaget/växelreglaget (Campagnolo) så att spaken kan tppas lte bakåt. Dra sedan fast skruvarna jämnt och korsvs med det åtdragnngsmoment som anges på delen. Ta fram snabbkopplngen för framhjulet ur kartongen med smådelar. Skruva av låsmuttern och ta av en av fjädrarna från snabbkopplngen. Skjut n snabbkopplngen framhjulets hålga axel. Skruva nu på snabbkopplngens låsmutter endast två varv. Mer nformaton om snabbkopplngar fnns kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar dn cykelhandbok Landsvägscykel. Se även anvsnngarna från komponenttllverkaren på den bfogade cd-skvan. Montera framhjulet genom att skjuta n navaxeln med snabbkopplngen gaffeländarna. Kontrollera att framhjulets fälg och däck står mtt emellan gaffelbenen. Läs först kaptlet Snabbkopplngar och genomgående axlar cykelhandboken Landsvägscykel och på den bfogade cd-skvan.

13 22 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 23 Framhjul med genomgående axel Kontrollera att bromsbeläggen stter exakt fästena på bromsoket nnan du monterar hjulet på cyklar med skvbromsar. Du ser detta på att mellanrummet mellan beläggen är parallellt och att sltagendkatorerna är på rätt plats. Kontrollera att bromsskvan hamnar mellan bromsbeläggen. Vrd på låsmuttern när snabbkopplngen är öppen, tlls spaken bygger upp kraft när den stängs. Kontrollera att spaken lgger tätt mot gaffeln när den är stängd och att den nte står ut åt sdan eller framåt. Kontrollera att bromsen är mtten förhållande tll fälgen. Mer nformaton fnns kaptlet Bromssystem dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cdskvan. Tryck n bromsreglaget (flera gånger om cykeln har skvbromsar) efter att du har monterat hjulet och har stängt snabbkopplngen. Kontrollera att båda bromsarnas tryckpunkt kommer på samma ställe och är stabl drekt. Ta fram den genomgående axeln för framhjulet ur kartongen med smådelar. Sätt hjulet gaffeln och för samtdgt n bromsskvan bromsoket. Stäng genast snabbfrgörngsspaken på bromsen (Shmano, SRAM) gen eller skjut tllbaka stftet på bromshandtaget/växelreglaget när bromshandtaget är lätt ntryckt (Campagnolo). Tryck aldrg n bromsreglaget (på skvbromsar) när hjulet är demonterat. Mon-! tera alltd transportsäkrngar när hjulet är demonterat. Mer nformaton om monterngen fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Kontrollera att du har placerat framhjulet helt nne gaffeländarna och att hjulet löper mtt emellan gaffelbenen. Mer nformaton om bromsar på landsvägscyklar fnns kaptlet Bromssystem dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Kontrollera att hela bromsbeläggen träffar bromsytorna. Snurra på båda hjulen och kontrollera att de nte är skeva. Mer nformaton fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromshandtaget måste ha en tryckpunkt och får nte gå att trycka mot styret. Rkta upp framhjulet mellan gaffeländarna och skjut n den genomgående axeln med öppen snabbkopplng genom gaffeländarna och navet från vänster. Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Kontakta vår servcehotlne på vd mnsta tvvel eller frågor. Tllverkaren av genomgående axlar bfogar regel utförlga bruksanvsnngar. Läs genom dem noga nnan du demonterar hjulet eller underhåller cykeln.

14 24 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 25 MONTERA SADEL OCH SADELSTOLPE Vrd muttern på höger sda medsols på den genomgående axeln när motsatt sda nås. Använd låg kraft och se tll att axelns gänga fästs korrekt muttern på andra sdan. De första varven måste det gå lätt att vrda den genomgående axelns RWS-spak. När alltng passar, vrd RWS-spaken med max. två och ett halvt varv medsols för att förspänna RWS-systemet. Dra ut RWS-spaken för att ställa den en lämplg poston. Vrd RWS-spaken tll önskad poston och tryck n RWS-spaken mot navet. Kontrollera växlarnas funkton. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Ta av skyddskåpan från sadelrörets övre ände. Öppna skruven på sadelklämman. Läs först kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten cykelhandboken Landsvägscykel och på den bfogade cd-skvan. Spakens kraft ökar då märkbart. Vrd spaken tlls axeln är handfast åtdragen. RWS-spaken får nte vara vnklad framåt. Håll spaken och dra ut den lte grann för att ta av spaken. Håll sedan fast gaffeln med en hand. Dra kraftgt spaken med den andra handen så att spaken lossnar. Tryck n bromsreglaget flera gånger för att göra bromsen drftklar. Bromsen måste ha en tryckpunkt vd max. en tredjedel av reglagevägen. Lyft hjulet och slå på det uppfrån. Hjulet måste stta korrekt och får nte slamra. Växla genom alla växlar och kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromsen måste ha en tryckpunkt nnan bromsreglaget lgger an mot styret. Pumpa flera gånger om bromsarna är hydraulska tlls bromsen har en tydlg tryckpunkt. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Öppna sadelrörsklämman lte tll om det nte går. Dra ut sadelstolpen gen. Applcera nu lte Canyon monterngspasta på sadelstolpens nedre del och på nsdan av ramens sadelrör resp. sadelstolpens fästområde.

15 26 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 27 SPECIALFALL SADELSTOLPENS KLÄMMA SLX Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret. Cykla aldrg på cykeln om MAX-markerngen på sadelstolpen syns. Ta bort ev. skyddsfole på sadeln. Ta bort skyddslocket eller gummproppen bakom sadelröret där stagen är fästa sadelröret. Lossa skruven på sadelrörets klämma med några varv. Skruven behöver nte skruvas ut helt. Sadelstolpen måste glda n ramen utan att du behöver trycka eller vrda. Öppna sadelrörets klämma lte tll om det nte går. Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret. Sadelstolpen måste vara nstucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll MAX-markerngen på stolpen. Sadelstolpen får endast klämmas fast det markerade området. Rkta upp sadeln och sadelstolpen, och dra åt skruven på sadelrörets klämma lte grann med Canyon momentnyckeln. Applcera aldrg fett eller olja på nfästnngsområden av kolfber! Rkta upp sadeln, men dra nte åt skruven tll sadelklämman för hårt, d.v.s. nte mer än det maxmalt föreskrvna åtdragnngsmomentet. Använd Canyon momentnyckeln. Överskrd aldrg de maxmala åtdragnngsmomenten! Du httar dem kaptlet Re-! kommenderade åtdragnngsmoment, på komponenterna och/eller bruksanvsnngarna från komponenttllverkarna. Observera nformatonen kaptlet Ställa! n rätt sadelhöjd samt föreskrvna åtdragnngsmoment kaptlet Allmän nformaton om skötsel och kontroller cykelhandboken Landsvägscykel och på den bfogade cd-skvan. Ta även hänsyn tll uppgfterna från komponenttllverkaren. Dra ut sadelstolpen gen. Applcera lte Canyonmonterngspasta på sadelstolpens nedre del och på nsdan av ramens sadelrör eller på sadelstolpens klämområde. Applcera aldrg fett eller olja på nfästnngsområden av kolfber! Använd den bfogade momentnyckeln och dra åt tll angvet åtdragnngsmoment. Överskrd nte max. tlllåtet åtdragnngsmoment på 5 Nm. Kontrollera att sadelstolpen stter korrekt ramen genom att hålla fast sadeln framtll och baktll och försök vrda den. Sätt tllbaka gummproppen skallen på nsexskruven sadelröret. Mät stthöjden på dn gamla cykel från mtten av vevlagret tll sadelns överkant mt- ten av sadeln. Använd den här stthöjden för dn nya Canyon. Med Canyon Perfect Poston System (PPS) kan du välja exakt rätt storlek på dn Canyoncykel även utan provtur. På vår hemsda httar du PPS. Mät stthöjden på dn gamla cykel från mtten av vevlagret tll sadelns överkant mt- ten av sadeln. Använd den här stthöjden för dn nya Canyon-cykel. För korrekt nställnng av sadelhöjden, se kaptel Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten den bfogade cykelhandboken Landsvägscykel och på den bfogade CD-skvan.

16 28 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 29 SPECIALFALL CANYON SPEEDMAX CF OCH AEROAD MONTERA PEDALER Flera Canyonmodeller (t.ex. Speedmax CF) har en aerodynamsk sadelstolpe. Därför kan endast orgnalsadelstolpen monteras. Lyft upp ramkåpan baktll och dra ut den framåt ur styrnngen. Applcera lte Canyon-monterngspasta på sadelstolpens nedre del och på nsdan av ramens sadelrör. Skjut n sadelstolpen tll rätt stthöjd sadelröret. Sadelstolpen måste vara nstucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll MAX-markerngen på stolpen. Sadelstolpen får endast klämmas fast det markerade området. På Canyons landsvägscyklar kan alla vanlga pedaler från de stora pedaltllverkarna monteras. Smörj n pedalens gänga lätt med ett vanlgt monterngsfett nnan du skruvar på pedalen. Tryck på klämmekansmen nvändgt sadelröret bakfrån och lossa samtdgt den övre skruven. Sluta drekt när den övre delen av klämnngen är jämn med överkanten på överröret eller stcker ut max. en mllmeter. Dra åt nsexskruven på sadelstolpens klämma med angvet åtdragnngsmoment på 4 Nm tll max. 6 Nm. Skjut ramkåpan med fästerklammern framåt ramen och fäst den försktgt baktll. Kåpan måste stta jämnt med ramen. När pedalerna monteras ska du först kontrollera vad det står på axlarna. Ett R står för höger pedal och ett L för vänster pedal. Tänk på att vänster pedal är vänstergängad, dvs. den måste skruvas fast moturs, alltså nte åt det normala hållet. Skruva pedalerna för hand vevarmarna de första två tll tre varven. Ta först därefter hjälp av en pedalnyckel och dra fast pedalerna. Vssa typer av pedaler ska alltd dras fast med en nsexnyckel. Kolfberramar får aldrg fästas ett mekställ kolfberramrören eller kolfbersa-! delstolpen. Rören kan klämmas sönder! Det är bäst att använda ett mekställ som antngen spänner fast ramen vd tre punkter på nsdan av ramen eller håller fast gaffeln och vevlagerhuset. För korrekt nställnng av sadelhöjden, se kaptel Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten den bfogade cykelhandboken Landsvägscykel och på den bfogade CD-skvan. Överskrd aldrg de maxmala åtdragnngsmomenten! Du httar dem kaptlet Re-! kommenderade åtdragnngsmoment, på komponenterna och/eller bruksanvsnngarna från komponenttllverkarna. Kontrollera att pedalerna stter fast efter att du har cyklat 10 ml. Pedalerna kan lossna och förstöra gängan vlket eventuellt kan leda tll en vurpa.

17 30 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 31 UTRUSTNING FÖR CYKLING PÅ ALLMÄN VÄG KONTROLLER OCH INSTÄLLNINGAR Fäst nu den vta reflexen på styret, den röda reflexen på sadelstolpen, ekerreflexerna och montera rngklockan. Pumpa båda däcken tll det maxmala lufttrycket som står på däcksdan. Mer nformaton om däck och slangar fnns kaptlet Hjul - däck, slangar och lufttryck dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Kontrollera att de övre greppområdena på bromshandtag och växelreglage är vågräta. Bockstyrets nedre delar lgger då vågrätt eller pekar något nedåt. På Canyon-styrstammar är sltsen upptll helt sluten och nertll syns en lten spalt. Använd Canyon momentnyckeln och dra fast klämskruvarna gen. Överskrd aldrg de maxmala åtdragnngsmomenten! Tll sst ska ekerreflexerna monteras. Var noga med att montera två reflexer mtt emot varandra ekrarna framhjulet och två reflexer mtt emot varandra ekrarna bakhjulet. Genomför nställnngen av sttpostonen och händernas poston enlgt anvsnngarna kaptlet Anpassa en Canyonlandsvägscykel tll cyklsten dn cykelhandbok Landsvägscykel. Kontrollera vd allmänna Aheadset -styrstammar med frontkåpa, att sltsarna mellan styrstamskåpan och styrstammen är jämna och lka breda upptll och nertll. Vd behov ska klämskruvarna lossas och dras fast lätt och jämnt gen. Kontrollera att sadeln är vågrät när cykeln står vågrätt. Observera gällande lagstftnng för cyklng! på allmän väg landet där du ska använda cykeln. Mer nformaton om detta fnns kaptlet Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Använd Canyon momentnyckeln och dra fast klämskruvarna gen. Överskrd aldrg de maxmala åtdragnngsmomenten!

18 32 PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN PACKA UPP CYKELN UR BIKEGUARD OCH MONTERA DEN 33 Sadelstolpen måste vara nstucken ramen mnst tll nedanför överröret resp. tll MAX-markerngen på stolpen. Kontrollera växlarnas funkton. Växla genom alla växlarna. Kontrollera att sadelstolpen stter fast ordentlgt. Försök att vrda på komponenterna. Avsluta monterngen med att noga genomföra de kontroller som beskrvs kaptlet Före första cykelturen och Före varje cykeltur. Kontrollera att sadeln nte är sned. För blcken längs sadeln och ramens över- och underrör. Kontrollera att bakväxeln nte går emot ekrarna när kedjan lgger på det största drevet. Tryck aktvt mot bakväxel, så att du ser att en berörng är utesluten och snurra långsamt på hjulet. Mer nformaton om växlarnas nställnng fnns kaptlet Växlar dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Kontrollera att styre, bromshandtag/växelreglage stter fast ordentlgt och säkert. Försök att vrda på komponenterna. Även om du trycker tll kraftgt får styret nte vrdas nedåt. Efterdra klämskruven/-skruvarna försktgt vd behov. Efter 10 tll 30 ml ska du gen kontrollera att alla skruvar är åtdragna med de angvna åtdragnngsmomenten. Mer nformaton httar du kaptlen Allmän nformaton om skötsel och kontroller, Rekommenderade åtdragnngsmoment och Servce- och underhållsntervaller dn cykelhandbok Landsvägscykel på den bfogade cd-skvan. Cykla aldrg på cykeln om MAX-markerngen på sadelstolpen syns. Efter alla monterngs- och kontrollarbeten måste du alltd testcykla på platt mark utan trafk (t.ex. på en parkerngsplats)! Om du får problem ute trafken eller på annan plats på grund av felaktg monterng eller nställnng, kan det leda tll att du tappar kontrollen över cykeln!

19 34 FÖRPACKA SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 35 FÖRPACKA DIN CANYONLANDSVÄGS- CYKEL SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR När du förpackar dn Canyon för att t.ex. skcka den tll vår fackverkstad på nspekton eller när du reser bort, är det vktgt att du tänker på vssa punkter så att cykeln anländer hel tll slutmålet. I dn BkeGuard fnns en bruksanvsnng Packa dn landsvägscykel. Följ alltd dessa anvsnngar noga när du packar dn cykel. En bruksanvsnng som vsar steg för steg hur cykeln ska packas fnns även på vår hemsda Om du ska flyga med cykeln ska den antngen förvaras dn Canyon BkeGuard eller en annan lämplg cykeltransportväska, t.ex. Canyon BkeShuttle. Vd transport med bl är det vktgt att cykeln fxeras ordentlgt. Om du känner dg osäker eller har frågor ska du läsa de utförlgare kaptlen längre bak handboken eller på den bfogade cd-skvan eller rnga vår hotlne Canyon BkeShuttle Canyon BkeGuard Trots att snabbkopplngar är enkla att använda händer det ofta olyckor p.g.a. felaktg hanterng. I prncp består snabbkopplngen av två delar: En spak på ena sdan av navet: Den omvandlar stängnngsrörelsen tll klämkraft med hjälp av en excenter. En klämmutter på motsatt sda av navet: Använd den för att ställa n förspännngen på gängstången. SÄKER MONTERING AV HJUL MED SNABBKOPP- LINGAR Öppna snabbkopplngen. Nu ska texten OPEN synas. För spaken rktnng mot klämpostonen så att det går att läsa ordet CLOSE utfrån på spaken. I början och fram tll ca halva stängnngsvägen ska det gå lätt att flytta spaken, dvs. det fnns ngen klämkraft. Under den andra hälften ska det gå mycket trögare att flytta spaken. Den ssta bten går spaken mycket trögt. Använd handflatans upphöjda del vd tummen och hjälp tll genom att dra med fngrarna mot gaffeln eller ramen. Spak och klämmutter Öppna en snabbkopplng Lägg nte cykeln eller cykeldelar löst kupén. Delarna kan orsaka olyckor. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan därefter plötslgt ge vka, ramar av alumnum får lätt bucklor. Men det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Stänga en snabbkopplng Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Om dn Canyon nte har packats enlgt! den bfogade bruksanvsnngen före transporten, har du nga anspråk på ersättnng från Canyon Bcycles GmbH vd eventuella transportskador. Kontrollera att det nte fnns några delar (verktyg, packväskor, barnstolar, o.s.v.) på cykeln som kan lossna vd transport med bl. Olycksrsk! Lås hop hjul som är monterade med snabbkopplngar tllsammans med ramen ett fast föremål när du lämnar cykeln. Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll.

20 36 SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR SNABBKOPPLINGAR OCH GENOMGÅENDE AXLAR 37 I ändläget ska spaken stå parallellt med hjulet. Den får nte stcka ut åt sdan. Spaken ska lgga an mot ramen så att den nte kan öppnas oavsktlgt. Kontrollera att snabbkopplngen stter fast genom att försöka vrda på den stängda spaken. Om snabbkopplngen kan vrdas runt stter nte hjulet fast ordentlgt. Snabbkopplngen måste då öppnas gen och förspännngen höjas. Vrd för detta muttern på motsatt sda ett halvt varv medurs. Stäng snabbkopplngen gen och kontrollera att den stter fast korrekt. När snabbkopplngen nte går att vrda längre stter den fast ordentlgt. Avsluta med att lyfta hjulet några centmeter från marken och slå tll på det uppfrån. Ett säkert monterat hjul stannar kvar ramens axelfästen. Försök att vrda sadeln ramen för att kontrollera sadelns snabbkopplng. Kontrollera att kopplngen stter fast genom att försöka vrda på den stängda spaken SÄKER MONTERING AV HJUL MED GENOMGÅENDE AXLAR RWS-system från DT Swss för landsvägscyklar är genomgående axlar som ger gafflarna och bakpartet en högre styvhet. Även om landsvägscykeln utsätts för belastnngar lgger den stabl spåret. Mer nformaton för monterng av framhjul med RWSsystemet från DT Swss fnns kaptlet Packa upp cykeln ur BkeGuard och montera den längre fram denna bruksanvsnng. Monterngen av bakhjulet görs på samma sätt. Fäst spaken axeln för att demontera hjulet. Kontrollera att spaken (femkantg) stter korrekt axeln. Vrd sedan spaken motsols. Lossa den genomgående axeln ca två och ett halvt varv, håll fast hjulet och dra ut axeln ur navet. RWS-system från DT Swss för landsvägscyklar Snabbkopplngens spak ska vara så parallell som möjlgt med cykeln och får nte stcka ut Genomgående axel på bakhjulet Det är vktgt att spakarna på båda snabbkopplngarna alltd stter på vänster sda (dvs. nte på samma sda som kedjan). På så sätt undvker du att montera framhjulet åt fel håll. Om snabbkopplngar nte stängs ordentlgt kan hjulen lossna. Akut olycksrsk! I ändläget ska spaken stå en rät vnkel tll snabbkopplngen Du kan byta snabbkopplngar mot säker hetskopplngar. För dessa krävs en specell nyckel eller nsexnyckel. Om du är osäker eller har frågor är du välkommen att vända dg tll vår hotlne Felaktgt monterade hjul kan leda tll allvarlga vurpor och olyckor! Kontakta vår servcehotlne på vd mnsta tvvel eller frågor. Testbromsa när du står stlla efter att hjulen har monterats. Bromsen måste ha en tryckpunkt nnan bromsreglaget lgger an mot styret. Pumpa flera gånger om bromsarna är hydraulska tlls bromsen har en tydlg tryckpunkt. Avtagbar spak Tllverkaren av genomgående axlar bfogar regel utförlga bruksanvsnngar. Läs genom dem noga nnan du demonterar hjulet eller underhåller cykeln.

21 38 PÅBYGGNAD OCH ÄNDRINGAR KOLFIBER 39 VAD MÅSTE JAG TÄN- KA PÅ VID PÅBYGGNAD OCH ÄNDRINGAR? Canyoncyklar är sportartklar som är utrustade allt efter användnngsområde. Tänk på att monterng av stänkskärmar och lknade kan påverka cykelns funkton och därmed körsäkerhet negatvt. Innan du köper och monterar tllbehör är det vktgt att du kontrollerar om tllbehören passar tll dn Canyoncykel. Kontrollera alltd nnan du monterar extra rngklockor eller tutor samt belysnng att de är godkända och testade och därmed tllåtna för cyklng på allmän väg. Extra batterlampor måste vara märkta enlgt gällande lagkrav (se kaptel Lagstadgade krav för cyklng på allmän väg ). Om du vll montera en pakethållare eller en barnstol eller dra en cykelkärra är det vktgt att du först kontrollerar kaptlet Korrekt användnng om det går. Om det är tllåtet bör du kontakta vår servcehotlne och fråga efter lämplga modeller. Utför endast arbeten som du behärskar tll hundra procent. Styren, styrstammar och gafflar bör alltd bytas av en cykelmekanker. Läs alltd bruksanvsnngen från tllbehörstllverkaren. Vd monterng av andra komponenter och tllbehör är du alltd själv ansvarg för att monterngen blr professonell. Lämna n dn Canyoncykel tll vår cykelverkstad vd mnsta tvvel. Stänkskärm Pakethållare Tllbehör som t.ex. stänkskärmar, pakethållare etc. som är monterade efterhand kan påverka dn Canyoncykels funkton. Använd därför helst tllbehör från vårt eget sortment. På så sätt är säkerställt att du använder en passande produkt. Vd felaktg monterng kan delar som lossnar eller bryts av orsaka svåra vurpor. Dra fast säkerhetsrelevanta skruvförband med föreskrvna åtdragnngsmoment. För frågor om monterng av tllbehör, om komponenters kompatbltet eller ändrngar kan du läsa den utförlgare nformatonen längre bak handboken eller på den medlevererade cd-skvan eller ta kontakt med vår servcehotlne INFORMATION OM KOLFIBER Materalet kolfber; eller rättare sagt: kolfberförstärkt plast eller kort CFK, uppvsar en del specella egenskaper jämfört med andra lättvktsmateral. Det är vktgt att du känner tll dessa egenskaper för att du länge ska kunna glädjas åt dn Canyoncykel och alltd kunna lta på materalet. Kolfberförstärkt plast har bevsat sn lämplghet nom cykelsporten med flertalet segrar. Materalet möjlggör extremt starka och belastnngsbara komponenter med mycket låg vkt när det konstrueras, bearbetas och behandlas på rätt sätt. En mycket specell egenskap är dock materalets sprödhet. Denna nackdel medför att kolfbret nte deformeras under belastnng trots att den nre strukturen redan kan ha tagt skada. I extremfall kan fbrernas förbndnngar upplösas, det uppstår s.k. delamnerng, vlket nnebär att komponentens hållfasthet försämras markant. En eventuell överbelastnng som redan har skadat de nre fbrerna leder nte tll deformerngar som på stål eller alumnum. Därför kan en kolfberdel gå sönder om den fortsätts att användas efter en överbelastnng, vlket kan medföra svåra olyckor. V rekommenderar att du låter vår verkstad undersöka komponenten eller, ännu bättre, hela dn Canyoncykel ett sådant fall! Lämna alltd dn Canyoncykel på ett säkert ställe där den nte kan välta. Kolfberramar och -delar kan skadas redan om cykeln välter. Materalet kolfber Var uppmärksam när du cyklar. Om en kolfberkomponent knakar kan det vara ett tecken på att materalet har en defekt. Använd nte cykeln utan rng vår verkstadshotlne och rådgör om vad som bör göras. För dn egen säkerhet bör du aldrg låta reparera delar av kolfber! Byt en defekt del omgående och se tll att den nte kan användas av någon annan. Komponenter av kolfber får aldrg utsättas för höga temperaturer, som t.ex. vd en pulverlackerng eller brännlackerng. Värmen som krävs kan förstöra komponenten. Undvk också att förvara cykeln blen vd stark sol samt att förvara den närheten av värmekällor. Grova ramrör rskerar att få klämskador! av de flesta klämmorna på cykelhållare! Kolfberramar kan då plötslgt gå sönder när de används. Det fnns specella passande modeller bltllbehörsbutker. Totalvkten på cyklst, packnng (rygg säck) och cykel får vara maxmalt 100 kg och får nte överskrdas. Cykeln får nte dra kärror!

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Manual - Sparkcyklar SE

Manual - Sparkcyklar SE SE Manual - Sparkcyklar Året var 1910. Då tillverkades den första Kroon-cykeln. Platsen var Vansbro i Dalarna. Idag har Monark tagit över produktionen av Kroons transportcyklar och specialcyklar. Design,

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911

Handbok. Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Handbok Skeppshultcykeln, för hand sedan 1911 Gjord för hand. Här i Skeppshult. Tack för att du valt en Skeppshultcykel. I den här handboken har vi samlat, om inte allt, så det mesta du behöver veta om

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Tandemcykeln Copilot är åttaväxlad förutom cykel med elhjälpmotor som har sjuväxlat nav. Som standard har Copilot hydrauliska bromsar. Passageraren

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Manual - Transport & Specialcyklar

Manual - Transport & Specialcyklar SE Manual - Transport & Specialcyklar Vi gratulerar till din nya cykel! Modern teknik och noggrant utprovade komponenter garanterar dig en bra cykel. Som andra tekniska produkter behöver även din cykel

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect Flexo 990 Frågor? Har du några fler frågor eller något som är oklart? På Internet fnns flmer med detaljerade steg-för-steganvsnngar om hur

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Generell bruksanvisning för Draisin cyklar

Generell bruksanvisning för Draisin cyklar Generell bruksanvisning för Draisin cyklar Innehåll Innehållsförteckning Sida Överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse 3 Utgivare Information om tillverkare 3 Till dig Kära kund, vi är glada... 4

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Användarhandbok och garanti

Användarhandbok och garanti Användarhandbok och garanti INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 A. Typ av användning... 3 B. Förberedelser före användning... 3 C. Information om minsta sadelhöjd... 5 D. Inställning av upphängningen... 6 E. Rekommendationer

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova. Seniorcykel - Unik Brukarinformation Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.se 1 07-02-26 Generellt Seniorcykeln är testad och godkänd

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE

SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Tyskland SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE IRONMAN DUALLIE SVENSKA Ägarens bruksanvisning LÄS OCH SE TILL ATT FÖRSTÅ DESSA INSTRUKTIONER

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Nordpeis. Kaminer murspisar

Nordpeis. Kaminer murspisar Nordpes Kamner murspsar Insatser förord Förord Med bakgrund av den norska eldnngstradtonen har v sedan 1984 desgnat och producerat eldstäder. Med kontnuerlg produktutvecklng representerar vårt sortment

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Sandvikens IF Fotboll 2011

Sandvikens IF Fotboll 2011 Samarbete Exponera varumärket genom samarbete IF Fotboll 2011 IF Fotboll 2012 Sponsrng, en utmärkt plattform för dn kommunkaton k, publk allmänhet. sponsrng, en utmärkt plattform för dn kommunkaton k,

Läs mer